Aluminiumschroot: van goudwaarde voor het milieu?

Simon
Van den Eynde

Aluminiumschroot: van goudwaarde voor het milieu?

 

Belanden lege blikjes bier en frisdrank bij u thuis netjes in de PMD-zak? Dan maakt u het een stuk gemakkelijker om deze aluminium verpakkingen te recycleren. Super! Waarschijnlijk weet u wel dat u op deze manier een goede daad verricht voor het milieu, maar de kans is groot dat u het belang van goed sorteren toch nog onderschat.

Aluminium: heel populair, heel vervuilend

Aluminium is een van de meest gebruikte materialen ter wereld. Het is lang niet alleen een populair verpakkingsmiddel voor voedsel- en verzorgingsproducten. Het is ook een van de meest gebruikte materialen in uw auto. Het is aanwezig in al uw elektronische apparaten en tal van andere gebruiksvoorwerpen. Ook in de bouwsector en luchtvaartsector is het materiaal niet weg te denken.

Jammer genoeg is aluminium niet het meest milieuvriendelijke materiaal. De productie van aluminium is verantwoordelijk voor ongeveer 1% van de globale CO2-uitstoot. De reden waarom aluminium zo’n hoge impact heeft op het milieu is dat het in de natuur enkel voorkomt in de vorm van bauxiet. Om dit mineraal om te zetten naar zuiver aluminium moeten verschillende chemische processen doorlopen worden die elk een grote hoeveelheid elektriciteit verbruiken. Daardoor is aluminium een pak schadelijker voor het milieu dan de meeste andere metalen.

Beter recycleren

Om de mileuimpact van aluminium te verkleinen, rekent de Europese Aluminium Associatie (EAA) erop dat de komende 30 jaar een enorme toename plaatsvindt in het gebruik van gerecycleerd aluminium in Europa. Het recyclageproces van aluminium verbruikt immers veel minder energie dan de omzetting van bauxiet naar zuiver aluminium. Daardoor liggen de schadelijke emissies die komen kijken bij recyclage wel tien tot twintig keer lager dan bij het traditionele productieproces.

Recyclage is dus een veelbelovende strategie om de klimaatimpact van aluminium producten te beperken. Jammer genoeg bestaan er enkele praktische uitdagingen die de recyclage van aluminium bemoeilijken. De oorzaak van de meeste problemen is dat aluminiumschroot, onder meer afkomstig van huishoudafval, autovrakken en bouwafval, verzameld wordt bij recyclagebedrijven in een mengeling van allerlei materialen. In de gemengde stroom van allerlei soorten afval die gesorteerd moet worden om recyclage mogelijk te maken, zijn naast aluminium ook verschillende soorten plastics, steengruis, en andere metalen terug te vinden.

image 220

Het scheiden van de verschillende soorten materialen is geen sinecure. Op basis van verschillen in massadichtheid is het mogelijk om plastics te scheiden van metaal en lichtere metalen te scheiden van zwaardere. Ook met behulp van verschillen in elektrische geleidbaarheid en magnetische eigenschappen kunnen bepaalde metalen gesorteerd worden. Het blijft echter moeilijk om met de bestaande sorteermethodes het aluminiumschroot op een voldoende nauwkeurige manier te scheiden van de rest van het afvalmateriaal.

Dit is een probleem aangezien enkel voldoende zuiver aluminiumschroot gebruikt kan worden om nieuwe producten van te maken. Als bij het gesorteerde aluminiumschroot te grote hoeveelheden silicium, koper, zink of ijzer aanwezig zijn, is het aluminium niet geschikt voor de fabricage van hoogwaardige producten zoals raamkaders, auto- en vliegtuigonderdelen. Aluminiumschroot dat niet zuiver genoeg gesorteerd kan worden, is enkel bruikbaar voor de productie van motorblokken en enkele minder alledaagse producten.

Nieuwe sorteertechnieken

Om de Europese recyclageambities waar te maken, is het dus duidelijk dat een betere sortering van het verzamlde schroot cruciaal is. Momenteel worden verschillende technieken onderzocht om hogere sorteernauwkeurigheden te kunnen waarmaken. Een van de meestbelovende technologieën is LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy). Bij deze techniek wordt een korte laserpuls afgevuurd op de stukken schroot, waardoor een plasma gecreëerd wordt op het oppervlak van de onderzochte stukken. De straling die hierbij vrijkomt kan worden gedetecteerd met een spectrometer. Op basis van de gemeten golflengtes van de uitgezonden straling kan nagegaan worden welke chemische elementen er aanwezig zijn in het schroot.

image 227

Met LIBS kunnen grote hoeveelheden schroot snel onderzocht worden met hoge nauwkeurigheid. Daarom zijn verschillende bedrijven en onderzoeksgroepen bezig met de ontwikkeling van LIBS-gebaseerde sorteersystemen die toegevoegd kunnen worden aan de bestaande apparatuur van de Europese recyclagebedrijven. Het potentieel van deze nieuwe systemen om de klimaatimpact van de aluminiumindustrie te beperken is groot. Wanneer de nieuwe sorteersystemen in gebruik genomen worden, zal het voor een toenemend aantal aluminium producten niet langer nodig zijn om bauxiet te ontginnen en het te converteren naar zuiver aluminium. In plaats daarvan zullen afgedankte aluminium voorwerpen steeds meer tot grondstof kunnen dienen voor een nieuwe generatie producten.

Circulair denken

Er is natuurlijk ook nog een andere manier om ervoor te zorgen dat meer aluminium zonder problemen gerecycleerd kan worden. Wanneer u een leeg drankblikje in de PMD-zak werpt, zorgt u ervoor dat dit aluminium blikje gemakkelijk opgehaald en gerecycleerd kan worden. De flessen en blikjes in uw PMD-zak kunnen zeer eenvoudig gesorteerd worden, waardoor u recyclagebedrijven een hoop ellende bespaart. Mocht dit blikje in de gemengde afvalstroom belanden, zou het een stuk moeilijker zijn om het effectief te sorteren en recycleren.

Het zou enorm voordelig zijn als op een gelijkaardige manier ook aluminium auto- en vliegtuigonderdelen, bepaalde soorten bouwafval en andere voorwerpen in een afzonderlijke kringloop gerecycleerd zouden kunnen worden. Zo zou er minder aluminium vermengd geraken met andere metalen en wordt het dus een stuk eenvoudiger om grote hoeveelheden voldoende zuiver aluminium opnieuw te gebruiken voor de fabricage van hoogwaardige producten.

In de toekomst moet er dus naar gestreefd worden om afgedankte metalen zo weinig mogelijk met elkaar te vermengen en moeten er tegelijk systemen op punt gesteld worden die de metalen die alsnog vermengd geraken, nauwkeurig kunnen sorteren. Alleen op die manier is het mogelijk de Europese recyclagedoelstellingen te halen. Dat is geen eenvoudige opgave, maar de voordelen voor het milieu die deze strategie met zich meebrengt, zijn enorm. Daarom is het nodig dat burgers, bedrijven en overheden zich engageren om beter te recycleren en een stap dichter te komen bij een circulaire Europese economie.

Bibliografie

[1]          United Nations, Department of Economic and Social affairs, Population Division, ‘World Population Prospects 2019: Highlights’, 2019.

[2]          United Nations, ‘Paris Agreement’, Dec. 2015.

[3]          European Commission, ‘The European Green Deal’, Brussels, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, Dec. 2019.

[4]          Jonathan M. Cullen and Julian M. Allwood, ‘Mapping the global flow of aluminum: from liquid aluminum to end-use goods.’, Environmental science & technology, vol. 47, no. 7, pp. 3057–3064, Apr. 2013.

[5]          EAA, ‘Aluminium in cars - Unlocking the light-weighting potential’, Brussels, 2013.

[6]          Kathrine Fog, ‘Market Outlook’, Norsk Hydro, Nov. 2019. [Online]. Available: https://www.hydro.com/Document/Index?name=Market%20outlook%20by%20Senio….

[7]          Granta Design Limited, CES EduPack. Cambridge, UK, 2009.

[8]          Gabrielle Gaustad, Elsa Olivetti, and Randolph Kirchain, ‘Improving aluminum recycling: A survey of sorting and impurity removal technologies’, Resources, Conservation and Recycling, vol. 58, pp. 79–87, 2012.

[9]          The Economist, ‘The price of virtue’, Jun. 07, 2007.

[10]        Mark E. Schlesinger, Aluminum Recycling, 2nd ed. New York, 2014.

[11]        The Aluminum Association, ‘Bauxite’. https://www.aluminum.org/industries/production/bauxite (accessed Apr. 22, 2020).

[12]        A. J. Gesing, M. A. Gesing, and T. Erdmann, ‘Advanced Industrial Technologies for Aluminium Scrap Sorting’, Oct. 12, 2010.

[13]        International Aluminium Institute, ‘World Aluminium — Publications’, 2018. http://www.world-aluminium.org/publications/tagged/mass%20flow/ (accessed May 19, 2020).

[14]        EAA, ‘VISION 2050: European Aluminium’s Contribution to the EU’s Mid-Century Low-Carbon Roadmap’, Brussels, 2019.

[15]        Dimos Paraskevas, Karel Kellens, Wim Dewulf, and Joost R. Duflou, ‘Environmental modelling of aluminium recycling: a Life Cycle Assessment tool for sustainable metal management’, Journal of Cleaner Production, vol. 105, pp. 357–370, Oct. 2015.

[16]        Roja Modaresi, Amund N. Løvik, and Daniel B. Müller, ‘Component- and Alloy-Specific Modeling for Evaluating Aluminum Recycling Strategies for Vehicles’, JOM, vol. 66, no. 11, pp. 2262–2271, Mar. 2014.

[17]        Vi Kie Soo, Jef R. Peeters, Paul Compston, Matthew Doolan, and Joost R. Duflou, ‘Economic and Environmental Evaluation of Aluminium Recycling based on a Belgian Case Study’, Procedia Manufacturing, vol. 33, pp. 639–646, 2019.

[18]        Colin A. McMillan, Michael R. Moore, Gregory A. Keoleian, and Jonathan W. Bulkley, ‘Quantifying U.S. aluminum in-use stocks and their relationship witheconomic output’, Ecological Economics, vol. 69, pp. 2606–2613, 2010.

[19]        Qiang Yue, He-ming Wang, Zhong-wu Lu, and Sheng-ke Zhi, ‘Analysis of anthropogenic aluminum cycle in China’, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, vol. 24, pp. 1134–1144, 2014.

[20]        Hiroki Hatayama, Ichiro Daigo, Yasunari Matsuno, and Yoshihiro Adachi, ‘Evolution of aluminum recycling initiated by the introduction of next-generation vehicles and scrap sorting technology’, Resources, Conservation and Recycling, vol. 66, pp. 8–14, 2012.

[21]        European Aluminium, ‘Aluminium beverage can recycling at 74%!’ Jun. 12, 2018, Accessed: Dec. 15, 2019. [Online]. Available: https://www.european-aluminium.eu/media/2275/european-aluminium-press-r….

[22]        BloombergNEF, ‘Electric Vehicle Outlook 2019’, 2019. [Online]. Available: https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/#toc-viewreport.

[23]        Roja Modaresi and Daniel B. Müller, ‘The Role of Automobiles for the Future of Aluminum Recycling’, vol. 46, pp. 8587–8594, 2012.

[24]        Eva Sevigné-Itoiz, Carles M. Gasol, Joan Rierdevall, and Xavier Gabarrell, ‘Environmental consequences of recycling aluminum old scrap in aglobal market’, Resources, Conservation and Recycling, vol. 89, pp. 94–103, 2014.

[25]        Jirang Cui and Hans J. Roven, ‘Recycling of automotive aluminum’, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, vol. 20, pp. 2057–2063, 2010.

[26]        J. Gurell, A. Bengtson, M. Falkenström, and B. A. M. Hansson, ‘Laser induced breakdown spectroscopy for fast elemental analysis and sorting ofmetallic scrap pieces using certified reference materials’, Spectrochimica Acta Part B, vol. 74–75, pp. 46–50, 2012.

[27]        Patrick Werheit, Cord Fricke-Begemann, Mark Gesing, and Reinhard Noll, ‘Fast single piece identification with a 3D scanning LIBS for aluminium cast and wrought alloys recycling’, Journal of Analytical Atomic Spectroscopy, vol. 26, no. 11, pp. 2166–2174, Jul. 2011.

[28]        B. Campanella et al., ‘Classification of wrought aluminum alloys by Artificial Neural Networks evaluation of Laser Induced Breakdown Spectroscopy spectra from aluminum scrap samples’, Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, vol. 134, pp. 52–57, Jun. 2017.

[29]        International Aluminium Institute, ‘Aluminium in Transport – Recyclable’. http://transport.world-aluminium.org/benefits/recyclable/ (accessed Apr. 23, 2020).

[30]        M. Bertram, K.J. Martchek, and G. Rombach, ‘Material Flow Analysis in the Aluminium Industry’, Journal of Industrial Ecology, vol. 13, pp. 650–654, 2009.

[31]        P. R. Bruggink and K.J. Martchek, ‘Worldwide recycled aluminum supply and environmental impact model’, Light Metals 2004, 2004.

[32]        EAA/OEA (European Aluminium Association), ‘Aluminium recycling: The road to high quality products’, Brussels, 2008.

[33]        International Aluminium Institute, ‘Life cycle assessment: Inventory data for the primary aluminium industry’, London, 2007.

[34]        International Aluminium Institute, ‘Sustainability update 2008’, London, 2008.

[35]        International Aluminium Institute, ‘Fourth sustainable bauxite mining report’, London, 2009.

[36]        M. Bertram et al., ‘A regionally-linked, dynamic material flow modelling tool for rolled, extruded and cast aluminium products’, Resources, Conservation and Recycling, vol. 125, pp. 48–69, 2017.

[37]        NTNU, International Aluminium Institute, TruthStudio, and Jason Davies, ‘World Aluminium — Mass Flow Statistics’. http://www.world-aluminium.org/statistics/massflow/ (accessed Apr. 06, 2020).

[38]        J. Hannula, J. R. A. Godinho, A. Abad‎ías Llamas, S. Luukkanen, and M. A. Reuter, ‘Simulation-Based Exergy and LCA Analysis of Aluminum Recycling: Linking Predictive Physical Separation and Re-melting Process Models with Specific Alloy Production’, Journal of Sustainable Metallurgy, vol. 6, pp. 174–189, Feb. 2020.

[39]        F. Passarini, L. Ciacci, P. Nuss, and S. Manfredi, ‘Material Flow Analysis of Aluminium, Copper, and Iron in the EU-28’, Luxembourg, 2018.

[40]        Wei-Qiang Chen and T. E. Graedel, ‘Dynamic analysis of aluminum stocks and flows in the United States: 1900-2009’, Ecological Economics, vol. 81, pp. 92–102, 2012.

[41]        Hanno Buchner, David Laner, Helmut Rechberger, and Johann Fellner, ‘Potential recycling constraints due to future supply and demand of wrought and cast Al scrap - A closed system perspective on Austria’, Resources, Conservation and Recycling, vol. 122, pp. 135–142, Jul. 2017.

[42]        G. Liu and Daniel B. Müller, ‘Mapping the Global Journey of Anthropogenic Aluminium: A Trade-Linked Multilevel Material Flow Analysis’, Environmental science & technology, vol. 47, pp. 11873–11881, 2013.

[43]        Subodh K. Das, John A. S. Green, J. Gilbert Kaufman, Daryoush Emadi, and M. Mahfoud, ‘Aluminum Recycling - An integrated, Industrywide Approach’, JOM, vol. 62, no. 2, pp. 23–26, Feb. 2016.

[44]        Julian M. Allwood and Jonathan M. Cullen, Sustainable Materials with both eyes open. Cambridge, 2012.

[45]        Eugene A. Avallone, Theodore Baumeister III, and Ali M. Sadegh, Marks’ standard handbook for mechanical engineers, 11th ed. McGraw-Hill Education, 2006.

[46]        Hiroki Hatayama, Hiroyuki Yamada, Ichiro Daigo, Yasunari Matsuno, and Yoshihiro Adachi, ‘Dynamic Substance Flow Analysis of Aluminum and Its Alloying Elements’, Materials Transactions, vol. 48, pp. 2518–2524, 2007.

[47]        Ducker Worldwide, ‘Update on North American Light Vehicle Aluminum Content Compared to the Other Countries and Regions of the World’, Troy, Michigan, USA, 2008.

[48]        Ducker Worldwide, ‘Aluminum in 2012 North American Light Vehicles’, Troy, Michigan, USA, 2011.

[49]        Ducker Worldwide, ‘EAA Aluminium Penetration in Cars 2012’, Troy, Michigan, USA, 2012.

[50]        Ducker Worldwide, ‘Aluminum Content in North American Light Vehicles 2016 to 2028’, Troy, Michigan, USA, Summary report, Jul. 2017. Accessed: Apr. 07, 2020. [Online]. Available: http://www.drivealuminum.org/wp-content/uploads/2017/10/Ducker-Public_F….

[51]        N. Eswara Prasad and R. J. H. Wanhill, Aerospace Materials and Material Technologies: Volume 1: Aerospace Materials. 2017.

[52]        Juraj Belan, Alan Vaško, and Lenka Kuchariková, ‘A brief overview and metallography for commonly used materials in aero jet engine construction’, Production Engineering Archives, vol. 17, pp. 8–13, 2017.

[53]        F. C. Campbell, Manufacturing Technology for Aerospace Structural Materials, 1st ed. 2006.

[54]        Goran Djukanovic, ‘Aluminium alloys in shipbuilding - a fast growing trend’, Jun. 13, 2016.

[55]        Goran Djukanovic, ‘Aluminium use in the production of trains steams ahead’, Apr. 27, 2017.

[56]        R. Padmanabhan, M.C. Oliveira, and L.F. Menezes, Tailor Welded Blanks for Advanced Manufacturing. Elsevier, 2011.

[57]        Kenichi Nakajima, Osamu Takeda, Takahiro Miki, Kazuyo Matsubae, Shinichiro Nakamura, and Tetsuya Nagasaka, ‘Thermodynamic Analysis of Contamination by Alloying Elements in Aluminum Recycling’, vol. 44, pp. 5594–5600, 2010.

[58]        European Aluminium Association, ‘The Aluminium Automotive Manual’. 2015.

[59]        ‘Products | Southwire Overhead Transmission’. https://overheadtransmission.southwire.com/products/ (accessed Apr. 09, 2020).

[60]        ‘Aluminium alloys - Lamifil’. https://lamifil.be/products/aluminium-alloys/ (accessed Apr. 09, 2020).

[61]        Lamifil, ‘Specialty wires’. [Online]. Available: https://lamifil.be/wp-content/uploads/2016/04/04-10-2019-specialities-b….

[62]        G. Chen, X. Wang, J. Wang, J. Liu, T. Zhang, and W. Tang, ‘Damage investigation of the aged aluminium cable steel reinforced (ACSR) conductors in a high-voltage transmission line’, Engineering Failure Analysis, vol. 19, pp. 13–21, Jan. 2012.

[63]        The Aluminum Association, Aluminum Electrical Conductor Handbook, 3rd ed. Washington, DC, 1989.

[64]        Christel Hunter, ‘Aluminum Building Wire Installation and Terminations’, IAEI NEWS, p. 8, Jan. 2006.

[65]        Yongxian Zhu and Daniel R. Cooper, ‘An Optimal Reverse Material Supply Chain for U.S. Aluminum Scrap’, Procedia CIRP, vol. 80, pp. 677–682, 2019.

[66]        George W. Auxier, ‘Aluminum and Magnesium: History of the Aluminum and Magnesium Division of the National Production Authority’. Jun. 15, 1953.

[67]        Mario Schmidt, ‘The Sankey Diagram in Energy and Material Flow Management’, Journal of Industrial Ecology, vol. 12, 82-94.

[68]        Mario Schmidt, ‘The Sankey Diagram in Energy and Material Flow Management’, Journal of Industrial Ecology, vol. 12, pp. 173–185.

[69]        Jonathan M. Cullen, Julian M. Allwood, and Margarita D. Bambach, ‘Mapping the Global Flow of Steel: From Steelmaking to End-Use Goods’, Environmental science & technology, vol. 46, pp. 13048–13055, 2012.

[70]        Ana Gonzalez Hernandez, Richard Lupton, Chris Williams, and Jonathan M. Cullen, ‘From control data to real-time resource maps in a steel-making plant’, Energy Procedia, vol. 142, pp. 2377–2383, Dec. 2017.

[71]        Ana Gonzalez Hernandez, Richard Lupton, Chris Williams, and Jonathan M. Cullen, ‘Control data, Sankey diagrams, and exergy: Assessing the resource efficiency of industrial plants’, Applied Energy, vol. 218, pp. 232–245, May 2018.

[72]        Richard Lupton and Jonathan M. Cullen, ‘Hybrid Sankey diagrams: Visual analysis of multidimensional data for understanding resource use’, Resources, Conservation and Recycling, vol. 124, pp. 141–151, Sep. 2017.

[73]        Yongxian Zhu, Kyle Syndergaard, and Daniel R. Cooper, ‘Mapping the Annual Flow of Steel in the United States’, Environmental science & technology, vol. 53, pp. 11260–11268, 2019.

[74]        T. Takezawa, M. Uemoto, and K. Itoh, ‘Combination of X-ray transmission and eddy-current testing for the closed-loop recycling of aluminium alloys’, Journal of Material Cycles and Waste Management, vol. 17, pp. 84–90, 2015.

[75]        MakeItFrom, ‘Aluminum Alloys’. https://www.makeitfrom.com/material-group/Aluminum-Alloy (accessed Apr. 30, 2020).

[76]        Aircraft Materials, ‘Alloy 4043/ Aluminium Welding Alloy 4043’. https://www.aircraftmaterials.com/data/weld/4043.html (accessed Apr. 29, 2020).

[77]        Matweb, ‘Aluminum 4043-H18’. http://www.matweb.com/search/datasheet_print.aspx?matguid=2541bb0127b34… (accessed Apr. 29, 2020).

[78]        AZO Materials, ‘Aluminium Alloys - Aluminium 5083 Properties, Fabrication and Applications’. https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=2804 (accessed Apr. 29, 2020).

[79]        AZO Materials, ‘Aluminum 8176 Alloy (UNS A98176)’. https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=8788 (accessed Apr. 29, 2020).

[80]        The Aluminum Association, ‘The Aluminum Can Advantage’. https://www.aluminum.org/aluminum-can-advantage (accessed Apr. 16, 2020).

[81]        The Aluminum Association, ‘The Aluminum Can Advantage, Key Sustainability Performance Indicators, September 2019’, Sep. 2019.

[82]        Aluminium Insider, ‘Aluminium Can Recycled Content Rises To 73 Percent: Report’. https://aluminiuminsider.com/aluminium-can-recycled-content-rises-to-73… (accessed Apr. 16, 2020).

[83]        Abigail Spink, ‘Don’t bottle it: why aluminium cans may be the answer to the world’s plastic problem’, Geograpchical, Dec. 18, 2019.

[84]        Metal Packaging Europe, ‘Aluminium beverage can recycling in Europe hits record 74.5% in 2017’. https://www.metalpackagingeurope.org/article/aluminium-beverage-can-rec… (accessed Apr. 16, 2020).

[85]        International Aluminium Institute, ‘Aluminium Recycling – Japan’. http://recycling.world-aluminium.org/regional-reports/japan/ (accessed Apr. 16, 2020).

[86]        Associação Brasileira do Alumínio (ABAL), ‘Aluminum cans recycling hits new record and Brazil remains as the world leader’. http://abal.org.br/en/noticia/aluminum-cans-recycling-hits-new-record-a… (accessed Apr. 16, 2020).

[87]        Japan Metal Bulletin, ‘Japanese Aluminium Can Recycling Rate Keeps 90% for 3 Years’. http://www.japanmetalbulletin.com/?p=20993 (accessed Apr. 16, 2020).

[88]        International Aluminium Institute, ‘Aluminium Recycling – Brazil’. http://recycling.world-aluminium.org/regional-reports/brazil/ (accessed Apr. 16, 2020).

[89]        EAA, ‘Collection of Aluminium from Buildings in Europe’, Brussels, 2004.

[90]        Vi Kie Soo, Jef R. Peeters, Dimos Paraskevas, Paul Compston, Matthew Doolan, and Joost R. Duflou, ‘Sustainable aluminium recycling of end-of-life products: A joining techniques perspective’, Journal of Cleaner Production, vol. 178, pp. 119–132, 2018.

[91]        Vi Kie Soo, Paul Compston, and Matthew Doolan, ‘The influence of joint technologies on ELV recyclability’, Waste Management, vol. 68, pp. 421–433, 2017.

[92]        Vi Kie Soo, Jef R. Peeters, Paul Compston, Matthew Doolan, and Joost R. Duflou, ‘Comparative Study of End-of-Life Vehicle Recycling in Australia and Belgium’, Procedia CIRP, vol. 61, pp. 269–274, 2017.

[93]        Vi Kie Soo, Paul Compston, and Matthew Doolan, ‘Interaction between New Car Design and Recycling Impact on Life Cycle Assessment’, Procedia CIRP, vol. 29, pp. 426–431, 2015.

[94]        The World Bank, ‘GDP growth (annual %) | Data’. https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.mktp.kd.zg (accessed Apr. 17, 2020).

[95]        Ken Salazar and Marcia K. McNutt, Minerals Yearbook, vol. 1. Reston, Virginia, USA: US Department of the Interior, 2010.

[96]        M. Classen et al., ‘Life Cycle Inventories of Metals’, Swiss Center for Life Cycle Inventories, Dübendorf, Final report ecoinvent data v2.1 10, 2009. [Online]. Available: www.ecoinvent.ch.

[97]        Hiroki Hatayama, Ichiro Daigo, Yasunari Matsuno, and Yoshihiro Adachi, ‘Assessment of Recycling Potential of Aluminium in Japan, the United States, Europe and China’, Journal Of The Japan Institute Of Metals, vol. 72, no. 10, pp. 812–818, 2008.

[98]        Department of Economic and Social Affairs, ‘World Population in 2300’, United Nations, New York, 2003.

[99]        IEA, ‘Scenarios and Strategies to 2050’, Energy Technology Perspectives 2010, 2009.

[100]      G. Kirchner, ‘The Future of Aluminium Recycling in Europe’, OEA, 2009.

[101]      A. J. Gesing, ‘Assuring the Continued Recycling of Light Metals in End-of-Life Vehicles: A Global Perspective’, Journal of Materials, vol. 56, no. 8, pp. 18–27, 2004.

[102]      Gabrielle Gaustad, Elsa Olivetti, and Randolph Kirchain, ‘Economic and environmental evaluation of various aluminium scrap upgrading options using chance constrained optimization modeling’, presented at the Global symposium on recycling, waste treatment, and clean technology (REWAS), Cancun, Mexico, 2008.

[103]      Deepak Malhorta, Patrick R. Taylor, Erik Spiller, and Marc LeVier, Recent Advances in Mineral Processing Plant Design. Littleton, Colorado, USA: Society for Mining, Metallurgy & Exploration, 2009.

[104]      D. Sauter and D. Theilliol, Automation in Mining, Mineral and Metal Processing 2004. Nancy, France: Elsevier, 2004.

[105]      Barry A. Wills and James A. Finch, Wills’ Mineral Processing Technology, 8th ed. Elsevier, 2016.

[106]      Stefano Capuzzi and Giulio Timelli, ‘Preparation and Melting of Scrap in Aluminium Recycling: A Review’, Metals, vol. 8, 2018.

[107]      M.B. Mesina, T.P.R. de Jong, and W.L. Dalmijn, ‘Automatic sorting of scrap metals with a combined electromagnetic and dual energy X-ray transmission sensor’, International Journal of Mineral Processing, vol. 82, pp. 222–232, 2007.

[108]      K. Tsuchiya et al., ‘Establishment of aluminium “Sash to Sash” Recycling by using XRT and XRF Sorters’, presented at the 11th International Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering, Chiang Mai, Thailand, Nov. 2013.

[109]      S.J. Neethling and J.J. Cilliers, ‘Grade-recovery curves: A new approach for analysis of and predicting from plant data’, Minerals Engineering, vol. 36–38, pp. 105–110.

[110]      David V. Bubenick and Charles N. Faulstich Jr., ‘Evaluation of an Automated Sorting Process for Post-Consumer Mixed Plastic Containers’, EPA, Washington, DC, Sep. 1993.

[111]      A. J. Gesing and R. Wolanski, ‘Recycling Light Metals from End-of-Life Vehicles’, Journal of Materials, vol. 53, no. 11, pp. 21–23, 2001.

[112]      P. B. Schultz and R. K. Wyss, ‘Color Sorting Aluminium Alloy Scrap for Recycling’, Plating and Surface Finishing, vol. 87, pp. 62–65, 2000.

[113]      Boyd R. Davis, Amjad Javaid, and E. Essadiqi, ‘Final Report on Scrap Management, Sorting and Classification of Aluminum’. Dec. 2003.

[114]      Adam Minter, ‘Where America Recycles’, The Atlantic, Dec. 2008.

[115]      Olympus, ‘Scrap Recycling with XRF – Sort More, Sort Faster, and Increase Your Profits’. https://www.olympus-ims.com/en/applications/scrap-recycling-xrf-sort/ (accessed May 02, 2020).

[116]      David B. Spencer, ‘The High-Speed Identification and Sorting of Nonferrous Scrap’, Journal of Materials, vol. 57, no. 4, pp. 46–51, Apr. 2005.

[117]      Thermo Fisher Scientific - BE, ‘PGNAA and PFTNA Technology’. https://www.thermofisher.com/be/en/home/industrial/cement-coal-minerals… (accessed May 03, 2020).

[118]      Salvador Guirado, Francisco J. Fortes, Luisa M. Cabalín, and Javier J. Laserna, ‘Effect of Pulse Duration in Multi-Pulse Excitation of Silicon in Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)’, Applied Spectroscopy, vol. 68, no. 9, pp. 1060–1066, Sep. 2014.

[119]      A. Kramida, Y. Ralchenko, J. Reader, and NIST ASD Team, ‘NIST Atomic Spectra Database (version 5.7.1)’. 2019, Accessed: May 04, 2020. [Online]. Available: https://physics.nist.gov/asd.

[120]      Tristan O. Nagy, Ulrich Pacher, Hannes Pöhl, and Wolfgang Kautek, ‘Atomic Emission Stratigraphy by Laser-Induced Plasma Spectroscopy: Quantitative Depth Profiling of Metal Thin Film Systems’, Applied Surface Science, vol. 302, pp. 189–193, 2014.

[121]      J. A. Aguilera and C. Aragón, ‘Characterization of a laser-induced plasma by spatially resolved spectroscopy of neutral atom and ion emissions. Comparison of local and spatially integrated measurements’, Spectrochimica Acta Part B, vol. 59, pp. 1861–1876, 2004.

[122]      Cécile Fabre and Bernard Lathuilière, ‘Relationships between growth-bands and paleoenvironmental proxies Sr/Ca and Mg/Ca in hypercalcified sponge: A micro-laser induced breakdown spectroscopy approach’, Spectrochimica Acta Part B, vol. 62, pp. 1537–1545, 2007.

[123]      Fatemeh Rezaei, Plasma Science and Technology - Progress in Physical States and Chemical Reactions. 2016.

[124]      M. Burger, M. Skočić, and S. Bukvić, ‘Study of self-absorption in laser induced breakdown spectroscopy’, Spectrochimica Acta Part B, vol. 101, pp. 51–56, 2014.

[125]      R. Yi, L. Guo, X. Yang, J. Li, X. Zeng, and Y. Lu, ‘Investigation of the self-absorption effect using spatially resolved laser-induced breakdown spectroscopy’, Journal of Analytical Atomic Spectroscopy, vol. 31, no. 4, pp. 961–967, 2016.

[126]      Sathish K. Konidala, Govindarao Kamala, and Sravani Koralla, ‘Laser Induced Breakdown Spectroscopy’, Research Journal of Pharmacy and Technology, vol. 9, no. 1, pp. 91–100, Jan. 2016.

[127]      Thermo Fisher Scientific - BE, ‘Specification Sheet: Niton XL2 Plus XRF Analyzer’. https://www.thermofisher.com/document-connect/document-connect.html?url… (accessed May 22, 2020).

[128]      S. Anas Boussaa, A. Kheloufi, N. Boutarek Zaourar, and S. Bouachma, ‘Iron and Aluminium Removal from Algerian Silica Sand by Acid Leaching’, Acta Physica Polonica A, vol. 132, pp. 1082–1086, 2017.

[129]      Joseph R. Davis, Alloying: Understanding the Basics. ASM International, 2001.

[130]      Aaiysha F. Khursheed, ‘Automobiles and Light-Duty Trucks: Industry Profile’, EPA, NC, USA, Dec. 2000.

[131]      Clarence H. Lorig and Holger Gruner, ‘Mineral processing’, Encyclopaedia Britannica. https://www.britannica.com/technology/mineral-processing/Dewatering (accessed May 23, 2020).

[132]      Subodh K. Das, ‘Aluminum Recycling in a Carbon Constrained World: Observations and Opportunities’, JOM, vol. 63, no. 8, pp. 137–140, Aug. 2011.

 

Download scriptie (4.93 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Joost Duflou
Thema('s)
Kernwoorden