S.O.S. gezonde voeding: nationaal merk of huismerk?

Shaldeen
Somers

“Een gezondere levensstijl ten huize Declerck? Dat betekent nationale merken kopen.”

“De coronacrisis heeft mij echt wakker geschud. Ik besef meer dan ooit hoe belangrijk mijn gezondheid is en daarom wil ik gezonder beginnen koken voor mezelf en mijn gezin. Vanaf nu grijp ik in de supermarkt naar voedingsproducten van nationale merken omdat de kwaliteit mij beter lijkt. Je ziet ook dat de verpakkingen sterker en mooier zijn. Ik koop geen goedkopere huismerken want ze zijn minder gezond. Vanaf nu een gezondere levensstijl ten huize Declerck.”

afbeelding 11

Het kopen van gezondere voedingsproducten is dé nieuwe drijfveer van consumenten sinds de coronacrisis. In de bovenstaande getuigenis koopt een consument bewust nationale merken in de supermarkt. Dit zijn dure A-merken, zoals Nutella of Iglo, die sterk gepromoot worden door fabrikanten, maar niet noodzakelijk gezonder zijn dan huismerken. Mogelijks is er hier een brand halo effect aanwezig. Dit is een vertekening in het brein van consumenten die ervoor zorgt dat ze (on)terecht huismerken minder gezond vinden dan nationale merken. Indien dit het geval is, zou dat komen doordat ze huismerken ook minder kwaliteitsvol of aantrekkelijk vinden. Mijn onderzoek gaat na of huismerken benadeeld worden en tracht hier een antwoord op te vinden.

Huismerken: meer dan enkel de klassieke witte verpakking

Huismerken evolueerden sterk over de jaren heen. Vroeger stonden huismerken gelijk aan een lage prijs en kwaliteit. De kwaliteitskloof met nationale merken was sterk te voelen waardoor veel consumenten negatieve percepties ten aanzien van huismerken creëerden. Tegenwoordig liggen de kaarten anders. Momenteel vind je op de markt verschillende type huismerken waaronder economische (zeer goedkoop), standaard (goedkoop) en premium huismerken (normaal/duur).

In dit onderzoek besloot ik  de gezondheidspercepties van consumenten ten opzichte van economische en standaard huismerken te meten. Meer specifiek onderzocht ik of consumenten deze twee type huismerken minder gezond vinden dan nationale merken.

Maatschappelijk belang: de coronacrisis

Belangrijk is om rekening te houden met het hedendaagse tijdskader waarin consumenten winkelen. Ook hier laat de coronacrisis zich dus voelen. 

Ten eerste veranderden veel consumenten tijdens de coronacrisis hun koopgedrag sterk. Ze hamsterden vaak waardoor veel nationale merken uit de winkelrekken verdwenen. Dit betekent dat verschillende consumenten noodgedwongen – en vaak voor een eerste keer – huismerken aankochten.

Ten tweede zijn consumenten in financieel onzekere tijden geneigd om voorzichtiger om te springen met hun uitgaven. De coronacrisis zorgde ervoor dat de laaggeprijsde huismerken een goede keuze waren.

Ten derde heerste er voor de coronacrisis al een gezondheidstendens die verder werd versterkt. Het belang van een goede gezondheid is een cruciale factor. Consumenten willen gezondere voedingskeuzes maken en dat zien we ook terug in hun koopgedrag.

Het brand halo effect beïnvloedt consumenten

Vinden consumenten nationale merken gezonder dan economische of standaard huismerken? En zo ja, is dit dan te wijten aan het brand halo effect? Dit zou betekenen dat consumenten nationale merken automatisch gezonder vinden dan huismerken, omdat ze nationale merken ook kwaliteitsvoller en aantrekkelijker vinden.

Andere beïnvloedende factoren

Elke consument is uniek en vertoont tijdens het winkelen andere kenmerken die het brand halo effect kunnen beïnvloeden. Zo kan de algemene attitude van consumenten tegenover huismerken een rol spelen. In dit voorbeeld zou een consument met een positieve attitude tegenover huismerken, sneller geneigd zijn huismerken gezonder te vinden. Deze potentieel beïnvloedende factor werd in mijn onderzoek verder onderzocht. Daarnaast hield ik ook rekening met het gezondheidsbewustzijn en de nutritionele kennis van elke consument. 

Ontwerp

Aan de hand van directe productvergelijkingen ging ik na of consumenten nationale merken gezonder vinden dan huismerken. Meer specifiek stelde ik een online vragenlijst op waarin 18 economische huismerken van Everyday en 18 standaard huismerken van Boni vergeleken werden met hun tegenhangers in nationale merken. Elke deelnemer kreeg zes verschillende productvergelijkingen te zien en telkens werd gevraagd welk voedingsproduct ze gezonder, kwaliteitsvoller of aantrekkelijker vonden.

afbeelding 17

De geselecteerde voedingsproducten in het onderzoek kwamen uit drie verschillende productcategorieën: gezond, ambigue en ongezond. Dit was belangrijk, omdat de gezondheidspercepties van consumenten tegenover voedingsproducten tussen deze productcategorieën standaard al verschillen. 

Huismerken zijn even gezond

In mijn onderzoek werd geen grootschalig brand halo effect vastgesteld. Consumenten vinden huismerken gemiddeld even gezond als nationale merken. De voorkeur voor huismerken of nationale merken (NB) was namelijk gelijkmatig verdeeld. Bovendien lijkt de kwaliteitskloof ten opzichte van nationale merken ook kleiner geworden. Het resultaat was ook niet verschillend naargelang het type huismerk en wordt ook niet beïnvloed door consumenten hun algemene attitude tegenover huismerken, hun gezondheidsbewustzijn en hun nutritionele kennis.

afbeelding 12

Verder tonen de resultaten dat de kwaliteits- en aantrekkelijkheidsperceptie in lijn liggen met de gezondheidspercepties van consumenten. Concreet betekent dit dat wanneer consumenten nationale merken gezonder vinden, ze ook geneigd zijn om nationale merken kwaliteitsvoller en aantrekkelijker te vinden. De deelnemers die zo redeneerden, waren dus onderhevig aan het brand halo effect. Hetzelfde kan ook omgekeerd voor huismerken worden gezegd.

Een gezonde toekomst in met een brand halo bril?

In het voorbeeld in het begin van dit artikel kiest een consument resoluut voor nationale merken omdat hij/zij denkt dat deze gezonder zijn. Deze consument bekijkt zijn/haar aankopen vermoedelijk door een brand halo bril. We blijven echter nog steeds met vragen achter. Heeft de coronacrisis ons anders doen denken over huismerken? Zou hetzelfde resultaat gevonden zijn voor andere type merken (premium, etc.) of retailers (Delhaize, etc.)? Toekomstig onderzoek kan het brand halo effect verder onderzoeken en dit in een breder kader. Zo komen we stapje per stapje meer te weten over de merkkeuzes van deze nieuwe, gezonde consumenten.

Bibliografie

Adaval, R. (2003). How Good Gets Better and Bad Gets Worse: Under-standing the Impact of Affect on Evaluations of Known Brands. Journal of Consumer Research, 30(3), 352–67.

Ailawadi, L. & Keller, K. (2004). Understanding Retail Branding: Conceptual Insights and Research Priorities. Journal of Retailing, 80(4), 331-42.

Alba, J. & Hutchinson, J. (1987). Dimensions of consumer expertise. Journal of consumer research, 13(4), 411-454.

Apaolaza, V., Hartmann, P., Echebarria, C. & Barrutia, J. (2016). Organic label’s halo effect on sensory and hedonic experience of wine: A pilot study. Journal of Sensory Studies, 32(1), 1-11.

Azjen, I. & Fishbein, M. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social Behaviour Upper Saddle River. New Jersey: Prentice-Hall.

Baltas, G. (1997). Determinants of Store Brand Choice: A Behavioural Analysis. Journal of Product & Brand Management, 6(5), 315-324.

Baumeister, R.F. & Vohs, K.D. (2004). Handbook of self-regulation: Research, theory, and applications. New York: Guilford Press.

Baumgartner, H. & Koeningstorfer, J. (2016). The Effect of Fitness Branding on Restrained Eaters' Food Consumption and Post consumption Physical Activity. Journal of Marketing Research, 53(1), 124-138.

Begley, S. & McOuat, A. (2020). Turning private labels into powerhouse brands. Geraadpleegd op 9 november 2020, via https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/turning-private-labels-into-powerhouse-brands#

Belanche, D., Flavián, C. & Pérez-Rueda, A. (2017). Understanding Interactive Online Advertising: Congruence and Product Involvement in Highly and Lowly Arousing, Skippable Video Ads. Journal of Interactive Marketing, 37, 75-88.

Bestemerken.be. (2013). Wat is het verschil tussen A-merken, B-merken en huismerken?. Geraadpleegd op 12 november 2020, via http://bestemerken.be/verschil-amerken-b-merken-huismerken/

Bornemann, T., & Homburg, C. (2011). Psychological distance and the dual role of price. Journal of Consumer Research, 38(3), 490-504.

Bower, J. A., Saadat, M. A. & Whitten, C. (2003). Effect of liking, information and consumer characteristics on purchase intention and willingness to pay more for a fat spread with a proven health benefit. Food Quality and Preference, 14, 65-74

Brady, M., Cronin, J., Gavin L., Fox, G. & Roehm, M. (2008). Strategies to Offset Performance  Failures: The Role of Brand Equity. Journal of Retailing, 84(2), 151-164.

Bronnenberg, B., Dubé, J. & Sanders, R. (2018). Consumer misinformation and the brand premium: a private label blind taste test. Geraadpleegd op 12 december 2020, via https://www.nber.org/system/files/working_papers/w25214/w25214.pdf

Burt, S. (2000). The Strategic Role of Retail Brands in British Grocery Retailing. European Journal of Marketing, 34(8), 875-890.

Caglar, I., Vallen, B. & Robinson, S. (2011). The Impact of Product Name on Dieters' and Nondieters' Food Evaluations and Consumption. Journal of Consumer Research, 38, 390-405.

Cavanagh, K. & Forestell, C. (2013). The effect of brand names on flavour perception and consumption in restrained and unrestrained eaters. Food Quality and Preference, 28(2), 505-509.

Chandon, P. & Wansink, B. (2007). The biasing health halos of fast-food restaurant health claims: lower calorie estimates and higher side-dish consumption intentions. Journal of Consumer Research, 34, 301-314.

Chandon, P. (2013). How package design and packaged-based marketing claims lead to overeating. Applied Economics Perspectives and Policy, 35, 7-31.

Chen, M. & Bargh, J. (1999). Consequences of Automatic Evaluation: Immediate Behavioral Predispositions to Approach or Avoid the Stimulus. The Society for Personality and Social Psychology, 25 (2), 215-224.

Chernev, A. (2011). The Dieter’s Paradox. Journal of Consumer Psychology, 21, 178-183.

Cleeren, K., Verboven , F., Dekimpe, M. & Gielens, K. (2010). Intra- and interformat competition among discounters and supermarkets. Marketing Science, 29(3), 456-473.

Coelho do Vale, R. & Verga Matos, P. (2015). The impact of copycat packaging strategies on the adoption of private labels. Journal of Product & Brand Management, 24(6), 646-659.

Coppola, D. (2020). Consumer packaged goods dollar sales growth in the United States in 2019, by market sector. Geraadpleegd op 8 december 2020, via https://www.statista.com/statistics/1070159/consumer-packaged-goods-dollar-sales-growth-by-market-sector-us/

Coulson, N.S. (2000). An application of the stages of change model to consumer use of food labels. British Food Journal, 102(9), 661-668.

Cuneo, A., Milberg, S., Benavente, J. & Palacios-Fenech, J. (2015). The Growth of Private Label Brands: A Worldwide Phenomenon?. Journal of International Marketing, 23(1), 72-90.

De Pelsmacker, P. & Van Kenhove, P. (2019). Marktonderzoek: Methoden en toepassingen (5 ed). Amsterdam: Pearson.

De Wulf, K., Odekerken-Schröder, G., Goedertier, F., Ossel, G.V. (2005). Consumer perceptions of store brands versus national brands. Journal of Consumer Marketing, 22(4), 223-232.

Dean, M., Shepherd, R., Arvola, A., Vassallo, M., Winkelmann, M., Claupein, E., Lähteenmäki, M., Raats, M. & Saba, A. (2007). Consumer perceptions of healthy cereal products and production methods. Journal of Cereal Science, 46(3), 188-196.

DelVecchio, D. (2001). Consumers Perception of Private Label Quality: The Role of Product Category Characteristics and Consumer Use of Heuristics, Journal of Retailing and Consumer Services, 8(5), 239-249.

Dick, A., Jain, A., Richardson, P. (1995). Correlates of store brand proneness: Some empirical observations. Journal of Product and Brand Management, 4, 15-22.

Dion, K., Berscheid, E. & Walster, E. (1972). What is beautiful is good. Journal of personality and social psychology, 24(3), 285-290.

Dodds, W., Monroe, K. & Grewal, D. (1991). Effects of price, brand and store information on buyers’ product evaluations. Journal of Marketing Research, 28(3), 307-319.

Euromonitor International. (2020). Packaged Food in Belgium. Geraadpleegd op 24 mei 2021, via https://www.portal.euromonitor.com/portal/?JhqNZa2S%2bh%2bsuHX6cLVYpg%3d%3d

Fazio, R. (1990). Multiple Processes by which attitudes guide behavior: the mode model as an integrative framework. Advances in Experimental Social Psychology, 23, 75-109. 

Fazio, R.H. & Towles-Schwen, T. (1999). The MODE model of attitude-behavior processes. Dual-process theories in social psychology. New York: Guilford Press.

Fernan, C., Schuldt, J. & Niederdeppe, J. (2018). Health Halo Effects from Product Titles and Nutrient Content Claims in the Context of “Protein” Bars. Health Communication, 33(12), 1425-1433.

Friese, M., Hofmann, W. & Wänke, M. (2008). When impulses take over: Moderated predictive validity of explicit and implicit attitude measures in predicting food choice and consumption behavior. British Journal of Social Psychology, 47, 397-419.

Garber, L., Hyatt, E. & Starr, R. (2000). The effects of food color on perceived flavor. Journal of Marketing Theory and Practice, 8(4), 59-72.

Garretson, J.A., Fisher, D. & Burton, S. (2002). Antecedents of Private Label Attitude and National Brand Promotion Attitude: Similarities and Differences. Journal of Retailing, 78(2), 91-99.

Geyskens, I., Gielens K. & Gijsbrechts, E. (2010). Profilerating Private-Label Portfolios: How Introducing Economy and Premium Private Labels Influences Brand Choice. Journal of Marketing Research, 47, 791-807.

Gondola. (2018). Wie stop de opmars van private label?. Geraadpleegd op 7 november 2020, via https://www.gondola.be/nl/news/wie-stopt-de-opmars-van-private-label

Hoeffler, S. & Keller, K. (2003). The Marketing Advantages of Strong Brands. Journal of Brand Management, 10(6), 421-445.

Jaakkola, E., Helkkula, A. & Aarikka-Stenroos, L. (2015). Service experience co-creation: conceptualization, implications, and future research directions. Journal of Service Management, 26(2), 182-205.

Johansson, U. & Burt, S. (2004). The Buying of Private Brands and Manufacturer Brands in Grocery Retailing: A Comparative Study of Buying Processes. Journal of Marketing Management, 20(7), 799-824.

Kähkönen, P., Tuorila, H. & Rita, H. (1996). How information enhances acceptability of a low-fat spread. Food Quality and Preference, 7(2), 87-94.

Kahn, D. & Tversky, A. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. American Association for the Advancement of Science, 185(4157), 1124-1131.

Keller, K. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. Journal of Marketing, 57, 1-22.

Krause, C., Beer-Borst, S., Sommerhalder, K., Hayoz, S. & Abel, T. (2018). A short food literacy questionnaire (SFLQ) for adults: findings from a Swiss validation study. Appetite, 120, 275-280.

Krystallis, A., Maglaras, G. & Mamalis, S. (2008). Motivations and cognitive structures of consumers in their purchasing of functional foods. Food Quality and Preference, 19(6), 525-538.

Kumar, N. & Steenkamp, J. (2007). Private Label Strategy: How to Meet the Store Brand Challenge. Boston: Harvard Business School Press.

Laenen, W. (2020). Belg eet gezonder door coronacrisis en we kopen online massaal toestellen om te koken, te doe-het-zelven en te spelen. Geraadpleegd op 25 november 2020, via https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/22/belg-eet-gezonder-door-coronacrisis-en-we-kopen-massaal-online-t/

Laëtheenmäki, L., Lampila, P., Grunert, K., Boztug, Y., Useland, Ø., Åström, A. & Martinsdóttir, E. (2010). Impact of health-related claims on the perception of other product attributes. Food Policy, 35(3), 230-239.

Lalor, F., Kennedy, J. & Wall, P. (2009) The impact, among third-level students, of nutrition knowledge on behaviour towards products with health claims. Proceedings of The Nutrition Society, 68.

Larkin, P. (2020). Lockdown lets private labels stick it to the rest. Geraadpleegd op 8 december 2020, via https://www.iol.co.za/business-report/companies/lockdown-lets-private-l…

Laroche, M., Kim, C. & Zhou, L. (1996). Brand Familiarity and Confidence as Determinants of Purchase Intention: An Empirical Test in a Multiple Brand Context. Journal of Business Research, 37, 115-120.

Lee, K., Conklin, M., Cranage, D. & Lee, S. (2014). The role of perceived corporate social responsibility on providing healthful foods and nutrition information with health-consciousness as a moderator. Internal Journal of Hospitality Management, 37, 29-37.

Lee, W.C., Shimizu, M., Kniffin, K. & Wansink, B. (2013). You taste what you see: Do organic labels bias taste perceptions?. Food Quality and Preference, 29(1), 33-39.

Leuthesser, L., Kohli, C. & Harich, K. (1995). Brand equity: the halo effect measure. European Journal of Marketing, 29(4), 57-66.

Lin, C., Marshall, D. & Dawson, J. (2009). Consumer attitudes towards a European retailer’s private brand food products: An integrated model of Taiwanese consumers. Journal of Marketing Management, 25(9), 875-891.

Loureiro, M., McCluskey, J. & Mittelhammer, R. (2002). Will Consumers Pay a Premium for Eco-labeled Apples?. Journal of Consumer Affairs, 36(2), 203-219.

Loureiro, S. (2017). Exploring the attractiveness of manufacturer brands and retailer own-brands in supermarket context. International Journal of Retail & Distribution Management, 45(10), 1095-1113.

Madden, T.,  Roth, M. & Dillon, W. (2012). Global Product Quality and Corporate Social Responsibility Perceptions: A Cross-National Study of Halo Effects. Journal of International Marketing, 20(1), 42-57.

Mann, T., Reeve, W. & Creed, P. (2002). A Comparison of the Acceptability to Student Consumers of Three Food Products Retailed at Three Quality Levels. Food Service Technology, 2(1), 13-38.

McNeill, L. & Wyeth, E. (2011). The private label grocery choice. Consumer drivers to purchase. International Review of Retail. Distribution and Consumer Research, 21(1), 95-109.

Mieres, C., Marin, A. & Gutierrez, J. (2006). Antecedents of the Difference in Perceived Risk between Store Brands and National Brands. European Journal of Marketing, 40(½), 61-82.

Mooijman, R. (2004). Wat is het succes van de hard discounters zoals Aldi en Lidl?. Geraadpleegd op 12 november 2020, via https://www.standaard.be/cnt/g5maq5bm

Nenycz-Thiel, M. & Romaniuk J. (2009). Perceptual categorization of private labels and national brands. Journal of Product & Brand Management, 18(4), 251-261.

Nielsen. (2017). Grocery Universe 2017: Results of the 55th inventory of retail grocery in Belgium, drawn up by Nielsen. Geraadpleegd op 9 december 2020, via https://www.nielsen.com/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/nielsen-groc…

Nielsen. (2018). The rise and rise again of private label. Geraadpleegd op 7 november 2020, via https://www.nielsen.com/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/global-private-label-report.pdf

Nielsen. (2019). The Rise of Premium Private Label and its Impact on Discount Retailers. Geraadpleegd op 7 november 2020, via https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2019/the-rise-of-premium-private-label-and-its-impact-on-discount-retailers/

Nisbett, R. & Wilson, T. (1977). The halo effect: Evidence for unconscious alteration of judgments. Journal of Personality and Social Psychology, 35(4), 250-256.

Ochwat, D. & Mendelson, S. (2020). Nielsen reports huge store brand gains during coronavirus. Geraadpleegd op 8 december 2020, via https://storebrands.com/nielsen-reports-huge-store-brand-gains-during-coronavirus

Oliver, R. & Bearden, W. (1985). Crossover Effects in the Theory of Reasoned Action: A Moderating Influence Attempt. Journal of Consumer Research, 12(3), 324-340.

Olson, E.L. (2012). Supplier inferences to enhance private label perceptions. Journal of Business Research, 65(1), 100-105.

Olson, J. C., & Jacoby, J. (1972). Cue utilization in the quality perception process. ACR Special Volumes, 167-179.

Online Marketing Agency. (2020). Betekenis: C-merk. Geraadpleegd op 7 december 2020, via https://onlinemarketingagency.nl/marketingtermen/c-merk/

Rossi, P., Borges, A. & Bakpayev, M. (2015). Private labels versus national brands: The effects of branding on sensory perceptions and purchase intentions. Journal of Retailing and Consumer services, 27, 74-79.

Provencher, V., Jacob, R. (2016). Impact of perceived healthiness of food on food choices and intake. Current Obesity Reports, 5(1), 65–71.

Rao, A. & Monroe, K. (1988). The Moderating Effect of Prior Knowledge on Cue Utilization in Product Evaluation. Journal of Consumer Research, 15(2), 253-264.

Rao, A., Qu, L. & Ruekert, R. (1999). Signaling Unobservable Product Quality through a Brand Ally. Journal of Marketing Research, 36(2), 258-268.

RetailDetail. (2020). Private label continues European advance. Geraadpleegd op 8 november 2020, via https://www.retaildetail.eu/en/news/food/private-label-continues-european-advance#:~:text=In%20Belgium%2C%20private%20label%20market,volume%20and%2031.6%20%25%20in%20value

Richardson, P., Jain, A. & Dick, A. (1994). Extrinsic and Intrinsic Cue Effects on Perceptions of Store Brand Quality, Journal of Marketing, 58(4), 28-36.

Richardson, P., Jain, A. & Dick, A. (1996). Household Store Brand Proneness: A Framework, Journal of Retailing, 72(2), 159-185.

Richardson, P., Jain, A. & Dick, A. (1996). The influence of store aesthetics on evaluation of private label brands. Journal of Product & Brand Management, 5(1), 19–28.

Roe, B., Levy, A. & Derby, B. (1999). The impact of health claims on consumer search and product evaluation outcomes: Results from FDA experimental data. Journal of Public Policy & Marketing, 18(1), 89–105.

Romaniuk, J. & Sharp, B. (2003). Measuring brand perceptions: Testing quantity and quality. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 11(3), 218-229.

Sayman, S. & Raju, J.S. (2004). How category characteristics affect the number of store brands offered by the retailer: a model and empirical analysis. Journal of Retailing, 80(4), 279-287.

Schnittka, O. (2015). Are they always promising?. An empirical analysis of moderators influencing consumer preferences for economy and premium private labels. Journal of Retailing and Consumer Services, 24, 94-99.

Schnurr, B., Brunner-Sperdin, A. & Stokburger-Sauer, N. (2017). The effect of context attractiveness on product attractiveness and product quality: the moderator role of product familiarity. Marketing Letters, 28(2), 241-253.

Schuldt, J., Muller, D. & Schwarz, N. (2012). The “Fair Trade” Effect: Health Halos From Social Ethics Claims. Social Psychological and Personality Science, 3(5), 581-589.

Schuldt, J.P. & Hannahan, M. (2013). When good deeds leave a bad taste. Negative inferences from ethical food claims. Appetite, 62, 76-83.

Schuldt, J.P. & Schwarz, N. (2010). The ‘organic’ path to obesity?. Organic claims influence calorie judgments and exercise recommendations. Judgment and Decision Making, 5(3), 144–150

Semeijin, J., Riel, A. & Ambrosini, A. (2004). Consumer evaluations of store brands: Effects of store image and product attributes. Journal of Retailing and Consumer Services, 11, 247-258

Sheau-Fen, Y., Sun-May, L. & Yu-Ghee, W. (2012). Store brand proneness: Effects of perceived risks, quality and familiarity. Australasian Marketing Journal, 20(1), 48-58.

Silayoi, P. & Speece, M. (2004). Packaging and purchase decisions: An exploratory study on the impact of involvement level and time pressure. British Food Journal, 106(8), 607-628.

Solomon, M., Bamossy, G. & Askegaard, S. (1999). Consumer Behavior: A European Perspective. Harlow: Pearson.

Spears, N. & Singh, S.N. (2004). Measuring attitude toward the brand and purchase intentions. Journal of current issues & research in advertising, 26(2), 53-66.

Statista. (2020). Share of consumers who would consider purchasing private label items amidst COVID-19 pandemic in the United Kingdom (UK) in 2020. Geraadpleegd op 7 december 2020, via https://www.statista.com/statistics/1176736/uk-impact-of-covid-19-on-pr…

Steenkamp, J., van Heerde, H. & Geyskens, I. (2010). What Makes Consumers Willing to Pay a Price Premium for National Brands over Private Labels?. Journal of Marketing Research, 47, 1011-1024.

Testaankoop. (2018). Supermarkten: Colruyt blijft globaal de goedkoopste. Geraadpleegd op 12 november 2020, via https://www.test-aankoop.be/familie-prive/supermarkten/nieuws/supermarktenenquete

Tootelian, D.H. & Ross, K. (2000). Product labels: What information do consumers want, and will they believe it?. Journal of Food Products Marketing, 6(1), 25-38.

Urala, N. (2005). Functional Foods in Finland – Consumers’ Views, Attitudes and Willingness to Use. Helsinki: University of Helsinki.

Van Heerde, H., Gijsbrechts, E. & Pauwels, K. (2008). Winners and losers in a maior price war. Journal of Marketing Research, 45(5), 499-518.

Van Rompaey, S. (2019). Belgisch retaillandschap internationaliseert verder. Geraadpleegd op 12 november 2020, via https://www.retaildetail.be/nl/news/algemeen/belgisch-retaillandschap-internationaliseert-verder

Verbeke, W., Scholderer, J. & Laëtheenmäki, L. (2009). Consumer appeal of nutrition and health claims in three existing product concepts. Appetite, 52, 684-692.

Visschers, V. & Siegrist, M. (2011). Applying the evaluability principle to nutrition table information. How reference information changes people's perception of food products. Appetite, 52(2), 505-512.

Vogels, P. (2020). Zorg corona voor een economische recessie?. Geraadpleegd op 14 december 2020, via https://www.ad.nl/economie/zorgt-corona-voor-een-economische-recessie~a44bb8c9/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Wansink, B. & Chandon, P. (2006). Can 'Low-Fat' Nutrition Labels Lead to Obesity?. Journal of Marketing Research, 43, 605-617.

Wansink, B. (2013). You taste what you see: Do organic labels bias taste perceptions? Food Quality and Preference, 29, 33-39.

Wirtz, J. (2001). Improving the measurement of customer satisfaction: A test of three methods to reduce halo. Journal of Service Theory and Practice, 11(2), 99-112.

Wunsch, N. (2019). Share of private label value in Europe in 2018, by category. Geraadpleegd op 9 december 2020, via https://www.statista.com/statistics/379890/private-label-value-share-by-product-category-europe/

Download scriptie (2.03 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Julie Verstraeten