Meditatie, het nieuwe medicijn tegen kanker

Silke
Duym
  • Jolien
    Wieme
  • Silke
    Duym
  • Margot
    De Bruyn

Meditatie biedt een alternatieve oplossing tijdens de behandel- en herstelfase van kanker.

Dat blijkt uit een bachelorstudie van de Arteveldehogeschool in Gent.

Stel je voor, je zit bij de dokter en je krijgt de diagnose van kanker. Een nachtmerrie, maar voor meer dan 19 miljoen mensen per jaar in de wereld de harde realiteit. Consultaties, onderzoeken, behandelingen… Het lijkt wel een straatje zonder einde. Ergens hebt je misschien al eens gehoord van meditatie. Het is "meer dan een oude religieuze techniek" die je zou kunnen helpen om je weg te vinden in de chaos. Denkt je nu "Meditatie, dat lost mijn kanker toch niet op?!" Het tegendeel is bewezen.

"Foto"

ONDERZOEK

In februari 2020 stonden drie studenten ergotherapie voor de uitdaging om de link tussen kanker en meditatie wetenschappelijk te onderzoeken. Margot D.B. (21) kent zelf heel wat mensen die kanker hebben doorgemaakt, of nog steeds herstellende zijn. Jolien W. (31) is bekend met meditatietechnieken en Silke D. (22) vervolledigde het team met ervaring uit yogalessen. De drie koppen werden bijeengestoken en kwamen tot een uiterst interessante onderzoeksvraag namelijk "wat is de meerwaarde van meditatie bij de behandel- en herstelfase van kanker". Wetenschappelijk onderbouwde artikelen en boeken werden geraadpleegd gedurende acht weken.

KANKER

Kanker wordt beschouwd als een chronische ziekte waarbij heel wat klachten komen opdagen. Zo ondervinden patiënten klachten zoals pijn, vermoeidheid, kwaliteit van leven en angst. Er wordt verwacht dat de cijfers in de wereld alleen maar zullen toenemen door de toename van het aantal mensen, de vergrijzing en een verslechterde levenswijze.

MEDITATIE

Naast de gekende behandelingen van kanker kent men ook een opmars aan alternatieve behandelingen zoals meditatie, muziektherapie en acupunctuur. De wereld kent heel wat manieren om meditatie uit te oefenen. Het is aan de patiënt zelf om hier zijn eigen ding in te vinden.

RESULTATEN

Uit de onderzoeken is naar voor gekomen dat meditatie een algemeen positief effect heeft op kankerherstel. Verschillende soorten meditatie hebben meer dan 30 verschillende positieve effecten op de symptomatologie van kanker. Het biedt verbetering op fysiek- en psychisch welbevinden, cognitief functioneren en functioneren in en met de omgeving. In het bijzonder is er het meeste effect op vermoeidheid, kwaliteit van leven en angst. In de literatuur werden geen nadelige effecten gevonden van meditatie. Meditatie biedt dus een grote meerwaarde in het herstelproces bij kankerpatiënten en overlevenden van kanker. Om deze positieve resultaten te vieren wordt gewerkt aan een podcast. Deze zal verspreid worden over verschillende toegankelijke kanalen voor mensen met kanker.

Bibliografie

Aartman, I. H. A., & van Loveren, C. (2007, april). Onderzoeksontwerpen en de ladder van evidence. Ned Tijdschr Tandheelkd. https://www.civabv.nl/wp-content/uploads/2017/09/Literatuur-nr.-1.- Onderzoeksontwerpen-en-de-ladder-van-evidence.pdf Adriaens, K., Belmans, E., Van Gucht, D., & Baeyens, F. (2021). Electronic cigarettes in standard smoking cessation treatment by tobacco counselors in Flanders: E-cigarette users show similar if not higher quit rates as those using commonly recommended smoking cessation aids. Harm Reduction Journal, 18(1), 1405–1414. https://doi.org/10.1186/s12954-021-00475-7 Alles over kanker. (2014, november). Kanker algemeen. https://www.allesoverkanker.be/kankeralgemeen Alles over kanker. (2019, 5 december). Stadia en graden. https://www.allesoverkanker.be/stadia-engraden?gclid=Cj0KCQiA34OBBhCcARIsAG32uvMShIvwCSIyU_- TxFnqsuWlJ1S84yJCAoO8K6UxU-6Uf6tbchM0hGMaAntgEALw_wcB Alles over kanker. (2020, 13 januari). Klachten, onderzoeken en diagnose. https://www.allesoverkanker.be/klachten-onderzoeken-en-diagnose Anand, H., & Mona, P. K. (2018). Vipassana Meditation: A Way to Improving Life Style Among Cancer Patients. Journal of psychosocial research, 13(1), 11–21. https://doi.org/10.32381/jpr.2018.13.01.2 Araujo, R. V., Fernandes, A. F. C., Nery, I. S., Andrade, E. M. L. R., Nogueira, L. T., & Azevedo, F. H. C. (2019). Meditation effect on psychological stress level in women with breast cancer: a systematic review. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 53, e03529. https://doi.org/10.1590/s1980-220x2018031303529 Bakhuis, P. (2019). Vermoeidheid bij kanker. Pallium, 21(5), 10–12. https://doi.org/10.1007/s12479- 019-0069-5 Belgian Cancer Registry. (2018). Cijfers over kanker. https://kankerregister.org/Cijfers_over_kanker 45/84 © 2021 Arteveldehogeschool Berghoff, C. R., Wheeless, L. E., Ritzert, T. R., Wooley, C. M., & Forsyth, J. P. (2017). Mindfulness Meditation Adherence in a College Sample: Comparison of a 10-Min Versus 20-Min 2-Week Daily Practice. Mindfulness, 8(6), 1513–1521. https://doi.org/10.1007/s12671-017-0717-y Bevolkingsonderzoek.be. (z.d.). Verschillende soorten bevolkingsonderzoeken. Bevolkingsonderzoek. https://www.bevolkingsonderzoek.be/nl/bevolkingsonderzoek/soortenbevolkingsonderzoeken BKV. (2020, 20 april). Functieomschrijving Oncologieverpleegkundige. bkv.jobs. https://bkv.jobs/nl/functieomschrijving/oncologieverpleegkundige#:%7E:t… ls%20oncologie%2D- ,verpleegkundige,en%20co%C3%B6rdineert%20de%20planning%20daarvan Bloemen, A. (2017). Re-integratie bij kanker is topsport. TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 173–175. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12498- 017-0061-0 Braveman, B., & Newman, R. (2020). Cancer and Occupational Therapy. American Occupational Therapy Association, Incorporated. https://doi.org/10.7139/2020.978-1-56900-602-3 Cancer.Net. (2019, 5 december). What is Metastasis? https://www.cancer.net/navigating-cancercare/cancer-basics/what-metastasis Centraal BegeleidingsOrgaan. (2014, januari). Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten. CBO. https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/persoo…zorg/zorgmodule-zelfmanagement-1-0.pdf Centrum voor vitaliteit & Hogeschool Leiden. (z.d.). Wat is vitaliteit? Hogeschool Leiden. https://www.hsleiden.nl/centrum-voor-vitaliteit/wat-is-vitaliteit/index Chang, Y.-Y., Wang, L.-Y., Liu, C.-Y., Chien, T.-J., Chen, I.-J., & Hsu, C.-H. (2017). The Effects of a Mindfulness Meditation Program on Quality of Life in Cancer Outpatients: An Exploratory Study. Integrative Cancer Therapies, 17(2), 363–370. https://doi.org/10.1177/1534735417693359 46/84 © 2021 Arteveldehogeschool Chi-Connected Meditation in Motion. (2016). Qigong Meditatie. https://www.chiconnected.com/qigong-meditatie.html Cup, E., Kinébanian, A., & Heerkens, Y. (2017). Internationale classificaties in de gezondheidszorg. In M. le Granse, M. van Hartingsveldt, & A. Kinébanian (Reds.), Grondslagen van de ergotherapie (Vijfde, herziene druk, pp. 129–143). Bohn Stafleu van Loghum. De Angelis, R., EUROCARE-5 Working Group, Minicozzi, P., Sant, M., Dal Maso, L., Brewster, D. H., Osca-Gelis, G., Visser, O., Maynadié, M., Marcos-Gragera, R., Troussard, X., Agius, D., Roazzi, P., Meneghini, E., & Monnereau, A. (2015, 30 november). Grote verschillen in Europa in overleving hematologische maligniteiten. IKNL. https://iknl.nl/nieuws/2015/groteverschillen-in-europa-in-overleving-hematolo DPS Dieetkunde. (2015, 12 oktober). Wat is een diëtist? https://www.dieetkunde.nl/overdieetkunde/wat-is-een-dietist/ Duodecim. (2019, 6 november). Behandeling van bijwerkingen van chemotherapie. Ebpracticenet. https://www.ebpnet.be/nl/pages/display.aspx?ebmid=ebm00337 Ebpracticenet. (z.d.). Ebpnet.be. https://www.ebpnet.be/nl/pages/searchresult.aspx?k=kanker Eskildsen, N. B., Joergensen, C. R., Thomsen, T. G., Ross, L., Dietz, S. M., Groenvold, M., & Johnsen, A. T. (2017). Patient empowerment: a systematic review of questionnaires measuring empowerment in cancer patients. Acta Oncologica, 56(2), 156–165. https://doi.org/10.1080/0284186x.2016.1267402 Faaij, N. (2021, januari). The effectiveness of a selection of coping methods against the stress brain tumour patients experience (Proefschrift). Stichting STOPhersentumoren.nl. http://stophersentumoren.nl/downloads/The_Effectiveness_of_a_Selection_… hods_Against_the_Stress_Brain_Tumour_Patients_Experience_4januari2021.pdf Federale overheidsdienst. (2019, 12 juli). Kinesitherapeuten. FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/kinesitherapeu… Federale overheidsdienst. (2020, 5 februari). Paramedische beroepen. FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. 47/84 © 2021 Arteveldehogeschool https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/paramedischeberoepen#welke_beroepen Federatie Medisch Specialisten. (2018, 1 maart). Medisch specialistische revalidatie bij oncologie. https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/medisch_specialistische_revali… gemeen.html Fleige, M. (2016, september). Zelfcompassie bij mantelzorgers van kankerpatiënten. Universiteit Twente, Enschede. http://essay.utwente.nl/71055/1/FleigeMelissa_MA_BehaviouralandManageme… f Fysiotherapie en kanker. (z.d.). Patiënten. https://www.fysiotherapieenkanker.nl/patienten/ Galantino, M. L., Brooks, J., Tiger, R., Jang, S., & Wilson, K. (2019). Effectiveness of Somatic Yoga and Meditation: A Pilot Study in a Multicultural Cancer Survivor Population with ChemotherapyInduced Peripheral Neuropathy. International Journal of Yoga Therapy, 30(1), 49–61. https://doi.org/10.17761/2020-d-18-00030 Gallant, M. P., Tartaglia, M., Hardman, S., & Burke, K. (2017). Using Tai Chi to Reduce Fall Risk Factors Among Older Adults: An Evaluation of a Community-Based Implementation. Journal of Applied Gerontology, 38(7), 983–998. https://doi.org/10.1177/0733464817703004 Geraerts, P. & ZorgSpectrum. (z.d.). Hoe een beschadigd brein het leven beïnvloedt. ZorgSpectrum. https://www.zorgspectrum.nl/blog/230-werken-bij/blog/blog-berichten/kw1…een-beschadigd-brein-het-levenbeinvloed#:%7E:text=NOTE%201%20De%20amygdala%20is,de%20hypothalamus%20en%2 0de%20hippocampus Gezondheid.be. (2019, augustus). Vermoeidheid meest voorkomende klacht bij kankerpatiënten. https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=2838 Gezondheidscentrum de Monden. (2021). Fasen in het zorgpad. https://www.gcdemonden.nl/zorg_in_uw_buurt/fasen_in_het_zorgpad.aspx 48/84 © 2021 Arteveldehogeschool Ghajarzadeh, M., Mohammadi, A., & Sahraian, M. A. (2020). Risk of cancer in multiple sclerosis (MS): A systematic review and meta-analysis. Autoimmunity Reviews, 19(10), 102650. https://doi.org/10.1016/j.autrev.2020.102650 Gijsen, B. C. M., & Van Ruymbeke, B. (2017). Herstel en revalidatie. Oncologie, 73–78. https://doi.org/10.1007/978-90-368-0961-0_7 Gok Metin, Z., Karadas, C., Izgu, N., Ozdemir, L., & Demirci, U. (2019). Effects of progressive muscle relaxation and mindfulness meditation on fatigue, coping styles, and quality of life in early breast cancer patients: An assessor blinded, three-arm, randomized controlled trial. European Journal of Oncology Nursing, 42, 116–125. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2019.09.003 Goldberg, J. I., Schulman-Green, D., Hernandez, M., Nelson, J. E., & Capezuti, E. (2019). SelfManagement Interventions for Psychological Distress in Adult Cancer Patients: A Systematic Review. Western Journal of Nursing Research, 41(10), 1407–1422. https://doi.org/10.1177/0193945919845104 Hanna, T. P., King, W. D., Thibodeau, S., Jalink, M., Paulin, G. A., Harvey-Jones, E., O’Sullivan, D. E., Booth, C. M., Sullivan, R., & Aggarwal, A. (2020). Mortality due to cancer treatment delay: systematic review and meta-analysis. BMJ, 4087. https://doi.org/10.1136/bmj.m4087 Hardoerfer, K., & Jentschke, E. (2018). Effect of Yoga Therapy on Symptoms of Anxiety in Cancer Patients. Oncology Research and Treatment, 41(9), 526–532. https://doi.org/10.1159/000488989 Henneghan, A. M., Becker, H., Harrison, M. L., Inselmann, K., Fico, B., Schafer, H., King, E., Patt, D., & Kesler, S. (2020). A randomized control trial of meditation compared to music listening to improve cognitive function for breast cancer survivors: Feasibility and acceptability. Complementary Therapies in Clinical Practice, 41, 101228. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2020.101228 Hilfiker, R., Meichtry, A., Eicher, M., Nilsson Balfe, L., Knols, R. H., Verra, M. L., & Taeymans, J. (2017). Exercise and other non-pharmaceutical interventions for cancer-related fatigue in patients during or after cancer treatment: a systematic review incorporating an indirect-comparisons 49/84 © 2021 Arteveldehogeschool meta-analysis. British Journal of Sports Medicine, 52(10), 651–658. https://doi.org/10.1136/bjsports-2016-096422 Hilton, L. G., Marshall, N. J., Motala, A., Taylor, S. L., Miake-Lye, I. M., Baxi, S., Shanman, R. M., Solloway, M. R., Beroesand, J. M., & Hempel, S. (2019). Mindfulness meditation for workplace wellness: An evidence map. Work, 63(2), 205–218. https://doi.org/10.3233/wor-192922 Ho, R. T. H., Wan, A. H. Y., Chan, J. S. M., Ng, S. M., Chung, K. F., & Chan, C. L. W. (2017). Study protocol on comparative effectiveness of mindfulness meditation and qigong on psychophysiological outcomes for patients with colorectal cancer: a randomized controlled trial. BMC Complementary and Alternative Medicine, 17(1), 390. https://doi.org/10.1186/s12906-017- 1898-6 Immunooncology.be. (2018, oktober). Psychologische ondersteuning van kankerpatiënten. https://www.immunooncology.be/nl/IOlife/zorg_dragen_voor_jouw_gemoed/ps… he_ondersteuning#:%7E:text=In%20het%20geval%20van%20kanker,antidepressiva%2C%2 0anxiolytica%2C%20enz Instituut Functieclassificatie. (z.d.). Verpleegkundige in een oncologische afdeling. https://www.ific.org/nl/file?jobFunction=209 Integraal kankercentrum Nederland. (z.d.). Maatschappelijk werker. https://www.verwijsgidskanker.nl/zorgaanbieder/20/maatschappelijkwerker#:~:text=Een%20maatschappelijk%20werker%20helpt%20mensen,of%20vergoeding %20van%20de%20kosten Integraal kankercentrum Nederland. (2015, januari). Oesofaguscarcinoom Landelijke richtlijn, Versie: 3.1. https://www.mdl.nl/sites/www.mdl.nl/files/richlijnen/Richtlijn_Oesofagu… Jang, S.-H., Kang, S.-Y., Lee, H.-J., & Lee, S.-Y. (2016). Beneficial Effect of Mindfulness-Based Art Therapy in Patients with Breast Cancer—A Randomized Controlled Trial. EXPLORE, 12(5), 333–340. https://doi.org/10.1016/j.explore.2016.06.003 Jansen, W. S., & Jansen, G. J. (2016). Lezen en beoordelen van onderzoekspublicaties (S. Hol, Red.; 8ste editie). ThiemeMeulenhoff. 50/84 © 2021 Arteveldehogeschool Jeitler, M., Jaspers, J., von Scheidt, C., Koch, B., Michalsen, A., Steckhan, N., & Kessler, C. S. (2017). Mind-body medicine and lifestyle modification in supportive cancer care: A cohort study on a day care clinic program for cancer patients. Psycho-Oncology, 26(12), 2127–2134. https://doi.org/10.1002/pon.4433 Joanna Briggs Institute. (z.d.). Critical Appraisal Tools. JBI I The University of Adelaide. https://jbi.global/critical-appraisal-tools Johnston, D., & Amaral, D. G. (2004). Hippocampus. The Synaptic Organization of the Brain, 455–498. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195159561.003.0011 Kankercentrum UZ Gent. (0). Osteosarcoom. UZ Gent. https://www.uzgent.be/nl/home/Lists/PDFs%20patienteninformatiefolders/o… df Kanker.nl. (z.d.). Verder met je leven na kanker. https://www.kanker.nl/gevolgen-van-kanker/verdermet-je-leven-na-kanker/hoe-pak-je-de-draad-weer-op/verder-met-je-leven-na-kanker Kanker.nl. (2016, december). Klachten aan het zenuwstelsel door chemotherapie. https://www.kanker.nl/soortenbehandelingen/chemotherapie/bijwerkingen/zenuwklachten Kanker.nl. (2017, augustus). Risicofactoren van kanker / oorzaken van kanker. https://www.kanker.nl/algemene-onderwerpen/wat-is-kanker/wat-is/risicof…kanker Kohler, L. N., Garcia, D. O., Harris, R. B., Oren, E., Roe, D. J., & Jacobs, E. T. (2016). Adherence to Diet and Physical Activity Cancer Prevention Guidelines and Cancer Outcomes: A Systematic Review. Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention, 25(7), 1018–1028. https://doi.org/10.1158/1055-9965.epi-16-0121 Koningin Wilhelmina Fonds. (z.d.-a). 10 symptomen die kunnen wijzen op kanker | KWF Kankerbestrijding. KWF. https://www.kwf.nl/kanker/wat-is-kanker/10-symptomen-kanker Koningin Wilhelmina Fonds. (z.d.-b). Overleving van kanker. KWF. https://www.kwf.nl/kanker/wat-iskanker/overleving-van-kanker 51/84 © 2021 Arteveldehogeschool Koningin Wilhelmina Fonds. (z.d.-c). Tot hoelang na je behandeling tegen kanker blijf je moe? KWF. https://www.kwf.nl/kanker/vermoeidheid/hoe-lang Lama, D. (2011). De kunst van het geluk (2de editie). Uitgeverij Maarten Muntinga B.V. Langeleh, J. (2018). Gebruikerservaringen met “Houvast, voor elkaar” (Master thesis). Faculteit: Behavioral Management and Social Science. https://essay.utwente.nl/74820/1/Langeleh_MA_Behavioral%20Management%20… cial%20Science.pdf Larkey, L. K., Roe, D. J., Smith, L., & Millstine, D. (2016). Exploratory outcome assessment of Qigong/Tai Chi Easy on breast cancer survivors. Complementary Therapies in Medicine, 29, 196–203. https://doi.org/10.1016/j.ctim.2016.10.006 Last, N., Tufts, E., & Auger, L. E. (2017). The Effects of Meditation on Grey Matter Atrophy and Neurodegeneration: A Systematic Review. Journal of Alzheimer’s Disease, 56(1), 275–286. https://doi.org/10.3233/jad-160899 Lau, C. H. Y., Wu, X., Chung, V. C. H., Liu, X., Hui, E. P., Cramer, H., Lauche, R., Wong, S. Y. S., Lau, A. Y. L., Sit, R. W. S., Ziea, E. T. C., Ng, B. F. L., & Wu, J. C. Y. (2016). Acupuncture and Related Therapies for Symptom Management in Palliative Cancer Care. Medicine, 95(9), 2901. https://doi.org/10.1097/md.0000000000002901 Laureys, S., & Riccard, M. (2019). Het no-nonsense meditatieboek (1ste editie). Borgerhoff & Lamberigts. Lavelle, B. D. (2016). Against One Method: Contemplation in Context. Mindfulness in Behavioral Health, 233–242. https://doi.org/10.1007/978-3-319-44019-4_16 le Granse, M., Logister-Proost, I., & Op de Beeck, B. (2017). Overige occupation-based ergotherapie modellen. In M. le Granse, M. van Hartingsveldt, & A. Kinébanian (Reds.), Grondslagen van de ergotherapie (Vijfde, herziene druk, pp. 417–433). Bohn Stafleu van Loghum. Lemmens, V. E. P. P. (2017). Epidemiologie van kanker [E-book]. In A. M. May (Red.), Leerboek oncologie (Vol. 9, pp. 45–63). Houten : Bohn Stafleu van Loghum. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,sso&db=n… 204&site=eds-live&custid=s4774785&groupid=main 52/84 © 2021 Arteveldehogeschool Li, Y., Xing, X., Shi, X., Yan, P., Chen, Y., Li, M., Zhang, W., Li, X., & Yang, K. (2020). The effectiveness of music therapy for patients with cancer: A systematic review and meta‐analysis. Journal of Advanced Nursing, 76(5), 1111–1123. https://doi.org/10.1111/jan.14313 Lin, P.-J., Kleckner, I. R., Loh, K. P., Inglis, J. E., Peppone, L. J., Janelsins, M. C., Kamen, C. S., Heckler, C. E., Culakova, E., Pigeon, W. R., Reddy, P. S., Messino, M. J., Gaur, R., & Mustian, K. M. (2019). Influence of Yoga on Cancer-Related Fatigue and on Mediational Relationships Between Changes in Sleep and Cancer-Related Fatigue: A Nationwide, Multicenter Randomized Controlled Trial of Yoga in Cancer Survivors. Integrative Cancer Therapies, 18, 153473541985513. https://doi.org/10.1177/1534735419855134 Logister-Proost, I., & Ammeraal, M. (2017). Ondersteunen en versterken. In M. le Granse, M. van Hartingsveldt, & A. Kinébanian (Reds.), Grondslagen van de ergotherapie (5de editie, pp. 91– 111). Bohn Stafleu van Loghum. Lopez, G., Chaoul, A., Powers-James, C., Spelman, A., Wei, Q., Engle, R., Hashmi, Y., Bruera, E., & Cohen, L. (2018). A Pragmatic Evaluation of Symptom Distress After Group Meditation for Cancer Patients and Caregivers: A Preliminary Report. Journal of Pain and Symptom Management, 55(5), 1321–1326. https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2018.01.018 Lundt, A., & Jentschke, E. (2019). Long-Term Changes of Symptoms of Anxiety, Depression, and Fatigue in Cancer Patients 6 Months After the End of Yoga Therapy. Integrative Cancer Therapies, 18, 153473541882209. https://doi.org/10.1177/1534735418822096 Matko, K., Sedlmeier, P., & Bringmann, H. C. (ter perse). What makes yoga effective? Differential effects of ethical education, physical yoga, and mantra meditation on well-being and stress. PsyArXiv Preprints. Mctiernan, A., Friedenreich, C. M., Katzmarzyk, P. T., Powell, K. E., Macko, R., Buchner, D., Pescatello, L. S., Bloodgood, B., Tennant, B., Vaux-Bjerke, A., George, S. M., Troiano, R. P., & Piercy, K. L. (2019). Physical Activity in Cancer Prevention and Survival. Medicine & Science in Sports & Exercise, 51(6), 1252–1261. https://doi.org/10.1249/mss.0000000000001937 53/84 © 2021 Arteveldehogeschool Messer, D., Horan, J. J., Larkey, L. K., & Shanholtz, C. E. (2019). Effects of Internet Training in Mindfulness Meditation on Variables Related to Cancer Recovery. Mindfulness, 10(10), 2143– 2151. https://doi.org/10.1007/s12671-019-01182-y Ming Zen Centrum. (2017, 11 juli). Chronische ziekte | zelfmanagement | meditatie | mindfulness. https://www.zen-training.nl/chronische-ziekte/ Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Medicine, 6(7), e1000097. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097 Mokhtari, R. B., Homayouni, T. S., Baluch, N., Morgatskaya, E., Kumar, S., Das, B., & Yeger, H. (2017). Combination therapy in combating cancer. Oncotarget, 8(23), 38022–38043. https://doi.org/10.18632/oncotarget.16723 Montero-Marin, J., Garcia-Campayo, J., Pérez-Yus, M. C., Zabaleta-del-Olmo, E., & Cuijpers, P. (2019). Meditation techniques v. relaxation therapies when treating anxiety: a meta-analytic review. Psychological Medicine, 49(13), 2118–2133. https://doi.org/10.1017/s0033291719001600 Munten, G. (2018). Persoonsgerichte zorg op de OK. TVZ, 128(5), 52–54. https://doi.org/10.1007/s41184-018-0185-4 Nederlands Jeugdinstituut. (z.d.). Soorten effectonderzoek. NJi. https://www.nji.nl/Soorteneffectonderzoek Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties. (2021, 2 februari). Werken met of na kanker. NFK. https://nfk.nl/themas/kanker-en-werk/werken-met-of-na-kanker Nederlandse vereniging van maag-darm-leverartsen. (2020, januari). Leidraad voor netwerkontwikkeling en organisatie van IBD-zorg. https://www.mdl.nl/sites/www.mdl.nl/files/files/Leidraad%20IBD%20zorg%2… %2C%20goedgekeurd%20ALV%2010.09.2020.pdf Neo, J., Fettes, L., Gao, W., Higginson, I. J., & Maddocks, M. (2017). Disability in activities of daily living among adults with cancer: A systematic review and meta-analysis. Cancer Treatment Reviews, 61, 94–106. https://doi.org/10.1016/j.ctrv.2017.10.006 54/84 © 2021 Arteveldehogeschool Nws, V. (2017, 30 maart). “Kankerbehandeling kost patiënt duizenden euro’s”. vrtnws.be. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/03/30/_kankerbehandelingkostpatientdu…1-2937061/ Oerlemans, S., de Ligt, K., Velthuis, M. J., Siesling, S., Huijgens, P. C., van der Poll-Franse, L. V., & Ezendam, N. P. M. (2020). (Over)leven met en na kanker: patiënten ervaren langdurige gevolgen van kanker en de behandeling. Nederlands Tijdschrift voor Oncologie, 49–57. https://www.ntvo.nl/journal-article/overleven-met-en-na-kanker-patiente…langdurige-gevolgen-van-kanker-en-de-behandeling/ Offidani, E., Peterson, J. C., Loizzo, J., Moore, A., & Charlson, M. E. (2017). Stress and Response to Treatment: Insights From a Pilot Study Using a 4-week Contemplative Self-Healing Meditation Intervention for Posttraumatic Stress in Breast Cancer. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, 22(4), 715–720. https://doi.org/10.1177/2156587217708522 O’Keeffe, L. M., Taylor, G., Huxley, R. R., Mitchell, P., Woodward, M., & Peters, S. A. E. (2018). Smoking as a risk factor for lung cancer in women and men: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open, 8(10), e021611. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-021611 Pagliaro, G., & Bernardini, F. (2019). A Specific Type of Tibetan Medicine Meditation for Women with Breast Cancer: A Pilot Survey. Oncology, 97(2), 119–124. https://doi.org/10.1159/000500676 Panta, P. (2018). ‘Meditation Training Intervention’ – A necessary shift for head and neck cancer patients. Oral Oncology, 86, 316–317. https://doi.org/10.1016/j.oraloncology.2018.09.002 Papadakos, J. K., Hasan, S. M., Barnsley, J., Berta, W., Fazelzad, R., Papadakos, C. J., Giuliani, M. E., & Howell, D. (2018a). Health literacy and cancer self-management behaviors: A scoping review. Cancer, 124(21), 4202–4210. https://doi.org/10.1002/cncr.31733 Papadakos, J. K., Hasan, S. M., Barnsley, J., Berta, W., Fazelzad, R., Papadakos, C. J., Giuliani, M. E., & Howell, D. (2018b). Health literacy and cancer self-management behaviors: A scoping review. Cancer, 124(21), 4202–4210. https://doi.org/10.1002/cncr.31733 55/84 © 2021 Arteveldehogeschool Partena ziekenfonds. (z.d.). Wat is het verschil tussen een psycholoog en een psychiater? https://www.partena-ziekenfonds.be/nl/magazine/gezond-leven/het-verschi…psycholoog-en-een-psychiater Pergolotti, M., Williams, G. R., Campbell, C., Munoz, L. A., & Muss, H. B. (2016). Occupational Therapy for Adults With Cancer: Why It Matters. The Oncologist, 21(3), 314–319. https://doi.org/10.1634/theoncologist.2015-0335 Prostaatkankerfonds. (z.d.). Wetenschappelijk onderzoek. https://www.prostaatkankerfonds.be/over/onderzoeken/ Rijpkema, C., Duijts, S. F. A., & Stuiver, M. M. (2020). Reasons for and outcome of occupational therapy consultation and treatment in the context of multidisciplinary cancer rehabilitation; a historical cohort study. Australian Occupational Therapy Journal, 67(3), 260–268. https://doi.org/10.1111/1440-1630.12649 Rijpkema, C., Duijts, S. F. A., Stuiver, M. M., F.G., & U.V. (2020). Reasons for and outcome of occupational therapy consultation and treatment in the context of multidisciplinary cancer rehabilitation; a historical cohort study. Australian Occupational Therapy Journal, 260–268. https://research.hva.nl/en/publications/reasons-for-and-outcome-of-occu…consultation-andSasaki, Y., Cheon, C., Motoo, Y., Jang, S., Park, S., Ko, S.-G., Jang, B.-H., & Hwang, D.-S. (2019). Complementary and Alternative Medicine for Breast Cancer Patients: An Overview of Systematic Reviews. YAKUGAKU ZASSHI, 139(7), 1027–1046. https://doi.org/10.1248/yakushi.18-00215 Segeren, C. M., & Gianotten, W. L. (2018). Kanker en seksualiteit. NTVO. https://www.ariez.nl/wpcontent/uploads/2018/12/NTVO8_2018_Art._Segeren-2.pdf Sodergren, S. C., Husson, O., Rohde, G. E., Tomaszewska, I. M., Vivat, B., Yarom, N., Griffiths, H., & Darlington, A.-S. (2018). A Life Put on Pause: An Exploration of the Health-Related Quality of Life Issues Relevant to Adolescents and Young Adults with Cancer. Journal of Adolescent and Young Adult Oncology, 7(4), 453–464. https://doi.org/10.1089/jayao.2017.0110 56/84 © 2021 Arteveldehogeschool Soejima, T., & Kamibeppu, K. (2016). Are cancer survivors well-performing workers? A systematic review. Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology, 12(4), 383–397. https://doi.org/10.1111/ajco.12515 Souza, M. T., Silva, M. D., & Carvalho, R. (2010). Integrative review: what is it? How to do it? Einstein (São Paulo), 8(1), 102–106. https://doi.org/10.1590/s1679-45082010rw1134 Sterk in grenzen verleggen. (0). Internationale classificatie van het menselijk functioneren – ICF. Sig. https://www.sig-net.be/uploads/downloads_vorming/icf_nadja_brocatus.pdf Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker. (2020a, augustus 20). Revalidatie. https://www.tegenkanker.nl/beweging/revalidatie/#:%7E:text=Door%20de%20… %20de,niveau%2C%20onder%20begeleiding%20van%20deskundigen Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker. (2020b, oktober 7). Transcedente meditatie. https://www.tegenkanker.nl/project/transcedente-meditatie/ Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker. (2020c, oktober 7). Zorgprofessionals. https://www.tegenkanker.nl/beweging/zorgprofessionals/ Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker. (2021, 15 februari). Fysiotherapeut oncologie. https://www.tegenkanker.nl/project/fysiotherapeut-oncologie/ Stichting tegen Kanker. (z.d.-a). Het paramedisch personeel. https://www.kanker.be/alles-overkanker/jongeren-en-kanker/dagelijkse-leven/het-paramedisch-personeel Stichting tegen Kanker. (z.d.-b). Kanker en mijn familie. https://www.kanker.be/alles-overkanker/jongeren-en-kanker/dagelijkse-leven/psychologische-impact/kanker-en-mijnfamilie?gclid=Cj0KCQiA1KiBBhCcARIsAPWqoSqrXT_N29phscaIVU8yu7IKo33eIEynRNwxeJM0D9fW6Kacj4_s0kaAl2QEALw_wcB Stichting tegen Kanker. (z.d.-c). Lexicon: Biomarker. https://www.kanker.be/lexicon/b/biomarker Stichting tegen Kanker. (z.d.-d). Lexicon: Oncologie. https://www.kanker.be/lexicon/o/oncologie Stichting tegen Kanker. (z.d.-e). Wat is remissie? https://www.kanker.be/alles-over-kanker/watremissie 57/84 © 2021 Arteveldehogeschool Stichting tegen Kanker. (2012). Financiële ondersteuning van wetenschappelijke kankeronderzoek in België. https://www.kanker.be/sites/default/files/financiele-ondersteuning-vanwetenschappelijk-kankeronderzoek_STK_0.pdf Stichting tegen Kanker. (2017a, juni 23). Radiotherapie. https://www.kanker.be/alles-overkanker/behandelingen/radiotherapie?gclid=Cj0KCQjwo-aCBhCARIsAAkNQitNOq4tNmTg6NW5z_wiYhzoq6nc11H8z0mVwXOHTFE0QUqF06OTQ8aAiWzEALw_wcB Stichting tegen Kanker. (2017b, december 7). Behandelingen van kanker. Alles over kanker. https://www.kanker.be/alles-over-kanker/behandelingen-vankanker?utm_source=SEA_NL&utm_medium=annonces&utm_campaign=4Fevrier2021&gclid =Cj0KCQiA34OBBhCcARIsAG32uvMAoAStBOrfbeZ23Thoxbq_lYlSlbx6K7OxE5OHave1dtSeVBH SBXUaAskKEALw_wcB Stichting tegen Kanker. (2018a, februari 14). Remissie: hoe reageren? https://www.kanker.be/allesover-kanker/van-remissie-tot-genezing/remissie-hoe-reageren Stichting tegen Kanker. (2018b, oktober 8). Alle types kanker | Stichting tegen Kanker. https://www.kanker.be/alles-over-kanker/alle-typeskanker?utm_source=SEA_NL&utm_medium=annonces&utm_campaign=4Fevrier2021&gclid =Cj0KCQiA1KiBBhCcARIsAPWqoSpMnTuaCwcKRScCaeJKB_Vvpaav8GRXDyLUu9rBYF8Vcs5cy_GJakaApk_EALw_wcB Stichting tegen Kanker. (2018c, oktober 8). Genezen van kanker. https://www.kanker.be/alles-overkanker/van-remissie-tot-genezing/genezen-van-kanker Stichting tegen Kanker. (2020a, februari 19). Kankeronderzoek. https://www.kanker.be/gefinancierdeprojecten/kankeronderzoek?gclid=CjwKCAjwu5CDBhB9EiwA0w6sLUAPvCgY3KmmnEAfLtzU JAnoQAO4jvBZ1wRQmBmrdvJqc3_V2eMUKxoCoYoQAvD_BwE Stichting tegen Kanker. (2020b, augustus 17). Praat over kanker met een psycholoog. https://www.kanker.be/alles-over-kanker/jongeren-en-kanker/dagelijkseleven/psychologische-impact/praten-over-je-kanker- 58/84 © 2021 Arteveldehogeschool 2#:%7E:text=De%20psycholoog%20kan%20je%20helpen,en%20het%20verzorgend%20pers oneel%20enz Stichting tegen Kanker. (2020c, november 5). Kanker in cijfers | Stichting tegen Kanker. https://www.kanker.be/alles-over-kanker/kankercijfers#:%7E:text=Kanker%20in%20Belgi%C3%AB&text=Meer%20dan%2099%25%20van%2 0die,kanker%20voor%20hun%2075ste%20verjaardag Stone, D. S., Ganz, P. A., Pavlish, C., & Robbins, W. A. (2017). Young adult cancer survivors and work: a systematic review. Journal of Cancer Survivorship, 11(6), 765–781. https://doi.org/10.1007/s11764-017-0614-3 Su, B., Qin, W., Xue, F., Wei, X., Guan, Q., Jiang, W., Wang, S., Xu, M., & Yu, S. (2018). The relation of passive smoking with cervical cancer. Medicine, 97(46), e13061. https://doi.org/10.1097/md.0000000000013061 Sung, H., Ferlay, J., Siegel, R. L., Laversanne, M., Soerjomataram, I., Jemal, A., & Bray, F. (2021). Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 1. https://doi.org/10.3322/caac.21660 Tomljenović, H., Begić, D., & Maštrović, Z. (2016). Changes in trait brainwave power and coherence, state and trait anxiety after three-month transcendental meditation (TM) practice. Psychiatria Danubina, 28, 63–72. https://hrcak.srce.hr/file/228106 Uyl-de Groot, C. A., Schuurman, M. S., Huijgens, P. C., & Praagman, J. (2020). Onderdiagnostiek bij kanker door de COVID-19-crisis naar diagnose, leeftijd en provincie - Een cruciale rol voor eerstelijnszorgverleners. TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 1. https://link.springer.com/article/10.1007/s12508-020-00289-1 Van De Velde, A. (2018). Pathologie (Module 2 Cliëntgecentreerd werken, schijf 1, Bachelor ergotherapie editie). Arteveldehogeschool Gent. van den Beuken-van Everdingen, M. H. J., Hochstenbach, L. M. J., Joosten, E. A. J., Tjan-Heijnen, V. C. G., & Janssen, D. J. A. (2016). Update on Prevalence of Pain in Patients With Cancer: 59/84 © 2021 Arteveldehogeschool Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Pain and Symptom Management, 51(6), 1070–1090. https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2015.12.340 van Dongen, S. I., de Nooijer, K., Cramm, J. M., Francke, A. L., Oldenmenger, W. H., Korfage, I. J., Witkamp, F. E., Stoevelaar, R., van der Heide, A., & Rietjens, J. A. C. (2020). Self-management of patients with advanced cancer: A systematic review of experiences and attitudes. Palliative Medicine, 34(2), 160–178. https://doi.org/10.1177/0269216319883976 Vercauteren, K. (2020). De grote hersenen (Module 4 Handelen van kinderen en jongeren, schijf 1, Bachelor ergotherapie editie). Arteveldehogeschool. Verhoef, J., & Kuiper, C. (2019). ZorgBasics - Zorgbasics praktijkgericht onderzoek (2de editie). Boom Lemma. Verhulst, J., & Völker, C. (2018). Angst na kanker (1ste editie). Lannoo. Vilans. (z.d.). Wat betekent zelfmanagement? http://kennisbundel.vilans.nl/zelfmanagement-wat-iszm.html Volksgezondheidenzorg.info. (2021). Kanker | Cijfers & Context | Huidige situatie. https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/kanker/cijfers-context…situatie#:%7E:text=In%202020%20werden%20in%20Nederland,%2C2%20per%201.000%20 vrouwen Wahbeh, H., Sagher, A., Back, W., Pundhir, P., & Travis, F. (2018). A Systematic Review of Transcendent States Across Meditation and Contemplative Traditions. EXPLORE, 14(1), 19– 35. https://doi.org/10.1016/j.explore.2017.07.007 Wahyu Werdani, Y. D. (2017). Effect of mindfullness meditation on stress level and coping mechanism in cancer patients. Folia Medica Indonesiana, 53(1), 33. https://doi.org/10.20473/fmi.v53i1.5488 Wang, F., Eun-Kyoung Lee, O., Feng, F., Vitiello, M. V., Wang, W., Benson, H., Fricchione, G. L., & Denninger, J. W. (2016). The effect of meditative movement on sleep quality: A systematic review. Sleep Medicine Reviews, 30, 43–52. https://doi.org/10.1016/j.smrv.2015.12.001 Wayne, P. M., Lee, M. S., Novakowski, J., Osypiuk, K., Ligibel, J., Carlson, L. E., & Song, R. (2017). Tai Chi and Qigong for cancer-related symptoms and quality of life: a systematic review and 60/84 © 2021 Arteveldehogeschool meta-analysis. Journal of Cancer Survivorship, 12(2), 256–267. https://doi.org/10.1007/s11764-017-0665-5 Wenning, H. (2016, 27 augustus). Posttraumatische groei. Maarsingh & van Steijn. https://www.maarsinghenvansteijn.nl/blog/posttraumatischegroei#:%7E:text=Posttraumatische%20groei%20wordt%20gedefinieerd%20als,meemaken% 20van%20een%20traumatische%20gebeurtenis Whittemore, R., & Knafl, K. (2005). The integrative review: updated methodology. Journal of Advanced Nursing, 52(5), 546–553. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x Wikipedia. (2021a, januari 30). Meditatie. https://nl.wikipedia.org/wiki/Meditatie#Soorten_meditatie Wikipedia. (2021b, maart 20). Hippocrates van Kos. https://nl.wikipedia.org/wiki/Hippocrates_van_Kos Wu, C., Zheng, Y., Duan, Y., Lai, X., Cui, S., Xu, N., Tang, C., & Lu, L. (2019). Nonpharmacological Interventions for Cancer‐Related Fatigue: A Systematic Review and Bayesian Network Meta‐ Analysis. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 16(2), 102–110. https://doi.org/10.1111/wvn.12352 Xu, A., Wang, Y., & Wu, X. (2019). Effectiveness of e‐health based self‐management to improve cancer‐ related fatigue, self‐efficacy and quality of life in cancer patients: Systematic review and meta‐analysis. Journal of Advanced Nursing, 75(12), 3434–3447. https://doi.org/10.1111/jan.14197 Xunlin, N. G., Lau, Y., & Klainin-Yobas, P. (2019). The effectiveness of mindfulness-based interventions among cancer patients and survivors: a systematic review and meta-analysis. Supportive Care in Cancer, 28(4), 1563–1578. https://doi.org/10.1007/s00520-019-05219-9 Yang, T., Qiao, Y., Xiang, S., Li, W., Gan, Y., & Chen, Y. (2018). Work stress and the risk of cancer: A meta‐analysis of observational studies. International Journal of Cancer, 144(10), 2390–2400. https://doi.org/10.1002/ijc.31955 Yang, W. (2018, november). “Begrensd en ont-grensd”. Paradoxen in de veranderende beleving van het lichaam bij kanker en een geleefde spiritualiteit (Proefschrift). Radboud University Leerstoel 61/84 © 2021 Arteveldehogeschool Systematische religiewetenschap. https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/197384/197384.pdf Zelman, M., & Dafnis, E. (2017). Pathologie (8ste editie). Pearson Benelux B.V. Ziekenhuis Gelderse Vallei. (2017, 22 december). Zorgcoördinator oncologisch centrum. https://www.geldersevallei.nl/verwijzer/nieuws-en-agenda/nieuws/Zorgcoo…oncologisch-centrum Zimmermann, F. F., Burrell, B., & Jordan, J. (2018). The acceptability and potential benefits of mindfulness-based interventions in improving psychological well-being for adults with advanced cancer: A systematic review. Complementary Therapies in Clinical Practice, 30, 68– 78. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2017.12.014 Zonnevlecht opleidingen. (z.d.). Cursus docent Mediteren. Zonnevlecht cursussen en opleidingen. https://zonnevlechtopleidingen.nl/cursussen/cursus-docent-mediteren/cur…mediteren

Download scriptie (3.03 MB)
Universiteit of Hogeschool
Arteveldehogeschool Gent
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Ank Eijkelkamp