Riglo - Improving Neuromuscular Monitoring

Hugo
Carvalho
 • Michael
  Verdonck
 • Patrice
  Forget
 • Johan
  Berghmans
 • Lieselot
  Geerts
 • Wilfried
  Cools

Onderzoekers van UZ Brussel ontwikkelen app om spierslapte tijdens ingrepen te monitoren

Anesthesisten voorkomen op deze manier complicaties voor patiënten die ontwaken uit hun verdoving.

Een adequate recuperatie van spierfunctie na een narcose is nog steeds een wereldwijd significant probleem. Een nauwkeurige opvolging van de spierslapte bij het ontwaken is cruciaal om complicaties op vlak van beademing te vermijden. Onderzoekers van het UZ Brussel en de VUB ontwikkelden een app om de spierverslappingsgraad nauwkeurig en eenvoudig te kunnen meten tijdens en na een narcose.

Goed monitoren = minder risico’s

In 60% van de ingrepen wereldwijd worden spierverslappers gebruikt om operaties makkelijker te maken en met minder impact voor de patiënt te laten verlopen. Ondanks het feit dat het nauwkeurig monitoren van spierslapte tijdens en na een ingreep cruciaal is in anesthesiologie vandaag, hebben 33 tot 64% van de patiënten na gebruik van spierverslappers een zwakke spierfunctie na een anesthesie. Mogelijke complicaties zijn onder meer moeilijk slikken waardoor de maaginhoud naar de longen kan lopen (aspiratiepneumonie), daling van het zuurstofgehalte in de bloed (desaturatie) met mogelijke hartritmestoornissen, en angsten omdat de patiënten hebben het gevoel dat ze niet kunnen ademen.

Publicatie met onderzoeksresultaten in Journal of Clinical Monitoring and Computing.

Publicatie met onderzoeksresultaten in British Journal of Anaesthesia.

Het onderzoeksproject RIGLO, een interdisciplinaire samenwerking tussen de dienst Anesthesie van het UZ Brussel, de VUB Artificial Intelligence Labs en

de VUB ETRO groep, combineert innovatieve data-analysetechnieken met EMG-technologie (het meten van de elektrische activiteit van de spieren) om een betere klinische beslissingsondersteuning te bieden binnen anesthesie. De onderzoekers van RIGLO vroegen anesthesisten in welke mate ze openstaan voor nieuwe en meer gebruiksvriendelijke methodes om anesthesie te monitoren. De resultaten, dit jaar gepubliceerd in BMC Anesthesiology, toonden aan dat de anesthesisten overtuigd zijn dat mobiele applicaties en accessoires een oplossing kunnen bieden.

Dr. Hugo Carvalho, anesthesist in het UZ Brussel: “RIGLO ontwikkelde daarom een gebruiksvriendelijke app om het de anesthesisten makkelijker te maken om de situatie van de patiënten nauwgezet op te volgen. De applicatie gebruikt bewegingssensoren om een 3D-tracking te doen van de bewegingen (en hun intensiteit) van de handspieren als de anesthesist een handzenuw stimuleert. Het meten van de spierfunctie tijdens de anesthesie is gebaseerd op dit principe: een zenuw stimuleren om zo de contractie van de respectievelijke spier te kunnen meten.”

Screenshot 2020-09-23 at 10.58.33

“De app wordt permanent geüpdatet, zo integreren we binnenkort warning systems die de anesthesist waarschuwen voor foute metingen of andere artefacten”, stelt dr. Hugo Carvalho. “Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat patiënten worden losgekoppeld van beademingsapparatuur op het moment dat ze daar op neuromusculair vlak klaar voor zijn.”

Van meten naar voorspellen

De volgende stap in de ontwikkeling van de app is de evolutie naar het voorspellen van de spierslapte bij het ontwaken.

“Door gebruik te maken van machine learning en artificiële intelligentie kan de arts de recuperatie van de patiënt voorspellen tijdens een verdoving. Via de integratie van algoritmes op ons anesthesieprogramma, kan de anesthesist worden bijgestuurd

tijdens de ingreep. Zo kunnen we het ontwaken van de spieren van de patiënten nauwkeuriger inschatten, met positieve effecten op het herstel.”

Publicatie met onderzoeksresultaten in BMC Anesthesiology.

Over RIGLO

RIGLO is een multidisciplinaire samenwerking tussen de dienst Anesthesie van het UZ Brussel, de VUB Artificial Intelligence Labs en de VUB ETRO- groep. Eind 2017 samen opgestart door Dr. Hugo Carvalho (Anesthesie UZ Brussel) en Dr. Michael Verdonck (MIS research group, UGent; Anesthesie UZ Brussel), RIGLO is gefocust op het verkleinen, verbeteren en verspreiden van neuromusculaire (spierslapte) monitors binnenin het domein van Anesthesie. Het project is wetenschappelijk gesteund door het UZ Brussel (Wetenschappelijke fonds Willy Gepts), alsook het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). In november 2019 werd RIGLO door MedTech Flanders geselecteerd als het meest veelbelovende onderzoeksproject in Vlaanderen.

www.riglo.be

Bibliografie

Inbegrepen in de gepubliceerde artikels.

Download scriptie (4.86 MB)
Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Prof. Dr. Jan Poelaert