Zijn de dagen van het liberale humanitarisme geteld?

Laura
Werbrouck

Steeds vaker nemen niet-Westerse staten een belangrijkere rol op in het humanitaire veld. Gekleurd door een Westers gedomineerd verleden, is het liberale humanitarisme één van de fundamenten van onze wereldorde. Nochtans merken we anno 2020 meer dan ooit tevoren dat opkomende machten de wereld niet altijd op dezelfde manier zien. Dat is ook niet zo gek. Het fundament van de liberale wereldorde werd gelegd in 1648, toen enkele Europese grootmachten een reeks vredesverdragen tekenden na de Tachtigjarige oorlog. En niet-Westerse landen? Je raadt het goed, die waren niet aanwezig. Vandaag de dag wordt dat steeds pijnlijker duidelijk, ook in het humanitaire veld. Meer en meer niet-Westerse naties zoals Turkije laten hun macht gelden en de vraag is wat de gevolgen ervan kunnen zijn voor het liberale humanitarisme. 

Hedendaags humanitarisme: de ultieme uiting van ons liberale gedachtegoed?

Internationaal humanitarisme is sinds decennia gestoeld op pijlers van neutraliteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid. In theorie is het dus een apolitieke ruimte, waarin hulp gegeven wordt aan iedereen die het nodig heeft. In realiteit is dat echter anders. De jaren ’90 produceerden heel wat tragedies die duidelijk maakten dat vooral onderliggende drijfveren bepaalden waar geld en hulp naartoe zouden gaan. Deze context gaf vorm aan het liberale humanitarisme, waarin het geloof in de democratische vrede en mensenrechten centraal staan; twee noties waar sommige niet-Westerse staten niet altijd even wild van zijn. Hoe staan die staten dan tegenover het liberale humanitarisme?

Turkije’s Humanitaire Diplomatie: het hoogtepunt van altruïsme?

Turkish flagEén van de rising stars in het humanitaire veld is Turkije. Het engagement van het land werd duidelijk in 2013 toen het humanitaire diplomatie opnam als officieel onderdeel van het Turks buitenlands beleid. Turkije nam steeds vaker deel aan bemiddeling en vredesmissies, ondersteunde ontwikkelingslanden in hun economische groei en stuurde hulp naar verschillende regio’s in de wereld. Laat ons vooral ook de miljoenen Syrische vluchtelingen binnen de Turkse grenzen niet vergeten. Stapt Turkije zo mee in het Westerse liberale humanitarisme? In feite doet Turkije méér; het combineert humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking met het sluiten van lucratieve business deals en het uitbouwen van politieke relaties. Heeft Turkije dan een andere visie op humanitarisme? Het antwoord op die vraag werd gezocht in 4895 officiële Turkse speeches, persberichten, artikels en interviews. Een doorgedreven discoursanalyse creëerde een beeld van de Turkse humanitaire hulp; enerzijds reflecteerde het hoe Turkse politici humanitaire hulp vormgeven en anderzijds kwam hun standpunt tegenover de liberale en veelal Westerse vorm van humanitarisme boven drijven.

Turkse humanitaire hulp: een superieur alternatief voor een gefaald Westers concept?

Het traditionele veld had gefaald en sleepte zichzelf voort, struikelend over haar vele gebreken maar ondersteund door haar hypocriete sponsors

Uit het onderzoek bleek dat Turkije zichzelf presenteerde als een land dat het liberale humanitarisme omarmde door onder andere vaak liberale ideeën te vermelden. Toch namen ze duidelijk afstand van de klassieke Westerse donoren. Die zagen ze als passief en gedreven door onderliggende politieke drijfveren. De hulp die deze traditionele donoren gaven was allesbehalve onpartijdig en was volgens Turkije misschien zelfs eerder een middel om onrechtmatig te kunnen interveniëren in andere landen. Het traditionele veld had met andere woorden gefaald en sleepte zichzelf voort, struikelend over haar vele gebreken maar ondersteund door haar hypocriete sponsors. Door de realiteit zo te framen, kon Turkije zijn eigen humanitaire diplomatie voorstellen als een superieur alternatief. Het stokpaardje in hun retoriek was het veelvuldig benadrukken dat Turkije, in tegenstelling tot de traditionele donors, wél hulp verleende aan iedereen die het nodig had. Maar was dat wel zo?

Door de ontvangende landen in kaart te brengen, bleek dat Turkije zijn hulp voornamelijk aanbood aan landen waar het banden mee had. Zo werd duidelijk dat hulp vooral gegeven werd aan landen in de Oemma, de Islamitische gemeenschap. Op zich is dat niet zo vreemd. Het is eigen aan de mens om hulp te willen geven aan diegenen waarmee je een connectie hebt, maar wanneer dat aanbod getriggerd wordt door een wens om meer macht uit te kunnen oefenen in de regio? Dan zit je natuurlijk met een politiek gekleurd verhaal. En was dat niet wat Turkije de anderen verweet? Toch kregen ook landen buiten de Oemma humanitaire steun van Turkije. Maar ook hier leek telkens een politiek motief aanwezig. Er werd vooral assistentie aangeboden in regio’s die Turkije’s eigen economische groei ten goede zou komen. De onderliggende drijfveren maakten een significant deel uit van de humanitaire diplomatie van Turkije, maar werden consequent bedekt met een dikke mantel van liberale waarden en geframed vanuit een alomvattende verplichting tegenover de mensheid om actie te ondernemen. Vanaf 2015 werd die morele verplichting nog breder gezien en startte Turkije zijn strijd tegen het terrorisme. Het gaf aan op die manier miljoenen Syriërs te beschermen, maar het leek vooral een manier te zijn om de eigen nationale veiligheid te waarborgen en het aantal Syrische vluchtelingen binnen de Turkse grenzen te reduceren.

De resultaten van dit onderzoek tonen vooral aan dat landen zoals Turkije een actieve bijdrage willen leveren aan het humanitaire veld en dat ze doorgedreven veranderingen daarbij niet schuwen. Als ze hierin slagen, wordt de vraag wat dit op lange termijn betekent voor de liberale wereldorde.

Boven alles bleek dat Turkije zijn humanitaire diplomatie een onderdeel is en blijft van het Turkse buitenlandse beleid. Het naleven van apolitieke waarden zoals neutraliteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid zou daarom altijd een uitdaging zijn geweest. In de plaats daarvan lijkt de humanitaire hulp vooral een manier te zijn om nationale belangen en doelen na te streven en veilig te stellen. Wat Turkije zo interessant maakt is dat het in die queeste zijn eigen model van humanitaire hulp nog steeds als superieur alternatief naar voren schuift. De resultaten van dit onderzoek tonen vooral aan dat landen zoals Turkije een actieve bijdrage willen leveren aan het humanitaire veld en dat ze doorgedreven veranderingen daarbij niet schuwen. Als ze hierin slagen, wordt de vraag wat dit op lange termijn betekent voor de liberale wereldorde.

Bibliografie

Bibliography

Secondary Sources

 Abdullah Gül. (n.d.). Abdullah Gül. Retrieved July 28, 2020, from http://www.abdullahgul.gen.tr/.

Akpınar, P. (2013). Turkey’s Peacebuilding in Somalia: The Limits of Humanitarian Diplomacy. Turkish Studies, 14(4), 735–757. https://doi.org/10.1080/14683849.2013.863448

Ali, A. (2011). Turkey's foray into Africa: a new humanitarian power?. Insight Turkey, 13(4), 65-73.

Altunişik, M. B. (2014). Turkey as an ‘Emerging Donor’ and the Arab Uprisings. Mediterranean Politics, 19(3), 333–350. https://doi.org/10.1080/13629395.2014.959761

Altunışık, M. B. (2019). Turkey’s Humanitarian Diplomacy: The AKP Model. Retrieved January 16, 2020 from https://www.cmi.no/publications/6973-turkeys-humanitarian-diplomacy-the…

Aras, B. (2009). The Davutoğlu era in Turkish foreign policy. Insight Turkey, 11(3), 127-142.

Aras, B. (2014). Davutoğlu Era in Turkish Foreign Policy Revisited. Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 16(4), 404–418. https://doi.org/10.1080/19448953.2014.938451

Aras, B. (2019). The Crisis and Change in Turkish Foreign Policy After July 15. Alternatives: Global, Local, Political, 44(1), 6–18. https://doi.org/10.1177/0304375419837415

Baird, T. (2015). The geopolitics of Turkey’s ‘humanitarian diplomacy’ in Somalia: a critique. Review of African Political Economy, 43(149), 470–477. https://doi.org/10.1080/03056244.2015.1084913

Barnett, M. (2005). Humanitarianism transformed. Perspectives on politics, 3(4), 723-740.

Barnett, M. (2009). Evolution Without Progress? Humanitarianism in a World of Hurt. International Organization, 63(4), 621–663. https://doi.org/10.1017/s0020818309990087

Barnett, M. (2011). Empire of humanity: A history of humanitarianism, Ithaca: Cornell University Press, 312 p.

Bayer, R., & Keyman, E. F. (2012). Turkey: An Emerging Hub of Globalization and Internationalist Humanitarian Actor? Globalizations, 9(1), 73–90. https://doi.org/10.1080/14747731.2012.627721

Belloni, R. (2007). The trouble with humanitarianism. Review of international Studies, 33(3), 451-474. https://doi.org/10.1017/s0260210507007607

Binder, A., Meier, C., & Steets, J. (2010). Humanitarian assistance: truly universal. A Mapping Study of Non-Western Donors. GPPi Research Paper Series, Global Public Policy Institute, 12, 1-41.

Binder, A., & Erten, C. (2013, October). From Dwarf to Giant: Turkey’s Contemporary Humanitarian Assistance. Global Public Policy Institute, 1-14.

Binder, A. (2014). The Shape and Sustainability of Turkey’s Booming Humanitarian Assistance. Revue Internationale de Politique de Développement, 5(2), 1–15. https://doi.org/10.4000/poldev.1741

Çelik, N., & İşeri, E. (2016). Islamically oriented humanitarian NGOs in Turkey: AKP foreign policy parallelism. Turkish Studies17(3), 429-448.

Cetinoglu, T. (2019). ‘New’ humanitarianisms and programming: the encounter of Turkey and Europe with Syrian refugees. Conflict, Security & Development, 19(3), 289-294.

Checkel, J. T. (2008). Constructivism and foreign Policy, in Smith, S., Hadfield, A., Dunne, T. (eds.), Foreign Policy: Actors, Theories, Cases (71–82), New York: Oxford University Press, 427 p.

Daily Sabah. (2016, November 2). Globalization new form of colonialism, President Erdoğan says. Daily Sabah. Retrieved from https://www.dailysabah.com

Davidson, J. (2012). Humanitarian Intervention as Liberal Imperialism: A Force for Good. Polis Journal, 7, 128-164.

Davutoğlu, A. (2008). Turkey's foreign policy vision: an assessment of 2007. Insight Turkey, 10(1), 77-96.

Davutoğlu, A. (2013). Turkey’s humanitarian diplomacy: objectives, challenges and prospects. Nationalities Papers, 41(6), 865–870. https://doi.org/10.1080/00905992.2013.857299

De Lauri, A. (2018). Humanitarian Diplomacy: A New Research Agenda. Retrieved February 3, 2020, from https://www.cmi.no/publications/6536-humanitarian-diplomacy-a-new-resea…

Derrida, J. (1976) Of Grammatology,. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 360 p.

Derrida, J. (1981). Positions, Chicago: University of Chicago Press, 122 p.

De Saussure, F. (1974). Course in general linguistics, New York: Columbia University Press.

Development Initiatives. (2019). global humanitarian assistance report 2019. Retrieved August 10, 2020, from https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GHA%20report%…

Donelli, F. (2017). A hybrid actor in the Horn of Africa, in Ylönen, A., & Záhořík, J. (eds.), The Horn of Africa since the 1960s (158–170), New York: Routledge, 270 p. https://doi.org/10.4324/9781315557083-11

Donelli, F. (2018). The Ankara consensus: the significance of Turkey’s engagement in sub-Saharan Africa. Global Change, Peace & Security, 30(1), 57–76. https://doi.org/10.1080/14781158.2018.1438384

Donini, A., Hansen, G., Harris, S., Minear, L., Mowiee, T., & Wilder, A. (2008). The State of the Humanitarian Enterprise. Feinstein International Center. Retrieved from https://doms.csu.edu.au/csu/file/1dcf1dcc-57a5-84bb-d330-473975a0affb/1…

DuBois, M. (2018). The new humanitarian basics. Overseas Development Institute (ODI), Humanitarian Policy Group (HPG). Constructive Deconstruction: Imagining Alternative Humanitarian Action, Humanitarian Policy Group, 1-36.

Duncombe, C., & Dunne, T. (2018). After liberal world order. International affairs, 94(1), 25-42.

Dunn, K. C., & Neumann, I. B. (2016). Undertaking discourse analysis for social research, Ann Arbor, University of Michigan Press, 152 p.

Eyrice Tepeciklioğlu, E. (2015). What is Turkey doing in Africa? African opening in Turkish foreign policy. Research Turkey Centre for Policy and Research on Turkey, 95-106.

Foucault, M. (1984). Nietzsche, Genealogy, History' in Rabinow, P.(ed.) The Foucault Reader. New York: Pantheon, 76-100.

Gilley, B. (2015). Turkey, Middle Powers, and the New Humanitarianism. Perceptions: Journal of International Affairs, 20(1), 37-58.

Guo, X. (2020). Turkey’s International Humanitarian Assistance during the AKP Era: Key Actors, Concepts and Motivations. Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies, 14(1), 121–140. https://doi.org/10.1080/25765949.2020.1728974

Hale, W. (2012). Turkish foreign policy since 1774, Oxford: Routledge, 360 p.

Halperin, S., & Heath, O. (2012). Political Research: Methods and Practical Skills, Oxford: Oxford University Press, 488 p.

Hansen, L. (2006). Security as practice: discourse analysis and the Bosnian war, London: Routledge, 288 p.

Harmer, A., Cotterell, L. (2005). Diversity in Donorship: The Changing Landscape of Official Humanitarian Aid. Overseas Development Institute, 1-70.

Haşimi, C. (2014). Turkey’s humanitarian diplomacy and development cooperation. Insight Turkey, 16(1), 127-145.

Haugom, L. (2019). Turkish foreign policy under Erdoğan: A change in international orientation?. Comparative Strategy, 38(3), 206-223.

Hoffmann, C. (2019). Neo-Ottomanism, Eurasianism or securing the region? A longer view on Turkey’s interventionism. Conflict, Security & Development, 19(3), 301-307.

Holmes, J. (2007, December 1). Humanitarian action: a Western-dominated enterprise in need of change, Forced Migration Review. Retrieved February 3, 2020, from https://www.fmreview.org/humanitarianreform/holmes

International Crisis Group. (2016, November 30). Blurring the Borders: Syrian Spillover Risks for Turkey. Retrieved February 3, 2020, from https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterran…

Kirişçi, K. (2009). The transformation of Turkish foreign policy: The rise of the trading state. New Perspectives on Turkey, 40, 29-57.

Kirisci, K. (2011). Turkey's "demonstrative effect" and the transformation of the Middle East. Insight Turkey, 13(2), 33.

Klotz, A., & Lynch, C. M. (2014). Strategies for research in constructivist international relations, New York: Routledge, 144 p.

Kulaklıkaya, M., & Aybey, A. (2009). An emerging donor in the Mediterranean basin: Turkey, Med 2008. Retrieved January 21, 2019, from https://www.iemed.org/anuari/2008/aarticles/EN263.pdf

Kulaklikaya, M., & Nurdun, R. (2010). Turkey as a new player in development cooperation. Insight Turkey, 12(4), 131-145.

Laclau, E. and Mouffe, C. (1985) Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, London: Verso, 197 p.

Lamb, C. (2008, June 26). Humanitarian Diplomacy - IFRC. Retrieved February 3, 2020, from https://www.ifrc.org/en/news-and-media/opinions-and-positions/speeches/…

Langan, M. (2017). Virtuous Power Turkey in Sub-Saharan Africa: The ‘Neo-Ottoman’ Challenge to the European Union. Third World Quarterly, 38(6), 1399-1414.

Milliken, J. (1999). The study of discourse in international relations: A critique of research and methods. European journal of international relations, 5(2), 225-254.

OECD. (2019). Development Co-operation Report. OECD, 1–156. https://doi.org/10.1787/20747721

Oğuzlu, T. (2012). The ‘Arab Spring’ and the Rise of the 2.0 Version of Turkey’s ‘zero problems with neighbors’ Policy. SAM Papers 1, 1-22.

Oğuzlu, T., & Parlar Dal, E. (2013). Decoding Turkey's Rise: An Introduction. Turkish Studies, 14(4), 617-636.

Öniş, Z. (2011). Multiple Faces of the “New” Turkish Foreign Policy: Underlying Dynamics and. Insight Turkey, 13(1), 47-65.

Özkan, M. (2013). Does “rising power” mean “rising donor”? Turkey's development aid in Africa. Africa Review, 5(2), 139-147.

Paris, R., (2010). Saving Liberal Peacebuilding. Review of International Studies 36(2), 337-365. 

Peters, M. A. (2019). The ‘crooked timber’ of humanitarianism. Educational Philosophy and Theory, 51(12), 1179–1186. https://doi.org/10.1080/00131857.2019.1575173

Presidency of the Republic of Turkey. (n.d.). Presidency of the Republic of Turkey. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/presidency/

Pugh, M., Cooper, N., & Turner, M. (Eds.). (2016). Whose peace? Critical perspectives on the political economy of peacebuilding, London: Springer, 433 p.

Régnier, P. (2011). The emerging concept of humanitarian diplomacy: identification of a community of practice and prospects for international recognition. International Review of the Red Cross, 93(884), 1211–1237. https://doi.org/10.1017/s1816383112000574

Said, E. (1978). Orientalism, New York: Pantheon Books, 368 p.

Schmidt, A. (2013). Coordinating Development in Conflict States: Donor Networks in Somalia. IDS Bulletin, 44(1), 53–71. https://doi.org/10.1111/1759-5436.12007

Severino, J. M., & Ray, O. (2009). The end of ODA: death and rebirth of a global public policy. Retrieved February 3, 2020, from https://www.cgdev.org/publication/end-oda-death-and-rebirth-global-publ…

Six, C. (2009). The Rise of Postcolonial States as Donors: a challenge to the development paradigm?. Third World Quarterly, 30(6), 1103-1121.

Tank, P. (2013). Turkey’s new humanitarian approach in Somalia. Retrieved February 3, 2020, from https://emergingpowerspeacebuilding.files.wordpress.com/2015/08/tank-tu…

Tank, P. (2015). Turkey as a humanitarian actor: the critical cases of Somalia and Syria. Retrieved February 3, 2020, from https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/e322a62c1a18b…

Taşpınar, Ö. (2016, July 28). The Three Strategic Visions of Turkey. Retrieved February 3, 2020, from https://www.brookings.edu/research/the-three-strategic-visions-of-turke…

Thiessen, C., & Özerdem, A. (2019). Turkey in Somalia: challenging North/Western interventionism? Third World Quarterly, 40(11), 1976–1995. https://doi.org/10.1080/01436597.2019.1619074

TIKA. (2014). Turkish Development Assistance Report. Retrieved February 3, 2020, from https://www.tika.gov.tr/en/publication/list/turkish_development_assista…

TIKA. (2017). Turkish Development Assistance Report. Retrieved February 3, 2020, from https://www.tika.gov.tr/en/publication/list/turkish_development_assista…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (n.d.-a). Turkish Emergency Humanitarian Assistance. Retrieved February 3, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/humanitarian-assistance-by-turkey.en.mfa

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (n.d.-b). Turkish Ministry of Foreign Affairs. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/default.en.mfa

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013aq, March 26). Statement by Mr. Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey at the 24th Summit Meeting of the League of Arab States, 26 March 2013, Doha. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/statement-by-mr_-ahmet-davuto%C4%9Flu_-minister-o…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013f). Foreign Minister Davutoğlu Oppression in Syria is a test for the UN. We will see whether the UN will pass the test or not in the course of the time. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-oppression-in-syria-is…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013r). Zero Problems in a New Era. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/zero-problems-in-a-new-era.en.mfa

Venkatachalam, M. (2019). Turkey in Africa: voyeurism, neo-Ottomanism and Islamic humanitarianism. ASC working paper.

Yardımcı, A. (2019). An Emerging Donor in Retrospect: Innovating South-South Cooperation, 349–372. https://doi.org/10.2307/j.ctvnp0kv2.19

Yavuz, M. H. (2016). Social and Intellectual Origins of Neo-Ottomanism: Searching for a Post-National Vision. Die Welt Des Islams, 56(3–4), 438–465. https://doi.org/10.1163/15700607-05634p08

Wendt, A. (1999). Social Theory of International Politics, Cambridge: Cambridge University Press, 429 p.

 

Primary Sources

Al Jazeera. (2018, February 3). Turkey FM: Kurdish YPG in Afrin are a security threat. Retrieved July 28, 2020, from https://www.aljazeera.com/programmes/talktojazeera/2018/02/turkey-fm-ku…

Çavuşoğlu, M. (2016a). Humanistanbul: World Humanitarian Summit. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/article-by-h_e_-mr_-mevl%C3%BCt-%C3%A7avu%C5%9Fo%…

Çavuşoğlu, M. (2016b). Turkey - Africa Development Partnership: A Human-Oriented Approach. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/article-by-h_e_-mr_-mevl%C3%BCt-%C3%A7avu%C5%9Fo%…

Çavuşoğlu, M. (2016c, August 8). Fighting The Enemies Of Democracy With Democracy. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/article-by-h_e_-mevl%C3%BCt-%C3%A7avu%C5%9Fo%C4%9…

Çavuşoğlu, M. (2016d, December 20). Turkey and the Syrian Refugee Crisis: An Example for Humanity. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/article-by-h_e_-mr_-mevlut-cavusoglu-published-in…

Çavuşoğlu, M. (2017a, May 11). An enterprising and humanitarian policy for Somalia. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/article-by-h_e_-mr_-mevl%C3%BCt-%C3%A7avu%C5%9Fo%…

Çavuşoğlu, M. (2017b, May 25). Africa and Turkey at the threshold of a lasting partnership. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/article-by-h_e_-mr_-mevl%C3%BCt-%C3%A7avu%C5%9Fo%…

Çavuşoğlu, M. (2017c, June 30). Surge in Diplomacy, Action in Mediation. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/article-by-h_e_-mr_-mevl%C3%BCt-%C3%A7avu%C5%9Fo%…

Çavuşoğlu, M. (2017d, September 4). Turkey-EU Relations: Investing in our common future. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-cavusoglu_s-article-on-turkey-eu…

Çavuşoğlu, M. (2017e, October 30). Article by H.E. Mr. Mevlüt Çavuşoğlu Published in El Mercurio (Chile), 30 October 2017. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/article-by-h_e_-mr_-mevlut-cavusoglu-published-in…

Çavuşoğlu, M. (2018a). Seeking Peace Needs an Enterprising Foreign Policy. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-mevlut-cavusoglu_nun-daily…

Çavuşoğlu, M. (2018b, January 10). Article by H.E. Mr. Mevlüt Çavuşoğlu published in Newsweek, 10 January 2018. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/article-by-h_e_-mr_-mevlut-cavusoglu-published-in…

Çavuşoğlu, M. (2018c, January 28). America Has Chosen the Wrong Partner. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/article-by-h_e_-mr_-mevlut-cavusoglu-published-in…

Çavuşoğlu, M. (2018d, March 2). Time to bust the myths about Turkey. Europe couldn’t do without us. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-mevlut-cavusoglu_nun-the-t…

Çavuşoğlu, M. (2018e, March 20). Turkey: The best ally for the security of Europe. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-mevlut-cavusoglu_nun-le-mo…

Çavuşoğlu, M. (2018f, April 5). The Meaning of Operation Olive Branch. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/article-by-h_e_-mr_-mevlut-cavusoglu_-the-ministe…

Çavuşoğlu, M. (2018g, May 25). Turkey and Africa are building a solid partnership. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-mevlut-cavusoglu_nun-25-ma…

Çavuşoğlu, M. (2018h, August 20). Foreign Minister Çavuşoğlu’s op-ed published in “USA Today” on the self defeating nature of US sanctions, 20 August 2018. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-mevlut-cavusoglu_nun-usa-t…

Çavuşoğlu, M. (2019a, May 14). Let’s put Turkey’s EU membership back on track. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-mevlut-cavusoglu_nun-polit…

Çavuşoğlu, M. (2019b, October 11). Why Turkey Took the Fight to Syria. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-mevlut-cavusoglu_nun-new-y…

Çavuşoğlu, M. (2020a, March 5). Europe Should Finally Wake Up From Its Long Sleep. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-mevlut-cavusoglu_nun-alman…

Çavuşoğlu, M. (2020b, March 22). EU inaction on Syrian refugees is a stain on human conscience. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-mevlut-cavusoglu_nun-the-f…

Çavuşoğlu, M. (2020c, April 2). What We Do Today Will Define Tomorrow. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-mevlut-cavusoglu_nun-the-w…

Erdoğan, R. T. (2017, July 15). The article published in the Guardian. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/articles/1900/99663/the-article-published-in-the-guardian

Erdoğan, R. T. (2018a, September 10). The article published in the Wall Street Journal. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/articles/1900/99664/the-article-published-in-the-wall-street-journal

Erdoğan, R. T. (2018b, September 26). The article published in the Foreign Policy. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/articles/1900/99668/the-article-published-in…

Erdoğan, R. T. (2018c, November 2). The article published in the Washington Post. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/articles/1900/99665/the-article-published-in…

Erdoğan, R. T. (2019a, January 7). The article published in the New York Time. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/articles/1900/100466/the-article-published-i…

Erdoğan, R. T. (2019b, July 2). The article published in the Global Times. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/articles/1900/106909/the-article-published-i…

Erdoğan, R. T. (2019c, October 14). The article published in the Wall Street Journal. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/articles/1900/111099/the-article-published-i…

Erdoğan, R. T. (2020, January 18). The article published in Politico. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/articles/1900/115319/the-article-published-i…-

Gül, A. (2013a, September 23). H.E. President Abdullah Gül’s Address At The Working Breakfast Hosted By Merrill Lynch. Retrieved July 28, 2020, from http://www.abdullahgul.gen.tr/speeches-statements/344/87173/he-presiden…

Gül, A. (2013b, September 24). H.E. Abdullah Gül’s Address at the General Debate of the 68th Session of the UN General Assembly. Retrieved July 28, 2020, from http://www.abdullahgul.gen.tr/speeches-statements/344/87177/he-abdullah…

Gül, A. (2013c, September 26). H.E. President Abdullah Gül’s Address At The Council on Foreign Relations. Retrieved July 28, 2020, from http://www.abdullahgul.gen.tr/speeches-statements/344/87217/he-presiden…

Gül, A. (2013d, October 1). H.E. President Abdullah Gül’s Address on the Occasion of the Commencement of the New Legislative Year of the TBMM. Retrieved July 28, 2020, from http://www.abdullahgul.gen.tr/speeches-statements/344/87262/he-presiden…

Gül, A. (2013e, October 4). H.E. President Abdullah Gül’s Address At The 4th Istanbul Forum. Retrieved July 28, 2020, from http://www.abdullahgul.gen.tr/speeches-statements/344/87312/he-presiden…

Gül, A. (2013f, October 14). President Gül’s Message on Eid Al-Adha. Retrieved July 28, 2020, from http://www.abdullahgul.gen.tr/speeches-statements/344/87400/president-g…

Gül, A. (2013g, October 24). Message by HE Abdullah Gul, President of the Republic of Turkey on the Occasion of the 68th Anniversary of the Foundation of The United Nations. Retrieved July 28, 2020, from http://www.abdullahgul.gen.tr/speeches-statements/344/87452/mebage-by-h…

Gül, A. (2013h, October 28). 90th Anniversary of the Republic of Turkey. Retrieved July 28, 2020, from http://www.abdullahgul.gen.tr/speeches-statements/344/87507/90th-annive…

Gül, A. (2013i, October 30). H.E. President Abdul H. E. President Abdullah Gül’s Speech at the 5th Izmir Economic Congreslah Gül’s Address at the 5th Iziır Economıc Congress. Retrieved July 28, 2020, from http://www.abdullahgul.gen.tr/speeches-statements/344/87548/he-presiden…

Gül, A. (2013j, November 9). The 75th Anniversary of Atatürk’s Death. Retrieved July 28, 2020, from http://www.abdullahgul.gen.tr/speeches-statements/344/87666/the-75th-an…

Gül, A. (2013k, November 20). H.E. President Abdullah Gül’s Address at the 4th Bosphorus Regional Cooperation Summit. Retrieved July 28, 2020, from http://www.abdullahgul.gen.tr/speeches-statements/344/88557/he-presiden…

Gül, A. (2013l, December 31). New Year. Retrieved July 28, 2020, from http://www.abdullahgul.gen.tr/speeches-statements/344/88153/new-year.ht…

Gül, A. (2014a, May 30). H.E. President Abdullah Gül’s Address at Harvard Kennedy School. Retrieved July 28, 2020, from http://www.abdullahgul.gen.tr/speeches-statements/344/90147/he-presiden…

Gül, A. (2014b, July 22). The Statement of President Abdullah Gul on The occasion of The 3-Day “National Mourning” for The Victims of Gaza. Retrieved July 28, 2020, from http://www.abdullahgul.gen.tr/speeches-statements/344/90608/the-stateme…

Presidency of the Republic of Turkey. (2014a, October 1). Opening Remarks On The Occasion Of The 24th Term Of The 5th Legislative Year Of The Turkish Grand National Assembly. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/3192/opening-remarks…

Presidency of the Republic of Turkey. (2014b, October 4). Message on Eid Al-Adha. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/3193/message-on-eid-…

Presidency of the Republic of Turkey. (2014c, December 24). Christmas Day Message. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/3195/christmas-day-m…

Presidency of the Republic of Turkey. (2015a). 4 day visit to Africa: Djibouti. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/exclusive/africa/djibouti/

Presidency of the Republic of Turkey. (2015b). 4 day visit to Africa: Ethiopia. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/exclusive/africa/ethiopia/

Presidency of the Republic of Turkey. (2015c). 4 day visit to Africa: Somalia. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/exclusive/africa/somalia/

Presidency of the Republic of Turkey. (2015d, January 29). Turkish Radio and Television Corporation (TRT). Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/turkish-radio-and-television-corporation-trt

Presidency of the Republic of Turkey. (2015e, June 16). President Recep Tayyip Erdoğan’s Statement on the Death Sentences Issued in Egypt. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/32711/president-rece…

Presidency of the Republic of Turkey. (2015f, October 1). Turkish Grand National Assembly 25th Term 2nd Legislative Year Opening Speech. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/35495/turkish-grand-…

Presidency of the Republic of Turkey. (2015g, October 24). Message By H.E. President Recep Tayyip Erdoğan On The Occasion Of The 70th Anniversary Of The Foundation Of The UN. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/35751/message-by-he-…

Presidency of the Republic of Turkey. (2015h, October 28). President Erdoğan’s message on the Republic Day. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/35791/president-erdo…

Presidency of the Republic of Turkey. (2016a, February 17). Statement on bomb attack that took place in Ankara. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/39852/statement-on-b…

Presidency of the Republic of Turkey. (2016b, March 13). Statement on the terrorist attack in the Kızılay neighborhood of Ankara. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/40135/statement-on-t…

Presidency of the Republic of Turkey. (2016c, March 22). Statement by President Recep Tayyip Erdoğan on Terrorist Attacks in Belgium. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/41229/statement-by-p…

Presidency of the Republic of Turkey. (2016d, March 27). Statement by President Erdoğan on Terrorist Attack in Pakistan. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/41290/statement-by-p…

Presidency of the Republic of Turkey. (2016e, May 9). Message by President Recep Tayyip Erdoğan on Occasion of Europe Day. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/43904/message-by-pre…

Presidency of the Republic of Turkey. (2016f, May 23). President Erdoğan Underscores the Need to Reform the UN Security Council. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/news/542/44033/insanligin-kaderini-5-ulkenin…

Presidency of the Republic of Turkey. (2016g, May 23). We should rehandle the global aid system. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/news/542/44026/kuresel-yardim-sistemini-yeni…

Presidency of the Republic of Turkey. (2016h, May 23). World Humanitarian Summit: bilateral meetings. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/exclusive/diz/2/

Presidency of the Republic of Turkey. (2016i, June 20). The President’s Statement on World Refugee Day. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/44458/the-presidents…

Presidency of the Republic of Turkey. (2016j, June 28). Statement by President Recep Tayyip Erdoğan on the Terror Attack on Istanbul Atatürk Airport. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/45540/statement-by-p…

Presidency of the Republic of Turkey. (2016k, July 15). Statement by President Recep Tayyip Erdoğan on the Terror Attack in Nice, France. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/45654/statement-by-p…

Presidency of the Republic of Turkey. (2016l, August 21). Terrorist Attack in Gaziantep. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/51019/terrorist-atta…

Presidency of the Republic of Turkey. (2016m, August 26). Terrorist Attack in Cizre. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/51087/terrorist-atta…

Presidency of the Republic of Turkey. (2016n, August 29). August 30 Victory Day. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/51123/august-30-vict…

Presidency of the Republic of Turkey. (2016o, October 24). President’s Message on the 71st Anniversary of the Establishment of the UN. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/55741/birlesmis-mill…

Presidency of the Republic of Turkey. (2016p, October 27). Telephone Conversation with U.S. President Obama. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/55774/telephone-conv…

Presidency of the Republic of Turkey. (2016q, October 29). Message of President Erdoğan on the Republic Day. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/message-of-president-erdogan-on-the-republic-day…

Presidency of the Republic of Turkey. (2016r, December 11). Press Statement by President Erdoğan on the terrorist attack in Istanbul. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/65318/press-statemen…

Presidency of the Republic of Turkey. (2016s, December 15). Telephone Conversation with U.S. President Obama. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/66426/telephone-conv…

Presidency of the Republic of Turkey. (2016t, December 17). Press Statement by President Erdoğan on Terrorist Attack in Kayseri. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/66398/press-statemen…

Presidency of the Republic of Turkey. (2017a, May 9). Europe Day Message by President Erdoğan. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/75123/avrupa-gunu-me…

Presidency of the Republic of Turkey. (2017b, May 23). Message Of The President On The Occasion Of The First Anniversary Of The World Humanitarian Summit. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/75322/dunya-insani-z…

Presidency of the Republic of Turkey. (2017c, June 20). Message by President Recep Tayyip Erdoğan on World Refugee Day. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/77644/dunya-multecil…

Presidency of the Republic of Turkey. (2017d, August 29). August 30 Victory Day. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/83305/30-agustos-zaf…

Presidency of the Republic of Turkey. (2017e, October 24). The 72nd Anniversary of the Establishment of the United Nations. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/86069/the-72nd-anniv…

Presidency of the Republic of Turkey. (2017f, November 9). Message by President Erdoğan on the 79th Anniversary of the Passing of Ghazi Mustafa Kemal. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/87271/message-by-pre…

Presidency of the Republic of Turkey. (2017g, November 21). President Erdoğan to Visit Sochi. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/87406/president-erdo…

Presidency of the Republic of Turkey. (2017h, December 6). Call to the World Public Opinion on Al Quds. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/87611/dunya-kamuoyun…

Presidency of the Republic of Turkey. (2017i, December 9). President Erdoğan’s Message on Human Rights Day. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/87656/president-erdo…

Presidency of the Republic of Turkey. (2017j, December 23). Christmas Message by President Erdoğan. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/87825/christmas-mess…

Presidency of the Republic of Turkey. (2018a, January 27). Statement on the Phone Call Between Presidential Spokesperson Ambassador İbrahim Kalın and US National Security Advisor General H.R. McMaster. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/89229/statement-on-t…

Presidency of the Republic of Turkey. (2018b, April 24). Message Sent by President Erdoğan to the Religious Ceremony Held in the Armenian Patriarchate of Istanbul on 24 April 2018. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/92513/message-sent-b…

Presidency of the Republic of Turkey. (2018c, May 9). Europe Day Message. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/94170/europe-day-mes…

Presidency of the Republic of Turkey. (2018d, June 20). World Refugee Day Message. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/94590/world-refugee-…

Presidency of the Republic of Turkey. (2018e, July 10). President Erdoğan’s Visit to Brussels for NATO Summit. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/94787/president-erdo…

Presidency of the Republic of Turkey. (2018f, July 24). H.E. President Erdoğan’s Message For The 95th Anniversary Of The Lausanne Peace Treaty. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/95925/h-e-president-…

Presidency of the Republic of Turkey. (2018g, October 16). President Erdoğan to Visit Moldova. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/99172/president-erdo…

Presidency of the Republic of Turkey. (2018h, October 19). Cambodian PM Hun Sen to Visit Turkey. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/99241/cambodian-pm-h…

Presidency of the Republic of Turkey. (2018i, October 24). President Erdoğan’s Message On The 73rd Anniversary Of The Establishment Of The UN. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/99360/president-erdo…-

Presidency of the Republic of Turkey. (2018j, October 28). President Erdoğan’s Message on 29 October Republic Day. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/99431/president-erdo…

Presidency of the Republic of Turkey. (2018k, November 9). Message by President Erdoğan on the 80th Anniversary of the Passing of Ghazi Mustafa Kemal Atatürk. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/99604/message-by-pre…

Presidency of the Republic of Turkey. (2018l, December 10). President Erdoğan’s Message on Human Rights Day. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/100031/president-erd…-

Presidency of the Republic of Turkey. (2018m, December 11). President Erdoğan’s Message on Hanukkah. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/87682/hanuka-bayrami-mesaji

Presidency of the Republic of Turkey. (2018, December 31). New Year message by President Recep Tayyip Erdoğan. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/100361/new-year-mess…

Presidency of the Republic of Turkey. (2019a, March 17). March 18th Martyrs’ Day and 104th Anniversary of Çanakkale Victory. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/102514/march-18th-ma…

Presidency of the Republic of Turkey. (2019b, May 9). Europe Day Message. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/105298/europe-day-me…

Presidency of the Republic of Turkey. (2019c, June 14). President Erdoğan to Visit Tajikistan. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/105656/president-erd…

Presidency of the Republic of Turkey. (2019d, June 20). World Refugee Day Message. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/105745/world-refugee…

Presidency of the Republic of Turkey. (2019e, August 10). President Erdoğan’s Message on Eid al-Adha. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/108252/president-erd…

Presidency of the Republic of Turkey. (2019f, October 6). President Erdoğan to Visit Serbia. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/110952/president-erd…

Presidency of the Republic of Turkey. (2019g, December 10). President Erdoğan’s Message on Human Rights Day. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/113872/president-erd…

Presidency of the Republic of Turkey. (2019h, December 15). President Erdoğan to Visit Switzerland and Malaysia. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/113948/president-erd…

Presidency of the Republic of Turkey. (2019i, December 31). New Year message by President Erdoğan. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/114145/new-year-mess…

Presidency of the Republic of Turkey. (2020a, January 18). President Erdoğan to Visit Germany. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/115316/president-erd…

Presidency of the Republic of Turkey. (2020b, March 9). President Erdoğan to Visit Belgium. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/116963/president-erd…-

Presidency of the Republic of Turkey. (2020c, April 12). President Erdoğan’s Message on Easter. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/118121/president-erd…

Presidency of the Republic of Turkey. (2020d, April 22). President Erdoğan’s Message on April 23rd National Sovereignty and Children’s Day 22.04.2020. Retrieved July 28, 2020, from https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/119158/president-erd…

Sinirlioğlu, F. (2015, November 11). Turkey in Africa – A Humanitarian Approach. Turkish Ministry of Foreign Affairs. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/article-by-h_e_-feridun-sinirlioglu-published-in-…

Turkish Ministry for Foreign Affairs. (2016a, January 1). Press Release regarding the terrorist attack in Somalia [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-1_-1-january-2016_-press-release-regarding-th…

Turkish Ministry for Foreign Affairs. (2016b, February). Foreign Minister Çavuşoğlu’s visit to Munich. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-cavusoglu_s-visit-to-munich.en.m…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013a). Final Declaration of the Fifth Annual Ambassadors Conference. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/final_declaration_of_the_fifth_annual_ambassadors…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013b). Foreign Minister Davutoğlu attends the meeting of Group of Friends of the Syrian People. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-attends-the-meeting-of…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013c). Foreign Minister Davutoğlu continues his meetings on the sidelines of the UN General Assembly. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-continues-his-meetings…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013d). Foreign Minister Davutoğlu discusses the developments in Egypt and Syria with Foreign Minister of Saudi Arabia. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-discusses-the-developm…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013e). Foreign Minister Davutoğlu meets with Foreign Minister of Myanmar. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-meets-with-foreign-min…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013f). Foreign Minister Davutoğlu Oppression in Syria is a test for the UN. We will see whether the UN will pass the test or not in the course of the time. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-oppression-in-syria-is…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013g). Foreign Minister Davutoğlu The model partnership between Turkey and the U.S. will continue forever. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-_the-model-partnership…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013h). Foreign Minister Davutoğlu Turkey will continue to be the voice of peace. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-turkey-will-continue-t…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013i). Foreign Minister Davutoğlu Turkey will not change its policy towards Somalia. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-_turkey-will-not-chang…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013j). Foreign Minister Davutoğlu Turkey-Iraq brotherhood will bring peace and stability to the region. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-_turkey_iraq-brotherho…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013k). Foreign Minister Davutoğlu visits the camps in Rakhine State. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-visits-the-camps-in-ra…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013l). Foreign Minister Davutoğlu We as intellectuals, politicians and businessmen rediscover each other. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-we-as-intellectuals-po…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013m). Foreign Minister Davutoğlu What is important is that the stability in Mali is restored without a permanent foreign influence. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-what-is-important-is-t…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013n). Foreign Minister of Singapore Mr. Shanmugam addressed Turkish Ambassadors. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-of-singapore-mr-shanmugam-addres…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013o). The Second Istanbul Conference on Mediation. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/the-second-istanbul-conference-on-mediation.en.mfa

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013p). Turkey will host the first-ever World Humanitarian Summit. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/turkey-will-host-the-first_ever-world-humanitaria…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013q). Turkey’s Mediation: Critical Reflections From the Field. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/turkey-s-mediation-critical-reflections-from-the-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013r). Zero Problems in a New Era. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/zero-problems-in-a-new-era.en.mfa

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013s, January). Final Declaration of the Fifth Annual Ambassadors Conference. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/final_declaration_of_the_fifth_annual_ambassadors…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013t, January 2). Foreign Minister Davutoğlu “history flowed fast in 2012. It will flow faster in 2013 and we will work harder. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-history-flowed-fast-in…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013u, January 10). Press Release Regarding the Developments in Mali [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-10_-17-january-2013_-press-release-regarding-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013v, January 27). Press Release Regarding the Incidents Taking Place in Egypt [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-22_-27-ocak-2013_-m%C4%B1s%C4%B1r_da-ya%C5%9F…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013w, February 1). Press Release regarding the Adoption of the Roadmap in Mali [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-28_-1-february-2013_-press-release-regarding-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013x, February 4). Statement by H.E. Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey at the Ministerial Meeting Preparatory to the Twelfth Session of the Islamic Summit Conference, 4 February 2013, Cairo. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/statement-by-h_e_-ahmet-davuto%C4%9Flu_-minister-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013y, February 5). Press Release Regarding Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki’s Interview to a TV Channel [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-31_-5-february-2013_-press-release-regarding-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013z, February 15). Foreign Minister Davutoğlu called on the UN to adopt a resolution for humanitarian access to Syria. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-called-on-the-un-to-ad…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013aa, February 21). Press Release Regarding the Visits of H.E. Mr. Bekir Bozdağ, Deputy Prime Minister and H.E. Mr. Cevdet Yılmaz, Minister of Development to Somalia and Sudan [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-44_-21-february-2013_-press-release-regarding…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013ab, February 25). Address by H.E. Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey at the UN Human Rights Council, 25 February 2013, Geneva. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/address-by-h_e_-ahmet-davutoglu-minister-of-forei…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013ac, February 27). Foreign Minister Davutoğlu met with NATO Secretary General Rasmussen in Rome. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-met-with-nato-secretar…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013ad, February 28). Foreign Minister Davutoğlu “All countries have a common perspective that the humanitarian tragedy in Syria must end”. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu--all-countries-have-a-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013ae, February 28). Press Release Regarding the Agreement Signed For Ensuring Peace and Stability in the Democratic Republic of the Congo (DRC) [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-50_-28-february-2013_-press-release-regarding…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013af, March 4). Document of understanding on cooperation in the field of information technologies between the Foreign Ministries of Afghanistan and Turkey was signed in Ankara. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/document-of-understanding-on-cooperation-in-the-f…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013ag, March 5). Foreign Minister Davutoğlu met with Malian Religious Affairs and Faith Minister Yacouba Traore. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-met-with-malian-religi…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013ah, March 7). Speech Delivered by H.E. Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey, in the University of London School of Economics and Political Science, 7 March 2013, London. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/speech-delivered-by-h_e_-ahmet-davutoglu_-ministe…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013ai, March 8). Press Release Regarding the Visit of H.E. Mr. António Guterres, UN High Commissioner for Refugees, to Turkey [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-61_-8-march-2013_-press-release-regarding-the…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013aj, March 8). The message issued by H.E. Mr. Ahmet Davutoğlu on the occasion of the 8th of March, The Internatıonal Women’s Day. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/the-message-issued-by-h_e_-mr_-ahmet-davuto%C4%9F…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013ak, March 9). Foreign Minister Davutoğlu We did not discover rich resources in the last 10 years. But we believe in the great energy of Turkish people. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-we-did-not-discover-ri…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013al, March 10). Press Release regarding an allegation about the stance of Turkey towards Syrians under protection in Turkey. [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-64_-10-march-2013_-press-release-regarding-an…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013am, March 13). Foreign Minister Davutoğlu stresses that Turkey will continue to support Somalia. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-stresses-that-turkey-w…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013an, March 14). Foreign Minister Davutoğlu met with the UN Under-Secretary-General Amos. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-met-with-the-un-under-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013ao, March 15). Foreign Minister Davutoğlu delivers a lecture at Dicle University in Diyarbakır. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-delivers-a-lecture-at-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013ap, March 23). Press Release Regarding the Incidents that Took Place in the City of Meiktila in Myanmar. [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-81_-23-march-2013_-press-release-regarding-th…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013aq, March 26). Statement by Mr. Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey at the 24th Summit Meeting of the League of Arab States, 26 March 2013, Doha. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/statement-by-mr_-ahmet-davuto%C4%9Flu_-minister-o…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013ar, March 27). Press Release on the Instability in the Central African Republic [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-86_-27-march-2013_-press-release-on-the-insta…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013as, March 30). Foreign Minister Davutoğlu Turkey will continue to support the Syrian Turkmen. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-turkey-will-continue-t…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013at, April 2). Press Release Regarding the Visit of the Minister of Foreign Affairs of Guinea, H.E.Mr. Lounceny Fall [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-92_-2-april-2013_-press-release-regarding-the…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013au, April 3). Press Release Regarding the Visit of H.E. Mr. Tieman Hubert Coulibaly, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the Republic of Mali, to Turkey [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-94_-3-april-2013_-press-release-regarding-the…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013av, April 5). Foreign Minister of Guinea pays an official visit to Turkey. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-of-guinea-pays-an-official-visit…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013aw, April 10). Press Release Regarding the 2nd Istanbul Conference on Mediation [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-99_-10-april-2013_-press-release-regarding-th…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013ax, April 11). Press Release Regarding the Attack on United Nations Mission in the Republic of South Sudan [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-101_-11-april-2013_-press-release-regarding-t…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013ay, April 13). Foreign Minister Davutoğlu We will take the necessary steps to strengthen the brotherhood between Somalia and Somaliland. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-we-will-take-the-neces…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013az, April 14). Foreign Minister Davutoğlu asked the OIC to take the lead with regard to the situation of Muslims in Myanmar. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-asked-the-oic-to-take-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013ba, April 16). Press Release regarding the earthquake in Iran and Pakistan. [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-110_-16-april-2013_-press-release-regarding-t…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013bb, April 17). Foreign Minister Davutoğlu met with Moaz Al Khatib, President of the Syrian National Coalition. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-met-with-moaz-al-khati…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013bc, April 18). Press Release Regarding the European Parliament Resolution on the 2012 Progress Report on Turkey [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-112_-18-april-2013_-press-release-regarding-t…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013bd, April 19). Press Release Regarding the Meeting at the level of the Ministers of Foreign Affairs on Syria [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-113_-19-april-2013_-press-release-regarding-t…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013be, April 20). Foreign Ministers in İstanbul called for immediate action to bring the conflict in Syria to an end. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-ministers-in-istanbul-called-for-immediat…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013bf, April 23). Press Release Regarding the Operation Launched in the City of Hawija [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-118_-23-april-2013_-press-release-regarding-t…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013bg, April 26). Address by Mr. Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey at the Third Ministerial Conference of the Istanbul Process, 26 April 2013, Almaty. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/address-by-mr_-ahmet-davutoglu_-minister-of-forei…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013bh, May 5). Press Release Regarding the Latest Developments in Syria [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-126_-5-may-2013_-press-release-regarding-the-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013bi, May 7). Press Release Regarding the Latest Developments in Guinea [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-130_-7-may-2013_-press-release-regarding-the-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013bj, May 7). Press Release Regarding the Visit of Djibrill Yipènè Bassolé, Minister of Foreign Affairs and Regional Cooperation of Burkina Faso to Turkey [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-131_-7-may-2013_-press-release-regarding-the-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013bk, May 7). Statement by Mr. Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey at the Somalia Conference, 7 May 2013, London. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/statement-by-mr_-ahmet-davutoglu_-minister-of-for…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013bl, May 9). Foreign Minister Davutoğlu We are determined to deepen the relations between Turkey and Burkina Faso. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-_we-are-determined-to-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013bm, May 9). Message by H.E. Mr. Ahmet Davutoğlu, the Minister of Foreign Affairs on the occasion of “The 9 May Europe Day. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/message-by-the-minister-of-foreign-affairs-h_e_-m…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013bn, May 12). Press Release Regarding the Participation of H.E. Mr. Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, to the Meeting of the OIC Contact Group on Mali at the Ministerial Level [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-137_-12-may-2013_-press-release-regarding-the…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013bo, May 13). Speech Delivered by H.E. Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey, at the OIC Ministerial Contact Group for Mali, 13 May 2013, Jeddah. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/speech-delivered-by-h_e_-ahmet-davutoglu_-ministe…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013bp, May 14). Syrian Opposition Alawites condemn the attacks in Reyhanlı. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/syrian-opposition-alawites-condemn-the-attacks-in…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013bq, May 22). Foreign Minister Davutoğlu receives the delegation of Iraqi Council of Scholars. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-receives-the-delegatio…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013br, May 25). Africa celebrates the 50th Anniversary of the African Union. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/africa-celebrates-the-50th-anniversary-of-the-afr…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013bs, May 25). Foreign Minister Davutoğlu “EU membership has been our strategic goal for almost 50 years and will continue to be.” Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-_eu-membership-has-bee…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013bt, May 27). Foreign Minister Davutoğlu informed EU Foreign Ministers on Syria. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-informed-eu-foreign-mi…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013bu, June 11). Address by H.E. Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, at the OIC Donor Conference in Support of The City of Al-Quds, Baku, Azerbaijan, 11 June 2013. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/address-by-h_e_-ahmet-davuto%C4%9Flu_-minister-of…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013bv, June 13). Foreign Minister Davutoglu The European Parliament resolution on the situation in Turkey is unacceptable. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-_the-european-parliame…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013bw, June 13). Press Release on the Resolution Adopted by the European Parliament on the Situation in Turkey [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-168_-13-june-2013_-press-release-on-the-resol…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013bx, June 17). Foreign Minister Davutoğlu participated in the meeting of Overseas Citizens Advisory Board. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-participated-in-the-me…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013by, June 19). Press Release Regarding the Agreement Signed Between the Malian Administration and Tuareg Groups on June 18. [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-176_-19-june-2013_-press-release-regarding-th…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013bz, June 24). Press Release Regarding Turkey’s Election to the Council of the United Nations Food and Agriculture Organization for the Period 2013-2016. [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-180_-24-june-2013_-press-release-regarding-tu…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013ca, June 25). Foreign Minister Davutoğlu meets with Secretary General of the Council of Europe. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-meets-with-secretary-g…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013cb, June 29). Address by Mr. Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey at the 22nd Annual Session of the OSCE Parliamentary Assembly, İstanbul, 29 June 2013. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/address-by-mr_-ahmet-davuto%C4%9Flu_-minister-of-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013cc, July 1). Press Release Regarding the Latest Developments in Syria [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-187_-1-july-2013_-press-release-regarding-the…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013cd, July 3). Press Release Regarding The Latest Developments in Egypt. [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-190_-3-july-2013_-press-release-regarding-the…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013ce, July 4). Press Release Regarding the Latest Developments in Egypt [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-192_-4-july-2013_-regarding-the-latest-develo…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013cf, July 4). Press Statement by H.E. Mr. Ahmet Davutoglu, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey on the Latest Developments in Egypt, 4 July 2013, Istanbul. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/press-statement-by-h_e_-mr_-ahmet-davutoglu_-mini…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013cg, July 8). Press Release Regarding the Deaths Occurred in Egypt After Shooting at Demonstrators. [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-195_-8-july-2013_-press-release-regarding-the…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013ch, July 10). Press Release Regarding the Second Round of Talks between Somalia and Somaliland [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-197_-10-july-2013_-press-release-regarding-th…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013ci, July 12). Iranian Foreign Minister pays a one-day working visit to Turkey. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/iranian-foreign-minister-pays-a-oneday-working-vi…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013cj, July 18). Foreign Minister Mr. Davutoğlu Turkey is ready to help Turkmens in any issue. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-mr-davutoglu-turkey-is-ready-to-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013ck, July 22). Press Release on Turkey’s Obtaining Observer Status in the Pacific Alliance [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-207_-22-july-2013_-press-release-on-turkey_s-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013cl, July 27). Press Release Regarding Last Night’s Intervention To Peaceful Civil Protesters in Egypt [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-211_-27-july-2013_--press-release-regarding-l…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013cm, August 2). Syria shows we still don’t mean never again. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/syria-shows-we-still-don_t-mean-_never-again.en.m…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013cn, August 14). Press Release Regarding the Second Round of Mali’s Presidential Elections [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-224_-14-august-2013_-press-release-regarding-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013co, August 21). Foreign Minister Davutoğlu and German Foreign Minister Westerwelle discuss the developments in Syria and Egypt. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-and-german-foreign-min…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013cp, September 3). Foreign Minister Davutoğlu From past to present Turkey and Africa maintain close relations, common perspective and bonds of friendship. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-_from-past-to-present-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013cq, September 4). Foreign Minister Davutoğlu participates in the Ministerial Meeting of Syria Bordering Countries. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-participates-in-the-_m…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013cr, September 6). Humanitarian situation in Syria is addressed on the sidelines of G20 Summit. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/humanitarian-situation-in-syria-is-addressed-on-t…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013cs, September 11). Foreign Minister Davutoğlu meets with the Speaker of the Council of Representatives of Iraq. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-meets-with-the-speaker…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013ct, September 14). Press Release Regarding the Agreement Reached Between the United States and the Russian Federation Concerning the Chemical Weapons Possesed by the Syrian Regime [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-245_-14-september-2013_-press-release-regardi…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013cu, September 17). Press Release Regarding the Report of the UN Investigation Mission on the Use of Chemical Weapons in Ghouta on the Night of 21 August [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-246_-17-september-2013_-press-release-regardi…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013cv, September 21). Foreign Minister Davutoğlu meets with the representatives of the Syrian community in the USA. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-meets-with-the-represe…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013cw, September 24). Foreign Minister Davutoğlu Turkey, as always, stands by the people of Syria. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-_turkey_-as-always_-st…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013cx, September 26). Memorandum of Understanding on Cooperation in Information Technologies between The Foreign Ministries of Turkey and Somalia was signed in Ankara. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/memorandum-of-understanding-on-cooperation-in-inf…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013cy, September 27). Press Release Regarding the Holding of the World Humanitarian Summit in Turkey [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-255_-27-september-2013_-press-release-regardi…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013cz, September 27). Press Release Regarding the Opening of the United Nations Development Programme’s Regional Service Centre for Europe and the Commonwealth of Independent States (UNDP-RSC) in Istanbul [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-256_-27-september-2013_-press-release-regardi…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013da, September 27). Remarks by Mr. Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey at the meeting entitled “LDC Graduation: The Way Towards MDG Acceleration, Sustainable Development and Structural Transformation”, 27 September 2013, New York. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/remarks-by-mr_-ahmet-davuto%C4%9Flu_-minister-of-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013db, September 30). Address by H.E. Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey, at the High Level Segment Meeting During the 64th Excom Meeting of UNHCR, Geneva, 30 September 2013. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/address-by-h_e_-ahmet-davutoglu_-minister-of-fore…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013dc, September 30). Press Release Regarding the General Elections Held in Guinea on 28 September 2013 [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-261_-30-september-2013_-press-release-regardi…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013dd, October 11). Press Release Regarding the Kidnapping of Libyan Prime Minister Ali Zeidan [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-275_-11-october-2013_-press-release-regarding…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013de, October 19). Press Release Regarding the Turkey 2013 Progress Report and Enlargement Strategy Document [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-278_-19-ekim-2013_-2013-t%C3%BCrkiye-%C4%B0le…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013df, October 23). Press Release Regarding Humanitarian Aid to Gaza [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-282_-23-october-2013_-press-release-regarding…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013dg, November 4). Press Release Regarding the Trial of the Ousted President of Egypt, Mr. Mohammed Mursi [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-291_-4-november-2013_-press-release-regarding…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013di, November 6). Foreign Minister Davutoğlu together with Foreign Minister Brende of Norway participate the Workshop on International Trends on Mediation. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-together-with-foreign-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013dj, November 13). Press Release Regarding the Visit of H.E. Mr. Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, to Myanmar [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-296_-13-november-2013_-press-release-regardin…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013dk, November 15). Press Release Regarding the Humanitarian Assistance Delivered to the Philippines [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-297_-15-november-2013_-press-release-regardin…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013dl, November 16). Press Release Regarding the Incidents which Occurred in Tripoli and Resulted in the Death of Civilians [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-300_-16-november-2013_-press-release-regardin…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013dm, November 18). Foreign Minister Davutoğlu delivers a speech at the Brookings Institute. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-delivers-a-speech-at-t…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013dn, November 20). Foreign Minister Davutoğlu meets with the UN Deputy Secretary-General Eliasson. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-meets-with-the-un-depu…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013do, November 25). Remarks by Mr. Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey at the 12th Ministerial Meeting of the Asia Cooperation Dialogue (ACD) Member States, 25 November 2013, Manama. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/remarks-by-mr_-ahmet-davuto%C4%9Flu_-minister-of-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013dp, November 29). International Day of Solidarity with the Palestinian People. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/international-day-of-solidarity-with-the-palestin…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013dq, December 10). Message by the Minister of Foreign Affairs H.E. Mr. Ahmet Davutoğlu on the occasion of Human Rights Day, 10 December 2013. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/message-by-the-minister-of-foreign-affairs-h_e_-m…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013dr, December 17). Press Release Regarding the Visit of H.E. Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey to Islamabad on the Occasion of the 16th Ministerial Council Meeting of the Developing 8 Countries (D-8) and Bilateral Contacts To Be Held with the Pakistani Officials [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-333_-17-december-2013_-press-release-regardin…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013ds, December 27). Press Release Regarding the Evacuation from South Sudan [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-344_-27-december-2013_-press-release-regardin…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2013dt, December 28). Press Release Regarding our Citizens Evacuated from South Sudan. [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-345_-28-december-2013_-press-release-regardin…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014a). First Presidential visit from Niger to Turkey. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/first-presidential-visit-from-niger-to-turkey.en…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014b). Foreign Minister Çavuşoğlu attended the Second International Ombudsman Symposium. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-cavusoglu-attended-the-second-in…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014c). Foreign Minister Çavuşoğlu co-chaired the meeting of the Group of Friends of Mediation. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-cavusoglu-co_chaired-the-meeting…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014d). Foreign Minister Çavuşoğlu is at II. Turkey-Africa Partnership Summit. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-cavusoglu-is-at-ii_-turkey_afric…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014e). Foreign Minister Çavuşoğlu’s contacts in New York. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-cavusoglu_s-contacts-in-new-york…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014f). Foreign Minister Davutoğlu addresses İstanbul Mediation Conference. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-addresses-istanbul-med…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014g). Foreign Minister Davutoğlu attends African Union Summit. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-attends-african-union-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014h). Foreign Minister Davutoğlu bids farewell to Foreign Ministry. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-bids-farewell-to-forei…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014i). Foreign Minister Davutoğlu pays a working visit to Tanzania. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-pays-a-working-visit-t…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014j). Foreign Minister Membe of Tanzania pays an official visit to Turkey. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-membe-of-tanzania-pays-an-offici…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014k). Minister of State and Foreign Affairs of Côte d’Ivoire Diby is in Ankara. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/minister-of-state-and-foreign-affairs-of-cote-d_i…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014l). The First Foreign Ministerial Meeting of Turkey-CARICOM Consultation and Cooperation Mechanism ends in İstanbul. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/the-first-foreign-ministerial-meeting-of-turkey-c…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014m). The Sixth Annual Ambassadors Conference ends. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/the-sixth-annual-ambassadors-conference-ends.en.m…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014n). Turkey and St. Vincent and Grenadines sign Economic Cooperation Agreement. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/turkey-and-st_-vincent-and-grenadines-sign-econom…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014o, January 8). Foreign Minister Davutoğlu 21st century will be the century of Africa and Turkey. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-_21st-century-will-be-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014p, January 13). The Sixth Annual Ambassadors Conference was inaugurated with the opening remarks by Foreign Minister Davutoğlu. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/the-sixth-annual-ambassadors-conference-was-inaug…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014q, January 15). Press Release Regarding the Ferry Disaster in South Sudan [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-12_-15-january-2014_-press-release-regarding-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014r, January 17). Press Release regarding the extension of the deployment of the Turkish Naval Forces Components for a year within the scope of the anti-piracy mission off the coast of Somalia [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-16_-17-january-2014_-press-release-regarding-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014s, January 17). Şanlıurfa hosts the Second Ministerial Meeting of Countries Neighboring Syria. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/sanliurfa-hosts-the-second-ministerial-meeting-of…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014t, January 18). Foreign Minister Davutoğlu and the Ambassadors in Adana. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-and-the-ambassadors-in…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014u, January 18). Foreign Minister Davutoğlu and the Ambassadors in Mersin. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-and-the-ambassadors-in…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014v, January 20). Press Release Regarding the Third Round of Negotiations between Somalia and Somaliland [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-22_-20-january-2014_-press-release-regarding-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014w, January 22). Press Release Regarding the Latest Developments in the Central African Republic [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-24_-22-january-2014_-press-release-regarding-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014x, January 22). Remarks by Mr. Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey at the Geneva II Conference, Montreux, 22 January 2014. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/remarks-by-mr_-ahmet-davutoglu_-minister-of-forei…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014y, January 23). Foreign Minister Davutoğlu in Davos. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-in-davos.en.mfa

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014z, January 24). Foreign Minister Davutoğlu participates in WEF session entitled End Game for the Middle East. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-participates-in-wef-se…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014aa, February 2). Foreign Minister Davutoğlu attends the Munich Security Conference panel on Middle East. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-attends-the-munich-sec…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014ab, February 10). Press Release Regarding the Attack Against an UN Aid Convoy in the Homs Region in Syria [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-41_-10-february-2014_-press-release-regarding…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014ac, February 16). Press Release Regarding Turkey’s Aid to Somalia [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-49_-16-february-2014_-press-release-regarding…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014ad, February 20). Statement by Mr. Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey at the OIC Executive Committee Meeting on the Latest Developments in the Central African Republic, 20 February 2014, Jeddah. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/statement-by-mr_-ahmet-davutoglu_-minister-of-for…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014ae, February 28). Press Release Regarding the Mission of the Special Representative of the President of the Republic of Turkey to the Central African Republic [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-68_-28-february-2014_-press-release-regarding…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014af, March 11). Foreign Minister Davutoğlu meets Ban Ki-moon, the UN Secretary General. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-meets-ban-ki_moon_-the…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014ag, April 2). Foreign Minister Davutoğlu There is no peace without sustainable development and there is no sustainable development without peace. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-_there-is-no-peace-wit…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014ah, April 2). Statement by Mr. Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey at the Meeting of Group of Friends of the UN Alliance of Civilizations, 2 April 2014, New York. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/statement-by-mr_-ahmet-davutoglu_-minister-of-for…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014ai, April 3). Press Release Regarding the Humanitarian Aid to the Displaced People of Anbar Province. [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-103_-3-april-2014_-press-release-regarding-th…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014aj, April 6). Press Release Regarding the Developments in Kesab [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-106_-6-april-2014_-press-release-regarding-th…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014ak, April 10). Memorandum of Understanding on cooperation between the Foreign Ministries of Turkey and Senegal is signed in Ankara. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/memorandum-of-understanding-on-cooperation-betwee…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014al, April 15). First Foreign Ministerial visits from Turkey to the Dominican Republic and Haiti. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/first-foreign-ministerial-visits-from-turkey-to-t…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014am, April 25). Sudanese Foreign Minister is paying an official visit to Turkey. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/sudanese-foreign-minister-is-paying-an-official-v…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014an, May 4). Foreign Minister Davutoğlu We witness the most destructive humanitarian catastrophe of the decade in Syria. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-_we-witness-the-most-d…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014ao, May 9). Foreign Minister Davutoğlu calls for unity of Syrian Turkmens. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-calls-for-unity-of-syr…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014ap, May 10). Foreign Minister Davutoğlu attends the CARICOM Summit. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-attends-the-caricom-su…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014aq, May 13). First Foreign Ministerial Visit from Liberia to Turkey. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/first-foreign-ministerial-visit-from-liberia-to-t…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014ar, May 13). Foreign Minister Davutoğlu meets with Mustafa Kırımoğlu. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-meets-with-mustafa-kir…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014as, May 18). Press Release Regarding the Flood Disaster in Bosnia and Herzegovina and Serbia [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-151_-18-may-2014_-press-release-regarding-the…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014at, May 22). Press Release Regarding Turkey’s Membership to the “Geneva Group” [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-158_-22-may-2014_-press-release-regarding-tur…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014au, May 25). Press Release Regarding Africa Day [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-162_-25-may-2014_-press-release-regarding-afr…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014av, May 28). Speech Delivered by H.E. Mr. Ahmet Davutoğlu at the Ministerial Conference of the Non-Aligned Movement, 28 May 2014, Algeria. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/speech-delivered-by-h_e_-mr_-ahmet-davuto%C4%9Flu…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014aw, June 6). Press Release Regarding the Meeting of Ministers of Foreign Affairs to be Held in Turkey with the Participation of the Pacific Small Island Developing States (PSIDS) [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-187_-6-june-2014_-press-release-regarding-the…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014ax, June 7). Foreign Minister Davutoğlu In the last six years, we have taken significant steps to strengthen our relations with Pacific Island States. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-in-the-last-six-years-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014ay, June 18). Address by H.E. Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, at the 41st Session of the OIC Council of Foreign Ministers, 18 June 2014, Jeddah. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/address-by-h_e_-ahmet-davutoglu_-minister-of-fore…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014az, June 20). Press Release Regarding the Agreement Signed between Turkey and the UNDP to Support Sustainable Development in the Region [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-202_-20-june-2014_-press-release-regarding-th…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014ba, June 20). Speech of H.E. Mr. Ahmet Davutoğlu, the Minister of Foreign Affairs at the Conference on International Development Cooperation: Trends and Emerging Opportunities -Perspectives of the New Actors, 20 June 2014, Istanbul. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/speech-of-h_e_-mr_-ahmet-davuto%C4%9Flu_-the-mini…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014bb, June 23). Foreign Minister Davutoğlu meets Arshad Salihi, Head of Iraqi Turkmen Front. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-meets-arshad-salihi_-h…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014bc, July 2). Press Release Regarding Turkey’s Membership to the OCHA Donor Support Group [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-224_-2-july-2014_-press-release-regarding-tur…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014bd, July 18). Statement by H.E. Mr. Ahmet Davutoğlu at the Meeting of Turkey-CARICOM Consultation and Cooperation Mechanism, 18 July 2014, İstanbul. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/statement-by-h_e_-mr_-ahmet-davuto%C4%9Flu-at-the…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014be, July 23). Press Release of the Iraq Crisis Desk [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/press-release-of-the-iraq-crisis-desk-23-july-201…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014bf, July 23). Press Release Regarding the Granting of Associate Observer Status to Turkey in the Summit of the Community of Portuguese Speaking Countries [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-248_-23-july-2014_-press-release-regarding-th…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014bg, July 29). Press Release Regarding the Treatment of Some Crimean Tatar Turk Patients in Turkey [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-255_-29-july-2014_-press-release-regarding-th…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014bh, August 11). Foreign Minister Davutoğlu We are planning to bring the biggest possible number of injured Palestinians to Turkey. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-_we-are-planning-to-br…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014bi, August 11). Press Release Regarding the Announcement of Ceasefire in Gaza [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_--266_-11-august-2014_-press-release-regarding…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014bj, August 12). Press Release Regarding the Latest Political Developments in Iraq [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-268_-12-august-2014_-latest-political-develop…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014bk, August 12). Statement by H.E. Mr. Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey at the Expanded Extraordinary Meeting of OIC Executive Committee, 12 August 2014, Jeddah. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/statement-by-h_e_-mr_-ahmet-davuto%C4%9Flu_-minis…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014bl, August 19). Press Release Regarding the World Humanitarian Day [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-271_-19-august-2014_-press-release-regarding-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014bm, September 2). Foreign Minister Çavuşoğlu met with the staff of our Consulate General in Mosul. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-cavusoglu-met-with-the-staff-of-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014bn, September 24). President Mr. Recep Tayyip Erdoğan addressed the world leaders at the 69th UN General Assembly. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/president-mr_-recep-tayyip-erdogan-addressed-the-….

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014bo, September 26). Press Release Regarding the Treatment of Injured Gazans in Turkey [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-305_-26-september-2014_-press-release-regardi…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014bp, October 10). Press Release Regarding the Visit of Foreign Minister H.E. Mr. Mevlüt Çavuşoğlu to New York for the United Nations Security Council Elections for non-permanent seats for the term 2015-2016 [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-318_-10-october-2014_-press-release-regarding…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014bq, October 14). Foreign Minister Mr. Mevlüt Çavuşoğlu’s contacts in New York are continuing. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-mr-mevlut-cavusoglu-s-contacts-in-new-york-are-continuing.en.mfa

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014br, December 10). Message by the Minister of Foreign Affairs H.E. Mr. Mevlüt Çavuşoğlu on the Occasion of Human Rights Day, 10 December 2014. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/message-by-the-minister-of-foreign-affairs-h_e_-mr_-mevl%C3%BCt-%C3%A7avu%C5%9Fo%C4%9Flu-on-the-occasion-of-human-rights-day_-10-december-2014.en.mfa

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2014bs, November 4). Speech by H.E. Mr. Mevlüt Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey, During the Working Lunch Given to the Ambassadors of the African Countries Resident in Ankara, 4 November 2014, Ankara. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/speech-by-h_e_-mr_-mevl%C3%BCt-%C3%A7avu%C5%9Fo%C…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015a). Foreign Minister Çavuşoğlu attended the Second International Ombudsman Symposium. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-cavusoglu-attended-the-second-in…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015b). Foreign Minister Çavuşoğlu co-chaired the meeting of the Group of Friends of Mediation. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-cavusoglu-co_chaired-the-meeting…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015c). Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu’s Contacts In The Krygyz Republic. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-mevlut-cavusoglu_s-contacts-in-t…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015d). President Erdoğan is in Indonesia. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/president-erdogan-is-in-indonesia-0715.en.mfa

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015e). Third Day of Seventh Ambassadors Conference. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/third-day-of-seventh-ambassadors-conference.en.mfa

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015f, January). Final Report of the Seventh Ambassadors Conference. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/final-report-of-the-seventh-ambassadors-conferenc…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015g, January). Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu attended the African Union Summit. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-mevlut-cavusoglu-attended-the-af…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015h, January 8). Press Release Regarding the Terrorist Attack Perpetrated in Saudi Arabia [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-9_-8-january-2015_-press-release-regarding-th…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015i, January 15). Press Release Regarding the Dialogue Meeting Hosted by UNSMIL [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-17_-15-january-2015_-press-release-regarding-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015j, January 16). Press Release Regarding the Visit of Foreign Minister H.E. Mevlüt Çavuşoğlu to Yemen [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-21_-16-january-2015_-press-release-regarding-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015k, January 19). Speech delivered by H.E Mevlüt Çavuşoğlu to the Participants of the Young Diplomats Programme, 19 January 2015, Ankara. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/speech-delivered-by-h_e-mevlut-cavusoglu-to-the-p…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015l, January 28). Press Release Regarding the Participation of Foreign Minister H.E. Mevlüt Çavuşoğlu in the 24th African Union Summit to Be Held in Addis Ababa [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-37_-28-january-2015_-press-release-regarding-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015m, January 28). Press Release Regarding Turkey’s Support for the Efforts in the Fight against the Ebola Virus Epidemic [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-35_-28-january-2015_-press-release-regarding-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015n, February 6). Press Release Regarding the Visit of H.E.Mevlüt Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, to Latin America In Company of H.E. President Recep Tayyip Erdoğan [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-52_-06-%C5%9Fubat-2015_-press-release-regardi…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015o, February 12). Press Release Regarding the Minsk Agreement of 12 February on Ukrainian Crisis [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-56_-12-february-2015_-press-release-regarding…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015p, April). Foreign Minister Çavuşoğlu met with his Sudanese counterpart. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-cavusoglu-met-with-his-sudanese-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015q, April 1). Press Release Regarding the Remarks of Nabil Al Araby, Secretary General of the League of Arab States, Concerning Turkey after the Arab League Summit on 28-29 March 2015 [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-97_-1-april-2015_-press-release-regarding-the…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015r, April 15). Press Release Regarding the Turkey’s Assistance for the Struggle Against Ebola Virus Outbreak [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-116_-15-april-2015_-press-release-regarding-t…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015s, April 20). Address by H.E. Mevlüt Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey, Carnegie Peace Endowment, 20 April 2015, Washington D.C. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/address-by-h_e_-mevlut-cavusoglu_-minister-of-for…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015t, April 22). Press Release Regarding the Sentencing of Mr. Mohamed Morsi, Former President of Egypt, to Imprisonment [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-125_-22-april-2014_-press-release-regarding-t…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015u, April 25). Press Release Regarding the Earthquake in Nepal [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-133_-25-april-2015_-press-release-regarding-t…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015v, May 9). Message by H.E. Mevlüt Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey, on the Occasion of Europe Day. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/message-by-h_e_-mevl%C3%BCt-%C3%A7avu%C5%9Fo%C4%9…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015w, May 12). Foreign Minister Çavuşoğlu is in Antalya for the meeting of NATO Foreign Ministers. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-cavusoglu-is-in-antalya-for-the-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015x, May 13). Press Release Regarding Turkey’s Taking Place Among the Major Contributor Countries to the Council of Europe [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-153_-13-may-2015_-press-release-regarding-tur…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015y, May 16). Press Release Regarding the Death Sentence Issued Against Mr. Mohamed Morsi, Elected President of Egypt [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-155_-16-may-2015_-press-release-regarding-the…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015z, May 20). Press Release Regarding the Delivery of Humanitarian Aid to the Rohingyas and Bengalis Stranded in the Andaman Sea [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-160_-20-may-2015_-press-release-regarding-the…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015aa, May 22). MIKTA Foreign Ministerial Meeting was held in Seoul. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/mikta-foreign-ministerial-meeting-was-held-in-seo…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015ab, May 27). Press Release Regarding Turkey’s Humanitarian Aid to Yemen [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-166_-27-may-2015_-press-release-regarding-tur…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015ac, June 17). Press Release Regarding the Visit of Mr. Antonio Guterres, United Nations High Commissioner for Refugees, to Turkey on the Occasion of the World Refugee Day [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-178_-17-june-2015_-press-release-regarding-th…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015ad, July 5). Press Release Regarding the Inscription of Ephesus, Diyarbakır Fortress and Hevsel Gardens on the UNESCO World Heritage List [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-195_-5-july-2015_-press-release-regarding-the…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015ae, July 9). Press Release Regarding Thailand’s Refoulement of Uyghur Turks [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-199_-9-july-2015_-press-release-regarding-tha…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015af, July 10). Press Release Regarding the Humanitarian Ceasefire Declared in Yemen [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-202_-10-july-2015_-press-release-regarding-th…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015ag, July 14). Ministry of Foreign Affairs of Iraq is in Ankara. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/ministry-of-foreign-affairs-of-iraq-is-in-ankara…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015ah, August 19). Press Release Regarding the World Humanitarian Day [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-234_-19-august-2015_-press-release-regarding-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015ai, August 31). Press Release Regarding the Peace Agreement Signed By the Parties Conflicting in the Republic of South Sudan [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-240_-31-august-2015_-regarding-the-peace-agre…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015aj, September). Foreign Minister Feridun Sinirlioğlu is in Luxembourg. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-feridun-sinirlioglu-is-in-luxemb…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015ak, September). Minister for Foreign Affairs, Europe and Integration of the Republic of Austria was in Ankara. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/minister-for-foreign-affairs_-europe-and-integrat….

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015al, September). Prime Minister Ahmet Davutoğlu is in New York. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/prime-minister-ahmet-davutoglu-is-in-new-york.en…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015am, September 8). Speech by H.E. Mr. Feridun Sinirlioğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey, During the Victims of Ethnic and Religious Persecution in the Middle East – Conference, 8 September 2015, Paris. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/speech-by-h_e_-mr_-feridun-sinirlioglu_-minister-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015an, September 18). Frank-Walter Steinmeier, Foreign Minister of the Federal Republic of Germany pays a visit to Turkey. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/frank_walter-steinmeier_-foreign-minister-of-the-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015ao, September 18). Luxembourg’s Foreign and European Affairs Minister and Minister of Immigration and Asylum Jean Asselborn is in Ankara. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/luxembourg_s-foreign-and-european-affairs-ministe…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015ap, September 29). Press Release Regarding the Latest Developments in Burkina Faso [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-265_-29-september-2015_-press-release-regardi…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015aq, September 30). Speech by H.E. Mr. Feridun Sinirlioğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey, at the UN Security Council Open Debate on “Settlement of Conflicts in the Middle East and North Africa and Countering the Terrorist Threat in the Region”, 30 September 2015, New York. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/speech-by-mr_-feridun-sinirlioglu_-minister-of-fo…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015ar, October). The 8th Summit Meeting of the Global Forum on Migration and Development takes place in Istanbul. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/the-8th-summit-meeting-of-the-global-forum-on-mig…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015as, October 1). Press Release Regarding the Acts of Violence in Central African Republic [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-266_-01-october-2015_-press-release-regarding…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015at, October 2). Speech by H.E. Mr. Feridun Sinirlioğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey, at the High Level Meeting On Libya, 2 October 2015, New York. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/speech-by-h_e_-mr_-feridun-sinirlioglu_-minister-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015au, October 14). Speech by H.E. Mr. Feridun Sinirlioğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey, at the 8th Global Forum on Migration and Development Summit Meeting, 14 October 2015, Istanbul. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/speech-by-h_e_-mr_-feridun-sinirlioglu-at-the-8th…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015av, October 19). Joint Statement on Libya, 19 October 2015. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/joint-statement-on-libya_-19-october-2015.en.mfa

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015aw, October 27). Full transcript of Foreign Minister Feridun Sinirlioğlu’s interview to CNN International on 27 October 2015. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/full-transcript-of-foreign-minister-feridun-sinir…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015ax, October 29). Speech by H.E. Mr. Feridun Sinirlioğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey, at the Re-thinking the International Response to the Biggest Crisis of Our Times – How to Respond Better to Growing and Evolving Needs”, 29 September 2015, New York. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/speech-by-h_e_-mr_-feridun-sinirlioglu_-minister-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015ay, November 4). Speech by H.E. Mr. Feridun Sinirlioğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey, at the MERI (Middle East Research Institute) Forum, 4 November 2015, Erbil. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/speech-by-h_e_-mr_-feridun-sinirlio%C4%9Flu_-mini…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015az, November 11). Press Release Regarding the Elections in Myanmar held on 8 November 2015 [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-284_-11-november-2015_-press-release-regardin…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015ba, December 3). Speech by H.E. Mr. Mevlüt Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey, at the 22nd OSCE Ministerial Council Meeting, 3 December 2015, Belgrade. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/speech-by-h_e_-mr_-mevlut-cavusoglu_-minister-of-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015bb, December 9). Speech by H.E. Mr Mevlüt Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey, at the 5th Session of the Ministerial Conference of the Heart of Asia-Istanbul Process on Afghanistan, 9 December 2015, Islamabad. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/speech-by-h_e_-mr-mevl%C3%BCt-%C3%A7avu%C5%9Fo%C4…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015bc, December 10). Statement by Foreign Minister H.E. Mevlüt Çavuşoğlu on the Occasion of Human Rights Day. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/statement-by-foreign-minister-h_e_-mevl%C3%BCt-%C…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015bd, December 19). Press Release Regarding the UN Security Council Resolution on Syria [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-312_-19-december-2015_-press-release-regardin…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2015be, December 29). Press Release Regarding the Exchange of the Injured People From Al Zabadani in the Northwest of Damascus, and Al-Fu’ah and Kafr Haya in the Northeast of Idlib [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-317_-29-december-2015_-press-release-regardin…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016a, January). The 8th Ambassadors Conference. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/the-8th-ambassadors-conference.en.mfa

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016b, January 8). Press Release on the Eighth Ambassador’s Conference [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-6_-8-january-2016_-press-release-on-the-eight…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016c, January 10). Press Release regarding the Arrival in Turkey of Libyans Injured in Terrorist Attacks [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-8_-10-january-2016_-press-release-regarding-t…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016d, January 11). 8th Ambassadors Conference inaugurated in Ankara on 11 January 2016. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/8th-ambassadors-conference-inaugurated-in-ankara-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016e, January 11). Speech by H.E. Mevlüt Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey at the Opening Session of the Eighth Annual Ambassadors Conference, 11 January 2016, Ankara. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/speech-by-h_e_-mevl%C3%BCt-%C3%A7avu%C5%9Fo%C4%9F…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016f, January 19). Press Release Regarding a Terrorist Attack which took place in the Khyber Administrative Unit of Pakistan [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-20_-19-january-2016_-press-release-regarding-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016g, January 20). Press Release regarding the Terrorist Attack Perpetrated against the Bacha Khan University in the Charsadda town of Pakistan [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-22_-20-january-2016_-press-release-regarding-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016h, January 22). Press Release regarding the attack in Somalia [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-25_-22-january-2016_-press-release-regarding-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016i, January 25). Joint Statement Following the High Level Political Dialogue between Turkey And the EU, 25 January 2016, Ankara. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/joint-statement-following-the-high-level-politica…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016j, January 30). Press Release regarding the terrorist attack perpetrated against a mosque in Saudi Arabia [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-32_-30-january-2016_-press-release-regarding-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016k, February 12). Press Release regarding Turkey’s aid to Palestine [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-41_-12-february-2016_-press-release-regarding…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016l, February 12). Press Release regarding Turkey’s humanitarian assistance to Yemen [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-42_-12-february-2016_-press-release-regarding…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016m, February 22). Press Release regarding the high level partnership forum on Somalia to be held on 23-24 February 2016 [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-48_-22-february-2016_-press-release-regarding…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016n, February 25). Press Release regarding the activities of nato in the Aegean sea [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-51_-25-february-2016_-press-release-regarding…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016o, March 8). Press Release regarding the terrorist attacks perpetrated by DAESH in Tunisia [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-60_-8-march-2016_-press-release-regarding-the…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016p, March 11). Press Release regarding the attack against Taze-Khormato-Kirkuk by DAESH [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-62_-11-march-2016_-press-release-regarding-th…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016q, March 16). Press Release regarding the terrorist attack perpetrated in Peshawar Pakistan [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-64_-16-march-2016_-press-release-regarding-th…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016r, March 26). Press Release regarding the terrorist attack perpetrated in Iraq [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-75_-26-march-2016_-press-release-regarding-th…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016s, April 3). Press Release regarding the allegations that Turkey has sent Syrians back to their countries by force [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-83_-3-april-2016_-press-release-regarding-the…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016t, April 4). Press Release regarding the flood disaster in Pakistan [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-86_-4-april-2016_-press-release-regarding-the…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016u, April 5). Press Release regarding Tripoli visit of Mr. Emrullah [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-87_-5-april-2016_-press-release-regarding-tri…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016v, April 12). Press Release regarding the suicide attack perpetrated in Nangarhar province of Afghanistan [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-92_-12-april-2016_-press-release-regarding-th…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016w, April 12). Speech by H.E. Mevlüt Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey at the Meeting of Council of Foreign Ministers of the 13th Islamic Summit of the OIC, 12 April 2016, İstanbul. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/speech-by-h_e_-mevlut-cavusoglu_-minister-of-fore…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016x, April 13). Joint Declaration of the President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev and the President of the Republic of Turkey Recep Tayyip Erdoğan on Islamic Rapprochement, 13 April 2016, Istanbul. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/joint-declaration-of-the-president-of-the-republi…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016y, April 17). Press Release regarding the earthquake in Ecuador [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-93_-17-april-2016_-press-release-regarding-th…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016z, April 19). Press Release regarding the medical treatment of the Turkmens affected by the chemical weapon attack of the daesh terrorist organization towards tazehurmatu district of Kirkuk [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-97_-19-april-2016_-press-release-regarding-th…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016aa, April 26). Speech by H.E. Mevlüt Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey at the Meeting of the Group of Friends at the 7th Global Forum of UN Alliance of Civilizations, 26 April 2016, Baku. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/speech-by-h_e_-mevl%C3%BCt-%C3%A7avu%C5%9Fo%C4%9F…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016ab, April 29). Press Release regarding the airstrikes in Aleppo [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-103_-29-april-2016_-press-release-regarding-t…-

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016ac, April 30). Press Release regarding the aid of Turkey to Ecuador [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-104_-30-april-2016_-press-release-regarding-t…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016ad, May). High-level Comprehensive Midterm Review of the Implementation of the İstanbul Programme of Action for the Least Developed Countries. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/high_level-comprehensive-midterm-review-of-the-im…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016ae, May). World Humanitarian Summit took place in İstanbul on 23-24 May 2016. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/world-humanitarian-summit-took-place-in-istanbul-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016af, May). World Humanitarian Summit will take place in İstanbul on 23-24 May 2016. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/world-humanitarian-summit-will-take-place-in-ista…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016ag, May 9). Message by H.E. Mevlüt Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey, on the Occasion of Europe Day, 9 May 2016. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/message-by-h_e_-mevl%C3%BCt-%C3%A7avu%C5%9Fo%C4%9…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016ah, May 16). Ministerial Meeting for Libya Joint Communique, 16 May 2016, Vienna. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/ministerial-meeting-for-libya-joint-communique_-1…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016ai, May 18). Press Release regarding the flood disaster in Sri Lanka [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-115_-18-may-2016_-press-release-regarding-the…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016aj, May 25). Press Release regarding Africa Day [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-118_-25-may-2016_-press-release-regarding-afr…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016ak, May 30). Press Release Regarding the Visit of Foreign Minister Çavuşoğlu to Libya [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-121_-30-may-2015_-press-release-regarding-the…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016al, June). Foreign Minister Çavuşoğlu’s visit to Myanmar. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-cavusoglu_s-visit-to-myanmar.en…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016am, June 2). Press Release regarding the bomb attack in Somalia [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-124_-2-june-2016_-press-release-regarding-the…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016an, June 4). Press Release regarding the Istanbul meeting of the international contact group for Afghanistan [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-126_-4-june-2016_-press-release-regarding-the…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016ao, June 6). Press Release regarding the terrorist attack perpetrated in Kazakhstan on June 5th [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-127_-6-june-2016_-press-release-regarding-the…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016ap, June 16). Foreign Minister Çavuşoğlu’s visit to Afghanistan. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-cavusoglu_s-visit-to-afghanistan…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016aq, June 16). Press Release regarding the visit of foreign minister Mevlüt Cavusoglu to Afghanistan [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-135_-16-june-2016_-press-release-regarding-th…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016ar, June 19). Press Release regarding the world refugee day [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-137_-19-june-2016_-press-release-regarding-th…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016as, June 30). Press Release regarding the terrorist attack in Kabul [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-150_-30-june-2016_-press-release-regarding-th…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016at, July 4). Press Release regarding the terrorist attacks in Saudi Arabia [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-153_-4-july-2016_-press-release-regarding-the…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016au, July 12). Press Release regarding the government of national accord’s move to the prime ministry building [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-157_-12-july-2016_-press-release-regarding-th…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016av, July 22). Press Release regarding the terrorist acts perpetrated in Munich on 22 July 2016 [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-163_-22-july-2016_-press-release-regarding-th…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016aw, July 24). Press Release regarding the agreement between the Colombian government and FARC on mutual ceasefire and laying down the arms [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-143_-24-july-2016_-press-release-regarding-th…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016ax, July 26). Press Release regarding the terrorist attack in Somalia against amisom base near Mogadishy airport [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-167_-26-july-2016_-press-release-regarding-th…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016ay, July 27). Press Release regarding the terrorist attack perpetrated against a church in the city of Rouen northwest of Paris on 26 July 2016 [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-168_-27-july-2016_-press-release-regarding-th…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016az, July 28). Press Release regarding the besiegement of Aleppo by the regime [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-169_-28-july-2016_-press-release-regarding-th…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016ba, July 29). Press Release regarding the flood disaster in Nepal [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-171_-29-july-2016_-press-release-regarding-th…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016bb, July 29). Press Release regarding the political council that the Houthi’s and general people’s congress agreed to establish in Yemen [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-172_-29-july-2016_-press-release-regarding-th…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016bc, August). The visit of the Foreign Minister of Palestine to Turkey. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/the-visit-of-the-foreign-minister-of-palestine-to…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016bd, August 12). Press Release regarding the medical treatment of the Turkmens affected by the chemical weapon attack of the DAESH terrorist organization against Tazehurmatu district of Kirkuk [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-182_-12-august-2016_-press-release-regarding-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016be, August 14). Press Release regarding the news on an electronic ticker of Kronen Zeitung newspaper at the Vienna international airport [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-184_-14-august-2016_-press-release-regarding-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016bf, August 19). Press Release regarding the world humanitarian day [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-188_-19-august-2016_-press-release-regarding-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016bg, August 24). Press Release regarding the earthquake that struck Italy today [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-196_-24-august-2016_-press-release-regarding-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016bh, August 26). Press Release regarding the Colombian Peace Process [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-200_-26-august-2016_-press-release-regarding-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016bi, August 26). Press Release regarding the terrorist attacks perpetrated in Somalia [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-201_-26-august-2016_-press-release-regarding-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016bj, August 29). Press Release regarding the visit of UN high commissioner for refugees Filippo Grandi to Turkey [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-207_-29-august-2016_-press-release-regarding-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016bk, August 30). Interview of H.E. Mr. Mevlüt Çavuşoğlu to Kathimerini. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/interview-of-h_e_-mr_-mevl%C3%BCt-%C3%A7avu%C5%9F…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016bl, August 30). Press Release Regarding the Terrorist Attack Perpetrated in Somalia [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-210_-30-august-2016_-press-release-regarding-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016bm, September 2). Press Release regarding the terrorist attack perpetrated in the Pakistani city of Mardan [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-213_-2-september-2016_-press-release-regardin…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016bn, September 7). Foreign Minister Çavuşoğlu attended the meeting on Syria. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-cavusoglu-attended-the-meeting-o…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016bo, September 7). Press Release regarding the regime’s chlorine gas attack in Aleppo [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-222_-7-september-2016_-press-release-regardin…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016bp, September 10). Press Release regarding the arrangements between the US and RF on cessation of hostilities and humanitarian access to besieged areas [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-225_-10-september-2016_-press-release-regardi…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016bq, September 19). Speech by H.E. Mevlüt Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey, at the Round Table Meeting on International Cooperation on Migration and Refugees at the sidelines of United Nations General Assembly, 19 September 2016, New York. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/speech-by-h_e_-mevl%C3%BCt-%C3%A7avu%C5%9Fo%C4%9F…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016br, September 22). Joint Communique on Libya by Algeria, Canada, Chad, China, Egypt, France, Germany, Jordan, Italy, Malta, Morocco, Niger, Qatar, Russia, Saudi Arabia, Spain, Sudan, Tunisia, Turkey, the United Arab Emirates, the United Kingdom, the United States, the European Union, United Nations, the League of Arab States, and the African Union, 22 September 2016, New York. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/joint-communique-on-libya-by-algeria_-canada_-cha…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016bs, September 24). Interview of H.E. Mr. Mevlüt Çavuşoğlu to France 24. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/interview-of-h_e_-mr_-mevl%C3%BCt-%C3%A7avu%C5%9F…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016bt, September 25). Press Release regarding the intensified attacks on Aleppo [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-233_-25-september-2016_-press-release-regardi…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016bu, September 25). Press Release regarding the treatment of 60 members of krg security forces injured in the fight against daesh [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-234_-25-september-2016_-press-release-regardi…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016bv, September 26). Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu is visiting the US to attend the 73rd Session of the UN General Assembly, 26 September 2018. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglu-nun-bm-73-uncu-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016bw, September 29). Press Release regarding the Brussels conference on Afghanistan [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-240_-29-september-2016_-press-release-regardi…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016bx, September 30). Deputy Foreign Minister Ambassador Yıldız received Ambassador of Afghanistan. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/deputy-foreign-minister-ambassador-yildiz-receive…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016by, October). Foreign Minister Çavuşoğlu attended the Brussels Conference on Afghanistan. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-cavusoglu-attended-the-brussels-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016bz, October 8). Press Release regarding hurricane Matthew [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-253_-8-october-2016_-regarding-hurricane-matt…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016ca, October 13). Press Release regarding the appointment of Antonio Guterres as the UN Secretary General [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-258_-13-october-2016_-press-release-regarding…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016cb, October 15). Press Release regarding the terrorist attack in Baghdad [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-262_-15-october-2016_-press-release-regarding…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016cc, October 25). Press Release regarding the terrorist attack against the police training centre in Quetta, Pakistan [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-272_-25-october-2016_-press-release-regarding…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016cd, October 26). Interview of H.E. Mr. Mevlüt Çavuşoğlu to Estonian Public Broadcasting (ERR). Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/interview-of-h_e_-mr_-mevlut-cavusoglu-to-estonia…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016ce, October 27). Press Release regarding the airstrikes targeting the hass village in Idlib, Syria [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-274_-27-october-2016_-press-release-regarding…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016cf, November 8). Press Release regarding the statement of Federica Mogherini High Representative of the European Union for foreign affairs and security policy about the latest developments in Turkey [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-283_-8-november-2016_-press-release-regarding…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016cg, November 21). Deputy Foreign Minister Ambassador Yıldız received Ambassador of the Philippines. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/deputy-foreign-minister-ambassador-yildiz-receive…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016ch, November 22). Deputy Foreign Minister Ambassador Yıldız received Director General of the Arakan Rohingya Union. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/deputy-foreign-minister-ambassador-yildiz-receive…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016ci, November 24). Press Release regarding the terrorist attack perpetrated near hilla in Iraq [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-294_-24-november-2016_-press-release-regardin…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016cj, November 25). Press Release regarding the latest developments in Rakhine State [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-296_-25-november-2016_-press-release-regardin…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016ck, December 3). Press Release regarding the presidential elections in Gambia [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-309_-3-december-2016_-press-release-regarding…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016cl, December 4). Interview of H.E. Mr. Mevlüt Çavuşoğlu to Daily Sabah. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/interview-of-h_e_-mr_-mevlut-cavusoglu-to-daily-s…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016cm, December 4). Speech by H.E. Mevlüt Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey, at the Sixth Ministerial Conference of the İstanbul Process, 4 December 2016, Amritsar/India. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/speech-by-h_e_-mevlut-cavusoglu-at-the-sixth-mini…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016cn, December 10). Statement by Foreign Minister H.E. Mevlüt Çavuşoğlu on the occasion of Human Rights Day, 10 December 2016. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/statement-by-foreign-minister-h_e_-mevl%C3%BCt-%C…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016co, December 11). Press Release regarding the terrorist attack in Somalia [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-319_-11-december-2016_-press-release-regardin…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016cp, December 13). Press Release regarding the actions of the regime and its supporters in Aleppo [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-321_-13-december-2016_-press-release-regardin…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016cq, December 17). Press Release regarding the first anniversary of signing of the Libyan political agreement [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-323_-17-december-2016_-press-release-regardin…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016cr, December 18). Press Release regarding the terrorist attack perpetrated in Jordan [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-324_-18-december-2016_-press-release-regardin…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016cs, December 19). Press Release regarding the attack in Berlin on 19 December 2016 [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-330_-20-december-2016_-press-release-regardin…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016ct, December 19). Press Release regarding the terrorist attack in Aden, Yemen [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-325_-19-december-2016_-press-release-regardin…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016cu, December 29). Press Release regarding the announcement of country wide ceasefire between the conflicting warring parties in Syria [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-333_-29-december-2016_-press-release-regardin…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2016cv, December 31). Press Release regarding the terrorist attacks in Iraq [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-334_-31-december-2016_-press-release-regardin…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017a, January). Foreign Minister Çavuşoğlu accompanied President Recep Tayyip Erdoğan during the visits to Tanzania, Mozambique and Madagascar. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-cavusoglu-accompanied-president-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017b, January 9). Inaugural Speech by H.E. Mr. Mevlüt Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey, at the Ninth Ambassadors’ Conference, 9 January 2017, Ankara. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/inaugural-speech-by-h_e_-mr_-mevl%C3%BCt-%C3%A7av…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017c, January 9). The 9th Ambassadors’ Conference officially started in Ankara (9 January 2017). Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/the-9th-ambassadors_-conference-officially-starte…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017d, January 15). Speech by H.E. Mevlüt Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey, at the Middle East Peace Conference, 15 January 2017, Paris. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/speech-by-h_e_-mevl%C3%BCt-%C3%A7avu%C5%9Fo%C4%9F…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017e, January 19). Press Release Regarding the Earthquake and the Avalanche Disasters in Italy [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-18_-19-january-2017_-press-release-regarding-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017f, January 19). Press Release Regarding the Extraordinary Session of the Organization of Islamic Cooperation Council of Foreign Ministers [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-17_-19-january-2017_-press-release-regarding-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017g, January 30). Press Release Regarding the Reopening of the Turkish Embassy in Tripoli [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-31_-30-january-2017_-press-release-regarding-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017h, February 3). The visits of Foreign Minister Çavuşoğlu to Argentina, Paraguay, the Dominican Republic and Mexico – MEXICO. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/disisleri-mevlut-cavusoglunun-arjantin-paraguay-d…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017i, February 8). Press Statement Regarding The Presidential Elections In Somalia Held On 8 February 2017 [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_43_-8-february-2017_-press-statement-regarding…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017j, February 19). Speech by H.E. Mevlüt Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey, at the 53rd session of the Munich Security Conference (MSC), 19 February 2017. http://www.mfa.gov.tr/speech-by-h_e_-mevl%C3%BCt-%C3%A7avu%C5%9Fo%C4%9F…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017k, March 4). Press Release Regarding the 2016 Human Rights Report of the U. S. Department of State [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-66_-4-march-2017_-press-release-regarding-the…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017l, April 1). Press Release Regarding the Political Consultations Between Turkey and Afghanistan [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-98_-1-april--2017_-press-release-regarding-th…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017m, April 2). Press Release Regarding the Floods and Mud Slides in Colombia [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-99_-2-april-2017_-press-release-regarding-the…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017n, April 3). Deputy Minister of Foreign Affairs Ambassador Ahmet Yıldız received Deputy Minister of Foreign Affairs Hekmat Khalil Karzai of the Islamic Republic of Afghanistan, 3 April 2017. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/bakan-yardimcisinin-afganistan-bakan-yardimcisini…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017o, April 7). Press Release Regarding the Gambian Parliamentary Elections [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-106_-7-april-2017_-press-release-regarding-th…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017p, April 7). Press Release Regarding the US’ Military Operation Targeting the Syrian Regime’s Shayrat Airbase in Homs [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_107_-7-april-2017_-press-release-regarding-the…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017q, April 16). Press Release Regarding The Flash Floods In Northwestern Iran [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-113_-16-april-2017_-press-release-regarding-t…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017r, April 17). Press Release Regarding the Bomb Attack in the Rachidin Region of Aleppo [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_114_-17-april-2017_-press-release-regarding-th…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2017a, April 20). Second Meeting of the Council of Ministers of Foreign Affairs from the Central American Integration System (SICA) and the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, Istanbul, Turkey, 20 April 2017. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/second-meeting-of-the-council-of-ministers-of-for…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017s, May 4). Press Release Regarding the Mine Accident in Golestan Province of Iran [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_138_-4-may-2017_-press-release-regarding-the-m…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017t, May 4). Press Release Regarding the Signing of the Memorandum on the Creation of De-Escalation Areas in Syria [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-139_-4-may-2017_-press-release-regarding-the-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017u, May 21). Interview of H.E. Mr. Mevlüt Çavuşoğlu to Phileleftheros, 21 May 2017. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/interview-of-h_e_-mr_-mevl%C3%BCt-%C3%A7avu%C5%9F…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017v, May 24). Press Release Regarding Turkey’s Humanitarian Aid to Libya [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-156_-24-may-2017_-press-release-regarding-tur…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017w, May 25). Press Release Regarding Africa Day [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_157_-25-may-2017_-press-release-regarding-afri…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017x, May 26). Press Release Regarding the Floods and Mud Slides in Sri Lanka [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-161_-26-may-2017_-press-release-regarding-the…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017y, May 29). Interview of H.E. Mr. Mevlüt Çavuşoğlu to News Agency of the Slovak Republic TASR, 29 May 2017. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/interview-of-h_e_-mr_-mevl%C3%BCt-%C3%A7avu%C5%9F…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017z, June 15). Deputy Foreign Minister Ambassador Ahmet Yıldız met with Hilary Onek, Minister for Relief, Disaster Preparedness and Refugees of the Republic of Uganda, 15 June 2017. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/bakan-yardimcisinin-ugandali-bakani-kabulu_en.en…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017aa, June 19). Press Release Regarding the World Refugee Day [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-197_-19-june-2017_-press-release-regarding-th…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017ab, June 19). Press Release Regarding Turkey’s Aid To Palestine [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-198_-19-june-2017_-press-release-regarding-tu…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017ac, July). Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu paid a visit to Cote d’Ivoire to attend the 44th session of Council of Foreign Ministers of the Organisation of Islamic Cooperation, 10-11 July 2017. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglu-fildisi-ziyaret…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017ad, July 21). Press Release Regarding Turkey’s aid to Yemen [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-240_-ulkemizce-yemene-yapilan-insani-yardim-h…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017ae, July 26). Press Release Regarding Turkey’s Membership to the UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-244_-ulkemizin-birlesmis-milletler-latin-amer…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017af, August 15). Press Release Regarding Flood and Landslide Disasters That Took Place in Sierra Leone [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-259_-sierra-leonede-yasanan-sel-ve-heyelan-fe…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017ag, August 19). Press Release Regarding the World Humanitarian Day [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-263_-19-agustos-dunya-insani-gunu-hk_en.en.mfa

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017ah, August 28). Press Release Regarding the Events in Northern Rakhine State of Myanmar [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-271_-myanmarin-kuzey-rakhayn-eyaletinde-meyda…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017ai, August 31). Press Release Regarding the liberation of Tal Afar [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-276_-telaferin-kurtarilmasi-hk_en.en.mfa

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017aj, September). Foreign Minister Çavuşoğlu accompanied President Erdoğan during his visit to Kazakhstan, 8-10 September 2017. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglunun-sn-cb-refaka…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017ak, September). Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu visited Bangladesh, accompanying First Lady Emine Erdoğan, 6-7 September 2017. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-cavusoglunun-banglades-ziyareti_…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017al, September). Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu visited Slovenia to attend the Bled Strategic Forum and SEECP meeting, 4-5 September 2017. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-cavusoglunun-bled-gdau-toplantis…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017am, September 5). Interview of H.E. Mr. Mevlüt Çavuşoğlu to the Slovenian Press Agency STA, 5 September 2017. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/interview-of-h_e_-mr_-mevlut-cavusoglu-to-the-slo…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017an, September 6). Press Release Regarding the Visit of Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu to Bangladesh [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-280_-sayin-bakanimizin-bangladesi-ziyareti-hk…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017ao, September 8). Press Release Regarding the Earthquake That Took Place off the Coast of Southern Mexico [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-281_-meksikanin-guney-sahili-aciklarinda-meyd…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2017b, September 10). Chairman’s Summary Report of the Meeting of Heads of State and Government on the Rohingya Muslim Community in Myanmar Held on the Sidelines of the 1st OIC Summit of Science and Technology. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/iit-birinci-bilimveteknoloji-zirvesinde-myanmarda…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017ap, September 15). Press Release Regarding the Declaration of the Idlib De-Escalation Area at the Sixth Astana Meeting Held on 14-15 September 2017 [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-288_-14-15-eylul-2017-tarihlerinde-gerceklest…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017aq, September 18). Interview of H.E. Mr. Mevlüt Çavuşoğlu to Al-Monitor, 18 September 2017, New York. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/interview-of-h_e_-mr_-mevlut-cavusoglu-to-al-moni…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017ar, September 20). Press Release Regarding the Earthquake That Took Place on 19 September 2017 in Mexico [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-295_-meksikada-19-eylul-2017-tarihinde-meydan…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017as, October). Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu accompanied President Erdoğan during his visit to Serbia, 9-11 October 2017. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglunun-sayin-cumhur…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017at, October 5). Interview of H.E. Mr. Mevlüt Çavuşoğlu to Qatar Tribune, Qatar-Turkey Business Magazine, 5 October 2017. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/interview-of-mevlut-cavusoglu-to-qatar-tribune-qa…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017au, October 19). Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu attended TRT World Forum, Istanbul, 19 October 2017. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglu-trt-world-forum…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017av, November). Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu accompanied Prime Minister Yıldırım during his visit to the US, 7-10 November 2017. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglunun-sayin-basbak…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017aw, November 13). Press Release Regarding the Earthquake in Iraq [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-345_-irakta-meydana-gelen-deprem-hk_en.en.mfa

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017ax, November 13). Press Release Regarding the Iraq Earthquake’s Effects on Iran [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-346_-irakta-meydana-gelen-depremin-iranida-et…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017ay, December). Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu accompanied President Erdoğan during his visit to Sudan, Chad and Tunisia, 24-27 December 2017. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglunun-say%C4%B1n-c…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2017c, December). Joint statement by Iran, Russia and Turkey on the International Meeting on Syria in Astana, 21-22 December 2017. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/astanada-duzenlenen-suriye-konulu-uluslararasi-to…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017az, December 10). Statement by H.E Mevlüt Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, on the occasion of Human Rights Day, 10 December 2017. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-mevlut-cavusoglu_nun-10-ar…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2017ba, December 22). Press Release regarding the Conclusions of the 8th High Level Astana Meeting [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-396_-sekizinci-yuksek-duzeyli-astana-toplanti…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018a, January). Interview of H.E. Mr. Mevlüt Çavuşoğlu to EastWest Magazine (Italy), January 2018. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/interview-of-h_e_-mr_-mevlut-cavusoglu-to-eastwes…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018b, January). Interview of H.E. Mr. Mevlüt Çavuşoğlu to “The Business Year”, Special Edition on Kuwait, January 2018. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/interview-of-h_e_-mr_-mevlut-cavusoglu-to-the-bus…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018c, January 15). Press Release regarding some statements on the ending of UNRWA’s funding [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-17_-unrwa-nin-finansmanina-son-verilecegi-yon…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018d, January 26). Interview of H.E. Mr. Mevlüt Çavuşoğlu to Al Ameen (Newspaper/Canada), 26 January 2018. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/interview-of-h_e_-mr_-mevlut-cavusoglu-to-al-amee…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018e, February). Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu’s visit to Kuwait to attend the International Counter-DEASH Coalition Foreign Ministers Meeting and the International Conference for Reconstruction of Iraq, 12-14 February 2018. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglunun-kuveyti-ziya…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018f, February). The visit of Riad Malki, Minister of Foreign Affairs of the State of Palestine to Turkey, 2-3 February 2018. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/filistin-disisleri-bakani-riad-malkinin-ulkemizi-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018g, February). The visit of United Nations High Commissioner for Refugees Filippo Grandi to Turkey, 14-17 February 2018. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/bm-multeciler-yuksek-komiseri-filippo-grandinin-u…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018h, February). Turkey-Africa Second Ministerial Review Conference was held in Istanbul, 11-12 February 2018. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/turkiye-afrika-ikinci-bakanlar-gozden-gecirme-kon…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018i, February 1). Interview of H.E. Mr. Mevlüt Çavuşoğlu to Ottawa Life Magazine, 1 February 2018. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/interview-of-h_e_-mr_-mevlut-cavusoglu-to-ottawa-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018j, February 9). Press Release Regarding Turkey-Africa Second Ministerial Review Conference [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-40_-turkiye-afrika-ii-bakanlar-gozden-gecirme…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2018a, February 12). African Union - Turkey Partnership Joint Implementation Report, 2015-2017, 12 February 2018. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/african-union---turkey-partnership-joint-implemen…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2018b, February 12). The Second Ministerial Review Conference of African Union – Turkey Partnership, 12 February 2018, İstanbul. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/the-second-ministerial-review-conference-of-afric…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018k, February 13). Press Release Regarding the Visit of UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi to Turkey [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-45_-birlesmis-milletler-multeciler-yuksek-kom…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018l, March 8). Message by H.E. Mr. Mevlüt Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, on the occasion of International Women’s Day, 8 March 2018. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/message-by-h_e_-mr_-mevlut-cavusoglu_-minister-of…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018m, March 16). Press Release Regarding the Resolution adopted by the European Parliament on “The Situation in Syria” on 15 March 2018 [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-74-avrupa-parlamentosu-nun-kabul-ettigi-suriy…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018n, March 20). Press Release Regarding the OHCHR Turkey Report published on 20 March 2018 [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-79-bm-insan-haklari-yuksek-komiserli%C4%9Fini…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2018c, April 4). Joint Statement by the Presidents of the Islamic Republic of Iran, the Russian Federation and the Republic of Turkey, 4 April 2018, Ankara. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/iran-islam-cumhuriyeti_-rusya-federasyonu-ve-turk…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018o, April 8). Press Release Regarding the Attack in Douma [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-101_-dumadaki-saldiri-hk_en.en.mfa

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018p, April 17). Press Release Regarding the 2018 Turkey Country Report and the Enlargement Strategy Paper [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-109_-ab-komisyonunun-2018-turkiye-ulke-raporu…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018q, April 22). Press Release Regarding 2017 Human Rights Report of the US Department of State [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-115_-abd-nin-2017-insan-haklari-raporunun-tur…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018r, May). Interview of H.E. Mr. Mevlüt Çavuşoğlu to WirtschaftsForum – Nah- und Mittelost (EconomicForum – Near- and Middle East) Magazine, May 2018. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/interview-of-h_e_-mr_-mevlut-cavusoglu-to-wirscha…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018s, May 4). Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu met with Foreign Minister Ibrahim Al-Jaafari of Iraq, 4 May 2018. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglunun-irak-db-ile-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018t, May 13). Press release regarding the elections in Iraq [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-133_-irak-secimleri-hk_en.en.mfa

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018u, May 15). Press Release Regarding Turkey’s Membership to International Centre For Migration Policy Development (ICMPD) [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-138_-ulkemizin-uluslararasi-goc-politikalari-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018v, May 25). Press Release Regarding Africa Day [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-146_-afrika-gunu-hk_en.en.mfa

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018w, May 31). Press Release Regarding Turkey’s Additional Contribution of 10 million USD to UNRWA in support of Palestine Refugees [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-153_-filistinli-multeciler-icin-unrwaya-10-mi…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018x, June 2). Press Release Regarding the US Veto of Draft Resolution on the Palestinians Submitted to the United Nations Security Council [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-157_-abd-nin-filistinlilerle-ilgili-bm-guvenl…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018y, June 3). Press release regarding the inaugration ceremony of the UN Technology Bank for the Least Developed Countries [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-158_-en-az-gelismis-ulkelere-yonelik-bm-tekno…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018z, June 4). Interview of H.E. Mr. Mevlüt Çavuşoğlu to PBS, 4 June 2018. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/interview-of-h_e_-mr_-mevlut-cavusoglu-to-pbs_-4-…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2018d, June 13). MIKTA Foreign Ministers’ Joint Statement on the Election of the Non-Permanent UN Security Council Members for the 2019-2020 period, 13 June 2018. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/mikta-foreign-ministers-joint-statement-non-perma…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018aa, June 18). Interview of H.E. Mr. Mevlüt Çavuşoğlu to Global Times (China), 18 June 2018. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/interview-of-h_e_-mr_-mevlut-cavusoglu-to-global-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018ab, June 20). Press Release Regarding the World Refugee Day [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-170_-dunya-multeciler-gunu-hk_en.en.mfa

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018ac, June 21). Press Release Regarding Turkey’s Humanitarian Assistance [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-171_-insani-yardimlarimiz-hk_en.en.mfa

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018ad, July 6). Press Release Regarding Turkey’s Chairmanship of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) Advisory Commission (AdCom) [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-181_-ulkemizin-unrwa-danisma-komisyonu-baskan…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018ae, August 9). Message by H.E. Mevlüt Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey, on the Occasion of Europe Day, 9 May 2018. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/message-by-h_e_-mevl%C3%BCt-%C3%A7avu%C5%9Fo%C4%9…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018af, August 13). Opening Speech of H.E. Mevlut Çavusoglu Minister of Foreign Affairs at the 10th Ambassadors Conference 13 August 2018. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/data/BAKAN/opening-speech-of-h-e-mevlut-cavusoglu…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018ag, August 22). Press release regarding the earthquake struck the northern coast of Venezuela [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-220_-venezuela-da-meydana-gelen-deprem-hk_en…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018ah, August 26). Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu attended the Kartepe Summit, 26 October 2018. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglu-nun-kartepe-zir…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018ai, August 27). Press Release Regarding The Humanitarian Crisis Of Rohingya Muslims [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-224_-rohinga-muslumanlarinin-yasadigi-insani-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018aj, September 1). Interview of H.E. Mr. Mevlüt Çavuşoğlu to Ta Nea (Newspaper/Greece), 1 September 2018. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/interview-of-h_e_-mr_-mevlut-cavusoglu-to-ta-nea-…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2018e, September 7). Joint Statement by the President of the Islamic Republic of Iran, the President of the Russian Federation and the President of the Republic of Turkey, Tehran, 7 September 2018. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/iran-rusya-turkiye-ortak-aciklamasi_en.en.mfa

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018ak, September 24). Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu is visiting the US to attend the 73rd Session of the UN General Assembly, 24 September 2018. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglu-nun-bm-73-uncu-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018al, September 27). Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu concluded his visit to the US to attend the 73rd Session of the UN General Assembly, 27 September 2018. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglu-nun-bm-73-uncu-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018am, September 27). Press Release Regarding the Annual Meeting of the UN Group of Friends of Mediation [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-253_-bm-arabuculuk-dostlar-grubu-hk_en.en.mfa

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018an, September 29). Press Release Regarding the Earthquake and Tsunami in Indonesia [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-255_-endonezya-da-meydana-gelen-deprem-ve-tsu…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018ao, October 4). Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu attended the special session of the TRT World Forum entitled “Exploring a Just Peace in a Fragmented World”, 4 October 2018. Retrieved July 28, 2020, from https://mfa.gov.tr/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglu-nun-trt-world-foru…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018ap, October 4). Transcript of the address by H.E. Mevlüt Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey, at TRT World Forum, 4 October 2018. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/transcript-of-the-adress-by-h-e-mevlut-cavusoglu-…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018aq, October 29). Statement on the 160th Anniversary of the Establishment of the Diplomatic Relations Between the Republic of Turkey and the Federative Republic of Brazil [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-288_-turkiye-ile-brezilya-arasinda-diplomatik…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2018f, November). Joint Statement by Iran, Russia and Turkey on the International Meeting on Syria in Astana 28-29 November 2018. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/iran-russia-turkey-on-the-international-meeting-o…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018ar, November 24). Press Release Regarding the Flash Floods in Iraq [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-319_-irak-ta-meydana-gelen-sel-felaketi-hk_en…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018as, November 27). Press Release Regarding the V. Istanbul Mediation Conference on 30 November [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-324_-besinci-arabulucuk-konferansi-hk_en.en.m…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018at, December 7). Turkey-U.S. Joint Statement on Syria [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-330_-turkiye-ve-abd-tarafindan-yapilan-suriye…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018au, December 10). Statement by H.E Mevlüt Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, on the occasion of Human Rights Day, 10 December 2018. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-mevlut-cavusoglu_nun-human…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018av, December 14). Press Release Regarding the Intra-Yemeni Consultations in Sweden [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-335_-isvec-te-duzenlenen-yemen-istisareleri-h…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018aw, December 19). Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu met with Interior Minister Fathi Bashaaga of Libya, Head of Syrian Turkmen Assembly Muhammed Vecih Cuma and Sergio Sousa Pinto, Chairman of the Portuguese Parliamentary Committee on Foreign Affairs, 19 December 2018. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglu-nun-libya-icisl…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2018ax, December 22). Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu visited Libya, 22 December 2018. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-libya-yi-ziyareti_en.en.mfa

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019a, January 7). Meeting of Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu with Christos Stylianides, European Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management, 7 January 2019. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/say%C4%B1n-bakanimizin-insani-yardim-ve-kriz-yone…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019b, February). The visit of Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu to the U.S. to attend the International Counter-DEASH Coalition Foreign Ministers Meeting, 5-6 February 2019. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglu-nun-dmuk-toplantisina-katilimi.en.mfa

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019c, March 3). Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu’s meeting with Foreign Minister Riad Malki of the State of Palestine and his participation in various meetings on Palestine, 3 March 2019. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglu-nun-filistin-di…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019d, March 8). Message by H.E. Mr. Mevlüt Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, on the occasion of International Women’s Day, 8 March 2019. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-mevlut-cavusoglu_nun-d%C3%…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019e, March 13). Press Release Regarding the Brussels-III Conference to which Minister of Foreign Affairs Mevlüt Çavuşoğlu Will Participate [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_53_-sayin-bakanimizin-katilacagi-bruksel-konfe…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019f, March 14). Press Release Regarding Turkey 2018 Human Rights Report of the U.S. Department of State [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_55_-abd-insan-haklari-raporu-hk.en.mfa

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019g, March 23). Press Release Regarding the Cyclone Idai [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_72_-idai-kasirgasi-hk.en.mfa

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019h, March 31). Press Release Regarding the Floods in Iran [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_83_-iran-daki-sel-felaketi-hk.en.mfa

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019i, April). Visit of Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu to Iraq, 28-29 April 2019. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-irak-i-ziyareti-28-04-2019.en.m…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019j, April 1). Meeting of Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu with Foreign Minister Jorge Arreaza of Venezuela, 1 April 2019. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-venezuela-disisleri-bakani-ile-…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019k, April 2). Speech by H.E. Mevlüt Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, at the United Nations General Assembly meeting to condemn the terrorist attacks in New Zealand, 2 April 2019, New York. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-bm-yaptigi-konusma-nisan-2019.e…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019l, April 6). Press Release Regarding the Press Statement Dated 3 April 2019 by the Ministry of Information of Eritrea [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_89_-eritre-enformasyon-bakanliginin-aciklamala…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019m, April 7). Press Release Regarding the Recent Developments in the West of Libya [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_90_-libya-nin-bati-bolgelerinde-meydana-gelen-…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019n, April 11). Press Release Regarding Latest Developments in Sudan [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_97_-sudan-daki-gelismeler-hk.en.mfa

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019o, April 13). Meeting of Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu with Foreign Minister Manuel Domingos Augusto of Angola, 13 April 2019. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-angola-disisleri-bakani-ile-gor…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019p, May). Participation of Foreign Minister Çavuşoğlu in the OIC Meetings, 29-31 May 2019. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-ondorduncu-iit-zirvesine-katili…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019q, May 6). Press Release Regarding Some Comments made by Foreign Interlocutors on the Decision of the Supreme Election Council to Re-run the Elections in Istanbul [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_130_-ysk-nin-istanbul-secimleri-kararina-ilisk…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019r, May 9). Statement by Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu for Europe Day, 9 May 2019. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-avrupa-gunu-mesaji.en.mfa

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019s, May 9). The Sixth Meeting of the Reform Action Group Press Statement Ankara [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/altinci-reform-eylem-grubu-basin-bildirisi-hk.en…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019t, May 24). Press Release Regarding the Grant Provided to the State of Palestine [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_149_-filistin-e-saglanan-hibe-hk.en.mfa

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019u, May 25). Press Release Regarding Africa Day [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_150_-afrika-gunu-hk.en.mfa

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019v, May 28). Meetings of Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu with President of UN Development Programme and Secretary General of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation, 28 May 2019. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-bm-kalkinma-programi-baskani-il…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019w, June 11). Press Release Regarding the Re-election of Associate Professor Can Ünver to the Committee on Migrant Workers [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_161_-can-unver-in-gocmen-isciler-komitesi-uyel…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019x, June 18). Meeting of Foreign Minister Çavuşoğlu with Hikmet Hajiyev, Head of Foreign Policy Department of the Presidential Administration of Azerbaijan, 18 June 2019. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-azerbaycan-cb-idaresi-dis-polit…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019y, June 18). Press Release Regarding the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) Advisory Commission Meeting [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_179_-bm-unrwa-komisyon-toplantisi-hk.en.mfa

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019z, June 19). Participation of Foreign Minister Çavuşoğlu in the meeting organized by the Parliamentary Assembly of the Mediterranean, 19 June 2019. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-akdeniz-parlamenter-asamblesine…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019aa, June 20). Press Release Regarding the World Refugee Day [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_181_-dunya-multeciler-gunu-hk.en.mfa

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019ab, June 24). Meeting of Foreign Minister Çavuşoğlu with Minister of Foreign Affairs and International Cooperation Dr. Richard Sezibera of the Republic of Rwanda, 24 June 2019. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-ruanda-db-ile%20gorusmesi.en.mfa

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019ac, August). Visit of Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu to Sudan, 16-17 August 2019. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-sudan-ziyareti-16-08-19.en.mfa

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019ad, August 5). Speech by H.E. Mevlüt Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey at the Opening Session of the Eleventh Ambassadors’ Conference, 5 August 2019, Ankara. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-bkon-acilis-konusmasi-5-08-19.e…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019ae, August 11). Press Release Regarding the Attack in Benghazi [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_242_-bingazi-de-meydana-gelen-saldirisi-hk.en…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019af, August 11). Press Release Regarding the Ongoing Armed Clashes in Aden [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_243_-aden-de-yasanan-silahli-catismalar-hk.en…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019ag, September 1). Press Release Regarding Lebanese President Michel Aoun’s Address at the Launching of the Centennial Celebrations of Lebanon [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_258_-lubnan-cumhurbaskaninin-yaptigi-aciklamal…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019ah, September 2). Participation of Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu in the 14th Bled Strategic Forum, 2 September 2019. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-14-bled-stratejik-formuna-katil…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019ai, September 2). Press Release Regarding the Visit of UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi to Turkey [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_259_-bm-yuksek-komiserinin-ulkemizi-ziyareti-h…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019aj, September 8). Press Release Regarding the Second Mediation for Peace Certificate Program for Diplomats of the Member States of the OIC [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_265_-iit-diplomatlari-arabuluculuk-sertifika-p…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019ak, September 24). Visit of Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu to the U.S. to attend meetings of the 74th session of the United Nations General Assembly, 24 September 2019. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-74-uncu-bmgk-ne-katilimi-24-09-…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019al, September 25). Visit of Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu to the U.S. to attend meetings of the 74th session of the United Nations General Assembly, 25 September 2019. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-74-uncu-bmgk-ne-katilimi-25-09-…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019am, September 26). Visit of Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu to the U.S. to attend meetings of the 74th session of the United Nations General Assembly, 26 September 2019. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-74-uncu-bmgk-ne-katilimi-26-09-…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019an, September 29). Press Release Regarding the Presidential Elections in Afghanistan [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_279_-afganistan-daki-secimler-hk.en.mfa

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019ao, October 9). Press Release Regarding the GRETA’s Report on Turkey [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_291_-turkiye-ye-dair-yayimlanan-greta-raporu-h…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019ap, October 10). Press Release Regarding the Recent Developments in Ecuador [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_296_-ekvatordaki-gelismeler-hk.en.mfa

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019aq, October 14). Press Release Regarding the Conclusions Adopted by the EU Foreign Affairs Council [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_302_-ab-dis-iliskiler-konseyi-nin-kabul-ettigi…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019ar, October 20). Press Release Regarding the Allegations in Amnesty International’s Report on Operation Peace Spring [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_305_-uluslararasi-af-orgutunun-bph-ye-iliskin-…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019as, October 24). Press Release Regarding the Resolution Adopted at the European Parliament on the Operation Peace Spring [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_309_-ap-de-kabul-edilen-karar-hk.en.mfa

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019at, October 30). Press Release Regarding the Mediation Conferences in Istanbul [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_317_-arabuluculuk-konferansi-hk.en.mfa

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019au, October 31). Participation of Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu in the 6th İstanbul Mediation Conference, 31 October 2019. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-altinci-istanbul-arabuluculuk-k…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019av, November 3). Visit of Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu to Qatar, 3 November 2019. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-katar-i-ziyareti-3-11-19.en.mfa

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019aw, November 11). Press Release Regarding the Developments in Bolivia [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_327_-bolivya-daki-gelismeler-hk.en.mfa

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019ax, November 11). Press Release Regarding the Discussions Between Turkey and the UN High Commissioner for Refugees [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_328_-ulkemiz-ile-bm-multeciler-yuksek-komserli…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019ay, November 26). Press Release Regarding the Earthquake in Albania [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_342_-arnavutluk-da-meydana-gelen-deprem-hk.en…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019az, November 27). Meeting of Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu with Foreign Minister Ahmed Isse Awad of Somalia, 27 November 2019. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-somali-db-ile-gorusmesi-27-11-1…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019ba, November 29). Press Release Regarding the Meeting Between Turkey and UN High Commissioner for Refugees [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_343_-ulkemiz-ile-bm-multeciler-yuksek-komserli…

Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2019, December). Joint Statement by Iran, Russia and Turkey on the International Meeting on Syria in the Turkey has again acted swiftly and launched an aid campaign this March (Çavuşoğlu, 2017a)., Nur-Sultan, 10-11 December 2019. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/suriye-konulu-ondorduncu-yuksek-duzeyli-toplanti-…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019bb, December). Visit of Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu to Switzerland to accompany President Erdoğan, 16-17 December 2019. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-cbskmiza-refakatle-isvicre-yi-z…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019bc, December 6). Press Release Regarding the Intervention of Security Forces to the General Strikes and Protests in France on the 5th of December [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_350_-fransa-daki-genel-grev-ve-protesto-goster…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019bd, December 9). Participation of Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu in Heart of Asia-Istanbul Process 8th Ministerial Conference, themed “Peace, Partnership, Prosperity”, 9 December 2019. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-asya-nin-kalbi-sekizinci-bakanl…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019be, December 10). Statement by H.E Mevlüt Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, on the occasion of Human Rights Day. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-insan-haklari-gunu-vesilesiyle-…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019bf, December 23). Press Release Regarding the Elections in Uzbekistan [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_369_-ozbekistan-secimleri-hk.en.mfa

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019bg, December 26). Opening Speech of Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu at Asia Anew Workshop, 26 December 2019. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-yeniden-asya-calistayi-hitabi-2…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019bh, December 28). Press Release Regarding the Terror Attack in Mogadishu [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_374_-somali-de-meydana-gelen-teror-saldirisi-hk.en.mfa

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2019bi, March). Visit of Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu to Brussels to attend the III. Brussels Conference on Syria and Turkey-EU Association Council Meeting, 13-15 March 2019. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-bruksel-konferansina-katilimi.e…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2020a, January). Visit of Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu to Davos to attend World Economic Forum 50th Annual Meeting-2, 21-23 January 2020. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-davos-ziyareti-ikinci-gun.en.mfa

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2020b, January 2). Press Release Regarding the Flood Disaster in Indonesia [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_1_-endonezya-da-meydana-gelen-sel-felaketi-hk…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2020c, January 9). Visit of Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu to Iraq, 9 January 2020. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-%C4%B1rak-i-ziyareti-9-1-20.en…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2020d, January 28). Press Release Regarding the Third Universal Periodic Review of Turkey in the UN Human Rights Council [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_27_-ulkemizin-bm-insan-haklari-konseyi-bunyesi…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2020e, February). Visit of Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu to Albania, 11-12 February 2020. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-arnavutluk-u-ziyareti.en.mfa

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2020f, February 9). Press Release Regarding the Parliamentary Elections Held in Azerbaijan [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_44_-azerbaycan-da-gerceklestirilen-milli-mecli…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2020g, February 16). Press Release Regarding the International Donors’ Conference for Albania [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_50_-arnavultluk-icin-uluslararasi-bagiscilar-k…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2020h, February 29). Press Release Regarding the Endorsement of the Candidature of Ambassador Volkan Bozkır for the Presidency of the 75th Session of the United Nations General Assembly by the Western European and Others Group [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_60_-buyukelci-volkan-bozkir-in-bmgk-baskanligi…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2020i, March 4). Meeting of Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu with High Representative Josep Borrell of European Union, 4 March 2020. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-ab-yuksek-temsilcisi-ile-gorusm…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2020j, March 6). Press Release Regarding the EU Foreign Affairs Council’s Statement of 6 March [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_68_-ab-dis-iliskiler-konseyi-nin-bildirisi-hk…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2020k, March 8). Message by H.E. Mr. Mevlüt Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, on the occasion of International Women’s Day, 8 March 2020. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-dunya-kadinlar-gunu-mesaji.en.m…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2020l, March 13). Press Release Regarding Turkey 2019 Human Rights Report of the U.S. Department of State [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_72_-abd-db-nin-yay%C4%B1mladigi-rapor-hk.en.mfa

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2020m, April 18). Meeting of Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu with Foreign Minister Dr. Mamadou Tangara of the Gambia, 18 April 2019. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/sayin-disisleri-bakanimizin-gambiya-db-ile-gorusm…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2020n, April 22). Press Release Regarding the Meeting of the Foreign Ministers of the Astana Process [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-89_-astana-sureci-disisleri-bakanlari-toplant…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2020o, April 28). Press Release regarding the developments in Yemen [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-92_-yemende-meydana-gelen-gelismeler-hk.en.mfa

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2020p, April 28). Press Release Regarding The High Level Video-Conference Meeting On Somalia [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-93_-somali-hakkindaki-yuksek-duzeyli-video-ko…

Turkish ministry of Foreign Affairs. (2020q, April 29). Press Release Regarding the Statements of Haftar, the Leader of the Illegitimate Militia Forces in Libya, on 27 April 2020 [Press release]. Retrieved July 28, 2020, from http://www.mfa.gov.tr/no_-94_-gayrimesru-milis-guclerin-lideri-hafter-i…

 

Download scriptie (1.24 MB)
Genomineerde longlist Scriptieprijs
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Prof. Dr. Jorg Kustermans