Topsport en landmeten: nieuwe partners in crime?

Neil
Oerlemans

Inleiding

U heeft ze alvast wel eens vanuit uw ooghoek zien voorbijflitsen terwijl u met de auto aan het rijden was; de mannen in de fluohesjes aan het werk met vreemd-uitziende apparatuur. Misschien besteedde u er toen geen aandacht aan, misschien vroeg u zich af wat ze daar in godsnaam aan het doen waren? Wel, ik kan u met trots melden dat ik behoor tot deze kakelbonte populatie, namelijk de landmeters! En alhoewel u zich nu waarschijnlijk afvraagt wat wij exact doen, schrijf ik dit artikel niet om een droge beschrijving van onze dagelijkse activiteiten te weergeven, maar wel om u ervan te overtuigen dat landmeten een zeer divers beroep is met talrijke toepassingen. Voor zij die ervan overtuigd zijn dat landmeten en topsport niets met elkaar te maken hebben, lees aandachtig dit artikel en sta mij toe uw ongelijk te bewijzen!

Doel van de scriptie

“Write about what you know” was mijn motto tijdens het schrijven van deze scriptie. Ikzelf speel al sinds ik klein was volleybal en heb inmiddels alle competitie niveaus doorlopen tot mijn huidig niveau, Liga A (de hoogste klasse in België). Hoe hoger het niveau in volleybal, hoe complexer het trainingsniveau is en hoe meer de nadruk ligt op het analyseren van bewegingen. “Cijfertjes” worden steeds belangrijker: scoutingsrapporten, wedstrijdrapporten en analyse van videobeelden zijn tactieken om retrospectief de sterktes en zwaktes van de tegenstander, maar ook van jezelf, te achterhalen. De laatste jaren is er een trend ontstaan om proactief de prestaties van een sporter te analyseren en op deze manier de trainingen te optimaliseren: de meest geschikte opbouw, de minimale belasting vereist te verbeteren, de grens voor overbelasting (en het risico op blessures), de opbouw naar piekprestaties tijdens de wedstrijden… Dit zijn allemaal vragen die objectieve data vergen en waar landmeetkundige technieken soelaas kunnen bieden.

Let’s talk strategy

Sport is beweging. Beweging is per definitie dynamisch en sterk individueel bepaald, hiervoor is een moderne meetmethode nodig: mobiele meetsystemen. Dit wilt zeggen dat de meting gebeurt vanaf een bewegend meetplatform. Een meetplatform is echter onderhevig aan verschillende krachten die een invloed hebben op de correctheid van de meting. Deze krachten moeten gedetecteerd en gecompenseerd worden, dit gebeurt door de IMU (Inertial Measurement Unit). Een IMU bestaat uit 3 types sensoren (gyroscopen, accelerometers en een magnetometer) die de bewegingen van het platform registreren en corrigeren, wat resulteert in een correcte meting. Dit kent verschillende toepassingen binnen de landmeetkunde, bijvoorbeeld mobile laserscanning.

De sprongbeweging

Binnen volleybal wordt de sprong gezien als de meest belastende actie. Trainers zijn continu op zoek naar manieren om de spronghoogtes te analyseren. De VERT kan hierop een antwoord bieden; dit is een performance tracker die de spronghoogte tijdens de beweging meet. De tracker weegt ongeveer 64g en wordt gedragen op het lichaam. Via Bluetooth is de tracker verbonden met een GSM of Ipad en wordt continu data doorgestuurd, die in real time wordt omgezet in een grafische voorstelling van spronghoogtes. De VERT kan eigenlijk gezien worden als een IMU en bestaat uit dezelfde componenten.

In mijn scriptie heb ik uitgelegd hoe met deze VERT de spronghoogte berekend kan worden. Belangrijker is dat ik de VERT ook zelf heb gebruikt tijdens mijn trainingen om data te verzamelen over mijn sprongen. De data weergeven op de grafieken toonde enkele uitschieters wat betreft spronghoogte (figuur 1). Om deze uitschieters te verklaren, werd een kwaliteitsanalyse uitgevoerd.

image 544

Figuur 1 Spronghoogtes training 25 februari 2020

Kwaliteitsanalyse

Met betrekking tot de sprongbeweging in volleybal, zijn er drie soorten factoren die een verklaring kunnen geven voor de uitschieters.

Eerst en vooral moet er rekening gehouden worden met externe factoren zoals ondergrond en schoeisel. Aangezien deze factoren niet wijzigen tijdens een training, is het weinig waarschijnlijk dat dit de oorzaak is van de uitschieters en werd dit niet verder getest.

Ten tweede kan het probleem bij de VERT zelf liggen. Zoals hierboven beschreven, bestaat de VERT uit verschillende types sensoren en kan het zijn dat één hiervan een verkeerd signaal geeft, wat resulteert in een uitzonderlijke meetfout. Dit werd getest door 100 countermovement jumps uit te voeren, dit is een sprong met de handen in de zij en uit stand.

Een laatste mogelijke verklaring is de kinematische factoren van de sprong, namelijk de aanloop (extra lang of kort), de afstoot met 1 of 2 benen, de landing met 1 of 2 benen en de aanwezigheid of afwezigheid van een armswing. Er werden 20 sprongen uitgevoerd en gemeten met de VERT, 10 met landing op 1 been en 10 met landing met ingetrokken benen.

Om deze mogelijke oorzaken zo objectief mogelijk uit te werken, werden onderstaande testen uitgevoerd.

Elke sprong werd gefilmd met KINOVEA, een gevalideerd programma voor het meten van spronghoogtes. Dit werd telkens vergeleken met de berekende spronghoogte door de VERT. Aangezien elke sprong gefilmd werd, kon een uitschieter ook bekeken worden.

Resultaten

Uit de analyse van de sprongbewegingen en de vergelijkingen van de spronghoogtes berekend door de VERT en KINOVEA, kon afgeleid worden dat de waarnemingen van de VERT gemiddeld gezien iets groter zijn dan de waarnemingen van KINOVEA, maar niet significant verschillend bij landing op één of twee benen (figuur 2). Echter, voor de landing met ingetrokken benen zijn de verschillen wel significant wat de gemeten uitschieters kan verklaren.

image 545

Figuur 2  Gemiddelde hoogtes gemeten door VERT en KINOVEA, gemeten voor verschillende landingen

De formule om de spronghoogte te bepalen maakt gebruik van de zweeffase (figuur 3). Als tijdens de zweeffase in een volleybalspel een onvoorziene actie gebeurt, kan de speler het evenwicht verliezen en landen met ingetrokken benen waardoor de flight time verlengt en het resultaat gemeten door de VERT groter wordt. Dit verklaart de gemeten verschillen tussen de landing met 2 benen en ingetrokken benen.

image 546

Figuur 3  Formule gebruikt bij een IMU om spronghoogte te bepalen

Conclusie

De wereld staat niet stil, we moeten steeds meer en beter kunnen. In topsportvolleybal geldt dit des te meer: elke training moet beter, elke sprong moet hoger. Om deze doelen te bereiken, moeten we onze horizonten uitbreiden en hulp vragen aan andere disciplines. Mijn scriptie heeft aangetoond dat topsport en landmeten een onwaarschijnlijke, maar succesvolle combinatie is. Misschien wel de nieuwe ‘partners in crime’.

 

Bibliografie

Bibliografie

Eindwerken

Schofield, J. (2011). Quaternions and 3D Rotations [Thesis]. McMurry Univeristy.

Shier, R. (2004). Statistics: paired t-test [Thesis]. Loughborough University

Elektronische artikels

Ache Dias, J., Borges, L., Mattos, D., Wentz, M., Domenech, S., Kauffmann, P. & Junior, N. (2011). Validity of a new stabilometric force platform for postural balance evaluation. Brazilian Journal of Kinanthropometry and Human Performance,13, nr. 5, pp. 367-372. Geraadpleegd op 28 april 2020 via https://www.researchgate.net/publication/221718363_Validity_of_a_new_stabilometric_force_platform_for_postural_balance_evaluation

Altosole, M., Benvenuto, G., Figari, M. & Campora, U. (2009). Real-time simulation of a COGAG naval ship propulsion system. Proceedings of The Institution of Mechanical Engineers Part M-journal of Engineering for The Maritime Environment, 223, nr. 1, pp. 47-62. Geraadpleegd op 21 april 2020 via https://www.researchgate.net/publication/245386997_Real-time_simulation_of_a_COGAG_naval_ship_propulsion_system

Bobkowska, K., Nykiel, G., Tysiąc, P. (2017, juni). DMI measurements impact on a position estimation with lack of GNSS signals during Mobile Mapping. Paper gepresenteerd op 2th international conference on Measurement Instrumentation and Electronics (Prague, Czech republic). Geraadpleegd op 26 april 2020 via https://www.researchgate.net/publication/317520649_DMI_measurements_imp…

Chavda, S., Bromley, T., Jarvis, P., Williams, S., Bishop, C., Turner, A., Lake, J. & Mundy, P. (2017). Force-Time Characteristics of the Countermovement Jump: Analyzing the Curve in Excel. Strength and Conditioning Journal, 40, nr. 2. Geraadpleegd op 29 april 2020 via https://www.researchgate.net/publication/321787886_Force-Time_Character…

Ferdinando, H., Khoswanto, H. & Purwanto, D. (2012, juli). Embedded Kalman Filter for Inertial Measurement Unit (IMU) on the ATMega8535. Paper gepresenteerd op Innovations in intelligent Systems and Applications (INISTA) (Trabzon, Turkey). Geraadpleegd op 5 mei 2020 via https://www.researchgate.net/publication/261038357_Embedded_Kalman_Filt…

Foster, C., Rodriguez-Marroyo, J.A. & de Koning, J. (2017). Monitoring training loads: the past, the present and the future. International Journal of Sports Physiology and Performance, 12, S2.2 – S2.8. Geraadpleegd op 2 mei 2020 via https://journals.humankinetics.com/view/journals/ijspp/12/s2/article-pS2-2.xml

Gavin, L.M. (2008). Three Different Methods of Calculating Vertical Jump

Height from Force Platform Data in Men and Women, Measurement in Physical Education and Exercise Science, 12, nr.4, pp. 207-218. Geraadpleegd op 1 mei 2020 via https://www.researchgate.net/publication/261873331_Comparison_of_algorithms_to_determine_jump_height_and_flight_time_from_body_mounted_accelerometers

Grainger, M., Weisberg, A., Stergiou, P., & Katz, L. (2019). Comparison of two methods in the estimation of vertical jump height. Journal of Human Sport and Exercise, 15, nr. 3, pp. 1-10. Geraadpleegd op 22 april 2020 via http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/97092

Han, S. & Wang, J. (2011). A Novel Method to Integrate IMU and Magnetometers in Attitude and Heading Reference Systems. Journal of Navigation,64, nr.4, pp. 727 - 738. Geraadpleegd op 2 mei 2020 via https://www.researchgate.net/publication/231822510_A_Novel_Method_to_Integrate_IMU_and_Magnetometers_in_Attitude_and_Heading_Reference_Systems

Jaitner, T., Ekber, G. & Schemidt, M. (2017, juni). Estimation of the jump height for the volleybal spike by a mobile IMU unit. Paper gepresenteerd op 35th Conference of the International Society of Biomechanics in Sports (Cologne, Germany). Geraadpleegd op 6 mei 2020 via https://commons.nmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1243&context=isbs

Jiménez-Reyes, P., Samozino, P., Pareja-Blanco, F., Conceição, F.,

Cuadrado-Peñafiel, V., González-Badillo, J.J. & Morin, J.B.(2017). Validity of a simple method for measuring force-velocity-power profile in countermovement jump. International Journal of Sports Physiology and Performance, 12, nr.1, pp. 36-43. Geraadpleegd op 18 mei 2020 via https://www.researchgate.net/publication/299368299_Validity_of_a_Simple_Method_for_Measuring_Force-Velocity-Power_Profile_in_Countermovement_Jump

 

Krishnan, G., Kshirsagar, C., Ananthasuresh, G. & Bhat, N. (2007). Micromachined High-Resolution Accelerometers. Journal of the Indian Institute of Science, 87, nr. 3, pp. 333-361. Geraadpleegd op 2 mei 2020 via https://www.researchgate.net/figure/Principle-of-operation-of-an-accelerometer_fig13_239542403

 

Kukko, A., Kaartinen, H., Hyyppä, J. & Chen, Y. (2012). Multiplatform Mobile Laser Scanning: Usability and Performance. Sensors,12, pp. 11712-11733. Geraadpleegd op 1 mei 2020 via https://www.researchgate.net/publication/321787886_Force-Time_Character…

Marques, M.C. & Marinho, D.A. (2009). Physical parameters and performance values in starters and non-starters volleyball players: A brief research note. Motricidade, 5, nr. 10. Geraadpleegd op 8 april 2020 via https://www.researchgate.net/publication/42607526_Physical_parameters_a…

McMahon, J., Suchomel, T., Lake, J. & Comfort, P. (2018). Understanding the Key Phases of the Countermovement Jump Force-Time Curve. Strength and conditioning journal, 40, nr.4, Geraadpleegd op 1 mei 2020 via https://www.researchgate.net/publication/322540215_Understanding_the_Ke…

Moir, G. (2008). Three Different Methods of Calculating Vertical Jump Height from Force Platform Data in Men and Women. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 12, Nr. 4, pp. 207-218. Geraadpleegd op 8 mei 2020 via https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10913670802349766

Monnet, T., Decatoire, A. & Lacouture, P. (2014). Comparison of algorithms to determine jump height and flight time from body mounted accelerometers. Sports Engineering, 17, nr.4. Geraadpleegd op 28 april 2020 via https://www.researchgate.net/publication/261873331_Comparison_of_algorithms_to_determine_jump_height_and_flight_time_from_body_mounted_accelerometers

Passaro, V., Cuccovillo, A., Vaiani, L., Carlo, M. & Campanella, C.E. (2017). Gyroscope Technology and Applications: A Review in the Industrial Perspective. Sensors, 17, nr. 10, pp. 1-23. Geraadpleegd op 2 mei 2020 via https://www.researchgate.net/publication/320292459_Gyroscope_Technology_and_Applications_A_Review_in_the_Industrial_Perspective

 

Picerno, P., Camomilla, V. & Capranica, L. (2011). Countermovement jump performance assessment using a wearable 3D inertial measurement unit. Journal of sports sciences, 29, nr. 2, pp. 139-146. Geraadpleegd op 8 mei 2020 via https://www.researchgate.net/publication/49648098_Countermovement_jump_performance_assessment_using_a_wearable_3D_inertial_measurement_unit

 

Plagenhoef, S., Evans, F.G. and Abdelnour, T. (1983) Anatomical data for analyzing human motion. Research Quarterly for Exercise and Sport, 54, pp.169-178. Geraadpleegd op 13 mei 2020 via https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02701367.1983.10605290

 

Popescu, G., Balota, L. & Iordan, D. (2015, juni). Section Photogrammetry and Remote Sensing DIRECT GEOREFERENCING APPLICATION OF AERIAL PHOTOGRAMMETRY USING A GNSS/IMU/SENSOR SYSTEM. Paper gepresenteerd op 15th International Scientific GeoConference SGEM (Albena, Bulgaria). Geraadpleegd op 2 mei 2020 via https://www.researchgate.net/publication/313509816_Section_Photogrammetry_and_Remote_Sensing_DIRECT_GEOREFERENCING_APPLICATION_OF_AERIAL_PHOTOGRAMMETRY_USING_A_GNSSIMUSENSOR_SYSTEM?

Radford, L., Freeman, J.V. & Walter, S.J. (2007). Use of statistical tables. Scope, 2, pp. 17-23. Geraadpleegd op 18 mei 2020 via https://www.sheffield.ac.uk/polopoly_fs/1.43999!/file/tutorial-10-readi…

Rantalainen, T., Finni, T. & Walker, S. (2019). Jump height from inertial recordings: A

tutorial for a sports scientist. Scand J Med Sci Sports, 30, pp. 38–45. Geraadpleegd op 10 mei 2020 via https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sms.13546

 

Sole, C.,Mizuguchi, S., Sato, K., Moir, G. & Stone, M. (2017). Phase Characteristics of the Countermovement Jump Force-Time Curve: A Comparison of Athletes by Jumping Ability. Journal of strength and conditioning research, 32, nr. 4, pp. 1155-1164. Geraadpleegd op 26 april 2020 via https://www.researchgate.net/publication/317849705_Phase_Characteristic…

Stagno, K., Thatcher, R. & van Someren, K. (2007) A modified

TRIMP to quantify the in-season training load of team sport players. Journal of Sports Sciences, 25, nr.6, pp. 629-634. Geraadpleegd op 28 april 2020 via https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02640410600811817

 

van Baar, R. (2018). Monitoring van spronghoogte en belasting: een kijkje achter de schermen bij het nationale mannenvolleybalteam. Sportgericht, 72, nr.2, pp. 2- 7. Geraadpleegd op 21 april 2020 via https://docplayer.nl/115030281-Monitoring-van-spronghoogte-en-belasting-een-kijkje-achter-de-schermen-bij-het-nationale-mannenvolleybalteam.html

Yan-Bin, J. (2015). Quaternions and Rotations. Com S, 477, nr. 577. Geraadpleegd op 5 mei 2020 via https://pdfs.semanticscholar.org/a008/49dd6075976296c963112bf4f37940e243c9.pdf

Figuren

Figuur 1: van Baar, R. (2018). Monitoring van spronghoogte en belasting: een kijkje achter de schermen bij het nationale mannenvolleybalteam. Sportgericht, 72, nr.2, pp. 2- 7. Geraadpleegd op 21 april 2020 via https://docplayer.nl/115030281-Monitoring-van-spronghoogte-en-belasting-een-kijkje-achter-de-schermen-bij-het-nationale-mannenvolleybalteam.html

Figuur 2: Barbell sumo squat (z.d). Geraadpleegd op 6 april 2020 via https://weighttraining.guide/exercises/barbell-sumo-squat/

Figuur 3: Medicine ball throw (2010). Geraadpleegd op 6 april 2020 via https://www.youtube.com/watch?v=30GwNZMydvk

Figuur 4: Flat bench press (z.d.). Geraadpleegd op 6 april 2020 via https://www.dutch4health.nl/fitness-oefeningen/bankdrukken/

Figuur 5: For the First Time Ever, Panasonic's Image Analysis Technology "3D Tracking" Integrated into Live TV Broadcast of World Cup Volleyball 2019 (2019). Geraadpleegd op 16 april 2020 via https://news.panasonic.com/global/topics/2019/72016.html

Figuur 6: van Baar, R. (2018). Monitoring van spronghoogte en belasting: een kijkje achter de schermen bij het nationale mannenvolleybalteam. Sportgericht, 72, nr.2, pp. 2- 7. Geraadpleegd op 21 april 2020 via https://docplayer.nl/115030281-Monitoring-van-spronghoogte-en-belasting-een-kijkje-achter-de-schermen-bij-het-nationale-mannenvolleybalteam.html

Figuur 8: De gravitatieconstante G in de gravitatiewet van Newton (2008). Geraadpleegd op 15 april 2020 via https://nl.wikipedia.org/wiki/Gravitatieconstante#/media/Bestand:NewtonsLawOfUniversalGravitation.svg

Figuur 9: Ache Dias, J., Borges, L., Mattos, D. & Wentz, M., Domenech, S., Kauffmann, P. & Junior, N. (2011). Validity of a new stabilometric force platform for postural balance evaluation. Brazilian Journal of Kinanthropometry and Human Performance,13, nr. 5, pp. 367-372. Geraadpleegd op 28 april 2020 via https://www.researchgate.net/publication/221718363_Validity_of_a_new_stabilometric_force_platform_for_postural_balance_evaluation

Figuur 10: Rekstrookje (2012). Geraadpleegd p 15 april 2020 via https://nl.wikipedia.org/wiki/Rekstrookje#/media/Bestand:Strain_gauge.s…

Figuur 12: Wheatstone bridge (2019). Geraadpleegd op 15 april 2020 via https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Wheatstone_bridge.jpg

Figuur 13: Load cell working principle and connections (2018). Geraadpleegd op 15 april 2020 via https://www.youtube.com/watch?v=4LJdunFI6NI&t=204s

Figuur 14: Height of the Countermovement Vertical Jump Determined Based on the Measurements Coming from the Motion Capture System (2019). Geraadpleegd op 16 april 2020 via https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-15472-1_21

Figuur 15: Chavda, S., Bromley, T., Jarvis, P., Williams, S., Bishop, C., Turner, A., Lake, J. & Mundy, P. (2017). Force-Time Characteristics of the Countermovement Jump: Analyzing the Curve in Excel. Strength and Conditioning Journal, 40, 2. Geraadpleegd op 29 april 2020 via https://www.researchgate.net/publication/321787886_Force-Time_Character…

Figuur 17: Altosole, M., Benvenuto, G. & Figari, M. & Campora, U. (2009). Real-time simulation of a COGAG naval ship propulsion system. Proceedings of The Institution of Mechanical Engineers Part M-journal of Engineering for The Maritime Environment,223, nr. 1, pp. 47-62. Geraadpleegd op 21 april 2020 via https://www.researchgate.net/publication/245386997_Real-time_simulation_of_a_COGAG_naval_ship_propulsion_system

Figuur 18: 3D puntenwolk (z.d.). Geraadpleegd op 17 april 2020 via https://www.mobile-mapping.be/techniek/puntenwolk/

Figuur 19: Kukko, A., Kaartinen, H., Hyyppä, J & Chen, Y. (2012). Multiplatform Mobile Laser Scanning: Usability and Performance. Sensors,12, pp. 11712-33. Geraadpleegd op 1 mei 2020 via https://www.researchgate.net/publication/321787886_Force-Time_Character…

Figuur 20: Roman, A. & Ursu, T. (2016). Multispectral satellite imagery and airborne laser scanning techniques for the detection of archaeological vegetation marks. Geraadpleegd op 14 april 2020 via https://www.researchgate.net/publication/315797574_Multispectral_satellite_imagery_and_airborne_laser_scanning_techniques_for_the_detection_of_archaeological_vegetation_marks/citation/download

Figuur 21: Digitaal Hoogtemodel (DHMV) (z.d.). Geraadpleegd op 12 april 2020 via https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/digitaal-hoogtemodel-dhmv

Figuur 22: VERT Jump Monitor is the first wearable for jump rate (2015). Geraadpleegd op 30 maart 2020 via https://www.sportswearable.net/vert-jump-monitor-is-the-first-wearable-for-jump-rate/

Figuur 23: Event 528175 (2020). Geraadpleegd op 18 april 2020 via http://app.myvert.com/trainer/events/528175

Figuur 26: Principe van een condensator (2003). Geraadpleegd op 18 april 2020 via https://nl.wikipedia.org/wiki/Condensator#/media/Bestand:Capacitor_principle_sketch.jpg

Figuur 27: Schema condensator (2011). Geraadpleegd op 13 april 2020 via https://nl.wikipedia.org/wiki/Condensator#/media/Bestand:Kapacitans.svg

Figuur 32: Coriolis Force (z.d.). Geraadpleegd op 17 april 2020 via http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/mtr/fw/crls.rxml

Figuur 34: Righthand rule (2020). Geraadpleegd op 14 april 2020 via https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl-v1.1-Configuration

Figuur 38: Magnetisch veld aarde doet vreemd en dat kan voorbode zijn van ingrijpend verschijnsel (2019). Geraadpleegd op 20 april 2020 via https://www.hln.be/wetenschap-planeet/magnetisch-veld-aarde-doet-vreemd-en-dat-kan-voorbode-zijn-van-ingrijpend-verschijnsel~ac1f3b44/

Figuur 45: Chavda, S., Bromley, T., Jarvis, P., Williams, S., Bishop, C., Turner, A., Lake, J. & Mundy, P. (2017). Force-Time Characteristics of the Countermovement Jump: Analyzing the Curve in Excel. Strength and Conditioning Journal, 40, 2. Geraadpleegd op 29 april 2020 via https://www.researchgate.net/publication/321787886_Force-Time_Character…

Figuur 46: Picerno, P., Camomilla, V. & Capranica, L. (2011). Countermovement jump performance assessment using a wearable 3D inertial measurement unit. Journal of sports sciences, 29, nr. 2, pp. 139-146. Geraadpleegd op 8 mei 2020 via https://www.researchgate.net/publication/49648098_Countermovement_jump_performance_assessment_using_a_wearable_3D_inertial_measurement_unit

 

Figuur 47: 2D-rotatie (2020). Geraadpleegd op 28 april 2020 via https://www.geogebra.org/classic

 

Figuur 48: Quaternions and 3d rotation, explained interactively (2018). Geraadpleegd op 24 april 2020 via https://www.youtube.com/watch?v=zjMuIxRvygQ

Figuur 49: Quaternions and 3d rotation, explained interactively (2018). Geraadpleegd op 24 april 2020 via https://www.youtube.com/watch?v=zjMuIxRvygQ

Figuur 50: Quaternions and 3d rotation, explained interactively (2018). Geraadpleegd op 24 april 2020 via https://www.youtube.com/watch?v=zjMuIxRvygQ

Figuur 51: Event 487271 (2020). Geraadpleegd op 23 april 2020 via http://app.myvert.com/trainer/events/487271

 

Figuur 52: Event 528175 (2020). Geraadpleegd op 23 april 2020 via http://app.myvert.com/trainer/events/528175

 

Figuur 63: Excess post oxygen consumption (EPOC) (z.d.). Geraadpleegd op 15 mei 2020 via https://coachmefit.nl/kennisbank/health-facts/excess-post-oxygen-consum…

Figuur 64: Ask the Expert: What Is Training Load? And How Can It Help Me? (z.d.) Geraadpleegd op 7 mei 2020 via https://www.firstbeat.com/en/blog/what-is-training-load-and-how-can-it-help-me/

Figuur 65: How to master the bench press (2019). Geraadpleegd op 3 mei 2020 via https://www.coachmag.co.uk/exercises/chest-exercises/186/bench-press-technique-tips

Figuur 66: Event 528911 (2020). Geraadpleegd op 8 mei 2020 via http://app.myvert.com/trainer/events/528911

Handboeken

Acke, A. (2013). Elektriciteit deel II [Syllabus]. KaHo Sint-Lieven, Industriële wetenschappen.

Campens, C. (2017). Statistische verwerking [Syllabus]. HoGent, Natuur & Techniek.

Giancoli, D.C. (2014). Natuurkunde deel I: mechanica & thermodynamica. (4de druk). Amsterdam: Pearson Benelux.

Giancoli, D.C. (2014). Natuurkunde deel II: elektriciteit, magnetisme, optica en moderne fysica. (4de druk). Amsterdam: Pearson Benelux.

Tabellen

Tabel 3: Radford, L., Freeman, J.V. & Walter, S.J. (2007). Use of statistical tables. Scope, 2, pp. 17-23. Geraadpleegd op 18 mei 2020 via https://www.sheffield.ac.uk/polopoly_fs/1.43999!/file/tutorial-10-readi…

Tabel 11: Plagenhoef, S., Evans, F.G. and Abdelnour, T. (1983) Anatomical data for analyzing human motion. Research Quarterly for Exercise and Sport, 54, pp.169-178. Geraadpleegd op 13 mei 2020 via https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02701367.1983.10605290

Vergelijkingen

Vergelijking 1: One repetition maximum (2020). Geraadpleegd op 3 april 2020 via https://en.wikipedia.org/wiki/One-repetition_maximum

Vergelijking 2: Giancoli, D.C. (2014). Natuurkunde deel I: mechanica & thermodynamica. (4de druk). Amsterdam: Pearson Benelux.

Vergelijking 3: Giancoli, D.C. (2014). Natuurkunde deel I: mechanica & thermodynamica. (4de druk). Amsterdam: Pearson Benelux.

Vergelijking 4: Giancoli, D.C. (2014). Natuurkunde deel I: mechanica & thermodynamica. (4de druk). Amsterdam: Pearson Benelux.

Vergelijking 5: Giancoli, D.C. (2014). Natuurkunde deel II: elektriciteit, magnetisme, optica en moderne fysica. (4de druk). Amsterdam: Pearson Benelux.

Vergelijking 6: Acke, A. (2013). Elektriciteit deel II [Syllabus]. KaHo Sint-Lieven, Industriële wetenschappen.

Vergelijking 7: Acke, A. (2013). Elektriciteit deel II [Syllabus]. KaHo Sint-Lieven, Industriële wetenschappen.

Vergelijking 8: Acke, A. (2013). Elektriciteit deel II [Syllabus]. KaHo Sint-Lieven, Industriële wetenschappen.

Vergelijking 9: Chavda, S., Bromley, T., Jarvis, P., Williams, S., Bishop, C., Turner, A., Lake, J. & Mundy, P. (2017). Force-Time Characteristics of the Countermovement Jump: Analyzing the Curve in Excel. Strength and Conditioning Journal, 40, 2. Geraadpleegd op 29 april 2020 via https://www.researchgate.net/publication/321787886_Force-Time_Character…

Vergelijking 10: Chavda, S., Bromley, T., Jarvis, P., Williams, S., Bishop, C., Turner, A., Lake, J. & Mundy, P. (2017). Force-Time Characteristics of the Countermovement Jump: Analyzing the Curve in Excel. Strength and Conditioning Journal, 40, 2. Geraadpleegd op 29 april 2020 via https://www.researchgate.net/publication/321787886_Force-Time_Character…

Vergelijking 11: Chavda, S., Bromley, T., Jarvis, P., Williams, S., Bishop, C., Turner, A., Lake, J. & Mundy, P. (2017). Force-Time Characteristics of the Countermovement Jump: Analyzing the Curve in Excel. Strength and Conditioning Journal, 40, 2. Geraadpleegd op 29 april 2020 via https://www.researchgate.net/publication/321787886_Force-Time_Character…

Vergelijking 12: Chavda, S., Bromley, T., Jarvis, P., Williams, S., Bishop, C., Turner, A., Lake, J. & Mundy, P. (2017). Force-Time Characteristics of the Countermovement Jump: Analyzing the Curve in Excel. Strength and Conditioning Journal, 40, 2. Geraadpleegd op 29 april 2020 via https://www.researchgate.net/publication/321787886_Force-Time_Character…

Vergelijking 13: Chavda, S., Bromley, T., Jarvis, P., Williams, S., Bishop, C., Turner, A., Lake, J. & Mundy, P. (2017). Force-Time Characteristics of the Countermovement Jump: Analyzing the Curve in Excel. Strength and Conditioning Journal, 40, 2. Geraadpleegd op 29 april 2020 via https://www.researchgate.net/publication/321787886_Force-Time_Character…

Vergelijking 14: Chavda, S., Bromley, T., Jarvis, P., Williams, S., Bishop, C., Turner, A., Lake, J. & Mundy, P. (2017). Force-Time Characteristics of the Countermovement Jump: Analyzing the Curve in Excel. Strength and Conditioning Journal, 40, 2. Geraadpleegd op 29 april 2020 via https://www.researchgate.net/publication/321787886_Force-Time_Character…

Vergelijking 15: Giancoli, D.C. (2014). Natuurkunde deel I: mechanica & thermodynamica. (4de druk). Amsterdam: Pearson Benelux.

Vergelijking 16: Giancoli, D.C. (2014). Natuurkunde deel I: mechanica & thermodynamica. (4de druk). Amsterdam: Pearson Benelux.

Vergelijking 16: Giancoli, D.C. (2014). Natuurkunde deel I: mechanica & thermodynamica. (4de druk). Amsterdam: Pearson Benelux.

Vergelijking 17: Giancoli, D.C. (2014). Natuurkunde deel I: mechanica & thermodynamica. (4de druk). Amsterdam: Pearson Benelux.

Vergelijking 18: Giancoli, D.C. (2014). Natuurkunde deel II: elektriciteit, magnetisme, optica en moderne fysica. (4de druk). Amsterdam: Pearson Benelux.

Vergelijking 19: Giancoli, D.C. (2014). Natuurkunde deel II: elektriciteit, magnetisme, optica en moderne fysica. (4de druk). Amsterdam: Pearson Benelux.

Vergelijking 20: Giancoli, D.C. (2014). Natuurkunde deel II: elektriciteit, magnetisme, optica en moderne fysica. (4de druk). Amsterdam: Pearson Benelux.

Vergelijking 21: Rantalainen, T., Finni, T. & Walker, S. (2019). Jump height from inertial recordings: A

tutorial for a sports scientist. Scand J Med Sci Sports, 30, pp. 38–45. Geraadpleegd op 10 mei 2020 via https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sms.13546

 

Vergelijking 22: Rantalainen, T., Finni, T. & Walker, S. (2019). Jump height from inertial recordings: A

tutorial for a sports scientist. Scand J Med Sci Sports, 30, pp. 38–45. Geraadpleegd op 10 mei 2020 via https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sms.13546

 

Vergelijking 23: Shier, R. (2004). Statistics: paired t-test [Thesis]. Loughborough University

Vergelijking 24: Campens, C. (2017). Statistische verwerking [Syllabus]. HoGent, Natuur & Techniek.

Vergelijking 25: Foster, C., Rodriguez-Marroyo, J.A. & de Koning, J. (2017) Monitoring training loads: the past, the present and the future. International Journal of Sports Physiology and Performance, 12, S2.2 – S2.8. Geraadpleegd op 2 mei 2020 via https://journals.humankinetics.com/view/journals/ijspp/12/s2/article-pS2-2.xml

Vergelijking 26: Giancoli, D.C. (2014). Natuurkunde deel I: mechanica & thermodynamica. (4de druk). Amsterdam: Pearson Benelux.

Vergelijking 27: Giancoli, D.C. (2014). Natuurkunde deel I: mechanica & thermodynamica. (4de druk). Amsterdam: Pearson Benelux.

 

 

 

Vergelijking 28: Jiménez-Reyes, P.,Samozino, P.,Pareja-Blanco, F., Conceição, F.,

Cuadrado-Peñafiel, V., González-Badillo, J.J. & Morin, J.B.(2017). Validity of a simple method for measuring force-velocity-power profile in countermovement jump. International Journal of Sports Physiology and Performance, 12, nr.1, pp. 36-43. Geraadpleegd op 18 mei 2020 via https://www.researchgate.net/publication/299368299_Validity_of_a_Simple_Method_for_Measuring_Force-Velocity-Power_Profile_in_Countermovement_Jump

 

Video’s

How accelerometer works? | Working of accelerometer in a smartphone | MEMS inside accelerometer (2017). Geraadpleegd op 15 april 2020 via https://www.youtube.com/watch?v=T_iXLNkkjFo&t=179s

How gyroscope works | Learn under 5 min | Gyroscope in a smartphone | MEMS inside gyroscope (2017). Geraadpleegd op 15 april 2020 via https://www.youtube.com/watch?v=ti4HEgd4Fgo

How magnetometer works? | Working of magnetometer in a smartphone | MEMS inside magnetometer (2017). Geraadpleegd op 15 april 2020 via https://www.youtube.com/watch?v=_ZiLwoClRGQ&t=15s

Quaternions and 3d rotation, explained interactively (2018). Geraadpleegd op 24 april 2020 via https://www.youtube.com/watch?v=zjMuIxRvygQ

Websites

52021827 Vertical Jump Measurement IMU Device User Manual VERT MANUAL MAYFONK (2020). Geraadpleegd op 14 april 2020 via https://fccid.io/2AAJO52021827/User-Manual/Users-Manual-2027818

Ask the Expert: What Is Training Load? And How Can It Help Me? (2020). Geraadpleegd op 7 mei 2020 via https://www.firstbeat.com/en/blog/what-is-training-load-and-how-can-it-help-me/

Digitaal Hoogtemodel (DHMV) (z.d.). Geraadpleegd op 18 april 2020 via https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/digitaal-hoogtemodel-dhmv

Excess post oxygen consumption (EPOC) (z.d.). Geraadpleegd op 15 mei 2020 via https://coachmefit.nl/kennisbank/health-facts/excess-post-oxygen-consum…

For the First Time Ever, Panasonic's Image Analysis Technology "3D Tracking" Integrated into Live TV Broadcast of World Cup Volleyball 2019 (2019). Geraadpleegd op 16 april 2020 via https://news.panasonic.com/global/topics/2019/72016.html

Mobile mapping (z.d.). Geraadpleegd op 16 april 2020 via https://teccon.be/diensten/mobile-mapping/mobile-mapping-techniek/

Olympische spelen in de Klassieke Oudheid (2020). Geraadpleegd op 3 april 2020 via https://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_Spelen_in_de_Klassieke_Oudheid

One repetition maximum (2020). Geraadpleegd op 3 april 2020 via https://en.wikipedia.org/wiki/One-repetition_maximum

Rekstrookje (2020). Geraadpleegd op 16 april 2020 via https://nl.wikipedia.org/wiki/Rekstrookje

So what exactly is a force plate? (z.d.) Geraadpleegd op 18 april 2020 via https://www.hawkindynamics.com/blog/what-is-a-force-plate

THE OPTIMA HPS IS A REVOLUTIONARY DEVELOPMENT IN FORCE MEASUREMENT TECHNOLOGY, OFFERING A 10-FOLD IMPROVEMENT OVER ANY FORCE PLATFORM SYSTEM ON THE MARKET (z.d.) Geraadpleegd op 11 april 2020 via https://amti.biz/optima.aspx

The working principle of a compression load cell (z.d.) Geraadpleegd op 16 april via https://www.hbm.com/en/7325/the-working-principle-of-a-compression-load…

VERT (z.d.) Geraadpleegd op 14 april 2020 via https://www.myvert.com/gvert

Download scriptie (4.38 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool Gent
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
dr. Cornelis Stal