Het bij toeval ontdekte onnut van de komma

Melissa
Schuring

Komma of geen komma? Twijfelt u soms ook? Recent taalkundig onderzoek toont aan dat uw twijfel absoluut gegrond is. Want waar zijn komma’s nu eigenlijk goed voor?

Sinds de late middeleeuwen is het plaatsten van leestekens dé standaardingreep om een tekst meer leesbaar te maken. Vandaag stellen heel wat taalkundigen zich echter de vraag wat die “leesbaarheid” inhoudt en tot welk doel leestekens precies dienen. Met een scriptie over de uitspraak van een pietluttig woord in het Frans, komt het antwoord op die vragen, geheel toevallig, uit onverwachtse hoek.

Bijwoorden en andere taalmonsters

“Taal- en Letterkunde, dat is toch hele grammatica’s inprenten en vooral gedichten voordragen?” Het is u vergeven indien deze gedachte ook door uw hoofd gedarteld is, want laten we eerlijk zijn, de taalsector heeft in onze ontwikkelende STEM-maatschappij (Science, Technology, Engineering, Mathematics, n.v.d.r.) een niet al te best imago. Toch is ook onderzoek in de taalkunde absoluut noodzakelijk en wordt snel duidelijk dat men ook met taal kan “rekenen”.  

We beginnen ons verhaal bij een onderzoek naar het woord ‘visiblement’ (‘zichtbaar’) in het Frans. Het gaat om een bijwoord, een woord dat –­­­ hoe kan het ook anders – ‘bij’ een werkwoord, bijvoeglijk naamwoord of ander bijwoord hoort. Al tientallen jaren is er gekibbel over de twee betekenissen van bijwoorden zoals ‘visiblement’. Nu hoor ik u denken : saaaaaai! Geduld, het spannende deel komt nog. Om eens en voor altijd de discussie over de bijwoorden te beslechten werd een onderzoek opgestart om een nieuwe test te ontwikkelen. Die test moest aangeven of het bijwoord betekenis 1 of betekenis 2 heeft. Beeld je een alcoholcontrole in waarbij de bestuurder het bijwoord is, de politieagent de taalkundige en het blaasapparaat de test met na ‘blazen’ twee mogelijke waarden : betekenis 1 en betekenis 2.

Het blaasapparaat : prosodie en spraakanalysesoftware

Hoe kunnen we nu een blaasapparaat (lees “test”) ontwikkelen om de twee betekenissen van ‘visiblement’ te onderscheiden? Hou u vast, want nu komen we aan het spannende en tevens wiskundig-fysische deel. *tromgeroffel* Via spraakanalysesoftware, natuurlijk! Er bestaan vandaag de dag verschillende programma’s die het toelaten om opgenomen zinnen op te laden en vervolgens te analyseren in termen van toonhoogte, spreektempo, pauzes en klemtoon. Het geheel van die termen krijgt het label ‘prosodie’, in de volksmond ook wel ‘intonatie’ genoemd. Met behulp van het spraakanalyseprogramma ‘WinPitch’ (het is gratis, dus feel free om het te proberen!) werd een honderdtal zinnen met ‘visiblement’ geanalyseerd. De resultaten ondergingen vervolgens statistische toetsing en wat blijkt?

Toonhoogte en een onverwachte wending

De spraakanalysesoftware was duidelijk: de twee betekenissen van ‘visiblement’ kunnen onderscheiden worden door een verschillende toonhoogte; de ene spreekt men uit met een stijgende toon, de ander met een dalende of neutrale toon. Hoera! We hebben een antwoord. Case closed. Of toch niet?Om het onderzoek meer kracht bij te zetten, werd ook de invloed van komma’s op de uitspraak van ‘visiblement’ bekeken. Uitspraakgidsen, academici, maar ook onderwijzers zijn het er al jaren over eens dat een komma in de zin overeenstemt met een pauze luidop. Een voorbeeld: in de zin "Meester, ik wil talen gaan studeren" volgt tussen ‘Meester’ en ‘ik’ een lange pauze. Dat is toch wat men dacht. De spraakanalysesoftware in het onderzoek naar ‘visiblement’ bracht namelijk heel andere resultaten aan het licht. Er was een pauze aanwezig bij de helft van de komma’s, en wanneer die pauze aanwezig was, was ze allesbehalve lang. In de taalsector vertrekt men dus al jaren van de verkeerde aanname. Het besef dat komma’s absoluut niet gelijkstaan aan pauzes heeft verregaande gevolgen voor verschillende domeinen.

image-20200913090146-2

Taalonderwijs en Google Translate

Eerst en vooral is het belangrijk dat de leerlijnen rond leestekens in het (Vlaamse) onderwijs worden herbekeken. Zowel in het vreemdetalenonderwijs als voor Nederlands is het van groot belang dat er niet meer gesproken wordt over verplichte pauzes na een komma. Bovendien komt uitspraak pas aan bod op het universitaire niveau. En dat terwijl meerdere studies aantonen dat een voorrang voor uitspraakonderwijs op grammatica leidt tot een hogere taalbeheersing bij kinderen.

De kommaontdekking sluipt ook binnen in een geheel ander domein. Denk bijvoorbeeld aan technologiegigant Google en zijn vertaalprogramma Google Translate. U bent vast niet de enige die zich ooit een kriek heeft gelachen met de onnatuurlijke, automatisch gegenereerde stem van Google. De bevindingen over pauzes en toonhoogte bij bijwoorden zouden alvast een belangrijke verbetering van de Googlestem kunnen opleveren.

Komma’s : waar zijn ze goed voor?

We onthouden dat u gelijk heeft wanneer u niet weet of u nu wel of geen komma moet plaatsen. Komma’s komen namelijk, in tegenstelling tot wat men altijd gedacht heeft, niet overeen met een pauze in spraak. Waar ze dan wel goed voor? Geef toe, u wacht al acht alinea’s in spanning op het antwoord, toch? Het antwoord blijf ik u schuldig. We hebben alvast ontdekt wat komma’s niet doen, verder onderzoek is nodig om te bestuderen wat ze wel doen. En wie weet, misschien bent u wel degene die het uitvoert!

Laat het tot slot duidelijk zijn dat talen bestuderen meer is dan alleen boeken lezen en dat er af en toe, geheel toevallig, andere dingen ontdekt worden dan oorspronkelijk de bedoeling was. Tja, de ontdekking van Coca Cola was ook een foutje en kijk hoe dat is geëindigd…

Bibliografie

Bibliographie

 

Aikhenvald, A., 2004, Evidentiality. Oxford, Oxford University Press.

Allerton, D. J. & Cruttenden A., 1974, « English sentence adverbials: Their syntax and their intonation in British English », Lingua, 34.1, p. 1-30.

Anscombre, J.-C., 2009, « Indices et attitudes énonciatives : le cas de apparemment », Langue française,161, p. 39-58.

Anscombre, J.-C., 2013a, « Entité lexicale : apparemment », in Anscombre, J.-C., Donaire, M. L. & Haillet, P. (éds), 2013, Opérateurs discursifs du français. Éléments de description sémantique et pragmatique, Bern, Peter Lang, p. 49-62.

Anscombre, J.-C., 2013b, « À coup sûr et Bien sûr et les fondements de la certitude », Revue de sémantique et pragmatique, 33, p. 67-98.

Ashby, J. & Clifton, C., 2005, « The prosodic property of lexical stress affects eye movements during silent reading », Cognition, 96.3, p. 89 - 100.

Astruc, A.L. & Nolan, F., 2007, « Variation in the intonation of sentential adverbs in English and Catalan », Tones and tunes, 1, p. 233-262.

Bally, C., 1944, Linguistique générale et linguistique française. Berne, Francke.

Benazzo, S. & Patin, C., 2017, « French additive particle aussi: does prosody matter? », in De Cesare, A.M. & Andorno, C., (éds), 2017, Focus on Additivity. Adverbial modifiers in Romance, Germanic and Slavic languages, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, p. 107-136.

Bing, J., 1985, Aspects of English prosody. New York/London, Garland Publishing.

Blanche-Benveniste, C., 2010, Approche de la langue parlée en français. Paris, Editions Ophrys.

Bolly, C. & Degand, L., 2013, « Have you seen what I mean? From verbal constructions to discourse structuring markers », Journal of Historical Pragmatics, 14.2, p. 210-235.

Botalla, M-A., 2019, Modélisation de la production des énoncés averbaux : le cas des compléments différés. Paris, Université Sorbonne Paris Cité.

Brend, R. M., 1975, « Male-female intonation patterns in American English », in Menyuk P. et al., 1975, Proceedings of the Seventh International Congress of Phonetic Sciences, p. 866–870.

Bybee, J., 1985, Morphology: A study of the relation between meaning and form. Amsterdam, John Benjamins.

Campione, E. & Véronis, J., 2004, « Pauses et hésitations en français spontané »,  Actes des 25èmes Journées d’Études sur la Parole (JEP), Fès, Maroc.

Carretero, M., 2014, « How Evidentiality and manner may co-occur: the case of four English adverbs of manner », in de la Cruz Cabanillas, I. & Tejedor Martínez, C., (éds), 2014, Linguistic Insights : Studies on Languages, p. 143-152.

Catach, N., 1980,  « La ponctuation », Langue française, 45, p. 16-27.

Chafe, W. & Nichols, J., 1986, Evidentiality: The Linguistic Coding of Epistemology. Norwood, Ablex.

Chafe, W., 1988, « Punctuation and the prosody of written language », Written communication, 5.4, p. 395‑426.

Costaouec, D., 2002,  « De nouvelles phonologies ? Sur quelques évolutions récentes de la phonologie générative », La linguistique, 38.2, p. 139-158.

Creissels, D., 1988, « Quelques propositions pour une clarification de la notion d’adverbe », Cahiers d’Études Hispaniques Médiévales, 7.1, p. 207-216.

Crystal, D., 1997, Dictionary of Linguistics and Phonetics. Oxford, Blackwell Publishers.

De Haan, F., 1997, The interaction of modality and negation: A typological study. New York, Garland.

Dehé, N. & Kavalova, Y., 2007, Parentheticals. Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins.

Dehé, N., & Wichmann, A., 2010, « The multifunctionality of epistemic parentheticals in discourse: Prosodic cues to the semantic-pragmatic boundary », Functions of Language, 17.1, p. 1-28.

Delais-Roussarie, E., 2008, « Prosodie incidente et structure prosodique », Verbum Revue De Linguistique, 30.1, p. 37 - 52.

Dendale, P. & Dámaso I.A., 2016, « Sur le fonctionnement évidentiel des adverbes visiblement (fr) et visiblemente (esp). Visiblement (fr) et visiblemente (esp), marqueurs évidentiels ? », manuscrit en préparation.

Dendale, P. & De Mulder, W., 1996, « Déduction ou abduction : le cas de devoir inférentiel », in Guentchéva Z. (éds), 1996, L’énonciation médiatisée, Louvain/Paris, Peeters, p. 305-318.

Dendale, P. & Tasmowski, L., 1994, « Présentation : l’évidentialité ou le marquage des sources du savoir », Langue française, 102, p. 3-7.

Dendale, P. & Tasmowski, L., 2001, « Introduction: Evidentiality and related notions », Journal of Pragmatics, 33.3, p. 339-348.

Dendale, P., Vanderheyden, A. & Dámaso, I. A., 2020, « Visiblement en français, visiblemente en espagnol : des marqueurs évidentiels de perception directe ou d’inférence ? », in Loureda, Ó., Rudka, M. & Parodi, G. (éds), 2020, Marcadores del discurso y lingüística contrastiva en las lenguas románicas, Madrid, Iberoamericana Vervuert, p. 63-96.

Desclés, J.-P. & Guentchéva Z., 2013, « L’abduction dans l’analyse sémantique », in Norén C., Jonasson, K., Nølke, H. & Svensson M., (éds), 2013, Modalité, évidentialité et autres friandises langagières. Mélanges offerts à Hans Kronning à l’occasion de ses soixante ans, Bern, Peter Lang, p. 81-102.

Di Cristo, A., 2013, La prosodie de la parole. Bruxelles, De Boeck.

Espinal, T., 1991, « The Representation of Disjunct Constituents », Language, 67, p. 726-762.

Fagyal, Z., 2002, « Prosodic boundaries in the vicinity of utterance-medial parentheticals in French », Probus, 14.1, p. 93-111.

Fodor, J. D., 1998, « Learning to parse? », Journal of Psycholinguistic Research, 27, p. 285–319.

Fodor, J. D., 2002, « Prosodic disambiguation in silent reading », NELS, 32.

Furetière, A., 1690, Dictionnaire Universel contenant généralement tous les mots français tant vieux que modernes et les termes de toutes les sciences et les arts. tome 3, Genève, Slatkine Reprints.

Gezundhajt, H., 2000, Adverbes en –ment et opérations énonciatives. Bern, Peter Lang.

Gharsallaoui, S., 2016, Détection et classification de traits paralinguistiques par des métriques rythmiques de la parole. thèse de doctorat, Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières.

Goldsmith, J., 1976, Autosegmental phonology. thèse de doctorat, Massachusetts, Massachusetts Institute of Technology.

Greenbaum, S., 1969, Studies in English Adverbial Usage. Londres, Longmanns.

Grosman, I., Simon, A.C. & Degand, L., 2018, « Variation de la durée des pauses silencieuses : impact de la syntaxe, du style de parole et des disfluences », Langages, 211.3, p. 13-40.

Guentchéva, Z., 1996, L’énonciation médiatisée. Louvain, Peeters.

Guimier, C., 1988, Syntaxe de l’adverbe anglais. Lille, Presses Universitaires de Lille.

Guimier, C., 1996, Les adverbes du français : le cas des adverbes en -ment. Gap/Paris, Editions Ophrys.

Hansén, I., 1982, Les adverbes prédicatifs français en –ment. Göteborg, Acta Universitatis Gothoburgensis.

Haßler, G., 2012, « L’expression de la modalité épistémique et de l’évidentialité dans les langues romanes » in Haßler, G. (éds), 2012, Locutions et phrases : aspects de la prédication. Münster, Nodus, p. 81-99.

Hird, K. & Kirsner, K., 2002, « The relationship between prosody and breathing in spontaneous discourse », Brain and Language, 80.3, p. 536-555.

Huart, R., 2010, Nouvelle grammaire de l’anglais oral. Paris, Éditions Ophrys.

Igras, M. & Ziółko, B., 2013, « Different types of pauses as a source of information for biometry », in Manfredi C. (éds), 2013, Models and analysis of vocal emissions for biomedical applications, 8th international workshop, p. 197-200.

Kleiber, G., 1997, « Sens, référence et existence : que faire de l’extra-linguistique ? », Langages, 127,  p. 9-37.

Ladd D. R., 1996, Intonational phonology. Cambridge, Cambridge University Press.

Lazard, G., 2001, « On the grammaticalization of evidentiality », Journal of Pragmatics, 33, p. 359‑367.

Lehtinen, M., 2007, « L’interprétation prosodique des signes de ponctuation : L’exemple de la lecture radiophonique de l’Étranger d’Albert Camus », L’information grammaticale, 113.1, p. 23-31.

Lenepveu, V., 2019, « Valeurs modale et évidentielle de la forme impersonnelle il est visible que », Syntaxe et sémantique, 1, p. 87-105.

Léon, P., 1993, Précis de phonostylistique, Parole et expressivité. Paris, Nathan.

Liberman, M., 1975, The intonational system of English. Bloomington/Indiana: Indiana University Linguistics Club.

Lovric, N., 2003, Implicit prosody in silent reading: Relative clause attachment in Croatian. thèse de doctorat, New York, City University of New York.

Martin, Ph., 1978, « Questions de phonosyntaxe et de phonosémantique en français », Linguisticae Investigationes, II, p. 93-126.

Martin, Ph., 1981, « Pour une théorie de l’intonation », in Rossi et al. (éds), 1981, L’intonation, de l’acoustique à la sémantique, Paris, Klincksieck, p. 234-271.

Martin, Ph., 2000, « WinPitch 2000 : a tool for experimental phonology and intonation research », Proceedings of the Prosody 2000 Workshop.

Martin, Ph., 2005a, « WinPitch LTL, un logiciel multimédia d’enseignement de la prosodie », Alsic, 8.2, p. 95-108.

Martin, Ph., 2005b, « Linguistique de l’oralité : description de la prosodie et analyse instrumentale », The Interpreters’ Newsletter, 13, p. 15-24.

Martin, Ph., 2007, « Structure prosodique, structure de contrastes », Revue Tranel (Travaux neuchâtelois de linguistique), 47, p. 103-116.

Martin, Ph., 2009, Intonation du français. Paris, Armand Colin.

Martin, Ph., 2011, « Ponctuation et structure prosodique », Langue française, 172.4, p. 99-114.

Martin, Ph., 2012a, « La structure prosodique, une vision dynamique », Cahiers de recherche de l’École Doctorale en Linguistique française, 6, p. 163-171.

Martin, Ph., 2012b, « The Autosegmental-Metrical Prosodic structure: not fit for French? », Speech Prosody, Shanghai, France, p. 159-169.

Martin, Ph., 2014, « Silent reading and prosodic structure constraints », Proceedings of the 7th International Conference on Speech Prosody, p. 781-784.

Martin, Ph., 2015, The structure of spoken language: intonation in Romance. Cambridge, Cambridge University Press.

Martin, Ph., 2017, « En fait, c’est quoi, en fait ? », 9èmes Journées Internationales de Linguistique de Corpus, Grenoble.

Martin, Ph., 2018, Intonation, structure prosodique et ondes cérébrales : introduction à l’analyse prosodique. London, ISTE Editions.

Martin, R., 1974, « La notion d’adverbe de phrase », in Rohrer, C. & Ruwet, N. (éds), 1974, Actes du Colloque Franco-Allemand de Grammaire Transformationnelle, II, Niemeyer, Tübingen.

Mertens, P., 2004, « Quelques allers-retours entre la prosodie et son traitement automatique », Le français moderne, 72,1, p. 39-57.

Mertens, P., 2008, « Syntaxe, prosodie et structure informationnelle : une approche prédictive pour l’analyse de l’intonation dans le discours », Travaux de linguistique, 1, p. 97-124.

Mertens, P., 2013, « A classification of French adverbs based on distributional, syntactic and prosodic criteria », Lingvisticæ Investigationes, 36.2, p. 201-228.

Miche, E. & Lorda, C., 2014, « Probability and certainty markers in French and in Spanish (sans doute/sin duda) », Language and Dialogue, 4.1, p. 42-57.

Michel, L., 1948, « Problèmes et Méthodes de Linguistique française. Le classement syntaxique et sémantique des adverbes en -ment compléments d’un verbe », Revue belge de Philologie et d’Histoire, 26.3, p. 697-715.

Molinier, C., 1990, « Une classification des adverbes en ‘-ment’ », Langue française, 88, p. 28-40.

Molinier, C. & Levrier, F., 2000, Grammaire des adverbes: description des formes en-ment. Paris/Genève, Librairie Droz.

Mørdrup, O., 1976, « Sur la classification des adverbes en -ment », Revue romane, 11.2, p. 317-333.

Nebot, A. C. & Cornillie, B., 2018, « A prosody account of (inter) subjective modal adverbs in Spanish », Epistemic Modalities and Evidentiality in Cross-Linguistic Perspective, 59, p. 1-22.

Nilsson-Ehle, H., 1941, Les adverbes en-ment compléments d’un verbe en français moderne. Étude de classement syntaxique et sémantique. thèse de doctorat, Lund, Universität Lund. 

Patin, C. & Benazzo S., 2018, « La prosodie joue-t-elle un rôle dans la détermination de la portée ? Le cas d’également », Revue française de linguistique appliquée, 23.1, p. 89-102.

Pépiot, E., 2011, « Voix de femmes, voix d’hommes : à propos de l’identification du genre par la voix chez des auditeurs anglophones et francophones », Scientific Works, 49, p. 418-430.

Perez Pabon, C.P., 2017, Étude phonostylistique de personnalités politiques hispanophones : le cas de Hugo Chávez. thèse de doctorat, Paris, Université Sorbonne Paris Cité.

Pierrehumbert, J., 1980, The Phonetics and phonology of English intonation. thèse de doctorat, Massachusetts, Massachusetts Institute of Technology.

Sapir, E., 1921, An introduction to the study of speech. New York, Harcourt, Brace.

Schlyter, S., 1977, La place des adverbes en -ment en français. Thèse de doctorat, Constance, Université de Constance.

Schuring, M. & Dendale, P., 2020, « Qu’est-ce qu’on voit quand on dit à ce que je vois ? À propos de l’évidentialité inférentielle et perceptuelle », SHS Web of Conferences, soumis et accepté.

Seghouani, A., 2009, Étude sémantique et lexicographique de quatre adverbes à valeur épistémique : apparemment, visiblement, manifestement et vraisemblablement. mémoire de maîtrise, Sherbrooke, Université de Sherbrooke.

Shepherd, P. & Unsworth-Mitchell, G., 1997, « The Speed Reading Course », Business Help Centre, p. 1-42.

Simon A. C., 2012, « La variation prosodique régionale en français. Propositions théoriques et méthodologiques pour l’analyse de données conversationnelles », Bulletin PFC, 3, p. 99-114.

Squartini, M., 2008, « Lexical vs. grammatical evidentiality in French and Italian », Linguistics, 46.5, p. 917-947.

Sweet, H., 1891, A New English Grammar, Oxford, Clarendon Press.

Tanguy, N., 2010, « Étude des compléments différés à l’oral à l’interface syntaxe-prosodie », Congrès Mondial de Linguistique Française (CMLF) 2010, p. 1415-1427.

Tolone, E., 2012, Analyse syntaxique à l’aide des tables du Lexique-Grammaire du français. thèse de doctorat, Paris, Université Paris-Est.

Tournier, C., 1980, « Histoire des idées sur la ponctuation : des débuts de l’imprimerie à nos jours », Langue française, 45, p. 28-40.

Vallduví, E., 1990, « The role of plasticity in the association of focus and prominence », Proceeding of the Eastern States Conference on Linguistics (ESCOL), 7, p. 295–306.

Vanderheyden, A. & Dendale P., 2018, « Visiblement : l’évolution diachronique d’un marqueur évidentiel », Zeitschrift für romanische Philologie, 134.4, p. 1008-1035.

Védénina, L. G., 1973, « La transmission par la ponctuation des rapports du code oral avec le code écrit », Langue française, 19, p. 33-40.

Wichmann, A., 2001,  « Spoken parentheticals », in Aijmer, K. (éds), 2001, A wealth of English. Studies in Honour of Göran Kjellmer. Göteborg, Acta Universitatis Gothoburgensis, p. 177–193.

Wiklund, M., 2012, « La prosodie et les signes de ponctuation : une approche expérimentale », in Ahlstedt, E. et al. (éds), Actes du XVIIIe congrès des romanistes scandinaves, Göteborg, p. 788‑800.

Willet, T., 1988, « A cross-linguistic survey of the grammaticization of evidentiality », Studies in

Language, 12, p. 51–97.

 

Le corpus des livres audio

Férey, C., 2012, Mapuche, Paris, Gallimard.

Musso, G., 2011, L’appel de l’ange, livre numérique.

Musso, G., 2012, Sept ans après, livre numérique.

Musso, G., 2013, Demain, livre numérique.

Musso, G., 2014, Central Park, livre numérique.

 

Références supplémentaires

Frantext : <http://www.frantext.fr/&gt;

frTenTen12, base textuelle de Sketch Engine : <www.sketchengine.co.uk/&gt;.

Boersma, P. & Weenink, D., 2005, Praat : Doing phonetics by computer.

TLFi, Trésor de la langue française informatisé : <http://www.atilf.fr/tlfi&gt;.

Martin, Ph., 1996, WinPitch.

Download scriptie (10.47 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Prof. dr. Patrick Dendale