WHAT KIND OF BELIEFS DO FOLLOWERS HOLD ABOUT INFLUENCERS’ SPONSORED CONTENT?

Lina Safi
Persbericht

WHAT KIND OF BELIEFS DO FOLLOWERS HOLD ABOUT INFLUENCERS’ SPONSORED CONTENT?

In de afgelopen jaren is Influencer Marketing de nieuwste marketingstrategie geworden waarin influencers, individuen met een aanzienlijk groot bereik op sociale media platformen zoals Instagram, worden gevraagd om een bepaald product of dienst te promoten in ruil voor geld of gratis producten. Dit zal in ruil daarvoor koopintentie genereren. De huidige studie heeft betrekking op het Social Media Influencer Value (SMIV)-model van het onderzoek van Chen Lou en Shupei Yuan (2019a), om te begrijpen hoe merkgerelateerde en gesponsorde inhoud van invloed is op consumptiegerelateerde beslissingen. Dit aan de hand van determinanten van bron geloofwaardigheid: expertise, vertrouwen, aantrekkelijkheid en gelijkenis. Er werden zeven diepte-interviews gehouden om te begrijpen wat voor overtuigingen volgers aanhangen met merkgerelateerde en gesponsorde inhoud. We benaderden de gegevens door middel van een thematische analyse omdat dit de juiste methode was om thema's en patronen binnen onze gegevens te identificeren, analyseren en rapporteren (Braun & Clarke, 2006). Met behulp van het SMIV-model hebben we conclusies getrokken op basis van een uitgebreid theoretisch model en hebben we kunnen concluderen dat naast de sceptische overtuigingen die volgers hebben voor merk- en gesponsorde inhoud, er ook economische redenen zijn zoals budget, behoefte, prijs, transportkosten en belastingen die een grote rol spelen bij het nemen van consumptiegerelateerde beslissingen. 

Zoekwoorden: Influencer marketing, sociale media platformen, Instagram, SMIV-model, diepte-interviews, determinanten van geloofwaardigheid, gesponsorde inhoud, merkinhoud

Aantal woorden: 8,497 woorden

Bibliografie

Adams, A., & Cox, A. L. (2008). Questionnaires, in-depth interviews and focus groups. In P. a. C. Cairns, Anna L. eds. (Ed.), Research methods for human computer interaction (pp. 17-34). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Audrezet, A., de Kerviler, G., & Guidry Moulard, J. (2018). Authenticity under threat: When social media influencers need to go beyond self-presentation. Journal of Business Research. doi:https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.07.008

Bickart, B., & Schindler, R. M. (2001). Internet forums as influential sources of consumer information. Journal of interactive marketing, 15(3), 31-40. doi:https://doi.org/10.1002/dir.1014

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101. 

Breves, P. L., Liebers, N., Abt, M., & Kunze, A. (2019). The perceived fit between Instagram influencers and the endorsed brand: How influencer–brand fit affects source credibility and persuasive effectiveness. Journal of Advertising Research, 59(4), 440-454. doi:10.2501/JAR-2019-030

Casaló, L. V., Flavián, C., & Ibáñez-Sánchez, S. (2018). Influencers on Instagram: Antecedents and consequences of opinion leadership. Journal of Business Research. doi:https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.07.005

Chapple, C., & Cownie, F. (2017). An investigation into viewers’ trust in and response towards disclosed paid-for-endorsements by YouTube Lifestyle vloggers. Journal of Promotional Communications, 5(2). 

De Veirman, M., & Hudders, L. (2019). Disclosing sponsored Instagram posts: the role of material connection with the brand and message-sidedness when disclosing covert advertising. International Journal of Advertising, 1-37. 

Delrue, L. (2018). What is the impact of Instagram’s Social Influencers on Consumer Attitude and Purchase Behaviour of lifestyle products of young Belgian women? (Master Marketing Communications). Louvain School of Management, Louvain. Retrieved from http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:14950 Digital Acces To Libraries, DIAL database. 

Djafarova, E., & Rushworth, C. (2017). Exploring the credibility of online celebrities' Instagram profiles in influencing the purchase decisions of young female users. Computers in Human Behavior, 68, 1-7. 

Ducoffe, R. H. (1995). How Consumers Assess the Value of Advertising. Journal of Current Issues & Research in Advertising, 17(1), 1-18. doi:10.1080/10641734.1995.10505022

Fair, L. (2019). Disclosures 101: New FTC resources for social media influencers. FTC: Federal Trade Commission Retrieved from https://www.ftc.gov/news-events/blogs/business-blog/2019/11/disclosures-101-new-ftc-resources-social-media-influencers

Giffin, K. (1967). The contribution of studies of source credibility to a theory of interpersonal trust in the communication process. Psychological Bulletin, 68(2), 104–120. doi: https://doi.org/10.1037/h0024833

Halonen-Knight, E., & Hurmerinta, L. (2010). Who endorses whom? Meanings transfer in celebrity endorsement. Journal of Product & Brand Management, 19(6), 452-460. 

Hovland, C. I., Janis, I. L., & Kelley, H. H. (1953). Communication and persuasion. 

JEP. (2018). Aanbevelingen inzake online influencers jep.be: JEP Retrieved from https://www.jep.be/sites/default/files/rule_reccommendation/aanbevelingen_van_de_raad_voor_de_reclame_online_influencers_nl.pdf

Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business horizons, 53(1), 59-68. 

Keller, K. L. (2008). Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity (3 ed.). Upper Saddle River: NJ: Prentice Hall.

Kessler, J. (2018). 30 notable celebrity endorsements. Retrieved from https://thestacker.com/stories/1830/30-notable-celebrity-endorsements

Li, J., & Zhan, L. (2011). Online persuasion: How the written word drives WOM: Evidence from consumer-generated product reviews. Journal of Advertising Research, 51(1), 239-257. 

Loren, T. (2016, September 22, 2016). How to grow your business with Instagram Influencer Marketing. Retrieved from https://later.com/blog/instagram-influencer-marketing-for-business/

Lou, C., & Yuan, S. (2019a). Influencer marketing: How message value and credibility affect consumer trust of branded content on social media. Journal of Interactive Advertising, 19(1), 58-73. doi:https://doi.org/10.1080/15252019.2018.1533501

Lou, C., & Yuan, S. (2019b). Influencer marketing: How message value and credibility affect consumer trust of branded content on social media. Journal of Interactive Advertising, 19(1), 59. 

Main, S. (2017). Micro-influencers are more effective with marketing campaigns than highly popular accounts. Retrieved from http://www.adweek.com/digital/micro-influencers-are-more-effective-with-marketing-campaigns-than-highly-popular-accounts/

McCroskey, J. C. (1966). Scales for the measurement of ethos. Speech Monographs, 33(1), 65-72. doi:10.1080/03637756609375482

McGuire, W. J. (1985). Attitudes and Attitude Change (Vol. 2). Handbook of Social Psychology.

McQuail, D. (1987). Mass communication theory: An introduction (2nd ed.): Sage Publications, Inc.

Moorman, C., Deshpandé, R., & Zaltman, G. (1993). Factors Affecting Trust in Market Research Relationships. Journal of Marketing, 57(1), 81-101. doi:10.1177/002224299305700106

Moran, G., & Muzellec, L. (2017). eWOM credibility on social networking sites: A framework. Journal of Marketing Communications, 23(2), 149-161. doi:https://doi.org/10.1080/13527266.2014.969756

Mortelmans, D. (2013). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden (2 ed. ed. Vol. 563 p.): Acco.

Müller, L., Mattke, J., & Maier, C. (2018). # Sponsored# Ad: Exploring the Effect of Influencer Marketing on Purchase Intention. 

Munnukka, J. (2016). Credibility of a peer endorser and advertising effectiveness. Journal of Consumer Marketing, 33(3), 182-192. doi:10.1108/JCM-11-2014-1221

Nespresso - Elle België. (2018). JEP: JEP Retrieved from https://www.jep.be/nl/beslissingen-van-de-jep/nespresso-elle-belgie-26062018

Oriola, S. (2019, Aug 8, 2019). How Is Influencer Marketing Changing? Forbes Magazine, 1. Retrieved from https://www.forbes.com/sites/quora/2019/08/08/how-is-influencer-marketing-changing/

Perrin, N. (2018). Demanding a better ad experience: why one in four internet users say no to ads. Retrieved from https://www.emarketer.com/content/demanding-a-better-ad-experience

Rodgers, S., & Thorson, E. (2000). The interactive advertising model: How users perceive and process online ads. Journal of interactive advertising, 1(1), 41-60. 

Sheth, J. N., & Uslay, C. (2007). Implications of the Revised Definition of Marketing: From Exchange to Value Creation. Journal of Public Policy & Marketing, 26(2), 302-307. doi:10.1509/jppm.26.2.302

Spears, N., & Singh, S. N. (2004). Measuring Attitude toward the Brand and Purchase Intentions. Journal of Current Issues & Research in Advertising, 26(2), 53-66. doi:10.1080/10641734.2004.10505164

State of Instagram Influencer Marketing in 2020. (2019). Retrieved from https://later.com/blog/instagram-influencer-marketing-report/

Van den Abeele, E. (2019). De influencer aan het woord: Kwalitatief onderzoek naar de perceptie van influencers over hun rol in influencer marketing. (Communicationsciences Scientific qualitative research). University of Ghent, Scriptiebank. Retrieved from https://www.scriptiebank.be/scriptie/2019/de-influencer-aan-het-woord-kwalitatief-onderzoek-naar-de-perceptie-van-influencers Scriptiebank database. 

Vanhaelewyn B., D. M. L. (2018). Digitale Mediatrends in Vlaanderen. Retrieved from www.imec.behttps://www.imec-int.com/drupal/sites/default/files/inline-files/457015-IMEC-DIGIMETER-2019-NL-v9.pdf

Woods, S. (2016). # Sponsored: The emergence of influencer marketing. 

Zietek, N. (2016). Influencer Marketing: the characteristics and components of fashion influencer marketing. In.

Universiteit of Hogeschool
Communicatiewetenschappen
Publicatiejaar
2020
Promotor(en)
Sara Pabian
Kernwoorden
Share this on: