Een warme toekomst voor iedereen, van bij de geboorte

Siel
Pattyn Vanmeenen

Als vroedvrouw kom je in contact met veel verschillende mensen, noden en verhalen. Zo ook prematuren en hun ouders, een groep die bijzondere aandacht verdient in deze drukke samenleving. Zij hebben recht op alle kansen voor een mooie toekomst, en dit project kan hieraan bijdragen. Alle kindjes geboren voor een leeftijd van 37 weken zwangerschap zijn prematuur. Dat zijn er heel wat. Daarom moeten we ons afvragen hoe de periode op neonatologie (prematurenafdeling) aangenamer en minder stresserend gemaakt kan worden voor de prematuren? Het gevoel van een arm om je heen en je ouders dicht bij je hebben, bijvoorbeeld, kan voor de prematuur al een groot verschil maken.

 

De impact van geluid, geur en gevoel op de prematuur en hoe ouders het gevoel kunnen geven dat hun kind niet alleen is, werd dan ook onderzocht. De dienst neonatologie is een eerder stresserende, luide afdeling: het gepiep van monitors en alarmen, huilende baby’s, onaangename onderzoeken en handelingen. Het komt de rust niet te goede. Daarom ontwikkelde ik een knuffel die het de prematuren iets comfortabeler maakt! Naast de prematuur en de ouder vergeten we ook het zorgpersoneel in dit verhaal niet! Het project past zeker binnen het kader van ontwikkelingsgerichte zorg voor de prematuur en het gezin, maar kan ook de verzorgers iets meer ontlasten.

 

Positieve invloed op de gezondheid van de prematuur en het welbevinden van de ouders

Uit onderzoek blijkt dat het horen van rustgevende muziek zorgt voor lagere pijnscores, een stabielere en lagere hartslag, een betere zuurstofhoeveelheid in het bloed en betere slaap. Daarnaast zorgt het ook voor minder stress bij de ouders, heeft het een positief lange termijneffect op het verwerken van angst en zorgt het voor een verminderde duur van ziekenhuisverblijf, snellere gewichtstoename en een beter zuiggedrag. Het horen van moeders stem zorgt eveneens voor deze effecten, en daarnaast ook een betere cognitieve en taalvaardige ontwikkeling, minder hartslagdalingen en ademhalingsstilstanden en een algemeen stabieler en alerter gedrag. De ontwikkelde knuffel bezit daarom een recorder met de hartslag en/of de stem van de moeder en enkele muziekjes.

 

Het element geur komt terug in een onderhemdje dat de knuffel draagt. De ouders kunnen het onderhemdje namelijk bij zich houden om hun geur erin te krijgen. De geur van de ouders is geruststellend en zorgt ervoor dat kindjes sneller de voeding oraal kunnen opnemen, dat ze sneller naar huis mogen, lagere pijnscores hebben en minder lang huilen. Naast de geur van de ouders kan ook vanillegeur een verschil maken. Dit zorgt voor een stabielere hartslag, meer zuurstof in het bloed, minder huilen, minder ademhalingsstilstanden en de prematuren vertonen minder stress.

 

Als laatste onderdeel is er ook nog gevoel, hier gaat het om het inbakeren of in een nestje leggen van een prematuur. Hierbij worden de kindjes in een houding gelegd zoals in de buik, dit verlaagt pijn, stress, duur van huilen en zorgt voor een betere slaap waardoor er minder energie verloren gaat aan die stress. De hartslag verlaagt, er is een betere groei van de hersenen, een lagere kans tot overlijden, infecties, heropname en overleiden en zo kunnen de kindjes uiteindelijk ook sneller naar huis. Wanneer dit gecombineerd wordt met toespreken of huid op huidcontact wordt dit effect nog groter en is er ook een betere hechting tussen ouder en kind. Naast de mogelijkheid om de knuffel om te bouwen tot nestje, zit er ook een warmte element in de cape van de knuffel. Dit zorgt voor geruststellend zwaartegevoel en warmte. Deze cape is makkelijk afneembaar. Voor de ouders zorgt het voor een geruststellend gevoel, wetende dat ze toch wat “aanwezig” zijn bij hun kind, door middel van stem en geur. 

 

Over het algemeen zorgt de knuffel voor een positief effect op de fysieke en psychologische gezondheid van kind en ouder, stabilisatie van de hartslag, saturatie en ademhaling en werkt de knuffel bevorderend voor slaap en hechting. Er zijn nog geen negatieve bijwerkingen van deze technieken gevonden. Zij zijn dus aan te bevelen, maar ze zijn weliswaar geen vervanging van fysiek contact. De knuffel kan de overgang van couveuse naar bedje, en van ziekenhuis naar huis, ook makkelijker maken. Op deze manier hebben ze steeds iets herkenbaar bij zich, ook later kunnen ze gebruik blijven maken van de knuffel.

 

image

 

Compact, rustgevend en werkdrukverlagend

De ontwikkelde knuffel biedt rust en vertrouwdheid, is plaatsbesparend en personaliseerbaar. Voor de vroedvrouw verlaagt dit de werkdruk, waardoor ze meer aandacht kan besteden aan de fysieke zorgen voor het kind. Zo zijn ook de ouders meer op hun gemak en hebben ze niet het gevoel dat ze hun kind zomaar achter laten.

 

Deze knuffel op de markt kunnen brengen zou een meerwaarde voor de prematuren, hun ouders en verzorgers kunnen betekenen.

 “Elk kind heeft op elk ogenblik en hoe klein ook recht op troost, warmte & rust!”

 

image 262image 263

Bibliografie

Abdeyazdan, Z., Mohammadian-Ghahfarokhi, M., Ghazavi, Z., & Mohammadizadeh, M. (2016). Effects of nesting and swaddling on the sleep duration of premature infants hospitalized in neonatal intensive care units. Iranian Journal Nurse Midwifery Research, 21 (5), 552–556. doi: 10.4103/1735-9066.193422

Alexandre, C., De Jonckheere, J., Rakza, T., Mur, S., Carette, D., Logier, R., Storme, L. (2013). Impact du cocooning et de la voix humaine sur le système nerveux autonome (SNA) de l’enfant grand prématuré. Archives de Pédiatrie20 (9), 963–968. doi:10.1016/j.arcped.2013.06.006

Badiee, Z., Asghari, M., & Mohammadizadeh, M. (2013). The Calming Effect of Maternal Breast Milk Odor on Premature Infants. Pediatrics and neonatology54 (5), 322-325doi: 10.1016/j.pedneo.2013.04.004  

Chertok, I., McCrone, S., Parker, D., & Leslie, N. (2014). Review of Interventions to Reduce Stress Among Mothers of Infants in the NICU. Advances in Neonatal Care14 (1). doi: 10.1097/ANC.0000000000000044

De Clifford -Faugère, G., Lavallé, A., & Aita, M. (2017). Olfactive stimulation interventions for managing procedural pain in preterm and full-term neonates: a systematic review protocol. Systematic Reviews, 6 (1), 203. doi: 10.1186/s13643-017-0589-1

Doheny, L., Hurwitz, S., Insoft, R., Ringer, S., & Lahav, A. (2012). Exposure to biological maternal sounds improves cardiorespiratory regulation in extremely preterm infants. The Journal of Maternal-Fetal an Neonatal Medicine, 25 (9), 1-4. doi: 10.3109/14767058.2011.648237

Edraki, M., Pourpulad, H., Kargar, M., Pishva, N., Zare, N., & Montaseri, H. (2013). Olfactory Stimulation by Vanillin Prevents Apnea in Premature Newborn Infants. Iranian Journal of Pediatrics23 (3), 261–268.

Enlow, E., Herbert, S., Jovel, I., Lorch, S., Anderson, C., & Chamberlain, L. (2014). Neonatal intensive care unit to home: the transition from parent and pediatrician perspectives, a prospective cohort study. Journal of Perinatalogy34 (10), 761–766. doi: 10.1038/jp.2014.75

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. (2016, vijftien maart). Het beroeps- en cometentieprofiel van de Belgische vroedvrouw. Geraadpleegd op 13 april 2020, via https://www.vroedvrouwen.be/sites/default/files/2016_01_cfsf_frvv_bijla…

Feeley, N., Genest, C., Niela-Vilen, H., Charbonneau, L., & Axelin, A. (2016). Parents and nurses balancing parent-infant closeness and separation: a qualitative study of NICU nurses’ perceptions. BMC pediatrics134 (16), 1–13. doi:10.1186/s12887-016-0663-1

Filippa, M., Panza, C., Ferrari, F., Frassoldati, R., Kuhn, P., Balduzzi, S., & D’Amico, R. (2017). Systematic review of maternal voice interventions demonstrates increased stability in preterm infants. Acta Paediatrica106 (8), 1220–1229. doi: 10.1111/apa.13832

Finoulst, M., Vankrunkelsven, P., & Gyselaers, W. (2013). Zorg voor prematuren op de grens van levensvatbaarheid. Tijdschrift voor Geneeskunde, 69 (23), 1151-1153. doi: 10.2143/tvg.69.23.2001511

Flacking, R., Lehtonen, L., Thomson, G., Axelin, A., Ahlqvist, S., Hall Moran, V., … Dykes, F. (2012). Closeness and separation in neonatal intensive care. Acta Paediatrica101 (10), 1032–1037. doi: 10.1111/j.1651-2227.2012.02787.x

Grevesse, L., & Janssens, K. (2019, drie april). Project ontwikkelingsgerichte zorg. Geraadpleegd op 30 januari 2020, via https://www.health.belgium.be/nl/project-ontwikkelingsgerichte-zorg#Doc…

Haslbeck, F., & Stegemann, T. (2018). The effect of music therapy on infants born preterm. Developmental Medicine And Child Neurology60 (3), 217. doi: 10.1111/dmcn.13677

Hopwood, R. (2010). The role of the neonatal nurse in promoting parental attachment in the NICU. Infant6 (2), 54–58

Iranmanesh, S., Shamsl, A., pour Aboli, B., & Movahedi, Z., (2014). The Effect of Breast Milk Odor on Transition Time From Gavage to Oral Feeding and Hospital Stay in Premature Infants. Infant, Child & Adolescent Nutrition, 7 (1), 5-11doi: 10.1177/1941406414563390

Kahraman, A., Basbakkal, Z., Yalaz, M., & Sözmen, E. Y. (2018). The effect of nesting positions on pain, stress and comfort during heel lance in premature infants. Pediatrics & Neonatology, 59 (4), 352–359. doi:10.1016/j.pedneo.2017.11.010

Kihara, H., & Nakamura, T. (2013). Nested and swaddled positioning support in the prone position facilitates sleep and heart rate stability in very low birth weight infants. Research and Reports in Neonatology3, 11–14. doi: 10.2147/RRN.S41292

Kucuk Alemdar, D., & Guducu Tufekci, F. (2017). Effects of maternal heart sounds on pain and comfort during aspiration in preterm infants. JAPAN JOURNAL OF NURSING SCIENCE, 15 (4), 330–339. doi: 10.1111/jjns.12202

Kücükoglu, S., Kurt, S., Aytekin, A. (2015). The effect of the facilitated tucking position in reducing vaccination-induced pain in newborns. Italian Journal of Pediatrics41 (1), 61. doi: 10.1186/s13052-015-0168-9

Lahav, A. (2015). Reply to El-Dib and Glass: Neuroplasticity in the auditory cortex in premature newborns exposed to recorded maternal sounds. Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of The United States Of America121 (31), E4167. doi: 10.1073/pnas.1509728112

Lejeune, F., Lordier, L., Pittet, M., Schoenhals, L., Grandjean, D., Hüppi, P., Filippa, M., & Tolsa, C. (2019). Effects of an Early Postnatal Music Intervention on Cognitive and Emotional Development in Preterm Children at 12 and 24 Months: Preliminary Findings. Frontiers in Psychology, 10 (494), 1-12doi: 10.3389/fpsyg.2019.00494 

Loewy, J., Stewart, K., Dassler, A., Telsey, A., & Homel, P. (2013). The effects of music therapy on vital signs, feeding, and sleep in premature infants. Pediatrics131 (5), 902–918. doi: 10.1542/peds.2012-1367

Lowe, R. (2010, achttien mei). Utilising the Premature Infant Pain Profile– Pain (PIPP) Assesment Tool. Royal Hospital for Women. Geraadpleegd op 13 april 2020 via https://www.seslhd.health.nsw.gov.au/sites/default/files/migration/RHW/…

Maltese, A., Gallai, B., Marotta, R., Lavano, F., Lavano, S., Tripi, G., Romano, P., D’Oro, L., & Salerno, M. (2017). The synactive theory of development: the keyword for neurodevelopmental disorders. Acta Medica Mediterranea, 33 (2), 1257-1263. doi: 10.19193/0393-6384_2s_194 

Neonatologie en NICU – Couveuseouders. (22 februari 2020). Geraadpleegd op 28 maart 2020 via https://www.couveuseouders.nl/neonatologie/neonatologie-en-nicu/

Pölkki, T., & Korhonen, A. (2012). The effectiveness of music on pain among preterm infants in the neonatal intensive care unit: a systematic review. Database of Systematic Reviews and Implementation Reports, 10 (58), 4600-4609doi: 10.11124/jbisrir-2012-428

Qui, J., Jiang, Y., Li, F., Tong, Q., Rong, H., & Cheng, R. (2017). Effect of combined music and touch intervention on pain response and β-endorphin and cortisol concentrations in late preterm infants. BMC pediatrics17 (1). Doi: 10.1186/s12887-016-0755-y

Rand, K., & Lahav, A. (2014). Maternal sounds elicit lower heart rate in preterm newborns in the first month of life. Early Human Development90 (10), 679–683. doi: 10.1016/j.earlhumdev.2014.07.016

Roa, E., & Ettenberger, M. (2018). Music Therapy Self-Care Group for Parents of Preterm Infants in the Neonatal Intensive Care Unit: A Clinical Pilot Intervention. Medicines, 5, 134doi: 10.3390/medicines5040134

Rommel, A. S., James, S. N., McLoughlin, G., Brandeis, D., Banaschewski, T., Asherson, P., & Kuntsi, J. (2017). Association of Preterm Birth With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder–Like and Wider-Ranging Neurophysiological Impairments of Attention and Inhibition. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry56 (1), 40–50. Doi: 10.1016/j.jaac.2016.10.006

Rossi, A., Molinaro, A., Savi, E., Micheletti, S., Galli, J., Chirico, G., & Fazzi, E. (2018). Music reduces pain perception in healthy newborns: A comparison between different music tracks and recorded heartbeat. Early Human Development124, 7–10. doi: 10.1016/j.earlhumdev.2018.07.006 

Sajjadian, N., Mohammadzadeh, M., Alizadeh Taheri, P., & Shariat, M. (2017). Positive effects of low intensity recorded maternal voice on physiologic reactions in premature infants. Infant Behavior & Development46, 59–66. doi: 10.1016/j.infbeh.2016.11.009

Thomson, G., Moran, V., Axelin, A., Dykes, F., & Flacking, R. (2013). Integrating a sense of coherence into the neonatal environment. BMC pediatrics13, 1–8. doi: 10.1186/1471-2431-13-84

Winstanley, A., Lamb, M. E., Ellis-Davies, K., & Rentfrow, P. J. (2015). The subjective well-being of adults born preterm. Journal of Research in Personality59, 23–30. doi: 10.1016/j.jrp.2015.09.002

Yildiz, A., Arikan, D., Gözüm, S., Tastekin, A., & Budancamanak, I. (2011). The Effect of the Odor of Breast Milk on the Time Needed for Transition From Gavage to Total Oral Feeding in Preterm Infants. Journal of Nursing Scholarship43 (3), 265–273. doi: 10.1111/j.1547-5069.2011.01410.x

Download scriptie (8.17 MB)
Universiteit of Hogeschool
Arteveldehogeschool Gent
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Mevrouw Ciska wyffels en mevrouw Christine Van Tieghem