De invloed van contextuele factoren op elektrische fietsen in woon-werkverkeer

Corneel
Casier

Elektrische fietsen verschijnen al enkele jaren steeds meer in ons dagelijks leven. We zien ze steeds vaker op straat, maar ook in kranten, magazines en reclame verschijnen ze regelmatig. Die toename in zichtbaarheid zien we duidelijk in sterk stijgende verkoopcijfers van deze vervoerswijze in België en in het buitenland (figuur 1). Vorig jaar was zelfs meer dan de helft van alle verkochte fietsen in België elektrisch. Die cijfers tonen aan dat een toenemend deel van de bevolking gebruik kan maken van deze duurzame vervoerswijze. Daarnaast zien we dat een groot deel van de werkende bevolking in Vlaanderen (ongeveer 60%) op een afstand van hun werk woont die met de elektrische fiets vlot kan worden overbrugd (tot +- 15 km). De combinatie van die twee factoren zorgt hierbij duidelijk dat elektrische fietsen een groot potentieel hebben in het woon-werkverkeer.

Figuur 1: Verkoopcijfers elektrische fietsen.

Beleidsmakers proberen de elektrische fiets in het woon-werkverkeer op dit moment sterk te stimuleren. Dat doen ze enerzijds door te investeren in fietsinfrastructuur, zoals bijvoorbeeld de verschillende fietssnelwegen die in aanbouw zijn. Deze zijn immers zeer aangenaam voor specifiek de snellere elektrische fietsers. Anderzijds probeert de overheid ook financiële prikkels te geven aan woon-werkfietsers, zoals de hoge fietskilometervergoeding in België en de verscheidene fiscale voordelen bij het leasen van elektrische fietsen door bedrijven.

Toch zien we dat het aantal elektrische fietsers nog steeds vrij beperkt is, zeker op het vlak van functionele verplaatsingen, zoals bijvoorbeeld om naar het werk of naar de winkel te gaan. Ongeveer 2,4% van alle woon-werkverplaatsingen gebeurt op dit moment met de elektrische fiets. Om een persoon te overtuigen met de elektrische fiets naar het werk te rijden, spelen veel verschillende randfactoren een rol. Informatie daarover is zeker nuttig. Op die manier kunnen er specifieke acties worden ondernomen om dat cijfer te laten toenemen en dienen bepaalde verwachtingen al dan niet aangepast worden.

Methode

Om de kennis over het verplaatsingsgedrag van elektrische fietsers te vergroten, onderzochten we in deze masterproef het effect van enkele randvariabelen op die specifieke groep van fietsers. Naast de twee genoemde componenten, fietsinfrastructuur en financiële tegemoetkoming, namen we nog enkele andere extra factoren mee in onze analyse. Deze gebruikte factoren zijn: de reistijd tussen woonplaats en werkgever, de weersomstandigheden, het type elektrische fiets, de aanwezigheid van douche - en beveiligde fietsparking op de werkplek. Samen beschrijven die zeven factoren zo realistisch mogelijk enkele facetten van een woon-werktrip met de elektrische fiets.

We gebruikten hier een stated preference analyse om het belang van die zeven factoren en de verhouding ertussen te onderzoeken. Deze onderzoekstechniek laat immers toe om te kijken waar respondenten werkelijk het meeste belang aan hechten en welke factoren in hun ogen mogelijk minder relevant zijn. Het voordeel van deze techniek is dat we de zogenaamde verborgen voorkeuren voor bepaalde factoren toch kunnen kwantificeren. De respondenten dienden in de enquête zestien keer te kiezen tussen twee verschillende scenario’s waarin ze, al dan niet hypothetisch, met een elektrische fiets naar het werk zouden rijden. Elk scenario beschreef op basis van de zeven genoemde factoren wat de randomstandigheden zijn van zo een trip (Figuur 2 toont voor een voorbeeld van zo’n vraag). De combinatie van alle keuzes van de 144 respondenten op die stated preference-vragen maakte het achteraf mogelijk voor ons om te bepalen welke omstandigheden hierbij echter het belangrijkst zijn en eveneens interessant voor beleidsmakers welke factoren juist het minst van belang zijn.

Figuur 2: Voorbeeld uit enquête.

Effect van randfactoren

Onze resultaten suggereren dat de aanwezigheid van fietsinfrastructuur en financiële stimulering een duidelijk positief effect hebben op de kans dat iemand met een elektrische fiets naar het werk rijdt. De inspanningen van beleidsmakers om hierin te investeren, hebben dus zeker positieve gevolgen op het reisgedrag van elektrische fietsers. Daarnaast zien we wel dat enkele andere factoren nog meer van belang zijn. Factoren zoals de weersomstandigheden, de reistijd en het type elektrische fiets hebben immers een groter effect dan infrastructuur en financiële stimulering. De factoren gerelateerd aan de werkplek hebben een beperkte (voor beveiligde parking) tot zeer kleine impact (voor douchefaciliteiten).

De analyse liet eveneens toe om meer in detail te zien hoe elk factor elektrisch fietsen positief of negatief beïnvloed. Zo hebben de aanwezigheid van een beveiligde parkeerplaats met mogelijkheid om de accu op te laden en in mindere mate een douche op de werkplek een positief effect op de kans om met een elektrische fiets naar het werk te gaan. Gelijkaardig hiermee hebben aangename weersomstandigheden, een korte triptijd, een reguliere elektrische fiets (ondersteuning tot 25 km/h) en een fietsroute op aparte fietspaden allen een positief effect. Het tegengestelde van de bovengenoemde tripomstandigheden; slecht weer (regen en wind), een lange triptijd, een speedelec (zeer snelle elektrische fietsen die ondersteuning geven tot 45 km/h) en een fietsroute op de autoweg hebben hierbij dan uiteraard een negatief effect op de kans om een elektrische fiets te gebruiken. Hieruit blijkt dat slechte weersomstandigheden, net zoals bij regulier fietsen, de belangrijkste factor zijn om niet met een elektrische fiets naar het werk te rijden.

Daarnaast zien we enkele kleine voorkeursverschillen op basis van demografische kenmerken van de respondenten. Zo tonen vrouwelijke respondenten een grotere interesse in elektrisch fietsen naar het werk dan mannelijke respondenten. Er is eveneens een verschil tussen eigenaars van een elektrische fiets en mensen zonder elektrische fiets. Zo zal de eerste groep een sterkere voorkeur hebben voor een reguliere elektrische fiets, de meesten bezitten immers dit type. Voor zij die geen elektrisch fiets hebben, is het type elektrische fiets beduidend minder van belang. Als we naar de verschillen op basis van leeftijd kijken, zien we dat oudere respondenten een grotere kans hebben om met elektrische fietsen naar het werk te gaan dan jongere respondenten. De voorkeuren van die laatste groep zijn voor de meeste randfactoren hierbij wel nog meer uitgesproken. Zo verkiezen beide groepen bijvoorbeeld aangename weersomstandigheden boven slechte, maar is die respectievelijk voorkeur (en afkeur), bij jongeren veel duidelijker zichtbaar in de resultaten.

Bibliografie

Abraham, J. E., McMillan, S., Brownlee, A. T., & Hunt, J. D. (2002). Investigation of cycling sensitivities. Paper presented at the Transportation Research Board Annual Conference.

Addelman, S. (1962). Orthogonal main-effect plans for asymmetrical factorial experiments. Technometrics, 4(1), 21-46.

Aertsens, J., De Geus, B., Vandenbulcke, G., Degraeuwe, B., Broekx, S., De Nocker, L., & Int Panis, L. (2010). Commuting by bike in Belgium, the costs of minor accidents. Accident Analysis and Prevention, 42(6), 2149-2157.

Agentschap Informatie Vlaanderen. (2016). Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen, toestand 29/01/2016. Retrieved from http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/670dc426-370a-4edc-ac65-6c4bcc065773

Aizaki, H., & Nishimura, K. (2008). Design and analysis of choice experiments using R: a brief introduction. Agricultural Information Research, 17(2), 86-94.

Akakçe. (2020). Carraro E-Power 28 Jant 8 Vites Elektrikli Bisiklet. Retrieved from https://www.akakce.com/elektrikli-bisiklet/en-ucuz-carraro-e-power-28-jant-8-vites-fiyati,252079254.html

Alice, M. (2015). How to perform a logistic regression in R. Retrieved from https://www.r-bloggers.com/how-to-perform-a-logistic-regression-in-r/

Allison, P. D. (1999). Comparing logit and probit coefficients across groups. Sociological Methods & Research, 28(2), 186-208.

An, K., Chen, X., Xin, F., Lin, B., & Wei, L. (2013). Travel characteristics of e-bike users: Survey and analysis in Shanghai. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 96, 1828-1838.

Apex bikes. (2018). E-bike sales and statistics. Retrieved from https://www.apexbikes.com/e-bike-sales-and-statistics/

Astegiano, P., Fermi, F., & Martino, A. (2019). Investigating the impact of e-bikes on modal share and greenhouse emissions: A system dynamic approach. Transportation Research Procedia37, 163-170.

Astegiano, P., Tampère, C., Beckx, C., Mayeres, I., & Himpe, W. (2017). Electric cycling in Flanders: Empirical research into the functional use of the e-bike. Retrieved from https://lirias.kuleuven.be/retrieve/521011

Becycled. (2017). Belgische fietsmarkt 2016 in cijfers: e-bikes en damesfietsen op kop. Retrieved from https://www.becycled.be/magazine/belgische-fietsverkoop-2016-elektrische-fiets-damesfietsen/

Berjisian, E., & Bigazzi, A. (2019). Summarizing the Impacts of Electric Bicycle Adoption on Vehicle Travel, Emissions, and Physical Activity. Vancouver, Canada: University of British Columbia.

Bicycle Helmet Safety Institute. (2019). Bicycle Helmet Laws. Retrieved from https://www.helmets.org/mandator.htm#international

Bosch. (2017). Commuting with the e-bike. Retrieved from https://www.bosch-ebike.com/en/news/commuting-with-the-ebike/

Bourne, J. E., Sauchelli, S., Perry, R., Page, A., Leary, S., England, C., & Cooper, A. R. (2018). Health benefits of electrically-assisted cycling: a systematic review. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 15(1), 116.

Buehler, R., & Pucher, J. (2012). Cycling to work in 90 large American cities: new evidence on the role of bike paths and lanes. Transportation, 39(2), 409-432.

Cambridge Dictionary (online). (2020a). Commute. Retrieved from https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/commute

Cambridge Dictionary (online). (2020b). E-bike. Retrieved from https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/e-bike

Cambridge Dictionary (online). (2020c). Pedelec. Retrieved from https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pedelec

Campbell, A. A., Cherry, C. R., Ryerson, M. S., & Yang, X. (2016). Factors influencing the choice of shared bicycles and shared electric bikes in Beijing. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 67, 399-414.

Cherry, C. R., & MacArthur, J. H. (2019). E-bike safety. A review of empirical European and North American Studies. Retrieved from http://www.ipmba.org/images/uploads/EbikeSafety-VFinal.pdf

Cherry, C. R., Weinert, J. X., & Xinmiao, Y. (2009). Comparative environmental impacts of electric bikes in China. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 14(5), 281-290.

Cherry, C., & Cervero, R. (2007). Use characteristics and mode choice behavior of electric bike users in China. Transport policy, 14(3), 247-257.

Confederation of the European bicycle industry. (2017). European bicycle market. Retrieved from http://asociacionambe.es/wp-content/uploads/2014/12/European-Bicyle-Industry-and-Market-Profile-2017-with-2016-data..pdf

Cooper, B., Rose, J., & Crase, L. (2012). Does anybody like water restrictions? Some observations in Australian urban communities. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 56(1), 61-81.

Cornwall electric bike tours. (2019). What is the difference between pedelec and e-bike. Retrieved from http://www.cornwallelectricbiketours.co.uk/content/what-difference-between-pedelec-and-e-bike

Dave, S. (2010). Life Cycle Assessment of Transportation Options for Commuters. Cambridge, Massachusetts, United States: MIT Press.

De Morgen. (2018). Hoe de elektrische fiets uit het verdomhoekje verdween. Retrieved from https://www.demorgen.be/nieuws/hoe-de-elektrische-fiets-uit-het-verdomhoekje-verdween~b31bd0a7/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

De Standaard. (2014). Senioren veilig op de elektrische fiets. Retrieved from https://www.standaard.be/cnt/dmf20140216_00982340

De Standaard. (2015). Verkoop (elektrische) fietsen stijgt fors. Retrieved from https://www.standaard.be/cnt/dmf20150112_01470243

De Standaard. (2019). Ook voor fietsen is België subsidiekampioen. Retrieved from https://www.standaard.be/cnt/dmf20191028_04690133

De Tijd. (2018). 10 redenen om een elektrische fiets te kopen. Retrieved from https://www.tijd.be/netto/budget/10-redenen-om-een-elektrische-fiets-te-kopen/9973929.html

De Vos, J. (2020). The effect of COVID-19 and subsequent social distancing on travel behavior. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 100121.

Deltabikes. (2018). Victoria e-bike 11.9 e-urban NuVinci N380 Modelj 19. Retrieved from https://www.deltabikes.nl/product/victoria-e-bike-11-9-e-urban-nuvinci-n380-modelj-19/

Dill, J., & Rose, G. (2012). Electric bikes and transportation policy: Insights from early adopters. Transportation Research Record, 2314(1), 1-6.

Edge, S., Dean, J., Cuomo, M., & Keshav, S. (2018). Exploring e‐bikes as a mode of sustainable transport: A temporal qualitative study of the perspectives of a sample of novice riders in a Canadian city. The Canadian Geographer/Le Géographe canadien, 62(3), 384-397.

Electric Ride Review. (2020). Electric scooter reviews. Retrieved from https://electricridereview.com/category/scooter/

Engelmoer, W. (2012). The e-bike: opportunities for Commuter Traffic (Master's thesis). Retrieved from https://www.semanticscholar.org/paper/The-E-bike%3A-opportunities-for-commuter-traffic.-The-Engelmoer/0a15001195ca78968c576c1db161c6d6b937c6f7

Eurostat. (2018). Countries. Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/administrative-units-statistical-units/countries

Fedorov, V. V. (1972). Theory of Optimal Experiments. Translated from the Russian and edited by WJ Studden and EM Klimko. New York, United States: Academic Press.

Fedweb. (2019). Fietsvergoeding. Retrieved from https://fedweb.belgium.be/nl/verloning_en_voordelen/vergoedingen/fietsvergoeding

Fiets.nl. (2020). Nieuwe Santa Cruz Heckler eindelijk een e-bike. Retrieved from https://www.fiets.nl/2020/02/12/nieuw-santa-cruz-heckler-eindelijk-een-e-bike/

Fietsberaad Vlaanderen. (2015). Themadossier verkeersveiligheid NR. 2 Fietsers. Retrieved from https://fietsberaad.be/wp-content/uploads/BIVV_Themadossier_2_Fietsers.pdf

Fietsberaad Vlaanderen. (2018). Fiets-DNA. Retrieved from https://fietsberaad.be/wp-content/uploads/FietsDNA_2018_A5_lwr.pdf

Fietsberaad Vlaanderen. (2019). Aantal speedpedelecs groeit sterk. Retrieved from https://fietsberaad.be/nieuws/aantal-speedpedelecs-groeit-sterk/

Fietsberaad Vlaanderen. (2020). Ingeschreven speedpedelecs België. Retrieved from https://fietsberaad.be/nieuws/29-759-ingeschreven-speed-pedelecs-in-belgie/

Fietsersbond. (2015). De wetgeving rond de snelle elektrische fiets, in een notendop. Retrieved from https://www.fietsersbond.be/speedpedelec

Fietsonline. (2019). Stadsfiets. Retrieved from https://www.fietsonline.com/fiets/herenfiets/stadsfiets.html

Fietsplatform. (n.d.). Fietsrecreatiemonitor. Retrieved from https://www.fietsplatform.nl/fietsrecreatiemonitor/cijfers

Fishman, E., & Cherry, C. (2016). E-bikes in the mainstream: reviewing a decade of research. Transport Reviews, 36(1), 72-91.

Flynn, B. S., Dana, G. S., Sears, J., & Aultman-Hall, L. (2012). Weather factor impacts on commuting to work by bicycle. Preventive Medicine, 54(2), 122-124.

FOD Financiën. (2020). Particuliere – vervoer – aftrek vervoersonkosten - woon-werkverkeer - fiets. Retrieved from https://financien.belgium.be/nl/particulieren/vervoer/aftrek_vervoersonkosten/woon-werkverkeer/fiets

Fox, J. (1997). Applied Regression Analysis, Linear Models, and Related Methods. Thousand Oaks, CA, United States: Sage Publications.

Frühwirth-Schnatter, S., & Otter, T. (1999). Conjoint analysis using mixed effect models. In Friedl, H., Berghold, A., & Kauermann, G. (Eds.). Statistical Modelling (pp. 181-191). Graz, Austria: Graz University Press.

Fyhri, A., & Fearnley, N. (2015). Effects of e-bikes on bicycle use and mode share. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 36, 45-52.

Fyhri, A., Heinen, E., Fearnley, N., & Sundfør, H. B. (2017). A push to cycling—exploring the e-bike's role in overcoming barriers to bicycle use with a survey and an intervention study. International Journal of Sustainable Transportation, 11(9), 681-695.

Gemeente- en stadsmonitor Vlaanderen. (2017). Mobiliteit. Retrieved from https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/stadsmonitor_pub_h5_mobiliteit.pdf

Green, P. E., & Rao, V. R. (1971). Conjoint measurement-for quantifying judgmental data. Journal of Marketing Research, 8(3), 355-363.

GVA. (2016). Belgische fietsverkoop blijft stijgen, e-bikes steeds populairder. Retrieved from https://www.gva.be/cnt/dmf20160108_02055773/belgische-fietsverkoop-blijft-stijgen-e-bikes-steeds-populairder

Haaijer, R., Kamakura, W. A., & Wedel, M. (2001). The 'no-choice' alternative in conjoint choice experiments. International Journal of Market Research, 43(1), 1-12.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (1998). Multivariate Data Analysis (Vol. 5). Upper Saddle River, NJ, the United States: Pearson Education.

Hansen, D., Soors, A., Deluyker, V., Frederix, I., & Dendale, P. (2018). Electrical support during outdoor cycling in patients with coronary artery disease: impact on exercise intensity, volume and perception of effort. Acta Cardiologica, 73(4), 343-350.

Harvard University Program on Survey Research. (2007). Tip sheet on question wording. Retrieved from https://psr.iq.harvard.edu/files/psr/files/PSRQuestionnaireTipSheet_0.pdf

Hauber, A. B., González, J. M., Groothuis-Oudshoorn, C. G., Prior, T., Marshall, D. A., Cunningham, C., IJzerman, M. J., & Bridges, J. F. (2016). Statistical methods for the analysis of discrete choice experiments: a report of the ISPOR conjoint analysis good research practices Task Force. Value in Health, 19(4), 300-315.

Heinen, E. (2010). Attitudes van de fietsforens. AGORA Magazine, 26(4), 14-16.

Heinen, E., & Buehler, R. (2019). Bicycle parking: a systematic review of scientific literature on parking behaviour, parking preferences, and their influence on cycling and travel behaviour. Transport Reviews, 39(5), 630-656.

Heinen, E., Maat, K., & van Wee, B. (2013). The effect of work-related factors on the bicycle commute mode choice in the Netherlands. Transportation, 40(1), 23-43.

Heinen, E., Van Wee, B., & Maat, K. (2010). Commuting by bicycle: an overview of the literature. Transport Reviews, 30(1), 59-96.

Hensher, D. A., & Johnson, L. W. (1981). Behavioural response and form of the representative component of the indirect utility function in travel choice models. Regional Science and Urban Economics, 11(4), 559-572.

Hensher, D. A., Rose, J. M., & Greene, W. H. (2005). Applied Choice Analysis: a Primer. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.

Hicks, R. L. (2002). A comparison of stated and revealed preference methods for fisheries management. Paper presented at the Annual meeting of the American Agricultural Economics Association.

Hintze, J. L. (2007). User’s Guide V. Retrieved from https://www.ncss.com/wp-content/themes/ncss/pdf/Procedures/NCSS/D-Optimal_Designs.pdf

Holmes, T. P., Adamowicz, W. L., & Carlsson F. (2003). Choice Experiments. In P. A. Champ, K. J. Boyle, & T. C. Brown (Eds.), A Primer on Nonmarket Valuation (Vol. 3) (pp. 133-186) Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Hosmer, D. W., & Lemeshow, S. (2000). Applied Logistic Regression. New York, United States: John Wiley & Sons.

Howard, C., & Burns, E. K. (2001). Cycling to work in Phoenix: Route choice, travel behavior, and commuter characteristics. Transportation Research Record, 1773(1), 39-46.

IMOB. (2009). Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 3 (2007-2008). Retrieved from https://www.mobielvlaanderen.be/pdf/ovg03/ovg03-analyse-globaal.pdf

IMOB. (2016). Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5.1 (2015-2016). Retrieved from https://www.mobielvlaanderen.be/ovg/ovg51-0.php

IMOB. (2017). Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5.2 (2016-2017). Retrieved from https://www.mobielvlaanderen.be/pdf/ovg52/analyserapport.pdf

IMOB. (2018). Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5.3 (2017-2018). Retrieved from https://www.mobielvlaanderen.be/ovg/ovg53-0.php

IMOB. (2020). Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5.4 (2018-2019). Retrieved from https://www.mobielvlaanderen.be/ovg/ovg54-0.php

INGS. (2014). The global e-bike market. Retrieved from http://insg.org/wp-content/uploads/2019/01/INSG_Insight_23_Global_Ebike_Market.pdf

Institute for Statistics and Mathematics. (n.d.). Conjoint analysis. Retrieved from http://statmath.wu-wien.ac.at/courses/as_spss/Conjoint

IStockphoto LP. (2019). Moped. Retrieved from https://www.istockphoto.com/be/photos/moped?sort=mostpopular&mediatype=photography&phrase=moped

Johnson R. M., & Orme B. K. (1996). How many questions should you ask in choice-based conjoint studies?. Retrieved from https://www.sawtoothsoftware.com/download/techpap/howmanyq.pdf

Johnson, F. R., Lancsar, E., Marshall, D., Kilambi, V., Mühlbacher, A., Regier, D. A., & Bridges, J. F. (2013). Constructing experimental designs for discrete-choice experiments: report of the ISPOR conjoint analysis experimental design good research practices task force. Value in Health, 16(1), 3-13.

Johnson, M., & Rose, G. (2013). Electric bikes-cycling in the New World City: an investigation of Australian electric bicycle owners and the decision making process for purchase. Paper presented at the Australasian Transport Research Forum 2013.

Johnston, J. and DiNardo, J. (1997). Econometric Methods Fourth Edition. New York, NY, United States: The McGraw-Hill Companies, Inc.

Jones, T., Harms, L., & Heinen, E. (2016). Motives, perceptions and experiences of electric bicycle owners and implications for health, wellbeing and mobility. Journal of Transport Geography, 53, 41-49.

Kabacoff, R. I. (2017). Generalized linear models. Retrieved from https://www.statmethods.net/advstats/glm.html

Karnap, S. (2018). Development of a motor controller for electric bicycles (Master’s thesis). Retrieved from https://www.academia.edu/37676438/Development_of_a_BLDC_Motor_Driver_Technic_and_Implementation

Kessels, R., Cuervo, D. P. & Sörensen, K. (2017). Optimal design of discrete choice experiments with partial profiles and a no-choice option. Paper presented at the International Choice Modelling Conference 2017.

Khan, O. A. (2007). Modelling passenger mode choice behaviour using computer aided stated preference data (Doctoral dissertation). Retrieved from https://eprints.qut.edu.au/16500/

Knack. (2019). Meer dan half miljoen nieuwe fietsen verkocht in 2018. Retrieved from https://www.knack.be/nieuws/belgie/meer-dan-half-miljoen-nieuwe-fietsen-verkocht-in-2018/article-belga-1417241.html?cookie_check=1581503141

Kroes, E. P., & Sheldon, R. J. (1988). Stated preference methods: an introduction. Journal of Transport Economics and Policy, 22(1), 11-25.

Kroesen, M. (2017). To what extent do e-bikes substitute travel by other modes? Evidence from the Netherlands. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 53, 377-387.

Lannoo, S., Van Acker, V., Kessels, R., Cuervo, D. P., & Witlox, F. (2018). Getting business people on the coach: A stated preference experiment for intercity long distance coach travel. Transportation Research Record, 2672(8), 165-174.

LaVielle, E., & Jeavons, A. (2012). How to run discrete choice conjoint analysis. Retrieved from https://www.slideshare.net/surveyanalytics/how-to-run-a-conjoint-analysis-project-in-1-hour

Ling, Z., Cherry, C. R., Yang, H., & Jones, L. R. (2015). From e-bike to car: A study on factors influencing motorization of e-bike users across China. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 41, 50-63.

Lopez, A. J., Astegiano, P., Gautama, S., Ochoa, D., Tampère, C. M., & Beckx, C. (2017). Unveiling e-bike potential for commuting trips from GPS traces. ISPRS International Journal of Geo-Information, 6(7), 190.

Louviere, J. J. (1988). Conjoint analysis modelling of stated preferences. Journal of Transport Economics and Policy, 22(1), 93-119.

Louviere, J. J., Hensher, D. A., & Swait, J. D. (2000). Stated Choice Methods: Analysis and Applications. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University press.

MacArthur, J., Dill, J., & Person, M. (2014). Electric bikes in North America: Results of an online survey. Transportation Research Record, 2468(1), 123-130.

McFadden, D. (1974). Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. In P. Zarembka (Eds.), Frontiers in Econometrics (pp. 105-142). New York, United States: Academic Press.

Mertens, L., Van Dyck, D., Ghekiere, A., De Bourdeaudhuij, I., Deforche, B., Van de Weghe, N., & Van Cauwenberg, J. (2016). Which environmental factors most strongly influence a street’s appeal for bicycle transport among adults? A conjoint study using manipulated photographs. International Journal of Health Geographics, 15(31), 1-14.

Miller, A. J., & Nguyen, N. K. (1994). Algorithm AS 295: A Fedorov exchange algorithm for D-optimal design. Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics), 43(4), 669-677.

Mueller, N., Rojas-Rueda, D., Salmon, M., Martinez, D., Brand, C., de Nazelle, A., Dons, E., Gaupp-Berghausen, M., Gerike, R., Götschi, T., Iacrorossi, F., Int Panis, L., Kahlmeier, S., Raser, E., & Nieuwenhuijsen, M. (2017). Health impact assessment of cycling network expansions in european cities. Journal of Transport & Health, 5, S9-S10.

Navigant Research. (2016). Research report: electric bicycles. Retrieved from https://www.pedegoelectricbikes.com/wp-content/uploads/2016/07/MF-EBIKE-16-Executive-Summary-w-Pedego.pdf

Navigant Research. (2018). E-bike sales climbing in major European markets, US lags behind. Retrieved from https://www.navigantresearch.com/news-and-views/ebike-sales-climbing-in-major-european-markets-us-lags-behind

Nematchoua, M., Deuse, C., Cools, M., & Reiter, S. (2020). Evaluation of the potential of classic and electric bicycle commuting as an impetus for the transition towards environmentally sustainable cities: A case study of the university campuses in Liege, Belgium. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 119, 109544.

O2O. (2020). Het overzicht van de Belgische fietsmarkt. Retrieved from https://www.o2o.be/het-overzicht-van-de-belgische-fietsmarkt-2019/

Peruzzi, N., Aseron, R., & Bhaskaran, V. (2015). A beginner’s guide to conjoint analysis. Retrieved from https://www.slideshare.net/surveyanalytics/how-to-run-conjoint-analysis

Pew Research Center. (2020). Questionnaire design. Retrieved from https://www.pewresearch.org/methods/u-s-survey-research/questionnaire-design/

Plazier, P. A., Weitkamp, G., & van den Berg, A. E. (2017). “Cycling was never so easy!” An analysis of e-bike commuters' motives, travel behaviour and experiences using GPS-tracking and interviews. Journal of Transport Geography, 65, 25-34.

Popovich, N., Gordon, E., Shao, Z., Xing, Y., Wang, Y., & Handy, S. (2014). Experiences of electric bicycle users in the Sacramento, California area. Travel Behaviour and Society, 1(2), 37-44.

Pucher, J., & Buehler, R. (2008). Making cycling irresistible: lessons from the Netherlands, Denmark and Germany. Transport Reviews, 28(4), 495-528.

Qualtrics. (2018). Survey Straightlining: What is it? How can it hurt you? And how to protect against it. Retrieved from https://www.qualtrics.com/blog/straightlining-what-is-it-how-can-it-hurt-you-and-how-to-protect-against-it/

Qualtrics. (n.d.). Types of conjoint. Retrieved from https://www.qualtrics.com/experience-management/research/types-of-conjoint/

R-bloggers. (2009). Design of experiments – optimal designs. Retrieved from https://www.r-bloggers.com/design-of-experiments-%e2%80%93-optimal-designs/

Riese & Müller. (2020). Load 75 Touring. Retrieved from https://www.r-m.de/nl/modellen/load-75/load-75-touring/#F00386_01040507

Robert, C. P., & Changye, W. (2020). Markov Chain Monte Carlo Methods, a survey with some frequent misunderstandings. Retrieved from https://arxiv.org/abs/2001.06249

Rotthier, B., & Cappelle, J. (2017). Speed pedelecs: Wat, waarom en hoe?. Retrieved from https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS1992209&context=L&vid=Lirias&search_scope=Lirias&tab=default_tab&lang=en_US&fromSitemap=1

Rotthier, B., Huyck, B., Motoasca, E., & Cappelle, J. (2016). The speed pedelec: A game changer for commuting in Belgium. Paper presented at the WEBikeC2016 seminar presentation.

Rotthier, B., Stevens, G., Huyck, B., Motoasca, E., & Cappelle, J. (2017). Is the speed pedelec the light electric vehicle that will achieve a modal shift?. Paper presented at the World Light Electric Vehicle Summit 2017.

Sarrias, M. (2016). Discrete choice models with random parameters in R: The Rchoice Package. Journal of Statistical Software, 74(10), 1-31.

Sawtooth. (2017). The CBC system for choice-based conjoint analysis. Retrieved from https://www.sawtoothsoftware.com/download/techpap/cbctech.pdf

Sayad, S. (n.d.). Logistic regression. Retrieved from https://saedsayad.com/logistic_regression.htm

Sears, J., Flynn, B. S., Aultman-Hall, L., & Dana, G. S. (2012). To bike or not to bike: seasonal factors for bicycle commuting. Transportation Research Record, 2314(1), 105-111.

Sport.be. (2014). Meer dan 400.000 fietsen verkocht in 2013. Retrieved from https://www.sport.be/cycling/nl/nieuws/article.html?Article_ID=669778

Stad Gent. (2019). Mobiliteits- en verplaatsingsonderzoek bij de Gentenaren. Retrieved from https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Gent%20Mobiliteitsonderzoek%202018%20-%20Eindrapport.pdf

StatBel. (2018). 615 doden op Belgische wegen. Retrieved from https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/615-doden-op-belgische-wegen-2017

Statista research department. (2019). Number of electric bikes sold in France from 2005 to 2018. Retrieved from https://www.statista.com/statistics/766244/electrically-assisted-bicycles-sold-in-france/

Statista research department. (2020). Sales volume of new e-bikes in the Netherlands 2004-2018. Retrieved from https://www.statista.com/statistics/801377/sales-volume-of-new-e-bikes-in-the-netherlands/

Steintjes, S. B. (2016). Comparing and analysing the behaviour of users of conventional bicycles and speed pedelecs: Naturalistic cycling (Master's thesis). Retrieved from https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/341686

Stewart, G., Anokye, N. K., & Pokhrel, S. (2015). What interventions increase commuter cycling? A systematic review. BMJ Open, 5(8), e007945.

Sun, Q., Feng, T., Kemperman, A., & Spahn, A. (2020). Modal shift implications of e-bike use in the Netherlands: Moving towards sustainability?. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 78, 102-202.

Te Morsche, W., Puello, L. L. P., & Geurs, K. T. (2019). Potential uptake of adaptive transport services: An exploration of service attributes and attitudes. Transport Policy, 84, 1-11.

Timmermans, H. (1984). Decompositional multiattribute preference models in spatial choice analysis: a review of some recent developments. Progress in Geography, 8(2), 189-221.

Tweewieler. (2019). Helft van fietsen in België is elektrisch. Retrieved from https://www.tweewieler.nl/elektrische-fietsen/nieuws/2019/01/helft-van-fietsen-in-belgie-is-elektrisch-10137151?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.152362619.397870156.1557670807-637973035.1556029547

Van Acker, V., Kessels, R., Cuervo, D. P., Lannoo, S., & Witlox, F. (2020). Preferences for long-distance coach transport: Evidence from a discrete choice experiment. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 132, 759-779.

Van Acker, V., Van Wee, B., & Witlox, F. (2010). When transport geography meets social psychology: toward a conceptual model of travel behaviour. Transport Reviews, 30(2), 219-240.

Van Cauwenberg, J., De Bourdeaudhuij, I., Clarys, P., de Geus, B., & Deforche, B. (2019). E-bikes among older adults: benefits, disadvantages, usage and crash characteristics. Transportation, 46(6), 2151-2172.

van den Berg, P., Geurs, K., Vinken, S., & Arentze, T. (2018). Stated choice model of transport modes including solar bike. Journal of Transport and Land Use, 11(1), 901-919.

Vandenbulcke, G., Dujardin, C., Thomas, I., de Geus, B., Degraeuwe, B., Meeusen, R., & Int Panis, L. (2011). Cycle commuting in Belgium: Spatial determinants and ‘re-cycling’strategies. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 45(2), 118-137.

Vanoutrive, T., Van Malderen, L., Jourquin, B., Thomas, I., Verhetsel, A., & Witlox, F. (2009). “Let the business cycle!” A spatial multilevel analysis of cycling to work. Belgeo - Revue belge de géographie, 2, 217-232.

Wardman, M., Tight, M., & Page, M. (2007). Factors influencing the propensity to cycle to work. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 41(4), 339-350.

Weinert, J., Ma, C., & Cherry, C. (2007). The transition to electric bikes in China: history and key reasons for rapid growth. Transportation, 34(3), 301-318.

WKScooterCentre. (2018). Peugeot Kisbee I.E. 25 Black edition. Retrieved from https://wkscootercentre.nl/winkel/25km/peugeot-kisbee-i-e-25-e4-black-edition/

Wolf, A., & Seebauer, S. (2014). Technology adoption of electric bicycles: A survey among early adopters. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 69, 196-211.

Wooliscroft, B., & Ganglmair-Wooliscroft, A. (2014). Improving conditions for potential New Zealand cyclists: An application of conjoint analysis. Transportation research part A: Policy and Practice, 69, 11-19.

Zagorskas, J., & Burinskienė, M. (2020). Challenges caused by increased use of e-powered personal mobility vehicles in European cities. Sustainability, 12(1), 273.

Zijlstra, T. (2016). Exploring heterogeneity in preferences for bicycles with electric assistance. Paper presented at the WEBikeC2016 seminar presentation.

Zwerina, K., Huber, J., & Kuhfeld, W. F. (1996). A General Method for Constructing Efficient Choice Cesigns. Durham, North Carolina, United States: Duke University Press.

Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Prof. Dr. Frank Witlox
Thema('s)