Nee, mishandelde mannen zijn geen mietjes.

Fien
Dossche

Iedereen zal het ermee eens zijn: wanneer het onderwerp partnergeweld ter sprake komt, dan denk je meteen aan het ontstellende beeld van een bont en blauw geslagen vrouw en een agressieveling van een man. Het is een clichéplaatje dat tot gevolg heeft dat mannen zich jarenlang laten mishandelen zonder dat ze het zelf echt beseffen en de buitenwereld er iets van afweet.

 

'Waarom ik niet veel eerder ben opgekomen voor mezelf? Dat weet ik nog altijd niet. Misschien omdat ik dacht dat niemand mij zou geloven. Dat ze zouden zeggen dat ik overdreef en een mietje was.'

Aan het woord is een mannelijk slachtoffer van partnergeweld dat deelnam aan een onderzoek van criminologe Fien Dossche. Dat mannen slachtoffer kunnen zijn van een vrouwelijke of mannelijke partner, is geen nieuw gegeven. Maar gevoerde studies naar dit onderwerp brengen zelden aan het licht wat zo’n man écht meemaakt.

Dat het belangrijk was om naar de verhalen te luisteren, blijkt uit één van de belangrijkste conclusies van het nieuwe onderzoek: het gevolg van het hierboven geschetste clichébeeld van de dominante man verhindert ook de mannen zelf ervan te geloven dat ze een slachtoffer zijn. Ze weten ergens wel dat ze ‘overleven’ in plaats van leven, maar met hun ellende naar buiten komen is voor velen van hen geen optie.'Laat je toch niet zo doen.'

De oproep om deel te nemen aan de studie ging uiteraard gepaard met de belofte anoniem te mogen blijven. De mannen spraken vaak niet over het geweld uit schaamte en angst om uitgelachen of niet geloofd te worden. Zo verbazend is dat niet wanneer je gekscherende reacties krijgt als ‘Werd je kort gehouden?’ of het oppervlakkige ‘Laat je toch niet zo doen’. En misschien word je als aanhoorder wel écht door ongeloof overvallen wanneer een man je plots vertelt dat hij ’s nachts in de auto voor het huis slaapt, omdat hij niet meer naar binnen durft.  

Een man die niet zelfredzaam is, dat klopt blijkbaar niet met de heersende perceptie. Daarom is het ook niet verbazingwekkend dat ook de politie al eens minder daadkrachtig optreedt, wanneer het een man is die om hulp vraagt. In het geval van fysiek geweld wordt de zaak trouwens al snel omgedraaid, wijst de studie uit. Zeker wanneer er sprake is van wederzijds geweld, omdat de man zich heeft willen verdedigen tegenover een vrouw. Uit de interviews blijkt overigens dat mannen zich meestal laten slaan of krabben zonder zich te verweren, net omdat ze weten dat ze over het algemeen fysiek sterker zijn en het gevaar bestaat dat ze bij lichamelijke verwondingen sowieso als dader zullen worden bestempeld. Bovendien zijn veel mannen trouw aan de nobele houding: ‘een echte man slaat een vrouw niet’, ook al zijn ze slachtoffer.

Naast het inzicht dat mannen verbergen wat ze dagdagelijks meemaken, levert de studie nog een belangrijke vaststelling op. Het is sowieso een misverstand dat, ook als het om vrouwelijke slachtoffers gaat, partnergeweld altijd met klappen en schoppen gepaard gaat. Psychische terreur komt veel vaker voor, en zeker wanneer het mannen betreft, zo is duidelijk. Als je weet dat sluipende terreur voor het slachtoffer zelf heel moeilijk te herkennen is, kun je begrijpen dat familie of vrienden er helemaal blind voor blijven. Een blauw oog is een duidelijk bewijs, een getormenteerde ziel als gevolg van het ondergaan van langdurige vernedering en manipulatief gedrag helemaal niet.'Geweld vind ik misschien toch een beetje een te zwaar woord.'

Opvallend in de gesprekken met slachtoffers, is hoe de mannen de terreur minimaliseren terwijl ze er over vertellen. Ook al gaven ze zichzelf op om aan de studie deel te nemen, toch hoor je ze op een gegeven ogenblik toch aarzelend zeggen: ‘Geweld vind ik misschien toch een beetje een te zwaar woord.’ Controlerend gedrag, verbaal kleineren, het ontzeggen van seks: het zijn voorbeelden van mishandelingen die voor de slachtoffers verwarrend zijn, en niet meteen met ‘geweld’ worden geassocieerd. Terwijl verplicht worden je gsm af te geven of een hele nacht uit je slaap gehouden worden terwijl de verwijten blijven komen, wel degelijk beschadigend is. Dreiging met zelfmoord door de partner blijkt ook een veel gebruikt middel te zijn om mannen onder de knoet te houden.'Ik vertrouw alleen nog mijn vrienden. Ik heb gewoon schrik dat het weer gaat gebeuren.'

Het bagatelliseren van partnergeweld tegen mannen, zowel door de slachtoffers zelf als door de buitenwereld is nefast. Want wat de gevolgen voor de persoon in kwestie betreft, blijkt het helemaal niet uit te maken of je nu een man of een vrouw bent. Mannen verliezen evengoed hun eigenwaarde, soms ook hun werk, raken geïsoleerd en worden moe en neerslachtig. Ze klagen over migraine en gewichtsverlies.

Zoals gezegd, zijn de geïnterviewde mannen uiteindelijk toch uit de relatie kunnen stappen. Het herstel na de mishandeling kan enkele jaren duren. Tijdens de gesprekken bleek vooral dat een nieuwe relatie aangaan moeilijk is. En ook al is de mishandeling voorbij, de angst en schaamte blijft als een schaduw hangen. Schaamte omdat ze het gevoel hebben dat het niet klopt dat ze zich als man zo lang hebben laten controleren, treiteren of zelfs slaan. ‘Ik heb gepraat met mensen. Ik heb geroepen. Ik heb gehuild.’

Onlangs kwam in Vlaanderen een sexting-affaire aan het licht, waarvan mannen het slachtoffer beweerden te zijn. Bovenstaande woorden die Peter van de Veire laatst op televisie uitsprak, zullen ons bijblijven en hebben een impact die we absoluut niet mogen onderschatten. Dit keer zijn het mannen die hun schaamte overwinnen en zichzelf als slachtoffer durven te benoemen. Mannen die de troon van de onaantastbare krachtige man publiekelijk verlaten door hun machteloosheid te tonen. Ook hier hoorden we uit bepaalde hoeken weer gegniffel en hoongelach maar gelukkig niet alleen maar dat. Dat de mannen ook lof kregen omdat ze hun kwetsbaarheid lieten zien, is hoopgevend. Ook al gaat het om een andere context, dit zijn acties en reacties die ook mishandeling van mannen uit de taboesfeer kunnen halen.

Bibliografie

Anderson, K.L. (2004) Perpetrator or victim? Relationship between intimate partner violence and well-being. Journal of Marriage and Family, 64(4), 851-863

Baker, N.L., Buick, J.D., Kim, S.R., Moniz, s., & Nava, K.L. (2013). Lessons from examining same-sex intimate partner violence. Sex Roles, 69, 182-192. New York: Springer Science+Business Media

Bates, E.A., Kaye, L.K., Pennington, C.R., & Hamlin, I. (2019) What about the Male Victims? Exploring the Impact of Gender Stereotyping on Implicit Attitudes and Behavioural Intentions Associated with Intimate Partner Violence. Sex Roles, 81(1), pp.1-15

Breiding, M.J., Basile, K.C., Smith, S.G., Black, M.C., & Mahendra, R. (2015) Intimate partner violence surveillance uniform definitions and recommended data elements: Version 2.0. Atlanta: National Center For Injury Prevention and Control, Centers for Desease Control and Prevention.

Brooks, C., Martin, S., Broda, L., & Poudrier, J. (2017) “How Many Silences Are There?” Men’s Experiences of Victimization in Intimate Partner Relationships. Journal of Interpersonal Violence 00(0), 1-24.

Brown, C. (2008). Gender-role implications on same-sex intimate partner abuse. Journal of Family Violence, 23(6), 457-462.

Burcar, V., & Åkerström, M. (2009). Negotiating a victim identity: Young men as victims of violence. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 10(1), 37-54.

Corbally, M. (2015) Accounting for Intimate Partner Violence: A Biographical Analysis of Narrative Strategies Used by Men Experiencing IPV From Their Female Partners. Journal of Interpersonal Violence, 30(17), 3112-3132

Davies, P., Francis, P., & Greer, C. (2014). Victims, crime and society: an introduction. 2nd edition. London: Sage.

De Smet, B. (2016). De Respresentatie van Mannelijkheid in The Social Network (2010). [Masterproef] UGent, faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Decorte, T., & Zaitch, D. (2009). Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie. Leuven: Acco.

Depraetere, J. (2018). Victimized masculinity – a review and reflection regarding the influence of masculine gender role stereotypes on the consequences of male sexual victimization. Presented at the 6th GERN Summer School on Challenges of Comparative Criminological Research.

Depraetere, J., Vandeviver, C., Vander Beken, T., & Keygnaert, I. (2018) Big boys don’t cry: a critical interpretive synthesis of male sexual victimization. Trauma, Violence and Abuse, 1-24

DiCicco‐Bloom, B., & Crabtree, B. F. (2006) The qualitative research interview. Medical education, 40(4), 314-321.

Dickson-Swift, V., James, E.L., Kippen, S., & Liamputtong, P. (2007) Doing sensitive research: what challenges do qualitative researchers face? Qualitative Research, 7(3), 327-353. Sage publications

Dim, E.E. (2020). Experiences of Physical and Psychological Violence Against Male Victims in Canada: A Qualitative Study. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 00(0), 1-26

Dossche, F. (2018) Mannelijke slachtoffers van partnergeweld. [Bachelorproef] UGent, faculteit Recht en Criminologie

Durfee, A. (2011). “I’m Not a Victim, She’s an Abuser” Masculinity, Victimization, and Protection Orders. Gender & Society, 25(3), 316-334.

Eckstein, J. (2010). Masculinity of men communicating abuse victimization. Culture, Society and Masculinities, 2(1), 62-74.

Groenen, A., & Matkoski, S. (2014) Partnergeweld: screening en risicotaxatie. Antwerpen: Maklu

Guion, L.A., Diehl, D.C., & McDonald, D. (2001). Conducting an in-depth interview. McCarty Hall, FL: University of Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, EDIS.

Hellemans, S., Dewaele, A., Van Houtte, M., & Buysse, A. (2013) Onderzoek naar partnergeweld bij holebi’s. Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Hines, D.A., & Douglas, E.M. (2010) A closer look at men who sustain intimate terrorism by women. Partner Abuse, 1(3), 286-313

Hines, D.A., & Douglas, E.M. (2016) Relative influence of various forms of partner violence on the health of male victims: study of a helpseeking sample. Psychology of men & masculinity, 17(1), 3-16

Hofisi, C., Hofisi, M., Mago, S. (2014) Critiquing interviewing as a data collection method. Medetirranean Journal of social science, 5(16), 60-64. Rome: MCSER Publishing

Hudders, L., & Vyncke, P. (2013) Visuele gender stereotypering in reclame: een experimenteel onderzoek naar de effectiviteit van impliciete stereotypering in printadvertenties. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 41(2), 135-161.

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (2006) Nationaal Actieplan inzake de strijd tegen het partnergeweld, principes en lopende acties en perspectieven. (Goedgekeurd op de interministeriële conferentie van 8 februari 2006 evenals op de conferentie van 23 november 2006)

Jaspaert, E., & Vervaeke, G. (2016) Vier krachtlijnen op de traditionele opvattingen over partnergeweld uit te dagen. In Handboek Intrafamiliaal Geweld, 1-23. Brussel: Politeia

Javaid, A. (2018) Male rape, masculinities, and sexualities. International Journal of Law, Crime and Justice, 52, 199-210.

Laskey, P., Bates, E.A., & Taylor, J.C. (2018) A qualitative investigation of intimate partner violence victims' experiences across gender and sexuality. In: Cumbria Research and Innovation Conference 2018, 6 July 2018, University of Cumbria, Lancaster, UK. (Unpublished) [Presentatie] geraadpleegd op 04/01/2019 via URL: http://insight.cumbria.ac.uk/id/eprint/4036/1/Laskey_AQualitativeInvestigation.pdf

Laskey, P., Bates, E.A., & Taylor, J.C. (2019) A systematic literature review of intimate partner violence victimisation: an inclusive review across gender and sexuality. Agression and Violent Behavior, 47, 1-11

Machado, A., Hines, D., & Matos, M. (2016). Help-seeking and needs of male victims of intimate partner violence in Portugal. Psychology of Men & Masculinity, 17(3), 255-264.

Machado, A., Santos, A., N. Graham-Kevan, & Matos, M. (2017) Exploring Help Seeking Experiences of Male Victims of Female Perpetrators of IPV. Journal of Family Violence, 32(5), 513-523

Mann, S. (2016) The research interview. Reflective practice and reflexivity in research processes. London: Palgrave Macmillan

Mansfield, H. C. (2006). Manliness. Yale University Press.

Mason, J. (2002) Qualitative researching. Second edition. London: Sage publications

Michiels, J. & Dedoncker, K. (2019) Genderstereotypen en relaties: samen met jongeren mythes doorbreken en geweld voorkomen. VZW Zijn – Beweging tegen geweld via URL: http://www.vzwzijn.be/upload/docs/Handboek%20Equi-x.pdf geraadpleegd op 13/04/2020

Miller R.L., Brewer, J.D. (2003) The A-Z of Social Research: a dictionary of key social science research concepts. Sage: Londen

Morgan, W. & Wells, M. (2016) ‘It’s deemed unmanly’: men’s experiences of intimate partner violence (IPV). The Journal of forensic psychiatry & psychology, 27(3), pp. 404-418.

Oringher, J., & Samuelson, K.W., (2011). Intimate partner violence and the role of masculinity in male same-sex relationships. Traumatology: An International Journal, 17(2), 68-74

Petintseva, O., Faria, R. & Eski, Y. (2020). Interviewing elites, experts and the powerful in criminology. Palgrave Macmillan: Cham

Ponsaers, P., Pauwels, L., & Decorte, T. (2008) De steekproeftrekking in kwantitatief en kwalitatief onderzoek. In Lieven Pauwels & G. Johan (Eds.), Kwantitatieve en kwalitatieve criminologische onderzoeksmethodes : een introductie (Vol. 1, pp. 71–90). Leuven ; Gent, België: Acco

Postmus, J.L., Plummer, S.B., McMahon, S., Murshid, N.S., & Kim, M.S. (2012). Understanding economic abuse in the lives of survivors. Journal of interpersonal violence, 27(3), 411-430.

Randle, A. A., & Graham, C. A. (2011). A review of the evidence on the effects of intimate partner violence on men. Psychology of men & masculinity, 12(2), 97-111.

Rollè, L., Giardina, G., Caldarera, A. M., Gerino, E., & Brustia, P. (2018). When intimate partner violence meets same sex couples: A review of same sex intimate partner violence. Frontiers in psychology, 9, article 1506, 1-13

Sapsford, R. & Jupp, V. (2006) Data Collection and Analysis, Sage: Londen.

Simmons, S.B., Knight, K.E., & Menard, S. (2018) Long-term consequences of intimate partner abuse on physical health, emotional well-being and problem behaviors. Journal of Interpersonal violence, 33(4), 539-570

Van Gelder, J., Nee, C., Otte, M., Demetriou, A., van Sintemaartensdijk, I., & Prooijen, J. (2017) Virtual burglary: exploring the potential of virtual reality to study burglary in action. Journal of research in crime and delinquency, 54(1), 29-62

Van Hevele, E., (2006). Een beschrijving van de relatie tussen mannelijkheid, genderrelaties en machtsrelaties in de hiphopscène. [Masterproef] UGent, Sociologie

Van Hiel, A. (2013) Sociale psychologie. Gent: Academia Press

Walker, A., Kimina, L., Silva, D., Craigie, G., Mayshak, R., Costa, B., Hyder, S., & Bentley, A. (2020) Male victims of female-perpetrated intimate partner violence, help-seeking, and reporting behaviors: A qualitative study. Psychology of Men & Masculinities, 21(2), 213-223

Walklate, S. (2007) Imagining the victim of crime. Maidenhead: Open university press.

Woodyatt, C. R., & Stephenson, R. (2016). Emotional intimate partner violence experienced by men in same-sex relationships. Culture, health & sexuality, 18(10), 1137-1149.

World Health Organization (2017) Fact Sheet: violence against women. Geraadpleegd op 06/01/2019 via URL: https://www.who.int./news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women

Websites:

Horen zien en praten (2019) URL: https://www.horenzienenpraten.be/ geraadpleegd op 06/01/2019

UK Data Service (2020) URL: https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/legal-ethical/anonymisation/qualitative.aspx?fbclid=IwAR0_fiMKmdNsB7GcF9PUuA51jyfVx9RZaCCPznW7WfWEY8hQ1rQF5FPmft0 geraadpleegd op 03/04/2020

Download scriptie (745.38 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Christophe Vandeviver