Vreemde talen in het bedrijfsleven: belangrijker dan u denkt

Justine
Theunissen

Internationalisering en globalisering maken steeds meer hun opmars. Dat heeft u ongetwijfeld ook opgemerkt. Als gevolg hiervan komt een onderneming meer in contact met andere culturen en bijgevolg met vreemde talen. Als u op het internet surft, kan u onmiddellijk zien in welke landen en welke talen een website beschikbaar is, bijvoorbeeld. Deze bachelorscriptie beoordeelt de rol van die vreemde talen in een onderneming evenals de nood om deze vreemde talen te beheren. Met andere woorden legt de scriptie de nood aan taalmanagement bloot. Het essay focust op Belgische bedrijven.

Onderzoek

Het onderzoek bevat verschillende bevragingen en een interview met Brussels Minister voor Meertaligheid, Sven Gatz. De bevragingen bevatten antwoorden van participanten uit alle leeftijdscategorieën en zijn representatief voor België en Belgische ondernemingen. De uitkomst van het onderzoek brengt duidelijkheid over de meertalige situatie in bedrijven en de invloed van het gebruik van vreemde talen in een onderneming op de klant.

Waarom?

In het Belgische bedrijfsleven wordt er van werknemers in de meeste gevallen tweetaligheid verwacht. In veel bedrijven wordt de vraag naar vreemde talen nog groter. Het is belangrijk dat u, als ondernemer of als beroepsactief persoon, weet waarom vreemde talen zo belangrijk zijn en vooral welke talen voor u het belangrijkste zijn. Weten waar er tekorten zitten of waar er moeilijkheden kunnen opduiken in de bedrijfscommunicatie is essentieel voor uw onderneming.

Meertaligheidsaspecten  

De verscheidene aspecten van meertaligheid in het bedrijfsleven staan beschreven in de scriptie. Het geheel schetst een idee over de verschillende onderdelen van een taalmanagementstrategie. De taalkeuze van een onderneming, bijvoorbeeld, oefent een grote invloed uit op significante factoren in een onderneming, zoals onder andere marketing en klantenbinding. Het wordt duidelijk welke talen belangrijk zijn in Belgische ondernemingen en vooral waarom. Op die manier krijgen alle vreemde talen, ook minderheidstalen, gelijke kansen. Onder minderheidstalen verstaan we dialecten, immigrantentalen en varianten van een taal zoals het Welsh bijvoorbeeld.

Het Engels als lingua franca wordt eveneens geëvalueerd. Een lingua franca is een taal die door een zeer grote groep mensen, waarvan deze taal niet de moedertaal is, gesproken wordt. Het Engels kan nooit de andere vreemde talen volledig vervangen. Als lingua franca heeft het Engels wel een andere functie dan de andere vreemde talen in een onderneming. De rol van het onderwijs blijkt ook erg belangrijk te zijn. In het onderwijs wordt men voorbereid op het bedrijfsleven. Daarom is het van belang dat het talenonderwijs van voldoende niveau is.

De taalgevoeligheid verbetert naarmate de tijd verstrijkt. Dit is onder andere te danken aan de verschillende instanties, zoals de Europese Unie en de Brusselse regering, die initiatieven ondernemen om het gebruik van vreemde talen te bevorderen. Ondernemingen zijn vrij om te kiezen maar ondervinden toch een invloed van dergelijke initiatieven.

Taalmanagement

Om ervoor te zorgen dat de onderneming begrijpt wat het effect is van het gebruik van vreemde talen, wordt een taalmanagementstrategie gebruikt als een overzichtelijk tool. Aan de hand van een dergelijke strategie kan de onderneming de juiste keuzes maken, met het grootste positieve effect tot gevolg. Het onderzoek bewijst namelijk dat er met grote bedachtzaamheid moet worden gewerkt. Zonder taalmanagement loopt men de kans om belangrijke elementen, zoals hierboven omschreven, over het hoofd te zien. Een taalmanagementstrategie brengt veel voordelen met zich mee, zoals bijvoorbeeld het brengen van structuur en het inperken van discriminatie.

Aan de hand van deze scriptie, kan een onderneming een taalmanagementstrategie opbouwen. Er bestaat geen ideale, universele strategie. Ondernemingen moeten zelf een analyse maken van de talige situatie waarin zij zich bevinden en de taalmanagementstrategie hieraan aanpassen. De taalmanagementstrategie is een veranderlijke en moet dus telkens aangepast worden aan de situatie.

Bibliografie

 1. About GALA. (2020). Geraadpleegd op 9 mei 2020, van https://www.gala-global.org/membership/about-gala
 2. Apfelbaum, B. and Meyer, B. (2010). Multilingualism at Work: From Policies to Practices in Public, Medical and Business Settings (Hamburg Studies on Multilingualism). 6th ed. John Benjamins Publishing Company. Geraadpleegd op 2 maart 2020.
 3. Banuelos-Uribe, D.J. (2015). 10 Awesome Benefits Of Being Trilingual. Geraadpleegd op 20 maart 2020, van https://www.theodysseyonline.com/trilngua
 4. Bastin, M. (2017). De voordelen van meertaligheid voor bedrijven. Geraadpleegd op 20 maart 2020, van https://www.betranslated.be/nl/blog/voordelen-meertaligheid-bedrijven/
 5. Bührig, K. and Meyer, B., (2013). Transferring Linguistic Know-How Into Institutional Practice. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. Geraadpleegd op 9 maart 2020.
 6. Douglas, A. (2015). Translation Please: How It Helps You to Be Multilingual in Business. Geraadpleegd op 20 maart 2020, van https://www.business.com/articles/translation-please-how-it-helps-you-to-be-multilingual-in-business/
 7. Europese Commissie. (2004). Het leren van talen en de taalverscheidenheid bevorderen. Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen. Geraadpleegd op 10 maart 2020.
 8. Featherston, O. (2018). Should business leaders be multilingual?. Geraadpleegd op 20 maart 2020, van https://www.theceomagazine.com/business/management-leadership/should-business-leaders-be-multilingual/
 9. Fleckenstein, J., Möller, J. and Baumert, J. (2017). Mehrsprachigkeit als Ressource.  Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 21(1), pp.97-120. Geraadpleegd op 2 maart 2020.
 10. Hogan-Brun, G. (2017). Why multilingualism is good for economic growth. Geraadpleegd op 20 maart 2020, van https://theconversation.com/why-multilingualism-is-good-for-economic-growth-71851
 11. Hammond, A. (2013). De toekomst behoort aan hen die drie talen spreken. Geraadpleegd op  20 maart 2020, van https://blog.esl-taalreizen.com/blog/carriere-nl/de-toekomst-behoort-aan-hen-die-drie-talen-spreken/
 12. Hopwood, S. (2015). How Useful Is Multilingualism for Business Executives or Managers?. Geraadpleegd op 20 maart 2020, van https://www.linkedin.com/pulse/how-useful-multilingualism-business-executives-managers-sean-hopwood/
 13. Horckmans, M. (2018). Waarom mensen die meerdere talen spreken de beste werknemers zijn. Geraadpleegd op 20 maart 2020, van https://businessam.be/waarom-mensen-die-meerdere-talen-spreken-de-beste-werknemers-zijn//https://businessam.be/waarom-mensen-die-meerdere-talen-spreken-de-beste-werknemers-zijn//
 14. Hirosh, Z. and Degani, T. (2017). Direct and indirect effects of multilingualism on novel language learning: An integrative review. Psychonomic Bulletin & Review, 25(3), pp.892-916. Geraadpleegd op 2 maart 2020.
 15. Hood, S. (2005). Talk the talk. (multilingualism in globalized environment, business benefits). Canadian Business., 78(16), pp.69-70. Geraadpleegd op 6 maart 2020.
 16. Häggman, J. (2010). Multilingualism and the European Union. Europäisches Journal für Minderheitenfragen, 2(4), pp.191-195. Geraadpleegd op 2 maart 2020.
 17. Janssens, R. (2013). Meertaligheid als cement van de stedelijke samenleving. Een analyse van de Brusselse taalsituatie op basis van taalbarometer 3. VUBPress. Geraadpleegd op 10 maart 2020.
 18. Krizsán, A. and Erkkilä, T. (2014). Multilingualism among Brussels-based civil servants and lobbyists: perceptions and practices. Language Policy, 13(3), pp.201-219. Geraadpleegd op 6 maart
 19. Krzyżanowski, M. and Wodak, R., (2011). Political strategies and language policies: the European Union Lisbon strategy and its implications for the EU’s language and multilingualism policy. Language Policy, 10(2), pp.115-136. Geraadpleegd op 9 maart 2020.
 20. Lobo, J. (2018). 7 reasons why you should get a multilingual business website. Geraadpleegd op 20 maart 2020, van https://wpml.org/community/2018/07/multilingual-business-website/
 21. Marvin, C. (2018). 10 Benefits of Multilingualism in Business (Infographic). Geraadpleegd op 20 maart 2020, van https://www.pipplet.com/10-benefits-of-multilingualism-in-business-infographic-d2b97f508d21
 22. Meertaligheid. (Z.d.) Geraadpleegd op 7 mei 2020, van http://meertaligheid.be/jouw-vragen-beantwoord/#/eentroef
 23. MEERTALIGHEID IS DE MEEST BEVRAAGDE SKILL BIJ SUPPORT PROFESSIONALS. (2017). Geraadpleegd op 20 maart 2020, van https://www.walterspeople.be/nl/carriere-advies/meertaligheid-is-de-meest-bevraagde-skill-bij-support-professionals.html
 24. Meertaligheid in Brussel – “Meertaligheid begint met respect voor tweetaligheid”. (2019). Geraadpleegd op 20 maart 2020, van https://nl.metrotime.be/2019/12/09/news/meertaligheid-in-brussel-meertaligheid-begint-met-respect-voor-tweetaligheid/
 25. Moskvina, J. and Gruževskis, B. (2014). Multilingualism as a Business Development Factor. Verslas: teorija ir praktika, 15(1), pp.22-31. Geraadpleegd op 2 maart 2020.
 26. Multilingualism: an increasingly marketable skill for business. (2020). Geraadpleegd op 20 maart 2020, van https://action.mla.org/workforce-multilingualism-an-increasingly-marketable-skill-for-business/
 27. Multilingualism in business: Language policies and practices. Geraadpleegd op 20 maart 2020, van https://ebrary.net/75083/business_finance/multilingualism_business_language_policies_practices
 28. Multilingualism: How languages help business. (2008). Geraadpleegd op 20 maart 2020, van https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_08_1130
 29. Romaine, S. (2013). Politics and policies of promoting multilingualism in the European Union. Language Policy, 12(2), pp.115-137. Geraadpleegd op 6 maart 2020.
 30. Schofner, K. (2017). THE BENEFITS OF BILINGUALISM IN BUSINESS. Geraadpleegd op 20 maart 2020, van  https://www.unitedlanguagegroup.com/blog/benefits-bilingualism-business
 31. Sherman, T., Strubell, M. (2013). Multilingualism in companies: an introduction. Geraadpleegd op 20 maart 2020, van https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01434632.2013.807269
 32. Sigerson, J. (2018). Why being multilingual is good for a business. Geraadpleegd op 20 maart 2020, van https://born2invest.com/articles/multilingual-good-business/
 33. Sila. (2007). Test je taalgevoel. Geraadpleegd op 7 mei 2020, van https://mens-en-samenleving.infonu.nl/opleiding-en-beroep/6710-test-je-taalgevoel.html
 34. Sorace, A. The importance of multilingualism for business: the UK experience. Geraadpleegd op 20 maart 2020, van https://www.sprakradet.no/globalassets/vi-og-vart/publikasjoner/spraknytt/2016/12016/sorace_original.pdf
 35. Stein-Smith, K. (2020). THE U.S. FOREIGN LANGUAGE DEFICIT AND LANGUAGES FOR SPECIFIC PURPOSES. Journal of Languages for Specific Purposes, 1(1), pp.41-53. Geraadpleegd op 6 maart 2020.
 36. Stein-Smith, K. (2016). U.S. foreign language deficit: Strategies for Maintaining a Competitive Edge in a Globalized World. 1st ed. Springer International Publishing: Imprint Palgrave Macmillan. Geraadpleegd op 2 maart 2020.
 37. Steurs, F., (2019). Taal is Business! Over de impact van taalkundige toepassingen in onze samenleving. In: Europese dag van de Talen, Brussel, Date: 2019/09/26 - 2019/09/26. Brussels: Online. Geraadpleegd op 9 maart 2020.
 38. Steurs, F., (2016). Taal is Business: taal, de turbo naar economisch succes!. Scriptum. Geraadpleegd op 10 maart 2020.
 39. Taalproblemen door een taalbarrière 8 eenvoudige tips voor een heldere communicatie. (Z.d.) Geraadpleegd op 7 mei 2020, van https://urgentvertalen.nl/taalbarriere/
 40. The benefits of multilingualism in business. (2020). Geraadpleegd op 20 maart 2020, van https://ustranslation.com/blog/the-benefits-of-multilingualism/
 41. THREE BENEFITS OF BEING MULTILINGUAL, (2017). Geraadpleegd op 20 maart 2020, van https://www.itcglobaltranslations.com/multilingual-benefits/
 42. van der Worp, K., Cenoz, J. and Gorter, D., (2018). Correction to: From bilingualism to multilingualism in the workplace: the case of the Basque Autonomous Community. Language Policy, 17(3), pp.417-417. Geraadpleegd op 9 maart 2020.
 43. Van Vaerenbergh, Y. and Holmqvist, J., (2014). Examining the relationship between language divergence and word-of-mouth intentions. Journal of Business Research, 67(8), pp.1601-1608. Geraadpleegd op 9 maart 2020.
 44. Vanhengel, G. (2020). De toekomst van Brussel is niet ééntalig of tweetalig, maar is meertalig!. Geraadpleegd op 20 maart 2020, van  https://www.openvldbrussel.be/Nieuws-1339
 45. Voser, S. (2020). 4 redenen om een meertalige klantenservice te hebben. Geraadpleegd op 20 maart 2020, van https://www.yuqo.nl/4-redenen-om-een-meertalige-klantenservice-te-hebben/
 46. Wordt Brussel de Europese hoofdstad van taalkundige intelligentie?. (2019). Geraadpleegd  op 20 maart 2020, van https://www.beci.be/nl/2019/06/04/wordt-brussel-de-europese-hoofdstad-van-taalkundige-intelligentie/
Download scriptie (489.26 KB)
Universiteit of Hogeschool
UC Leuven-Limburg
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Tanja Goris