The road less traveled: A comparative study of PhD holders’ sector of employment

Lucas Dierickx
Persbericht

The road less traveled: De veranderende tewerkstelling van doctoraathouders

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference

Dit gedicht van de Amerikaanse schrijver Robert Frost (1874-1963) geeft een mooi beeld van een belangrijke keuze waar de doctoraathouder van vandaag mee geconfronteerd wordt. Waar vroeger het traditionele pad van een doctoraathouder een carrière in de academische wereld betekende, zijn er de dag van vandaag talloze opties voor pas afgestudeerden. Maar betekent dit dat een carrière buiten de universiteit de nieuwe standaard wordt voor doctoraathouders, of blijft dit nog steeds ‘the road less traveled’? En wat is hun positie op de arbeidsmarkt tegenover andere hoogopgeleiden zoals masters en bachelors?

Een belangrijke meerwaarde

Van doctoraathouders wordt verondersteld dat ze een flink staaltje kennis en expertise in huis hebben. Hun lange opleiding en het origineel onderzoek dat ze afleveren stoomt hen op die manier klaar voor een lange en succesvolle carrière binnen een universiteit. Toch heeft de samenleving er alle baat bij dat doctoraathouders ook doorstromen naar de privésector, overheidssector of non-profit sector. Op deze manier kan bijvoorbeeld het onderzoek van universiteiten gemakkelijker doorsijpelen naar toepassingen binnen ons alledaags leven.

Het dilemma van de doctoraathouder

De keuze om als doctoraathouder de sprong te wagen in de niet-academische wereld is niet evident. Het is ook niet zo dat deze keuze altijd vrijwillig verloopt. Doctoraathouders worden tijdens hun carrière geconfronteerd met een aantal aspecten die hun keuzes op de arbeidsmarkt kunnen beïnvloeden. Het gebruik van tijdelijke contracten is hier een voorbeeld van. Doctoraathouders aan universiteiten zijn vaak tewerkgesteld met een tijdelijk contract. Deze tijdelijke contracten zijn onder andere gerelateerd aan een lagere tevredenheid met de inhoud en de voorwaarden van hun job, en kunnen een impact hebben op de balans tussen werk- en privéleven of het welzijn van de werknemer. Dit kan ertoe leiden dat doctoraathouders meer op zoek gaan naar zekerheid en op die manier buiten de academische wereld terechtkomen. Aan de andere kant zijn doctoraathouders ook vaker ‘overgekwalificeerd’. Dit betekent dat ze vaak tewerkgesteld zijn in functies waar een doctoraat geen vereiste is. Opnieuw kan dit ervoor zorgen dat doctoraathouders voor andere sectoren kiezen. Dit is belangrijk omdat doctoraathouders in vergelijking met masters en bachelors vaker overgekwalificeerd zijn en/of met tijdelijke contracten werken.

Ongelijke omstandigheden?

Naast het verschil tussen doctoraathouders en andere hoogopgeleiden, is het ook interessant om het gender van de doctoraathouder in rekening te brengen. In tegenstelling tot mannelijke doctoraathouders zijn vrouwelijke doctoraathouders vaker op een (relatief) laag niveau tewerkgesteld. Opvallend genoeg is de loonkloof bij doctoraathouders ook groter dan de loonkloof bij masters. Dit betekent dat vrouwen minder verdienen dan mannen in vergelijkbare jobs, en dat dit verschil nog duidelijker is dan bij masters. Er zijn daarnaast ook wetenschappelijke studies die gewag maken van genderverschillen in een aantal verschillende tevredenheidsaspecten. Zo zouden er genderverschillen kunnen zijn in de tevredenheid met loon, werkzekerheid en de balans tussen werk- en privéleven. Het onderzoek stelt in de eerste plaats de vraag of er over het algemeen verschillen zijn tussen de tewerkstelling van doctoraathouders in vergelijking met andere hoogopgeleiden, en daarnaast stellen we ons ook de vraag of mannelijke en vrouwelijke doctoraathouders in sterk verschillende sectoren werken. Ook wordt er een vergelijking gemaakt tussen België en een aantal andere Europese landen (Bulgarije, Finland en Portugal). In het laatste deel van het onderzoek wordt er gekeken naar een aantal genderverschillen in de tevredenheid van Vlaamse doctoraathouders.

België, de uitzondering

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de academische sector nog steeds de dominante sector blijft voor doctoraathouders. De tewerkstelling van doctoraathouders tegenover andere hoogopgeleiden verschilt dus nog steeds sterk. Wel is het zo dat België en Finland in vergelijking met Portugal en Bulgarije meer doctoraathouders in de privésector hebben. Voor mannen en vrouwen zijn de verhoudingen doorgaans hetzelfde in de vier landen: mannen werken vaker in de privésector en vrouwen vaker in de academische sector. Wat hier wel opvalt zijn de resultaten van de Belgische doctoraathouders. Mannelijke en vrouwelijke doctoraathouders zijn nagenoeg in dezelfde hoeveelheden in dezelfde sectoren te vinden! De resultaten van de tevredenheidsaspecten tonen ook aan dat er genderverschillen aanwezig zijn in de tevredenheid met loon. Mannelijke doctoraathouders zijn namelijk meer tevreden met hun loon in de privésector en de non-profitsector. Ook zijn mannelijke doctoraathouders meer tevreden met werkzekerheid in de privésector. Anderzijds zijn er geen verschillen als het op de balans tussen werk- en privéleven aankomt.

Conclusie

De resultaten kunnen een aantal belangrijke consequenties met zich meebrengen. In eerste instantie is het zo dat er nauwelijks verschillen zijn in de tewerkstelling van mannelijke en vrouwelijke doctoraathouders in België. Ook al zijn mannelijke en vrouwelijke doctoraathouders in dezelfde sectoren tewerkgesteld, betekent dit niet dat ze dezelfde omstandigheden ervaren. Zoals eerder vernoemd is er een loonkloof tussen mannen en vrouwen en is het bijvoorbeeld ook moeilijker voor vrouwen om een vast contract te bemachtigen of om professor te worden. Samen met de verschillen in tevredenheid van loon en werkzekerheid zou dit indicatief kunnen zijn voor een structureel probleem in de arbeidsmarkt voor doctoraathouders. Daarnaast is er een mogelijkheid dat doctoraathouders een belangrijke bijdrage leveren in hoeverre een land als innovatief wordt beschouwd. Aangezien België en Finland hoger scoren op innovatie dan Portugal en Bulgarije (Europese Commissie, 2019), is het mogelijk dat de doorstroom van doctoraathouders naar de privésector een belangrijke rol speelt. Doctoraathouders die in de privésector tewerkgesteld zijn kunnen op die manier zorgen dat technologieën vlotter beschikbaar worden voor het grote publiek. Ja, een carrière buiten de universiteit blijft voor doctoraathouders nog steeds ‘the road less traveled’. Er is echter geen juiste of foute keuze in dit verhaal. De vaardigheden van doctoraathouders zorgen steeds voor een meerwaarde op de arbeidsmarkt. Met die meerwaarde zorgen zij keer op keer voor het verschil.

Bibliografie
 • Aanerud, R., Homer, L., Nerad, M., & Cerny, J. (2006). Paths and perceptions: Assessing doctoral education using career path analysis. The assessment of doctoral education: Emerging criteria and new models for improving outcomes, 109-141.

 

 • Advisory Science Council (2009). The Role of PhDs in the Smart Economy. (December).

 

 • Alfano, V., Cicatiello, L., Gaeta, G. L., & Pinto, M. (2019). The gender wage gap among PhD holders: an empirical examination based on Italian data (No. 393). GLO Discussion Paper.

 

 • Agarwal, R., & Ohyama, A. (2013). Industry or academia, basic or applied? Career choices and earnings trajectories of scientists. Management Science, 59(4), 950-970.

 

 • Ahola, S. (2007). Doctoral education in Finland. Between traditionalism and modernity. Doctoral study in contemporary higher education, 29-39.

 

 • Alba-Ramirez, A. (1993). Mismatch in the Spanish labor market: overeducation?. Journal of Human Resources, 259-278.
   
 • Allen, J., & van der Velden, R. (2001). Educational mismatches versus skill mismatches: effects on wages, job satisfaction, and on‐the‐job search. Oxford economic papers, 53(3), 434-452.

 

 • Auriol, L., Misu, M., & Freeman, R. (2013), Careers of Doctorate Holders: Analysis of Labour Market and Mobility Indicators, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2013/04, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5k43nxgs289w-en

 

 • Auriol, L., Misu, M., & Galindo-Rueda, F. (2016). Doctorate holders’ labor market and mobility: The academic career as the first choice. In The science and technology labor force (pp. 51-74). Springer, Cham.

 

 • Ballarino, G., & Colombo, S. (2010). Occupational outcomes of PhD graduates in Northern Italy. Italian Journal of Sociology of Education, 2(2).

 

 • Baptiste, D., Fecher, A. M., Dolejs, S. C., Yoder, J., Schmidt, C. M., Couch, M. E., & Ceppa, D. P. (2017). Gender differences in academic surgery, work-life balance, and satisfaction. Journal of Surgical Research218, 99-107.

 

 • Barbulescu, R., & Bidwell, M. (2013). Do women choose different jobs from men? Mechanisms of application segregation in the market for managerial workers. Organization Science24(3), 737-756.
   
 • Bender, K. A., & Heywood, J. S. (2009). Educational mismatch among Ph. Ds: determinants and consequences. In Science and engineering careers in the United States: An analysis of markets and employment (pp. 229-255). University of Chicago Press. https://doi.org/10.3386/w12693

 

 • Bergen Communiqué (2005). The European higher education area–achieving the goals. In Communiqué of the conference of European ministers responsible for higher education (pp. 19-20).

 

 • Bloch, C., Graversen, E. K., & Pedersen, H. S. (2015). Researcher mobility and sector career choices among doctorate holders. Research Evaluation, 24(2), 171-180.

 

 • Boosten, K., Vandevelde, K., Derycke, H., te Kaat, A. J., & Van Rossem, R. (2014). Careers of doctorate holders survey 2010. R&D and innovation in Belgium research series13.

 

 • Boosten, K., & Spithoven, A. (2016). Pecuniary and Scientific Motives as Drivers of PhD Careers: Exploring the Evidence from Belgium. In The Science and Technology Labor Force (pp. 121-143). Springer, Cham.
   
 • Bornmann, L., & Enders, J. (2004). Social origin and gender of doctoral degree holders. Scientometrics, 61(1), 19-41.

 

 • Cai, L., & Hayes, A. F. (2008). A new test of linear hypotheses in OLS regression under heteroscedasticity of unknown form. Journal of Educational and Behavioral Statistics33(1), 21-40.

 

 • Casey, B. H. (2009). The economic contribution of PhDs. Journal of Higher Education Policy and Management, 31(3), 219-227.

 

 • Christensen, K. K. (2005). Bologna seminar doctoral programmes for the European Knowledge society. General Rapporteur’s Report. Salzburg, 3-5.

 

 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Abingdon. England: Routledge.

 

 • Conlon, G., & Patrignani, P. (2011). The returns to higher education qualifications.

 

 • Corado Simões, V., Mira Godinho, M., & Sanchez-Martinez, M. (2018). RIO Country Report 2017: Portugal.

 

 • Cross, S., & Bagilhole, B. (2002). Girls’ jobs for the boys? Men, masculinity and non‐traditional occupations. Gender, Work & Organization9(2), 204-226.

 

 • Cuthbert, D., & Molla, T. (2015). PhD crisis discourse: a critical approach to the framing of the problem and some Australian ‘solutions.’ Higher Education, 69(1), 33–53. https://doi.org/10.1007/s10734-014-9760-y

 

 • De Grande, H., De Boyser, K., Vandevelde, K., & Van Rossem, R. (2010a). Transitions from academia to industry: how do doctorate holders fit in?. M&SS Working Paper, 8.

 

 • De Grande, H., De Boyser, K., & Van Rossem, R. (2010b). Carrièrepaden van doctoraathouders in België. HR2 e-document.

 

 • Dilmaghani, M., & Tabvuma, V. (2019). The gender gap in work–life balance satisfaction across occupations. Gender in Management: An International Journal.

 

 • Di Paolo, A. (2016). (Endogenous) occupational choices and job satisfaction among recent Spanish PhD recipients. International Journal of Manpower, 37(3), 511–535.

 

 • Di Paolo, A., & Mañé, F. (2016). Misusing our talent? Overeducation, overskilling and skill underutilisation among Spanish PhD graduates. The Economic and Labour Relations Review, 27(4), 432-452.

 

 • Diamond, A., Ball, C., Vorley, T., Hughes, T., Moreton, R., Howe, P., & Nathwani, T. (2014). The impact of doctoral careers. Final Report, CFE Research, Leicester.

 

 • Durette, B., Fournier, M., & Lafon, M. (2016). The core competencies of PhDs. Studies in Higher Education41(8), 1355-1370.

 

 

 

 • Emmenegger, P. (2010). Gendering insiders and outsiders: Labour market status and preferences for job security. Economics, Management, and Financial Markets5(3), 90-130.

 

 • England, P., Allison, P., Li, S., Mark, N., Thompson, J., Budig, M. J., & Sun, H. (2007). Why are some academic fields tipping toward female? The sex composition of US fields of doctoral degree receipt, 1971–2002. Sociology of education, 80(1), 23-42.

 

 • Escardíbul, J. O., & Afcha, S. (2017). Determinants of the job satisfaction of PhD holders: an analysis by gender, employment sector, and type of satisfaction in Spain. Higher Education74(5), 855-875.

 

 • Etzkowitz, H., & Ranga, M. (2011). Gender dynamics in science and technology: From the ‘‘leaky pipeline’’to the ‘‘vanish box’’. Brussels economic review54(2/3), 131-147.

 

 

 

 • Eurostat, N. A. C. E. (2008). Rev. 2–statistical classification of economic activities in the european community. Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg.

 

 

 

 

 

 • Fenesi, B., & Sana, F. (2015). What Is Your Degree Worth? The Relationship between Post-Secondary Programs and Employment Outcomes. Canadian Journal of Higher Education, 45(4), 383-399.

 

 • Fernandez, R. M., & Friedrich, C. (2011). Gender sorting at the application interface. Industrial Relations: A Journal of Economy and Society50(4), 591-609.

 

 • Field, A. (2009). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (Third Edition). Sage Publications.

 

 • Field, A. P., & Wilcox, R. R. (2017). Robust statistical methods: A primer for clinical psychology and experimental psychopathology researchers. Behaviour research and therapy98, 19-38.

 

 • Fleming, C. M., & Kler, P. (2008). I’m too clever for this job: a bivariate probit analysis on overeducation and job satisfaction in Australia. Applied Economics, 40(9), 1123-1138.
   
 • Fox, M. F., & Stephan, P. E. (2001). Careers of young scientists: Preferences, prospects and realities by gender and field. Social studies of Science, 31(1), 109-122.

 

 • Fox, M. F., Fonseca, C., & Bao, J. (2011). Work and family conflict in academic science: Patterns and predictors among women and men in research universities. Social studies of science41(5), 715-735.

 

 • Frenette, M. (2000). Overqualified? Recent graduates and the needs of their employers. Education Quarterly Review, 7(1), 6.

 

 • Frenette, M. (2004). The overqualified Canadian graduate: The role of the academic program in the incidence, persistence, and economic returns to overqualification. Economics of Education Review, 23(1), 29–45. https://doi.org/10.1016/S0272-7757(03)00043-8

 

 • Garcia-Quevedo, J., Mas-Verdú, F., & Polo-Otero, J. (2012). Which firms want PhDs? An analysis of the determinants of the demand. Higher Education, 63(5), 607–620. https://doi.org/10.1007/s10734-011-9461-8

 

 • Godinho, M. M., Simões, V. C., & Zifciakova, J. (2016). RIO Country Report 2015: Portugal. JRC Science and Policy Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

 

 • Gokhberg, L., Meissner, D., & Shmatko, N. (2017). Myths and Realities of Highly Qualified Labor and What It Means for PhDs. Journal of the Knowledge Economy, 8(2), 758–767. https://doi.org/10.1007/s13132-016-0403-7

 

 • Golde, C. M., & Dore, T. M. (2001). At cross purposes: What the experiences of today's doctoral students reveal about doctoral education.

 

 • Gould, J. (2015). How to build a better PhD. Nature News, 528(7580), 22.

 

 • Granleese, J. (2004). Occupational pressures in banking: Gender differences. Women in Management Review.

 

 • Gröpel, P., & Kuhl, J. (2009). Work–life balance and subjective well‐being: The mediating role of need fulfilment. British Journal of Psychology100(2), 365-375.

 

 • Green, F., & Zhu, Y. (2010). Overqualification, job dissatisfaction, and increasing dispersion in the returns to graduate education. Oxford Economic Papers, 62(4), 740–763. https://doi.org/10.1093/oep/gpq002

 

 • Groot, W., & van den Brink, H. M. (2000). Overeducation in the labor market: a meta-analysis. Economics of education review, 19(2), 149-158.
 • Haapakorpi, A. (2017). Doctorate holders outside the academy in Finland: academic engagement and industry-specific competence. Journal of Education and Work, 30(1), 53–68. https://doi.org/10.1080/13639080.2015.1119257

 

 • Halme, K., Saarnivaara, V. P., & Mitchell, J. (2016). RIO Country Report 2015: Finland. P. Saarnivaara, J. Mitchell.

 

 • Halse, C., & Mowbray, S. (2011). The impact of the doctorate

 

 • Hayes, A. F., & Cai, L. (2007). Using heteroskedasticity-consistent standard error estimators in OLS regression: An introduction and software implementation. Behavior research methods39(4), 709-722.

 

 • Herrera, L., Muñoz-Doyague, M. F., & Nieto, M. (2010). Mobility of public researchers, scientific knowledge transfer, and the firm's innovation process. Journal of Business Research63(5), 510-518.

 

 • Hersch, J. (1991). Education match and job match. The Review of Economics and Statistics, 140-144.

 

 • Hunt, W., Jagger, N., Metcalfe, J., & Pollard, E. (2010). What do researchers do? (Doctoral graduate destinations and impact three years on). Cambridge: Vitae.

 

 • Kahn, S. (1993). Gender differences in academic career paths of economists. The American Economic Review83(2), 52-56.

 

 • Kaiser, L. C. (2007). Gender‐job satisfaction differences across Europe. International Journal of Manpower.

 

 • Kannankutty, N., & Kang, K. (2001). Employment Preferences and Outcomes of Recent Science and Engineering Doctorate Holders in the Labor Market. Issue Brief.

 

 • Keeling, R. (2006). The Bologna Process and the Lisbon Research Agenda: the European Commission’s expanding role in higher education discourse. European journal of education, 41(2), 203-223.

 

 • Kelchtermans, S. & Robedo-Bottcher, N., (2018). RIO Country Report Poland, JRC Working Papers JRC111253, Joint Research Centre (Seville site).

 

 • Kelchtermans, S., & Zacharewicz, T. (2016). RIO Country Report Belgium 2015. JRC Science for Policy Report.

 

 • Kim, H. Y. (2017). Statistical notes for clinical researchers: chi-squared test and Fisher's exact test. Restorative dentistry & endodontics42(2), 152-155.

 

 • Klecker, B. (1997). Male Elementary School Teachers' Ratings of Job Satisfaction by Years of Teaching Experience.

 

 • Klincewicz, K. (2015). RIO Country Report Poland 2014 (No. JRC96343). Joint Research Centre (Seville site).

 

 • Knudsen, M. P., Christensen, J. L., & Christensen, P. (2017). RIO Country Report 2016: Denmark. Bruxelles: Joint Research Centre, European Commission.

 

 • Kwiek, M. (2004). The International Attractiveness of the Academic Profession in Europe. The Case of Poland. The International Attractiveness of the Academic Workplace in Poland, 332-348.

 

 • Labrianidis, L., & Vogiatzis, N. (2013). Highly skilled migration: what differentiates the ‘brains’ who are drained from those who return in the case of Greece?. Population, Space and Place19(5), 472-486.

 

 

 • Levecque, K., Baute, S., Van Rossem, R., & Anseel, F. (2014). Money, money, money... Over doctoraten, lonen en gender: ECOOM Brief 9.

 

 • Levecque, K., Anseel, F., De Beuckelaer, A., Van der Heyden, J., & Gisle, L. (2017). Work organization and mental health problems in PhD students. Research Policy46(4), 868-879.

 

 • Lockwood, N. R. (2003). Work/life balance. Challenges and Solutions, SHRM Research, USA.

 

 • Marini, M. M., Fan, P. L., Finley, E., & Beutel, A. M. (1996). Gender and job values. Sociology of Education, 49-65.

 

 • Mazei, J., Hüffmeier, J., Freund, P. A., Stuhlmacher, A. F., Bilke, L., & Hertel, G. (2015). A meta-analysis on gender differences in negotiation outcomes and their moderators. Psychological bulletin141(1), 85.

 

 • Meissner, D., Gokhberg, L., & Shmatko, N. (2016). The meaning of doctorate holders for human capital development of nations. In The Science and Technology Labor Force (pp. 343-350). Springer, Cham.

 

 • Mertens, A., & Röbken, H. (2013). Does a doctoral degree pay off? An empirical analysis of rates of return of German doctorate holders. Higher education66(2), 217-231.

 

 • Moguérou, P. (2002). Job satisfaction among US Ph. D. graduates: the effects of gender and employment sector. Note de travail de l’IREDU.

 

 

 • Mortier, A., Levecque, K., & Debacker, N. (2020). You have a PhD! What’s next? The career paths of PhD holders. ECOOM Brief 25.

 

 • OECD (2015), Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264239012-en

 

 • Oshagbemi, T. (2000). Gender differences in the job satisfaction of university teachers. Women in Management review.
   
 • Parada, F., & Peacock, J. (2015). The quality of doctoral training and employability of doctorate holders: The views of doctoral candidates and junior researchers. In The European Higher Education Area (pp. 593-612). Springer, Cham.

 

 • Park, C. (2005). New variant PhD: The changing nature of the doctorate in the UK. Journal of Higher Education Policy and Management27(2), 189-207.

 

 • Park, C. (2007). Redefining the doctorate. Discussion paper. The Higher Education Academy

 

 • Park, K., Jang, D., & Shahiri, H. I. (2018). Over-Education Among Doctorate Holders in the Korean Labor Market. Asia-Pacific Social Science Review, 18(1), 32-45.

 

 • Perista, H., & Silva, A. (2004). Science careers in Portugal. Centro de Estudos para a Intervenção Social, disponibilizado pela ABIC.

 

 • Petrongolo, B. (2004). Gender segregation in employment contracts. Journal of the European Economic Association2(2-3), 331-345.

 

 • Phillips, S., & Heywood-Roos, R. (2014). Job security for early career researchers is a significant factor in helping research make an impact. Impact of Social Sciences Blog.

 

 • Porter, S. R., Toutkoushian, R. K., & Moore III, J. V. (2008). Pay inequities for recently hired faculty, 1988-2004. The Review of Higher Education31(4), 465-487.

 

 • Proudfoot, S., & Hoffer, T. B. (2016). Science and engineering labor force in the US. In The Science and Technology Labor Force (pp. 77-119). Springer, Cham.

 

 • Rayner, G., & Papakonstantinou, T. (2016). The nexus Between STEM qualifications and graduate employability: Employers’ perspectives. International Journal of Innovation in Science and Mathematics Education (formerly CAL-laborate International), 24(3).

 

 • Roach, M., & Sauermann, H. (2010). A taste for science? PhD scientists’ academic orientation and self-selection into research careers in industry. Research policy39(3), 422-434.

 

 • Rubio, M. & Hooley, T. (2010). Recruiting researchers: Survey of employer practice 2009. Cambridge: CRAC

 

 • Sabharwal, M., & Corley, E. A. (2009). Faculty job satisfaction across gender and discipline. The Social Science Journal46(3), 539-556.

 

 • Santos, J. M., Horta, H., & Heitor, M. (2016). Too many PhDs? An invalid argument for countries developing their scientific and academic systems: The case of Portugal. Technological Forecasting and Social Change113, 352-362.

 

 

 • Simonen, J., Svento, R., & McCann, P. (2016). The regional and sectoral mobility of high-tech workers: insights from Finland. The Annals of Regional Science56(2), 341-368.

 

 • Smith, K. T. (2010). Work-life balance perspectives of marketing professionals in generation Y. Services Marketing Quarterly31(4), 434-447.

 

 • Smith, T. J., & McKenna, C. M. (2013). A comparison of logistic regression pseudo R2 indices. Multiple Linear Regression Viewpoints39(2), 17-26.

 

 • Stephan, P. E. (1996). The economics of science. Journal of Economic literature34(3), 1199-1235.

 

 • Till, R. E., & Karren, R. (2011). Organizational justice perceptions and pay level satisfaction. Journal of Managerial Psychology.

 

 • Todorova, A., & Slavcheva, M. (2016). RIO Country Report 2015: Bulgaria. Report. EUR27878, 1-116.

 

 • Toutkoushian, R. K. (1999). The status of academic women in the 1990s no longer outsiders, but not yet equals. The Quarterly Review of Economics and Finance39(5), 679-698.

 

 

 • Umbach, P. D. (2007). Gender equity in the academic labor market: An analysis of academic disciplines. Research in Higher Education, 48(2), 169–192.

 

 • UNESCO Institute for Statistics. (2012). International standard classification of education: ISCED 2011. Montreal: UNESCO Institute for Statistics.

 

 • United Nations Statistical Commission. (2009). System of national Accounts 2008. European Communities, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations and World Bank, New York.

 

 • van der Meer, P., & Wielers, R. (2014). Tijdelijke banen en welzijn. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 30(2), 141-157.

 

 • van der Steeg, M., van der Wiel, K., & Wouterse, B. (2014). Individual Returns to a PhD Education in the Netherlands: Income Differences between Masters and PhDs (No. 276). CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.

 

 

 • Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (2015). Doorstroom van doctoraathouders naar de arbeidsmarkt.

 

 • Vuorinen-Lampila, P. (2016). Gender segregation in the employment of higher education graduates. Journal of Education and Work29(3), 284-308.

 

 • Waaijer, C. J. (2016). Perceived career prospects and their influence on the sector of employment of recent PhD graduates. Science and public policy, 44(1), 1-12.

 

 • Waaijer, C. J. F., Belder, R., Sonneveld, H., van Bochove, C. A., & van der Weijden, I. C. M. (2017). Temporary contracts: effect on job satisfaction and personal lives of recent PhD graduates. Higher Education, 74(2), 321–339. https://doi.org/10.1007/s10734-016-0050-8

 

 • Webber, K. L., & Canché, M. G. (2015). Not equal for all: Gender and race differences in salary for doctoral degree recipients. Research in Higher Education56(7), 645-672.

 

 • Wilson, A., Vilardo, M., Fellinger, R., & Dillenbeck, T. (2014). Work-life balance satisfaction: An analysis of gender differences and contributing factors. New York Journal of Student Affairs14(2), 3-17.
Universiteit of Hogeschool
Master in de psychologie — afstudeerrichting bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Publicatiejaar
2020
Promotor(en)
Anneleen Mortier
Kernwoorden
Share this on: