(Not so a)lone actor terrorism?

Hanne
Caluwaerts

Het onderzoek in dit artikel is gericht op het ontwikkelen van een beter begrip van recente vormen van extreemrechts terrorisme. Lone actor terrorisme is niet voldoende om deze terreurdaden te verklaren, omdat het voorbij gaat aan het belang van context, leerprocessen en interactie. Aan de hand van de differentiële-associatietheorie van Sutherland (1947) wordt een analyse uitgevoerd van het extreemrechtse forum /pnd/ (Politics, News & Debate) op 8kun.

Volgens de Global Terrorism Index (2019) waren in 2018 17,2% van de terroristische aanslagen in het Westen van extreemrechtse aard. De aanslagen van islamistische aard bedroegen echter ‘maar’ 6,8% van het totaal. Daarnaast konden 62,8% van de aanslagen niet toegeschreven worden aan een bepaalde groepering (GTI, 2019). In Noord-Amerika, Europa en Oceanië is de dreiging van extreemrechts terrorisme de laatste vijf jaar toegenomen. Tussen 2014 en 2018 zijn aanslagen van extreemrechtse aard met 320% gestegen. Een belangrijke bemerking hierbij is dat in tegenstelling tot het islamistisch terrorisme, geen enkele extreemrechtse terrorist in 2018 beweerde lid te zijn van een terroristische groepering (Institute for Economics & Peace, 2019).http://visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/

Hoewel extreemrechts terrorisme aan een opmars bezig is, lijkt er vooralsnog onvoldoende aandacht voor dit fenomeen te zijn in wetenschappelijke literatuur. Onderzoek blijft doorgaans sterk incident-gedreven en focust onvoldoende op staatsterrorisme en non-jihadistisch terrorisme, zoals extreemrechts terrorisme (Schuurman, 2019: 463). Het onderbelicht blijven van deze recente opleving van extreemrechtse terreurdaden is problematisch net omdat een adequate reactie op dergelijke fenomenen meer vraagt dan een beschrijving en monitoring van trends. Er is meer inzicht vereist in het concreet begrijpen van het fenomeen. De laatste jaren lijkt het concept van lone actor terrorisme (hierna LAT) steeds meer aan bod te komen wanneer extreemrechtse terreurdaden verklaard moeten worden. Is dit concept echter voldoende om deze terreurdaden te begrijpen?

Lone actor terrorisme

LAT geeft te weinig aandacht aan het belang van context, leerprocessen en interactie. Er bestaat een teveel aan verschillende definities, in het bijzonder met betrekking tot de mate van ‘loneness’ van het individu. De meerderheid van de extreemrechtse ‘lone actors’ zijn toch niet zo alleen als de naam initieel doet vermoeden. De letterlijke betekenis van de term ‘lone actor’ (of ‘lone wolf’) lijkt op verschillende vlakken niet meer volledig te stroken met een groot deel van de definities die in het huidig academisch milieu worden gehanteerd (zie Fredholm, 2016; Spaaij, 2015; Bakker & de Roy van Zuijdewijn, 2016; Bakker & de Graaf, 2011; Pantucci, 2011). Alleen wil namelijk niet zeggen met een cel van twee of drie andere individuen (zie typologie Pantucci, 2011). Contact met extremisten valt ook niet onder de betekenis van het woord ‘alleen’. Het is belangrijk om op te merken dat in dergelijke cellen of met bepaalde contacten, een onvermijdelijke beïnvloeding aanwezig is.

Het concept LAT voldoet niet om deze vorm van terrorisme te kunnen verklaren. Zowel ‘lone actors’, solo-terroristen als een groep van enkele individuen radicaliseren in relatie tot de wereld waarin we leven. Het is niet voldoende om deze extreemrechtse terreurdaden enkel proberen te begrijpen vanuit de persoon, er moet gekeken worden naar de context waarin zij zich bevinden. De differentiële-associatietheorie van Sutherland biedt ons de mogelijkheid om deze context mee te nemen in de analyse. Sutherland gaat ervan uit dat crimineel gedrag ontstaat door middel van een differentieel leerproces dat een individu in zijn leven doorloopt. Een individu d8kun.topefinieert een situatie in overeenstemming met wat hij in zijn leven al heeft ervaren; welke mogelijkheden hij tot dan toe heeft verworven; en de neiging naar enerzijds crimineel of anderzijds niet-crimineel gedrag.

Zijn theorie laat ons toe te begrijpen waarom de online (passieve) participatie in het forum /pnd/ op 8kun, een interactionele handeling is. Dit forum behandelt politiek, nieuws en discussie. De offline sociale context wordt onvermijdelijk geïntegreerd in deze online gemeenschap. Het internet biedt zo een manier om deze offline context mee te bestuderen, zowel de online als de offline wereld moeten namelijk samen begrepen worden.Resultaten

De waarden die door het forum worden gehanteerd, staan in rechtstreeks conflict met het algemene discours van gelijkheid, tolerantie en diversiteit in de samenleving. De inhoud die terug te vinden is op /pnd/ gaat van ‘alledaags’ racisme en antisemitisme naar beelden of video’s van vermoordde mensen en expliciete oproepen tot geweld. Deze inhoud werd voor een periode van drie maanden bijna dagelijks bekeken en geanalyseerd, met de nodige maatregelen om de neutraliteit en objectiviteit van de resultaten te kunnen blijven garanderen. Na een intense observatieperiode en zorgvuldig analyseproces zijn enkele boeiende resultaten opgedoken.

Killing Muslims instead of Jews is like taking painkillers for your illness instead of a fuckin cure. (8aca1d – 22/03/20 – 05:33:20)

De analyse heeft aangetoond dat de gehanteerde theorie zeker een mogelijkheid biedt om deze terreurdaden en het voorafgaand proces te begrijpen, namelijk door te kijken naar de associaties en definities waar een individu mee wordt geconfronteerd en het waardenconflict dat hierdoor ontstaat. Het is belangrijk om zowel de bredere maatschappelijke context, als de persoonlijke context te bekijken. De resultaten van deze analyse, samen met bovenstaande bevindingen, stellen zo het concept van de lone actor in vraag. Wegens de onduidelijkheid die heerst rond het concept van LAT, raadt deze studie voor het politioneel en strafrechtelijk milieu aan om de term ‘solo-terrorist’ te hanteren, waar de isolatie van toepassing is op de terroristische handeling.

De toekomst ...?

Dit onderzoek betreft een brede analyse van het forum, en heeft zich specifiek toegespitst op data die relevant waren voor het identificeren van een differentieel leerproces. Er valt echter nog veel te leren over deze gemeenschap. Het zou interessant zijn om onderzoek te voeren naar de groepsdynamieken die spelen tussen de gebruikers. Tijdens de analyse werd namelijk opgemerkt dat deze gemeenschap op een andere manier in interactie treedt met elkaar dan in de offline wereld traditioneel zou gebeuren. Daarnaast zou een taal- en beeldanalyse ook heel boeiende inzichten kunnen bieden.

Doorheen het onderzoek werd duidelijk dat extreemrechts geen eenduidig gegeven is. De scope van dit onderzoek beslaat slechts een stuk van het breder extreemrechtse gedachtegoed. Het is noodzakelijk om verder onderzoek te blijven voeren over dit thema, om tot een beter begrip te komen van deze globale, gefragmenteerde beweging.

Bibliografie

Bakker, E. & de Roy van Zuijdewijn, J. (2016). Lone-Actor Terrorism: Definitional Workshop. Countering Lone-Actor Terrorism Series 2.

Bakker, E., & de Graaf, B. (2011). Preventing Lone Wolf Terrorism: some CT Approaches Addressed. Perspectives On Terrorism5(5–6), 43–50. Geraadpleegd van https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/18318/PoT%20168-…

Fredholm, M. (2016). Introduction: Lone actor and autonomous cell terrorism. In M. Fredholm (Ed.), Understanding Lone Actor Terrorism: Past Experience, Future Outlook, and Response Strategies (1ste editie, pp. 1–28). Oxon: Routledge.

Global Terrorism Database. (2018). GTD Search Results [Dataset]. Geraadpleegd van https://gtd.terrorismdata.com/files/gtd-1970-2018/

Institute for Economics & Peace. Global Terrorism Index 2019: Measuring the Impact of Terrorism, Sydney, November 2019. Geraadpleegd op 28 februari 2020, van http://visionofhumanity.org/reports.

Pantucci, R. (2011). A Typology of Lone Wolves: Preliminary Analysis of Lone Islamist Terrorists. Developments in Radicalisation and Political Violence. Geraadpleegd van https://icsr.info/2011/04/05/a-typology-of-lone-wolves-preliminary-anal…

Schuurman, B. (2019). Topics in terrorism research: reviewing trends and gaps, 2007-2016. Critical Studies on Terrorism12(3), 463-480.

Spaaij, R. (2015). Lone Actors: Challenges and Opportunities for Countering Violent Extremism. NATO Science for Peace and Security Series E: Human and Societal Dynamics123, 120–131. Geraadpleegd van https://static1.squarespace.com/static/56bab5eb20c64753944c8bb2/t/572fe…

Sutherland, E. H. (2015). Differential Association. In F. P. Williams III & M. D. McShane (Eds.), Criminology Theory: Selected Classic Readings (2de editie, pp. 77–82). Abingdon: Routledge.

Afbeelding

START GTD, IEP Calculations. (s.d.). Far-right terrorist incidents in the west, 1970-2018 [Grafiek]. Geraadpleegd van http://visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/

 

Bibliografie

Akers, R. L. (1998). Social Structure and Social Learning: A General Theory of Crime and Deviance. Los Angeles: Northeastern University Press.

Akers, R. L., & Jennings, W. G. (2016). Social Learning Theory. In A. R. Piquero (Ed.), The Handbook of Criminological Theory (pp. 230–240). Oxford, UK: John Wiley & Sons.

Akers, R. L., & Sellers, C. S. (2013). Criminological Theories: Introduction, Evaluation, and Application (6de editie). New York: Oxford University Press

Alblas, G., & Vos, W. (2017). Inleiding groepsdynamica. Noordhoff Uitgevers.

Atsma, A. J. (s.d.). CRATUS (Kratos) - Greek God of Strength & Power (Roman Potestas). Geraadpleegd op 7 juni 2020, van https://www.theoi.com/Daimon/Kratos.html

Bakker, E. & de Roy van Zuijdewijn, J. (2016). Lone-Actor Terrorism: Definitional Workshop. Countering Lone-Actor Terrorism Series 2.

Bakker, E., & de Graaf, B. (2011). Preventing Lone Wolf Terrorism: some CT Approaches Addressed. Perspectives On Terrorism, 5(5–6), 43–50. Geraadpleegd van https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/18318/PoT%20168-…- PB.pdf?sequence=2

Bakker, E., & de Roy van Zuijdewijn, J. (s.d.). Lone Actor Terrorism: Database. Geraadpleegd op 7 november 2019, van https://icct.nl/project/countering-lone-actorterrorism/

Bar-On, T. (2008). Fascism to the Nouvelle Droite: The Dream of Pan-European Empire. Journal of Contemporary European Studies, 16(3), 327–345. https://doi.org/10.1080/14782800802500981

Bartlett, J., & Miller, C. (2010). The power of unreason: Conspiracy theories, extremism and counter-terrorism. London: Demos.

Berlet, C., & Lyons, M. N. (2000). Right-wing Populism in America: Too close for comfort. New York, Verenigde Staten: Guilford Publications.

Brinckman, B. (2017, 20 oktober). Activisme tegen de islam. Geraadpleegd op 4 mei 2020, van https://www.standaard.be/cnt/dmf20171019_03142373 89

Brown, S. E., Esbensen, F. A., & Geis, G. (2010). Social Process Theories of Crime. In S. E. Brown, F. A. Esbensen, & G. Geis (Eds.), Criminology: Explaining Crime & Its Context (7de editie, pp. 273–362). New Providence, NJ: Anderson Publishing, Ltd.

Bruinsma, G. J. (1992). Differential association theory reconsidered: An extension and its empirical test. Journal of Quantitative Criminology, 8(1), 29-49.

Bruinsma, G. J. N. (2001). Differentiële associatie en sociaal leren. In E. Lissenberg, S. van Ruller, & R. van Swaaningen (Eds.), Tegen de regels IV: Een inleiding in de criminologie (pp. 119–133). Nijmegen, Nederland: Ars Aequi Libri.

CBS News. (2018, 2 augustus). What is the QAnon conspiracy theory? Geraadpleegd op 2 mei 2020, van https://www.cbsnews.com/news/what-is-the-qanon-conspiracy-theory/

cds. (2018, 1 juni). Terrorist Benjamin Herman geveld met 25 kogels. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd van https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180531_03539461 cel.,

cds., & me. (2018, 1 juni). Gevangenisrapport over Benjamin Herman: “Hij was de loopjongen van een groep radicalen”. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd van https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180531_03539632

Center for Terroranalyse. (2011). The threat from solo terrorism and lone wolf terrorism. Geraadpleegd van https://www.pet.dk/~/media/Engelsk/the_threat_from_solo_terrorism_and_l… terrorism_-_engelsk_version_pdf.ashx

Cohn, N. (2004). The Pursuit of the Millennium. London: Pimlico.

Cressey, D. R. (1964). Delinquency, Crime and Differential Association. Den Haag, Nederland: Martinus Nijhoff. https://doi.org/10.1007/978-94-011-9015-2

de Coninck, D. (2017, 17 september). Hicham Diop viel vorig jaar twee agenten aan: ISsoldaat of hoopje ellende? De Morgen. Geraadpleegd van https://www.demorgen.be/nieuws/hicham-diop-viel-vorig-jaar-twee-agenten…

Donaghue, E. (2020, 5 februari). Racially-motivated violent extremists elevated to “national threat priority,” FBI director says. CBS News. Geraadpleegd van https://www.cbsnews.com/amp/news/racially-motivated-violent-extremism-i… 90

Ellis, C., Pantucci, R., de Roy van Zuijdewijn, J., Bakker, E., Gomis, B., Palombi, S. & Smith, M. (2016). Lone-Actor Terrorism: Analysis Paper. Countering Lone-Actor Terrorism Series 4. Europese Commissie. (2019). Terrorism. Geraadpleegd op 20 december 2019, van https://ec.europa.eu/home-affairs/e-library/glossary/terrorism_en

Fredholm, M. (2016). Introduction: Lone actor and autonomous cell terrorism. In M. Fredholm (Ed.), Understanding Lone Actor Terrorism: Past Experience, Future Outlook, and Response Strategies (1ste editie, pp. 1–28). Oxon: Routledge.

Fuller, D. (1999). Part of the action, or “going native”? Learning to cope with the “politics of integration”. Area, 31(3), 221–227. doi:10.1111/j.1475-4762.1999.tb00086.x

Ganor, B. (2002). Defining terrorism: Is one man's terrorist another man's freedom fighter?. Police Practice and Research, 3(4), 287-304.

Ganor, B., Duarte, C., & Von Knop, K. (Eds.). (2007). Hypermedia Seduction for Terrorist Recruiting - Volume 25 NATO Science for Peace and Security Series: Human and Societal Dynamics. Amsterdam: IOS Press.

Génération Identitaire. (s.d.). Génération Identitaire. Geraadpleegd op 3 maart 2020, van https://generationidentitaire.org/

Glaser, D. (1956). Criminality Theories and Behavioral Images. American Journal of Sociology, 61(5), 433-444. Global Terrorism Database. (2018). GTD Search Results [Dataset]. Geraadpleegd van https://gtd.terrorismdata.com/files/gtd-1970-2018/

Glueck, S., & Glueck, E. (1950). Unraveling Juvenile delinquency. Commonwealth Fund.

Institute for Economics & Peace. Global Terrorism Index 2019: Measuring the Impact of Terrorism, Sydney, November 2019. Geraadpleegd op 28 februari 2020, van http://visionofhumanity.org/reports.

jvh., & es. (2018, 20 november). Aanval agenten heeft mogelijk terroristische context. De Standaard. Geraadpleegd van https://www.standaard.be/cnt/dmf20181120_03966691 91

Kohen, I. (2017, 12 december). Darknet Chronicles Pt 1: Clearnet vs Darknet. Geraadpleegd op 15 april 2020, van https://www.business2community.com/cybersecurity/darknet-chronicles-pt-…

Kohen-Raz, O. (2011). The Ethics of “Contra-Lying” in Narrative Holocaust Films. In B. Hagin, S. Meiri, R. Yosef & A. Zanger (Eds.), Just Images: Ethics and the Cinematic (pp. 158–183). Cambridge, Verenigd Koninkrijk: Cambridge University Press.

Kolthoff, E. W. (2012). Moedwil, misverstand of onvermogen? (1ste editie). Den Haag, Nederland: Boom Lemma.

Lindhout, S. (2019, 10 oktober). Lone wolf slaat toe op Joodse feestdag. De Morgen, p. 3.

Mammone, A., Godin, E., & Jenkins, B. (2012). Mapping the Extreme Right in Contemporary Europe. Abingdon, Verenigd Koninkrijk: Routledge.

Martinez, B. (2016). Grand Deceptions: Zionist Intrigue in the 20th and 21st Centuries (2de editie). Scotts Valley, Californië: CreateSpace Independent Publishing Platform. Geraadpleegd van https://alt-right.com/the-kalergi-plan/#_edn12

McKenna, K. Y. A., & Green, A. S. (2002). Virtual group dynamics. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 6(1), 116–127. https://doi.org/10.1037/1089- 2699.6.1.116

Meloy, J. R., & Yakeley, J. (2014). The violent true believer as a “lone wolf”– psychoanalytic perspectives on terrorism. Behavioral sciences & the law, 32(3), 347-365.

Millen, J. (2018). Dekt de vlak de lading bij het bestrijden van terrorisme?. FATIK, 35(159), 29–30.

NH Health Alert Network. (2017, 28 april). Carfentanil in New Hampshire. Geraadpleegd van https://www.bostonglobe.com/metro/2017/11/15/comparing-lethality-andpot…

Pantucci, R. (2011). A Typology of Lone Wolves: Preliminary Analysis of Lone Islamist Terrorists. Developments in Radicalisation and Political Violence. Geraadpleegd van https://icsr.info/2011/04/05/a-typology-of-lone-wolves-preliminary-anal…

Pantucci, R., Ellis, C., Chaplais, L. (2015). Lone-Actor Terrorism: Literature Review. Countering Lone-Actor Terrorism Series 1. 92

Piquero, N. L., Tibbetts, S. G., & Blankenship, M. B. (2005). Examining the role of differential association and techniques of neutralization in explaining corporate crime. Deviant Behavior, 26(2), 159– 188. https://doi.org/10.1080/01639620590881930

Reddit. (s.d.). Reddit: the front page of the internet. Geraadpleegd op 5 mei 2020, van https://www.reddit.com/

Renegade. (2016, 27 september). The Zionist Occupied Government of America. Geraadpleegd op 3 mei 2020, van http://www.renegadetribune.com/zionist-occupiedgovernment-america/

Richman, A., & Sharan, Y. (Eds.). (2015). Lone Actors - An Emerging Security Threat - NATO Science for Peace and Security Series: Human and Societal Dynamics. Amsterdam: IOS Press.

s.n. (2015, 17 januari). Vlaams Belang start campagne tegen islam. Geraadpleegd op 4 mei 2020, van https://www.hln.be/in-de-buurt/antwerpen/vlaams-belang-startcampagne-te…

s.n. (2019, 2 mei). OCAD-topman: “Nieuwe video van al-Baghdadi baart zorgen, maar is geen gamechanger”. De Morgen. Geraadpleegd van https://www.demorgen.be/nieuws/ocad-topman-nieuwe-video-van-al-baghdadi…

s.n. (s.d.). The Great Replacement. Geraadpleegd op 2 mei 2020, van https://www.great-replacement.com/

s.n. (s.d.). White Genocide. Geraadpleegd op 2 mei 2020, van http://www.whitegenocide.info/ s.n. (s.d.). Holohoax 101 - The Fundamentals of the Holocaust Hoax. Geraadpleegd op 2 mei 2020, van https://www.holohoax101.org/

Schild & Vrienden. (s.d.). Info [Facebook]. Geraadpleegd van https://www.facebook.com/pg/schildenvrienden/about/?ref=page_internal

Schuurman, B. (2019). Topics in terrorism research: reviewing trends and gaps, 2007- 2016. Critical Studies on Terrorism, 12(3), 463-480.

Schuurman, B., Lindekilde, L., Malthaner, S., O'Connor, F., Gill, P., & Bouhana, N. (2019). End of the lone wolf: The typology that should not have been. Studies in Conflict & Terrorism, 42(8), 771-778. 93

Schwenkenbecher, A. (2012). Terrorism: A Philosophical Enquiry. https://doi.org/10.1057/9781137024220

Spaaij, R. (2015). Lone Actors: Challenges and Opportunities for Countering Violent Extremism. NATO Science for Peace and Security Series E: Human and Societal Dynamics, 123, 120–131. Geraadpleegd van https://static1.squarespace.com/static/56bab5eb20c64753944c8bb2/t/572fe… 7454ddfaec/1462757878803/Spaaij-NATO-article-final.pdf

Stevens, B. (2010, 10 december). “Naming the Jew” and why you won’t see it here. Geraadpleegd op 3 mei 2020, van http://www.amerika.org/politics/naming-the-jew-andwhy-you-wont-see-it-h…

Sutherland, E. H. (1949). White Collar Crime. New York: Dryden Press.

Sutherland, E. H. (2015). Differential Association. In F. P. Williams III & M. D. McShane (Eds.), Criminology Theory: Selected Classic Readings (2de editie, pp. 77–82). Abingdon: Routledge.

Sykes, G. M., & Matza, D. (1957). Techniques of neutralization: A theory of delinquency. American sociological review, 22(6), 664-670.

Taylor, M., & Holbrook, D. (2013). Introduction. In P. M. Currie, D. Holbrook, & M. Taylor (Eds.), Extreme Right Wing Political Violence and Terrorism (1ste editie, pp. 1–14). London: Bloomsbury Academic.

Telegram. (s.d.). Telegram FAQ. Geraadpleegd van https://telegram.org/faq#q-what-istelegram-what-do-i-do-here

Tittle, C., Burke, M., & Jackson, E. (1986). Modeling Sutherland's Theory of Differential Association: Toward an Empirical Clarification. Social Forces, 65(2), 405-432. doi:10.2307/2578680

tj., & jlw. (2016, 30 oktober). Germany probes “Islamic State” claim of deadly Hamburg knife attack. Deutsche Welle. Geraadpleegd van https://www.dw.com/en/germanyprobes-islamic-state-claim-of-deadly-hambu…

Tor Project. (s.d.). The Tor Project | History. Geraadpleegd op 6 februari 2020, van https://www.torproject.org/about/history/

van Buuren, J. (2016). Fixated individuals and the state’s response: networked security. In M. Fredholm (Ed.), Understanding Lone Actor Terrorism: Past Experience, Future Outlook, and Response Strategies (1ste editie, pp. 160–181). Oxon: Routledge. 94

Van den Broek, A. (2017, 2 november). De ‘lone wolf’ toont zijn tanden. De Morgen, p. 4.

Wodak, R., Mral, B., & KhosraviNik, M. (Eds.). (2013). Right-Wing Populism in Europe. London, Verenigd Koninkrijk: Bloomsbury Academic.

Zeman, T., Břeň, J., & Urban, R. (2018). Profile of a lone wolf terrorist: a crisis management perspective. Journal of Security & Sustainability Issues, 8(1).

Zimbardo, P. (1970). The human choice: Individuation, reason, and order versus deindividuation, impulse and chaos. In W. J. Arnold & D. Levine (Eds.), Nebraska Symposium on Motivation, 1969. Lincoln: University of Nebraska Press.

Laatste bron geraadpleegd op: 7 juni 2020

Woordenschat

Black Pill. (2016a). In Urban Dictionary. Geraadpleegd van https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Black%20Pill

Butthurt. (2015). In Urban Dictionary. Geraadpleegd van https://www.urbandictionary.com/define.php?term=ButtHurt

Cobber. (2005a). In Urban Dictionary. Geraadpleegd van https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Cobber

Cuck. (2017a). In Urban Dictionary. Geraadpleegd van https://www.urbandictionary.com/define.php?term=cuck

Cuck. (2018a). In Urban Dictionary. Geraadpleegd van https://www.urbandictionary.com/define.php?term=cuck

Cult of Kek. (2019). In Know Your Meme. Geraadpleegd van https://knowyourmeme.com/memes/cult-of-kek

Doxxing. (2016b). In Urban Dictionary. Geraadpleegd van https://www.urbandictionary.com/define.php?term=doxing

Gibs. (2017b). In Urban Dictionary. Geraadpleegd van https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Gibs

Glownigger. (2019a). In Urban Dictionary. Geraadpleegd van https://www.urbandictionary.com/define.php?term=glownigger 95

Goy. (2004a). In Urban Dictionary. Geraadpleegd van https://www.urbandictionary.com/define.php?term=goy

JIDF. (2012). In Urban Dictionary. Geraadpleegd van https://www.urbandictionary.com/define.php?term=jidf

Kike. (2005b). In Urban Dictionary. Geraadpleegd van https://www.urbandictionary.com/define.php?term=kike

LARP. (2019b). In Urban Dictionary. Geraadpleegd van https://www.urbandictionary.com/define.php?term=LARP

Lurking. (2005c). In Urban Dictionary. Geraadpleegd van https://www.urbandictionary.com/define.php?term=lurking

Meme. (s.d.). Geraadpleegd van https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/nederlands/betekenis/meme#.Xl4…

Mongrel. (2006). In Urban Dictionary. Geraadpleegd van https://www.urbandictionary.com/define.php?term=mongrel

Newfag. (2007). In Urban Dictionary. Geraadpleegd van https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Newfag

Sand nigger. (2003a). In Urban Dictionary. Geraadpleegd van https://www.urbandictionary.com/define.php?term=sand+nigger

Shill. (2016c). In Urban Dictionary. Geraadpleegd van https://www.urbandictionary.com/define.php?term=shill

Shitpost. (2018b). In Urban Dictionary. Geraadpleegd van https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Shitpost

Shitskin. (2018c). In Urban Dictionary. Geraadpleegd van https://www.urbandictionary.com/define.php?term=shitskin

Spic. (2003b). In Urban Dictionary. Geraadpleegd van https://www.urbandictionary.com/define.php?term=spic

Valhalla. (2004b). In Urban Dictionary. Geraadpleegd van https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Valhalla

White Pill. (2017c). In Urban Dictionary. Geraadpleegd van https://www.urbandictionary.com/define.php?term=white%20pill 96

Afbeeldingen

BBC. (2019). Rise of nationalism in Europe [Infografische kaart]. Geraadpleegd van https://www.bbc.com/news/world-europe-36130006

Europol. (2019). Religiously inspired terrorism in the EU [Grafiek]. Geraadpleegd van https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20180703STO07… rism-in-the-eu-terror-attacks-deaths-and-arrests

Know Your Meme. (s.d.). Muh – Muh Dick [Foto]. Geraadpleegd van https://knowyourmeme.com/photos/735920-muh

START GTD, IEP Calculations. (s.d.). Far-right terrorist incidents in the west, 1970- 2018 [Grafiek]. Geraadpleegd van http://visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/

vrtNWS. (2018). Wie is Schild & Vrienden echt? [Foto]. Geraadpleegd van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/09/05/pano-wie-is-schild-vrienden-ech…

Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Kristof Verfaillie