Eerste stappen in zoektocht naar behandeling tegen NPC1 gezet?

Jonas
Castelein

 

Eén op 120 000 tot 150 000 levend geboren baby’s in West-Europa krijgt de diagnose van de ziekte van Niemann-Pick type C1 (NPC1). De ziekte heeft  een breed klinisch spectrum, gaande van leverontsteking tot dementie. In het laboratorium van professor Roosmarijn Vandenbroucke in VIB-UGent Center For Inflammation Research, zetten onderzoekers hoopgevende stappen naar de ontwikkeling van een nieuwe behandelingsstrategie, aan de hand van onderzoek op proefdiermuizen.

 

Wat is NPC1?

De ziekte van Niemann-Pick type C1 (NPC1) is een erfelijke stofwisselingsziekte die de hersenen, maar ook andere organen zoals de lever en de longen, kan aantasten. De symptomen kunnen sterk verschillen van patiënt tot patiënt. Deze omvatten een vergrote lever en/of milt, ontstekingen van de lever, milt, longen en hersenen, en neurologische symptomen zoals spraakstoornissen, dementie en stuiptrekkingen. De oorzaak van de ziekte is een mutatie in het Npc1-gen, resulterend in een niet-functioneel eiwit. Als gevolg hiervan stapelt cholesterol zich op in de lysosomen, de afvalverwerkers van de cellen, waardoor de celfunctie sterk verstoord kan raken.

Op dit moment zijn enkel symptomatische behandelingen, bijvoorbeeld medicatie die stuiptrekkingen onderdrukken, beschikbaar tegen NPC1, zonder dat de oorzaak van de ziekte hiermee wordt aangepakt. Dit project onderzoekt een nieuwe behandelingstechniek die gebaseerd is op mesenchymale stamcel-afgeleide extracellulaire vesikels (MSC-EVs).

 

MSC-EV? Wat ben je ermee?

Mesenchymale stamcellen zijn belangrijke cellen voor het lichaam omdat deze jonge cellen zichzelf kunnen ontwikkelen tot ondersteunende cellen in bijvoorbeeld beenderen. Een ander kenmerk van mesenchymale stamcellen is dat ze ontstekingsremmende en hernieuwende eigenschappen bezitten.

MSC-EV staat voor mesenchymale stamcel-afgeleide extracellulaire vesikels. Zoals de naam doet uitschijnen, zijn dit vesikels – anders gezegd een soort transportpakjes – die door mesenchymale stamcellen worden uitgescheiden om een boodschap over te brengen naar een andere plaats in het lichaam. Een basiseigenschap van EVs is dat deze vaak gelijkaardige eigenschappen bezitten als de cellen waarvan ze afkomstig zijn. MSC-EVs zouden dus ook ontstekingsremmende en hernieuwende eigenschappen bezitten. Andere onderzoeken toonden ook al aan dat MSC-EVs ontstekingsremmende effecten hebben in andere ziektes, zoals multipele sclerose. In dit onderzoek besloten we te werken met extracellulaire vesikels omdat deze ook makkelijk de hersenen kunnen bereiken.

 

Gewichtstoename na behandeling

Terug naar het laboratorium van professor Vandenbroucke, waar we MSC-EVs testten als nieuwe behandelingsstrategie voor NPC1. Hiervoor werden op meermaals MSC-EVs toegediend aan muizen met een niet-functioneel NPC1-eiwit (Npc1-/--muizen). Vervolgens bekeken we het effect van deze behandeling op zowel typische neurologische symptomen, als op symptomen op andere plaatsen in het lichaam. De resultaten werden vergeleken met de symptomen in Npc1-/--muizen die een placebobehandeling kregen. Een laboratorium van het Universitair Ziekenhuis van Essen werkte mee aan dit onderzoek door de MSC-EVs te voorzien die men isoleerde uit een vrijwillige donor.

Patiënten met NPC1 vertonen doorgaans een vergrote milt en ook hun groeicurve en gewichtstoename kunnen afwijken van het gemiddelde. Deze kenmerken kon men ook zien in het gebruikte muismodel voor dit onderzoek. Na behandeling met MSC-EVs stelden we vast dat deze therapie een positief effect had op zowel miltgrootte als gewichtstoename, terwijl de placebobehandeling geen effect had (Figuur 1).

Figuur 1: (A) Oppervlakte van de milt bij de verschillende muizengroepen. De balken geven het gemiddelde weer en de foutenbalken geven de standaardafwijking (spreiding van de waarden) weer. */*** = significant verschil. (B) Gewichtstoename van de verschillende muizengroepen na behandeling. De balken geven het gemiddelde weer.

Figuur 1: (A) Oppervlakte van de milt bij de verschillende muizengroepen. De balken geven het gemiddelde weer en de foutenbalken geven de standaardafwijking (spreiding van de waarden) weer. */*** = significant verschil. (B) Gewichtstoename van de verschillende muizengroepen na behandeling. De balken geven het gemiddelde weer.

 

Behandeling vermindert ontsteking in hersenen en organen

In een volgend onderzoek gingen we de aanwezigheid van typische onstekingsmerkers na in verschillende organen, namelijk de hersenen, longen, lever en milt. Deze analyses toonden aan dat Npc1-/--muizen die een MSC-EV-behandeling kregen, algemeen een lager niveau van ontsteking vertoonden in vergelijking met zieke muizen die de placebobehandeling kregen. Bovendien toonde dit experiment ook aan dat het niveau van ontsteking in de met MSC-EV behandelde muizen zich herstelde tot een vergelijkbaar niveau als bij gezonde muizen.

 

Minder hersenschade

NPC1 wordt ook gekenmerkt door een stijging van specifieke hersencellen die betrokken zijn bij het proberen te bestrijden van hersenschade en -ontsteking. Deze cellen, astrocyten en microglia genaamd, werden gevisualiseerd met behulp van microscopie in de hersenen van de gezonde muizen en met placebo of MSC-EV behandelde zieke muizen. Astrocyten zijn cellen die onder andere deel uitmaken van de bloed-hersenbarrière, maar ook beschadigde hersencellen herstellen. Microglia zijn immuuncellen in de hersenen die schadelijke stoffen proberen te neutraliseren.

Opnieuw werden veelbelovende resultaten waargenomen. Er waren minder astrocyten waarneembaar bij zieke muizen na behandeling met MSC-EVs in vergelijking met zieke muizen die behandeld werden met een placebo (Figuur 2). Eenzelfde effect werd waargenomen wanneer we keken naar microglia. Beide celtypes worden geactiveerd als hersenschade optreedt, wat dus minder het geval blijkt te zijn na toediening van MSC-EVs.

 

Figuur 2: Het aantal astrocyten bij de verschillende muizengroepen gemeten in hersencoupes van gezonde muizen en zieke Npc1-/--muizen behandeld met placebo of MSC-EVs. De balken geven het gemiddelde weer en de foutenbalken geven de standaardafwijking weer. * = significant verschil; ns = niet significant.

Figuur 2: Het aantal astrocyten bij de verschillende muizengroepen gemeten in hersencoupes van gezonde muizen en zieke Npc1-/--muizen behandeld met placebo of MSC-EVs. De balken geven het gemiddelde weer en de foutenbalken geven de standaardafwijking weer. * = significant verschil; ns = niet significant.

 

Baanbrekend werk verzet?

De resultaten in onze studie openen nieuwe perspectieven voor de ontwikkeling van een behandelingsstrategie tegen NPC1. Of met dit project baanbrekend werk werd verricht, zal nog moeten blijken uit extra onderzoek op proefdieren. Het grote voordeel aan MSC-EVs is dat deze in tegenstelling tot behandelingen met cellen minder kans hebben op tumorvorming en daarnaast ook minder vaak door de patiënt worden afgestoten. Indien hieruit een geneesmiddel kan ontwikkeld worden, moet dit ook eerst nog op gezonde mensen worden getest. Het zou dus nog jaren kunnen duren voordat het eventuele geneesmiddel op de markt komt. Wat wel vaststaat, is dat de onderzoekers waarmee ik samenwerkte aan dit uitdagend project enthousiast zijn over de verkregen resultaten. ‘Dit onderzoek toont ons dat een volledig vernieuwende behandelingsstrategie ons in staat stelt om uiteenlopende symptomen typerend voor NPC1 te verminderen in muizen. De resultaten in onze studie openen heel wat perspectieven voor toepassing van de therapie bij de mens.’, klinkt het bij Lien Van Hoecke, postdoctorale medewerker in dit onderzoek.

Bibliografie

Anavi, S., & Tirosh, O. (2020). INOS as a metabolic enzyme under stress conditions. Free Radical Biology and Medicine, 146, 16–35. https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2019.10.411

Ayanlaja, A. A., Xiong, Y., Gao, Y., Ji, G., Tang, C., Abdikani Abdullah, Z., & Gao, D. (2017). Distinct Features of Doublecortin as a Marker of Neuronal Migration and Its Implications in Cancer Cell Mobility. Frontiers in Molecular Neuroscience, 10. https://doi.org/10.3389/fnmol.2017.00199

Balboa, E., Castro, J., Pinochet, M.-J., Cancino, G. I., Matías, N., José Sáez, P., Martínez, A., Álvarez, A. R., Garcia-Ruiz, C., Fernandez-Checa, J. C., & Zanlungo, S. (2017). MLN64 induces mitochondrial dysfunction associated with increased mitochondrial cholesterol content. Redox Biology, 12, 274–284. https://doi.org/10.1016/j.redox.2017.02.024

Balthazart, J., & Ball, G. F. (2014). Doublecortin is a highly valuable endogenous marker of adult neurogenesis in canaries. Brain, Behavior and Evolution, 84(1), 1–4. https://doi.org/10.1159/000362917

Bi, X., & Liao, G. (2010). Cholesterol in Niemann–Pick Type C disease. Sub-Cellular Biochemistry, 51, 319–335. https://doi.org/10.1007/978-90-481-8622-8_11

Bio-Rad Laboratories Inc. (n.d.-a). AurumTM Total RNA Mini Kit. https://www.bio-rad.com/en-be/product/aurum-total-rna-mini-kit?ID=eb91e…

Bio-Rad Laboratories Inc. (n.d.-b). AurumTM Total RNA Mini Kit: Instruction Manual.

Bio-Rad Laboratories Inc. (n.d.-c). Bio-Plex Pro Cytokine, Chemokine, and Growth Factor Assays—Instruction Manual.

Bio-Rad Laboratories Inc. (2013, November 20). Introduction to Size Exclusion Chromatography. https://www.bio-rad.com/en-be/applications-technologies/introduction-si….

Brenner, M. (2014). Role of GFAP in CNS injuries. Neuroscience Letters, 565, 7–13. https://doi.org/10.1016/j.neulet.2014.01.055

Burda, J. E., & Sofroniew, M. V. (2014). Reactive gliosis and the multicellular response to CNS damage and disease. Neuron, 81(2), 229–248. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2013.12.034

Chang, T.-Y., Reid, P. C., Sugii, S., Ohgami, N., Cruz, J. C., & Chang, C. C. Y. (2005). Niemann-Pick type C disease and intracellular cholesterol trafficking. The Journal of Biological Chemistry, 280(22), 20917–20920. https://doi.org/10.1074/jbc.R400040200

Christiaens, C., Defever, J., & Quartier, B. (2019). Instrumentele technieken. Howest Biomedische Laboratoriumtechnologie.

Cologna, S. M., Cluzeau, C. V. M., Yanjanin, N. M., Blank, P. S., Dail, M. K., Siebel, S., Toth, C. L., Wassif, C. A., Lieberman, A. P., & Porter, F. D. (2014). Human and Mouse Neuroinflammation Markers in Niemann-Pick Disease, type C1. Journal of Inherited Metabolic Disease, 37(1). https://doi.org/10.1007/s10545-013-9610-6

Dardis, A., Zampieri, S., Gellera, C., Carrozzo, R., Cattarossi, S., Peruzzo, P., Dariol, R., Sechi, A., Deodato, F., Caccia, C., Verrigni, D., Gasperini, S., Fiumara, A., Fecarotta, S., Carecchio, M., Filosto, M., Santoro, L., Borroni, B., Bordugo, A., … Bembi, B. (2020). Molecular Genetics of Niemann–Pick Type C Disease in Italy: An Update on 105 Patients and Description of 18 NPC1 Novel Variants. Journal of Clinical Medicine, 9(3), 679. https://doi.org/10.3390/jcm9030679

Decuyper, J. (2020). FBT04—Werken in een dry lab. Howest Farmaceutical and Biological Laboratory Science.

Defever, J., Quartier, B., & Van Oostveldt, K. (2019). Syllabus BLT15 Immunology. Howest Biomedical Laboratory Science.

Dipharma SA. (n.d.). Niemann Pick C. Retrieved 28 February 2021, from https://www.dipharma.ch/science-innovation/metabolic-diseases/niemann-p…

Du, X., Kumar, J., Ferguson, C., Schulz, T. A., Ong, Y. S., Hong, W., Prinz, W. A., Parton, R. G., Brown, A. J., & Yang, H. (2011). A role for oxysterol-binding protein-related protein 5 in endosomal cholesterol trafficking. The Journal of Cell Biology, 192(1), 121–135. https://doi.org/10.1083/jcb.201004142

Fiorenza, M. T., Moro, E., & Erickson, R. P. (2018). The pathogenesis of lysosomal storage disorders: Beyond the engorgement of lysosomes to abnormal development and neuroinflammation. Human Molecular Genetics, 27(R2), R119–R129. https://doi.org/10.1093/hmg/ddy155

Gabandé-Rodríguez, E., Boya, P., Labrador, V., Dotti, C. G., & Ledesma, M. D. (2014). High sphingomyelin levels induce lysosomal damage and autophagy dysfunction in Niemann Pick disease type A. Cell Death and Differentiation, 21(6), 864–875. https://doi.org/10.1038/cdd.2014.4

Gage, G. J., Kipke, D. R., & Shain, W. (2012). Whole Animal Perfusion Fixation for Rodents. Journal of Visualized Experiments : JoVE, 65. https://doi.org/10.3791/3564

Geberhiwot, T., Moro, A., Dardis, A., Ramaswami, U., Sirrs, S., Marfa, M. P., Vanier, M. T., Walterfang, M., Bolton, S., Dawson, C., Héron, B., Stampfer, M., Imrie, J., Hendriksz, C., Gissen, P., Crushell, E., Coll, M. J., Nadjar, Y., Klünemann, H., … Patterson, M. (2018). Consensus clinical management guidelines for Niemann-Pick disease type C. Orphanet Journal of Rare Diseases, 13. https://doi.org/10.1186/s13023-018-0785-7

Greer, W. L., Riddell, D. C., Gillan, T. L., Girouard, G. S., Sparrow, S. M., Byers, D. M., Dobson, M. J., & Neumann, P. E. (1998). The Nova Scotia (Type D) Form of Niemann-Pick Disease Is Caused by a G3097→T Transversion in NPC1. The American Journal of Human Genetics, 63(1), 52–54. https://doi.org/10.1086/301931

Hammond, N., Munkacsi, A. B., & Sturley, S. L. (2019). The complexity of a monogenic neurodegenerative disease: More than two decades of therapeutic driven research into Niemann-Pick type C disease. Biochimica Et Biophysica Acta. Molecular and Cell Biology of Lipids, 1864(8), 1109–1123. https://doi.org/10.1016/j.bbalip.2019.04.002

Hildreth, A., Wigby, K., Chowdhury, S., Nahas, S., Barea, J., Ordonez, P., Batalov, S., Dimmock, D., & Kingsmore, S. (2017). Rapid whole-genome sequencing identifies a novel homozygous NPC1 variant associated with Niemann–Pick type C1 disease in a 7-week-old male with cholestasis. Cold Spring Harbor Molecular Case Studies, 3(5). https://doi.org/10.1101/mcs.a001966

Höglinger, D., Burgoyne, T., Sanchez-Heras, E., Hartwig, P., Colaco, A., Newton, J., Futter, C. E., Spiegel, S., Platt, F. M., & Eden, E. R. (2019). NPC1 regulates ER contacts with endocytic organelles to mediate cholesterol egress. Nature Communications, 10. https://doi.org/10.1038/s41467-019-12152-2

Hovakimyan, M., Meyer, A., Lukas, J., Luo, J., Gudziol, V., Hummel, T., Rolfs, A., Wree, A., & Witt, M. (2013). Olfactory Deficits in Niemann-Pick Type C1 (NPC1) Disease. PLoS ONE, 8(12). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0082216

Idriss, H. T., & Naismith, J. H. (2000). TNF alpha and the TNF receptor superfamily: Structure-function relationship(s). Microscopy Research and Technique, 50(3), 184–195. https://doi.org/10.1002/1097-0029(20000801)50:3<184::AID-JEMT2>3.0.CO;2…

Im, K., Mareninov, S., Diaz, M. F. P., & Yong, W. H. (2019). An introduction to Performing Immunofluorescence Staining. Methods in Molecular Biology (Clifton, N.J.), 1897, 299–311. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8935-5_26

IRC VIB-UGent Lab Vandenbroecke. (2020, August 7). NPC1 project: Overview.

IRC VIB-UGent Lab Vandenbroucke. (2021). CDNA synthesis (Sensifast cDNA kit).

Irun, P., Mallén, M., Dominguez, C., Rodriguez-Sureda, V., Alvarez-Sala, L. A., Arslan, N., Bermejo, N., Guerrero, C., Perez de Soto, I., Villalón, L., Giraldo, P., & Pocovi, M. (2013). Identification of seven novel SMPD1 mutations causing Niemann-Pick disease types A and B. Clinical Genetics, 84(4), 356–361. https://doi.org/10.1111/cge.12076

IZON Science LTD. (2021). IZON: qEV Isolation. QEV Overview. https://www.izon.com/qev/overview

Justiz Vaillant, A. A., & Qurie, A. (2021). Interleukin. In StatPearls. StatPearls Publishing. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499840/

Karten, B., Peake, K. B., & Vance, J. E. (2009). Mechanisms and consequences of impaired lipid trafficking in Niemann-Pick type C1-deficient mammalian cells. Biochimica Et Biophysica Acta, 1791(7), 659–670. https://doi.org/10.1016/j.bbalip.2009.01.025

Kattner, E., Schäfer, A., & Harzer, K. (1997). Hydrops fetalis: Manifestation in lysosomal storage diseases including Farber disease. European Journal of Pediatrics, 156(4), 292–295. https://doi.org/10.1007/s004310050603

KEGG PATHWAY: TNF signaling pathway—Reference pathway. (n.d.). Retrieved 12 May 2021, from https://www.kegg.jp/kegg-bin/highlight_pathway?scale=1.0&map=map04668&k…

Kumagai, T., Terashima, H., Uchida, H., Fukuda, A., Kasahara, M., Kosuga, M., Okuyama, T., Tsunoda, T., Inui, A., Fujisawa, T., Narita, A., Eto, Y., & Kubota, M. (2019). A case of Niemann-Pick disease type C with neonatal liver failure initially diagnosed as neonatal hemochromatosis. Brain and Development, 41(5), 460–464. https://doi.org/10.1016/j.braindev.2019.01.004

Lamri, A., Pigeyre, M., Garver, W. S., & Meyre, D. (2018). The Extending Spectrum of NPC1-Related Human Disorders: From Niemann-Pick C1 Disease to Obesity. Endocrine Reviews, 39(2), 192–220. https://doi.org/10.1210/er.2017-00176

Lemeire, K. (2021, February 25). Microtomy training.

Li, X., Lu, F., Trinh, M. N., Schmiege, P., Seemann, J., Wang, J., & Blobel, G. (2017). 3.3 Å structure of Niemann–Pick C1 protein reveals insights into the function of the C-terminal luminal domain in cholesterol transport. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(34), 9116–9121. https://doi.org/10.1073/pnas.1711716114

Lima, H., Jacobson, L. S., Goldberg, M. F., Chandran, K., Diaz-Griffero, F., Lisanti, M. P., & Brojatsch, J. (2013). Role of lysosome rupture in controlling Nlrp3 signaling and necrotic cell death. Cell Cycle (Georgetown, Tex.), 12(12), 1868–1878. https://doi.org/10.4161/cc.24903

Liu, M., Guo, S., Hibbert, J. M., Jain, V., Singh, N., Wilson, N. O., & Stiles, J. K. (2011). CXCL10/IP-10 in infectious diseases pathogenesis and potential therapeutic implications. Cytokine & Growth Factor Reviews, 22(3), 121–130. https://doi.org/10.1016/j.cytogfr.2011.06.001

Maass, F., Petersen, J., Hovakimyan, M., Schmitt, O., Witt, M., Hawlitschka, A., Lukas, J., Rolfs, A., & Wree, A. (2015). Reduced cerebellar neurodegeneration after combined therapy with cyclodextrin/allopregnanolone and miglustat in NPC1: A mouse model of Niemann-Pick type C1 disease. Journal of Neuroscience Research, 93(3), 433–442. https://doi.org/10.1002/jnr.23509

Maeda, Y., Motoyama, K., Nishiyama, R., Higashi, T., Onodera, R., Nakamura, H., Takeo, T., Nakagata, N., Yamada, Y., Ishitsuka, Y., Kondo, Y., Irie, T., Era, T., & Arima, H. (2019). In vivo Efficacy and Safety Evaluation of Lactosyl-β-cyclodextrin as a Therapeutic Agent for Hepatomegaly in Niemann-Pick Type C Disease. Nanomaterials, 9(5), 802. https://doi.org/10.3390/nano9050802

Manda-Handzlik, A., & Demkow, U. (2019). The Brain Entangled: The Contribution of Neutrophil Extracellular Traps to the Diseases of the Central Nervous System. Cells, 8(12). https://doi.org/10.3390/cells8121477

Martello, A., Platt, F. M., & Eden, E. R. (2020). Staying in touch with the endocytic network: The importance of contacts for cholesterol transport. Traffic, 21(5), 354–363. https://doi.org/10.1111/tra.12726

Mattei, S., Klein, G., Satre, M., & Aubry, L. (2006). Trafficking and developmental signaling: Alix at the crossroads. European Journal of Cell Biology, 85(9), 925–936. https://doi.org/10.1016/j.ejcb.2006.04.002

Maue, R. A., Burgess, R. W., Wang, B., Wooley, C. M., Seburn, K. L., Vanier, M. T., Rogers, M. A., Chang, C. C., Chang, T.-Y., Harris, B. T., Graber, D. J., Penatti, C. A. A., Porter, D. M., Szwergold, B. S., Henderson, L. P., Totenhagen, J. W., Trouard, T. P., Borbon, I. A., & Erickson, R. P. (2012). A novel mouse model of Niemann-Pick type C disease carrying a D1005G-Npc1 mutation comparable to commonly observed human mutations. Human Molecular Genetics, 21(4), 730–750. https://doi.org/10.1093/hmg/ddr505

McCauliff, L. A., Xu, Z., Li, R., Kodukula, S., Ko, D. C., Scott, M. P., Kahn, P. C., & Storch, J. (2015). Multiple Surface Regions on the Niemann-Pick C2 Protein Facilitate Intracellular Cholesterol Transport. The Journal of Biological Chemistry, 290(45), 27321–27331. https://doi.org/10.1074/jbc.M115.667469

McGovern, M. M., Dionisi-Vici, C., Giugliani, R., Hwu, P., Lidove, O., Lukacs, Z., Eugen Mengel, K., Mistry, P. K., Schuchman, E. H., & Wasserstein, M. P. (2017). Consensus recommendation for a diagnostic guideline for acid sphingomyelinase deficiency. Genetics in Medicine, 19(9), 967–974. https://doi.org/10.1038/gim.2017.7

Mengel, E., Klünemann, H.-H., Lourenço, C. M., Hendriksz, C. J., Sedel, F., Walterfang, M., & Kolb, S. A. (2013). Niemann-Pick disease type C symptomatology: An expert-based clinical description. Orphanet Journal of Rare Diseases, 8, 166. https://doi.org/10.1186/1750-1172-8-166

Meridian. (n.d.). SensiFAST SYBR No ROX Kit—Manual.

Meridian. (2018, November 27). SensiFASTTM cDNA Synthesis Kit. https://www.bioline.com/sensifast-cdna-synthesis-kit.html

Mukhopadhyay, S., Hoidal, J. R., & Mukherjee, T. K. (2006). Role of TNFα in pulmonary pathophysiology. Respiratory Research, 7(1), 125. https://doi.org/10.1186/1465-9921-7-125

NanoView Biosciences. (n.d.). NanoView—The Guide to Analysis of Extracellular Vesicles.

Niemann-Pick disease: MedlinePlus Genetics. (2020, August 18). Niemann-Pick Disease. https://medlineplus.gov/genetics/condition/niemann-pick-disease/

Ohsawa, K., Imai, Y., Kanazawa, H., Sasaki, Y., & Kohsaka, S. (2000). Involvement of Iba1 in membrane ruffling and phagocytosis of macrophages/microglia. Journal of Cell Science, 113(17), 3073–3084. https://doi.org/10.1242/jcs.113.17.3073

Ottum, P. A., Arellano, G., Reyes, L. I., Iruretagoyena, M., & Naves, R. (2015). Opposing Roles of Interferon-Gamma on Cells of the Central Nervous System in Autoimmune Neuroinflammation. Frontiers in Immunology, 6. https://doi.org/10.3389/fimmu.2015.00539

Pacheco, C. D., & Lieberman, A. P. (2008). The pathogenesis of Niemann-Pick type C disease: A role for autophagy? Expert Reviews in Molecular Medicine, 10, e26. https://doi.org/10.1017/S146239940800080X

Panina, Y., Germond, A., Masui, S., & Watanbe, T. M. (2018). Validation of Common Housekeeping Genes as Reference for qPCR Gene Expression Analysis During iPS Reprogramming Process. https://doi.org/10.1038/s41598-018-26707-8

Peake, K. B., Campenot, R. B., Vance, D. E., & Vance, J. E. (2011). Niemann-Pick Type C1 deficiency in microglia does not cause neuron death in vitro. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease, 1812(9), 1121–1129. https://doi.org/10.1016/j.bbadis.2011.06.003

Perkins, N. D., & Gilmore, T. D. (2006). Good cop, bad cop: The different faces of NF-kappaB. Cell Death and Differentiation, 13(5), 759–772. https://doi.org/10.1038/sj.cdd.4401838

Pestana, E. A., Belak, S., Diallo, A., Crowther, J. R., & Viljoen, G. J. (2009). Real-Time PCR – The Basic Principles. In E. Pestana, S. Belak, A. Diallo, J. R. Crowther, & G. J. Viljoen, Early, rapid and sensitive veterinary molecular diagnostics—Real time PCR applications (pp. 27–46). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-90-481-3132-7_3

Piano, S., Tonon, M., & Angeli, P. (2018). Management of ascites and hepatorenal syndrome. Hepatology International, 12(Suppl 1), 122–134. https://doi.org/10.1007/s12072-017-9815-0

Pick, L. (1926). Der Morbus Gaucher und die ihm ähnlichen krankheiten (die lipoidzellige Splenohepatomegalie Typus Niemann und die diabetische Lipoidzellenhypoplasie der Milz. Ergebnisse der Inneren Medizin und Kinderheilkunde (Berlin), 29, 519–627.

Pick, L. (1927). Über lipoidzellige Splenomegalie Typus Niemann-Pick als Stoffwechselerkrankung. Med. Klinik, 39.

Pick, L. (1933). II. NIEMANN‐PICK’S DISEASE AND OTHER FORMS OF SO‐CALLED XANTHOMATOSIS. https://doi.org/10.1097/00000441-193305000-00001

Platt, N., Speak, A. O., Colaco, A., Gray, J., Smith, D. A., Williams, I. M., Wallom, K.-L., & Platt, F. M. (2016). Immune dysfunction in Niemann-Pick disease type C. Journal of Neurochemistry, 136 Suppl 1, 74–80. https://doi.org/10.1111/jnc.13138

Pray, L. A. (2008). The Biotechnology Revolution: PCR and the Use of Reverse Transcriptase to Clone Expressed Genes.

Proteintech group, Inc. (n.d.). IHC blocking. Retrieved 11 April 2021, from https://www.ptglab.com/support/immunohistochemistry-protocol/ihc-blocki…

Rimkunas, V. M., Graham, M. J., Crooke, R. M., & Liscum, L. (2009). TNF-α plays a role in hepatocyte apoptosis in Niemann-Pick type C liver disease. Journal of Lipid Research, 50(2), 327–333. https://doi.org/10.1194/jlr.M800415-JLR200

Rio, D. C., Ares, M., Hannon, G. J., & Nilsen, T. W. (2010). Purification of RNA using TRIzol (TRI reagent). Cold Spring Harbor Protocols, 2010(6), pdb.prot5439. https://doi.org/10.1101/pdb.prot5439

Roche Life Science. (n.d.). LightCycler® 480 Software.

Roszell, B. R., Tao, J.-Q., Yu, K. J., Gao, L., Huang, S., Ning, Y., Feinstein, S. I., Vite, C. H., & Bates, S. R. (2013). Pulmonary abnormalities in animal models due to Niemann-Pick type C1 (NPC1) or C2 (NPC2) disease. PloS One, 8(7), e67084. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0067084

Roszell, B. R., Tao, J.-Q., Yu, K. J., Huang, S., & Bates, S. R. (2012). Characterization of the Niemann-Pick C pathway in alveolar type II cells and lamellar bodies of the lung. American Journal of Physiology - Lung Cellular and Molecular Physiology, 302(9), L919–L932. https://doi.org/10.1152/ajplung.00383.2011

Sokol, C. L., & Luster, A. D. (2015). The Chemokine System in Innate Immunity. Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, 7(5). https://doi.org/10.1101/cshperspect.a016303

Speak, A. O., Platt, N., Salio, M., te Vruchte, D. T., Smith, D. A., Shepherd, D., Veerapen, N., Besra, G., Yanjanin, N. M., Simmons, L., Imrie, J., Wraith, J. E., Lachmann, R., Hartung, R., Runz, H., Mengel, E., Beck, M., Hendriksz, C. J., Porter, F. D., … Platt, F. M. (2012). Invariant Natural Killer T cells are not affected by lysosomal storage in patients with Niemann-Pick disease type C. European Journal of Immunology, 42(7), 1886–1892. https://doi.org/10.1002/eji.201141821

Staretz-Chacham, O., Aviram, M., Morag, I., Goldbart, A., & Hershkovitz, E. (2018). Pulmonary involvement in Niemann-Pick C type 1. European Journal of Pediatrics, 177(11), 1609–1615. https://doi.org/10.1007/s00431-018-3219-6

The Jackson Laboratory. (2020a). 002760—C57BLKS/J-Npc1spm/J. https://www.jax.org/strain/003092

The Jackson Laboratory. (2020b). 003092—BALB/cNctr-Npc1m1N/J. https://www.jax.org/strain/003092

The Jackson Laboratory. (2020c). 004817—C57BL/6J-Npc1nmf164/J. https://www.jax.org/strain/003092

Thermo Fisher Scientific. (n.d.). Basic Principles of RT-qPCR. https://www.thermofisher.com/be/en/home/brands/thermo-scientific/molecu…

Thermo Fisher Scientific. (2016). Real-time PCR: understanding Ct.

Thermo Fisher Scientific. (2018). Ultra-Sensitive ABC Peroxidase Staining Kits.

Tsiapalis, D., & O’Driscoll, L. (2020). Mesenchymal Stem Cell Derived Extracellular Vesicles for Tissue Engineering and Regenerative Medicine Applications. Cells, 9(4). https://doi.org/10.3390/cells9040991

U.S. National Library of Medicine. (n.d.). Clinical Trials [Database]. Retrieved 13 May 2021, from https://clinicaltrials.gov/ct2/home

Vandenbroucke Lab Research | VIB Labs. (n.d.). Retrieved 28 February 2021, from https://vib.be/labs/vandenbroucke-lab/research

Vandendriessche, C. (2021, May 6). Extracellular vesicles.

Vanier, M. T. (2010). Niemann-Pick disease type C. Orphanet Journal of Rare Diseases, 5, 16. https://doi.org/10.1186/1750-1172-5-16

Vanier, M. T. (2013). Niemann-Pick diseases. Handbook of Clinical Neurology, 113, 1717–1721. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-59565-2.00041-1

Vázquez, M. C., Balboa, E., Alvarez, A. R., & Zanlungo, S. (2012). Oxidative stress: A pathogenic mechanism for Niemann-Pick type C disease. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2012, 205713. https://doi.org/10.1155/2012/205713

VIB Bioimaging core. (n.d.). Guidelines For Best Practice in Fixation.

von Ranke, F. M., Pereira Freitas, H. M., Mançano, A. D., Rodrigues, R. S., Hochhegger, B., Escuissato, D., Araujo Neto, C. A., da Silva, T. K. B., & Marchiori, E. (2016). Pulmonary Involvement in Niemann-Pick Disease: A State-of-the-Art Review. Lung, 194(4), 511–518. https://doi.org/10.1007/s00408-016-9893-0

Walterfang, M., Chien, Y.-H., Imrie, J., Rushton, D., Schubiger, D., & Patterson, M. C. (2012). Dysphagia as a risk factor for mortality in Niemann-Pick disease type C: Systematic literature review and evidence from studies with miglustat. Orphanet Journal of Rare Diseases, 7(1), 76. https://doi.org/10.1186/1750-1172-7-76

Williams, I. M., Wallom, K.-L., Smith, D. A., Al Eisa, N., Smith, C., & Platt, F. M. (2014). Improved neuroprotection using miglustat, curcumin and ibuprofen as a triple combination therapy in Niemann–Pick disease type C1 mice. Neurobiology of Disease, 67, 9–17. https://doi.org/10.1016/j.nbd.2014.03.001

Xu, Y., Zhang, Q., Tan, L., Xie, X., & Zhao, Y. (2019). The characteristics and biological significance of NPC2: Mutation and disease. Mutation Research/Reviews in Mutation Research, 782, 108284. https://doi.org/10.1016/j.mrrev.2019.108284

 

Download scriptie (2.03 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool West-Vlaanderen
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Lien Van Hoecke, Paco Hulpiau