Hoe ’t Pallieterke een negatief beeld vormde over het verzet na WO II

Amber
Snauwaert

Het Vlaams-nationalistische en satirische weekblad ’t Pallieterke droeg bij aan de naoorlogse negatieve beeldvorming over ‘het verzet’ of ‘de weerstand’ in Vlaanderen. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond immers een beeld van verzetslui die septemberweerstanders (‘verzetslui van het laatste uur’, zij verschenen wanneer het Duitse gevaar al geweken was en gedroegen zich als beesten tijdens de repressie. De ‘echte’ verzetslui daarentegen waren gesneuveld tijdens de oorlog en stonden achter verzoening en amnestie, aldus het Vlaams-nationalistische discours), profiteurs, moordenaars, dieven, terroristen, geweldplegers, communistisch, anti-Vlaams en Franstalig waren. ‘t Pallieterke speelde daarin een cruciale rol. Dat blijkt uit onderzoek van masterstudente geschiedenis Amber Snauwaert (UGent).

“Na de hallucinante leugens in Kinderen van de kolonie was het bij de VRT tijd om de oefening over te doen met ditmaal het verzet als lijdend voorwerp. Geen tijd voor verhalen over verzetsdaden. Meer dan drie programma’s heb ik dit amateuristisch gestuntel niet volgehouden.” “Ik noem de programma’s net geen oplichterij omdat de zeven medewerkende dwergen-historici waarschijnlijk eerder dom dan kwaadwillig zijn. Een RUG-wicht stelt dat het verzet “werd in beeld gebracht als zijnde anti-Vlaams, Franstalig, irritante mannetjes”. Dat was geen beeld, dat was de realiteit, want de franskiljons zongen het hoogste lied bij het verzet.”

Deze passages komen uit het tweedelige artikel, geschreven door Jan Neckers, dat bijna een jaar geleden verscheen in het satirische en Vlaamsgezinde extreemrechtse weekblad ’t Pallieterke. Het was een reactie op de documentaireserie Kinderen van het verzet die Canvas precies 75 jaar na de bevrijding in het najaar van 2019 uitzond. Met het initiatief wilden Koen Aerts (UGent), Nico Wouters (CegeSoma) en Geert Clerbout (eindredacteur Canvas) een stem geven aan de familieleden van verzetslui bij wie de nasleep van de Tweede Wereldoorlog nog steeds speelt. De beelden waarmee het verzet geassocieerd werd, zijn namelijk die van de straatrepressie: kaalgeschoren vrouwen, plunderingen, brandstichting, glunderende mannen ernaast… Wat de verzetsdaden inhielden, maakte geen deel uit van de beeldvorming. Voor overgebleven leden van het verzet en hun familieleden is het bijgevolg enorm pijnlijk dat hun kant van het verhaal decennialang gemarginaliseerd en geridiculiseerd werd.

Het controversiële artikel uit ’t Pallieterke sluit nauw aan bij het Vlaamsgezinde stereotiepe beeld van het verzet. Zo impliceert het volledige artikel van Neckers dat de verzetslieden in België anti-Vlaams, Franstalig, communistisch, septemberweerstanders, moordenaars en profiteurs waren die onverantwoord geweld gebruikten. De voormalige programmamaker van de VRT neemt sterk stelling in als hij verder beweert dat op enkele uitzonderingen na de verzetsdaden weinig impact hadden op de strijd tegen de Duitsers.

Het verzet verloor de strijd om herinnering

Hoewel het verzet de oorlog won, verloor het dus de strijd om de herinnering. In tegenstelling tot wat gebeurde in Franstalig België en andere Europese landen moest in Vlaanderen de collectieve herinnering aan het verzet het onderspit delven tegen die aan de collaboratie en de repressie. Na de oorlog maakten Vlaams-nationalistische kringen gebruik van heel wat clichés, veralgemeningen en karikaturen om de weerstand te ridiculiseren en ze drukten zo hun stempel op het Vlaams oorlogsverleden. Er ontstond een beeld van verzetslui die moordenaars en dieven waren.  

’t Pallieterke als beeldvormer…

 Het satirische weekblad ’t Pallieterke speelde daarin een belangrijke rol, aangezien het ideeën over het verleden verspreidde. Het krantje was vanaf zijn ontstaan (17 mei 1945) Vlaamsgezind, sterk katholiek, fel anticommunistisch, antilinks en extreemrechts. Die karakteristieken behield het tot vandaag. Nog in volle repressieperiode ging ’t Pallieterke de bestraffing van collaborateurs fel bekritiseren en zo kregen vrijgelaten ‘zwarten’ met de uitgave van het weekblad voor het eerst weer een stem.

Tot nu was het weekblad nooit het onderwerp geweest van een uitgebreide wetenschappelijke gepubliceerde studie. Masterstudente Amber Snauwaert bracht daar verandering in en onderzocht aan de hand van een discoursanalyse hoe ’t Pallieterke bijdroeg aan de negatieve beeldvorming over het verzet vanaf 1945 tot 2015. Daarbij vroeg ze zich af hoe het krantje sprak over de weerstand en welk beeld het op die manier creëerde.

Onder het motto “wat niet vrolijk gezegd kan worden, is de waarheid niet” gaf het weekblad zijn ongezouten mening over de weerstand. ’t Pallieterke stond bekend om zijn bijtende en hekelende humor en ook het verzet wist niet te ontsnappen aan de spottende, krachtige en gebalde taal. De representatie van het verzet werd een karikatuur en dat had het volgens ‘t Pallieterke aan zichzelf te danken waardoor het weekblad al vanaf het begin zijn aandeel in de negatieve beeldvorming terzijde schoof. Uit de analyse bleek dat ‘t Pallieterke gebruik maakte van categorieën die aansluiten bij het Vlaamsgezinde stereotiepe beeld van het verzet. Die telkens terugkerende categorieën zijn: de voorstelling van verzetslui als haatpredikers/amnestieweigeraars, valse helden, profiteurs, daders, communisten, mensen die Franstalig en anti-Vlaams zijn. Ook de verhalen van verzetslui die ‘altijd’ aan het gerecht wisten te ontsnappen (weerstandamnestie) en de geringe impact van het verzet komen telkens terug.

Met spraakmakende cartoons, satire, stereotypen, gerichte framing en retorische strategieën karikaturiseerde het krantje het verzet. Daarnaast maakte ’t Pallieterke ook systematisch gebruik van overdrijving. Het benadrukte enkel de negatieve elementen van het verzet terwijl het de heldendaden verzweeg of ridiculiseerde. Daarbij liet het weekblad zich vaak verleiden tot ongenuanceerd taalgebruik en veralgemening. “Het verzet” bestond immers niet en bijgevolg hield ’t Pallieterke geen rekening met de diverse verzetsacties en de ideologische verdeeldheid binnen de groep van de ‘witten’. Het beeld van de bezetting werd verzwakt en terwijl het krantje telkens de weerstand als schuldigen aanwees, beeldde het collaborateurs en mensen die de repressie ondergingen uit als slachtoffers. ’t Pallieterke stelde op die manier de weerstand voor vanuit één denkraam, het Vlaams-nationalistische en liet het bredere verhaal weg. Het resultaat was een eenzijdig en karikaturaal beeld van het verzet tijdens WO II dat almaar meer invloed kreeg op de Vlaamsgezinde publieke opinie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de auteur:

Amber Snauwaert

UGent, Vakgroep geschiedenis, Master geschiedenis

amber.snauwaert@hotmail.com / 0491 36 27 33

Bibliografie

Correspondentie

Aerts, Koen. E-mail aan Amber Snauwaert. 26.07.2020.

Aerts, Koen. E-mail aan Amber Snauwaert. 31.07.2020.

De Wever, Bruno. E-mail aan Amber Snauwaert. 25.06.2020.

Weyns, Babette. E-mail aan Amber Snauwaert. 26.06.2020.

Audiovisuele bronnen

Clerbout, Geert. Interview door Sofie Lemaire (radiojournaliste.) Geert Clerbout over Canvasreeks ‘Kinderen van het verzet’. Radio 1. 22.10.2019. https://radio1.be/programma/de-wereld-van-sofie.

In respect of Maurice De Wilde. Maurice De Wilde: de heroïsche pitbull van de Vlaamse televisie. Deel 2. Youtube. 09.10.2018. https://www.youtube.com.

Kinderen van de collaboratie. “De repressie.” 3. Koen Aerts en Nico Wouters. VRT-Canvas, 21.11.2017.

Kinderen van de collaboratie. “Het collectieve geheugen.” 7. Koen Aerts en Nico Wouters. VRT-Canvas, 19.12.2017.

Kinderen van de collaboratie. “Het zwarte nest.” 4. Koen Aerts en Nico Wouters. VRT-Canvas, 28.11.2017.

Kinderen van het verzet. “De mythes over het verzet.” 6. Koen Aerts en Nico Wouters. VRT-Canvas, 26.11.2019.

Kinderen van het verzet. “Erfenis van een oorlog.” 5. Koen Aerts en Nico Wouters. VRT-Canvas, 19.11.2019.

Kinderen van het verzet. “Helden op de barricade.” 4. Koen Aerts en Nico Wouters. VRT-Canvas, 12.11.2019.

Kinderen van het verzet. “In het verzet.” 1. Koen Aerts en Nico Wouters. VRT-Canvas, 22.10.2019.

Nachtwacht. “We gaan verkeerd om met de Holocaust.” 1. Interview Nico Wouters. VRT-Canvas, 01.02.2020.

Gedrukte bronnen

’t Pallieterke. “De beul van Breendonck.” 14.06.1945.

 

’t Pallieterke. “Fernand Demany.” 28.06.1945.

 

’t Pallieterke. “Hoera-patriotisme.” 09.08.1945.’t Pallieterke. “Verkiezingen.” 23.08.1945.

 

’t Pallieterke. “De eerste weerstanders.” 03.01.1946.

 

’t Pallieterke. “De redenaties van dwazen Twist.” 03.01.1946.

 

’t Pallieterke. “Een lijstje waarop we wachten.” 21.02.1946.

 

’t Pallieterke. “Wat in Van Acker-België mogelijk was.” 21.02.1946.

 

’t Pallieterke. “Domheid nummer 8739.” 12.03.1946.

 

’t Pallieterke. “De dagen schuiven aan.” 11.04.1946.

 

’t Pallieterke. “Men schrijft ons.” 14.04.1946.

 

’t Pallieterke. “De dagen schuiven aan.” 18.04.1946.

 

’t Pallieterke. “Tijdens de kiesmeeting.” 12.06.1946.

 

’t Pallieterke. “Devaluatie.” 20.06.1946.

 

’t Pallieterke. “Fernand Demany.” 25.07.1946.

 

’t Pallieterke. “Serieus blijven.” 08.08.1946.

 

’t Pallieterke. “Een wraakroepend vonnis.” 10.10.1946.

 

’t Pallieterke. “Ruzie.” 31.10.1946.

 

’t Pallieterke. “Bij de Maanblusschers.” 23.01.1947.

 

’t Pallieterke. “De fascist.” 13.02.1947. 

 

’t Pallieterke. “Decoraties.” 13.02.1947.

 

’t Pallieterke. “Zaterdag.” 10.04.1947.

 

’t Pallieterke. “1 mei en de volgende dagen.” 01.05.1947.

 

’t Pallieterke. “Flaminganten.” 01.05.1947.

 

’t Pallieterke. “Zaterdag.” 29.05.1947.

’t Pallieterke. “Dinsdag.” 05.06.1947.

 

’t Pallieterke. “Senator in aeternatum?” 26.06.1947.

 

’t Pallieterke. “Woensdag.” 17.07.1947.

 

’t Pallieterke. “34 miljoen gulden.” 24.07.1947.

 

’t Pallieterke. “Indien ’t Pallieterke zijn mémoires moest schrijven.” 07.08.1947.

 

’t Pallieterke. “Zaterdag.” 11.09.1947.

 

’t Pallieterke. “Maandag.” 18.09.1947.

 

’t Pallieterke. “Men schrijft ons.” 18.09.1947.

 

’t Pallieterke. “Het één of het ander.” 23.10.1947.

 

’t Pallieterke. “Roels bedankt.” 06.11.1947.

 

’t Pallieterke. “Nog niet gedaagd.” 11.11.1947.

 

’t Pallieterke. “Bommen en granaten.” 20.11.1947.

 

’t Pallieterke. “Zwijgen of hangen.” 22.01.1948.

 

’t Pallieterke. “Maandag.” 04.03.1948.

 

’t Pallieterke. “De slimmeriken.” 11.03.1948.

 

’t Pallieterke. “Geldklopperij.” 18.03.1948.

 

’t Pallieterke. “Roels in nauwe schoentjes.” 01.04.1948.

 

’t Pallieterke. “Voorzorg.” 06.05.1948.

 

’t Pallieterke. “Reclame.” 27.05.1948.

 

’t Pallieterke. “Roels in nauwe schoentjes.” 17.06.1948.

 

’t Pallieterke. “De weerstander-brandstichter.” 15.07.1948.

 

’t Pallieterke. “Het abuus.” 15.07.1948.

 

’t Pallieterke. “De nationale feestdag.” 29.07.1948.

 

’t Pallieterke. “Het verzet.” 19.08.1948.

 

’t Pallieterke. “AVV-VVK.” 26.08.1948.

’t Pallieterke. “Bernadotte.” 23.09.1948.

 

’t Pallieterke. “Polenri mèt vrees.” 07.10.1948.

 

’t Pallieterke. “Donderdag.” 28.10.1948.

 

’t Pallieterke. “Zondag.” 11.11.1948.

 

’t Pallieterke. “Gevraagd: lijken.” 28.11.1948.

 

’t Pallieterke. “Zondag.” 30.12.1948.

 

’t Pallieterke. “Dinsdag.” 13.01.1949.

 

’t Pallieterke. “Vrijdag.” 19.01.1949.

 

’t Pallieterke. “De aanranding.” 20.01.1949.

 

’t Pallieterke. “Donderdag.” 20.01.1949.

 

’t Pallieterke. “Verantwoordelijkheid.” 20.01.1949.

 

’t Pallieterke. “Plunderaars.” 10.02.1949.

 

’t Pallieterke. “Zandhoven.” 21.04.1949.

 

’t Pallieterke. “Het zilveren boek van de weerstand.” 02.06.1949.

 

’t Pallieterke. “Die gulden sporen.” 14.07.1949.

 

’t Pallieterke. “De betekenis.” 25.08.1949.

 

’t Pallieterke. “Een erge zaak.” 20.10.1949.

 

’t Pallieterke. “De held.” 10.11.1949.

 

’t Pallieterke. “Cammans.” 01.12.1949.

 

’t Pallieterke. “Lelijke geschiedenis.” 12.12.1949.

 

’t Pallieterke. “De rechten van de mens.” 15.12.1949.

 

’t Pallieterke. “Lelijke geschiedenis.” 22.12.1949.

 

’t Pallieterke. “Weerstanders.” 05.01.1950.

 

’t Pallieterke. “Donderdag.” 19.01.1950.

 

’t Pallieterke. “Vrijdag.” 19.01.1950.

’t Pallieterke. “Zondag.” 26.01.1950.

 

’t Pallieterke. “Vrijdag.” 02.02.1950.

 

’t Pallieterke. “Het toppunt.” 16.02.1950.

 

’t Pallieterke. “Weerstand.” 16.02.1950.

 

’t Pallieterke. “(Een) aanklager.” 29.02.1950.

 

’t Pallieterke. “Over amnestie.” 02.03.1950.

 

’t Pallieterke. “Niet hetzelfde.” 09.03.1950.

 

’t Pallieterke. “Lezers schrijven.” 05.06.1950.

 

’t Pallieterke. “Zaterdag.” 05.06.1950.

 

’t Pallieterke. “Hulde aan de prins regent.” 15.07.1950.

 

’t Pallieterke. “Weerstanders.” 15.07.1950.

 

’t Pallieterke. “Zaterdag.” 10.08.1950.

 

’t Pallieterke. “Onvolledig.” 24.08.1950.

 

’t Pallieterke. “Hun taak niet.” 21.09.1950.

 

’t Pallieterke. “Moord op bevel.” 21.09.1950.

 

’t Pallieterke. “Op ’t bankske.” 28.09.1950.

 

’t Pallieterke. “Voorrang.” 19.10.1950.

 

’t Pallieterke. “Ros.” 26.10.1950.

 

’t Pallieterke. “Verdachtmaking.” 26.10.1950.

 

’t Pallieterke. “Weerstandsjournalisten.” 26.10.1950.

 

’t Pallieterke. “Verzoekschrift.” 23.11.1950.

 

’t Pallieterke. “Amnestie.” 07.12.1950.

 

’t Pallieterke. “Vrijdag.” 18.01.1951.

 

’t Pallieterke. “Weerstand.” 22.02.1951.

 

’t Pallieterke. “De (misdadige) knoeiboel.” 15.03.1951.

 

’t Pallieterke. “Een ex-minister.” 22.03.1951.

 

’t Pallieterke. “Vrij?” 29.03.1951.

 

’t Pallieterke. “Maar misschien…” 05.04.1951.

 

’t Pallieterke. “Steeds plezanter.” 05.04.1951.

 

’t Pallieterke. “Wij weten zeer goed…” 26.04.1951.

 

’t Pallieterke. ‘De hondjes blaffen! 03.05.1951.

 

’t Pallieterke. “Lezers schrijven ons.” 10.05.1951.

 

’t Pallieterke. “Pijnlijk.” 07.06.1951.

 

’t Pallieterke. “Mevrouw Justitia.” 14.06.1951.

 

’t Pallieterke. “Mevrouw Justitia.” 17.07.1951.

 

’t Pallieterke. “De gebeurtenis.” 19.07.1951.

 

’t Pallieterke. “Vrijdag.” 09.08.1951.

 

’t Pallieterke. “Het middel.” 23.08.1951.  

 

’t Pallieterke. “Le système: 1943-1951.” 06.09.1951.

 

’t Pallieterke. “Vrijdag.” 18.10.1951.

 

’t Pallieterke. “De rekening.” 25.10.1951.

 

’t Pallieterke. “De gedecoreerde boezem.” 29.11.1951.

 

’t Pallieterke. “Terug tot de bron.” 06.12.1951.

 

’t Pallieterke. “Dinsdag.” 10.01.1952.

 

’t Pallieterke. “Vrijdag.” 10.01.1952.

 

’t Pallieterke. “Gerechtigheid is geschied.” 07.02.1952.

 

’t Pallieterke. “Te wapen!” 06.03.1952.

 

’t Pallieterke. “23 830.” 20.03.1952.

 

’t Pallieterke. “Zondag.” 19.06.1952.

 

’t Pallieterke. “Justicie.” 26.06.1952.

’t Pallieterke. “Herrie om Hermann.” 24.07.1952.

 

’t Pallieterke. “Hij ook.” 31.07.1952.

 

’t Pallieterke. “Meensel-Kiezegem.” 31.07.1952.

 

H.V. ’t Pallieterke. “Nysthoven en co en nog wat.” 02.10.1952.

 

’t Pallieterke. “Justicie.” 26.06.1952.

 

’t Pallieterke. “Vrijgevochten.” 16.10.1952.

 

’t Pallieterke. “De rechten van de mens.” 19.11.1952.

 

’t Pallieterke. “Die valse helden…” 15.01.1953.

 

’t Pallieterke. “Maandag.” 22.01.1953.

 

’t Pallieterke. “Rinchard.” 04.06.1953.

 

’t Pallieterke. “Donderdag.” 11.06.1953.

 

’t Pallieterke. “Het Yzerfront, hip, hip!” 10.09.1953.

 

’t Pallieterke. “Moord of executie.” 08.10.1953.

 

’t Pallieterke. “Zaterdag.” 08.10.1953.

 

’t Pallieterke. “Mijn briefje: aan DEL p/a Nieuwe Gids Brussel.” 22.10.1953.

 

’t Pallieterke. “La cité: moniteurs des gangers.” 26.11.1953.

 

’t Pallieterke. “Een edele vrouw.” 24.12.1953.

 

’t Pallieterke. “Weerstand.” 31.12.1953.

 

’t Pallieterke. “Donderdag.” 14.01.1954.

 

’t Pallieterke. “Was dat wel nodig?” 13.02.1954.

 

’t Pallieterke. “Mijn briefje.” 18.02.1954.

 

’t Pallieterke. “Tien jaar…” 10.06.1954.

 

’t Pallieterke. “De 27e.” 19.08.1954.

 

L.H. ’t Pallieterke. “Bij de aanstaande “Bevrijdingsfeesten”.” 26.08.1954.

 

’t Pallieterke. “Waarom niet tien jaar vroeger?” 09.09.1954.

’t Pallieterke. “Dinsdag.” 25.11.1954.

 

’t Pallieterke. “Waarom werd Vandenaudenhoven de opvolger van Van Glabbeke?” 20.01.1955. 

 

’t Pallieterke. “Zondag.” 12.05.1955.

 

’t Pallieterke. “Manke vergelijking.” 19.05.1955.

 

’t Pallieterke. “Klein oorlog tussen (vieze) patriotten.” 11.08.1955.

 

’t Pallieterke. “Vrijdag.” 18.08.1955.

 

’t Pallieterke. “Bevrijding.” 08.09.1955.

 

’t Pallieterke. “Zaterdag.” 20.10.1955.

 

’t Pallieterke. “Vrijdag.” 17.11.1955.

 

’t Pallieterke. “Amnestie.” 11.12.1958.

 

’t Pallieterke. “Maandag.” 01.01.1959.

 

’t Pallieterke. “Mijn briefje: aan de verenigde dekoratiedragers van België.” 01.01.1959.

 

’t Pallieterke. “Woensdag.” 08.01.1959.

 

’t Pallieterke. “Woensdag.” 22.01.1959.

 

’t Pallieterke. “De “goede” moordenaar.” 29.01.1959.

 

’t Pallieterke. “Verheerlijking van het verraad wordt bestraft: onze hoofdredacteur aangehouden.” 29.01.1959.

 

’t Pallieterke. “Zaterdag.” 29.01.1959.

 

Grub, Geert. ’t Pallieterke. “Dossier van de weerstand.” 05.02.1959.

 

’t Pallieterke. “Zaterdag.” 05.02.1959.

 

’t Pallieterke. “Woensdag.” 25.02.1959.

 

’t Pallieterke. “Woensdag.” 19.03.1959.

 

’t Pallieterke. “Maandag.” 09.04.1959.

 

’t Pallieterke. “Donderdag.” 13.04.1959.

 

’t Pallieterke. “Maandag.” 14.05.1959.

 

’t Pallieterke. “Woensdag.” 25.06.1959.

 

’t Pallieterke. “Het land van de haat.” 09.07.1959.

 

’t Pallieterke. “Rinchard.” 06.08.1959.

 

’t Pallieterke. “Van meer belang.” 27.08.1959.

 

’t Pallieterke. “Amnestie Antwerpen.” 17.09.1959.

 

’t Pallieterke. “Hun lijden en het andere.” 24.09.1959.

 

’t Pallieterke. “Vrijdag.” 24.09.1959.

 

’t Pallieterke. “Wallonië treedt aan.” 24.09.1959.

 

’t Pallieterke. “Zij lagen er – zij hebben er gelegen!” 24.09.1959.

 

’t Pallieterke. “Woensdag.” 01.10.1959.

 

’t Pallieterke. “Maandag.” 08.10.1959.

 

’t Pallieterke. “Woensdag.” 08.10.1959.

 

’t Pallieterke. “Woensdag.” 09.11.1959.

 

’t Pallieterke. “Vrijdag.” 12.11.1959.

 

’t Pallieterke. “Ook weerstanders!” 03.12.1959.

 

’t Pallieterke. “Zondag.” 03.12.1959.

 

’t Pallieterke. “Zaterdag.” 31.12.1959.

 

’t Pallieterke. “Donderdag.” 21.01.1960.

 

’t Pallieterke. “Vrijdag.” 25.02.1960.

 

’t Pallieterke. “Maandag.” 10.03.1960.

 

’t Pallieterke. “Dinsdag.” 17.03.1960.

 

’t Pallieterke. “Woensdag.” 28.04.1960.

 

’t Pallieterke. “Donderdag: zwarte en… blanke wilden.” 14.07.1960.

 

’t Pallieterke. “Vrijdag: pioniers met de zweep.” 21.07.1960.

 

’t Pallieterke. “Betaald idealisme.” 01.09.1960.

 

’t Pallieterke. “De trap onder de broek.” 15.09.1960.

 

’t Pallieterke. “De man in de kijker: Frans Van der Elst.” 07.06.1962.

 

’t Pallieterke. “Donderdag: kranige gemeenteraad.” 31.01.1963.

 

’t Pallieterke. “Er zijn nog 150 Belgen.” 28.02.1963.

 

’t Pallieterke. “Het Hollands verzet.” 28.02.1963.

 

’t Pallieterke. “Het vaderland is in gevaar! Het zwarte virus beloert u.” 28.02.1963.

 

’t Pallieterke. “Rien ne va plus.” 28.02.1963.

 

’t Pallieterke. “Cijfers van de gezworen schatters op het rendez-vous.” 14.03.1963.

 

’t Pallieterke. “Bloed en bodem?” 21.03.1963.

 

’t Pallieterke. “Begrafenisstoet.” 04.04.1963.

 

’t Pallieterke. “De oude Belgen.” 04.04.1963.

 

’t Pallieterke. “Meelijwekkend.” 04.04.1963.

 

’t Pallieterke. “Overwegend Frans.” 04.04.1963.

 

’t Pallieterke. “Vernietigend.” 04.04.1963.

 

’t Pallieterke. Cui bono (est)?” 18.11.1963.

 

’t Pallieterke. “De aanslag.” 18.11.1963.

 

’t Pallieterke. “De daders.” 18.11.1963.

 

’t Pallieterke. “Lode Craeybeckx dynamiteur van de Kongreskolom?” 18.11.1963.

 

’t Pallieterke. “De Chinezen zijn onder ons.” 09.01.1964.

 

’t Pallieterke. “Donderdag: roemloos proces.” 09.01.1964.

 

’t Pallieterke. “Aan de verzamelde patriotten van België.” 27.02.1964.

 

’t Pallieterke. “Madolles.” 27.02.1964.

 

’t Pallieterke. “Misdaad in opdracht.” 02.04.1964.

 

’t Pallieterke. “Leuvense weerstand weer ondergedoken.” 12.03.1964.

 

’t Pallieterke. “Nog véél te vroeg.” ’t Pallieterke. 09.04.1964.

’t Pallieterke. “Leuvense weerstand weer ondergedoken.” 12.03.1964.

 

’t Pallieterke. “De jakhalzen blijven huilen.” 30.04.1964.

 

’t Pallieterke. “Madolles.” 07.05.1964.

 

’t Pallieterke. “Bedankje.” 14.05.1964.

 

’t Pallieterke. “Ja, er zijn nog Belgen!” 11.06.1964.

 

’t Pallieterke. “Het veronachtzaamde verzet.” 18.06.1964.

 

’t Pallieterke. “Zaterdag: om te kotsen.” 09.07.1964.

 

’t Pallieterke. “Weerstanders vertellen over hun heldendaden uit de bevrijdingsperiode: twintig jaar geleden!...” 10.09.1964.

 

’t Pallieterke. “Woensdag: 20 jaar geleden: de bevrijding!” 10.09.1964.

 

’t Pallieterke. “In het kader van “Twintig jaar geleden”: ook dat was bevrijding.” 17.09.1964.

 

’t Pallieterke. “Twintig jaar geleden… Ook dat was bevrijding.” 24.09.1964.

 

’t Pallieterke. “Twintig jaar geleden… Ook dat was bevrijding.” 01.10.1964.

 

’t Pallieterke. “Vrijdag: De (groene) druiven der gramschap.” 01.10.1964.

 

’t Pallieterke. “Een vergissing.” 22.10.1964.

 

’t Pallieterke. “Kannibalen in de wetstraat.” 05.11.1964.

 

’t Pallieterke. “Drie is scheepsrecht!” 26.11.1964.

 

’t Pallieterke. “Antwerpen amnestie.” 17.10.1968.

 

’t Pallieterke. “1969 einde van de haat? Vlaanderen eist amnestie.” 17.10.1968.

 

’t Pallieterke. “Zondag.” 27.10.1968.

 

’t Pallieterke. “Het gezond gebleven gedeelte der ware Belgen zal hard terugslaan!” 31.10.1968.

 

’t Pallieterke. “Na de kaakslag der landverraders: eerherstel aan de gesmade driekleur.” 31.10.1968.

 

’t Pallieterke. “Nuttige dekoraties.” 31.10.1968. 

 

Dillen, Karel. ’t Pallieterke. “De bende van de Belgische sissers.” 23.01.1969.

 

’t Pallieterke. “Lezers schrijven ons: een storende wanklank.” 23.01.1969.

’t Pallieterke. “De afwezigen van Nürnberg.” 06.02.1969.

 

Sint-Maartensfonds. ’t Pallieterke. “Lezers schrijven ons: haatkampanje.” 13.02.1969.

 

’t Pallieterke. “Rode koppensnellers.” 13.02.1969.

 

’t Pallieterke. “Te wapen voor Beurs, Vorst en Vaderland: nazi’s steken het hoofd weer op.” 20.02.1969.

 

’t Pallieterke. “Amnestie.” 27.02.1969.

 

’t Pallieterke. “Weerstand en banditisme.” 27.02.1969.

 

’t Pallieterke. “Herstelbetoging und kein Ende.” 13.03.1969.

 

’t Pallieterke. “Ondanks betogingsverbod: NAK en VMO reeds op de voet van oorlog.” 27.03.1969.

 

’t Pallieterke. “Vuil.” 27.03.1969. 

 

’t Pallieterke. “De kurassiers van Stekene.” 10.04.1969.

 

D.V. ’t Pallieterke. “De Stekense furie.” 10.04.1969.

 

’t Pallieterke. “Donderdag: weerstand veroordeeld.” 10.04.1969.

 

’t Pallieterke. “Zaterdag: gerechtigheid toen en thans.” 10.04.1969.

 

’t Pallieterke. “Harmegnies en de hansworsten van Stekene.” 17.04.1969.

 

De Bruyne, Arthur. “Bisschoppen over politiek.” 22.05.1969.

 

’t Pallieterke. “Dappere” partisanen.” 21.08.1969.

 

’t Pallieterke. “25 jaar bevrijding.” 28.08.1969.

 

’t Pallieterke. “25 jaar niet bevrijd.” 28.08.1969.

 

’t Pallieterke. Aan de vierders van de Bevrijding 1944.” 11.09.1969.

 

’t Pallieterke. “Herlevend incivisme.” 02.10.1969.

 

’t Pallieterke. “Aloïs Verbist, verzetsman voor amnestie.” 01.01.1970.

 

J.M. ’t Pallieterke. “Het hakenkruis ontkrachten!” 05.03.1970.

 

’t Pallieterke. “Donderdag: onmogelijke verbroedering?” 27.03.1970.

 

’t Pallieterke. “25 jaar niet bevrijd.” 14.05.1970.

 

’t Pallieterke. “De jeugd van Breendonk.” 04.06.1970.

 

’t Pallieterke. “Zaterdag: kapitalistische uitwas.” 16.04.1970.

 

’t Pallieterke. “De ontketenden van Breendonk.” 30.07.1970.

 

’t Pallieterke. “Aan al de weerstanders gewapend of ongewapend van België.” 13.08.1970.

 

’t Pallieterke. “Verzet en oorlogsrecht.” 03.09.1970.

 

Dillen, Karel. ’t Pallieterke. “Demany, de man niet.” 29.10.1970.

 

Dillen, Karel. “Onafhankelijkheidsfront propageert amnestiegedachte.” 12.11.1970.

 

’t Pallieterke. “Betogen voor amnestie.” 19.11.1970.

 

’t Pallieterke. “Interview: Aloïs Verbist: Laat ze stikken in hun haat.” 03.01.1974.

 

’t Pallieterke. “Zondag: geweld.” 03.01.1974.

 

W.D.V. ’t Pallieterke. “Zinloze sabotage.” 31.01.1974.

 

’t Pallieterke. “Betekende nooit iets…” 11.04.1974.

 

’t Pallieterke. “De “Résistance”.” 11.04.1974.

 

Dillen, Karel. “Volksgazet en Hubert Halin.” 18.04.1974.

 

’t Pallieterke. “Woensdag: versleten.” 09.05.1974.

 

’t Pallieterke. “Zondag: amnestie.” 16.05.1974.

 

’t Pallieterke. “Was de paus een nazi? Belgische weerstand eist onderzoek naar zijn verleden!” 30.05.1974.

 

’t Pallieterke. “Geen ekskuses voor het gewapend verzet.” 11.07.1974.

 

’t Pallieterke. “Amnestie en verzet.” 15.08.1974.

 

’t Pallieterke. “Woensdag: bevrijding.” 29.08.1974.

 

’t Pallieterke. “Donderdag: bevrijding.” 29.08.1974.

 

’t Pallieterke. “Encyclopedie der Belgische Beweging: verantwoording.” 05.09.1974.

 

’t Pallieterke. “Encyclopedie der Belgische Beweging.” 12.09.1974.

 

’t Pallieterke. “Encyclopedie der Belgische Beweging.” 19.09.1974.

 

’t Pallieterke. “Encyclopedie der Belgische Beweging.” 26.09.1974.

 

’t Pallieterke. “Encyclopedie der Belgische Beweging.” 03.10.1974.

 

’t Pallieterke. “Encyclopedie der Belgische Beweging: koolzaad.” 03.10.1974.

 

De Bruyne, Arthur. ’t Pallieterke. “Hier is Londen!” 31.10.1974.

 

’t Pallieterke. “La Résistance.” 08.02.1979.

 

’t Pallieterke. “Vrijdag: Hubertina Aretz.” 22.02.1979.

 

K.C. ’t Pallieterke. “Gedaan met toegeven.” 08.03.1979.

 

’t Pallieterke. “Patriotten.” 08.03.1979.

 

’t Pallieterke. “Rekord.” 03.05.1979.

 

’t Pallieterke. “Amnestie? Non! Jamais! Nationale Strijdersbond redt andermaal het vaderland.” 10.05.1979.

 

’t Pallieterke. “Offer gevraagd.” 24.05.1979.

 

’t Pallieterke. “In den tijd der patriotten.” 30.08.1979.

 

’t Pallieterke. “Dinsdag: schande.” 20.09.1979.

 

K.C. ’t Pallieterke. “Onverschillige Vlamingen.” 20.09.1979.

 

’t Pallieterke. “Zaterdag: amnestie.” 04.10.1979.

 

’t Pallieterke. “Verzetsstrijders.” 04.10.1979.

 

’t Pallieterke. “Antwerpse Weerstand ontmaskert zijn eigen president.” 15.11.1979.

 

’t Pallieterke. “Nieuwe géwapende weerstanders.” 13.12.1979.

 

’t Pallieterke. “Zwarte dagen voor het witte verzet.” 20.03.1980.

 

’t Pallieterke. “Buchenwald II: Liefst vergeten…” 17.04.1980.

 

’t Pallieterke. “De Vlamingen en de “vermisten”.” 05.06.1980.

 

’t Pallieterke. “Helden vereeuwigd.” 12.06.1980.

 

’t Pallieterke. “150 jaar barsten.” 19.06.1980.

 

’t Pallieterke. “Patriotten hielden herstelbetoging voor “Antwerpen 21 juni”.” 24.07.1980.

 

’t Pallieterke. “Awoert, weg met de bisschoppen! Zij doen aan politiek…” 14.08.1980.

 

’t Pallieterke. “Inciviek.” 28.08.1980.

 

J.S. ’t Pallieterke. “De roep in de woestijn.” 11.09.1980.

 

’t Pallieterke. “Donderdag.” 11.11.1980.

 

’t Pallieterke. “Belgenland in gevaar! Motie der vaderlandlievende verenigingen.” 20.11.1980.

 

De Bruyne, Arthur. ’t Pallieterke. “Het feest van de haat: in de dierentuin.” 19.01.1984.

 

De Bruyne, Arthur. ’t Pallieterke. “Mei 1940: De grote uittocht: de kleinigheid van sommige groten.” 26.01.1984.

 

’t Pallieterke. “Verzet.” 01.03.1984.

 

De Bruyne, Arthur. ’t Pallieterke. “Het feest van de haat: september 1944.” 22.03.1984.

 

De Bruyne, Arthur. “’t Pallieterke. “Het feest van de haat: de heerschappij van de straat.” 29.03.1984.

 

De Bruyne, Arthur. ’t Pallieterke. “Het feest van de haat: de ophitsers.” 05.04.1984.

 

S.V.O. ’t Pallieterke. “Niet beter dan de Duitsers.” 05.04.1984.

 

De Bruyne, Arthur. ’t Pallieterke. “Het feest van de haat: de Vliegende Brigade.” 12.04.1984.

 

’t Pallieterke. “Bevrijdingsfeesten.” 19.04.1984.

 

’t Pallieterke. “Donderdag: Tongeren.” 19.04.1984.

 

De Bruyne, Arthur. ’t Pallieterke. “Het feest van de haat: de moord op Herman de Vos.” 26.04.1984.

 

De Bruyne, Arthur. ’t Pallieterke. “Het feest van de haat: ja, dat gebeurde hier.” 03.05.1984.

 

De Bruyne, Arthur. ’t Pallieterke. “Het feest van de haat: generaal en de majoor.” 10.05.1984.

 

De Bruyne, Arthur. ’t Pallieterke. “Het feest van de haat: Irma Laplasse.” 24.05.1984.

 

De Bruyne, Arthur. ’t Pallieterke. “Het feest van de haat: salvo in het hoofd.” 07.06.1984.

 

’t Pallieterke. “V.O.S. kongresseerde.” 07.06.1984.

 

’t Pallieterke. “Misplaatst.” 14.06.1984.

 

De Bruyne, Arthur. ’t Pallieterke. “Het feest van de haat: ook in het Walenland.” 19.07.1984.

 

’t Pallieterke. “Ze zijn d’er.” 19.07.1984.

De Bruyne, Arthur. ’t Pallieterke. “Het feest van de haat: waarover velen zich nu schamen.” 26.07.1984.

 

’t Pallieterke. “Stalin, de kommunisten, Leopold III en Staf de Clercq.” 26.07.1984.

 

’t Pallieterke. “Aan C.v.B., Anoniem, Sint-Niklaas.” 02.08.1984.

 

De Bruyne, Arthur. ’t Pallieterke. “Het feest van de haat: de dood van Modest van Assche.” 30.08.1984.

 

’t Pallieterke. “Veertig jaar geleden.” 13.09.1984.

 

’t Pallieterke. “14 september: 40 jaar geleden de bevrijding!” 06.09.1984.

 

’t Pallieterke. “Bevrijding ja, maar…” 20.09.1984.

 

De Bruyne, Arthur. ’t Pallieterke. “Herman Todts: september 1944. De Bevrijding.” 27.09.1984.

 

’t Pallieterke. “Terreur en tegenterreur in Limburg.” 15.11.1984.

 

’t Pallieterke. “Donderdag: schamper gelach.” 12.01.1989.

 

M.D. ’t Pallieterke. “Woensdag: het verzet.” 12.01.1989.

 

’t Pallieterke. “België in de Tweede Wereldoorlog (Het verzet: Deel 2).” 16.02.1989.

 

Neckers, Jan. ’t Pallieterke. “Woensdag: ze zullen allicht blijven spelen.” 11.05.1989.

 

Neckers, Jan. ’t Pallieterke. “Zondag: vredesopvoeding.” 16.05.1989.

 

Zander, Jan. ’t Pallieterke. “Het nieuwe België.” 08.06.1989.

 

’t Pallieterke. “11-juli marathon.” 13.07.1989.

 

’t Pallieterke. “Patriotten en vaderlandlievenden, viert de nationale hoogdag!” 20.07.1989.

 

’t Pallieterke. “Weg, leeuwen!” 27.07.1989.

 

Neckers, Jan. ’t Pallieterke. “Dinsdag: zo was het…” 03.08.1989.

 

’t Pallieterke. “Lambada.” 21.09.1989.

 

’t Pallieterke. “ook “bevrijding”.” 05.10.1989.

 

Neckers, Jan. ’t Pallieterke. “Zaterdag: jonge held.” 25.01.1990.

 

’t Pallieterke. “Werk voor Wathlet.” 01.03.1990.

 

D’Haese, Jan. ’t Pallieterke. “Partizanenleider Van Brussel… hangt.” 15.03.1990.

’t Pallieterke. “V.T.M. lelijk in nesten! Patriotten onthullen onvaderlands gedrag van commerciële zender en dwingen hem tot meer aandacht voor tricolore bezienswaardigheden.” 05.04.1990.

 

’t Pallieterke. “Leieslag.” 09.05.1990.

 

’t Pallieterke. “45 jaar “Vrij en Vrank”.” 23.05.1990.

 

’t Pallieterke. “Aan de O.F. – Partizanen, Wees waakzaam, Brussel.” 06.06.1990.

 

Pvk. ’t Pallieterke. “De leugen van de “kollaboratie”.” 08.08.1990.

 

’t Pallieterke. “De weerstand mobiliseert na Sire’s amnestie-gedachte.” 01.08.1990.

 

’t Pallieterke. “Het vaderland op stelten! De weerstand mobiliseert.” 01.08.1990.

 

Pvk. ’t Pallieterke. “Maandag: Non!” 01.08.1990.

 

Neckers, Jan. ’t Pallieterke. “Zaterdag: model-afdeling.” 08.08.1990.

 

M.D. ’t Pallieterke. “Woensdag: een bange vraag…? 22.08.1990.

 

’t Pallieterke. “Na Breendonk I kwam ook Breendonk II! 03.10.1990.

 

’t Pallieterke. “Verzet in zijn blootje.” 19.12.1990.

 

’t Pallieterke. “Verzoening”, zegt Sire, en gij gelooft dat?” 09.02.1994.

 

’t Pallieterke. “Amnestie? Non, non, jamais! Vaderlanders aan het woord.” 16.02.1994.

 

’t Pallieterke. “Het land van de haat.” 23.02.1994.

 

’t Pallieterke. “De “Dodengang” mag en zal niet naar de Vlamingen gaan: de Waal Maystadt laat zien wie de baas is in dit land.” 09.03.1994.  

 

Neckers, Jan. ’t Pallieterke. “Kassatie voor de zaak Irma Laplasse? De weerstand waakt!” 09.03.1994.

 

Neckers, Jan. ’t Pallieterke. “Een stem voor amnestie.” 16.03.1994.

 

E.D.V. ’t Pallieterke. “Zij moeten zwijgen.” 16.03.1994.

 

K.v.K. ’t Pallieterke. “De bevrijdingsdagen van 1944 (Honderd dagen tussen anarchie en burgeroorlog).” 16.03.1994.

 

Grammens, Mark. ’t Pallieterke. “Bevrijding.” 30.03.1994.

 

’t Pallieterke. “Géén amnestie, nooit, noch voor de incivieken, noch voor den Belgiek!” 06.04.1994.

 

’t Pallieterke. “Dodengang.” 13.04.1994.

’t Pallieterke. “Verzetslieden tonen de jeugd de weg naar het heldendom.” 20.04.1994.

 

Grammens, Mark. “Ieder zijn zwarte.” 04.05.1994.

 

’t Pallieterke. “Zaterdag: nog eens Breendonk.” 08.06.1994.

 

’t Pallieterke. “Diksmuide.” 15.06.1994.

 

M.D. ’t Pallieterke. “Zondag: dubbele moord in Dag Allemaal.” 22.06.1994.

 

Grammens, Mark. ’t Pallieterke. “Een links auteur over de repressie.” 07.09.1994.

 

Neckers, Jan. ’t Pallieterke. “Donderdag: België: luilekkerland.” 07.09.1994.

 

’t Pallieterke. “De onvergetelijke septemberdagen 1944 brengen het Vlaanderland in de patriotse euforie.” 14.09.1994.

 

’t Pallieterke. “Morele gevolgen.” 14.09.1994.

 

’t Pallieterke. “Leerzame advertentie.” 28.09.1994.

 

De Sy, Hubert. ’t Pallieterke. “Amnestiefeuilleton zonder einde.” 28.12.1994.

 

Neckers, Jan. ’t Pallieterke. “Dinsdag: onverschillig jegens het vaderland.” 06.01.1999.

 

’t Pallieterke. “Beschamende vertoning: volgens de “Staatkundige”: repressiedossier blijft lege doos.” 03.02.1999.

 

’t Pallieterke. “120 maal njet.” 10.02.1999.

 

’t Pallieterke. “NSB Sint-Truiden contra decreet Suykerbuyk.” 10.02.1999.

 

’t Pallieterke. “Aan Herman Suyckerbuyk, met verdiende rust, Essen.” 12.05.1999.

 

Van Oevelen, Hector. ’t Pallieterke. “Fata morgana belgica.” 28.07.1999.

 

TdW. ’t Pallieterke. “Wat er allemaal misliep op 21 juli!” 28.07.1999.

 

’t Pallieterke. “Aan Bert Anciaux en Johan Sauwens, ministers-met-vakantie, waar-dan-ook.” 11.08.1999.

 

G.L. ’t Pallieterke. “IJzerbedevaart.” 08.09.1999.

 

’t Pallieterke. “Aan Renaat Vanheusden, Herdenkend, Hasselt.” 22.09.1999. 

 

’t Pallieterke. “Onverdacht.” 22.09.1999.

 

Peeters, Dr. ’t Pallieterke. “Belgische haat.” 20.10.1999.

’t Pallieterke. “Het decreet-Suykerbuyk definitief door België gekelderd: In België, het land van de haat, duurt de repressie nog steeds voort.” 20.10.1999.

 

’t Pallieterke. “11 november in het park.” 17.11.1999.

 

’t Pallieterke. “Afgelopen.” 17.11.1999.

 

V.D.G. ’t Pallieterke. “Het Vaderland gered.” 12.01.2000. 

 

Van Oevelen, Hector. “Maar die TAK komt weer.” 02.02.2000.

 

V.D.G. ’t Pallieterke. “Donderdag: breder dan ooit.” 10.02.2000.

 

’t Pallieterke. “Heropend debat?” 10.05.2000.

 

Van Oevelen, Hector. ’t Pallieterke. “Vers om vergeving.” 10.05.2000.

 

Vanderheyden, Wim. ’t Pallieterke. “Wie doet het?” 17.05.2000.

 

De Moor, Jan. ’t Pallieterke. “Onverwerkt verleden.” 24.05.2000.

 

’t Pallieterke. “21 juli.” 26.07.2000.

 

’t Pallieterke. “Klagen en aanklagen, maar waar blijft het radikale breekijzer?” 30.08.2000.

 

’t Pallieterke. “Verontschuldigen we ons nu wel of niet?” 30.08.2000.

 

Broeckx, Ledy. ’t Pallieterke. “Excuses?? Vlaanderen wacht!” 06.09.2000.

 

’t Pallieterke. “Verzoening mag best, maar naïviteit kunnen we missen.” 06.09.2000.

 

Milo. ’t Pallieterke. “Pardon.” 27.09.2000.

 

Van Haels, Steven. “Bedroevend.” 04.10.2000.

 

Van Oevelen, Hector. “De onverbiddelijke (ver)zoener.” 22.11.2000.

 

’t Pallieterke. “Voorwaarts, en NIETS vergeten!!!” 06.06.2001.

 

Debaes, Paul. ’t Pallieterke. “Frans-Jozef, de Grote Verzoener.” 27.06.2001.

 

De Corte, Gil. ’t Pallieterke. “Bevooroordeeld.” 27.06.2001.

 

P.L. ’t Pallieterke. “Heeft het nog zin?” 27.06.2001.

 

D’Haese, Jan. ’t Pallieterke. “Donderdag: Verdoodt vergeet… België.” 26.12.2001.

 

Neckers, Jan. ’t Pallieterke. “Jef Sterkens: Vlaanderens beroemdste tenor in de dierenkooi.” 11.02.2004.

Maekeblyde. ’t Pallieterke. “Hoeveel slachtoffers?” 02.06.2004.

 

Lambert, Line. ’t Pallieterke. “Lucrèce van Billemont.” 16.06.2004.

 

Vansteenkiste, Em. ’t Pallieterke. “Herdenking.” 15.09.2004.

 

Bros, L. ’t Pallieterke. “Belgisch geheugenverlies.” 22.09.2004.

 

’t Pallieterke. “Onverwachte sluikpers.” 13.10.2004.

 

Maekeblyde. ’t Pallieterke. “Een titanenwerk: collaboratie, verzet en repressie in het Brugse.” 13.10.2004.

 

Eenmans Blootenkooninck. ’t Pallieterke. “Lijn gaat over de schreef.” 20.10.2004.

 

Maaslander. ’t Pallieterke. “1948-1960: de heropstanding van het Vlaams-nationalisme: Het schanierjaar 1953.” 29.12.2004. 

 

Picard. ’t Pallieterke. “De RTBF “eerst” Léon Degrelle.” 04.03.2009.

 

Crols, Frans. ’t Pallieterke. “Oxford en onze repressie.” 15.04.2009.

 

Van Oevelen, Hector. ’t Pallieterke. “Gesprek met een burgerrechteloze.” 09.09.2009.

 

W.d.K. ’t Pallieterke. “Recht op wraak?” 04.11.2009.

 

Van Oevelen, Hector. ’t Pallieterke. “Toen de bevrijding uitbrak: vraaggesprek met Jos L,” 31.12.2009.

 

Van Oevelen, Hector. ’t Pallieterke. “Vulgaire politiek en gangsterisme.” 17.02.2010.

 

Van Oevelen, Hector. ’t Pallieterke. “De onzuiverheid der zuiveraars.” 24.02.2010.

 

Picard. ’t Pallieterke. “Luik, eeuwige verzetsstad?” 10.03.2010.

 

Van Oevelen, Hector. ’t Pallieterke. “Verhalen uit wildemansland.” 10.03.2010.

 

De Graef, Paul. “Fout in Nederland.” 24.03.2010.

 

Van Oevelen, Hector. ’t Pallieterke. “Nacht van de geschiedenis in Mariekerke: dood met de kogel x 242.” 31.03.2010.

 

Van Oevelen, Hector. ’t Pallieterke. “Van onze hofdichter: Feit National.” 21.07.2010.

 

’t Pallieterke. “Niet met Toon.” 30.04.2014.

 

Grammens, Mark. ’t Pallieterke. “Jazeker, de repressie was anti-vlaams.” 14.05.2014.

 

Tanghe, Annie. ’t Pallieterke. “De repressie was anti-Vlaams.” 21.05.2014.

Grammens, Mark. ’t Pallieterke. “Voor een geschiedenis van het Verzet,” 26.11.2014.

 

’t Pallieterke. “Stalin wilde de dood van Oekraïne.” 08.04.2015.

 

Maekeblyde. ’t Pallieterke. “Eindelijk! Het menselijke verhaal van de repressie.” 22.04.2015.

 

Abbeloos, Jan Frederik en Lieven Sioen. De Standaard.  “Historici Koen Aerts en Nico Wouters over het verzet in/tegen de Vlaamse canon.” 26.10.2019.

 

Reynebeau, Marc. De Standaard. “Cyriel Verschaeve: een doodlopend straatje.” 19.11.2019.

 

Neckers, Jan. ’t Pallieterke. “Zeven dwergen over “Het verzet” (1).” 04.12.2019.

 

Neckers, Jan. ’t Pallieterke. “Zeven dwergen en “Het Verzet” (2).” 11.12.2019.

 

Pauli, Walter. Knack. “Historicus Nico Wouters: de Holocaust is een vorm van religie aan het worden.” 15.01.2020.

Literatuur

ADVN. “Historiek.” ’t Pallieterke (1945-2017). Geraadpleegd 26.07.2020. https://pallieterke.advn.be.

 

ADVN. “Welkom bij het archief van ’t Pallieterke.” ’t Pallieterke (1945-2017). Geraadpleegd 26.07.2020. https://pallieterke.advn.be.

 

Aerts, Koen en Bruno De Wever. “Het verzet in de publieke herinnering in Vlaanderen.” Belgisch tijdschrift voor nieuwst geschiedenis 42, nr. 2-3 (2012): 78-107.

 

Aerts, Koen en Bruno De Wever. “Koning en regering.” In Knack Historia: België 40-45, uitgegeven door Bruno De Wever, Helen Grevers Rudi Van Doorslaer en Jan Julia Zurné, 22-9. Roeselare: Roularta, 2015.

 

Aerts, Koen en Helen Grevers. “Bestraffing.” In Knack Historia: België 40-45, uitgegeven door Bruno De Wever, Helen Grevers Rudi Van Doorslaer en Jan Julia Zurné, 158-165. Roeselare: Roularta, 2015.

 

Aerts, Koen. “Bewijs van burgertrouw.” België in oorlog: artikels. Geraadpleegd 27.07.2020.  https://www.belgiumwwii.be/nl.

 

Aerts, Koen. “Doodstraf – repressie.” België in oorlog: artikels. Geraadpleegd 27.07.2020. http://www.belgiumwwii.be.

 

Aerts, Koen. “Genade – repressie,” België in oorlog: artikels. Geraadpleegd 27.07.2020. https://www.belgiumwwii.be/nl.     

                             

Aerts, Koen. “Repressie.” België in oorlog: artikels. Geraadpleegd 27.07.2020. http://www.belgiumwwii.be.

 

Aerts, Koen. Kinderen van de repressie: hoe we worstelen met de bestraffing van de collaboratie. Kalmthout: Polis, 2018.

 

Balace, Francis. “Collaboratie en repressie in Wallonië: anders bekeken?” In Het gewicht van het oorlogsverleden, uitgegeven door José Gotovitch en Chantal Kesteloot, 53-74. Gent: Academia Press, 2003.

 

Benvindo, Bruno en Evert Peeters. Scherven van de oorlog: de strijd om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, 1945-2010. Antwerpen: De Bezige Bij, 2011.

 

Bevernage, Berber. “Always historicize: over de ethische en politieke implicaties van een ‘historische’ houding in de context van waarheids-en historische commissies.” Groniek historisch tijdschrift 194 (2013): 17-36. 

 

Beyen, Marnix. “Zwart wordt van langs om meer de Vlaamsgezinde massa.” In Het gewicht van het oorlogsverleden. Uitgegeven door José Gotovitch en Chantal Kesteloot, 105-120. Gent: Academia Press, 2003.

 

Boeckx, Bert, Gert De Prins en Bruno De Wever, eds. Tegendruk: geheime pers tijdens de Tweede Wereldoorlog. (Gent: AMSAB, 2004).

 

Boeva, Luc. “Franskiljon, Franskiljonisme.” NEVB Online. Geraadpleegd 26.07.2020. https://nevb.be.

 

Boijen, Richard. “Leger.” NEVB Online. Geraadpleegd 04.08.2020. https://nevb.be.

 

Boone, Marc. Historici en hun métier. Gent: Academia Press, 2015.

 

Cachet, Tamar. “Motieven om oorlogsdoden te tonen in de pers: de dood fotografisch verbeeld in de geïllustreerde pers tijdens de Eerste Wereldoorlog.” TMG Journal for media history 1 (2016): 35-59.

 

Cachet, Tamar. “Rika Demoen,” Oorlogsportretten, geraadpleegd 03.08.2020, https://www.belgiumwwii.be/nl.

 

Campion, Jonas. “Hoog commissariat voor ‘s lands veiligheid.” België in oorlog: artikels. Geraadpleegd 27.07.2020. https://www.belgiumwwii.be/nl.

 

Claessens, Danny. “’t Pallieterke 1974-1985.” Masterproef, Katholieke Universiteit Leuven, 1998.

 

Colignon, Alain en Chantal Kesteloot. “De visie op de Vlaamse collaboratie in Wallonië en Brussel.” In Het gewicht van het oorlogsverleden, uitgegeven door José Gotovitch en Chantal Kesteloot, 121-48. Gent: Academia Press, 2003.

 

Colignon, Alain. “Affranchis, de vrijgevochtenen.” België in oorlog: artikels. Geraadpleegd 27.07.2020. https://www.belgiumwwii.be/nl.

 

Colignon, Alain. “De collaboratie in Franstalig België: autopsie post-mortem.” In Het gewicht van het oorlogsverleden, uitgegeven door José Gotovitch en Chantal Kesteloot, 7-38. Gent: Academia Press, 2003.

 

Colignon, Alain. “Ontwapening van het verzet: een prioriteit in bevrijd België.” België in oorlog: artikels. Geraadpleegd 27.07.2020. https://www.belgiumwwii.be/nl.

 

De Bodt, Kevin. “Het gebroken verzetsaureool: de Witte Brigade en het verzet als actieve speler in de strijd om de herinnering.” Masterproef, Universiteit Gent, 2009.

 

De Prins, Gert. “Behoudt den moed, behoudt de hoop: de sluikpers in Antwerpen.” In Tegendruk: geheime pers tijdens de Tweede Wereldoorlog, uitgegeven door Bert Boeckx, Gert De Prins en Bruno De Wever, 103-24. Gent: AMSAB, 2004.

 

De Wever, Bart. “Hector Van Oevelen, 50 jaar ’t Pallieterke vrij en vrank. Deel I. 1945-1960: van repressie tot eenheidswet.” Wetenschappelijke Tijdingen 58 (1999): 49-52.

 

De Wever, Bart. “Het Vlaams-nationalisme na de Tweede Wereldoorlog: verrijzenis of herrijzenis?” Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis nr. 3 (1997): 277-90.

 

De Wever, Bart. “Pallieterke, ‘t.” In Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse beweging, II: 2388-91. Tielt: Lannoo, 1998.

 

De Wever, Bart. “Vlaamse Militanten Orde – Vlaamse Militanten Organisatie (VMO).” NEVB Online. Geraadpleegd 28.07.2020. https://nevb.be.

 

De Wever, Bruno, Helen Grevers, Rudi Van Doorslaer en Jan Julia Zurné, eds. Knack Historia: België 40-45. Roeselare: Roularta, 2015.

 

De Wever, Bruno. “Collaboratie.” België in oorlog: artikels. Geraadpleegd 03.08.2020.  https://www.belgiumwwii.be/nl

 

De Wever, Bruno. “Collaboratie.” In Knack Historia: België 40-45, uitgegeven door Bruno De Wever Helen Grevers, Rudi Van Doorslaer en Jan Julia Zurné, 70-7. Roeselare: Roularta, 2015.

 

De Wever, Bruno. “Cultus van de dode helden. Gedenktekens voor Vlaamse collaborateurs uit de Tweede Wereldoorlog.” In Duurzamer dan graniet. Over monumenten en Vlaamse Beweging, uitgegeven door Jan Art en Frank Seberechts, 109-22. Tielt: Lannoo, 2003.

 

De Wever, Bruno. “De collaboratie in Vlaanderen.” In Het gewicht van het oorlogsverleden, uitgegeven door José Gotovitch en Chantal Kesteloot, 39-49. Gent: Academia Press, 2003.

 

De Wever, Bruno. “Elias, Hendrik J.” NEVB Online. Geraadpleegd 28.07.2020 https://nevb.be.   

 

De Wever, Bruno. “Het verzet in de publieke herinnering in Vlaanderen.” In Tegendruk: geheime pers tijdens de Tweede Wereldoorlog, uitgegeven door Bert Boeckx, Gert De Prins en Bruno De Wever, 17-31. Gent: AMSAB, 2004.

 

De Wever, Bruno. “Pieter Jan Verstraete, Vlaamse bedevaarten naar Münstereifel.” Wetenschappelijke Tijdingen 68, nr. 1 (2009), 99-100.

 

Debeuf, Jasper. “Koningskwestie.” België in oorlog: artikels. Geraadpleegd 27.07.2020. https://www.belgiumwwii.be/nl.

 

Deneckere Gita, Tom De Paepe, Bruno De Wever en Guy Vanthemsche. Een geschiedenis van België. Gent: Academia Press, 2014.

 

Deneckere, Gita. Historische kritiek van woord en beeld in de massamedia. Gent: UGent Vakgroep, 2002.

 

Dewever, Pieter. De geheimen van het verzet: de vele geheimen en mythes van het verzet gedurende de Tweede Wereldoorlog. Tienen: Aqua Fortis, 2002. 

 

Drabbe, Karl. “Koen Aerts: de daden van verzetsmensen zijn in de schaduw gesteld door de beeldvorming in de naoorlog.” Doorbraak. Geraadpleegd 30.07.2020. https://doorbraak.be.

 

Dumont, Amandine. “Burgerlijke zuivering.” België in oorlog: artikels. Geraadpleegd 27.07.2020. https://www.belgiumwwii.be/nl.

 

Duportail, Patrick. “Verbist, Aloïs.” NEVB Online. Geraadpleegd 03.08.2020. https://nevb.be.

 

Durnez, Gaston. “Winter, Bruno de.” In Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse beweging, III: 3762. Tielt: Lannoo, 1998.

 

Entman, Robert. “Framing U.S. coverage of international news: contrasts of the KAL and the Iran Air Incidents.” Journal of communication 4 (1991): 6-26.

 

Entman, Robert. “Framing: toward clarification of a fractured paradigm.” Journal of communication 4 (1993): 51-58.

 

Fairclough, Norman. Analysing discourse: textual analysis for social research. Londen: Routledge, 2003.

 

Gevers, Lieven. “Kerk en geloof.” In Knack Historia: België 40-45, uitgegeven door Bruno De Wever, Helen Grevers Rudi Van Doorslaer en Jan Julia Zurné, 62-9. Roeselare: Roularta, 2015.

 

Gotovitch José en Chantal Kesteloot. “Amnestie, het onmogelijke compromis.” In Het gewicht van het oorlogsverleden, uitgegeven door José Gotovitch en Chantal Kesteloot, 149-170. Gent: Academia Press, 2003.

 

Gotovitch, José en Chantal Kesteloot, “Inleiding.” In Het gewicht van het oorlogsverleden, eds. José Gotovitch en Chantal Kesteloot, 1-4. Gent: Academia Press, 2003.

 

Gotovitch, José en Chantal Kesteloot, eds. Het gewicht van het oorlogsverleden. Gent: Academia Press, 2003.

 

Grevers, Helen en Koen Aerts. “Opsluiting en gevangenschap – repressie.” België in oorlog: artikels. Geraadpleegd 27.07.2020. https://www.belgiumwwii.be/nl.

 

Haagdorens Lize en Nico Wouters. “Mars(en) op Brussel.” NEVB Online. Geraadpleegd 26.07.2020. https://nevb.be.

 

Huyse, Luc, Steven Dhondt en Paul Depuydt. Onverwerkt verleden: collaboratie en repressie in België 1942-1952. Leuven: Kritak, 1994.

 

Kesteloot, Chantal. “Amnestie.” België in oorlog: artikels. Geraadpleegd 27.07.2020. https://www.belgiumwwii.be/nl.     

 

Kesteloot, Chantal. “Groep Voorwaarts.” België in oorlog: artikels. Geraadpleegd 30.07.2020, https://www.belgiumwwii.be/nl.     

                                

Kesteloot, Chantal. “Herinnering.” In Knack Historia: België 40-45, uitgegeven door Bruno De Wever, Helen Grevers Rudi Van Doorslaer en Jan Julia Zurné, 166-173. Roeselare: Roularta, 2015.

 

Kruithof, Jaap. “Ethische, filosofische en politieke aspecten van het vergeten, vergeven en verzoenen.” In Het gewicht van het oorlogsverleden. Uitgegeven door José Gotovitch en Chantal Kesteloot, 171-181. Gent: Academia Press, 2003.

 

Lagrou, Pieter. “Welk vaderland voor de vaderlandslievende verenigingen? Oorlogsslachtoffers en verzetsveteranen en de nationale kwestie.” Bijdragen tot de eigentijdse geschiedenis nr. 3 (1997): 143-61.

 

Laplasse, Jan. “De broers Crutzen in Antwerpen: een casestudy over de clandestiene pers in 1940-1941.” In Tegendruk: de geheime pers tijdens de Tweede Wereldoorlog, eds. Bert Boeckx, Gert De Prins en Bruno De Wever, 125-44. Gent: AMSAB, 2004.

 

Luyten, Dirk. “De vervolging van de economische collaboratie.” In Het gewicht van het oorlogsverleden, uitgegeven door José Gotovitch en Chantal Kesteloot, 75-104. Gent: Academia Press, 2003.

 

Luyten, Dirk. “Pauwels (Wilfried). De bevrijdingsdagen van 1944. Honderd dagen tussen anarchie en burgeroorlog. De geheime rapporten van François-Louis Ganshof.” Revue Belge de philologie et d’histoire (1998), 1158-60. 

 

Maerten, Fabrice en Rudi Van Doorslaer. “Het verzet.” In Tegendruk: geheime pers tijdens de Tweede Wereldoorlog, uitgegeven door Bert Boeckx, Gert De Prins en Bruno De Wever, 33-48. Gent: AMSAB, 2004. 

 

Maerten, Fabrice. “Aanslag door het verzet.” België in oorlog: artikel. Geraadpleegd 27.07.2020. https://www.belgiumwwii.be/nl.

 

Maerten, Fabrice. “De sluikpers in bezet België.” In Tegendruk: geheime pers tijdens de Tweede Wereldoorlog, uitgegeven door Bert Boeckx, Gert De Prins en Bruno De Wever, 73-87. Gent: AMSAB, 2004. 

 

Maerten, Fabrice. “Fernand Demany.” België in oorlog: artikels. Geraadpleegd 27.07.2020. https://www.belgiumwwii.be/nl.

 

Maerten, Fabrice. “Geheim Leger (het).” België in oorlog: artikels. Geraadpleegd 27.07.2020. https://www.belgiumwwii.be/nl.

 

Maerten, Fabrice. “Hulp aan de vijand.” België in oorlog: artikels. Geraadpleegd 27.07.2020.  https://www.belgiumwwii.be/nl.

 

Maerten, Fabrice. “Katholieke partij.” België in oorlog: artikels. Geraadpleegd 27.07.2020. https://www.belgiumwwii.be/nl.

 

Maerten, Fabrice. “Verzet.” In Knack Historia: België 40-45, uitgegeven door Bruno De Wever, Helen Grevers, Rudi Van Doorslaer en Jan Julia Zurné, 102-9. Roeselare: Roularta, 2015.

 

Naert, Jan. “Het Gentse Onafhankelijkheidsfront in de naoorlogse jaren: une victoire sans lendemain?” Masterproef, Universiteit Gent, 2012.

 

Pluym Charlotte en Tamar Cachet. “De bevrijdingsmoorden: de moord op rechter Armand Dupont-Lacroix.” België in oorlog: artikels. Geraadpleegd 02.08.2020. https://www.belgiumwwii.be/nl.

 

Raes, Hannes. “Tussen feit en fictie. De katholieke beeldvorming over het verzet, 1944-1950: de katholieken en het verzet: een snel verzuurde relatie?” Masterproef, Universiteit Gent, 2009.

 

Roden, Dimitri. “Repressie en terreur.” In Knack Historia: België 40-45, uitgegeven door Bruno De Wever Helen Grevers, Rudi Van Doorslaer en Jan Julia Zurné, 126-33. Roeselare: Roularta, 2015.

 

Rosendaal, Joost. “From memory repression to memorialization: the Bombardments of Nijmegen 1944 and Mortsel 1943.” In Politics and cultures of liberation: media, memory, and projections of democracy, uitgegeven door Hans Bak, Frank Mehring en Roza Mathilde, 65-75. Leiden: Boston, 2018.

 

Saerens, Lieven. “De Antwerpse verzetspers en de jodenvervolging.” In Tegendruk: geheime pers tijdens de Tweede Wereldoorlog, uitgegeven door Bert Boeckx, Gert De Prins en Bruno De Wever, 145-64. Gent: AMSAB, 2004.

 

Saerens, Lieven. “Jodenvervolging.” In Knack Historia: België 40-45, uitgegeven door Bruno De Wever, Helen Grevers, Rudi Van Doorslaer en Jan Julia Zurné, 94-101. Roeselare: Roularta, 2015.

 

Schrijvers, Peter. “Bevrijding.” In Knack Historia: België 40-45, uitgegeven door Bruno De Wever, Helen Grevers, Rudi Van Doorslaer en Jan Julia Zurné, 150-7. Roeselare: Roularta, 2015.

 

Simoens, Tom en Dave Warnier. “Inval.” In Knack Historia: België 40-45, uitgegeven door Bruno De Wever, Helen Grevers, Rudi Van Doorslaer en Jan Julia Zurné, 14-21. Roeselare: Roularta, 2015.

 

Stutje, Jan Willem. “Hendrik de Man.” België in oorlog: artikels. Geraadpleegd 27.07.2020. https://www.belgiumwwii.be/nl.

 

Tollebeek, Jo. “Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (EVB).”  NEVB Online. Geraadpleegd 03.08.2020. https://nevb.be.

 

Van den Buijs, Dennis. “75 jaar geleden: collaborateurs werden opgesloten in de leeuwenkooien van de Antwerpse zoo.” Dossier: van D-day tot V-day. Geraadpleegd 03.08.2020.  https://www.vrt.be.

 

Van Den Wijngaert, Mark, Bruno De Wever, Dirk Luyten, Patrick Nefors, Luc Vandeweyer en Marnix Beyen. België tijdens de Tweede Wereldoorlog. Antwerpen: Standaard Uitgeverij, 2004.

 

Van Gorp, Baldwin, Jan Boesman en Mirjam Vossen. “Het reconstrueren van frames in het nieuws, op redacties en in de hoofden van journalisten.” Tijdschrift voor communicatiewetenschap 46 nr. 1 (2018): 74-88.

 

Van Gorp, Baldwin. “Where is the frame? Victims and intruders in the Belgian press coverage of the asylum issue.” European journal of communication 20, nr. 4 (2005): 484-507.

 

Van Gorp, Baldwin. Framing asiel. Indringers en slachtoffers in de pers. Leuven: Acco, 2006.

 

Van Oevelen, Hector. 50 jaar ’t Pallieterke vrij en vrank: 1945-1960 van repressie tot eenheidswet. Antwerpen: Vlaamse Volksbeweging, 1998.

 

Van Oevelen, Hector. 50 jaar ’t Pallieterke vrij en vrank: 1961-1995 van vader Eyskens tot Brabants trekpaard. Antwerpen: Vlaamse Volksbeweging, 2001.

 

Van Schel, Wart. “De cartoonisten van ’t Pallieterke.” 70 jaar. Geraadpleegd 30.07.2020. https://pallieterke.net.

 

Vanden Daelen, Veerle. “Loe De Jong en Maurice De Wilde: twee oorlogsmonumenten.” Bijdragen tot de eigentijdse geschiedenis 22 (2010): 161-96.

 

Vanden Daelen, Veerle. “Loe de Jong en Maurice De Wilde: twee oorlogsmonumenten.” Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis 22 (2010): 161-96.

 

Vanvaeck, Mark. ’t Pallieterke van Bruno De Winter: 1945-1955. Antwerpen: Nederlanden, 1987.

 

Vanvaeck, Mark. “’t Pallieterke van Bruno De Winter: 1945-1955.” Masterproef, Katholieke Universiteit Leuven, 1983.

 

Verdoodt, Frans-Jos. “De pijn van het oorlogsverleden: het initiatief van de Voorwaarts-groep.” In Tegendruk: de geheime pers tijdens de Tweede Wereldoorlog, uitgegeven door Bert Boeckx, Gert De Prins en Bruno De Wever, 183-96. Gent: AMSAB, 2004.

 

Verdoodt, Frans-Jos. “Van der Elst, Frans.” NEVB Online. Geraadpleegd 28.07.2020 https://nevb.be.

 

Vermeersch, Nathalie. “’t Pallieterke: 1955-1970.” Masterproef: Katholieke Universiteit Leuven, 1996.

 

Verstraete, Pieter Jan. Leven en werk van Arthur De Bruyne. Kortrijk: Verstraete, 1999.   

 

Vrints, Antoon en Martin Schoups. De overlevenden: de Belgische oud-strijders tijdens het interbellum. Kalmthout: Polis, 2018.

 

Weyns, Babette. “Belgisch verzet: een vraagstuk uit ons collectief geheugen.” België in oorlog: artikels. Geraadpleegd 26.07.2020. https://www.belgiumwwii.be/nl.

 

Wils, Lode. “Bruyne, Arthur de.” In Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse beweging, I: 658-9. Tielt: Lannoo, 1998. 

 

Wouters, Nico. “Accommodatie.” België in oorlog: artikels. Geraadpleegd 27.07.2020.  https://www.belgiumwwii.be/nl.

 

Wouters, Nico. “Todts, Herman.” NEVB Online. Geraadpleegd 03.08.2020. https://nevb.be.

 

Download scriptie (6.33 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Bruno De Wever
Thema('s)