Kneed je klas tot een koor!

Martijn
Storme
  • Myrthe
    Van Steenlandt
  • Jonas
    Van De Velde
  • Martijn
    Storme

Tijdens onze stages in het secundair onderwijs merkten we dat klassikaal zingen in de lessen muziek voor veel jongeren een verplicht nummer is. Heel wat leerlingen haakten af, durfden niet te zingen en ook het zangresultaat stelde ons vaak niet helemaal tevreden. Nochtans biedt samen zingen heel wat voordelen op fysiek, cognitief en vooral sociaal vlak. Onder de naam ‘De Troubadours’ wilden we de problemen tijdens het zingen onder handen nemen en het zangplezier nieuw leven inblazen.

image 515De aanpak

We gingen aan de slag vanuit deze onderzoeksvraag:  ‘Welke strategieën kan een MO-leerkracht inzetten om moeilijkheden tijdens het vocaal musiceren in de eerste graad te verhelpen en de kwaliteit van het zingen te bevorderen?’

Om na te gaan welke moeilijkheden er leven tijdens het zingen, verspreidden we een enquête voor muziekleerkrachten uit de eerste graad secundair onderwijs. Uit deze bevraging bleek dat er op vier verschillende vlakken problemen opduiken: durf en motivatie, zangtechniek, intonatie en meerstemmigheid.

Om oplossingen te vinden voor deze pijnpunten, bestudeerden we de vakliteratuur en namen we interviews af met praktijkexperts, voortbouwend op onze eigen kennis, ervaringen en reeds opgedane expertise.

De uitwerking

Vervolgens zetten we alle input om in krachtige tips en oefeningen gericht op muziekleerkrachten in de eerste graad van het secundair onderwijs. We gaven het geheel vorm op een authentieke wijze. In korte filmpjes bespraken we de tips en demonstreerden we een aantal oefeningen. Al dit materiaal kwam terecht op onze website en op sociale media.

Corona en toekomst

Helaas konden we door de coronapandemie  enkele stappen uit het onderzoek niet uitvoeren. Het was niet mogelijk om klasbezoeken en uittestfases  te organiseren. In een ideale wereld, en misschien in de toekomst, trekken De Troubadours rond door het Vlaamse schoollandschap. 

We wensen dat muziekleerkrachten met onze tips weer de moed en ‘goesting’ zullen vinden om in elke les samen met hun leerlingen de longen uit hun lijf te zingen. Zo kunnen ze een resultaat boeken dat het algemeen welbevinden van de jongeren alleen maar ten goede komt. We koesteren hoop dat zingen een prominente en erkende plaats kan krijgen binnen het (muziek)onderwijs.

De drie Troubadours en enkele leerlingen

 

Bibliografie

·        Bak, S. (2017, 26 maart). Reflective Sunday: durven zingen & kwetsbaar zijn als zanger(es). Saskia

·        Bak. https://www.saskiabak.nl/durven-zingen-kwetsbaar-zijn-als-zangeres/

·        Bulckaert, W. (2020, 9 maart). Muziek in de klas: meer dan liedjes zingen. Klasse.

https://www.klasse.be/132451/muziek-klas-meer-dan-liedjes-zingen/

·        De Bruyckere, P. (2015, 10 februari). Bijna iedereen zou kunnen leren zingen (onderzoek). X, Y of Einstein? https://pedrodebruyckere.blog/2015/02/10/bijna-iedereen-zou-kunnen-lere…

·        Macdonald, R., & Kreutz, G. (2013). Music, Health, and Wellbeing (1ste ed.). Oxford University Press.

·        Sing Ireland. (z.d.). Youth Singing Development | Sing Ireland. Geraadpleegd op 4 mei 2021, van https://www.singireland.ie/youth/youth-development-singing

·        The Whole Picture. (z.d.). Zingen in de klas: Durf jij je stem te laten horen? / Blog & artikelen.

Geraadpleegd op 2 mei 2021, van https://www.barlenoble.nl/blog-artikelen/zingen-in-deklas-durf-jij-je-s…

·        Veys, T. (2012). MIND THE VOICE (1ste ed.). Lannoo.

·        Broeck, A. V. D. (2020). Zing! Van Halewyck.

·        De Bonth, C., Bomhof, G., Aussems, L., & Vrolijk, R. (2017). Handleiding Zing’es voor

groepsleerkrachten en pabostudenten. LKCA.

·        De Rouck, M., & Defrancq, P. (2019). Muzikale opvoeding vakdidactiek. Arteveldehogeschool Gent.

·        KOV. (z.d.). Muzikale opvoeding. pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen. Geraadpleegd op 17 oktober 2020, van https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/

·        Van de Pol, B. (2013). Zingen is geluk (Heruitgave ed.). De Bezige Bij.

·        Gelin, M. (2021, 2 januari). Durven zingen: hoe doe je dat? Zangles met Maggie.

https://zanglesmetmaggie.be/durven-zingen/

·        Goossen, P. (2018, 15 oktober). Zingen in je klas? Brrr of jaaa? duits.de/docenten.

https://www.duits.de/docenten/2018/10/15/zingen-in-je-klas-brrr-of-jaaa/

·        Leskwartier. (2018, 26 januari). Leskwartier | Stemgebruik in de klas.

https://www.leskwartier.nl/2015/08/01/stemgebruik-in-de-klas/

·        Koelewijn, J. (2020, 11 juni). Zingen als therapie. Online Muziek Academie.

https://onlinemuziekacademie.nl/zingen-als-therapie/

·        Muziekonderwijs.nl. (z.d.). Leer zingen - Lees meer over zingen en de technieken. Geraadpleegd op 1juni 2021, van https://muziekonderwijs.nl/muziek/leer-zingen/

·        Online muziek academie. (2021, 7 maart). Vals zingen, hoe komt het en hoe leer je het af?

https://onlinemuziekacademie.nl/vals-zingen/

·        Orkest in de Klas. (z.d.). Zingen in de Klas. Geraadpleegd op 14 november 2020, van

https://www.orkestindeklas.nl/nl/page/434/zingen-in-de-klas

·        Overmars, M. (z.d.). Vrijeschoolliederen artikelen | vrijeschool leerplan | het vrijeschoolleerplan muziek (klas 1 tm 6) in een notendop. Vrijeschoolliederen. Geraadpleegd op 14 oktober 2020, van https://www.vrijeschoolliederen.nl/artikelen/vrijeschool-leerplan/hetvr…

·        Redactie wij-leren.nl. (2017, 10 augustus). Kan muziek(onderwijs) kinderen met

taalontwikkelingsstoornissen helpen? wij-leren.nl. https://wij leren.nl/muziekonderwijshulpmiddel-taalontwikkelingsstoornissen-taalvaardigheid.php

·        Van Lint, R. (2020, 11 november). Beter leren zingen met deze 10 tips. Roosmarijn van Lint. https://roosmarijnvanlint.nl/beter-leren-zingen

·        Veys, T. (2019, 24 mei). START TO SING! - Zangles voor jonge starters tussen 8–14 jaar. Mind The

·        Voice. https://www.mindthevoice.be/2020/01/01/iedereenkanlerenzingen/

·        Vis, A. (2020, 19 februari). Korte zangworkshop. Muzikantine. https://www.muzikantine.nl/kortezangworkshop/

·        Klasse. (2016, 15 december). Bang om te zingen voor de klas? Zo overwin je je angst. [Video].

YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=GH9xQofk3cY&ab

·        Meerstemmigheid in de klas. (2015, 11 augustus). [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=YbqA8a1I55Q&ab

·        Schundler, S. A. (2018, 3 augustus). Why does your voice change as you get older? TED Talks.

ted.com/talks/shaylin_schundler_why_does_your_voice_change_as_you_get_older

·        Universal Voice Institute. (2020, 10 juni). De stemkarakters in het Universal Voice System: Speech, Belting, Whisper en Classical [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=evotNBbUYD0&ab

Download scriptie (2.41 MB)
Universiteit of Hogeschool
Arteveldehogeschool Gent
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Johannes Dewilde
Thema('s)