Wij willen een thuis!

Thibaut
Van der Beken

Midden 2019 trachtte ik een woonst aan te schaffen nabij Oslo. Samen met 50.000 generatiegenoten werd al snel de conclusie getrokken dat het betreden van de Noorse woningmarkt enkel toebehoorde aan de meest kapitaalkrachtigen. Het alternatief bleek Europa’s duurste huursector te zijn. Dit in een stad waar woonkwaliteit consequent overschaduwd wordt door politieke en stedenbouwkundige ingrepen die genadeloos toegespitst zijn om een hoog residentieel ontwikkelingstempo te vrijwaren.

 

Onder leiding van Gerhardsen werd er na de Tweede Wereldoorlog een partij overschrijdende overeenkomst gemaakt over een eigendomsmodel in het huisvestingsbeleid.

Een antihuisbaas-sentiment bloeide door de gloednieuwe sociale-democratie wanneer Trygve Brattellie het Noorse parlement in 1952 ervan overtuigde dat de huizen van de bevolking geen terrein voor zaken mocht zijn. Het eigenwoningbezit bood tegelijk een kans om een inkomensverdeling over de loop van het leven mogelijk te maken. Huishoudens zouden voor hun pensionering langlopende leningen afbetalen, waardoor hun woning, ondanks een bescheiden pensioen, behouden kon worden. Deze ambitie werd mogelijk gemaakt door het aanbrengen van goedkope staatsleningen, bestempeld als het “beleid voor een sociale huisvesting” en in 1970 zo’n 50 % van het gebouwd landschap vertegenwoordigde. Ook het aandeel van het eigenbezit van Noorse huishoudens nam in slechts 30 jaar toe van 64 naar 82 procent. In 1982 gebeurde het onvermijdelijke: de markt werd volledig geliberaliseerd en onderhevig aan de vrije verkoop van deze gesubsidieerde huizen: de introductie van een generatie-ongebalanceerd kapitalisme.

 

De economische voordelen van eigenwoningbezit hebben de huursector in een marginale positie geplaatst.

Afgelopen 20 jaar vervijfvoudigde de gemiddelde waarde van een woning in Noorwegen. Omdat een overgrote meerderheid van de bevolking een eigenaar is raakten individuen die in de beginfase de woningmarkt niet betraden geleidelijk achterop. Het falen om deel te nemen aan dit eigenwoningbezit leid vandaag tot een kwetsbare positie door de uitsluiting van de stijgende grondtaxaties en een genereus belastingregime ten aanzien van dat eigenwoningbezit. Aangezien de particuliere huurmarkt onder een nog grotere prijsdruk staat, vormt er een onafwendbare dreiging van een financiële en sociale kloof tussen jongvolwassenen die wél of géén hulp krijgen van het thuisfront.

 

De breuk tussen markt gedreven aankoop, de huurmarkt en de sociale woonsector wordt steeds merkbaarder.

Door het ontbreken van daadkrachtige overheidsinterventies kan een steeds groeiend bevolkingssegment het toegangsticket voor het eigenwoningbezit niet langer betalen. Met een vrijwel onbestaande sociale woonsector worden niet-kapitaalkrachtige individuen overgelaten aan de grillen van de huurmarkt. Haastig opgestelde stedenbouwkundige legislaties trachten de gigantische demografische groei te bedwingen, maar maakten tegelijk Oslo berucht vanwege de aanwezigheid van Noorwegen’s beste én slechtste woonsomstandigheden. Al deze factoren leiden tot de oproep tot een publieke tussenkomst, die onder de noemer ‘Mot en Tredje Boligsektor’ (of: naar een derde woonsector) door Oslo Kommune (semi-autonome provincie) in 2015 het leven in werd geroepen. Hoe deze interventie eruit zou zien, wat de doelgroep is en wie de actoren zijn, wordt overgelaten aan speculatie en vormt dan ook de broeihaard voor deze masterthesis “Vi Krever Ett Hjem”. Een derde publieke huisvestingssector tussen de liberale markt en de sociale instituties. Het opstarten van een dergelijke nieuwe overheidsonderneming draagt een groot aantal vragen met zich mee. De meest belangrijke: hoe kan woonkwaliteit opnieuw als primaire insteek ingezet worden in een kapitalistische realiteit? Na decennia van horizontale uitbreiding van het Noorse woning netwerk wordt, in tegenstelling tot de algemene Europese trend, amper de vraag gesteld welke implicaties stedenbouwkundige handelingen zullen brengen in de (nabije) toekomst. Het huidige immigratiebeleid zorgt voor een continue impuls van de vraag, waar het aanbod in een horizontaal landschap steeds moeilijker kan volgen. Want hoewel er een potentieel duidelijk antwoord kan gegeven worden over de motieven en staat van een dergelijke derde huisvestingssector, blijkt dat de relatie met dit horizontaal landschap de onderliggende oorzaak te zijn van de huidige problematiek: het falen van ruimtelijke systemen. Vanuit een atypisch conservatief standpunt ben ik dan ook op zoek gegaan om binnen sociale, politieke en financiële limitaties een oplossing omtrent het ruime hoofdstuk “betaalbaar wonen” aan te bieden. Omwille van zijn weerslag naar ruimtelijk-economische structuren linkt dit direct naar het sedentair verdichten van de versnipperde suburbane wijken die vandaag 85% van het landschap beslaan. Het resultaat is een ontwerpmatig project dat aan de rand ligt van architectuur en stedenbouw, terwijl het tegelijkertijd er de kern ervan vormt: het veranderen van intrinsieke systemen en menselijk gedrag, waardoor de fysieke omgeving transformeert. Van het onderzoeken van de mogelijkheden en beperkingen van nationale en lokale legislatieve kaders binnen Noorwegen, tot het aantonen van de nood van, wordt het uiteindelijke voorstel gevormd van deze “Tredje Boligsektor” die bekwaam is om toekomstige klimaatwijzigingen en maatschappelijke veranderingen zoals immigratie, werkloosheid, en hyperinflatie op te vangen binnen hernieuwde, autonome sub-urbane wijken.

Bibliografie

SKURDAL, Mari, Gerhardsens boligpolitik, Retrieved on 26 March 2019 from

www.klassekampen.no/article/20180522/PLUSS/180529955

GUTTU, Jon, Boligvisjoner, Ti forbilder for den sosiale boligbyggingen, Oslo, 2011.

BRANTENBERG, Tore, Sosial boligbygging i Norge 1740-1990, Fra arbeiderbolig til husbankhus, Oslo, 1996.

REIERSEN Elsa, De tusen hjem: Den Norske stats husbank, Ad Notam Gyldendal, Oslo, 1996

GRONNING, Marius, From reform to reflection-The Norwegian and Urban Planning Association turns 100 years, Journal for social planning, housing and urban planning and regional development, Plan No. 4-5, 2013. 

OLSTAD F., Einer Gerhardsen-en politisk biografi, Universitetsforlaget, 1999. 

NYSTAD, Jens Frederik, Building and Urban Development in Norway-A selection of current issues, PDC Tangen AS, Oslo, 2004. 

Statistik sentrallyra, This is Norway 2017-What the figures say, Statistics Norway, Oslo, 2017. 

GHADERI, Hanna e.a., Milepael: Oljefondet passerer 10 000 milliarder kroner, Retrieved on 26 October 2019 from

www.e24.no/boers-og-finans/i/BRnA6v/milepael-oljefondet-passerer-10000-…;

SKOGSTAD AAMO, Bjorn; The financial crisis and Norway, Retrieved on 6 april 2019 from 

www.rethinkingeconomicsnorge.com/2018/10/24/the-financial-crisis-and-no…;

NÆSS HAULAND, Marius, NORSTERUD STRØM, Sigrud, Mot en tredje boligsektor, Oslo 

Allmennboliglab, Retrieved on 6 April 2019 from www.ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/

Landbruksdirektoratet, Tilskudd til jordbruksforetak, Retrieved on October 20 from www.landbruksdirektoratet.no/no/tilskuddsbase?fbclid=IwAR2ZexFchabd25zq…LARSEN, Ben, Analysis on the Norwegian Housing Market, Univerity of Oslo, Oslo, 2018. 

Statistik sentralbyra, Statistics Norway, Home ownership rates retrieved from 10 April 2019, https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/eiendomsoms/kvart…

Statistik sentralbyra, Statistics Norway, Detached dwelling retrieved from 10 April 2019 https://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/13-13-2t.txt

Statistik sentralbyra, Statistics Norway, Unemployment retrieved from 10 April 2019 https://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/9-16-en.html

Statistik sentralbyra, Statistics Norway, Urbanisation retrieved from 10 April 2019 https://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/3-1-en.html

Statistik sentralbyra, Statistics Norway, Costs of Buildings retrieved from 10 April 2019 https://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/17-7-en.html

Website dibk for technical regulations. Retrieved from 7 March 2019, www.dibk.no 

The old Norwegian farm its land and surroundings, Talk Norway, retrieved from 15 March 2019 https://talknorway.no/the-old-norwegian-farm-its-land-and-surroundings/…;

The European Federation for Public, Cooperative and Social Housing, Social Housing Across Europe, Brussels, March 2010.

ANDREASSEN LONNUM, Bjørn, Mot en tredje boligsektor, Arkitektur N, Retrieved from 25 February 2019, https://fagpressenytt.no/artikkel/mot-en-tredje-boligsektor?fbclid=IwAR…

Statistik sentralbyra, Statistics Norway, Immigration retrieved from 10 April 2019 https://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/3-9-n.html?fbclid=IwAR1UzDobqw_8…

Tobb website, Retrieved from 3 December 2019, https://tobb.no/for-deg/leie-for-eie-modellen

HOFFER, Audrey E. , House Hunting in … Norway, International Real Estate, New York Times, May 9, 2018. FREDENSBORG BOLIG AS, Leie Til Eie, Retrieved from 11 November 2019, https://fredensborgbolig.no/leietileie/?fbclid=IwAR2ponBGW1jFhbMv0QRoSb…

The European Federation for Public, Cooperative and Social Housing, The State of Housing in the EU 2019 Decoding the new housing reality, Brussels, October 2019. 

GJERDE BORGEN, Asmund, Norge i etterkrigstiden, retrieved from 15 May 2019, from https://snl.no/Norge_i_etterkrigstiden

METRICS Mila e.a., Capital Facts for Oslo, Norway, World's Capital Cities, retrieved from 2 Augustus 2019 , https://www.worldscapitalcities.com/capital-facts-for-oslo-norway/

INGARD OESTERUD, Tor, Church silver from Honningsvåg found in Marseille, retrieved from 29 September 2019, https://norwaytoday.info/culture/church-silver-honningsvag-found-marsei…

Oslo kommune, Vår by, vår framtid- Kommuneplan for Oslo 2018, retrieved 9 Augustus 2019 from https://www.oslo.kommune.no/politikk-og administrasjon/politikk/kommuneplan/kommuneplan-2018/?fbclid=IwAR2yc2Frvk7fr0wwc8mWDfnsxCvHkr5GQNtbX5nsm5UoKjZJ5LInSamp2uU

DOFF, W., KLEINHANS, R., Residential Outcomes of Forced Relocation: Lifting a Corner of the Veil on Neighbourhood Selection, Delft University of Technology, 2011. 

PICKETT, KE, PEARL, M., Multilevel analyses of neighbourhood socioeconomic context and health outcomes: a critical review, Journal of epedimiology and community health, 2001. 

YEN, IH, SYME, SL, The social environment and health: a discussion of the epidemiologic literature, Annual Review of Public Health, 1999. 

SORGERD, Christian, Nå er småhusplanen i Oslo gyldig igjen, retrieved from 5 August 2019, https://www.aftenposten.no/osloby/i/xwgX/naa-er-smaahusplanen-i-oslo-gy…

Plan- og bygningsetaten Oslo Kommune, Veileder til småhusplanen-S-4220, Oslo, 2013. 

RENARD, Vincent, Property Rights and the ‘Transfer of Development Rights’: Questions of Efficiency and Equity. , The Town Planning Review 78 (1), 2007.

JOHNSTON, Robert A. e.a., From Land Marks to Landscapes: A Review of Current Practices in the Transfer of Development Rights, Journal of the American Planning Association 63 (3), 1997.HAGGARDE Magdalena e.a., Layered Landscapes Lofoten-Understanding of complexity, otherness and change, Actar Publishers, Barcelona, 2018.

STEINUM, Ruben e.a. , Kunstnerboliger i hovinbyen, UKS Arbeidsutvolg, Oslo, 2015. JOHNSTON, Robert A. e.a., From Land Marks to Landscapes: A Review of Current Practices in the Transfer of Development Rights, Journal of the American Planning Association 63 (3), 1997.

Norske arkitekters landsforbund, Bo-Og Boligkvalitet, Oslo, April 2017. 

Foreningen for Samhallsplanering, 500k – så kan Sveriges småhusägare bli gröna samhällsbyggare, retrieved from 6 November 2019, http://www.planering.org/plan-blog/2017/1/3/500k-s-kan-sveriges-smhusga…

Project by Reiulf Ramstad Arkitekter, Bjornheimveien Residences, Oslo, Norway, 2018, retrieved from 20 July, https://www.architonic.com/en/project/reiulf-ramstad-arkitekter-bjornhe….ANDREASSEN LONNUM, Bjørn, Mot en tredje boligsektor, Arkitektur N, Retrieved from 25 February 2019, https://fagpressenytt.no/artikkel/mot-en-tredje-boligsektor?fbclid=IwAR…

WINTHER, Ivar, Jakten på den tredje boligsektoren, Fra papirutgaven Arkitektnytt, Retrieved from 5 augustus 2019, https://www.arkitektnytt.no

LOKEN, Mari, Tredje boligsektor i støpeskjeen, Om Plan-Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- byutvikling, Retrieved from 7 December 2019 https://plantidsskrift.no/artikkel/tredje-boligsektor-i-stopeskjeen/?fb…,

SNEVE MARTINUSSEN, Marie, En ny boligsektor, Manifist tidsskrift, Retrieved from 10 February 2019 https://www.manifesttidsskrift.no/en-ny-boligsektor/?fbclid=IwAR3-bIdjj…

LUND RENOLEN, Ola, En grønn boligpolitikk - vi foreslår en tredje boligsektor, Trondheim 

MDG, Retrieved from 20 September 2019 , https://www.adressa.no/meninger/ordetfritt/2019/08/25/En-gr%C3%B8nn-bol…

ARA, Boligpolitikk takk, Leieboerforeningen, Retrieved from 1 November 2019, https://www.leieboerforeningen.no/Aktuelt/tabid/277/ID/2371/Boligpoliti…

VESTRENG, Tom, Samler beboere til å gjøre opprør mot kommunen, Dagsavisen, retrieved from 19 May 2019 https://www.dagsavisen.no/oslo/samler-beboere-til-a-gjore-oppror-mot-ko…

Property Prices in Oslo, Numbeo, Retrieved from 6 November 2019 https://www.numbeo.com/property-investment/in/Oslo?fbclid=IwAR3kpxgIGX-…

BJERKNES, Christian, Oppdaget at huset var krympet 15 kvadratmeter – får 380.000 i erstatning, Dagens avis, Retrieved from 20 October 2019 https://www.dn.no/marked/finansklagenemnda/oslo/bolig/oppdaget-at-huset…;

HEYMANN, J. e.a. (2010). Raising the Global Floor: Dismantling the Myth that We Can't Afford Good Working Conditions for Everyone. Stanford Politics and Policy p.37, Stanford University Press, Stanford California, 2010. 

Oslo kommune, Vår by, vår framtid- Kommuneplan for Oslo 2018, retrieved 9 Augustus 2019 from https://www.oslo.kommune.no/politikk-og administrasjon/politikk/kommuneplan/kommuneplan-2018/?fbclid=IwAR2yc2Frvk7fr0wwc8mWDfnsxCvHkr5GQNtbX5nsm5UoKjZJ5LInSamp2uU

AHMER, Carolyn, Bergenskolen som et nasjonalt fenomen – og et bidrag til den internasjonale Arts and Crafts-bevegelsen, Doktoravhandling ved NTNU, 2004.

https://coebank.org/media/documents/Part_3-Inequality-Housing.pdf

http://www.iut.nu/wp-content/uploads/2017/03/Housing-Policies-in-Europe…

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_st…

https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-o…

https://wwwv2.arionbanki.is/library/skrar/Netpostur/Greiningardeild/Ten…

https://qz.com/843333/new-data-disproves-the-myth-that-affordable-housi…

Download scriptie (69.84 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Yuri Gerrits & Barbara Oelbrandt