CLIL for economics: het effect van het kader CCR op de angst - en plezierlevels van de leerlingen.

Lenka Van Broeck
Persbericht

Back to CLIL - creativiteit in de klas maakt CLIL populairder dan ooit!

Back to CLIL: creativiteit in de klas maakt CLIL populairder dan ooit!

Content and Language Integrated Learning

CLIL lijkt op een afkorting die gebruikt zou kunnen worden in jongerentaal zoals Yolo or BRB. Dit is echter niet waar! Het is een afkorting die steeds meer wordt ingevoerd in het onderwijs, maar toch weet niet iedereen waarvoor het staat. CLIL is het geven van een zaakvak in een vreemde taal. Er wordt bijvoorbeeld het vak Economie gegeven in het Engels.

Creativiteit in de klas

Het volgen van lessen voor zeven tot acht uren per dag kan vermoeiend zijn. Hierdoor kan de concentratie wel eens verloren gaan en zal er niet veel meer onthouden worden van de les. Het is dan ook een grote uitdaging om de 'perfecte' activiteiten te vinden als leerkracht om de lessen zo aangenaam mogelijk te maken. Het gebruiken van het kader van CCR (creatieve klas) kan hiervoor een oplossing bieden.

Onderzoek plezierlevels

In de broederschool Humaniora te Sint-Niklaas namen 65 leerlingen deel aan een kleinschalig onderzoek over creativiteit in de klas. Hierbij werd er gepeild naar het algemene welzijn in de traditionele lessen en de lessen gegeven in een CLIL-context.

Hieruit werd duidelijk dat het CLIL-onderwijs al reeds voor een hoger level van plezier zal zorgen. Er is namelijk een stijging van 6,2 tot 7,1 op een waardeschaal van 1-10.

Vervolgens, namen de leerlingen deel aan een aantal activiteiten die de lessen aangenamer zouden moeten maken. Er werden activiteiten uitgevoerd zoals een yachtzee spel voor woordenschat; het lezen van een cartoon; debatten voeren; enzovoort. Als laatste hebben de leerlingen hun ervaringen gedeeld waarbij er werd aangeduid hoeveel plezier men had bij het uitvoeren van de activiteiten. 

Conclusie

Het gebruik van creativiteit in de klas leidde ertoe dat de resultaten met 0,6% stegen. Creativiteit maakt CLIL dus effectief nog populairder!

 

Het effectief gebruikte journalistiek artikel voor mijn thesis.

Bibliografie

Banegas, D.L. (2017). Teacher-developed materials for CLIL: Frameworks, sources, and activities, Asian EFL journal, geraadpleegd van https://www.elejournals.com/1590/2017/asianefl-journal/the-asian-efl-journal-quarterly-september-2017/  

Bocconi, S., Kampylis, P., & Punie, Y. (2012). Innovating teaching and learning practices: Key elements for developing Creative Classrooms in Europe, E-learning papers, geraadpleegd van https://bit.ly/3y2VfdR  

Coyle, D. (2005). CLIL planning tools for teachers 4C’s, curriculum guidance 3As, lesson planning tool kit, matrix audit tool for tasks and materials, The University of Nottingham, geraadpleegd van https://www.unifg.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/20-012014/coyle_clil_planningtool_kit.pdf  

Coyle, D. (2007). Content and language integrated learning: towards a connected research agenda for CLIL pedagogies, International journal of bilingual education and bilingualism, geraadpleegd van Google Scholar. 

Coyle, D., Hood, P., & Marsh, D. (2010). Content and language integrated learning. Cambridge University Press, geraadpleegd van http://assets.cambridge.org/97805211/30219/frontmatter/9780521130219_frontmatter.pdf  

Cummins, J. (1984). Bilingualism and special education: Issues in assessment and Pedagogy: multilingualism matters, geraadpleegd van Google Scholar.

Dakovic, R., Dabic, T. (2012). Foreign language anxiety and CLIL, University of Novi Sad, geraadpleegd van

https://www.pefja.kg.ac.rs/preuzimanje/TEYL%202015/TEYL_Conference_2010.pdf  

DeWaele, J.M., & Macintyre, P.D. (2014). The two faces of Janus? Anxiety and enjoyment in the foreign language classroom. Studies in second language learning and teaching, doi:

10.14746/ssllt.2014.4.2.5 

De Smet, A., Mettewie, L., Galand, B., Hilligsmann, P., & van Mensel, L. (2018). Classroom anxiety and enjoyment in CLIL and non-CLIL: Does the target language matter?, geraadpleegd van https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=636265  

Glusac, T. (2012). CLIL and one-to-one classes. University of Novi Sad, geraadpleegd van https://www.pefja.kg.ac.rs/preuzimanje/TEYL%202015/TEYL_Conference_2010.pdf  

Harmer, J. (2007). How to teach English?, Longman, geraadpleegd van https://www.academia.edu/11362316/How_to_Teach_English_Jeremy_Harmer   

Hoogeveen, P., Winkels, J. (2014). Het didactische werkvormenboek, Gorcul bv, geraadpleegd van https://docplayer.nl/25751509-Het-didactische-werkvormenboek.html  

Horowitz, E.K., Horowitz, M.B., & Cope J. (1986). Foreign language classroom anxiety, Modern language journal, geraadpleegd van Google Scholar. 

Luprichová, J. (z.d.) Teaching foreign languages by means of CLIL in selected European countries, ERL journal volume, geraadpleegd van http://educationalroleoflanguage.org/wpcontent/uploads/2020/03/ERL-Journal-Volume-2-1-J-Luprichova-Teaching-foreign-languages-bymeans-of-CLIL.pdf  

Martens, L., Van De Craen, P. (2017). Klaar voor CLIL, ACCO, geraadpleegd van boek. 

Morton, T., Gray, J. (z.d.). Critical perspectives on language teaching materials, University of England, geraadpleegd van Google Scholar.

Rodionova, E., Firsova, S., & Garifullina, F. (2021). Modelling of content and language integrated learning for students of economics, SHS Web of conferences, doi:10.1051/shsconf/20219701009 

Salekhova, L. Yakaeva, T. (2017). Implementation of a CLIL-module economics for English language learners in Russia: Results and challenges, Journal of Asia TEFL, doi:

10.18823/asiatefl.2017.14.4.18.816

Mien, S. (z.d.). Learning & development in bedrijven: een mooie uitdaging!, Geraadpleegd van https://volwassenenleren.nl/formeel-non-formeel-informeel-leren/  

Spratt, M., & Diviljan, S. (2011). Comparing CLIL and ELT, Freelance, geraadpleegd van https://www.pefja.kg.ac.rs/preuzimanje/TEYL%202015/TEYL_Conference_2010.pdf

Vygotski, L.S. (1932). Wegbereider van de zone van de naaste ontwikkeling, Geraadpleegd van Google Scholar.

Universiteit of Hogeschool
Bachelor lerarenopleiding secundair onderwijs Economie - Engels
Publicatiejaar
2021
Promotor(en)
Ada Peters en Griet Bernaers
Kernwoorden
Share this on: