Hoe een miljoenenindustrie zich het afgelopen jaar heeft moeten aanpassen aan het coronavirus: de mode industrie ontleed

Bas
Verwaetermeulen

Het afgelopen anderhalf jaar was onze samenleving in de ban van het coronavirus. Dit met desastreuze effecten op verschillende sectoren. De economie lag tijdelijk plat, mensen werden geïsoleerd, distributie kwam in het gedrang… Ook de mode industrie werd getroffen. De sector heeft zichzelf deels in vraag gesteld, en is sneller moeten schakelen op sommige vlakken waaronder e-commerce. Het afgelopen jaar heeft getoond dat de industrie inderdaad snel kan handelen, veranderen en adapteren. Maar of die veranderingen langdurig en duurzaam zijn, zijn de meningen verdeeld. Er wordt al jaren geopperd om een meer duurzamer beleid te voeren, de mode industrie blijft nu eenmaal een van de meest vervuilende sectoren. Verder merken we ook op dat modemerken steeds meer polariseren: enerzijds zijn er de modehuizen die opgekocht worden door luxeconcerns zoals LVMH en Kering, die alleen maar winst willen maken, anderzijds zijn er de kleinere producenten en ontwerpers die actief mee willen werken aan een meer leefbare toekomst voor de sector.

Een overzichtswerk

Deze thesis is een eerste poging om een overzicht te maken van het afgelopen coronajaar in de mode industrie. Aanleiding voor het schrijven van deze thesis was de brief die Dries Van Noten publiceerde in mei 2020, waarin hij pleitte voor een herstructurering van de sector. Het overzicht zelf begint eind december 2019, met de eerste geregistreerde gevallen, en eindigt in mei 2021, met de brief die Dries Van Noten een jaar later publiceerde in Vogue waarin hij reflecteert over het afgelopen jaar. Aan de hand van literatuuronderzoek en kwalitatieve interviews wordt er geprobeerd om de grote evoluties van het afgelopen jaar neer te schrijven en worden er op het einde voorzichtige prognoses gemaakt over hoe de toekomst van de mode wereld eruit kan zien. Uit de geschiedenis is eerder ook al gebleken dat de mode industrie zich opstelt als een bijzonder flexibel gegeven dat creatief omgaat met de obstakels die ze tegen komen. De vraag is echter of ze daar het afgelopen jaar ook in zijn geslaagd.

Opbouw

In een eerste deel wordt er kort gekeken naar de plaats die mode inneemt in de kunstwetenschappen. Specialisten hebben getracht om mode tot een academisch niveau te brengen. Er bestaat echter nog steeds discussie over. Vandaar dat het belangrijk is om de mode binnen dit verhaal duidelijk af te bakenen. Verder is de coronapandemie ook niet de enige crisis die de mode industrie heeft geraakt. In een tweede deel wordt kort gekeken, aan de hand van vier eerdere historische gebeurtenissen, wat de (blijvende) impact is geweest op de mode industrie. Er wordt gekeken naar de pest epidemie van de 17de eeuw, de Spaanse griepepidemie na Wereldoorlog I (en de roaring twenties die eruit volgden), Wereldoorlog II (en de omgang met rantsoenering, productie die stil viel en de luxe kledij die minder in trek was) en de financiële crisis van 2008. Er zal doorheen de thesis ook vaak worden verwezen naar deze vier eerdere gebeurtenissen. Een derde hoofdstuk zal dan gaan over het verloop van de coronapandemie het afgelopen jaar. Deze is chronologisch opgebouwd volgens vier periodes en er zal per periode gekeken worden naar noties zoals de modeweken, de journalistiek maar ook opkomende thema’s zoals creativiteit en duurzaamheid. Ten slotte eindigt het verhaal met enkele conclusies en een vooruitblik naar de toekomst van de modewereld. Hiervoor werd beroep gedaan op enkele experten van de modewereld die kwalitatief bevraagd werden. Onder meer Veerle Windels, Aya Noël, Sonja Noël, Karen Van Godtsenhoven en Eve Demoen leverden een bijdrage.

En de winnaars zijn …

Het afgelopen jaar was bijzonder bewogen. De versnelde digitale groei, de opkomst van duurzaamheid en de niet altijd geslaagde uitingen van creativiteit zijn maar enkele topics die op de kaart werden gezet. De eerste maanden van de epidemie werden, zoals alle andere sectoren, gekenmerkt door chaos. Modeweken werden afgelast, collecties werden geannuleerd en orders werden niet betaald. Er kwamen creatieve oplossingen om ervoor te zorgen dat de industrie niet volledig instortte. De sluitingen van de fabrieken in de Aziatische landen waren een grote klap zowel voor de arbeiders daar, als voor het productieproces waar men soms terugkeerde naar lokale producenten en producten. Er kwamen tijdens die periode dan ook vooral door trial and error, geslaagde maar ook niet geslaagde oplossingen. Hoewel chaos alomtegenwoordig was, viel vooral de solidariteit in die eerste periode op. Grote modehuizen werkten samen om ontsmettingsmiddel, mondmaskers en beschermende pakken lokaal te maken.

Verder was er ook de verdere ontwikkeling van de digitale wereld. E-commerce was al bezig aan een opkomst maar bereikte ongeziene hoogtes het afgelopen jaar. Shows werden live gestreamed en merken probeerden zoveel mogelijk kijkers te lokken door creatief om te gaan met deze digitale wereld. Met die digitalisering kwam ook een schaalvergroting erbij waardoor er ook een nieuw, jonger publiek werd bereikt. Die creativiteit was dan ook vooral op digitaal vlak te merken, het ontwerpproces van de ontwerpers bleef op eenzelfde niveau als ervoor, hoewel er wel enkele uitzonderingen waren. Algemeen kan gesteld worden dat corona niet als inspiratie mocht dienen bij de collecties, toch verschenen er veel mondmaskers op de catwalk.

Duurzaamheid was één van de keywords van het afgelopen jaar. De vraag is echter of het ook blijvend op de agenda zal staan. Op enkel initiatieven na werd er vooral veel gepraat over duurzaamheid maar was er nog weinig actie. In eigen land waren modemerken vaak snel solidair, maar in de Aziatische wereld bleef het moeilijk om de situatie aan te pakken en duurzamer, schoner en minder uitbuitend te maken.

Bibliografie

Bibliografie

 

Boeken en artikels

Black, Sandy. “Fashion in a Time of Crisis.” Fashion Practice                                                                                          vol. 12, nr. 3, 327-330. Bloomsbury: Bloomsbury Publisher, 2020.

 

Blanco, José, Patricia Kay, red. Clothing and Fashion: American Fashion from Head to Toe. Santa Barbara/Denver: ABC-CLIO, 2016.

 

Buckley, Cheryl en Hazel Clark. “Conceptualizing Fashion in Everyday Lives.” Design Issues

vol. 28, nr. 4, 18-28. Massachusetts: MIT Press, 2012.

 

 

Deihl, Nancy. The Hidden History of American Fashion: Rediscovering 20th-century Woman Designers. Londen/New York: Bloomsbury Publishing Plc, 2018.

 

Delis Hill, Daniel. As Seen in Vogue: A Century of American Fashion in Advertising. Texas: Texas Tech University Press, 2007.

 

Gasc, Nadine. “Haute Couture and Fashion 1939-1946.” Le Théâtre de la Mode. New York: Rizzoli International Publications, Inc., 1991.

 

Givhan, Robin. The Battle of Versailles: The Night American Fashion Stumbled into the the Spotlight and Made History. New York: Flatiron Books, 2015.

 

Grenny, Joseph, Patterson Kerry, e.a. Influencer: The New Science of Leading Change. 2de verb. uitg. New York: McGraw Hill Professional, 2013.

 

Kawamura, Yuniya. The Japanese Revolution in Paris Fashion, Dress, Body, Culture, uitg. door Joanne B. Eicher. Oxford: Berg Publishers, 2004.

 

Khan, Rimi en Harriette Richards. “Fashion in ‘crisis’: consumer activism and brand (ir)responsibility in lockdown.” Cultural Studies vol. 35, nr. 2-3 (2021): 432-443.

 

Kim, Sung Bok. “Is Fashion Art?.” Fashion Theory vol. 2, nr. 1 (1998): 51-71.

 

 

Koda, Harold en Kohle Yohannan. The Model as Muse: Embodying fashion. tent. cat., New York, Metropolitan Museum of Art. New Haven/ Londen: Yale University Press, 2009.

 

Li, Lillian M. “Silks by Sea: Trade, Technology, and Enterprise in China and Japan.” East Asian Business History vol. 56, nr. 2 (1982): 192-217.

 

McCarthy, Sydney R. The Effects of Social Media On Fashion Consumption. onuitg. lic. verh. The University of Mississippi, Mississippi, 2013.

 

Mesut, Savrul en Cüneyt Kiliç. “E-Commerce As An Alternative Strategy In Recovery From The Recession,” Procedia – Social and Behavioral Sciences vol. 24 (2004): 247-259.

 

Miller, Sanda. “Fashion as Art; is Fashion Art?” Fashion Theory vol. 11, nr. 1 (2007): 25-40.

 

 

Mohr, Iris. “The Impact of Social Media on the Fashion Industry.” In Journal of Applied Business and Economics vol. 15, nr. 2 (2013): 17-22.

 

Moore, Booth. American Runway: 75 Years of Fashion and the Front Row. New York: Abrams, 2018.

 

Morgan, Kathleen en Patrick Huber. The 1920s. American popular culture through history 1, uitg. door Ray B. Browne. Connecticut/Londen: Greenwood Press, 2004.

 

Palmer, Alexandra. A Cultural History of Dress and Fashion in the Modern Age. Londen/New York: Bloomsbury Publishing Plc, 2017.

 

Taylor, Lou en Marie McLoughlin. Paris Fashion and World War Two: Global Diffusion and Nazi Control. Londen/New York: Bloomsbury Publishing Plc, 2020.

 

Verwaetermeulen, Bas. Fashion Week: van fysieke catwalk tot multimedia platform. onuitg. bachelorproef. Katholieke Universiteit Leuven, 2020.

 

Wadsworth, H. E. “Utility Cloth and Clothing Scheme.” The Review of Economic Studies vol. 16, nr. 2 (1949): 82-101.

 

Wang, Yi. Fashion Supply Chain and Logistics. Abingdon-on-Thames: Routledge, 2018.

 

Internetadressen

 

 

Abboud, Leila. “Chanel forecasts ‘difficult’ two years for luxury amid Covid-10.” Financial Times (2020): laatste toegang 8 augustus 2021, https://www.ft.com/content/e6d2bbf2-135d- 4ee6-aa75-200c349fced7.

 

Adamson, Thomas. “Amid coronavirus, Paris Fashion Week shifts to unprecedented digital- only shows.” USA TODAY (2021): laatste toegang 5 augustus 2021, https://eu.usatoday.com/story/life/fashion/2020/07/06/coronavirus-force…- into-digital-only-shows/5382510002/.

 

Adgate, Brad. “When A Recession Comes, Don’t Stop Advertising.” Forbes (2019): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.forbes.com/sites/bradadgate/2019/09/05/when-a- recession-comes-dont-stop-advertising/?sh=437e5d954608.

 

Alcorn, Chauncey. “No one is buying pants, but pajama sales are soaring.” CNN Business (2020):                              laatste                  toegang                              5                           augustus                              2021, https://edition.cnn.com/2020/05/12/business/coronavirus-online-shopping….

 

Allaire, Christian. “How TikTok Changed Fashion This Year.” Vogue US (2020): laatste toegang 10 augustus 2021, https://www.vogue.com/article/how-tiktok-changed-fashion-this- year.

 

Allaire, Christian. “LVMH Will Use Its Perfume Factories to Produce Hand Sanitizer.” Vogue USA (2020): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.vogue.com/article/lvmh-to- produce-hand-sanitizer-coronavirus.

 

Allaire, Christian. “Billy Porter and Vogue Invite You to Take Part in the #MetGalaChallenge.” Vogue USA (2020): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.vogue.com/article/billy-porter-vogue-met-gala-challenge-instagram.

 

Allaire, Christian en Sam Sussman. “These Wildly Creative #MetGalaChallenge Posts Are a Sight to See.” Vogue USA (2020): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.vogue.com/article/met-gala-challenge-instagram-photos.

 

Allwood, Emma H. “London Fashion Week is still going ahead despite new Covid measures.” Dazed                        (2020):              laatste             toegang                        5                       augustus          2021, https://www.dazeddigital.com/fashion/article/50416/1/london-fashion-week-is-still-going- ahead-despite-new-covid-measures.

 

Aloisi, Silvia en Sophie Yu. “Luxury handbags jump in price as brands make up for coronavirus hit.” Reuters (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-luxury-prices-idUSKBN22Q2UW.

 

Amed, Imran, Anita Balchandani, Achim Berg, e.a. “The State of Fashion 2021: In search of promise in perilous times.” McKinsey & Company (2020): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/state-of-fashion.

 

Anderson, Jordan. “How the Spanish flu influenced the creation of haute couture as we know it today.” NSS Magazine (2020): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.nssmag.com/en/fashion/22267/spanish-flu-fashion.

 

Andrade, Sara. “English Version: Timeline: Freedom on Hold – Revisited.” Vogue Portugal (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.vogue.pt/english-version-timeline- freedom-on-hold-revisited.

 

Anoniem. “Art.” Merriam-Webster.com Dictionary (2021): laatste toegang 14 juli 2021, https://www.merriam-webster.com/dictionary/art.

 

Anoniem. “Celebration à la mode: Fashion in academia.” Parsons: laatste toegang 14 juli 2021, https://adht.parsons.edu/fashionstudies/bias-post/celebration-a-la-mode…- academia/.

 

Anoniem. “Belgische bedrijven maken mondmaskers.” Creamoda (2020): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.creamoda.be/nl/actua/item/445-belgische-bedrijven-maken- mondmaskers.

 

Anoniem. “About CFDA.” CFDA: laatste toegang 9 augustus 2021, https://cfda.com/about- cfda.

 

Anoniem. “Fashion.” Merriam-Webster.com Dictionary (2021): laatste toegang 14 juli 2021, https://www.merriam-webster.com/dictionary/fashion.

 

Anoniem. “The ‘golden age’ of couture.” Victoria and Albert Museum: laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.vam.ac.uk/articles/the-golden-age-of-couture.

 

Anoniem. “Shoppers swap clothes for alcohol amid record sales drop.” BBC (2020): laatste toegang 8 augustus 2021, https://www.bbc.com/news/business-52408885.

 

Anoniem. “How The Covid-19 Pandemic Is Affecting The Fashion Industry.” Elle (2020): laatste toegang 9 augustus 2021, https://www.elle.com/uk/fashion/g32015646/coronavirus- fashion-brands/.

 

Anoniem. “Valentino moves to Milan Fashion Week.” ShowStudio (2021): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.showstudio.com/news/valentino-moves-to-milan-fashion-week.

 

Anoniem. “History.” Fédération de la Haute Couture et de la Mode : laatste toegang 4 augustus 2021, https://fhcm.paris/en/the-federation/history/.

 

Anoniem. “5 major ways instagram changed modeling (and marketing) forever.” Highsnobiety              (2016):                                 laatste             toegang         9                                 augustus          2021, https://www.highsnobiety.com/p/instagram-modeling/.

 

 

Anoniem. “Van Chanel tot Louis Vuitton: modehuizen veilen stuks vanaf 100 euro voor strijd tegen corona.” Gazet van Antwerpen (2020): laatste toegang 9 augustus 2021, https://www.gva.be/cnt/dmf20200427_04935922.

 

Anoniem. “The Costume Institute.” The Metropolitan Museum of Art: laatste toegang 14 juli 2021,                      https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/the-costume- institute..

 

Anoniem. “How did WW2 change the way people dressed?” BBC News (2015): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.bbc.com/news/magazine-31719704.

 

Anoniem. “How Clothes rationing affected fashion in the Second World War.” Imperial War Museums: laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.iwm.org.uk/history/how-clothes- rationing-affected-fashion-in-the-second-world-war.

 

Anoniem. “WARdrobe: Fashion and World War II.” Google Arts & Culture via Fashion History                 Museum     in     Ontario,     Canada:                 laatste        toegang              4                 augustus     2021, https://artsandculture.google.com/exhibit/wardrobe-fashion-and-world-war- ii/xQLSclZVvzoxLw.

 

Anoniem. “Timeline – How coronavirus is impacting the global apparel industry.” Just-Style (2021): laatste toegang 6 augustus 2021, https://www.just-style.com/news/timeline-how- coronavirus-is-impacting-the-global-apparel-industry-free-to-read_id138313.aspx.

 

Anoniem. “How Consumer Shopping Habits Are Changing This Year.” Forbes (2021): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.forbes.com/sites/square/2021/02/26/how-consumer- shopping-habits-are-changing-this-year/?sh=53e51a373714.

 

Anoniem. “Madeleine Vionnet – An Introduction.” Victoria & Albert Museum: https://www.vam.ac.uk/articles/madeleine-vionnet-an-introduction.

 

Anoniem. “Listings of WHO’s response to COVID-19.” World Health Organization (2020): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.who.int/news/item/29-06-2020-covidtimeline.

 

Anoniem. “Les Petites Mains.” Business of Fashion (2017): https://www.businessoffashion.com/videos/luxury/les-petites-mains.

 

Anoniem. “Rik Wouters & het huiselijk utopia.” MoMu: laatste toegang 14 juli 2021, https://www.momu.be/nl/tentoonstellingen/rik-wouters-en-het-huiselijk-utopia.

 

Anoniem. “Hussein Chalayan.” Business of Fashion: laatste toegang 14 juli 2021, https://www.businessoffashion.com/community/people/hussein-chalayan.

 

Anoniem. “Celebration à la mode: Fashion in academia.” Parsons: laatste toegang 3 augustus 2021, https://adht.parsons.edu/fashionstudies/bias-post/celebration-a-la-mode…- academia/.

 

Anoniem. “Paris Fashion Week will again move to audience-free shows over coronavirus fears.”                  USA        TODAY        (2021):        laatste                  toegang  5                   augustus     2021, https://eu.usatoday.com/story/life/fashion/2021/01/11/paris-fashion-wee…- covid-19-concerns/6619780002/.

 

Anoniem. “Hoe beschermen Belgische merken hun kledingarbeiders?” COSH! (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://cosh.eco/nl/blog/who-saved-the-workers.

 

Anoniem. “30 Years of successes.” Clean Clothes: laatste toegang 4 augustus 2021, https://cleanclothes.org/30-years.

 

Anoniem. “We won! Adidas pays Kizone workers.” Clean Clothes (2013): laatste toegang 5 augustus 2021, https://cleanclothes.org/news/2013/04/29/we-won-adidas-pays-kizone- workers.

 

Anoniem. “Recycling system ‘Looop’ helps H&M transform unwanted garments into new fashion                  favourites.”      H&M       (2020):       laatste                  toegang            5              augustus    2021,

 

https://about.hm.com/news/general-news-2020/recycling-system--looop--he…- transform-unwanted-garments-i.html.

 

Anoniem. “Paris en Milan Fashion Week organiseren weer fysieke shows in september.” L’Officiel België (2020): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.lofficiel.be/nl/fashion- week/paris-en-milan-fashion-week-organiseren-weer-fysieke-shows-in-september.

 

Anoniem. “Bangladesh factory collapse toll passes 1,000.” BBC (2013): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.bbc.com/news/world-asia-22476774.

 

Anoniem. “Coronavius: a timeline of EU action in 2021.” European Parliament (2021): laatste toegang                                    4                                     augustus                                    2021, https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20210211STO97615/coronavirus- a-timeline-of-eu-action-in-2021.

 

Anoniem. “What’s the future of New York Fashion Week.” Tribute to Magazine (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://tributetomagazine.com/future-of-new-york-fashion- week/.

 

Anoniem. “London Fashion Week September 2020 Announces Dates.” British Fashion Council    (2020):                          laatste              toegang           5                          augustus           2021, https://www.britishfashioncouncil.co.uk/pressreleases/London-Fashion-Week-September- 2020-Announces-Dates.

 

Anoniem. “België scherpt lockdown aan: niet-essentiële winkels dicht.” Retail Trends (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://retailtrends.nl/news/62288/belgie-scherpt-lockdown- aan-niet-essentiele-winkels-dicht.

 

Anoniem. “Mode Unie stelt noodzakelijk heropstartplan voor: verkoop op afspraak vanaf 1 december.”       Mode       Unie       (2020):       laatste                         toegang   5             augustus     2021, https://modeunie.be/2020/11/05/mode-unie-stelt-noodzakelijk-heropstartp…- op-afspraak-vanaf-1-december/.

 

 

Anoniem.     “2021.”     Clean     Clothes     (2021):                    laatste       toegang 5               augustus                    2021, https://cleanclothes.org/news/2021.

 

Anoniem. “Stardoll reveals virtual Harrods store uniting the real and virtual fashion worlds of it      200    million    users.”    The    Drum    (2012):      laatste               toegang  5        augustus      2021, https://www.thedrum.com/news/2012/10/19/stardoll-reveals-virtual-harrods-store-uniting- real-and-virtual-fashion-worlds-its.

 

Anoniem. “Gucci and Balenciaga Tie-Up Again, This Time Bringing Gucci Branding to Balenciaga’s S/S22 Runway.” The Fashion Law (2021): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.thefashionlaw.com/gucci-and-balenciaga-tie-up-again-this-time-bringing-gucci- branding-to-balenciagas-s-s2021-runway/.

 

Anoniem. “Recordaantal startende ondernemers ondanks Corona.” Unizo (2021): laatste toegang 8 augustus 2021, https://www.unizo.be/limburg/nieuws-pers/recordaantal-startende- ondernemers-ondanks-corona.

 

Anoniem. “Secondhand   Fashion Market is Expected to Be More Than Double the Size of Fast Fashion by 2030.” The Fashion Law (2021): laatste toegang 8 augustus 2021, https://www.thefashionlaw.com/already-displacing-fast-fashion-secondhand-fashion-to-grow- into-a-77-billion-market-by-2026/.

 

Anoniem. “Belgische retail na corona: tijd voor een zuurstofpact.” Knack Trends (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://trends.knack.be/economie/belgische-retail-na-corona- tijd-voor-een-zuurstofpact/article-opinion-1595185.html.

 

Anoniem. “Kering organizes the first hackathon for sustainable Luxury.” Kering (2019): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.kering.com/en/news/kering-organizes-the-first- hackathon-for-sustainable-luxury.

 

Anoniem. “Second hand clothes are becoming more and more expensive, who bears the consequences of this?” COSH: laatste toegang 8 augustus 2021, https://cosh.eco/en/blog/second-hand-clothes-more-expensive-consequences.

 

Anoniem. “Richemont-Owned Chloé Signs Fashion Petition, as Industry Giants Steer Clear of a “Less is More” Model.” The Fashion Law (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.thefashionlaw.com/richemont-owned-chloe-signs-fashion-petition-as-industry- giants-steer-clear-of-a-less-is-more-model/.

 

Anoniem. “Here’s The Low-Down On The Fashion Shows Happening Post-Lockdown.” Vogue             UK                     (2020):     laatste            toegang        5                     augustus  2021, https://www.vogue.co.uk/fashion/article/fashion-week-schedules-2020.

 

Anoniem. “Tijdlijn – Acties van de Raad rond COVID-19.” Consilium (2021): laaste toegang 4 augustus, https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/coronavirus/timeline/.

 

Arnaut, Manuel. “May 2020 Editor’s Letter: Why Covid-19 Cannot Stop Creativity.” Vogue Arabia (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://en.vogue.me/culture/vogue-arabia- may-2020-editors-letter/.

 

Arnett, George. “What happens to luxury during a recession?” Vogue Business (2019): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.voguebusiness.com/companies/luxury-recession-saks- bond-yield.

 

Bain, Marc. “Paris fashion shows will sashay on, despite all the reasons to cancel.” Quartz (2020): laatste toegang 6 augustus 2021, https://qz.com/1872789/despite-coronavirus-paris- fashion-week-is-happening/.

 

Barry, Colleen. “Milan fashion week is (partially) returning to the runway in September.” USA TODAY (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://eu.usatoday.com/story/life/2020/08/12/milan-fashion-week-partia…-

runway-september/3362061001/.

 

Bateman, Kristen. “Show to Know: When Alexander McQueen’s Robots Spray-Painted Shalom Harlow.” Allure Magazine (2016): laatste toegang 14 juli 2021, https://www.allure.com/story/alexander-mcqueen-shalom-harlow-runway-show.

 

Bateman, Tom. “Abuse, threats and no bathroom breaks. Here’s what it was like to work at a clothing factory in 2020.” Euronews.next (2021): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.euronews.com/next/2021/06/23/abuse-threats-and-no-bathroom-breaks-here-s- what-it-was-like-to-work-at-a-clothing-factory.

 

Belga. “Winkeliers willen op 28 november heropenen.” Het Nieuwsblad (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201119_95341420.

 

Berg, Achim, Lara Haug, Saskia Hendrich en Karl-Hendrik Magnus. “Time for change: How to use the crisis to make fashion sourcing more agile and sustainable.” McKinsey & Company (2020): laatste toegang 6 augustus 2021, https://www.mckinsey.com/industries/retail/our- insights/time-for-change-how-to-use-the-crisis-to-make-fashion-sourcing-more-agile-and- sustainable#.

 

Bew, Sophie. “The Modern Relevance of Early 90s Helmut Lang.” AnOther Magazine (2017): laatste toegang 3 juni 2020, https://www.anothermag.com/fashion- beauty/9795/themodern-relevance-of-early-90s-helmut-lang.

 

Biondi, Annachiara. “Increasing prices in Covid-19? Chanel, Louis Vuitton show it works.” Vogue                    Business          (2020):          laatste                    toegang           5                   augustus                    2021, https://www.voguebusiness.com/companies/price-increase-china-louis-vuitton-chanel-gucci- covid-19.

 

Blanchard, Tamsin. “One Year On, Has The Pandemic Taught The Fashion Industry Sustainable Lessons?” Vogue UK (2021): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.vogue.co.uk/fashion/article/sustainable-fashion-pandemic-effects.

 

Boardman, Mickey. “Makers Become Models in Gucci’s Epilogue.” Paper Magazine (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.papermag.com/gucci-epilogue-2020-collection- 2646428095.html?rebelltitem=5#rebelltitem5.

 

Bobila, Maria. “Designers & execs release a proposal to “rewire” the fashion industry.” Nylon Magazine (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.nylon.com/fashion/designers- execs-release-a-proposal-to-rewire-the-fashion-industry.

 

Borrelli-Persson, Laird. “The Mighty Rose: The Story Behind Vogue’s June/July Cover.” Vogue USA (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.vogue.com/article/the- story-behind-vogue-june-july-2020-cover-irving-penn-rose.

 

Borrelli-Persson, Laird. “Moving Beyond the Black Box at Harlem’s Fashion Row’s Third Annual Digital Fashion Summit.” Vogue USA (2021): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.vogue.com/article/moving-beyond-the-black-box-at-harlem-s-fashion-row-third- annual-digital-summit.

 

Bougro, Augustin. “How will fashion houses present their collections after the confinement?” Vogue                    France          (2020):          laatste                    toegang         5                    augustus                    2021, https://www.vogue.fr/fashion/article/fashion-houses-collections-after-covid-19-confinement- digital-online-platforms-fashion-week.

 

Brittanica, The Editors of Encyclopedia. “Muse.” Encyclopedia Brittanica (2020): laatste toegang 14 juli 2021, https://www.britannica.com/topic/Muse-Greek-mythology.

 

Brittanica, The Editors of Encyclopedia. “Influenza pandemic of 1918-1919.” Encyclopedia Britannica                              (2020):            laatste            toegang                              3                      augustus         2021, https://www.britannica.com/event/influenza-pandemic-of-1918-1919.

 

Browchuk, Eliseé. “Everything We Know About Milan Fashion Week Fall 2021.” Vogue USA (2021): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.vogue.com/article/milan-fashion- week-fall-2021-calendar.

 

Browchuk, Eliseé. “Everything We Know About The New York Fashion Week Fall 2021 Calendar.” Vogue USA (2021): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.vogue.com/article/new-york-fashion-week-fall-2021-calendar.

 

Brown, Sacha. “The Evolution Of Fashion On Instagram.” CFDA (2020): laatste toegang 6 augustus 2021, https://cfda.com/news/the-evolution-of-fashion-on-instagram.

 

Cantarini, Giorgio. “Deze Italiaanse modeontwerpers verenigen zich in de strijd tegen Corona.” L’Officiel BE (2020): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.lofficiel.be/nl/mode/deze-italiaanse-modeontwerpers-verenigen-zich-in-de-strijd- tegen-corona.

 

Cardoen, Sandra. “Royals op zondag – Master Brooksbank geboren en excuses na suggestieve tekst over prinses Leonor.” VRT NWS (2021): laatste toegang 6 augustus 2021, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/02/11/royals-14-februari-2021/.

 

Cardoen Sandra en Rik Arnoudt. “Eerste en tweede golf vergelijken, kan dat? Van Gucht: Toen testten we alleen hele zieke mensen, nu ook veel anderen.” VRT NWS (2020): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/08/03/liveblog-3-augustus- 2020/.

 

Carrera, Martino. “What Will Fashion Creativity Look Like in the Coronavirus Aftermath?” WWD (2020): laatste toegang 8 augustus 2021, https://wwd.com/fashion-news/fashion- features/fashion-creativity-coronavirus-aftermath-1203630426/.

 

Cartner-Morley, Jess. “Cancelled shows and designer masks: Paris fashion week wrestles with coronavirus.” The Guardian (2020): laatste toegang 6 augustus 2021, https://www.theguardian.com/fashion/2020/feb/28/axed-shows-designer-masks-paris-fashion- week-coronavirus.

 

Cartner-Morley, Jess. “Gucci bids farewell to fashion week as brand goes seasonless.” The Guardian                            (2020):             laatste            toegang                            5                       augustus         2021,

 

https://www.theguardian.com/fashion/2020/may/25/gucci-fashion-week-seasonless-cuts- shows.

 

Cartney-Morley, Jess. “New trends: fashion covers reflect the era of coronavirus.” The Guardian   (2020):                            laatste              toegang          5                            augustus           2021, https://www.theguardian.com/fashion/2020/apr/27/new-trends-fashion-covers-reflect-the-era- of-coronavirus.

 

Cary, Alice. “Gucci’s ‘Hacking’ Of Balenciaga Is A Fashion Power Move.” Vogue UK (2021): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.vogue.co.uk/news/article/gucci- balenciaga-aw21.

 

Chan, Emily. “We’re in a Very Grave Situation: How the Pandemic Has Affected Garment Workers Around the World.” Vogue USA (2021): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.vogue.com/article/how-pandemic-affected-garment-workers-around-the-world.

 

Chan, Emily. “Condé Nast Will Be Carbon Neutral By 2030 (And It’s Launching A New Sustainable Fashion Glossary).” Vogue UK (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.vogue.co.uk/news/article/conde-nast-sustainable-fashion-glossary.

 

 

Chitrakorn, Kati. “Inside London Fashion Week’s new digital plans.” Vogue Business (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.voguebusiness.com/fashion/london-fashion- week-new-digital-plan-lfw.

 

 

Cohen, Maurie J. “Does the COVID-19 outbreak mark the onset of a sustainable consumption transition?” Sustainability: Science, Practice and Policy. Vol. 16, nr. 1, 1-3 (2020): laatste

toegang                                      4                                                   augustus                                                   2021, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15487733.2020.1740472.

 

Cordemans, Naïm. “Cacharel niet op Paris Fashion Week.” Gazet van Antwerpen (2008): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.gva.be/cnt/aid779535.

 

Cox, Jeff. “Retail sales explode in March as consumers use stimulus checks to spend heavily.” CNBC (2021): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.cnbc.com/2021/04/15/us-retail- sales-march-2021.html.

 

Danziger,Pamela N. “2020 Was The Year Fashion Almost Died. Here’s How To Bring It Back            To    Life    In    2021.”    Forbes    (2020):            laatste         toegang          5              augustus            2021, https://www.forbes.com/sites/pamdanziger/2021/12/27/2020-was-the-year-fashion-almost- died-heres-how-to-bring-it-back-to-life-in-2021/?sh=2d01c6aafe29.

 

Davidson, Emma Elizabeth. “Raf Simons: Fashion ‘will not learn’ from the pandemic.” Dazed            (2021):                        laatste               toegang           6                        augustus           2021, https://www.dazeddigital.com/fashion/article/51665/1/raf-simons-miuccia-prada-fashion- system-coronavirus-pandemic-new-york-times.

 

Davis, Jessica. “How the coronavirus has impacted the fashion schedule.” Harper’s Bazaar UK                    (2020):              laatste              toegang                    8                        augustus           2021, https://www.harpersbazaar.com/uk/fashion/shows-trends/g31222160/fashion-shows- cancelled-coronavirus/ .

 

Davis, Jessica. “How social media has transformed the model casting process.” Harper’s Bazaar       UK                      (2018):    laatste            toegang        8                      augustus  2021, https://www.harpersbazaar.com/uk/fashion/fashion-news/a22968036/how-social-media-has- transformed-the-model-casting-process/.

 

De Klerk, Amy. “How fashion designers around the world are doing their bit in the fight against coronavirus.” Harper’s Bazaar UK (2020): laatste toegang 8 augustus 2021, https://www.harpersbazaar.com/uk/fashion/g31973958/fashion-brands-coronavirus/.

 

De Klerk, Amy. “Chanel and Prada postpone upcoming fashion shows due to coronavirus.”

Harper’s       Bazaar       USA       (2020):       laatste       toegang       4                      augustus     2021,

 

https://www.harpersbazaar.com/uk/fashion/fashion-news/a30975269/chanel-prada-postpone- shows-coronavirus/.

 

De Klerk, Amy. “All the fashion-week schedule changes that have been announced so far.” Harper’s                      Bazaar       USA       (2020):       laatste                      toegang      5             augustus     2021, https://www.harpersbazaar.com/uk/fashion/fashion-news/a32398585/2020-fashion-week- schedule/.

 

De Klerk, Amy. “Milan Fashion Week will go ahead this September.” Harper’s Bazaar US (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.harpersbazaar.com/uk/fashion/fashion- news/a33008553/milan-fashion-week-september-2020/.

 

De Muynck, Ellen. “Hoe de modeweken zichzelf moeten heruitvinden.” De Standaard

(2020): laatste toegang 3 juni 2020, https://www.standaard.be/cnt/dmf20200518_04964076.

 

 

De Muynck, Ellen. “Moschino laat modellen vervangen door marionetten.” De Standaard (2020):                              laatste                  toegang                              4                           augustus                              2021, https://www.standaard.be/cnt/dmf20200928_94791464.

 

Dennis, Steve. “9 Provocative Retail Predictions for 2021.” Forbes (2021): laatste toegang 5

augustus 2021, https://www.forbes.com/sites/stevendennis/2021/02/02/9-provocative-retail- predictions-for-2021/?sh=3515026b77e3.

 

Devos, Isabelle. “Corona in context: not the first epidemic to plague us.” Dare To Think (Universiteit van Gent) (2020): laatste toegang 3 augustus 2021, https://www.durfdenken.be/en/research-and-society/corona-context-not-first-epidemic-

plague-us.

 

 

Diderich, Joelle. “WWD EXCLUSIVE: Dior Postpones Cruise Show in Italy.” Women’s Wear Daily (2020): laatste toegang 4 augustus 2021, https://wwd.com/fashion-news/fashion- scoops/wwd-exclusive-dior-postpones-cruise-show-italy-1203539585/.

 

Diderich, Joelle. “WWD EXCLUSIVE: Saint Laurent to Skip Paris Fashion Week, Set Own Schedule.”                      Women’s     Wear     Daily     (2020):                      laatste         toegang 4            augustus                      2021, https://wwd.com/fashion-news/designer-luxury/saint-laurent-to-skip-pari…- own-schedule-due-to-coronavirus-crisis-1203621408/.

 

Dowling, Stephen. “Coronavirus: What can we learn from the Spanish flu.” BBC (2020): laatste toegang 3 augustus 2021, https://www.bbc.com/future/article/20200302-coronavirus- what-can-we-learn-from-the-spanish-flu.

 

Dunford, Daniel, Beck Dale, Nassos Stylianou, e.a. “Coronavirus: The world in lockdown in maps and charts.” BBC News (2020): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.bbc.com/news/world-52103747.

 

Eckardt, Stephanie. “Jeremy Scott’s Moschino Presentation Was an Haute Couture Puppet Show.” W Magazine (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.wmagazine.com/story/moschino-puppet-show-marionettes.

 

Eckardt, Stephanie. “Versace Cast “Plus-Size” Runway Models For the First Time Ever.” W Magazine                            (2020):             laatste            toegang                            5                       augustus         2021, https://www.wmagazine.com/story/versace-plus-size-models-precious-lee-jil-kortleve-alva- claire.

 

Emma. “The complete list of 2020 fashion week schedules, dates and other events.” Tribute To Magazine (2020): laatste toegang 4 augustus 2021, https://tributetomagazine.com/fashion- week-schedules-dates-2020/.

 

Escalante, Ana. “How toys and tech influenced Gen Z’s It-girls.” CR Fashion Book (2021): laatste toegang 8 augustus 2021, https://www.crfashionbook.com/fashion/a34742371/gen-z- fashion-tech-y2k/.

 

Evenepoel, Kim. “Het coronajaar van de Belgische e-commerce: magische kaap van 100 miljoen transacties gerond.” Retail Detail (2021): laatste toegang 10 augustus 2021,

 

https://www.retaildetail.be/nl/news/algemeen/het-coronajaar-van-de-belgische-e-commerce- magische-kaap-van-100-miljoen-transacties.

 

Farra, Emily. “What Does Kering’s Deal With Vestiaire Collective Mean for Secondhand Fashion – And the Entire Industry?” Vogue USA (2021): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.vogue.com/article/kering-vestiaire-collective-resale-secondhand-fashion- industry-future.

 

Farra, Emily. “Fashion Makes Change Will Give You the Option to “Round Up” Your Purchase and Empower the Women Who Make Your Clothes.” Vogue USA (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.vogue.com/article/fashion-makes-change-womens- empowerment-education-climate-change.

 

Farra, Emily. “Influencers Are the Retailers of the 2020s.” Vogue USA (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.vogue.com/article/will-influencers-replace-retailers-2020s.

 

Farra, Emily. “Gucci and The RealReal Announce a Game-Changing Partnership.” Vogue USA (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.vogue.com/article/gucci-the- realreal-partnership-secondhand-consignment.

 

Flanagan, Hanna. “Vogue Italia Prints All-White Cover for Its April Issue to Signify ‘Rebirth’ amid Coronavirus Crisis.” People Magazine (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://people.com/style/vogue-italia-prints-white-april-cover-amid-cor….

 

Freeman, Liam. “Dries Van Noten: Fashion became frivolous and customers lost respect for it.”              Vogue        India        (2020):         laatste              toegang      4               augustus      2021, https://www.vogue.in/fashion/content/dries-van-noten-thom-browne-ceo-rodrigo-bazan-talk- about-building-a-sustainable-fashion-industry.

 

Friedman, Vanessa. “Chanel’s First Digital Show Was a Dissapointment on Many Levels.” The New York Times (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.nytimes.com/2020/06/08/style/chanel-cruise-digital.html.

 

Friedman, Vanessa. “On the Oscars Red Carpet: A Lot of Style, Little Substance.” The New York                  Times           (2021):           laatste                  toegang       5                    augustus                  2021, https://www.nytimes.com/2021/04/26/style/oscars-red-carpet-fashion-review.html.

 

Friedman, Vanessa. “Kenzo Takada, Who Brought Japanese Fashion to the World, Dies at 81.” The New York Times (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.nytimes.com/2020/10/04/style/kenzo-takada-dead.html.

 

Frick, Walter. “How to Survive a Recession and Thrive Afterward,” Harvard Business Review (2019): https://hbr.org/2019/05/how-to-survive-a-recession-and-thrive-afterward.

 

Gibson, Megan. “Chanel Closes Fashion Show with Faux-Feminist Protest.” Time Magazine

(2014): laatste toegang 5 augustus 2021, https://time.com/3449319/chanel-feminist-protest/.

 

 

Gill, Victoria. “Black Death ‘spread by human snot rats’.” BBC (2018): laatste toegang 3 augustus 2021, https://www.bbc.com/news/science-environment-42690577.

 

Gill, Nav. “Phoebe Philo is returning to fashion: Here’s everything we know so far.” Editorialist (2021): laatste toegang 5 augustus 2021, https://editorialist.com/news/phoebe- philo-fashion-return-comeback/.

 

Glendinning, Maddison. “How Nine Designers Used Virtual Runway Shows to Make a Statement This Season.” Fashion Magazine (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://fashionmagazine.com/style/vritual-runway-shows-ss21-recap/.

 

Clauss, Elisabeth. “De grote uitdagingen van Belgische mode post-Covid.” L’Officiel België (2021): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.lofficiel.be/nl/mode/belgische-mode- post-covid-challenge-accepted.

 

Goldstone, Penny. “Here’s your guide to Paris Fashion Week 2021.” Marie Claire UK (2021): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.marieclaire.co.uk/fashion/paris-fashion- week-2-473156.

 

Goldstone, Penny. “Everything you missed from Paris Fashion Week.” MarieClaire UK (2021): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.marieclaire.co.uk/news/fashion- news/moments-paris-fashion-week-648038.

 

Goodall, Felicity. “Life during the blackout.” The Guardian (2009): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2009/nov/01/blackout-britain- wartime.

 

Goodman, Elyssa. “Remember when Helmut Lang Became The First Designer To Show A Collection Online?” CR Fashionbook (2018): laatste toegang 3 juni 2020, https://www.crfashionbook.com/fashion/a19721311/helmut-lang-1998-designer-collection/.

 

Gruère, Guillaume. “Never let a good water crisis go to waste.” OECD (2019): laatste toegang 10 augustus 2021, https://www.oecd.org/agriculture/never-waste-a-good-water-crisis/.

 

Halliday, Sandra. “Fashion sales rose in December but 2020 a disaster, NWEC urges more support.”                     Fashion      Network      (2021):      laatste                     toegang       5                  augustus    2021, https://ww.fashionnetwork.com/news/Fashion-sales-rose-in-december-but-2…- nwec-urges-more-support,1274253.html.

 

Harwood, Erika. “London Fashion Week will go on without a live audience.” Nylon (2021): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.nylon.com/fashion/london-fashion-week- february-2021-will-not-have-live-audiences.

 

Harwood, Erika. “Milan is sticking to the fashion calendar’s usual schedule this September.” Nylon                   Magazine         (2020):          laatste                   toegang            5                   augustus                   2021, https://www.nylon.com/fashion/milan-fashion-week-spring-2021-runway-shows-are- happening-in-september-2020.

 

Haye, Amy de la. “Fashion and the Plague 1665 – Robes most resistant and clothing most infectious.”                          SHOWstudio        (2021):       laatste                          toegang                3                 augustus                          2021, https://www.showstudio.com/projects/fashion-in-a-time-of-crisis/fashion-and-the-plague- 1665-robes-most-resistant-and-clothing-most-infectious.

 

 

Haylock, Zoe. “The Met Gala Returns With a Two-Part American Fashion Celebration.” Vulture (2021): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.vulture.com/2021/04/the-met- gala-2021-announces-dates-and-theme-details.html.

 

Hirsch, Lauren en Lauren Thomas. “Luxury retailer Neiman Marcus files for bankruptcy as it struggles with debt and coronavirus fallout.” CNBC (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.cnbc.com/2020/05/07/neiman-marcus-files-for-bankruptcy.html.

 

Hitti, Natashah. “Fashion brands pivot to making face masks as coronavirus spreads.” Dezeen (2020): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.dezeen.com/2020/03/27/fashion-brands- make-face-masks-coronavirus/.

 

Ho, Katy. “Kering, Vogue, IBM launch Fashion Values sustainability education programme.” Attire (2021): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.attiremedia.com/news/kering- vogue-ibm-fashion-values.

 

Holland, Oscar. “Armani holds Milan Fashion Week show in an empty theatre because of coronavirus.” CNN Style (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://edition.cnn.com/style/article/armani-fashion-week-coronavirus-t….

 

Holland, Oscar. “TikTok to host its own digital fashion month.” CNN Style (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://edition.cnn.com/style/article/tiktok-fashion- month/index.html.

 

Honingman, Ana Finel. “Fashion School 101: Valerie Steele Weighs In.” Harper’s Bazaar USA        (2014):                       laatste                toegang             14                       juli                     2021, https://www.harpersbazaar.com/fashion/trends/a2095/valerie-steele-museum-at-fit-interview/.

 

Hopkins, Kathryn. “WSJ. Magazine to Skip August Due to the Coronavirus,” WWD (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://wwd.com/business-news/media/wsj-magazine-skip- august-print-issue-amid-coronavirus-1203632219/.

 

Howart, Dan. “Viktor & Rolf dresses models in wearable paintings during Paris couture show.”                      Dezeen           (2015):           laatste                      toegang          14                   juli                      2021, https://www.dezeen.com/2015/07/09/viktor-rolf-haute-couture-autumn-winter-2015-

wearable-art-dresses-paintings-fashion-show-paris/.

 

 

Hui, Sylvia. “End of the runway? Fashion world mulls post-COVID future.” CTV News (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.ctvnews.ca/lifestyle/end-of-the-runway- fashion-world-mulls-post-covid-future-1.5110434.

 

Hyde, Shelby Ying. “IMG Debuts A New Fashion Alliance To Support NYFW’s Comeback.” Harper’s Bazaar USA (2021): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.harpersbazaar.com/fashion/fashion-week/a36409907/img-launches-new-fashion- alliance/.

 

Ilchi, Layla. “What to Know About Neiman Marcus’ Bankruptcy.” Women’s Wear Daily (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://wwd.com/fashion-news/fashion- scoops/neiman-marcus-bankruptcy-what-to-know-1203565951/.

 

Ilchi, Layla. “What to Expect at New York Fashion Week Spring 2021.” WWD (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://wwd.com/fashion-news/fashion-scoops/new-york-fashion- week-spring-2020-what-to-know-1234576409/.

 

Jasman, Asri. “London Fashion Week June 2020: Five things that happened (or didn’t).” Esquire (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.esquiresg.com/london-fashion- week-june-2020-digital-only-five-things-that-happened-or-didnt/.

 

Kelly, Annie. “Garment workers face destitution as Covid-19 closes factories.” The Guardian (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.theguardian.com/global- development/2020/mar/19/garment-workers-face-destitution-as-covid-19-closes-factories.

 

Kelly, Dylan. “The First Fashion Week of 2021 Is Already Cancelled.” Paper Magazine (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.papermag.com/london-fashion-week- canceled-2648554391.html?rebelltitem=1#rebelltitem1.

 

 

Khan, Tasmiha. “For Muslim Women in Niqabs, the Pandemic Has Brought a New Level of Acceptance.” Vanity Fair (2020): laatste toegang 8 augustus 2021, https://www.vanityfair.com/style/2020/08/muslim-women-niqabs-pandemic.

 

Kimber, Renuka. “Covid-19 and the global fashion industry: from resilience to reinvention and          what’s    next.”    Vogue    Australia    (2020):          laatste    toegang 9            augustus     2021, https://www.vogue.com.au/fashion/news/covid19-and-the-global-fashion-industry-from- resilience-to-reinvention-and-whats-next/news-story/4e80e37b4a5156102756692ffb5df522.

 

Lang, Cady. “I’m Not Sugercoating Anything for the camera. Naomi Campbell Talks About Her Social Media Rise During the Pandemic.” Time Magazine (2020): laatste toegang 8 augustus 2021, https://time.com/5843334/naomi-campbell-coronavirus/.

 

Lang, Cady. “The CFDA Awards’ Most Diverse Year Ever Signals a Larger Shift in the Fashion Industry.” Time Magazine (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://time.com/5889196/cfda-awards-2020/.

 

Lawler, Kelly. “Emmys 2020: The best and worst moments on a weird, virtual night, from ‘Friends’ reunion to hazmat suits.” USA TODAY (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://eu.usatoday.com/story/entertainment/tv/2020/09/20/emmys-2020-be…- moments-weird-virtual-night/5848472002/.

 

Leitch, Luke. “Exposed: The Coronavirus Crisis and the Fashion Industry.” Vogue USA (2020): laastste toegang 9 augustus 2021, https://www.vogue.com/article/coronavirus- impacting-fashion-industry.

 

Lemaire, Sofie. “Hoe ‘roaring’ waren ‘the roaring twenties’?” Radio 1 (2021): laatste toegang 8 augustus 2021, https://radio1.be/hoe-roaring-waren-roaring-twenties#podium19.

 

Le Zotte, Jennifer. “What a 1950s Fashion Maven Might Teach Us About What To Wear.”

The      Smithsonian      Magazine      (2015):      laatste      toegang            4                        augustus        2021,

 

https://www.smithsonianmag.com/smithsonian-institution/1950s-designer-claire-mccardell- might-teach-us-about-what-wear-180955520/.

 

Lockwood, Lisa. “Sportswear: An American Invention.” Women’s Wear Daily (2012): laatste toegang 4 augustus 2021, https://wwd.com/fashion-news/ready-to-wear/sportswear-an- american-invention-6241103/.

 

Lockwood, Lisa. “Exclusive: American Collections Calendar Reveals Fall 2021 Lineup.” WWD (2021): laatste toegang 5 augustus 2021, https://wwd.com/fashion-news/designer- luxury/exclusive-american-collections-calendar-reveals-fall-2021-lineup-1234720931/.

 

Lockwood, Lisa. “CFDA Unfurls Runway360, a Digital Platform Serving as Centralized Fashion Hub.” WWD (2020): laatste toegang 4 augustus 2021, https://wwd.com/fashion- news/designer-luxury/cfda-runway360-1203685678/.

 

Loeb, Walter. “Why Fashion Retailing Will Have A Slow Recovery.” Forbes (2021): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.forbes.com/sites/walterloeb/2021/01/04/why-fashion- retailing-will-have-a-slow-recovery/?sh=247a67397fd9.

 

Loeb, Walter. “July Shows Cautious Climb In Retail Sales.” Forbes (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.forbes.com/sites/walterloeb/2020/08/14/july-shows-cautious- climb-in-retail-sales/?sh=38364cba1b38.

 

London, Lela. “These Vogue Covers Might Be Their Most Iconic Yet.” Forbes (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.forbes.com/sites/lelalondon/2020/05/18/these-vogue- coronavirus-covers-may-be-their-most-iconic-yet/?sh=29a2b1c07789.

 

Lough, Richard. “Coronavirus forces cancellation of Paris fashion weeks: statement.” Reuters (2020): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.reuters.com/article/us-health- coronavirus-france-fashion-idUSKBN21F0P2.

 

Lorenz, Taylor. “The Instagram Aesthetic Is Over.” The Atlantic (2019): laatste toegang 9 augustus 2021, https://www.theatlantic.com/technology/archive/2019/04/influencers-are- abandoning-instagram-look/587803/.

 

Lush, Emily. “Fashion in Crisis.” Peppermint Magazine (2020): laatste toegang 9 augustus 2021, https://peppermintmag.com/fashion-in-crisis/.

 

Mackelden, Amy. “Raf Simons Joins Prada as Co-Creative Director.” Harper’s Bazaar US (2020):                              laatste                  toegang                              4                           augustus                              2021, https://www.harpersbazaar.com/fashion/designers/a31064782/raf-simons-joins-prada-co- creative-director/.

 

Madsen, Anders Christian. “5 Things To Know About Chanel Stately Métiers D’Art Show.” Vogue         UK                     (2020):     laatste            toegang        5                     augustus  2021, https://www.vogue.co.uk/news/gallery/chanel-metiers-d-art-show-2020.

 

Madsen, Anders Christian. “5 Things To Know About Balenciaga’s Virtual Reality AW21 Show.” Vogue UK (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.vogue.co.uk/news/gallery/balenciaga-autumn-winter-2020.

 

Magyar, Judith. “How COVD-19 Is Nudging The Fashion Industry To Go Circular.” Forbes (2021): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.forbes.com/sites/sap/2021/01/12/how- covid-19-is-nudging-the-fashion-industry-to-go-circular/?sh=3c95d5392a63.

 

Marks, Brian. “The Met Gala will return in 2021 as fashion’s biggest night of the year moves to September with poetry sensation Amanda Gorman hosting.” The Daily Mail (2021): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-9455777/The-Met- Gala-return-2021-moves-September-superstar-poet-Amanda-Gorman-hosting.html.

 

McDowell, Colin. “Madeleine Vionnet (1876-1975).” Business of Fashion (2015): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.businessoffashion.com/articles/news- analysis/madeleine-vionnet-1876-1975.

 

McDowell, Maghan. “During the pandemic, models get a digital makeover.” Vogue Business (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.voguebusiness.com/technology/during- the-pandemic-models-get-a-digital-makeover-covid-19.

 

McIntosh, Steven. “Coronavirus: Why the fashion industry faces an ‘existential crisis’.” BBC

(2020): laatste toegang 9 augustus 2021, https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-

52394504.

 

 

McNicoll, Tracy. “In pictures: Pandemic intrudes, inspires at Paris Fashion Week.” France24 (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.france24.com/en/20201006-in-pictures- pandemic-intrudes-inspires-at-paris-fashion-week.

 

Mira, Nicola. “Paris Fashion Week under pressure from Covid-19,” Fashion Network (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://ww.fashionnetwork.com/news/Paris-fashion-week- under-pressure-from-covid-19,1241129.html.

 

Moore, Booth. “From WWD Archives: How the Spanish Flu of 1918 Affected Fashion.” WWD (2020): laatste toegang 4 augustus 2021, https://wwd.com/fashion-news/fashion- features/how-the-spanish-flu-of-1918-affected-fashion-1203646397/.

 

Moussavian, Anahita. “Luxe labels Gucci, Armani, Bulgari make protective gear to fight coronavirus.”                          The    New    York    Post    (2020):                          laatste           toegang          4                          augustus        2021, https://nypost.com/2020/03/26/luxe-labels-gucci-armani-bulgari-make-pro…- fight-coronavirus/.

 

Mos, Rozalia. “The muses in the life of artists in 19th and 20th century.” Art House Gallery (2018): laatste toegang 14 juli 2021, https://arthousegallery.eu/the-muses-in-the-life-of-artists- in-19th-and-20th-century/.

 

Mower, Sarah. “Fashion In Times Of Crisis: 6 Wartime Lessons We Can Learn From Our Great-Grandmothers.” Vogue UK (2020): laatste toegang 9 augustus 2021, https://www.vogue.co.uk/fashion/article/wartime-fashion-lessons.

 

Mower, Sarah. “Maison Margiela Fall 2020 Couture.” Vogue Runway (2020): laatste toegang

5 augustus 2021, https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2020-couture/maison-martin- margiela.

 

Mukherjee, Nilam. “Paris Fashion Week 2021 Goes Digital During COVID.” Michigan Avenue (2021): laatste toegang 9 augustus 2021, https://michiganavemag.com/paris-fashion- week-2021-digital-covid.

 

Mulders, Sofie. “Dries Van Noten, modeontwerper in coronatijd: ‘We staan aan het begin van een moderevolutie.” De Morgen (2020): laatste toegang 9 augustus 2021, http://academic.gopress.be.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/.

 

Muret, Dominique. “Milan Fashion Week: Italian fashion shows its solidarity with China.” Fashion                      Network         (2020):         laatste                      toegang          4                   augustus                      2021, https://ww.fashionnetwork.com/news/Milan-fashion-week-italian-fashion-s…- solidarity-with-china,1182709.html.

 

Nichols, Michelle. “Recession creates new trend in fashion shopping.” Reuters (2010): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.reuters.com/article/us-newyork-fashion- idUKTRE6882OZ20100909.

 

Nick, Stacy. “Throughout History, Fashion And Epidemics Have Shared A Common Thread.” KUNC (2020): laatste toegang 3 augustus 2021, https://www.kunc.org/science/2020-05- 19/throughout-history-fashion-and-epidemics-have-shared-a-common-thread.

 

Oliveri, Lara. “Modehuizen stappen af van traditionele modekalender als gevolg van de coronacrisis.”     Vogue     Netherlands     (2020):                           laatste     toegang            9                           augustus 2021, https://www.vogue.nl/fashion/fashion-nieuws/a32455811/dries-van-noten-ontwerpers-open- brief-mode-industrie-kalender/.

 

Osei, Sarah. “What has become of fashion’s Black Lives Matter pledges?” Highsnobiety

(2021): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.highsnobiety.com/p/black-lives-matter/.

 

Paton, Elizabeth. “Shuttered Stores, Fewer Tourists: Luxury Feels Coronavirus Effects.” The New York Times (2020): laatste toegang 9 augustus 2021, https://www.nytimes.com/2020/02/14/business/coronavirus-luxury-retail.html.

 

Paranque, Estelle. “The celebrity physician and the plague.” Wellcome Collection (2020): laatste  toegang                                    3                                     augustus                                    2021, https://wellcomecollection.org/articles/XvBkkhAAACIAu44I.

 

Pepys, Samuel. “Monday 16 October 1665,” The Diary of Samuel Pepys: laatste toegang 3 augustus 2021, https://www.pepysdiary.com/diary/1665/10/16/.

 

Persad, Shivani. “Fashion shoots are back. But cautiously.” Vogue Business (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.voguebusiness.com/fashion/fashion-shoots-are-back- but-cautiously.

 

Petralia, Nunzia. “Verlenging wintersolden blijkt geen success : Golf van faillissementen dreigt.”                    VRT        NWS        (2021):        laatste                    toegang  9              augustus      2021, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/02/12/modehandelaars-verlengde- solden/#:~:text=De%20modesector%20zit%20op%20zijn,de%20deur%20uit%20te%20krijge n.

 

Petrarca, Emilia. “Fashion in the Time of Coronavirus.” The Cut (2020): laatste toegang 9 augustus 2021, https://www.thecut.com/2020/02/coronavirus-milan-fashion-week-shows- canceled.html.

 

Petrecca, Laura. “Secondhand stores reap benefits of recession,” ABC News (2008): https://abcnews.go.com/Business/story?id=6422270&page=1.

 

Phelps, Nicole. “What the Great Recession Season of Fall 2009 Can Tell Us About the Spring 2021 Collections to Come.” Vogue USA (2020): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.vogue.com/article/fall-2009-spring-2021-connections.

 

Phelps, Nicole. “Schiaparelli Fall 2020 Couture.” Vogue Runway (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2020-couture/schiaparelli.

 

 

Phelps, Nicole. “Alber Elbaz Reveals the Name of His New Brand and Its Visual Identity at Vogue’s Forces of Fashion Summit.” Vogue USA (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.vogue.com/article/alber-elbaz-az-factory.

 

Phelps, Nicole. “Gucci Fall 2021 Ready-to-wear.” Vogue Runway (2021): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2021-ready-to-wear/gucci.

 

Portee, Allyson. “How WWI Influenced Contemporary Women’s Fashion.” Forbes (2020): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.forbes.com/sites/allysonportee/2020/10/26/how- wwi-influenced-contemporary-womens-fashion/?sh=2fa409273bed.

 

Quick, Harriet. “Lesson To Learn From The Last Recession: Adversity Can Be a Catalyst For Creativity.” Vogue UK (2020): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.vogue.co.uk/fashion/article/recession-fashion-industry.

 

Ray, Agnish. “How Spanish Painting Influenced Cristobal Balenciaga.” AnOther Magazine (2019): laatste toegang 14 juli 2021, https://www.anothermag.com/fashion- beauty/11800/how-spanish-painting-influenced-cristobal-balenciaga-exhibition-madrid.

 

Redactie. “Reconstructie: zo kwam George Floyd in 8 minuten en 46 seconden om het leven.” De               Morgen           (2020):           laatste               toegang           4                    augustus               2021, https://www.demorgen.be/nieuws/reconstructie-zo-kwam-george-floyd-in-8-minuten-en-46- seconden-om-het-leven~b6f117f0/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F.

 

Reddy, Karina. “1940-1949.” Fashion History Timeline (2020): laatste toegang 4 augustus 2021, https://fashionhistory.fitnyc.edu/1940-1949/.

 

Reuters. “Paris catwalk shows to reopen in July after long COVID closure.” Reuters (2021): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.reuters.com/lifestyle/paris-catwalk-shows- reopen-july-after-long-covid-closure-2021-05-12/.

 

Schiffer, Jessica. “Do fashion brands need TikTok?” Vogue Business (2019): laaste toegang 3 juni 2020, https://www.voguebusiness.com/companies/tiktok-social-networking-video-app- gen-z-mac-ralph-lauren.

 

Schmidt, Ingrid. “Fashion brands are making face masks, medical gowns for the coronavirus crisis.”                 Los      Angeles      Times      (2020):                 laatste toegang      4             augustus    2021, https://www.latimes.com/lifestyle/story/2020-03-24/fashion-brands-face-masks-medical- surgical-gowns-coronavirus.

 

Segran, Elizabeth. “4 fashion insiders reveal how COVID-19 is altering the industry.” Fast Company                            (2020):             laatste            toegang                            9                       augustus         2021, https://www.fastcompany.com/90553879/4-fashion-insiders-reveal-how-the-industry-is- being-altered-by-covid-19.

 

Sergison, Darcey. “Thom Browne to Return to New York Fashion Week in September.” Business                      of        Fashion        (2021):        laatste                      toegang                   4                  augustus                      2021, https://www.businessoffashion.com/news/luxury/report-thom-browne-to-return-to-new-york- in-september.

 

Seth, Radhika. “11 Years On: Remembering Alexander McQueen’s Most Fantastical Catwalk Moments.” Vogue UK (2021): laatste toegang 14 juli 2021, https://www.vogue.co.uk/gallery/best-alexander-mcqueen-runway-shows.

 

Silverstein, Jason. “The global impact of George Floyd: How Black Lives Matter protests shaped movements around the world.” CBS NEWS (2021): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.cbsnews.com/news/george-floyd-black-lives-matter-impact/.

 

Sinclair Scott, Fiona. “2020’s biggest fashion trends reflect a world in crisis.” CNN Style (2020): laatste toegang 9 augustus 2021, https://edition.cnn.com/style/article/2020-biggest- fashion-trends-reflect-a-world-in-crisis/index.html.

 

Socha, Miles. “Alber Elbaz Dies at 59.” WWD (2021): laatste toegang 5 augustus 2021, https://wwd.com/fashion-news/designer-luxury/alber-elbaz-dies-fashion-d…- 1234809146/.

 

Spellings, Sarah. “Vogue, Amazon Fashion, and CFDA’s Digital Storefront Adds New Designers.” Vogue USA (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.vogue.com/article/common-threads-vogue-cfda-amazon-fashion.

 

Spencer, Hayley. “Dressing after times of crisis: What can we learnabout post-pandemic fashion from the 1920s?” The Independent (2021): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.independent.co.uk/life-style/fashion/pandemic-fashion-roaring-twenties-trends- b1819559.html.

 

Spencer, Mimosa. “Paris Men’s, Haute Couture Fashion Weeks Canceled.” Women’s Wear Daily (2020): laatste toegang 4 augustus 2021, https://wwd.com/fashion-news/designer- luxury/paris-mens-haute-couture-fashion-weeks-cancelled-1203548775/.

 

Spinney, Laura. “Closed borders and ‘black weddings’: what the 1918 flu teaches us about coronavirus.”      The      Guardian      (2020):      laatste                            toegang                     3                            augustus                    2021, https://www.theguardian.com/world/2020/mar/11/closed-borders-and-black-weddings-what- the-1918-flu-teaches-us-about-coronavirus.

 

 

Stankiewicz, Kevin. “Vogue editor Anna Wintour says coronavirus has been ‘catastrophic’ for         the    fashion    industry.”    CNBC    (2020):         laatste               toegang        5             augustus         2021, https://www.cnbc.com/2020/05/20/vogue-editor-anna-wintour-coronavirus-has-been- catastrophic-for-fashion-industry.html.

 

Stikkelorum, Merel. “Groeiend aantal modebedrijven wil weg van ‘race to bottom” in China.” NOS (2021): laatste toegang 4 augustus 2021, https://nos.nl/artikel/2378214-groeiend-aantal- modebedrijven-wil-weg-van-race-to-bottom-in-china.

 

Stoddard, Ed en Tim Gaynor. “Second-hand retailers score during recession.” Reuters (2009): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.reuters.com/article/us-usa-retailers-secondhand- idUSTRE59400220091005.

 

Tanghe, Nico. “De kredietcrisis in vijftien vragen.” De Standaard (2008): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.standaard.be/cnt/dmf10102008_114.

 

Testa, Jessica. “New York Fashion Week Will Be a Thing Again.” The New York Times (2021): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.nytimes.com/2021/05/12/style/fashion- week-ny.html.

 

Testa, Jessica, Vanessa Friedman en Elizabeth Paton. “The Fashion World, Upended by Coronavirus.” The New York Times (2020): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.nytimes.com/2020/03/04/style/fashion-week-coronavirus-paris.html.

 

Thomas, Lauren en Christina Cheddar Berk. “These retailers are closing tores to slow coronavirus                         outbreak.”      CNBC      (2020):                         laatste            toegang   4                         augustus         2021, https://www.cnbc.com/2020/03/15/these-retailers-are-closing-stores-to-slow-coronavirus- outbreak.html.

Thomas, Chris. “Bottega Veneta’s secret Berghain show was a glimpse at clubbing’s grim future.” Highsnobiety (2021): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.highsnobiety.com/p/bottega-veneta-berghain/.

 

Thulin, Lila. “What caused the roaring twenties? Not the end of a pandemic (probably).” Smithsonian                            Magazine        (2021):        laatste                            toegang           4                  augustus                            2021, https://www.smithsonianmag.com/history/are-we-headed-roaring-2020s-historians-say-its- complicated-180977638/.

 

Torgerson, Rachel. “In Unsurprising News, the 2020 Met Gala is Officially Canceled for This Year.” Cosmpolitan (2020): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.cosmopolitan.com/style-beauty/fashion/a29724798/met-gala-2020-theme-date/.

 

Torres, Robin. “Fashion Brands Ride the TikTok Wave.” NowFashion: laatste toegang 3 juni 2020, https://nowfashion.com/fashion-brands-ride-the-tiktok-wave-29239.

 

Vandervelden, Jos. “De geschiedenis lijkt zich te herhalen: in de middeleeuwen kwam ook de pest via Italië Europa binnen.” VRT NWS (2020): laatste toegang 3 augustus 2021, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/02/27/hoe-ook-de-pest-via-italie-europa-binnendrong/.

 

Van Oost, Marie. “Ondanks corona zakt e-commerce met 10 procent.” De Tijd (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.tijd.be/ondernemen/retail/ondanks-corona-zakt-e- commerce-met-10-procent/10251675.html/.

 

Verbiest, Christophe. “Dürer was hier: de Prince van de Renaissance krijgt expo in Aken.” De Standaard (2021): laatste toegang 10 augustus 2021, https://www.demorgen.be/tv- cultuur/durer-was-hier-de-prince-van-de-renaissance-krijgt-expo-in-aken~bad47870/.

 

Verhasselt, Margo. “A.F Vandevorst stopt met label.” De Morgen (2020): laatste toegang 9 augustus 2021,

https://www.demorgen.be/nieuws/a-f-vandevorst-stopt-met-label~b13ff499/.

 

 

Verner, Amy. “In the Heart of the Multitude: Prada’s art collaboration for its S/S 2014 catwalk.”                         Wallpaper         (2013):         laatste                         toegang              14                 juli                         2021, https://www.wallpaper.com/fashion/in-the-heart-of-the-multitude-pradas-art-collaboration- for-its-ss-2014-catwalk.

 

Verner, Amy. “Viktor & Rolf Fall 2020 Couture.” Vogue Runway (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2020-couture/viktor-rolf.

 

WH, V. en F. LB. “Dries Van Noten neemt met open brief voortouw in transformatie modewereld.” De Standaard (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.standaard.be/cnt/dmf20200513_04957292.

 

Wightman-Stone, Danielle. “Paris Fashion Week to run until March 10.” Fashion United (2021): laatste toegang 5 augustus 2021, https://fashionunited.uk/news/fashion/paris-fashion- week-to-run-until-march-10/2021030153982.

 

Willson, Taylor. “British Vogue Honors Key Workers on Cover of Upcoming July Issue.” Hypebeast (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://hypebeast.com/2020/6/british- vogue-key-workers-cover-july-2020-issue-coronavirus-pandemic-midwife-train-driver- supermarket-assistant.

 

Windels, Veerle. “Hebben modeweken nog zin?” De Standaard (2021): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.standaard.be/cnt/dmf20210224_98014390.

 

Woodward, Aylin. “The Chinese CDC now says the coronavirus didn’t jump to people at the Wuhan wet market – instead, it was the site of a superspreader event.” Business Insider (2020): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.businessinsider.com/coronavirus-did- not-jump-wuhan-market-chinese-cdc-says-2020-5?r=US&IR=T.

 

Yakunina, Svetlana. “Digitalization in fashion: new step to sustainability during a pandemic.” Tribute to Magazine (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://tributetomagazine.com/digitalization-in-fashion-sustainability/.

 

Yotka, Steff. “Milan Fashion Week to Go Digital With a Special July Edition.” Vogue USA (2020): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.vogue.com/article/milan-fashion-week- to-go-digital-with-a-special-july-2020- edition#:~:text=From%20July%2014%20to%2017,from%20a%20normal%20Fashion%20We ek.

 

Yotka, Steff. “From Competitors to Collaborators, the Forum Lete and Rewiring Fashion Groups Reflect on a Year of Change.” Vogue USA (2021): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.vogue.com/article/forum-letter-rewiring-fashion-one-year-later.

 

Yotka, Steff. “Vogue Global Conversations Are Launching This Week – Sign Up Now!” Vogue (2020): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.vogue.com/article/vogue-global- conversations.

 

Yotka, Steff. “Virgil Abloh, Stephanie Phair, and Remo Ruffini Imagine a New Future of E- Commerce.”                           Vogue       USA       (2020):       laatste                           toegang    4            augustus     2021, https://www.vogue.com/article/vogue-global-conversation-e-commerce-virgil-abloh- stephanie-phair-remo-ruffini-angelica-cheung.

 

Yotka, Steff. “In an Increasingly Digital World, Bottega Veneta Signs Off From Social Media.” Vogue USA (2021): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.vogue.com/article/bottega-veneta-deletes-social-media-accounts.

 

Yotka, Steff. “Waste Is A Design Flaw: Stella McCartney & Gabriela Hearst Discuss The Future Of Fashion Sustainability.” Vogue UK (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.vogue.co.uk/news/article/vogue-global-conversations-future-of-sustainability.

 

Yotka, Steff. “Balmain’s Olivier Rousteing, Chloé’s Natacha Ramsa-Levi, & Cedric Charbit Of Balenciaga Discuss The Future Of Fashion Shows.” Vogue UK (2020): laatste toegang 4 augustus 2021, https://www.vogue.co.uk/news/article/vogue-global-conversations-future-of- fashion-shows.

 

Yotka, Steff. “Alexander McQueen Launches a Buy-Back Program With Vestiaire Collective.”        Vogue                          USA          (2021):  laatste        toegang                          5               augustus                   2021, https://www.vogue.com/article/alexander-mcqueen-launches-a-buy-back-program-with- vestiaire-collective.

 

Yotka, Steff. “CR Runway and YouTube Team Up to Take the amfAr Runway Online.” Vogue USA (2020): laatste toegang 8 augustus 2021, https://www.vogue.com/article/carine- roitfeld-amfar-runway-show-youtube.

 

Yotka, Steff. “Physical? Digital? Virtual? The Masterminds of Fashion Show Production Weigh In on Runway’s Future.” Vogue USA (2020): laatste toegang 5 augustus 2021, https://www.vogue.com/article/physical-digital-virtual-what-is-the-future-of-the-fashion- show.

 

Zamboni, Alexandre. “5 fashion insider riflettono sulla moda in tempo di pandemia.” i-D Magazine Italia (2021): laatste toegang 9 augustus 2021, https://i- d.vice.com/it/article/88a7dz/pandemia-moda-conseguenze.

 

 

Videomateriaal

Givhan, Robin en Haley Cohen. “How Coronavirus has shaped the current state of fashion.” via Washington Post Youtube (2020): laatste toegang 9 augustus 2021, https://www.youtube.com/watch?v=r_7eHAwXZGs.

 

Modemuseum Hasselt en Ingrid Mida. “Behind the Seams.” via Modemuseum Hasselt (2021).

 

 

Interviews

 

 

Demoen, Eve. Interview door auteur. Schriftelijk. Mechelen, 15 juli, 2021. Noël, Aya. Interview door auteur. Geluidsopname. Mechelen, 23 april, 2021. Noël, Sonja. Interview door auteur. Geluidsopname. Brussel, 30 april, 2021.

Van Godtsenhoven, Karen. Interview door auteur. Geluidsopname. Mechelen, 27 april, 2021. Windels, Veerle. Interview door auteur. Geluidsopname. Mechelen, 22 april, 2021

Download scriptie (1.25 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Koenraad Brosens