Jongeren en seksueel grensoverschrijdend gedrag: het oude normaal

Laura
Byn

‘Da’s erg, maar niet zo erg.

Alsof je een ijsje laat vallen.’

Eén op twee Vlaamse jongeren werd al zonder toestemming intiem aangeraakt. En daar komen nog dagelijks getuigenissen bij. Ook Generatie Z worstelt met seksueel grensoverschrijdend gedrag, en zowel daders als slachtoffers reageren vaak schouderophalend. Die banalisering aanpakken, betekent echter ook hun traditionele blik op relaties en seksualiteit aanpakken.

'Ge moet gewoon echt al beginnen wenen voor dat ze stoppen.’

‘Mijn lichaam was gelijk niet meer van mij. Ik ervoer dat meer als een bezit van hem. Dat hij dat had overgenomen van mij.’

‘Als dat gebeurt, is het uw leven dat in elkaar zakt en je weet echt niet waar je naartoe moet.'

Seksueel grensoverschrijdend gedrag laat littekens na bij jonge tieners, van het soort waar ouders zelfs niet aan durven denken. Helaas is er geen eenduidige wonderoplossing voor dergelijke problematiek. Maar met behulp van seksuele scripts – kortweg: cultureel voorgeschreven scenario’s voor seksueel contact - valt alvast een deel van het antwoord te formuleren. Onderzoek bij Vlaamse heterojongeren tussen 16 en 18 jaar toonde namelijk een helder verband aan tussen bepaalde scripts en de manier waarop jongeren tegenover ongewenste seksuele aanrakingen staan.

Will boys be boys?

Van de bevraagde jongeren hanteert het gros een gemengd script. Ze geloven weliswaar in gelijkwaardige rollen voor man en vrouw, maar blijven tegelijk steken in hardnekkige traditionele genderrollen. Te verstaan: mannen behoren dominant te zijn op dates en te allen tijde seks te willen, terwijl de ‘passieve’ vrouw zedig haar grenzen moet bewaken. Tegelijk worstelen vrouwelijke respondenten wel met het schizofrene maatschappijbeeld dat hen vraagt om zich niet alleen zedig maar tegelijk begeerlijk te presenteren. ‘Wat wil de wereld nu eigenlijk van ons?’ Ongewenste aanrakingen op fuiven worden ook genormaliseerd onder jongeren. ‘Ge weet dat er zoveel kan gebeuren met u, gewoon omdat ge effe wilt gaan fuiven.’ Eerder dan er tegenin te gaan, zoeken meisjes dan maar de sterkte van de groep op. ‘We hebben veel regels, zoals om het halfuur een berichtje sturen dat alles oké is.’

Ook de seksuele dubbele standaard blijkt hardnekkig. Zelfs bij jongeren die op zijn minst lippendienst bewijzen aan een gelijkwaardigheid tussen de genders. Zo hanteren jongens bijvoorbeeld nog steeds een puntensysteem om meisjes op te delen, en heten meisjes die meerdere partners hadden nog steeds een slet terwijl jongens in hetzelfde geval eerder als stoer bestempeld worden. ‘Als een jongen veel meisjes heeft gehad dan is het van “oh goed gedaan”, als een meisje dat doet dan is het echt van “oh das een slet en een hoer”.

Erg, maar niet zo erg.

Bij jongeren die er een klassieke, stereotiepe visie op na houden, wordt het pas echt zorgwekkend. Zij blijven niet enkel steken in traditionele genderrollen, maar lijken ook fysiek seksueel grensoverschrijdend gedrag veel vaker te normaliseren. Bedenkelijke ervaringen werden haast gebanaliseerd. ‘Da’s alsof je een ijsje laat vallen. Erg, maar niet zo erg.’ Tegelijk bleken zij ook moeilijker en met meer schroom te spreken over vrouwelijke seksualiteit, grensoverschrijdende gedrag en dies meer.

Wat nu?

Het mag duidelijk zijn dat er geen pasklaar antwoord is. Waar werkelijk nood aan is, is een haast evidente mentaliteitswijziging op het vlak van seksualiteit en relaties. Maar hoe deze wijziging er zal komen, is geen evident te beantwoorden vraag. Een samenspel van media, onderwijs, ouders, de onderzoekswereld en de overheid lijkt het meeste kans op slagen te hebben. Uit de data bleek namelijk dat ouders vaak in het ongewisse waren en dat er op scholen amper een woord gerept werd over toestemming, seksueel grensoverschrijdend gedrag en genderrollen. Enkel door collectief onze schouders te zetten onder een mentaliteitswijziging, kunnen we een einde maken aan deze schouderophalende cultuur.

Bibliografie

  1. Rerefenties
    1. Boeken

Boeije, H. (2010). Analysis in Qualitative Research. Sage Publications Ltd.

Buysse, A., Enzlin, P., Lievens, J., T´Sjoen, G., Van Houtte, M., Vermeersch, H., Dewaele, A., Caen, M., Elaut, E., Vermeire, K., Hellemans, S., Hendrickx, L., Pinxten, W., Symons, K., Vandamme, J., Van Houdenhove, E., Van Caenegem, E., Wierckx, K., dos Santos Santiago, A., Schamp, J., Van Hevele, E., & Brants, S. (2013). Sexpert: basisgegevens van de survey naar seksuele gezondheid in Vlaanderen. Academia Press.

Frans, E., & Franck, T. (2017). Sensoa Vlaggensysteem. Garant.

Gagnon, J. H., & Simon, W. (1973). Sexual conduct: The social sources of human sexuality. Aldine Books.

Hellemans, S. & Buysse, A. (2013). Seksueel grensoverschrijdend gedrag. In Ann Buysse, M. Caen, A. Dewaele, P. Enzlin, J. Lievens, G. T’Sjoen, M. Van Houtte, et al. (Eds.), Seksuele gezondheid in Vlaanderen (pp. 217–240). Academia Press.

Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). Qualitative Research Methods. Sage Publications Ltd.

Hill, C. & Kearl, M. A. (2011). Crossing the line: Sexual harassment at school. AAUW

Hill, J. P. , & Lynch, M. E. (1983). The intensification of gender-related role expectations during early adolescence. In J. Brooks-Gunn & A. Petersen (Eds.), Girls at puberty. (pp201-228). Plenum.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd ed.). Sage Publications Ltd.

Mortelmans, D. (2007). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden. Acco.

Stevens, L. & De Boeck, M. (2020) Hoofdstuk 1: Seks in het strafrecht. In K. Goethals, M. DeBoeck, T. Dilliën, W. Huys, & A. Nuyts (reds.). Handboek behandeling van seksueel afwijkend gedrag. (pp. 11-37). Gompel & Svacina

Tolman, D. (2002). Dilemmas of desire: Teenage girls talk about sexuality. Harvard University Press.

Carpenter, L., & DeLamater, J. (Eds.). (2012). Sex for Life: From Virginity to Viagra, How Sexuality Changes Throughout Our Lives. NYU Press.

Wiederman, M. W. (2015). Sexual script theory: past, present and future. In J. DeLamater & R.F. Plante, Handbooks of sociology and social research. Handbook of the sociology of sexualities. (pp. 7–22). Springer International Publishing AG.

    1. Tijdschriftartikelen

Armstrong, E., England, P., & Fogarty, A. C. K. (2012). Accounting for Women’s Orgasm and Sexual Enjoyment in College Hookups and Relationships. American Sociological Review, 77(3), 435–462.

Aubrey, J. S., Yan, K., Terán, L., & Roberts, L. (2019). The Heterosexual Script on Tween, Teen, and Young-Adult Television Programs: A Content Analytic Update and Extension. The Journal of Sex Research, 57(9), 1134–1145.

Barbara, G., Collini, F., Cattaneo, C., Facchin, F., Vercellini, P., Chiappa, L., & Kustermann, A. (2017). Sexual Violence Against Adolescent Girls: Labeling It to Avoid Normalization. Journal of Women’s Health, 26(11), 1146–1149.

Bem, S. L. (1974). The measurement of psychological androgyny. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42, 155-162.

Bem, S. L. (1981). Gender Schema Theory: A Cognitive Account of Sex Typing. Psychological Review, 88(4), 354-364.

Bergen, N., & Labonté, R. (2019). “Everything Is Perfect, and We Have No Problems”: Detecting and Limiting Social Desirability Bias in Qualitative Research. Qualitative Health Research, 30(5), 783–792.

Berman, H., McKenna, K., Arnold, C. T., Taylor, G., & MacQuarrie, B. (2000). Sexual Harassment: Everyday Violence in the Lives of Girls and Women. Adv Nurs Sci, 22(4), 32–46.

Boeije, H. (2002). A Purposeful Approach to the Constant Comparative Method in the Analysis of Qualitative Interviews. Quality & Quantity, 36, 391–409.

Brechwald, W. A., & Prinstein, M. J. (2011). Beyond Homophily: A Decade of Advances in Understanding Peer Influence Processes. Journal of Research on Adolescence, 21(1), 166–179.

Bryant, A.L. (1993). Hostile Hallways: The AAUW Survey on Sexual Harassment in America's Schools. Journal of School Health, 63(8), 355-357.

Cislaghi, B., & Heise, L. (2019). Gender norms and social norms: differences, similarities and why they matter in prevention science. Sociology of Health & Illness, 42(2), 407–422.

Conley, A. H., Overstreet, C. M., Hawn, S. E., Kendler, K. S., Dick, D. M., & Amstadter, A. B. (2016). Prevalence and predictors of sexual assault among a college sample. Journal of American College Health, 65(1), 41–49.

D’Abreu, L. C. F., & Krahé, B. (2014). Predicting sexual aggression in male college students in Brazil. Psychology of Men & Masculinity, 15(2), 152–162.

D'Abreu, L. C. F., & Krahé, B. (2016). Vulnerability to sexual victimization in female and male college students in Brazil: Cross-sectional and prospective evidence. Archives of Sexual Behavior, 45(5), 1101–1115.

Daigle, L. E., Fisher, B. S., & Cullen, F. T. (2008). The Violent and Sexual Victimization of College Women. Journal of Interpersonal Violence, 23(9), 1296–1313.

De Haas, S. (2012). Seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren en volwassenen in Nederland. Tijdschrift voor Seksuologie, 36(2), 136-145.

Dinklo, I. (2006). Fabels en feiten over kwalitatieve onderzoeksresultaten: Hardnekkige misverstanden over generaliseren van kwalitatieve onderzoeksuitkomsten. Kwalon 32, 11(2), 35-43.

Driesmans, K., Vandenbosch, L., & Eggermont, S. (2015). Playing a Videogame with a Sexualized Female Character Increases Adolescents’ Rape Myth Acceptance and Tolerance Toward Sexual Harassment. Games for Health Journal, 4(2), 91–94.

Eaton, A. A., & Rose, S. (2011). Has Dating Become More Egalitarian? A 35 Year Review Using Sex Roles. Sex Roles, 64(11–12), 843–862.

Emmerink, P. M. J., van den Eijnden, R. J. J. M., ter Bogt, T. F. M., & Vanwesenbeeck, I. (2017). A Scale for the Assessment of Sexual Standards Among Youth: Psychometric Properties. Archives of Sexual Behavior, 46(6), 1699–1709.

Emmerink, P. M. J., Vanwesenbeeck, I., Van den Eijnden, R. J. J. M., & Ter Bogt, T. F. M. (2016). Psychosexual correlates of sexual double standard endorsement in adolescent sexuality. The Journal of Sex Research, 53(3), 286-297.

Emmerink, P., Vanwesenbeeck, I., van den Eijnden, R., van Lankveld, J., & Ter Bogt, Tom. (2018). Een verkenning van de seksuele dubbele standaard bij adolescenten en jongvolwassenen in Nederland. TvS, 42(1), 8-13.

Fineran, S., & Bennett, L. (1999). Gender and Power Issues of Peer Sexual Harassment Among Teenagers. Journal of Interpersonal Violence, 14(6), 626–641.

Finn, J. (1986). The relationship between sex role attitudes and attitudes supporting marital violence. Sex Roles, 14(5–6), 235–244.

Fitzpatrick, M. K., Salgado, D. M., Suvak, M. K., King, L. A., & King, D. W. (2004). Associations of Gender and Gender-Role Ideology With Behavioral and Attitudinal Features of Intimate Partner Aggression. Psychology of Men & Masculinity, 5(2), 91–102

Flack, W. F., Daubman, K. A., Caron, M. L., Asadorian, J. A., D’Aureli, N. R., Gigliotti, S. N., Hall, A. T., Kiser, S., & Stine, E. R. (2007). Risk Factors and Consequences of Unwanted Sex Among University Students. Journal of Interpersonal Violence, 22(2), 139–157.

Ford, J. (2020). Unwanted Sex on Campus: The Overlooked Role of Interactional Pressures and Gendered Sexual Scripts,  Qual Sociol44(1), 31–53.

Gådin, K. G. (2012). Sexual Harassment of Girls in Elementary School. Journal of Interpersonal Violence, 27(9), 1762–1779.

Gådin, K. G., & Stein, N. (2017). Do schools normalise sexual harassment? An analysis of a legal case regarding sexual harassment in a Swedish high school. Gender and Education, 31(7), 920–937

Garcia, J. R., Reiber, C., Massey, S. G., & Merriwether, A. M. (2012). Sexual Hookup Culture: A Review. Review of general psychology : journal of Division 1, of the American Psychological Association16(2), 161–176.

Gómez Berrocal, M. D. C., Vallejo-Medina, P., Moyano, N., & Sierra, J. C. (2019). Sexual Double Standard: A Psychometric Study From a Macropsychological Perspective Among the Spanish Heterosexual Population. Frontiers in Psychology, 10.

Grubb, A., & Turner, E. (2012). Attribution of blame in rape cases: A review of the impact of rape myth acceptance, gender role conformity and substance use on victim blaming. Aggression and Violent Behavior, 17(5), 443–452.

Guest, G., Namey, E., & Chen, M. (2020). A simple method to assess and report thematic saturation in qualitative research. PLOS ONE, 15(5), e0232076.

Hamilton, L., & Armstrong, E. A. (2009). Gendered Sexuality in Young Adulthood. Gender & Society, 23(5), 589–616.

Harrendorf, S. (2012). Offence Definitions in the European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics and Their Influence on Data Quality and Comparability, Eur J Crim Policy Res, 18, 23-53.

Heldens, J., & Reysoo, F. (2005). De kunst van het interviewen: reflecties op het interview met een guide. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek in Nederland, 10(30), 106-121.

Heldman, C., & Wade, L. (2010). Hook-Up Culture: Setting a New Research Agenda. Sexuality Research and Social Policy, 7(4), 323–333.

Hlavka, H. R. (2014). Normalizing Sexual Violence: Young Women Account for Harassment and Abuse. Gender & Society, 28(3), 337–358.

Hughes, R. and Huby, M. (2002) The application of vignettes in social and nursing research. Journal of Advanced Nursing, 37(4), 382-386.

Hust, S. J. T., Rodgers, K. B., & Bayly, B. (2017). Scripting Sexual Consent: Internalized Traditional Sexual Scripts and Sexual Consent Expectancies Among College Students. Family Relations, 66(1), 197–210.

Hust, S. J. T., Rodgers, K. B., Ebreo, S., & Stefani, W. (2016). Rape Myth Acceptance, Efficacy, and Heterosexual Scripts in Men’s Magazines: Factors Associated With Intentions to Sexually Coerce or Intervene. Journal of Interpersonal Violence, 34(8), 1703–1733.

Kaltiala-Heinoa, R., Saviojaa, H., Fröjdd, S. & Marttunene M. (2018). Experiences of sexual harassment are associated with the sexual behavior of 14- to 18-year-old adolescents, Child Abuse & Neglect, 77, 46-57.

Keddie, A. (2009). ‘Some of those girls can be real drama queens’: issues of gender, sexual harassment and schooling. Sex Education, 9(1), 1–16.

Kim, J. L., Lynn Sorsoli, C., Collins, K., Zylbergold, B. A., Schooler, D., & Tolman, D. L. (2007). From Sex to Sexuality: Exposing the Heterosexual Script on Primetime Network Television. Journal of Sex Research, 44(2), 145–157.

Krahé, B., Bieneck, S. & Scheinberger-Olwig, R. (2007). The Role of Sexual Scripts in Sexual Aggression and Victimization. Arch Sex Behav, 36(5), 687–701.

Krahé, B., Bieneck, S., & Scheinberger-Olwig, R. (2007). Adolescents' Sexual Scripts: Schematic Representations of Consensual and Nonconsensual Heterosexual Interactions, Journal of Sex Research, 44(4), 316-327.

Krahé, B., Tomaszewska, P., Kuyper, L., & Vanwesenbeeck, I. (2014). Prevalence of sexual aggression among young people in Europe: A review of the evidence from 27 EU countries. Aggression and Violent Behavior, 9(5), 545-558.

Kreager, D. A. & Staff, J. (2009). The sexual double standard and adolescent peer acceptance. Social Psychology Quarterly, 72(2), 143-164.

Kuyper, L., de Wit, J., Adam, P., Woertman, L. & van Berlo, W. (2010). Grensoverschrijdende seksuele ervaringen en gedragingen onder jongeren. De belangrijkste resultaten uit het onderzoek ‘Laat je nu horen!’ 2010, Tijdschrift voor Seksuologie, 34, 90-103.

Kyes, K. B., Brown, I. S., & Pollack, R. H. (1991). The Effect of Exposure to a Condom Script on Attitudes Toward Condoms. Journal of Psychology & Human Sexuality, 4(1), 21–36.

Mahalik, J. R., Locke, B. D., Ludlow, L. H., Diemer, M. A., Scott, R. P. J., Gottfried, M., & Freitas, G. (2003). Development of the Conformity to Masculine Norms Inventory. Psychology of Men & Masculinity, 4(1), 3–25. 

Mahalik, J. R., Morray, E. B., Coonerty-Femiano, A., Ludlow, L. H., Slattery, S. M., & Smiler, A. (2005). Development of the Conformity to Feminine Norms Inventory. Sex Roles, 52(7–8), 417–435.

Malterud, K. (2001). Qualitative research: standards, challenges, and guidelines. The Lancet, 358(9280), 483–488.

Marshall, E. A., Miller, H. A., & Bouffard, J. A. (2018). Bridging the Theoretical Gap: Using Sexual Script Theory to Explain the Relationship Between Pornography Use and Sexual Coercion. Journal of Interpersonal Violence, 36(9–10), NP5215–NP5238.

Marston, C., & King, E. (2006). Factors that shape young people’s sexual behaviour: a systematic review. The Lancet, 368(9547), 1581–1586.

Masters, T., Casey, E., Wells, E., & Morrison, D. M. (2013) Sexual Scripts among Young Heterosexually Active Men and Women: Continuity and Change, Journal of Sex Research, 50(5), 409-420,

Maxwell, C., Robinson, A, & Post, L. (2003). The Nature and Predictors of Sexual Victimization and Offending Among Adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 32(6), 465–477.

Maxwell, Claire. (2007). 'Alternative' Narratives of Young People's Heterosexual Experiences in the UK. Sexualities. 10(5). 539-558.

McCarry, M., & Lombard, N. (2016). Same Old Story? Children and Young People’s Continued Normalisation of Men’s Violence against Women. Feminist Review, 112(1), 128–143.

Mellgren, C., Andersson, M., & Ivert, A. K. (2017). “It Happens All the Time”: Women’s Experiences and Normalization of Sexual Harassment in Public Space. Women & Criminal Justice, 28(4), 262–281.

Moreau, C., Li, M., De Meyer, S., Vu Manh, L., Guiella, G., Acharya, R., Bello, B., Maina, B., & Mmari, K. (2018). Measuring gender norms about relationships in early adolescence: Results from the global early adolescent study. SSM - population health, 7, 100314.

Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2013). Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 42(5), 533–544.

Peterson, Z. D., Voller, E. K., Polusny, M. A., & Murdoch, M. (2011). Prevalence and consequences of adult sexual assault of men: Review of empirical findings and state of the literature. Clinical Psychology Review, 31(1), 1–24.

Reiss I. (1956). The double standard in premarital sexual intercourse: A neglected concept. Social Forces, 34(3), 224–230.

Romito, P. & Grassi, M. (2007). Does violence affect one gender more than the other? The mental health impact of violence among male and female university students. Social Science & Medicine, 65(6), 1222-1234.

Rousseau, A., Beyens, I., Eggermont, S., & Vandenbosch, L. (2016). The Dual Role of Media Internalization in Adolescent Sexual Behavior. Archives of Sexual Behavior, 46(6), 1685–1697.

Sakaluk, J. K., Todd, L. M., Milhausen, R., Lachowsky, N. J., & Undergraduate Research Group in Sex. (2013). Dominant Heterosexual Sexual Scripts in Emerging Adulthood: Conceptualization and Measurement. The Journal of Sex Research, 51(5), 516–531.

Sanchez, D. T., Crocker, J., & Boike, K. R. (2005). Doing Gender in the Bedroom: Investing in Gender Norms and the Sexual Experience. Personality and Social Psychology Bulletin, 31(10), 1445–1455.

Sanchez, D. T., Fetterolf, J. C., & Rudman, L. A. (2012). Eroticizing Inequality in the United States: The Consequences and Determinants of Traditional Gender Role Adherence in Intimate Relationships. The Journal of Sex Research, 49(2–3), 168–183.

Santana, M. C., Raj, A., Decker, M. R., La Marche, A., & Silverman, J. G. (2006). Masculine Gender Roles Associated with Increased Sexual Risk and Intimate Partner Violence Perpetration among Young Adult Men. Journal of Urban Health, 83(4), 575–585.

Schuster, I., & Krahé, B. (2019a). Predicting sexual victimization among college students in Chile and Turkey: A cross-cultural analysis. Archives of Sexual Behavior48(8), 2565–2580. 

Schuster, I., & Krahé, B. (2019b). Predictors of sexual aggression perpetration among male and female college students: Cross-cultural evidence from Chile and Turkey. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 31(3), 318–343.

Seabrook, R. C., Ward, L. M., Reed, L., Manago, A., Giaccardi, S., & Lippman, J. R. (2016). Our Scripted Sexuality: The Development and Validation of a Measure of the Heterosexual Script and Its Relation to Television Consumption. Emerging Adulthood, 4(5), 338–355.

Shen, A. C. T., Chiu, M. Y. L., & Gao, J. (2012). Predictors of dating violence among Chinese adolescents: The role of gender-role beliefs and justification of violence. Journal of Interpersonal Violence, 27(6), 1066-1089.

Simon, W., & Gagnon, J.H. (1986). Sexual scripts: Permanence and change. Arch Sex Behav, 15(2), 97–120.

Sinko, L., Munro-Kramer, M., Conley, T., & Saint Arnault, D. (2020). Internalized Messages: The Role of Sexual Violence Normalization on Meaning-making after Campus Sexual Violence. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 30(5),1–21.

Sutton, T. E., & Simons, L. G. (2014). Sexual Assault Among College Students: Family of Origin Hostility, Attachment, and the Hook-Up Culture as Risk Factors. Journal of Child and Family Studies, 24(10), 2827–2840.

Suvivuo, P., Tossavainen, K., & Kontula, O. (2010). ‘‘Can there be such a delightful feeling as this?’’ Variations of sexual scripts in Finnish girls’ narratives. Journal of Adolescent Research, 25(5), 669–689.

Tillyer, M. S., Wilcox, P., & Gialopsos, B. M. (2010). Adolescent school-based sexual victimization: Exploring the role of opportunity in a gender-specific multilevel analysis. Journal of Criminal Justice, 38(5), 1071–1081.

Timmermans, E., & Van den Bulck, J. (2018). Casual Sexual Scripts on the Screen: A Quantitative Content Analysis. Archives of Sexual Behavior, 47(5), 1481–1496.

Tolman, D. L., & McClelland, S. I. (2011). Normative Sexuality Development in Adolescence: A Decade in Review, 2000–2009. Journal of Research on Adolescence, 21(1), 242–255.

Tolman, D. L., Spencer, R., Rosen-Reynoso, M., & Porche, M. V. (2003). Sowing the Seeds of Violence in Heterosexual Relationships: Early Adolescents Narrate Compulsory Heterosexuality. Journal of Social Issues, 59(1), 159–178.

Tomaszewska, P. & Krahé, B. (2016). Attitudes towards sexual coercion by Polish high school students: links with risky sexual scripts, pornography use, and religiosity. Journal of Sexual Aggression, 22, 1-17.

Tomaszewska, P., & Krahé, B. (2018). Predictors of sexual aggression victimization and perpetration among Polish university students: A longitudinal study. Archives of Sexual Behavior, 47(2), 493-505.

Truman, D. M., Tokar, D. M., & Fischer, A. R. (1996). Dimensions of Masculinity: Relations to Date Rape Supportive Attitudes and Sexual Aggression in Dating Situations. Journal of Counseling & Development, 74(6), 555–562

Van Damme, E., & Biltereyst, D. (2013). Let’s talk about sex: audience research of Flemish teenage television viewers and their view on sexuality. Journal of Youth Studies, 16(3), 287–303.

van Hartingsveldt, C., & van Ditzhuijzen, J. (2018). De relatie tussen seksuele genderrol-stereotypen en het aanhangen van mythes rond seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren: Een pilootstudie. Tijdschrift voor seksuologie, 42(3).

Vega-Gea, E., Ortega-Ruiz, R., & Sánchez, V. (2016). Peer sexual harassment in adolescence: Dimensions of the sexual harassment survey in boys and girls. International Journal of Clinical and Health Psychology, 16(1), 47–57.

Ward, L. M., Grower, P., & Reed, L. A. (2021). Living Life as the Bachelor/ette: Contributions of Diverse Television Genres to Adolescents’ Acceptance of Gendered Sexual Scripts. The Journal of Sex Research, 1–13.

Wiederman, M. W. (2005). The Gendered Nature of Sexual Scripts. The Family Journal, 13(4), 496–502.

Young, A., Grey, M., & Boyd, C. (2009). Adolescents’ Experiences of Sexual Assault by Peers: Prevalence and Nature of Victimization Occurring Within and Outside of School. Youth Adolescence, 38(8), 1072–1083.

    1. Overige

Berten, H., & Van Rossem, R. (2010). Jongeren en seksualiteit : een structurele benadering van context- en peer invloedseffecten in de adolescentie.

Bolhaar, H. J., Bleeker, M. W., Bos, N. N. D., Broere, R. H. L., de Jong, R., & Menenti, L. M. E. (2018). Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2013-2017. Nationaal Rapporteur.

Devos, S. (2018). Pornografiegebruik en seksuele genderstereotypering bij adolescenten. De rol van geslacht, opleidingsniveau en peers.

International Centre for Reproductive Health. (2020). Resultaten vragenlijst Mondiaal onderzoek over Jonge Adolescenten - Global Early Adolescent Study. https://www.icrhb.org/storage/attachments/attachment/57.pdf?t=1602148943

Kinderrechtencommissariaat. (2011). Geweld gemeld en geteld. Aanbevelingen in de aanpak van geweld tegen kinderen en jongeren. https://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/dossier_geweld_09_2011.pdf

Lesgeven over grenzen en weerbaarheid: lestips - . . . (z.d.). Sensoa. https://www.sensoa.be/lesgeven-over-grenzen-en-weerbaarheid

Maes, C. (2018). #MeToo? Het verband tussen pornografiegebruik enerzijds en genderstereotypen, de acceptatie van verkrachtingsmythes en een negatieve attitude tegenover de #MeToo beweging bij Vlaamse adolescenten anderzijds.

Trinh, S.L. (2014). A Mixed-Methods Exploration of Peer Communications of Sexual Scripts and Emerging Adults’ Sexual Attitudes and Behaviors.

Van Haeken, S., Verdonck, E. & Groenen, A. (2018). Geweld, gemeten en geteld. Aanbevelingen in de aanpak van geweld tegen kinderen en jongeren.  https://kics.sport.vlaanderen/wetenschappelijkonderzoek/Documents/190222_Geweld_Geteld_DEP_WVG.pdf

Download scriptie (898.56 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Gert Vermeulen