Schriftelijke interactie in het TEFL-klaslokaal; een speciale vaardigheid!

Sander
Caekebeke
  • Iris
    De Meersman

Schriftelijke interactie werd in 2019 door KathOndVla (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) als een volledig nieuw onderwerp in het nieuwe curriculum van de eerste graad (A-stroom) van het secundair onderwijs geïntroduceerd. Deze nieuwigheid in het onderwijsveld wekte onze interesse. We besloten op zoek te gaan naar een antwoord op de vraag "Hoe kunnen we specifieke aspecten van een schriftelijke interactietaak remediëren op basis van de beoordelingscriteria in een 'rubric'".

Afbeelding verwijderd.Onze praktische component

We kozen voor deze vraag omdat deze zo goed als alles omvat wat een leerkracht moet weten om schriftelijke interactie effectief en efficiënt in het L2-klaslokaal te implementeren, zijnde taken, beoordeling en remediëring. Daarom bestaat onze praktische component uit kant-en-klare taken, beoordelingsmogelijkheden door middel van een 'rubric' en manieren om schriftelijke interactie te remediëren. We merkten ook dat de vaardigheid 'schriftelijke interactie' (written interaction) verweven is met de vaardigheid 'schriftelijke productie' (written production). Daarom creëerden we ook materiaal voor schriftelijke productie.

Het onderzoek

Om onze vraag te beantwoorden hebben we hedendaagse werkboeken en online bronnen geraadpleegd, zoals het Companion Volume van het Common European Framework of Reference for Languages. We hebben ook interviews gehouden met twee onderwijsadviseurs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, die ons wezen op de eigenheid en het speciale karakter van schriftelijke interactie. Daarnaast hebben we ook vragenlijsten gestuurd naar leerkrachten in het onderwijsveld, zodat onze praktische component zou overeenstemmen met hun behoeften.

Afbeelding verwijderd.

Onze conclusie

Na een diepgaand onderzoek van het onderwerp kwamen we tot de conclusie dat schriftelijke interactie bestaat uit twee opvallende kenmerken, dat er één 'rubric' is om alle schriftelijke interactietaken te beoordelen en dat remediëring van schriftelijke interactie zich alleen kan richten op strategieën. Onze bachelorpaper toont ook aan dat vaardigheden niet als afzonderlijke onderdelen moeten worden gezien, omdat ze allemaal met elkaar verweven zijn.

 

Wij vermoeden dat veel leerkrachten (nog) niet op de hoogte zijn van deze specifieke kenmerken van schriftelijke interactie. We hopen oprecht dat onze scriptie het concept kan verduidelijken en leerkrachten kan helpen om schriftelijke interactie in de klas te begrijpen, te oefenen, te evalueren en te remediëren.

Bibliografie

Ager, S. (n.d.). Differences between writing and speech. Retrieved from Omniglot: https://omniglot.com/writing/writingvspeech.htm

British Council. (n.d.). Compensation strategies. Retrieved from British Council Teaching English: https://www.teachingenglish.org.uk/article/compensation-strategies

Cambridge Assessment English. (n.d.). Games and social media. Retrieved from Cambridge Assessment English: https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/games-social/

Cambridge Assessment English. (n.d.). International language standards. Retrieved from Cambridge Assessment English: https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/cefr/

Cambridge Assessment English. (n.d.). Practising vocabulary outside the classroom. Retrieved from Cambridge Assessment English: https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parentsand-children/i…

Common European Framework of References for Languages. (n.d.). Common European Framework of References for Languages. Retrieved from Council of Europe: https://rm.coe.int/cefrcompanion-volume-with-new-descriptors-2018/16807…

Europees Referentiekader Talen. (n.d.). België en het ERK/CECR(L). Retrieved from Europees referentiekader: http://www.erk.nl/docent/erkineuropa/00002/

Faculty Innovation centre. (n.d.). Rubric. Retrieved from Faculty Innovation centre: https://facultyinnovate.utexas.edu/sites/default/files/build-rubric.pdf

Gillis, M. (2020, April 26). Written Interaction. (S. Caekebeke, Interviewer)

Great Schools Partnership. (n.d.). Scaffolding. Retrieved from Education Reform: https://www.edglossary.org/scaffolding/

Jones, J. (2013, March 18). Writing for Interaction. Retrieved from clalliance: https://clalliance.org/blog/writing-for-interaction/

Katholiek Onderwijs Vlaanderen. (n.d.). Leerplan secundair onderwijs Engels 1ste graad A-stroom. Retrieved from Katholiek Onderwijs Vlaanderen: https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-ident…- 30

Kaye, P. (n.d.). Making writing communicative. Retrieved from Teaching English: https://www.teachingenglish.org.uk/article/making-writing- 38 communicative?fbclid=IwAR1RSJFWFkAm2ms2g8iqGDO9W91NpGiFerxtcKYfyyAzAI2DarhVaESGdds

Lapadat, J. (2006, June 23). Written Interaction: A Key Component in Online Learning. Retrieved from onlinelibrary: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1083-6101.2002.tb001…

Learn Spanish Online. (n.d.). Production or interaction or both? Retrieved from Learn Spanish Online: http://blog.lengalia.com/learn-spanish-online/category/written-interact…

Leather , S. (n.d.). Writing and elementary learners. Retrieved from British Council Teaching English: https://www.teachingenglish.org.uk/article/writing-elementary-learners?…:

Lecluyze, M. (2020, April 24). Written interaction. (S. Caekebeke, Interviewer)

Lengalia. (n.d.). Production or interaction or both? Retrieved from blog lengalia: http://blog.lengalia.com/learn-spanish-online/category/written-interact…

Lior, L. N. (2013). Writing for Interaction. Elsevier .

Meredith, J. (2014, March 19). Chatting online: comparing spoken and online written interaction between friends. Retrieved from repository: https://repository.lboro.ac.uk/articles/Chatting_online_comparing_spoke… en_interaction_between_friends/9479531

Nystrand, M., & Himley, M. (2009, November 05). Written text as social interaction. Retrieved from tandfonline: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00405848409543114?journalCo…

Seehorn, A. (n.d.). What Are Remediation Activities? Retrieved from Classroom: https://classroom.synonym.com/remediation-activities-8065079.html

Sharma, P. (n.d.). Written Communication: Meaning, Advantages and Limitations. Retrieved from Your Article Library: http://www.yourarticlelibrary.com/business-communication/writtencommuni…

Snyder, M. S. (n.d.). Common mistakes in English. Retrieved from FluentU: https://www.fluentu.com/blog/english/common-mistakes-in-english/

Steele, V. (n.d.). Product and process writing: A comparison. Retrieved from Teaching English: https://www.teachingenglish.org.uk/article/product-process-writing-acom… AYw 39

Sunderji's Institutions. (n.d.). An Institute Dedicated Solely to Remedial Teaching in English Pune. Retrieved from Sunderji's Institutions: http://www.sunderjisinstitutions.com/remedialteaching-in-english-pune.p…

TeachThought Staff. (2020, February 3). 25 Reading Strategies That Work In Every Content Area. Retrieved from Teach Thought: https://www.teachthought.com/literacy/25-readingstrategies-that-work-in…

Woodward. (n.d.). Numbers in English. Retrieved from Woodward English: https://www.vocabulary.cl/Basic/Numbers.htm

Download scriptie (1.52 MB)
Universiteit of Hogeschool
Arteveldehogeschool Gent
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Melissa De Bruyker