Antwerpen, een versplinterde maatschappij?

Kamil
Bernaerts

“Ik heb geen duidelijk, geen eenduidig gevoel meer. En dat maakt ook dat ik soms, als ik daar te hard op doordenk, spijt heb dat ik kinderen heb gemaakt. Dat ik die op deze wereld nu moet grootbrengen. En dat had ik vroeger minder. Ik was minder boos op de maatschappij. En ik heb nu meer het gevoel dat [...] de maatschappij versplinterd is.” (Quote uit een van de uitgevoerde interviews)

Hoewel meningsverschillen normaal en nodig zijn in een gezonde democratie, lijkt discussiëren vandaag op een loopgravenoorlog. Je moet voor of tegen zijn, een compromis is onmogelijk. Extreme standpunten worden alleen maar extremer, en alternatieve ideeën worden niet meer gehoord. Met bitsige discussies over vaccinaties, racisme of klimaatverandering – om maar enkele actuele voorbeelden te noemen – lijkt ook ons land niet aan polarisatie te kunnen ontsnappen.

Wat doet dat met de samenleving? Valt onze maatschappij door zo’n sterke verdeeldheid uit elkaar? Deze masterproef zocht voor het eerst antwoorden op die treffende vraag. Met een zorgvuldige analyse van zowel interviews als een vragenlijst met 265 mensen uit de provincie Antwerpen, maakt het een balans op.

Sociale cohesie in Antwerpen: van het individuele tot het gemeenschappelijke niveau

Om te meten of de maatschappij inderdaad versplintert, werd de term ‘sociale cohesie’ gebruikt. Kort gezegd betekent dit de graad waarin men, ondanks alle onderlinge verschillen, verbonden is met andere burgers in de maatschappij. Zoals blijkt uit de resultaten, kan men die verbondenheid op twee verschillende manieren ervaren.

Op het individuele niveau, aan de ene kant, gaat het over dichte vrienden, familie of buren. Hoe sterk zulke kleine groepen aan elkaar hangen, wordt bepaald door dingen als de hoeveelheid en intensiteit van relaties, of hoe vaak mensen met elkaar afspreken. Een sterke individuele cohesie lijkt daarom op een sterk sociaal netwerk.

De tweede vorm, aan de andere kant, doet zich voor op het niveau van de gemeenschap. Dat wil zeggen, tussen alle mensen die men niet persoonlijk kent maar waar men wel een groter geheel mee vormt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een stad, provincie of land. Samenhang bestaat hier niet uit veel of sterke connecties, maar uit het ervaren van een gemeenschappelijke identiteit, of het gevoel hebben zich ergens thuis te voelen. In tegenstelling tot de individuele vorm van sociale cohesie, hangt de bredere samenleving dus voornamelijk aan elkaar door een gevoel van verbondenheid.

Infographic sociale cohesie.

Het effect van polarisatie op sociale cohesie: een tweesnijdend zwaard

Nu, wat gebeurt er met die verbondenheid als de maatschappij polariseert? Neemt de samenhang daardoor af? Ja en nee, zo blijkt uit de resultaten. Er zijn namelijk drie vormen van polarisatie, die elk op een andere manier effect hebben op sociale cohesie (zie onderstaande grafiek).

In de eerste soort van polarisatie zijn mensen onderling verdeeld door extreem verschillende standpunten (hier rationele polarisatie genoemd). Deze vorm doet de verbondenheid met de bredere maatschappij afnemen. Opvallend genoeg echter, hebben zulke standpunten daarentegen geen effect op hoe het individuele sociale netwerk samenhangt. Extreme tegenstellingen zorgen er dus voor dat mensen zich minder sterk verbonden voelen met de bredere samenleving, maar beïnvloeden individuele relaties tussen vrienden of familie niet.

In de tweede categorie van polarisatie zijn mensen zo verdeeld dat ze niet meer willen spreken met groepen waar ze het niet mee eens zijn (gepolariseerd gedrag). In dat geval vermindert zowel de samenhang in dichte kring, als met de bredere maatschappij. Mensen die contact met tegengestelde groepen weigeren, riskeren namelijk sociaal geïsoleerd te raken.

Het meest opvallende patroon, tot slot, vond dit onderzoek bij mensen met negatieve oordelen en sterk negatieve gevoelens tegenover anderen (gepolariseerde houding). In deze vorm van polarisatie hebben mensen zo’n kwalijk beeld over bepaalde groepen, dat ze er boosheid, wrok of haat tegen voelen. Niet geheel onverwacht doet die houding de verbondenheid met de bredere maatschappij verslappen. De groepen waartegen men zo’n sterke negativiteit voelt, maken immers deel uit van die maatschappij. Echter, dit onderzoek vond tegelijkertijd dat zo’n kwade gevoelens de samenhang in dichte kring versterken. Met andere woorden, een gepolariseerde houding maakt dat het gevoel van samenhang met de bredere maatschappij afneemt, maar smeedt wel hechtere banden in kleine groep.

Infographic effecten polarisatie op sociale cohesie.

Maatschappelijke polarisatie beïnvloedt dus wel degelijk de hechtheid van individuele sociale netwerken, en de algemene verbondenheid met de bredere samenleving. Zowel vanuit de statistische analyse als op basis van de uitgebreide interviews, tonen de resultaten in Antwerpen dan ook aan dat het algemene gevoel van verbondenheid zoekraakt.

Valt de Antwerpse maatschappij uit elkaar?

Kan er dus gezegd worden dat de Antwerpse maatschappij uit elkaar valt? In kleine groepen lijkt de invloed van polarisatie al bij al mee te vallen: deze vorm van verbondenheid brokkelt alleen af als mensen weigeren nog te praten met de groepen waarmee ze het niet eens zijn. Sterker nog, bij een gepolariseerde houding neemt de samenhang op het individuele niveau zelfs toe.

Het gevoel van maatschappelijke verbondenheid, daarentegen, gaat ontegensprekelijk achteruit. Bij elke vorm van polarisatie (extreme standpunten, verminderd contact, of negatieve emoties tegenover andere groepen) zwakt de maatschappelijke samenhang af. Op het breder niveau lijkt polarisatie dus wel degelijk de Antwerpse maatschappij te versplinteren. En hoewel dit onderzoek beperkt is tot slechts één provincie, zijn de bevindingen van deze masterproef een duidelijke waarschuwing voor de gezondheid van onze democratie in het algemeen.

Bibliografie

ADDIN Mendeley Bibliography CSL_BIBLIOGRAPHY Addeo, F., Diana, P., Bottoni, G., & Esposito, M. (2017). Social Cohesion in the Time of Crisis: An Empirical Research on EU Member States. Athens Journal of Social Sciences, 4(3), 229–248. https://doi.org/10.30958/ajss.4-3-2

Almond, G. A., & Verba, S. (1989). The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations (3rd ed.). Newbury Park. https://doi.org/10.2307/2128017

Anderson, B. (1983). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso.

Applebaum, A. (2018). A Warning From Europe: The Worst is Yet to Come. Retrieved November 19, 2020, from https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/10/poland-polarizatio…

Baldassarri, D., & Bearman, P. (2007). Dynamics of Political Polarization. American Sociological Review, 72(5), 784–811.

Belga. (2019). Politicoloog Dave Sinardet: “Triomf van radicale, afgang van traditionele partijen.” Retrieved January 9, 2021, from https://www.knack.be/nieuws/belgie/politicoloog-dave-sinardet-triomf-va…

Berger-Schmitt, R. (2000). Social Cohesion as an Aspect of the Quality of Societies: Concept and Measurement (EuReporting Working Paper No. 14). ZUMA. Mannheim.

Blumer, H. (1958). Race Prejudice as a Sense of Group Position. The Pacific Sociological Review, 1(1), 3–7.

Bollen, K. A., & Hoyle, R. H. (1990). Perceived Cohesion: A Conceptual and Empirical Examination. Social Forces, 69(2), 479. https://doi.org/10.2307/2579670

Botterman, S., Hooghe, M., & Reeskens, T. (2012). “One Size Fits All”? An Empirical Study into the Multidimensionality of Social Cohesion Indicators in Belgian Local Communities. Urban Studies, 49(7), 185–202. https://doi.org/10.1177/0042098010397397

Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In J. G. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (pp. 280–291). Westport: Greenwood Press.

Boxell, L., Gentzkow, M., & Shapiro, J. M. (2020). Cross-country trends in affective polarization. National Bureau of Economic Research.

Bramson, A., Grim, P., Singer, D. J., Fisher, S., Berger, W., Sack, G., & Flocken, C. (2016). Disambiguation of social polarization concepts and measures. Journal of Mathematical Sociology, 40(2), 80–111. https://doi.org/10.1080/0022250X.2016.1147443

Breidahl, K. N., Holtug, N., & Kongshøj, K. (2018). Do shared values promote social cohesion? if so, which? Evidence from Denmark. European Political Science Review. https://doi.org/10.1017/S1755773916000266

Chan, J., To, H. P., & Chan, E. (2006). Reconsidering social cohesion: Developing a definition and analytical framework for empirical research. Social Indicators Research, 75(2), 273–302. https://doi.org/10.1007/s11205-005-2118-1

D’hauwer, S. (2020). Zo is het altijd “de schuld van de sossen.” UGent.

Dattalo, P. (2013). Analysis of Multiple Dependent Variables. (T. Tripodi, Ed.). New York: Oxford University Press.

de Preter, J. (2020, January 15). Europees onderzoek: “Vlamingen zijn niet racistischer dan Walen.” Retrieved December 11, 2020, from https://www.knack.be/nieuws/belgie/europees-onderzoek-vlamingen-zijn-ni…

Demeulemeester, S. (2018, February 28). Sami Zemni en Luce Beeckmans willen de polarisatie counteren: “Ik vrees dat we naar een escalatie gaan.” Retrieved December 11, 2020, from https://www.knack.be/nieuws/belgie/sami-zemni-en-luce-beeckmans-willen-…

Deschouwer, K. (2012). The Politics of Belgium: Governing a Divided Society (2nd editio). Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan UK.

Dickes, P., & Valentova, M. (2013). Construction, Validation and Application of the Measurement of Social Cohesion in 47 European Countries and Regions. Social Indicators Research, 113(3), 827–846. https://doi.org/10.1007/s11205-012-0116-7

Dimant, E. (2020). Hate Trumps Love: The Impact of Political Polarization on Social Preferences. SSRN Electronic Journal, (15), 1950–2016.

Dragolov, G., Ignácz, Z. S., Lorenz, J., & Delhey, J. (2016). Social Cohesion in the Western World: What Holds Societies Together: Insights from the Social Cohesion Radar. https://doi.org/10.1007/978-3-319-32464-7

Druckman, J. N., Peterson, E., & Slothuus, R. (2013). How elite partisan polarization affects public opinion formation. American Political Science Review, 107(1), 57–79. https://doi.org/10.1017/S0003055412000500

European Council on Foreign Relations. (2020, December). EU Cohesion Monitor. Retrieved December 12, 2020, from https://ecfr.eu/special/eucohesionmonitor/

Fiorina, M. P., & Abrams, S. J. (2008). Political polarization in the American public. Annual Review of Political Science, 11, 563–588. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.053106.153836

Fonseca, X., Lukosch, S., & Brazier, F. (2019). Social cohesion revisited: a new definition and how to characterize it. Innovation, 32(2), 231–253. https://doi.org/10.1080/13511610.2018.1497480

Friedkin, N. E. (2004). Social cohesion. Annual Review of Sociology, 30, 409–425. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.30.012703.110625

Gallagher, K. P. (2009). Economic Globalization and the Environment. Annual Review of Environment and Resources, 34, 279–304. https://doi.org/10.1146/annurev.environ.33.021407.092325

Gidron, N., Adams, J., & Horne, W. (2018). How Ideology, Economics and Institutions Shape Affective Polarization in Democratic Polities. Presented at APSA 2018, 1–46. Retrieved from https://convention2.allacademic.com/one/apsa/apsa18/index.php?cmd=Onlin…

Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research (2006th ed.). London: Transaction Publishers.

Heywood, A. (2013). Politics (4th ed.). London: Palgrave Macmillan.

Hipp, J. R., & Perrin, A. (2006). Nested loyalties: Local networks’ effects on neighbourhood and community cohesion. Urban Studies, 43(13), 2503–2524. https://doi.org/10.1080/00420980600970706

Holtug, N. (2017). Identity, causality and social cohesion. Journal of Ethnic and Migration Studies, 43(7), 1084–1100. https://doi.org/10.1080/1369183X.2016.1227697

Hooghe, M., Vanhoutte, B., & Bircan, T. (2009). Technical Report for the Social Cohesion Survey Flanders 2009 (SCIF 2009).

Huysseune, M. (2017). The Flemish Paradox: The Hegemony of Pro-Independence Parties in a Region Largely Indifferent Towards Independence. Ethnopolitics, 16(4), 352–368. https://doi.org/10.1080/17449057.2015.1120959

Janmaat, J. G. (2011). Social Cohesion as a Real-life Phenomenon: Assessing the Explanatory Power of the Universalist and Particularist Perspectives. Social Indicators Research, 100(1), 61–83. https://doi.org/10.1007/s11205-010-9604-9

Janning, J. (2018). Crisis and cohesion in the EU: a ten-year review. European Council on Foreign Relations, 245(12).

Jenson, J. (2010). Defining and measuring Social Cohesion. Commonwealth Secretariat. Totton, Hampshire: Hobbs the Printers Ltd. https://doi.org/10.7228/manchester/9781526129000.003.0002

Klavehn, C. (2016). How to capture cohesion: A methodological note. In J. Janning (Ed.), Keeping Europeans Together: Assessing the State of EU Cohesion (pp. 133–138). London: European Council on Foreign Relations.

Klavehn, C. (2019). A blueprint for measuring European cohesion. Retrieved December 8, 2020, from https://ecfr.eu/article/commentary_a_blueprint_for_measuring_european_c…

Lawler, E. J., Thye, S. R., & Yoon, J. (2000). Emotion and group cohesion in productive exchange. American Journal of Sociology, 10(3), 616–657. https://doi.org/10.1086/318965

Lev-Wiesel, R. (2003). Indicators constituting the construct of “perceived community cohesion.” Community Development Journal, 38(4), 332–343. https://doi.org/10.1093/cdj/38.4.332

Lieberman, E. S. (2005). Nested Analysis as a Mixed-Method Strategy for Comparative Research. The American Political Science Review, 99(3), 435–452.

Maggino, F. (2017). Complexity in Society: From Indicators Construction to their Synthesis (Vol. 70). Retrieved from https://books.google.it/books?id=pLQuDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=it…

Mason, L. (2015). “I disrespectfully agree”: The differential effects of partisan sorting on social and issue polarization. American Journal of Political Science, 59(1), 128–145. https://doi.org/10.1111/ajps.12089

McCoy, J., Rahman, T., & Somer, M. (2018). Polarization and the Global Crisis of Democracy: Common Patterns, Dynamics, and Pernicious Consequences for Democratic Polities. American Behavioral Scientist, 62(1), 16–42. https://doi.org/10.1177/0002764218759576

Merton, R. K. (1995). The Thomas Theorem and the Matthew Effect. Social Forces, 74(2), 379. https://doi.org/10.2307/2580486

Möller, A. (2019, April 11). EU Cohesion Monitor 2019: The untold story of European resilience – European Council on Foreign Relations. Retrieved December 12, 2020, from https://ecfr.eu/article/commentary_eu_cohesion_monitor_2019_the_untold_…

Moody, J., & White, D. R. (2003). Structural Cohesion and Embeddedness : A Hierarchical Concept of Social Groups Author ( s ): James Moody and Douglas R . White Source : American Sociological Review , Vol . 68 , No . 1 ( Feb ., 2003 ), pp . 103-127 Published by : American Sociological Ass. American Sociological Review, 68(1), 103–127.

Neutens, T., Vyncke, V., De Winter, D., & Willems, S. (2013). Neighborhood differences in social capital in Ghent (Belgium): A multilevel approach. International Journal of Health Geographics, 12, 1–15. https://doi.org/10.1186/1476-072X-12-52

Oxoby, R. (2009). Understanding social inclusion, social cohesion, and social capital. International Journal of Social Economics, 36(12), 1133–1152. https://doi.org/10.1108/03068290910996963

Pinto, I. R., Carvalho, C. L., Dias, C., Lopes, P., Alves, S., de Carvalho, C., & Marques, J. M. (2020). A Path Toward Inclusive Social Cohesion: The Role of European and National Identity on Contesting vs. Accepting European Migration Policies in Portugal. Frontiers in Psychology, 11(1875). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01875

Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster. https://doi.org/10.2307/2657613

Rapp, C. (2016). Moral opinion polarization and the erosion of trust. Social Science Research, 58, 34–45. https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2016.02.008

Reiljan, A. (2020). ‘Fear and loathing across party lines’ (also) in Europe: Affective polarisation in European party systems. European Journal of Political Research, 59(2), 376–396. https://doi.org/10.1111/1475-6765.12351

Rogowski, J. C., & Sutherland, J. L. (2016). How Ideology Fuels Affective Polarization. Political Behavior, 38(2), 485–508. https://doi.org/10.1007/s11109-015-9323-7

Schiefer, D., & van der Noll, J. (2017). The Essentials of Social Cohesion: A Literature Review. Social Indicators Research, 132(2), 579–603. https://doi.org/10.1007/s11205-016-1314-5

Sturgis, P., Brunton-Smith, I., Kuha, J., & Jackson, J. (2014). Ethnic diversity, segregation and the social cohesion of neighbourhoods in London. Ethnic and Racial Studies, 37(8), 1286–1309. https://doi.org/10.1080/01419870.2013.831932

Tajfel, H., & Turner, J. (1979). An Integrative Theory of Intergroup Conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), The Social Psychology of Intergroup Relation (pp. 33–47). Monterey, CA: Brooks/Cole.

Tappin, B. M., & McKay, R. T. (2019). Moral polarization and out-party hostility in the US political context. Journal of Social and Political Psychology, 7(1), 213–245. https://doi.org/10.5964/jspp.v7i1.1090

Truwant, S. (2020, November 4). ’De vele gezichten van de waarheid: Een balans van vier jaar strijd tegen “post-truth.” Retrieved December 11, 2020, from https://www.knack.be/nieuws/belgie/de-vele-gezichten-van-de-waarheid-ee…

Vafaei, N., Ribeiro, R. A., & Camarinha-Matos, L. M. (2020). Selecting Normalization Techniques for the Analytical Hierarchy Process. IFIP Advances in Information and Communication Technology, 577(July), 43–52. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45124-0_4

van Haute, E., Pauwels, T., & Sinardet, D. (2018). Sub-state nationalism and populism: the cases of Vlaams Belang, New Flemish Alliance and DéFI in Belgium. Comparative European Politics, 16(6), 954–975. https://doi.org/10.1057/s41295-018-0144-z

Vanhoutte, B., & Hooghe, M. (2013). The influence of social structure, networks and community on party choice in the Flemish region of Belgium: A multilevel analysis. Acta Politica, 48(2), 209–236. https://doi.org/10.1057/ap.2012.28

Vasta, E. (2010). The controllability of difference: Social cohesion and the new politics of solidarity. Ethnicities, 10(4), 503–521. https://doi.org/10.1177/1468796810378326

Vergolini, L. (2011). Does economic vulnerability affect social cohesion? Evidence from a comparative analysis. The Canadian Journal of Sociology, 36(1), 1–23.

Download scriptie (2.21 MB)
Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Ferran Davesa