Waarom zou je dáár gaan wonen?

Hannah
Weytjens

Als je zomaar kon kiezen, waar zou je dan willen wonen? Voor steeds meer mensen is het antwoord ‘de stad’. Meestal hebben ze zelfs specifieke steden of wijken in gedachten. De toenemende culturele diversiteit in West-Europese steden zorgt er vaak voor dat er ook meer differentiatie is in de stad. Ook plaatsen die vaak als achtergesteld gezien worden, zoals het Brusselse Molenbeek of Matonge, trekken verschillende groepen mensen aan die bewust voor deze wijken kiezen. Maar waarom zou je dáár gaan wonen?

Waar je woont vertelt iets over wie je bent

We zijn in onze hedendaagse westerse maatschappij zelf verantwoordelijk voor het vormen van onze eigen identiteit. Consumptie speelt hierin een belangrijke rol, we consumeren dingen niet enkel om onze basisnoden te vervullen maar we willen ook iets zeggen met bijvoorbeeld de kledij die we dragen of met de restaurants die we verkiezen. Ook steden en wijken hebben een symbolische economie. We geven een symbolische betekenis aan deze plaatsen, en welke plaatsen we dan verkiezen vertelt ook iets over wie we zijn.

Deze betekenisgeving gebeurt op basis van culturele en esthetische kenmerken van de plek. Denk bijvoorbeeld aan je favoriete stad of wijk. Wat is het dat deze plek zo bijzonder maakt voor jou? Misschien denk je spontaan aan de leuke sfeer door de vele gezellige koffiebarretjes, hoe mooi het wandelen is langs het water en in de smalle straatjes of hoe divers de buurt is.

Kanaalzone Molenbeek

Vaak gebeurt deze betekenisgeving collectief. Mensen die op dezelfde manier in het leven staan en dezelfde dingen appreciëren brengen tijd door in dezelfde buurten. Ze sorteren zich in scenes, die best beschreven kunnen worden als unieke combinaties van plaats, mensen, voorzieningen en gedeelde waarden en normen. Binnen deze scenes zijn bepaalde denkkaders dominant, waardoor mensen die deel zijn van de scene vaak op gelijkaardige manieren naar hun wijk kijken. Natuurlijk wil dit niet zeggen dat iedereen exact hetzelfde denkt of zich exact hetzelfde gedraagt, mensen kunnen nog altijd afwijken van de levensstijl en denkkaders die dominant zijn. Wel zijn er algemene patronen vast te stellen. 

We weten uit voorgaand onderzoek dat bepaalde culturele en esthetische elementen van achtergestelde wijken bepaalde groepen mensen met een middenklasseachtergrond aantrekken. Over de rol van cultuur en esthetiek van deze plaatsen bij etnische minderheidsgroepen is nog maar weinig geweten. Vaak wordt hun aanwezigheid gezien als het gevolg van historische en economische processen. De sterke aanwezigheid van mensen met Noord-Afrikaanse roots in Molenbeek wordt bijvoorbeeld vaak verklaard door het feit dat het een transitwijk is waar gastarbeiders vroeger aankwamen en waar families, soms wel generaties lang, moeten blijven wonen omwille van economische redenen. Maar verklaart dit wel alles? 

Al wandelend door de wijk

Tijdens wandelingen doorheen Matonge of Molenbeek vertelden en toonden dertien respondenten wat zij appreciëren aan hun buurt. In Molenbeek waren dit mensen met een Vlaamse of Noord-Afrikaanse achtergrond en in Matonge hadden de respondenten een Vlaamse of Sub-Sahara Afrikaanse roots. Op deze manier krijgen mensen die zelf veel tijd in de buurt doorbrengen de kans gegeven om te delen hoe ze hun wijk ervaren én is het mogelijk om de plek ook zelf waar te nemen. Je observeert als onderzoeker de dingen die de respondenten beschrijven. Denk bijvoorbeeld de Matongegalerij: je hoort de muziek en vele stemmen, ziet de bedrijvigheid in de kleurrijke omgeving en voelt de levendige, drukke maar tegelijk à l’aise sfeer die er hangt. Deze indrukken beschrijven in woorden is vaak moeilijk, en daarom werden er ook foto’s gemaakt in de wijken. 

Op basis van de wandelingen en interviews werd er een uitgebreide geografische beschrijving van beide wijken gemaakt. Ook werden patronen onderscheiden in de manier waarop er betekenis wordt gegeven aan de culturele en esthetische elementen van de wijken. Wanneer je deze twee bevindingen combineert, kunnen scenes geïdentificeerd worden.

Vlaamse middenklasse- en etnische scenes

In zowel Molenbeek als Matonge vinden we dus een middenklassescene terug. Deze scenes zien Molenbeek en Matonge vaak als respectievelijk een Noord-Afrikaanse of Sub-Sahara Afrikaanse buurt en hoewel ze vaak de wijk uit gaan om iets te gaan eten of inkopen te doen, maken ze soms ook gebruik van de voorzieningen in hun eigen wijk. Het zijn niet zozeer de voorzieningen zelf die geapprecieerd worden, maar wel de diversiteit die ze uitstralen. Ook worden de wijken gezien als een authentieke representatie van Brussel en het stedelijk leven en worden de architectuur en muurschilderingen rond de kanaalzone aangehaald als dingen die hen aantrekken tot Molenbeek. 

Ik vind dat wel nice, dat is voor ons ook echt een reden ook om hier te wonen die diversiteit is hier super hard aanwezig.

Molenbeek en Matonge zijn ook aantrekkelijk voor een groep mensen met respectievelijk een Noord-Afrikaanse en Sub-Sahara Afrikaanse achtergrond omdat er zoveel restaurants en winkels zijn met een aanbod dat aansluit bij hun consumptiepatronen. Ze krijgen een soort thuisgevoel in de wijk, er een echt gemeenschapsgevoel. De mensen die tot deze scenes behoren wonen niet noodzakelijk in de wijken, er zijn ook mensen die vanuit heel België en zelfs de buurlanden naar de wijken komen en er veel tijd spenderen.

De Marokkanen zelf zijn hier gebleven, hebben Molenbeek niet verlaten. Ze zijn vertrokken, maar niet iedereen, ze hebben hier geïnvesteerd. Ze investeerden in winkels, in restaurants.

Ik weet niet of ge al in Afrika geweest zijt, dit is hier bijna Afrika.

Matonge galerij

Een sociale mix?

Dit betekent ook dat er meerdere scenes in dezelfde wijk te vinden zijn. Er worden dus niet enkel grenzen getrokken tussen wijken, maar ook binnen wijken. Deze scenes hebben als het ware een andere levensstijl en ze hebben eerder een beperkt contact met elkaar. Ondanks dat er niet echt van een sociale mix gesproken kan worden, is het ook niet zo dat er problemen zijn tussen de scenes. Het lijkt erop dat ze vreedzaam naast elkaar leven en elkaar appreciëren. Zeker de Vlaamse middenklassescenes erkennen dat de aanwezigheid van de etnische scenes in hun buurt er mede voor zorgt dat ze graag hun tijd doorbrengen in de wijk.

Straat in Molenbeek

 

Bibliografie

Alanya, A., Swyngedouw, M., Vandezande, V., & Phalet, K. (2017). Close Encounters: Minority and Majority Perceptions of Discrimination and Intergroup Relations in Antwerp, Belgium. International Migration Review, 51(1), 191-217. Doi:10.1111/imre.12203

Allport, G.W. (1954) The nature of prejudice. Cambridge: Addison-Wesley

Arnout, K. (2019). Mediating Matonge: Relocations of Belgian Postcoloniality in four films. Afrika Focus, 31(2), Afrika focus, 31(2). Doi:10.21825/af.v31i2.9924

Audretsch, D. B., Lehmann, E., & Seitz, N. (2019). Amenities, subcultures, and entrepreneurship. Small Business Economics, 56(2), 571–591. Doi:10.1007/s11187- 019-00190-5

Beddington, M. (2013). Out of Africa: Brussels' vibrant Matonge quarter. The Guardian. Retrieved on 11/10/2020 via https://www.theguardian.com/travel/2013/nov/03/brussels- matonge-quarter-belgium

Bennett A. & Rogers I. (2016). Scene ‘Theory’: History, Usage and Influence. In Pop Music, Culture and Identity. London: Palgrave Macmillan.

Birdsall, C., Halauniova, A., & van de Kamp, L. (2021). Sensing Urban Values: Reassessing Urban Cultures and Histories Amidst Redevelopment Agendas. Space and Culture, 1- 11. Doi:10.1177/12063312211000654

Blommaert, J. M. E., & Varis, P. K. (2011). Enough is enough: The heuristics of authenticity in superdiversity. In Duarte, J. & Gogolin, I. (Eds.), Linguistic Super-Diversity in Urban Areas – Research Approaches, 143-159. John Benjamins Publishers. Doi:10.1075/hsld.2.10blo

Boeije, H. R. (2014). Analyseren in kwalitatief onderzoek: denken en doen. Den Haag: Boom Lemma.

Borer, M.I. (2017). [review of the book Scenescapes: How Qualities of Place Shape Social Life, by D. A. Silver and T.N. Clarke]. Journal of planning education and research, 123(2),.640–642. Doi:10.1086/692936

Boschman, S. (2018). Individual differences in the neighbourhood level determinants of residential                         satisfaction.          Housing          studies,                         33(7),                   1127-1143. Doi:10.1080/02673037.2018.1424804

Bridge, G. (2006). It's not just a question of taste: Gentrification, the neighbourhood, and cultural capital. Environment and Planning A, 38(10), 1965-1978. Doi:10.1068/a3853

Butler, T. (1997). Gentrification and the Middle Classes. Aldershot: Ashgate.

Carpiano, R. (2009). Come take a walk with me: The "Go-Along" interview as a novel method for studying the implications of place for health and well-being. Health & Place, 15(1), 263-272. Doi:10.1016/j.healthplace.2008.05.003

Christelle, M. H. & Debeuckelaere, H. (2019, June 26). ‘Klein Zaïre’ in Brussel: ‘Smile, je bent in Matonge’. De Groene Amsterdammer. https://www.groene.nl/artikel/smile-je- bent-in-matonge

Clark, A. & Emmel, N. (2010). Using walking interviews. [toolkit]. http://eprints.ncrm.ac.uk/1323/1/13-toolkit-walking-interviews.pdf

Clark, A. (2017). Seeing Real Life? Working With the Visual to Understand Landscapes of Community. International Review of Qualitative Research, 10(2), 190–210. Doi:10.2525/irqr.2017.10.2.190

Cohen, R. (2016, Apr 11). The Islamic State of Molenbeek. The New York Times. https://www.nytimes.com/2016/04/12/opinion/the-islamic-state-of-molenbeek.html

Corijn, E., & van de Ven, J. (2013). The Brussels reader: a small world city to become the capital of Europe. Brussels: VUBpress.

De Keersmaecker, P. & Debailleul, C. (2016). De ruimtelijke verspreiding van CCTV in de publieke ruimte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brussels Studies, 104. doi:10.4000/brussels.1428

Deboosere, P. (2012). De stad van aankomst: de stedeling als migrant. Berchem: EPO. Demart, S. (2008). De la distinction au stigmate, Matonge, un quartier congolais dans Bruxelles. Le cahiers de la Fonderie, 38, 58-62.

Demart, S. (2013). Histoire orale à Matonge: un miroir postcolonial. Revue européenne des migrations internationales, 29(1), 11-14.

Donahue, P. F. (2019). [Review of the book Scenescapes: How Qualities of Place Shape Social Life, by D. A. Silver and T.N. Clark]. Journal of Planning Education and Research, 2001(328). Doi:10.1177/0739456x19862020

Driver, C. & Bennett, A. (2015). Music Scenes, Space and the Body. Cultural Sociology, 9(1), 99–115. Doi:10.1177/1749975514546234

Drozdiak, N., Barnes, J. E., & Steinhauser, G. (2016, Mar 18). Brussels neighborhood of molenbeek returns to the spotlight; several of suspected paris attackers called district home. Wall Street Journal. https://www.wsj.com/articles/brussels-neighborhood-of- molenbeek-returns-to-the-spotlight-1458336259

Emmel, N. & Clark, A. (2007). We walk the walk, but can we talk the talk (with deference to John Lee Hooker): walkabouts to understand the lived environment of the community, Developing ‘mobile’methods [Conference paper]. http://www.cardiff.ac.uk/socsi/qualiti/IntDisSem2007/rlmleeds.ppt on 11/03/2021

European Institute of Peace (2017). Molenbeek and violent radicalization: ‘a social mapping’. https://view.publitas.com/eip/eip-molenbeek-report-16-06/page/1

Evans, J & Jones, P. (2011). The walking interview: Methodology, mobility and place.

Applied Geography. 31(2). Pp.849-858. Doi:10.1016/j.apgeog.2010.09.005

Fadil, N. & Kolly, M. (2019). Brass'Art in Molenbeek: stadslaboratorium voor “samen doen”. Brussels Studies, 141. Doi:10.4000/brussels.4026

Fiore, E. & Plate, L. (2021). Food and White Multiculturalism: Racial Aesthetics of Commercial Gentrification in Amsterdam’s Javastraat. Space and culture, 1-16. Doi:10.1177/12063312211001290

Foster, N., Grodach, C., & Murdoch, J. (2016). Neighborhood Diversity, Economic Health, and the Role of the Arts. Journal of Urban Affairs, 38(5), 623-642. Doi:10.1111/juaf.12278

France24 (2018). Molenbeek gentrification. https://www.modernghana.com/ videonews/0/1/602/

Frank, S. & Weck, S. (2018). Being Good Parents or Being Good Citizens: Dilemmas and Contradictions of Urban Families in Middle-Class Enclaves and Mixed Neighbourhoods in Germany. International Journal of Urban and Regional Research, 42(1), 20-35. Doi:10.1111/1468-2427.12592

Friedman, S. & Reeves, A. (2020). From Aristocratic to Ordinary: Shifting Modes of Elite Distinction. American Sociological Review, 85(2), 323–350. Doi:10.1177/0003122420912941

Garboden, P & Jang-Trettien, C. (2020) “There’s money to be made in community”: Real estate developers, community organizing, and profit-making in a shrinking city. Journal of Urban Affairs, 42(3), 414-434, Doi:10.1080/07352166.2018.1465346

Geldof, D. (2016). Superdiversity and the City. In Social Work and the City, 127-149. London: Palgrave Macmillan UK.

Giddens, A. (1991).Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late Modern Age. Stanford: Stanford University Press.

Glaeser, E.L, Kolko, J., Saiz, A. (2001). Consumer city. Journal of Economic Geography, 1(1), 27-50. Doi:10.1093/jeg/1.1.27

Hatziprokopiou, P., Frangopoulos, Y., & Montagna, N. (2016). Migration and the city. City, 20(1), 52–60. Doi:10.1080/13604813.2015.1096054

Jones, D. (2015, Nov 17). Europe's crucible of terror: As heavily armed police swamp 'Little Morocco', a Brussels suburb with 22 mosques, a chilling dispatch from David Jones in Molenbeek. Daily   Mail.                     https://www.dailymail.co.uk/news/article-3321325/Europe-s- crucible-terror-heavily-armed-police-swamp-Little-Morocco-Brussels-suburb-22- mosques-chilling-di

Kataure, V. & Walton-Roberts, M. (2013). The housing preferences and location choices of second-generation South Asians living in ethnic enclaves. South Asian Diaspora, 5(1), 57-76. Doi:10.1080/19438192.2013.722385

Kinney, P. (2017). Walking Interviews. Social research update. 67, 1-4

Klekotko, M. (2019). Urban Inequalities and Egalitarian Scenes: Relationality in Urban Place-Making and Community-Building and Paradox of Egalitarianism. In M. Smagacz- Poziemska, M. V. Gómez, P. Pereira, L. Guarino, S. Kurtenbach & J.J. Villalón (Eds.) Inequality and Uncertainty: Current Challenges for Cities, 119-138. Singapore: Springer Singapore. Doi:10.1007/978-981-32-9162-1_7

Kourit, K. & Nijkamp, P. (2018). Impact of Cultural “Ambiance” on the Spatial Distribution of Creative Professions: A Modeling Study on the Netherlands. International Regional Science Review, 41(1), 103-128. Doi:10.1177/0160017616650487

Kozorog, M., & Stanojevic, D.. (2013). Towards a definition of the concept of scene: Communicating on the basis of things that matter. Sociologija, 55(3), 353-374. Doi: 10.2298/SOC1303353K

Kuipers, G., Franssen, T. & Holla, S. (2019). Clouded judgments? Aesthetics, morality and everyday life in early 21st century culture. European Journal of Cultural Studies, 22(4), 383-398. Doi:10.1177/1367549419861634

Lambert, L. (2016). From a racist imaginary to gentrification: TV news, politicians, police and developers in Molenbeek. The funambulist. https://thefunambulist.net/architecture/from- a-racist-imaginary-to-gentrification-tv-news-politicians-police-and-developers-in- molenbeek

Lamont, M. & Small, M.L. (2008). “How Culture Matters: Enriching Our Understandings of Poverty”. In D. Harris & A.L. Russel (Eds.). The Colors of Poverty: Why Racial and Ethnic Disparities Persist, 76-102, New York: Sage Foundation.

Lamont, M. (1992). Money, Morals & Manners. Chicago and London: the University of Chicago Press

Lamont, M., & Thévenot, L. (2000). Introduction: toward a renewed comparative cultural sociology. In M. Lamont & L. Thévenot (Eds.). Rethinking Comparative Cultural Sociology: Repertoires of Evaluation in France and the United states, 1–22. Cambridge: Cambridge University Press. Doi:10.1017/CBO9780511628108.001

Lamont, M., Beljean, S., & Clair, M. (2014). What is missing? Cultural processes and causal pathways to inequality. Socio-Economic Review, 12(3), 573–608. Doi:10.1093/ser/mwu011

Lamont, M.; Adler, L.; Park, B.Y.; & Xiang, X. (2017). Bridging cultural sociology and cognitive psychology in three contemporary research programmes. Nature Human Behaviour, 1(12), 866-872. Doi:10.1038/s41562-017-0242-y

Laumonier, A. (2015, November 23). Molenbeek-Saint-Jean n’est pas un ghetto. Le Monde. www.lemonde.fr/idees/article/2015/11/23/molenbeek-saint-jean-n-est-pas-un- ghetto_4815791_3232.html

Mansvelt, J. (2008). Geographies of consumption: Citizenship, space and practice. Progress in Human Geography, 32(1), 105-117. Doi:10.1177/0309132507080623

Michael, J. (2015). It’s really not hip to be a hipster: Negotiating trends and authenticity in the cultural field. Journal of   Consumer Culture, 15(2),   163-182. Doi:10.1177/1469540513493206

Miles, S. (1996). The Cultural Capital of Consumption: Understanding 'Postmodern' Identities                       in                   a      Cultural            Context. Culture     &                   Psychology, 2(2),     139-158. Doi:10.1177/1354067X9600200201

Miller, D. L., & Silver, D. A., (2015). Cultural scenes and contextual effects on political attitudes. European journal of cultural and political sociology, 2(3-4), 241–266. Doi:10.1080/23254823.2016.1144480

Moderbacher, C. (2020). “Nothing Is Expensive, Everything Cheap, Nothing Explosive!”, Migration and Society, 3(1), 287-293. Doi:10.3167/arms.2020.030127

Mortelmans, D. (2009). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden (2nd ed.). Leuven: Acco.

Mouate, O. (2019). Vers une meilleure compréhension du concept d’aménité culturelle dans le contexte urbain. Revue d'économie régionale et urbaine, 3(3), 517–538. Doi:10.3917/reru.193.0517

Pinkster (2014). "I Just Live Here": Everyday Practices of Disaffiliation of Middle-class Households in Disadvantaged Neighbourhoods. Urban Studies, 51(4), 810-826. Doi:10.1177/0042098013489738

Prieur, A. & Savage, M. (2013). Emerging forms of Cultural Capital. European Societies, 15(2), 246-267, Doi:10.1080/14616696.2012.748930

Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster.

Roose, H., & Meuleman, B. (2014). Methodologie van de sociale wetenschappen: een inleiding. Gent, België: academie press.

Rössel, J., & Schroedter, J. H. (2015). Cosmopolitan cultural consumption: Preferences and practices in a heterogenous, urban population in Switzerland. Poetics, 50, 80-95. Doi:10.1016/j.poetic.2015.02.009

Savage, M., Hanquinet, L., Cunningham, N., & Hjellbrekke, J. (2018). Emerging Cultural Capital in the City: Profiling London and Brussels. International Journal of Urban and Regional Research, 42(1), 138-149. Doi:10.1111/1468-2427.12531

Silver, D. & Clark, N.T. (2016). Scenescapes: How Qualities of Place Shape Social Life. London: The University of Chicago Press

Silver, D., & Clark, N.T. (2015). The Power of Scenes. Cultural Studies, 29(3), 425-449. Doi:10.1080/09502386.2014.937946

Silver, D., Clark, N.T., & Rothfield., (2010). A Theory of Scenes. http://scenes.uchicago.edu/theoryofscenes.pdf on 11/10/2020

Silver, D., Clark, T. N., & Yanez, C. (2010). Scenes: Social Context in an Age of Contingency. Social Forces, 88(5), 2293-2324. Doi:10.1353/sof.2010.0041

Steffens, S. (2007). Volksnamen in de stad gisteren en vandaag: Het geval Sint-Jans- Molenbeek. Brussels Studies,9. Doi:10.4000/brussels.447

Strang, V. (2010). Mapping histories: Cultural landscapes and walkabout methods. Environmental Social Sciences: Methods and Research Design. 132-156. Doi:10.1017/CBO9780511760242.009

Straw, W. (2015). Some Things a Scene Might Be, Cultural Studies, 29(3), 476-485, Doi:10.1080/09502386.2014.93794

studio020Paolaviagn & Walloth Urban Advisors (n.d.). Vision d’Avenir: Molenbeek 2050). http://www.molenbeek.irisnet.be/nl/bestanden/stadsontwikkeling/diagnostic- compresse-partie-1.pdf

Sykes, S. (2015, Nov 25). Belgium has been thrust into the international spotlight after the Paris terrorist attacks - but how did such a small country become a hotbed for extremism at  the   heart of Europe? Daily Mail. https://www.express.co.uk/news/world/620763/Molenbeek-Paris-terror-attacks- Belgium-ISIS-jihadis-Europe

Thompson, L. (2015, Nov 19). Voices: No, we are not all terrorists in Molenbeek. USA Today. https://eu.usatoday.com/story/news/world/2015/11/18/voices-no-were-not-…- terrorists-molenbeek/75982142/

Toestand vzw. (2018). Leegstond: handleiding voor gebruik van leegstaande ruimte. Brussel: L. Capitan.

Traynor, I. (2015, Nov 15). Molenbeek: the Brussels borough becoming known as Europe's jihadi       central.    The             Guardian             https://www.theguardian.com/world/2015/nov/15/molenbeek-the-brussels-borough-in-the-spotlight-after-paris-attacks

Valli, C. (2021). Artistic careers in the cyclicality of art scenes and gentrification: symbolic capital accumulation through space in Bushwick, NYC, Urban Geography, 1-23, Doi:10.1080/02723638.2021.1902122

Van Criekingen, M. & Decroly, J.M. (2003). Revisiting the Diversity of Gentrification: Neighbourhood Renewal Processes in Brussels and Montreal. Urban Studies, 40(12). 2451-2468. Doi:10.1080/0042098032000136156

van den Haak, M. & Wilterdink, N. (2019). Struggling with distinction: How and why people switch between cultural hierarchy and equality. European Journal of Cultural Studies, 22(4), 416-432. Doi:10.1177/1367549419861632

Van Hamme, G., (2010). Social cohesion in European cities. In FOCI, Scientific Final report, Chapter 3, 68-100

Van Hamme, G., Grippa, T. & Van Criekingen, M. (2016). Migratiebewegingen en dynamische processen in de Brusselse wijken. Brussel Studies, 97 Doi:10.4000/brussels.1337

Vandecandelaere, H. (2012). In Brussel: een reis door de wereld. Berchem: EPO.

Vertovec, S. (2007). Super-diversity and its implications. Ethnic and Racial Studies, 30(6), 1024-1054. Doi:10.1080/01419870701599465

Vertovec, S. (2019). Talking around super-diversity. Ethnic and Racial Studies 42(1), 125– 139. Doi:10.1080/01419870.2017.1406128

Weck, S. & Hanhörster, H. (2015). Seeking Urbanity or Seeking Diversity? Middle-class family households in a mixed neighbourhood in Germany. Journal of Housing and the Built Environment, 30(3), 471-486. Doi:10.1007/s10901-014-9425-2

Whitson, D. (2006). Leisure, consumption, and the remaking of “community”. Leisure, 30(2), 487-497. Doi:10.1080/14927713.2006.9651369

Woo, B., Rennie, J. & Poyntz, S. R. (2015) Scene Thinking, Cultural Studies, 29(3), 285- 297, Doi:10.1080/09502386.2014.937950

Wynn, J. R., & Yetis-Bayraktar, A. (2016). The Sites and Sounds of Placemaking: Branding, Festivalization, and the Contemporary City. Journal of Popular Music Studies, 28(2), 204-223.

Young, C., Diep, M., & Drabble, S. (2006). Living with Difference? The 'Cosmopolitan City' and Urban Reimaging in Manchester, UK. Urban Studies, 43(10), 1687-1714. Doi:10.1080/00420980600888486

Zukin, S. (1995). The cultures of cities. Oxford: Blackwell.

Zukin, S. (2008). Consuming Authenticity: From Outposts of Difference to Means of Exclusion. Cultural Studies, 22(5), 724–748. Doi:10.1080/09502380802245985

Zukin, S. (2010). Naked City: The Death and Life of Authentic Urban Places. New York: Oxford University Press.

Zukin, S. (2011). Reconstructing the authenticity of place. Theory and Society, 40(2), 161– 165. Doi:10.1007/s11186-010-9133-1

Zukin, S. (2016). Gentrification in Three Paradoxes. City & Community, 15(3), 202-207. Doi:10.1111/cico.12184

Download scriptie (3.47 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Giselinde Kuipers