Boetes voorspellen in het Europese mededingingsrecht: de queeste voor de magische formule (En Amerikanen die vinden dat ze onheus behandeld worden (en Europeanen watjes zijn))

Bruno
Van den Bosch

“Het is ‘unfair’!”, Amerikanen zijn het er unaniem over eens. Zowel Obama, Trump, Fox News, CNN en MSNBC stuurde deze boodschap de wereld in: “De Europese Commissie is gebiased tegen Amerikaanse bedrijven!” Sterker nog, CNN vroeg Euro-Commissaris Vestager zelfs of de EU zo oneerlijk is omdat de Europese bedrijven de competitie met hun Amerikaanse kampioenen niet aankunnen. Het verhaal, gekend als “the protectionist hypothesis” (de protectionistische hypothese), gaat als volgt: wanneer de Commissie boetes oplegt voor inbreuken op het Europese mededingingsrecht, dat is het recht dat competitie tussen bedrijven en handelaren waarborgt, dan zou zij de niet-Europese (en vooral de Amerikaanse) bedrijven veel zwaarder beboeten dan haar eigen ondernemingen. Oorspronkelijk komt deze bewering vooral uit de overtuiging dat de EU Amerikaanse fusies van bedrijven sneller zou afkeuren. Euro-Commissaris Vestager, bevoegd voor mededinging, en haar voorgangers hebben dit stelselmatig ontkend. Er bestaat ook wat literatuur over fusies die deze ontkenning ondersteunt. Bij boetes is er een groter overkoepelend probleem. Niemand buiten de Commissie heeft enig idee hoe men exact tot deze “magische getallen” van de boete komt. De kwantificering van de getallen is een complete zwarte doos. De voorgestelde thesis voor de graad van Master in de Rechten aan de KU Leuven heeft door een aanzet tot verheldering van het grote probleem de vraag naar de “oneerlijke” Europeanen ook deels verhelderd.

De zwarte doos

Bij het zien van een zwarte doos, beeldt u zich voor de eenvoud een grote server in, vallen er twee dingen op. Ten eerste, dat er een aantal ‘inputs’ in de ‘zwarte doos’ verdwijnen, en ten tweede dat er stelselmatig signalen uit deze doos verzonden worden. Net zoals u ook de output van de server te zien krijgt (uw e-mails, Facebook vriendschapsverzoeken en dergelijke), zijn de boetebesluiten van de Commissie voor het illegaal afspraken maken met concurrenten, kartelvorming, en het misbruiken van marktmacht vrij beschikbaar. Deze documenten maken ook melding van de vele overwegingen die de Commissie doorliep om tot het geven van een boete te komen. Bovendien is er ook een richtsnoer van de Commisie voor het geven van boetes uitgevaardigd. Natuurlijk, deze zijn niet zo nauwkeurig dat ze het gewicht, het specifieke getal dat bij elke overweging hoort, verklapt. De betwiste vooroordelen zijn er uiteraard ook niet expliciet in opgenomen. Toch verlenen deze bronnen een zekere inkijk in welke factoren van invloed zouden kunnen zijn. Of beter gezegd welke inputs de zwarte doos heeft. Door middel van een statistische analyse op een dataset samengesteld met 36 nauwgezet geselecteerde factoren (de onafhankelijke variabelen, waaronder nationaliteit) gebonden aan 672 verschillende boetes per onderneming, dat zijn alle kartelboetes gegeven van 2006 tot 2020, en hun tussentijdse resultaten (de afhankelijke variabelen), was het mogelijk enige opheldering te geven over de berekeningswijze van deze magische getallen. (Specifiek, door middel van een multivariate lineaire regressie.)

Geen lege doos

Deze reverse engineering inspanning resulteerde in drie nieuwe inzichten. Ten eerste, het is waarschijnlijk dat er inderdaad een ‘magische formule’ is die de Commissie gebruikt bij het geven van boetes. Het is zelfs mogelijk deze in de tijd te plaatsen. De formule lijkt te zijn ingevoerd bij of rond de start van de ambtstermijn van Euro-Commissaris Almunia. Diens opvolgster Euro-Commissaris Vestager lijkt dezelfde formule te gebruiken. De eerste Euro-Commissaris in de gegeven tijdspanne lijkt wel een andere methode te gebruiken. Dit is duidelijk te zien bij de onderdelen van de boete waar er ‘regression towards the mean’ kan plaatsvinden: het gemiddelde van de deelboetes van de twee laatste Euro-Commissarissen zijn daar tot na de komma gelijk. Deze masterthesis postuleert dan ook een ‘Fining formula thesis’, gedefinieerd als: de Commissie heeft een structurele methodologie voor het geven van boetes.

De magische formule

Een ander deel van het bewijs verhoudt zich met de tweede ontdekking van deze thesis. De geconstrueerde formule slaagt er in om de boetes binnen de dataset met een nauwkeurigheid van 70% te omvatten en bovendien slaagt de formule er ook in om boetes die niet opgenomen waren in de regressie (lees analyse) vrij accuraat te voorspellen. Op het moment van aanvang van de thesis was de bovenste en onderste schatting voor een boete in sommige gevallen vele miljoenen van elkaar verwijderd. Nu is er dus al een betere indicatie. Het is een ‘proof of concept’ om deze zwarte doos volledig open te breken. De gevormde formule is dus wel geconstrueerd met uitsluiting van de boetes van Euro-Commissaris Kroes (de eerste Euro-Commissaris in de tijdspanne). De uitgesloten boetes brachten grote ruis op de analyse en resulteerden in een niet zo nauwkeurige formule. Dit is een verdere aanwijzing dat die oudere boetes volgens een heel andere methode tot stand zijn gekomen. Met andere woorden, waar men tot nu toe aannam dat de Commissie één (of geen) zwarte doos had, blijkt deze al eens vervangen geweest te zijn.

Europeanen mischien toch geen watjes

Dit onderzoek kan niet bevestigen dat er enige vooringenomenheid bestaat tegen Amerikaanse bedrijven. Gegeven alle omstandigheden lijken Amerikaanse bedrijven op dezelfde manier beboet te worden als de Europese bedrijven. Voor de noch Amerikaanse, noch Europese bedrijven kan dit niet met zekerheid gesteld worden. De boetes zouden statistisch met 1% van de relevante omzet hoger liggen. Het is op dit punt wel belangrijk de mantra “statistically significant does not mean practically relevant” te herhalen. Verder onderzoek dient specifiek deze groep van niet-Europese bedrijven nauwer onder de loep te nemen.

Natuurlijk zal dit onderzoek nog geen afdoende reden zijn voor Trump en Obama om het terug oneens met elkaar te zijn; een negatief bewijs leveren is dan ook zeer moeilijk. Toch geeft dit onderzoek hoop dat de zwarte doos weldra volledig opgehelderd zal zijn. In de tussentijd is de lans gebroken en moeten economisten en mededingingsjuristen niet meer vrezen een zwarte doos zonder inhoud voor zich te hebben. De zoektocht naar de magische formule is van start gegaan!

Bibliografie

Regulation

In order of authority:

Council regulation (EC) No 1/2003, on the implementation of the rules on

competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty.

Guidelines on the method of setting fines imposed pursuant to Article 23(2)(a)

of Regulation No 1/2003 (2006/C 210/02)

Case law

Court of Justice of the EU

In chronological order:

Case C-328/05 P, SGL Carbon v Commission. Case C-514/15 P HIT Groep v

Commission.

Case C-101/15 Pilkington Group v Commission. Case T-762/14 Koninklijke

Philips and Other v Commission.

Case C-373/14 P Toshiba Corporation v Commission.

Case T-471/13 Xellia Pharmaceuticals and Alpharma v Commission.

Case T-472/13 Lundbeck v Commission.

Case T-216/13 Telefónica v Commission.

Case T-208/13 Portugal Telecom v Commission.

Case T-409/12 Mitsubishi Electric Corp. v Commission.

Case T-270/12 Panalpina World Transport and Others v Commission.

Case T-251/12 EGL and Others v Commission.

Case T-265/12 Schenker v Commission.

Case T-264/12, UTI Worldwide v Commission.

Case T-254/12 Kühne + Nagel International and Others v Commission.

Joined Cases T-389/10 and T-419/10 SLM and Other v Commission.

Case T-146/09, Parker ITR Srl, Parker-Hannifin Corp. v. Commission.

Case C-89/85 DEP, A. Ahlström Osakeyhtiö and Others v. Commission (Wood

pulp).

Case T-102/96 Gencor Ltd v. Commission.

National case law (Belgian)

In chronological order:

Cass. 13 march 2012, Arr.Cass. 2012, 644; Pas. 2012, 571.

Gent (7e k.) nr. 2013/AR/3019, 19 januari 2015, DAOR 2015 (summary), afl.

114, 126.

Bergen 16 october 1989, RPS 1990, 68.

Commission decisions

Decisions: factor selection

In chronological order:

Summary of Commission Decision of 5 March 2019 relating to a proceeding

under Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union and

Article 53 of the EEA Agreement (Case AT.40481 — Occupants Safety Systems

(II) supplied to the Volkswagen Group and the BMW Group).

Commission decision of 22/1/2019 relating to a proceeding under Article 101

of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 53 of the

EEA agreement (AT.40049 - MasterCard II).

Summary of Commission Decision of 21 March 2018 relating to a proceeding

under Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union and

Article 53 of the EEA Agreement (Case AT.40136 — Capacitors).

Commission decision of 21/2/2018 Relating to proceedings under Article 101

of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 53 of the

EEA Agreement (AT.40113 - Spark Plugs).

Summary of Commission Decision of 21 February 2018 relating to a proceeding

under Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union and

Article 53 of the EEA Agreement (Case AT.40009 — Maritime Car Carriers).

Commission decision of 21/2/2018 relating to a proceeding under article 101

of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 53 of the

Agreement on the European Economic Area (AT.39920 - Braking Systems).

Summary of Commission Decision of 24 January 2018 relating to a proceed-

ing under Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union

and Article 54 of the EEA Agreement (Case AT.40220 — Qualcomm (Exclu-

sivity Payments)).

Commission decision of 8/12/2017 relating to proceedings under Article 101 of

the Treaty on the Functioning of the European Union (the Treaty) and Article

53 of the EEA Agreement (AT.40208 - International Skating Union’s Eligibility

rules).

Commission decision of 22/11/2017 relating to proceedings under Article 101

of the treaty on the Functioning of the European Union and Article 53 of the

EEA Agreement (AT.39881 - Occupant Safety Systems Supplied to Japenese

Car Manufacturers).

Commission decision of 2/10/2017 relating to preceedings under article 102 of the treaty on the functioning of the European Union (AT.39813 - Baltic Rail).

Commission Decision of 27/6/2017 relating to proceedings under Article 102

of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 54 of the

Agreement on the European Economic Area (AT.39740 - Google Search (Shop-

ping)).

Summary of Commission Decision of 21 June 2017 relating to a proceeding

under Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union and

Article 53 of the EEA Agreement (Case AT.40013 — Lighting Systems).

Summary of Commission Decision of 16 June 2017 amending Decision C(2014)

9295 final relating to a proceeding under Article 101 of the Treaty on the Func-

tioning of the European Union and Article 53 of the EEA Agreement (Case

AT.39780 — Envelopes).

Summary of Commission Decision of 17 March 2017 — Relating to a proceed-

ing under Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union,

Article 53 of the EEA Agreement and Article 8 of the Agreement between the

European Community and the Swiss Confederation on Air Transport (Case

AT.39258 — Airfreight).

Summary of Commission Decision of 8 March 2017 relating to a proceeding

under Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union and

Article 53 of the EEA Agreement (Case AT.39960 — Thermal Systems).

Commission decision of 8/2/2017 relating to proceedings under Article 101 of

the Treaty on the Functioning of the European Union (AT.40018 - Car battery

recycling).

Commission Decision of 20/9/2016 relating to a proceeding under Article 102

of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 54 of the

EEA Agreement (AT.39756 - ARA Foreclosure).

Commission Decision of 25/5/2016 relating to a proceeding under Article 101

of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 53 of the

EEA Agreement (AT.39792 - Steel Abrasives).

Summary of Commission Decision of 8 december 2009 relating to a proceed-

ing under Article 65 of the ECSC Treaty (COMP/37956 - Reinforcing bars,

re-adopted).

Commission Decision of 20/X/2004 relating to a proceeding under article 81

(1) of the EC Treaty (Case COMP/C 38238 - Raw Tobacco Spain).

Decisions: analysis (simplified list)

(Simplified list of all cases with prohibition decisions used during coding)

34579 Master Card I // 37766 Netherlands beer market // 37860 Morgan Stan-

ley Dean Witter- Visa // 37956 Reinforcing steel bars // 37990 Intel // 38113

Prokent- Tomra // 38121 Fittings // 38344 Pre-stressing steel // 38432 Profes-

sional videotape // 38432 Bitumen Nederland // 38511 Drams // 38543 Interna-

tional removal services //38589 Heat stabilisers // 38606 Groupement des cartes

bancaires CB // 38620 Hydrogen peroxide (and perborate) // 38628 Nitrile bu-

tadiene rubber // 38629 Chloroprene rubber // 38638 Butadiene rubber emul-

sion styrene butadiene rubber // 38645 Methacrylates // 38695 Sodium chlorate

// 38698 CISAC agreement // 38700 Greek lignite and electricity markets //

38710 Bitumen Spain // 38784 Telefonica SA broadband // 38823 Elevators and

escalators // 38866 Animal feed phosphates // 38899 Gas insulated switchgear

// 38907 Steel beams // 39092 Bathroom fittings and fixtures // 39125 Carglass

// 39129 Power transformers // 39165 Flat glass // 39168 Fasteners // 39180

Aluminium Fluoride // 39181 Candle waxes // 39188 Bananas // 39226 Lund-

beck // 39234 Alloy surcharge re-adoption // 39258 Airfreight // 39039 LCD

// 39326 E. On et al on the seal issue // 39396 Calcium carbide and magnesium

based reagents // 39401 E. On – GdF collusion // 39406 Marine hoses // 39437

TV and computer monitor tubes // 39452 Mounting for windows and window-

doors // 39462 Freight forwarding // 39482 Exotic fruit // 39523 Slovak Telekom

// 39525 Telekomunikacja Polska // 39530 Microsoft tying // 39562 Slovakian

postal law // 39563 Retail food packaging // 39574 Smart card chips // 39579

Consumer detergents // 39600 Refrigeration compressors // 39605 CRT glass

bulbs // 39610 Power cables // 39611 Water management products // 39612

Perindopril Servier // 39633 Shrimps // 39639 Optical disc drives // 39685 Fen-

tanyl // 39740 Google search shopping // 39748 Automotive wire harnesses //

39759 ARA foreclosure // 39780 Envelopes // 39792 Steel abrasives // 39793

EPH and others // 39801 Polyurethane Foam // 39839 Telefonica and Portu-

gal telecom // 39847 Ebooks // 39861 Yen interest rate derivatives // 39881

Occupant safety system // 39904 Rechargeable batteries // 39914 Euro interest

rate Derivatives // 39920 Braking systems // 39922 Automotive bearings //

39924 Swiss Franc interest rate derivatives // 39952 Power exchanges // 39960

Thermal systems // 39965 Mushrooms // 39965 Mushrooms // 39984 OPCOM

Romanian power exchanges // 39985 Motorola – enforcement of GPRS standard

essential patents // 40009 Maritime car carriers // 40013 Lighting systems //

40018 Car battery recycling // 40028 Alternators and starters // 40055 Park-

ing heaters // 40098 Blocktrains // 40113 Spark plugs // 40136 Capacitors //

40153 E books MFNs and related matters Amazon // 40208 International skat-

ing union’s eligibility rules // 40220 Qualcomm exclusivity payments // 40481

Occupants safety systems IISubstantive academic literature

In chronological order:

Anu Bradford, Robert J. Jackson, Jr. and Jonathon Zytnick, “Is E.U. Merger

Control Used for Protectionism? An Empirical Analysis”, Journal of Empirical

Legal Studies, Volume 15, 2018, Issue 1, 165–191.

Eric Barbier de La Serre and Eileen Lagathu, “The Law on Fines Imposed in

EU Competition Proceedings: Time for a Refresh of the Fining Guidelines?”,

Journal of European Competition Law & Practice, 2017, pp. 409-419.

Johanna Waelkens, “Vervulling faillissementsvoorwaarden.”, NJW 2016, afl.

352, 879-880.

Tomaso Duso, Klaus Gugler and Florian Szücs, “An Empirical Assessment

of the 2004 EU Merger Policy Reform”, Economic Journal, November 2013,

Vol.123(572), pp.F596-F619.

Leszek Balcerowicz mentioned in: Leondis, Angelique. ”A Move Towards a

Sovereign Bankruptcy Regime: Definition of Sovereign Insolvency.” Banking &

Finance Law Review 29.1 (2013): 113-28.

Nihat Aktas, Eric de Bodt, Marieke Delanghe and Richard Roll, “Market Reac-

tions to European Merger Regulation: A Reexamination of the Protectionism

Hypothesis,” Working Paper,AFFI Conference, 2012.

Stephen Davies, Matthew Olczak and Heather Coles, “Tacit collusion, firm

asymmetries and numbers: Evidence from EC merger cases”, International

Journal of Industrial Organization, 2011, Vol.29(2), pp.221-231.

Martin Carree, Andrea Günster, Maarten Pieter Schinkel, “European antitrust

policy 1957-2004: an analysis of commision decisions”, Review of Industrial Or-

ganization, 2010, Vol.36(2), pp.97-131.

Philip Kienapfel and Geert Wils , “Inability to Pay – First cases and prac-

tical experiences”, Competition Policy Newsletter 2010, pp.7.

Keith N. Hylton, “Cartels”, in Keith N. Hylton, Antitrust law- Economic the-

ory and common law evolution, cambridge university press, 2009 online, pages:

68-89.

Arie Melnik, Oz Shy and Rune Stenbacka, “Assessing market dominance”, Jour-

nal of Economic Behavior & Organization, Oct 2008, Vol.68(1), p.63

Patrick Van Cayseele, Peter D. Camesasca and Kristian Hugmark, “The EC

commessions 2006 fining guidelines reviewed from an economic perspective: risking overdeterrence”, The antitrust Bulletin, volume 53, no 4, 2008, 1083.

Ghosal, V., & Stennek, J., The political economy of antitrust. Amsterdam,

Science Direct, 2007, 1-489.

Nihat Aktas, Eric de Bodt, and Richard Roll, 2007. “Is European M&A regu-

lation protectionist?” Economic Journal 117, 2007, 1096–1121.

Jordi Gual and Nuria Mas, “Industry characteristics and anti-competitive be-

havior: Evidence from the EU”, IDEAS Working Paper Series from RePEc; St.

Louis, 2007.

Cento Veljankovski, “Cartel fines in Europe, Law, practice and deterrence”,

World Competition, March 2007, Vol.30(1), pp.65-86.

Enrico Leonardo Camilli, “Optimal Fines in Cartel Cases and the Actual EC

Fining Policy”, World Competition, December 2006, Vol.29(4), pp.575-605.

John Connor, “Extraterritoriality of the Sherman Act and Deterrence of Private

International Cartels”, IDEAS working paper, 2005.

Çaglar Özden, “International Dimensions of Competition Policies: European

Responses to American Mergers”, Revue économique, 1 November 2005, Vol.56(6),

pp.1413-1442.

Mats Bergman, Maria Jakobsson, & Carlos Razo, “An Econometric Analysis

of the Commission’s Merger Decisions”, International Journal of Industrial Or-

ganization, 2005, Vol.23(9), pp.717-737.

Damien Geradin and David Henry, “The EC Fining Policy for Violations of

Competition Law: An Empirical Review of the Commission Decisional Practice

and the Community Courts’ Judgments”, European Competition Journal, 01

October 2005, Vol.1(2), p.401-473.

Jonathan Baker, ”The Case for Antitrust Enforcement.” Journal of Economic

Perspectives, 2003 17 (4): 27-50.

Alistair Lindsay, Emanuela Lecchi And Geoffrey Williams, “Econometrics study

into Commission merger decisions since 2000”, European Competition Law Re-

view, Dec, 2003, Vol.24(12), p.673-682.

Aktas, N.; E. de Bodt; M. Levasseur; and A. Schmitt. “The emerging role of

the Commission in merger and acquisition monitoring: The Boeing/McDonnell

Douglas case.” European Financial Management, 7 (2001), 447–480.

Vivek Ghosal and Joseph Gallo, “The cyclical behavior of the Department of Justice’s antitrust enforcement activity”, International Journal of Industrial Or-

ganization, 19 (2001) 27–54.

William Kovacic and Carl Shapiro ”Antitrust Policy: A Century of Economic

and Legal Thinking.” Journal of Economic Perspectives, 2000, 14 (1): 43-60.

Joseph Gallo, Kenneth Dau – Schmidt, Joseph Craycraft and Charles Parker,

“Department of Justice Antitrust Enforcement, 1955–1997: An Empirical Study.”,

Review of Industrial Organization, August, 2000, Vol.17(1), p.75(59).

Roberto, S. “Boeing/McDonnell Douglas merger review: A serious stretch of Eu-

ropean competition powers.” Brooklyn Journal of International Law, 24 (1998),

593–616.

Joseph C. Gallo, Jos L. Craycraft and Shantanu Dutta, “Incarceration and

fines: An empirical study of antitrust sanctions”, Review of Industrial Organi-

zation, June 1986, Volume 3, Issue 2, pp 38–66.

Josepu Gallo, Joseph Craycraft and Steven Bush, “Guess who came to dinner”,

Review of Industrial Organization. Summer1985, Vol. 2 Issue 2, p106-130. 25p.

William Page, “Antitrust damages and economic efficiency: an apporach to an-

titrust injury”, The University of Chicago Law Review, Spring 1980, Vol.47(3),

p.467.

Richard A. Posner, ”A Statistical Study of Antitrust Enforcement,” Journal

of Law & Economics 13, no. 2 (October 1970): 365-420.

(Literature concerning the issue of “statistical significance”)

Blakeley B Mcshane, David Gal, Andrew Gelman, Christian Robert, and Jen-

nifer L Tackett, “Abandon Statistical Significance”, in The American Statisti-

cian: Statistical Inference in the 21st Century: A World Beyond p ¡ 0.05, 29,

March 2019, Vol.73, pp.235-245.

Deirdre N McCloskey, and Stephen T. Ziliak, The cult of statistical significance:

how the standard error costs us jobs, justice, and lives, Ann Arbor : University

of Michigan Press, 2011, 321p.

Dominic Cicchetti, Catherine Lord, Kathy Koenig, Ami Klin, and Fred Volk-

mar, “Reliability of the ADI-R for the Single Case-Part II: Clinical Versus Sta-

tistical Significance”, Journal of Autism and Developmental Disorders, 2014,

Vol.44(12), pp.3154-3160.

Brian D Haig, “Tests of Statistical Significance Made Sound.”, Educational and

psychological measurement, June 2017, Vol.77(3), pp.489-506.

Dominic Ciccheti, Kathy Koenig, Ami Klin, Fred Volkmar, Rhea Paul, Sara

Sparrow, “From Bayes through marginal utility to effect sizes: a guide to un-

derstanding the clinical and statistical significance of the results of Autism re-

search findings”, Journal of Autism and Developmental Disorders, 2011, Vol.41

(2), pp. 168-174.

Jean-Marc Bernard, Marie-Claude Bert, Henry Rouanet, New ways in statistical

methodology: from significance tests to Bayesian inference, New York (N.Y.):

Lang, 1998, 276p.

(master thesis) Sophie Soete, The use and abuse of statistical significance: a

case study of the spirit level, 2012, published on KU Leuven e-thesissen.

Daniel Levitin (translated by Carla Zijlemaker), Uit onbetrouwbare bron, At-

las contact, 2016, 256p.

David Spiegelhalter, Learning from data: the art of statistics, Pelican, 2019,

365p.

News paper articles

Priest, G., and F. Romani. “The GE/Honeywell precedent.” The Wall Street

Journal, (June 20 2001), p. A-18.

Kiran Stacy, Rochelle Toplensky and Demetri Sevastopulo, “Donald Trump

attacks EU action against Us tech groups”, Financial Times 27 june 2019.

Murad Ahmed, Duncan Robinson and Richard Waters, “Obama attacks Eu-

rope over technology protectionism”, Financial Times 17 februari 2015.

 

Download scriptie (1.26 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Wouter Devroe