De groep migranten die door iedereen gegeerd wordt

Claire
Nardon

Het klinkt inmiddels als een kapotte grammofoonplaat: duizenden migranten vinden hun weg naar onze contreien en komen aan onze deuren aankloppen. Niet iedereen is opgezet met deze grote toestroom. Toch bestaat er wel degelijk een zeer gegeerde groep migranten waar alle landen om wedijveren: de hoogopgeleide arbeidsmigranten. Ze trekken naar landen zoals Canada, Australië, … maar niet naar België.

Aandeel hooggeschoolde arbeidsmigranten in Australië, Canada en België.

Figuur: Aandeel hooggeschoolde arbeidsmigranten in Australië, Canada en België.

Technologische innovatie en globalisering, het klinkt als muziek in de oren. Maar voeg daar een vergrijzende bevolking aan toe en je kampt al snel met een tekort aan hooggeschoolden. Tot dat besef zijn ook de landen gekomen die een groeiende economie nastreven. Om die reden hebben Canada en Australië een systeem ontwikkeld dat hen in staat stelt om zelf migranten te selecteren in functie van de noden op de arbeidsmarkt: een puntensysteem. Hun systeem kan op veel belangstelling rekenen en inspireert andere ontwikkelde landen zelfs tot navolging. Landen met een puntensysteem blijken namelijk anderhalve keer zoveel hooggeschoolde immigranten aan te trekken als landen met een ander systeem. België daarentegen trekt voornamelijk laaggeschoolde (niet-EU-)migranten aan, waarvan het merendeel zich om familieredenen in ons land komt vestigen. Bij economische migranten prijkt ons land blijkbaar niet zo hoog op de bestemmingslijst. Zou België dan ook best zijn migratiebeleid over een andere boeg gooien?   

Het belang van hooggeschoolden

Landen proberen niet voor niets hun migratiebeleid aantrekkelijker te maken voor hooggeschoolde migranten. Dankzij hun menselijk kapitaal (de menselijke vaardigheden die worden verworven door opleiding en training) dragen hooggeschoolde migranten namelijk bij tot een betere economie in het gastland. Bovendien zouden ze zich makkelijker integreren op de arbeidsmarkt. Hierdoor oefenen ze minder druk uit op de sociale zekerheid van het gastland, in tegenstelling tot niet-economische immigranten (zij die het land binnenkomen als vluchtelingen of via gezinshereniging). Vanwege de fiscale bijdrage van hooggeschoolde immigranten staat de lokale bevolking daarom vaak positiever tegenover hooggeschoolde dan laaggeschoolde immigranten.

Het puntensysteem in een notendop

Een puntensysteem, zoals terug te vinden in Canada en Australië, kent punten toe aan economische migranten op basis van vooraf bepaalde criteria. Immigranten worden doorgaans beoordeeld op taalvaardigheid, leeftijd, opleiding, werkervaring en specifieke vaardigheden. De lijst wordt vervolgens aangevuld met bijkomende criteria zoals aanpassingsvermogen (dankzij familie in het gastland bijvoorbeeld) of reeds een jobaanbieding hebben bij aankomst. Om in aanmerking te komen en ervoor te zorgen dat hun aanvraag tot verblijf overwogen wordt, moeten immigranten een minimumscore behalen. De gelukkigen komen in een verzamel-pool terecht, waar ze volgens hun behaalde score gerangschikt worden en geselecteerd kunnen worden door geïnteresseerde werkgevers.

Canada en Australië krijgen veel lof vanwege hun puntensystemen en slagen erin om hooggeschoolde migranten in groten getale aan te trekken. Bij een diepgaandere analyse wordt echter duidelijk dat beide landen toch overstappen naar een combinatie van puntensysteem en vraaggestuurd model, het model dat nota bene België hanteert.

Het vraaggestuurd migratiemodel in een notendop

Bij een vraaggestuurd migratiemodel geeft de werkgever aan welke specifieke vaardigheden hij bij een kandidaat-werknemer zoekt. Van de immigrant wordt verwacht dat hij al werk heeft bij aankomst en over expliciete minimumvaardigheden beschikt. De werkgever staat hier met andere woorden centraal in de selectieprocedure en de migrant kan onmiddellijk tewerkgesteld worden voor een specifieke job.

België hinkt volledig achterop in de bikkelharde wereldwijde wedloop om hooggeschoolde arbeidsmigranten. Ons land mag dan wel een vraaggestuurd model hanteren en de toegang voor hooggeschoolde niet-EU-burgers versoepelen dankzij minder administratieve hordes, we voorzien geen specifiek beleid om hooggeschoolden aan te trekken. Ook de Europese blauwe kaart die Europa in 2009 introduceerde om de toegang voor hooggeschoolde niet-EU-burgers binnen de Europese Unie te vergemakkelijken, slaat niet erg aan. Tijd voor verandering?

Nieuw recept voor België

Australië en Canada tonen aan dat een combinatie van puntensysteem en vraaggestuurd model de beste resultaten oplevert. Zowel de overheid, die beslist over de toelatingscriteria en de toegekende punten, als de werkgever worden met andere woorden het best betrokken bij de selectieprocedure. België zou dus gebaat kunnen zijn met een eigen combinatie.

Binnen dit kader blijft het zeker aangewezen om een tijdelijk verblijf toe te kennen aan hooggeschoolden, zoals nu het geval is. Om hun menselijk kapitaal in het land te houden, is het echter in het belang van België om deze groep ook perspectief te bieden op een permanent verblijf. Dit is zeker belangrijk ten aanzien van internationale studenten, voor wie België momenteel geen al te aantrekkelijke bestemming blijkt te zijn. Tot op heden biedt ons land hen niet de mogelijkheid om na hun studies langer in België te verblijven en op zoek te gaan naar werk. Verder staat de gebrekkige erkenning van buitenlandse diploma’s een goede arbeidsmarktintegratie in de weg: de meerderheid van de hooggeschoolde immigranten zou een te hoge opleiding genoten hebben voor de job die ze uitoefenen. Een ontoereikende talenkennis speelt hierbij een belangrijke rol. Zelfs in Australië en Canada, waar veel migranten met het Engels als lingua franca terechtkunnen, blijft taalvaardigheid een ernstig struikelblok. Het is in België dan ook des te belangrijker om blijvend in te zetten op talenkennis in een van de landstalen.

Of deze maatregelen volstaan om het succesverhaal van Australië en Canada te evenaren? Dat zal moeten blijken uit een regelmatige evaluatie van het beleid. Mogelijk moet er nog aan andere factoren gesleuteld worden. Alles bij het oude laten lijkt in ieder geval geen recept voor succes.

Bibliografie

Abella, M. (2006). Global competition for skilled workers and consequences. In C. Kuptsch & E. Pang (red.), Competing for global talent (pp. 11-32). Genève: International Labour Organization.

ABS (Australian Bureau of Statistics). (2011, 29 maart). 3414.0 - Guide to Migrant Statistical Sources, 2011 (Edition 2). Opgevraagd van https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/3414.0main+features2201…

ABS (Australian Bureau of Statistics). (2017, 14 juni). 6250.0 - Characteristics of Recent Migrants, Australia, November 2016. Opgevraagd van https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/6250.0

AgII (Agentschap Integratie en Inburgering). (2019, 15 januari). Nieuwe regelgeving tewerkstelling van buitenlandse werknemers sinds 3-01-2019. Opgevraagd van https://www.agii.be/nieuws/nieuwe-regelgeving-tewerkstelling-van-buiten…

AgII (Agentschap Integratie en Inburgering). (z.d.-a). Europese blauwe kaart. Opgevraagd van https://www.agii.be/thema/werk/heb-je-recht-om-te-werken/heb-je-recht-o…

AgII (Agentschap Integratie en Inburgering). (z.d.-b). Vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek voor gecombineerde vergunning. Opgevraagd van https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrech…

AgII (Agentschap Integratie en Inburgering). (z.d.-c). Gedetacheerde binnen de EU. Opgevraagd van https://www.agii.be/thema/werk/heb-je-recht-om-te-werken/heb-je-recht-o…

Antoons, J. & Pirotte, A. (2013). Attracting highly qualified and qualified third country nationals to Belgium. Brussel: Fragomen Global LLP.

Belot, M. V. K. & Hatton, T. J. (2012). Immigrant selection in the OECD. Scandinavian Journal of Economics, 114(4), 1105-1128.

Bhagwati, J. (2003). Borders beyond control. Foreign Affairs, 82(1), 98-104.

Birrell, B., Hawthorne, L., Richardson, S. (2006). Evaluation of the general skilled migration categories. Canberra: Department of Immigration and Multicultural Affairs.

Boeri, T. (2010). Immigration to the land of redistribution. Economica, 77, 651-687.

Boeri, T. (2012). Introduction. In T. Boeri, H. Brücker, F. Docquier, & H. Rapoport (red.), Brain drain and brain gain: The global competition to attract high-skilled migrants (pp. 1-13). Oxford: Oxford University Press.

Bonikowska, A. & Hou, F. (2017). Labour market outcomes of immigrant women who arrive as dependants of economic immigrant principal applicants. Analytical Studies Branch Research Paper Series, 390, 1-35.

Boucher, A. & Davidson, A. (2019). The evolution of the Australian system for selecting economic immigrants. Washington, DC: Migration Policy Institute.

Brücker, H., Bertoli, S., Facchini, G., Mayda, A. M., & Peri, G. (2012). Understanding highly skilled migration in developed countries: The upcoming battle for brains. In T. Boeri, H. Brücker, F. Docquier, & H. Rapoport (red.), Brain drain and brain gain: The global competition to attract high-skilled migrants (pp. 15-208). Oxford: Oxford University Press.

Cangiano, A. (2014). Migration policies and migrant employment outcomes: Conceptual analysis and comparative evidence for Europe. Comparative Migration Studies, 2(4), 417-443.

Carrera, S. (2018). An appraisal of the European Commission of crisis: Has the Juncker Commission delivered a new start for EU Justice and Home Affairs? Brussel: Centre for European Policy Studies.

Castles, S. (2004). The factors that make and unmake migration policies. International Migration Review, 38(3),  852-884.

CBIE (Canadian Bureau for International Education). (2018). The student’s voice: National results of the 2018 CBIE international student survey. Geraadpleegd op de website van de CBIE: https://cbie.ca/wp-content/uploads/2018/08/Student_Voice_Report-ENG.pdf

CBIE (Canadian Bureau for International Education). (2020, 21 februari). International students in Canada continue to grow in 2019. Opgevraagd van https://cbie.ca/international-students-in-canada-continue-to-grow-in-20…

Cesarz, M. (2013). The European Union’s Blue Card system – legal foundations, principles and controversies. In J. Dyduch, M. Michalewska-Pawlak, & R. Murphy (red.), European Union development: Challenges and strategies (pp. 239-257). Warschau: Aspra.

Chaloff, J. & Lemaître, G. (2009). Managing highly-skilled labour migration: A comparative analysis of migration policies and challenges in OECD countries. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, 79, 1-54.

Chemin, M. & Sayour, N. (2016). The effects of a change in the point system on immigration: Evidence from the 2001 Quebec reform. Journal of Population Economics, 29(4), 1217-1247.

Commissie Diversiteit. (2014). Advies hooggeschoolde nieuw- en oudkomers. Geraadpleegd op de website van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen: https://www.serv.be/diversiteit/publicatie/advies-hooggeschoolde-alloch…

Constant, A. & Zimmermann, K. F. (2005). Immigrant performance and selective migration policy: A European perspective. National Institute Economic Review, 194(1), 94-105.

Corluy, V., Mussche N., & Marx I. (2014). Economische migratie in en uit België. Formele arbeidsmigratie versus detachering. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE, 24(1), 65-73.

Cully, M. (2011). Skilled migration selection policies: Recent Australian reforms. In S. Ardittis & F. Laczko (red.), Migration policy practice (pp. 4-7). Geraadpleegd op https://publications.iom.int/system/files/pdf/migrationpolicypracticejo…

Czaika, M. & Parsons, C. R. (2017). The gravity of high-skilled migration policies. Demography, 54, 603-630.

Danzer, A. M. & Dietz, B. (2014). Labour migration from Eastern Europe and the EU’s quest for talents. Journal of Common Market Studies, 52(2), 183-199.

De Haas, H. (2011). The determinants of international migration: Conceptualizing policy, origin and destination effects. International Migration Institute Working Papers Series, 32, 1-35.

Deloitte. (2016). Global immigration study. Geraadpleegd op: https://www2.deloitte.com/be/en/pages/about-deloitte/articles/immigrati…

Departement Werk & Sociale Economie. (z.d.). European Blue Card - application procedure. Opgevraagd van https://www.werk.be/en/information-services/work-permits/european-blue-…

Department of Education and Training. (2019). International student enrolments in Australia 1994–2018. Geraadpleegd op de website van de overheid van Australië: https://internationaleducation.gov.au/research/International-Student-Da…

Department of Home Affairs. (2019a). 2018 – 19 migration program report. Geraadpleegd op de website van de overheid van Australië: https://www.homeaffairs.gov.au/research-and-stats/files/report-migratio…; 2018-19.pdf

Department of Home Affairs. (2019b). Australia’s 2019-20 migration program. Geraadpleegd op de website van de overheid van Australië: https://www.homeaffairs.gov.au/reports-and-publications/submissions-and…

Department of Home Affairs. (2019c, 10 april). English language: Competent English. Opgevraagd van https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/e…

Department of Home Affairs. (2019d, 15 november). Points table for Skilled Independent visa (subclass 189). Opgevraagd van https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skill…

Department of Home Affairs. (2019e, 15 november). Points table for Skilled Nominated visa (subclass 190). Opgevraagd van https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skill…

Department of Home Affairs. (2019f, 15 november). Points table for Skilled Work Regional (Provisional) visa (subclass 491). Opgevraagd van https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skill…

Department of Home Affairs. (2019g, 12 december). Skills assessment. Opgevraagd van https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skills-asses…

Department of Home Affairs. (2019h, 20 december). Adult Migrant English Program (AMEP). Opgevraagd van https://immi.homeaffairs.gov.au/settling-in-australia/amep/about-the-pr…

Department of Home Affairs. (2019i, 11 december). Skillselect. Opgevraagd van https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skillselect

Department of Home Affairs. (2019j, 8 juli). Visa options for skilled sponsored workers. Opgevraagd van https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/employing-and-sponsoring-someone/…

Department of Home Affairs. (2019k, 22 mei). Sponsorship obligations for Standard business. Opgevraagd van https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/employing-and-sponsoring-someone/…

Department of Home Affairs. (2019l, 11 december). Skilled occupation list. Opgevraagd van https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skill-occupa…

Department of Home Affairs. (2019m). Continuous survey of Australia’s migrants cohort 5 report - introductory survey 2017. Geraadpleegd op de website van de overheid van Australië: https://www.homeaffairs.gov.au/research-and-stats/files/csam-cohort5-re…

Department of Home Affairs. (2019n, 15 november). Visa list. Opgevraagd van https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing

Department of Home Affairs. (2020a, 12 maart). Invitation rounds. Opgevraagd van https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skillselect/…

Department of Home Affairs. (2020b, 4 februari). Nominating a position – labour market testing. Opgevraagd van https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/employing-and-sponsoring-someone/…

Department of Home Affairs. (2020c, 5 maart). Skilled Work Regional (Provisional) visa (subclass 491). Opgevraagd van https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skill…

Department of Home Affairs. (2020d, 5 maart). Employer Nomination Scheme visa (subclass 186). Opgevraagd van https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/emplo…

Department of Home Affairs. (2020e, 5 maart). Temporary Graduate visa (subclass 485). Opgevraagd van https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-          &nb…; listing/temporary-graduate-485

Department of Immigration and Citizenship. (2011). 2010-11 migration program report. Geraadpleegd op de website van de overheid van Australië: https://www.homeaffairs.gov.au/research-and-stats/files/report-on-migra…

Desiderio, M. V. & Hooper, K. (2016). The Canadian expression of interest system: A model to manage skilled migration to the European Union. Brussel: Migration Policy Institute Europe.

DIBP (Department of Immigration and Border Protection). (2014). Reviewing the skilled migration and 400 series visa programmes. Geraadpleegd op de website van de overheid            van Australië: https://www.homeaffairs.gov.au/reports-and-pubs/files/skilled-migration…

Dustmann, C. (2001). Why go back? Return motives of migrant workers. In S. Djajić (red.), International migration: Trends, policies and economic impact (pp. 229-249). New York: Routledge.

DVZ (Dienst Vreemdelingenzaken). (2018). Vreemdelingenkaarten en verblijfsdocumenten. Geraadpleegd op de website van Binnenlandse Zaken: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Documents/Statistieken/Vreemdelingen…

DVZ (Dienst Vreemdelingenzaken). (z.d.-a). Welk type van visum aanvragen? Opgevraagd van https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Welk_type_…

DVZ (Dienst Vreemdelingenzaken). (z.d.-b). Gecombineerde vergunning. Opgevraagd van https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Gecombinee…

Eichhorst, W., Colussi, T., Guzi, M., Kahanec, M., Lichter, A., Nikolova, M., & Sommer, E. (2017). People to jobs, jobs to people: Global mobility and labor migration. IZA Research Report, 74, 1-194.

Eisele, K. (2013). Why come here if I can go there? Assessing the ‘attractiveness’ of the EU’s Blue Card directive for ‘highly qualified’ immigrants. Liberty and Security in Europe Papers, 60, 1-34.

EMN (European Migration Network). (2019a). Attracting and retaining international students in the EU. Geraadpleegd op: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_eu_interna…

EMN (European Migration Network). (2019b). Annual report on migration and asylum 2018. Geraadpleegd op: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/docs/pages/00…

EMN (European Migration Network). (2019c). Annual report on migration and asylum 2018: Statistical annex. Geraadpleegd op: https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/00_eu_annual_rep…

EMN Belgium (European Migration Network Belgium). (2012, 10 september). Entry into force of the Belgian law transposing the EU Blue Card Directive. Opgevraagd van https://emnbelgium.be/news/entry-force-belgian-law-transposing-eu-blue-…

EMN Belgium (European Migration Network Belgium). (2016). Integration of beneficiaries of international protection into the labour market in belgium. Geraadpleegd op: https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/integration_of_b…

EMN Belgium (European Migration Network Belgium). (2018). Labour market integration of third-country nationals in Belgium. Geraadpleegd op: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/02a_belgium_l…

EMN Belgium (European Migration Network Belgium). (2019). Country Factsheet Belgium 2018. Geraadpleegd op: https://emnbelgium.be/publication/country-factsheet-belgium-2018-emn

Europees Parlement en de Raad. (2016). Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten. Geraadpleegd op: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0801

Europese Commissie. (2005). Green Paper on an EU approach to managing economic migration /* COM/2004/0811 final */. Geraadpleegd op: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:52004DC0811

Europese Commissie. (2016). Voorstel voor een richtlijn van het Europees parlement en de raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan. Geraadpleegd op: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex:52016PC0378

Europese Commissie. (z.d.). EU immigration portal: Belgium. Opgevraagd van https://ec.europa.eu/immigration/country-specific-information/belgium/h…

Europese Unie. (2019, 8 oktober). Landen. Opgevraagd van https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_nl

Facchini, G. & Lodigiani, E. (2014). Attracting skilled immigrants: An overview of recent policy developments in advanced countries. National Institute Economic Review, 229, R3-R21.

Faist, T. (2000). The volume and dynamics of international migration and transnational social spaces. Oxford: Oxford University Press.

Fang, D. (2019). Recognising overseas skills and qualifications: Maximising human capital in newly arrived australians. Canberra: Settlement Council of Australia.

Federale overheid. (z.d.-a). Arbeidskaart. Opgevraagd van https://www.belgium.be/nl/werk/loopbaanbeheer/komen_werken_in_belgie/ar…

Federale overheid. (z.d.-b). Knelpuntberoepen. Opgevraagd van https://www.belgium.be/nl/werk/werk_zoeken/arbeidsmarkt/knelpuntberoepen

Federale Overheidsdienst Justitie. (2018, 28 april). Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 101 en 103/2 en tot vervanging van de bijlage 29 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Opgevraagd van http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2018/04/23/2018030933/staa…

Ferguson, H. & Sherrell, H. (2019). Overseas students in Australian higher education: A quick guide. Canberra: Department of Parliamentary Services.

Ferrer, A., Picot, G., & Riddell, W. C. (2014). New directions in immigration policy: Canada’s evolving approach to the selection of economic immigrants. International Migration Review, 48(3), 846-867.

FOREM (Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi). (z.d.). Opgevraagd van  https://www.leforem.be/particuliers/formations-langues.html

Gotev, G. (2019, 26 april). Pourquoi Macron veut moins de pays dans Schengen. Opgevraagd van https://www.euractiv.fr/section/avenir-de-l-ue/news/macron-pleads-for-s…

Government of Australia. (2008). Budget strategy and outlook (No. 1 2008-09). Geraadpleegd op de website van de overheid van Australië: https://archive.budget.gov.au/2008-09/index.htm

Government of Australia. (2019a). Report of the migrant worker’s taskforce. Geraadpleegd op de website van de overheid van Australië: https://www.ag.gov.au/industrial-relations/industrial-relations-publica…

Government of Australia. (2019b). Migration amendment (New Skilled Regional visas) regulations 2019. Geraadpleegd op de website van de overheid van Australië: https://www.legislation.gov.au/Details/F2019L00578/Replacement%20Explan…

Government of Canada. (2013, 17 juni). Find a job with Job Match. Opgevraagd van https://www.jobbank.gc.ca/findajob/job-match

Government of Canada. (2016a, 21 november). Express Entry: Comprehensive Ranking System. Opgevraagd van https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/pub…

Government of Canada. (2016b, 23 februari). A pan-Canadian framework for the assessment and recognition of foreign qualifications. Opgevraagd van https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/foreign…

Government of Canada. (2018a, 3 juli). Submit an Express Entry profile: Online form. Opgevraagd van https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immi…

Government of Canada. (2018b, 26 juni). Submit an Express Entry profile: What to do while you wait in the pool. Opgevraagd van https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immi…

Government of Canada. (2018c, 25 juni). Express Entry: Invitation to apply. Opgevraagd van https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/pub…

Government of Canada. (2018d, 29 augustus). Compare all Express Entry programs. Opgevraagd van https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immi…

Government of Canada. (2018e, 30 mei). Language classes funded by the Government of Canada. Opgevraagd van https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-…

Government of Canada. (2019a, 12 augustus). Comprehensive Ranking System (CRS) criteria – Express Entry. Opgevraagd van https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immi…

Government of Canada. (2019b, 21 maart). How the Provincial Nominee Program (PNP) works. Opgevraagd van https://www.canada.ca/en/immigration-refugeescitizenship/services/immig…

Government of Canada. (2020a, 1 april). Eligibility to apply as a Federal Skilled Worker (Express Entry). Opgevraagd van https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immi…

Government of Canada. (2020b, 10 januari). Ministerial instructions respecting the Express Entry system. Opgevraagd van https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/man…; system.html

Government of Canada. (2020c, 1 april). Eligibility to apply for the Federal Skilled Trades program (Express Entry). Opgevraagd van https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immi…

Government of Canada. (2020d, 12 maart). Notice – Supplementary information 2020-2022 immigration levels plan. Opgevraagd van https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/notices/…

Government of Canada. (2020e, 30 april). Quebec-selected skilled workers: About the process. Opgevraagd van https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immi…

Government of Canada. (2020f, 21 januari). Eligibility criteria for high-skilled workers –Atlantic Immigration Pilot. Opgevraagd van https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immi…

Government of Canada. (2020g, 18 maart). Find out if you need a Labour Market Impact Assessment (LMIA) and how to hire a temporary foreign worker. Opgevraagd van https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work…

Government of Canada. (2020h, 21 januari). Find your NOC. Opgevraagd van https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immi…

Government of Canada. (2020i, 27 januari). Educational credential assessment (ECA) for Express Entry: What it is. Opgevraagd van https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immi…

Government of Canada. (2020j, 13 februari). Work in Canada after you graduate: About the process. Opgevraagd van https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/stud…

Government of Canada. (2020k, 24 april). Labour force characteristics of immigrants by educational attainment, annual. Opgevraagd van https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410008701

Government of Canada. (2020l, 1 april). Eligibility to apply for the Canadian Experience Class (Express Entry). Opgevraagd van https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immi…

Green, A. G & Green D. A. (1995). Canadian immigration policy: The effectiveness of the point system and other instruments. Canadian Journal of Economics, 28(4b), 1006-1041.

Green, A. G. & Green, D. A. (1999). The economic goals of canada's immigration policy: Past and present. Canadian Public Policy/Analyse de Politiques, 25(4), 425-451.

Gregory, R. G. (2014). The two-step australian immigration policy and its impact on immigrant employment outcomes. IZA Discussion paper, 8061, 1-24.

Hawthorne, L. (2005). “Picking winners”: The recent transformation of Australia’s skilled migration policy. International Migration Review, 39(3), 663-696.

Hawthorne, L. (2006). Labour market outcomes for migrant professionals: Canada and Australia compared. Geraadpleegd op: https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/pub/l…

Hawthorne, L. (2010). How valuable is “two-step migration”? Labor market outcomes for international student migrants to Australia. Asian and Pacific Migration Journal, 19(1), 5-36.

Higley, J., Nieuwenhuysen, J., & Neerup, S. (2011). Introduction: Immigration in harder times. In J. Higley, J. Nieuwenhuysen, & S. Neerup (red.), Immigration and the financial crisis: The United States and Australia compared (pp. 1-15). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

HRW (Hoge Raad voor de Werkgelegenheid). (2018). Immigranten geboren buiten de Europese Unie op de Belgische arbeidsmarkt. Geraadpleegd op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: https://werk.belgie.be/sites/default/files/nl/modules_pages/publicaties…

Hugo, G. (2014). Change and continuity in Australian international migration policy. International Migration Review, 48(3), 868-890.

ILO (International Labour Organization). (2017). How to facilitate the recognition of skills of migrant workers. Genève: International Labour Office.

IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada). (2018). Express Entry year-end report 2017. Geraadpleegd op de website van de overheid van Canada: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/pub…

IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada). (2019). Express Entry year-end report 2018. Geraadpleegd op de website van de overheid van Canada: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/pub…

IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada). (2020). 2019 annual report to Parliament on immigration. Geraadpleegd op de website van de overheid van Canada: https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/pub/a…

Kahanec, M. & Zimmerman, K. (2011). High-skilled immigration policy in Europe. DIW Berlin Discussion Paper, 1096, 1-40.

Kalantaryan, S. & Martin, I. (2015). Reforming the EU Blue Card as a labour migration policy tool? Migration Policy Centre Policy Briefs, 8, 1-12.

Kalantaryan, S. (2017). Revisions in the Blue Card directive: Reforms, constraints and gaps. Robert Schuman Centre for Advanced Studies Working Papers, 59, 1-23.

Khoo, S-E., McDonald, P.,  Voigt-Graf, C., & Graeme, H. (2007). A global labor market: Factors motivating the sponsorship and temporary migration of skilled workers to Australia. International Migration Review, 41(2), 480–510.

Koleth, E. (2010, juni 18). Overseas students: Immigration policy changes 1997–May 2010. Opgevraagd van https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parli…

Koslowski, R. (2014). Selective migration policy models and changing realities of implementation. International Migration, 52(3), 26-39.

Krishnakumar, P. & Indumathi, T. (2014). Pull and push factors of migration. Sona Global Management Review, 8(4), 8-12.

KU Leuven. (2020, 9 april). Working as a non-EEA citizen after graduation. Opgevraagd van https://www.kuleuven.be/english/studentservices/studentcareercenter/lab…

Lafleur, J.-M. & Marfouk, A. (2018). Migratie in België in 21 vragen en antwoorden (vert. A. Pennewaert). Leuven: Universitaire Pers Leuven. (Oorspr. Pourquoi l’immigration? 21 questions que se posent les Belges sur les migrations internationales au XXIe siècle. Louvain-la-Neuve: Academia-L'Harmattan.)

Lambrecht, N., De Vos, M., & Van de Cloot, I. (2016). Arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen: De klok tikt. Geraadpleegd op de website van Itinera Institute: https://www.itinerainstitute.org/wp-content/uploads/2016/12/arbeidsmark…

Larsen, G. (2013). Family migration to Australia. Canberra: Department of Parliamentary Services.

LCARC (Legal and Constitutional Affairs References Committee). (2019). Effectiveness of the current temporary skilled visa system in targeting genuine skills shortages. Canberra: Senate Printing Unit, Department of the Senate.

Mahroum, S. (2000). Highly skilled globetrotters: Mapping the international migration of human capital. R&D Management, 30(1), 23-31.

Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, J. E. (1993). Theories of international migration: A review and appraisal. Population and Development Review, 19(3), 431-466.

Mussche, N., Corluy, V., & Marx, I. (2014). Migrant access to social security: Policy and practice in Belgium. Brussel: Belgisch Nationaal Contactpunt van het Europese Migratienetwerk.

Myria. (2019). Migratie in cijfers en in rechten 2019. Geraadpleegd op de website van het Federaal Migratiecentrum: https://www.myria.be/files/Myria_RAMIG-NL_2019-AS-gecomprimeerd.pdf

Myria. (z.d.). Single permit: De nieuwe procedure. Opgevraagd van https://www.myria.be/nl/grondrechten/economische-migratie/single-permit…

National Parliament Office. (2016). Brussels bulletin (Nr. 522). Geraadpleegd op: https://www.parliament.uk/documents/commons-committees/european-scrutin…;

Noppe, J., Vanweddingen, M., Doyen, G., Stuyck, K., Feys, Y., & Buysschaert, P. (2018). Vlaamse migratie- en integratiemonitor 2018. Brussel: Agentschap Binnenlands Bestuur.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). (2004). Developing highly skilled workers: Review of Canada. Geraadpleegd op de website van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling: http://www.oecd.org/industry/ind/34457947.pdf

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). (2014a). OECD economic surveys: Denmark 2013. Geraadpleegd op de website van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling: http://dx.doi.org/10.1787/eco_surveys-dnk-2013-en

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). (2014b). How can migrants’ skills be put to use? Geraadpleegd op de website van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling: https://www.oecd.org/els/mig/migration-policy-debates-3.pdf

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). (2016). Recruiting for success challenges for Canada’s labour migration system. Geraadpleegd op de website van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling: http://www.oecd.org/migration/mig/recruiting-for-success-Canada.pdf

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). (2018a). Settling in 2018: Indicators of immigrant integration. Geraadpleegd op de website van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling: https://doi.org/10.1787/9789264307216-en

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). (2018b). Recruiting immigrant workers: Australia 2018. Geraadpleegd op de website van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling: https://doi.org/10.1787/9789264288287-en

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). (2019). Recruiting immigrant workers: Canada 2019. Geraadpleegd op de website van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/recruiting…

Papademetriou, D. G. & Hooper, K. (2019). Competing approaches to selecting economic immigrants: Points-based vs. demand-driven systems. Washington, DC: Migration Policy Institute.

Papademetriou, D. G. & Sumption, M. (2011). Rethinking points systems and employer selected immigration. Washington D.C.: Migration Policy Institute.

Papademetriou, D. G. & Sumption, M. (2013). Attracting and selecting from the global talentpool: Policy challenges. Washington: Migration Policy Institute.

Papademetriou, D. G., Somerville, W., & Tanaka, H. (2008). Hybrid immigrant-selection systems: The next generation of economic migration schemes. Washington, D.C.: Migration Policy Institute.

Papademetriou, D. G. & Yale-Loehr, S. (1996). Balancing interests: Rethinking U.S. selection of skilled immigrants. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace.

Parsons, C. R., Rojon, S., Samanani, F., & Wettach, L. (2014). International high-skilled migration. IMI Working Papers, 104, 1-26.

Phillips, J. (2005). Australia’s migration program. Canberra: Department of Parliamentary Services.

Phillips, J. (2006, June 5). Skilled migration to Australia. Opgevraagd van https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parli…

Phillips, J. & Simon-Davies, J. (2017). Migration to Australia: A quick guide to the statistics. Canberra: Department of Parliamentary Services.

Piton, C. & Rycx, F. (2020). The heterogeneous employment outcomes of first- and second-generation immigrants in Belgium. Working Paper Nationale Bank van België, 381, 1-59.

Productivity Commission. (2016). Migrant intake into Australia (Inquiry Report No. 77). Geraadpleegd op de website van de overheid van Australië: https://www.pc.gov.au/inquiries/completed/migrant-intake/report/migrant…

Prokopenko, E. & Hou, F. (2018). How temporary were Canada’s temporary foreign workers? Analytical Studies Branch Research Paper Series, 402, 1-31.

Prpic, M. (2017). Revision of the Blue Card directive. Geraadpleegd op de website van het Europees Parlement: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI…

Raad van de Europese Unie. (2003). Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging. Geraadpleegd op: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L008…

Raad van de Europese Unie. (2009). Richtlijn 2009/50/EG van de Raad. Geraadpleegd op: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L005…

Razin, A. & Sadka, E. (2001). Interactions between international migration and the welfare state. In S. Djajić (red.), International migration: Trends, policies and economic impact (pp. 69-88). New York: Routledge.

Schimmelfennig, F. (2015). Liberal intergovernmentalism and the euro area crisis. Journal of European Public Policy, 22(2), 177-195.

Schoorl, J., Heering, L., Esveldt, I, Groenewold, G., van der Erf, R., Bosch, A., de Valk, H., & de Bruijn, B. (2000). Push and pull factors of international migration: A comparative report. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities.

Schuster, A., Vincenza, D. M., & Urso, G. (2013). Recognition of qualifications and competences of migrants. Brussel: International Organization for Migration.

Simpson, N. B. (2017). Demographic and economic determinants of migration. IZA World of Labor, 373, 1-11.

SIRI (Danish Agency for International Recruitment and Integration). (2018, 15 januari). Bill to repeal the Greencard scheme has been passed. Opgevraagd van https://www.nyidanmark.dk/en-GB/News-Front-Page/2018/01/Lovforslag-om-o…

Spinks, H. (2016). Overseas students: Immigration policy changes 1997–2015. Canberra: Department of Parliamentary Services.

Sweetman, A. (2017). Canada’s immigration system: Lessons for Europe? Intereconomics, 52(5), 277-284.

Talani, L. S. (2015). International migration: IPE perspectives and the impact of globalisation. In L. S. Talani & S. McMahon (red.), Handbook of the International Political Economy of Migration (pp. 17-36). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Tani, M. (2014). Using a point system for selecting immigrants. IZA World of Labor, 24, 1-10.

Trebilcock, M. J. (2003). The law and economics of immigration policy. American Law and Economics Review, 5(2), 271-317.

Uitterhoeve, J. & Vleugel, M. (2011). Evaluatie regeling hoogopgeleiden? De kenniseconomie versterkt? Rijswijk: IND Informatie- en Analysecentrum.

Van den Broucke, S. (2015). Toelatingsvoorwaarden voor derdelanders in België: Een beschrijving van het overkoepelende EU-rechtskader en vergelijking met andere EU-lidstaten. Antwerpen: Steunpunt Inburgering en Integratie.

Van Hear, N., Bakewell, O., & Long, K. (2018). Push-pull plus: Reconsidering the drivers of migration. Journal of Ethnic and Migration Studies, 44(6), 927-944.

Vanstone, A. (2005, 5 november). New migrants entering the workforce faster. Opgevraagd van https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=I…

VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding). (z.d.). Nederlands leren als hoogopgeleide anderstalige. Opgevraagd van https://www.vdab.be/anderstalig/nederlands

Vizi, E. S. (1993). Reversing the brain drain from Eastern European countries: The “push” and “pull” factors. Technology in society, 15, 101-109.

Vlaamse overheid. (z.d.-a). Begeleiding van inburgeraars (het Inburgeringstraject). Opgevraagd van https://www.vlaanderen.be/begeleiding-van-inburgeraars-het-inburgerings…

WES (World Education Services). (2019). Who is succeeding in the Canadian labour market? Predictors of career success for skilled immigrants? Geraadpleegd op: https://www.wes.org/partners/research/

Wickramasekara, P. (2003). Policy responses to skilled migration: Retention, return and circulation. Genève: International Labour Organization.

Wind, M. & Adamo, S. (2015). Is green better dan blue? The Danish JHA opt-out and the unilateral attempt to attract highly skilled labour. European Journal of Migration, 17, 329-360.

Wolfgang, O. (2001). Selective immigration policies: Point system versus auction model. CESifo Forum, 2(2), 48-52.

Xue, L. (2008). Initial labour market outcomes: A comprehensive look at the employment experience of recent immigrants during the first four years in Canada. Geraadpleegd op de website van de overheid van Canada: https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/resea…

Zaletel, P. (2006). Competing for the highly skilled migrants: Implications for the EU common approach on temporary economic migration. European Law Journal, 12(5), 613-635.

Zapata-Barrero, R. & Pasetti, F. (2015). Towards a just mobility regime: an applied ethical approach to the study of migrants’ admission - the case of skill selection. In L. S. Talani & S. McMahon (red.), Handbook of the International Political Economy of Migration (pp. 74-97). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Zwysen, W. (2019). Different patterns of labor market integration by migration motivation in Europe: The role of host country human capital. International Migration Review, 53(1), 59-89.

Download scriptie (824.38 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Prof. Dr. Dirk De Bièvre