Onbeperkt sporten met een beperking

Elgin
Gillebert
  • Joaquim
    Fatoïchan De Meester

U heeft waarschijnlijk weleens gehoord van G-sport. Sport Vlaanderen omschrijft het als volgt : “Alle sporten die personen met een beperking beoefenen. Er bestaan sporttakken die specifiek zijn voor bepaalde beperkingen, zoals Showdown of torbal voor mensen met een visuele beperking. Maar ook alle andere sporten kunnen onder de noemer ‘G-sport’ vallen.” (Sport Vlaanderen, sd) Dankzij de opstart van G-werkingen binnen sportverenigingen zijn de mogelijkheden voor sporters met een beperking groter dan ooit. Steeds meer sportclubs willen hun aanbod graag verbreden voor G-sporters, maar slechts weinigen weten waar te beginnen. Wij vroegen ons af hoe dat komt en wat hen in de weg staat? Hoe kunnen we sportclubs helpen bij de opstart van een G-werking? Wij namen de situatie onder de loep in het kader van onze bachelorproef.  We ontmoetten Glenn op de atletiekpiste in Lokeren. - (Spiegeleir)

 

DE DRIJFVEER

De grootste drijfveer achter ons onderzoek waren mensen als Glenn. We ontmoetten hem op een zondagochtend op de atletiekpiste te Lokeren. Glenn is een gemotiveerde rolstoelbasketter en sinds kort neemt hij zelfs deel aan de trainingen van de langeafstandslopers. Lopen vervangt hij door meerijden in zijn rolstoel.

“Wat Glenn's motivatie is om toch mee te rijden met de afstandslopers?”, vraagt u zich misschien af. Wel, naast het sociale contact en de boost in zelfvertrouwen heeft Glenn een groots doel voor ogen: een marathon uitrijden!

Glenns aspiratie en passie voor sport prikkelden onze nieuwsgierigheid. Dit inspireerde ons om op zoek te gaan naar een manier om mensen met een beperking zo veel mogelijk kansen te bieden op vlak van sport. Doorheen onze opleiding tot leerkracht kwam het bieden van gelijke kansen regelmatig aan bod. Iedereen - niet alleen in het onderwijs, maar ook in de sport - moet de kans krijgen zich te ontplooien. Met deze gedachte in het achterhoofd begonnen we aan onze missie.

 

HET IDEE

Een G-werking is een afdeling voor personen met een beperking binnen een sportvereniging. Dit biedt deze mensen de kans om deel te nemen aan sport in clubverband. Om sportclubs aan te moedigen een dergelijke werking op te starten en zo bij te dragen tot meer inclusie in de sport, onderzochten we hoe dit georganiseerd kan worden. Onze hoofdvraag hierbij was: “Wat zijn de succescriteria voor de opstart van een duurzame G-werking in een sportclub?” Om nieuwe G-werkingen sterk van start te laten gaan, stelden we ook een draaiboek op waarmee sportclubs - voorafgaand aan de officiële opstart - een kennismakingsdag kunnen organiseren.

Als kers op de taart stelden we onze bevindingen op de proef door zelf een G-werking op te starten in de atletiekvereniging te Lokeren. Hiermee wilden we uitproberen in welke mate het opvolgen van de succescriteria en het vermijden van bepaalde valkuilen bijdragen tot een geslaagde opstart van een officiële G-werking. Uiteindelijk stelden we een concrete eventbundel op. Hierin staan tips, het draaiboek (inclusief een personaliseerbare versie), reflectiedocumenten en uitgewerkte lesfiches als hulpmiddelen voor de kennismakingsdag. Het geheel is een waardevol instrument voor de lancering van een G-werking.

 

DE SUCCESCRITERIA

Om de belangrijkste succescriteria te achterhalen namen we twee enquêtes af: één daarvan was gericht naar sportclubs waar reeds een G-werking actief was en de andere was gericht naar verenigingen zonder G-werking. Naast deze enquêtes verwierven we ook inzicht uit ervaringen van mensen die in de praktijk staan, alsook uit de opleiding ‘Begeleider G-atletiek’ van de Vlaamse Atletiekliga en het actieplan van Sport Vlaanderen.

Op basis van onze bevindingen selecteerden we elf succescriteria waarmee de opstart van een G-werking naar ons oordeel staat of valt:

 

(Fatoïchan De Meester & Gillebert, 2020)

DE TEST

Om de geselecteerde succescriteria te toetsen aan de praktijk besloten we zelf een G-werking te lanceren in samenwerking met Atletiekvereniging Lokeren. De club had reeds heel wat verschillende trainingsgroepen en speelde al even met het idee daar een G-werking aan toe te voegen. Dit plan was echter nog niet concreet uitgewerkt en de voorzitter was zeer gemotiveerd om de handen in elkaar te slaan. Door een combinatie van de ervaring van de sportclub, onze uitvoerige research en het actieplan van Sport Vlaanderen kwamen we tot een mooie verwezenlijking van het project.

Ons verhaal eindigt hier zeker niet. Het eerste jaar verwachten we een tiental atleten die we op recreatief niveau zullen begeleiden. Na drie jaar zouden we graag uitbreiden en gemotiveerde G-atleten bijstaan tijdens hun eerste wedstrijden!

We hopen nog lang deel uit te maken van de G-werking bij Atletiekvereniging Lokeren en vullen ons werk aan met nieuwe bevindingen gedurende deze ervaringen. De coronacrisis heeft dan wel een rem op dit project gezet, de G-werking zit in de startblokken. Wanneer de omstandigheden het toelaten zijn we er klaar voor om onbeperkt te sporten met een beperking!

Bibliografie

Fatoïchan De Meester, J., & Gillebert, E. (2020). G-werking in de startblokken: Succescriteria voor een vlotte opstart van G-atletiek. Gent: Arteveldehogeschool Campus Kattenberg.

Spiegeleir, Y. D. (sd). Glenn De Roos wordt op sleeptouw genomen door de recreanten van AVLO. Glenn De Roos wordt op sleeptouw genomen door de recreanten van AVLO. Het Laatste Nieuws, Lokeren.

Sport Vlaanderen. (sd). G-sporters beleven meer! Opgehaald van Sport Vlaanderen: https://www.sport.vlaanderen/g-sport/#:~:text=Maak%20kennis%20met%20de%…

Download scriptie (4.82 MB)
Universiteit of Hogeschool
Arteveldehogeschool Gent
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Stefanie George