Circulair en duurzaam gebruik van materialen

Sien
Strauven

Binnen Ringpark Groene Vesten worden geluidsmaatregelen genomen om op korte termijn in te zetten op de leefbaarheid van de buurtbewoners. Op langere termijn is er de doorkijk naar een overkapping. De geplaatste geluidsmaatregelen in eerste fase zullen dus op termijn terug moeten worden afgebroken. Vanuit dit gegeven is het duurzame aspect van deze geluidsmaatregelen elementair.

Het onderzoek naar de meest duurzame geluidschermen of bermen verliep in 3 stappen. Om te beginnen moest er een passende invulling gevonden worden voor het begrip duurzaamheid. Duurzaamheid kan verschillen van situatie tot situatie. Om de geluidsmaatregelen goed te kunnen scoren was een correcte definitie nodig, of nog beter 10 definities over 10 kernthema’s.

Met behulp van het projectteam werd het begrip duurzaamheid beschreven met 10 woorden die aansluiten bij de ambities voor het project Groene Vesten. Deze woorden zijn geworden: circulariteit, uitstoot, life cycle analysis, duurzaam aankoopbeleid, biodiversiteit, supply chain, doelstellingen & KPI’s, transport, communicatie en welzijn van de buurt.

Vervolgens zijn deze thema’s gebruikt om de Vespa-tool voor geluidsbermen en -schermen op te stellen. Het kwantificeren van duurzaamheid is geen makkelijke opgave waardoor er enkele kanttekeningen nodig zijn voor wanneer men de tool wenst te gebruiken. De Vespa-tool staat los van de kosten, performantie of haalbaarheid van de geteste bermen en schermen. De vragen zijn subjectief en geven een globale weergave van de prestatie op vlak van duurzaamheid. Het is dus geen 100% objectieve score. De tool is opgesteld met als doel een eenvoudig en snel beeld te schetsen.

Zes verschillende types geluidbermen en -schermen hebben de selectie gehaald voor dit onderzoek. Drie worden naar voor geschoven door het ontwerpteam (schanskorven, transparanten schermen en de aarden wal), één standaard geluidscherm van aluminium en twee innovatievere ontwerpen uit kokosvezel en houtvezelbeton. De uiteindelijke scores van de schermen liggen dicht bij elkaar met als hoogste score 68% en als laagste score 51%. De innovatieve ontwerpen scoren duidelijk hoger op het totaal maar ook de aarden wal doet het goed wat duurzaamheid betreft. Dit komt door de hoge scores op circulariteit en supply chain. Het aluminium geluidscherm en de schanskorven scoren gemiddeld en de transparante schermen eindigen onderaan in het klassement.

Als de randvoorwaarden, kost en ontwerp, mee in rekening gebracht worden zijn de geluidschermen van houtvezelbeton de beste keuze. Deze scoren weliswaar niet het allerhoogste maar voldoen wel aan de kwaliteitseisen van de wegbeheerder, het Agentschap van Wegen en Verkeer (AWV), in verband met geluidsreductie in tegenstelling tot de kokosvezelwanden. Deze schermen nemen niet te veel grondoppervlakte in beslag zodat de ambitie om meer park te maken gevrijwaard blijft. Op vlak van recyclage en circulariteit zijn er zeker veel mogelijkheden eens de kap er komt zodat de materialen die gebruikt zijn toch hun volledige capaciteit en intentie kunnen waarmaken.

Bibliografie

4outs!de. (2021). Geluidsabsorptie en geluidsrefelectie met houtvezelbeton. Opgehaald van 4outs!de: https://4outside.com/beton/

AG Vespa. (2020). Testberm Borgerhout Synthese. Antwerpen: Ag vespa.

Agentschap wegen en verkeer. (2019). Standaardbestek 250 Hoofdstuk 3 Materialen. Agentschap wegen en verkeer. Opgehaald van https://wegenenverkeer.be/sites/default/files/uploads/documenten/Hoofds…

Agentschap wegen en verkeer. (2019). Standaardbestek 250 Hoofdstuk 8 lijnvormige elementen. Agentschap wegen en verkeer.

BetonInfra. (2021). Optimaal hergebruik beton beter dan maximaliseren. Opgehaald van BetonInfra: https://www.betoninfra.nl/thema-s/duurzaamheid/optimaal-hergebruik-beto…

Bilan carbone. (2021). Bilan carbone. Opgehaald van Bilan carbone: https://www.bilans-ges.ademe.fr/en/accueil

Bouw Informatie Raad. (2021). Wat is BIM. Opgehaald van Bouw Informatie Raad: https://www.bouwinformatieraad.nl/p/52/Wat-is-BIM

Bouwen met staal. (2021). Haalbaarheidsonderzoek. Opgehaald van Bouwen met staal: http://www.staalconserveren.nl/rdetail.asp?id=3

Bouwkroniek. (2010). geluidschermen langs de E314 in Genk. Opgehaald van Bouwkroniek: https://www.bouwkroniek.be/article/geluidsschermen-langs-de-e314-in-gen…

Circulair Vlaanderen. (2021). Circulair bouwen. Opgehaald van Circulair Vlaanderen: https://bouwen.vlaanderen-circulair.be/nl

Claeys, R. (2021). Duurzaamheidsmeter Cadix. (S. Strauven, Interviewer)

Colas Noord. (2021). We open the way. Opgehaald van Colas Noord: https://www.colas.be/nl

Comhan Holland. (2018, januari 6). Hoe duurzaam is aluminium. Opgehaald van Comhan Holland: https://www.comhan.com/nl/blog/aluminium-eigenschappen/hoe-duurzaam-alu…

Confederatie Bouw. (2021). Erkenninhg van de aannemers. Opgehaald van Confederatie Bouw: http://www.confederatiebouw.be/Portals/2/Website/Erkenning%20van%20de%2…

De Smet, W. (2017, maart 21). Man bouwt gemudswal tegen E40. Opgehaald van HLN: https://www.hln.be/affligem/man-bouwt-geluidswal-tegen-e40~ac0cc912/?re…

Durisol. (2021). Geluidschermen. Opgehaald van Durisol: https://www.durisol.nl/geluidsschermen

Dutch Green Building Council. (2021). BREEAM NL. Opgehaald van BREEAM NL: https://www.breeam.nl/

Duurzaam gebouwd. (2010, december 21). Geluidschermen van houtvezelmix en cement. Opgehaald van Duurzaam gebouwd: https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20101221-geluidsschermen-van-hou…

Duurzaam in staal. (2021). Welkom bij Duurzaam in Staal:. Opgehaald van Duurzaam in staal: https://www.duurzaaminstaal.nl/

Ellen MacArthur Foundation. (2021). What is the circular economy? Opgehaald van Ellen MacArthur Foundation: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/what-is-the-c…

EUROPEAN STAGE V NON-ROAD EMISSION STANDARS. (2016). EUROPEAN STAGE V NON-ROAD EMISSION STANDARS. EUROPEAN STAGE V NON-ROAD EMISSION STANDARS. Opgehaald van https://theicct.org/sites/default/files/publications/EU-Stage-V_policy%…

EuroRail. (2016). Geluidschermen. Nederland: https://wegenenverkeer.be/sites/default/files/uploads/documenten/Hoofds…. Opgehaald van https://eurorail.nl/wp-content/uploads/2016/05/6.-Uit-folder-Absorberen…

EuroRail. (2021). Geluidschermen. Opgehaald van EuroRail: https://eurorail.nl/geluidsschermen/

Holland scherm. (2021). Geluidschermen. Opgehaald van Holland scherm: https://www.hollandscherm.nl/nl/producten/geluidsschermen

Iv-Infra b.v. (2019). Verkenningsstudie voor de bouw van een circulaire fietsbrug.

Joost. (2016, december 5). Levensduur en duurzaamheid van beton. Opgehaald van Betondingen: https://www.betondingen.nl/blogs/betonblog/de-levensduur-en-duurzaamhei…

Kokosschutting.nl. (2021). Kokosschuttingen, kokosschermen en meer! Opgehaald van Kokosschutting.nl: http://kokosschutting.nl/kokos-light-geluidsscherm.html

Kokosystems. (2020). Wat Is De Levensduur Van Onze Kokowall (Lite) Geluidsschermen? Opgehaald van Kokosystems: https://kokosystems.nl/faq-items/is-levensduur-kokowall-lite-geluidssch…

K-Tainer. (2021). 40ft Standaard Dry Container. Opgehaald van K-Tainer: https://www.k-tainer.eu/40ft-standard-container

Leefmilieu Brussel. (2016). Reductie van wegenverkeerslawaai tijdens de voortplanting - Geluidsschermen en (geluids)absorberende wandbekleding. Brussel: Accoustic Technologies SA.

Matthys, C. (2021, februari 3). Om deze reden veranderen de nieuwe geluidsschermen op de E17 van kleur: “We vonden het niet alleen mooier”. Opgehaald van PZC: https://www.pzc.nl/gent/om-deze-reden-veranderen-de-nieuwe-geluidsscher…

Mice SA. (2018). Mice Accoustics. Opgehaald van Mice SA: https://micesa.be/nl/

Mice SA. (2020). Presentatie AWV. Mice SA.

MVO Vlaanderen. (sd). CE Kompas. Opgehaald van CE Vlaanderen: https://www.mvovlaanderen.be/ce-kompas

Noise Solution. (2021). Contact. Opgehaald van Noise Solution: https://www.noisesolutions.be/nl/noisesolutions

Noise solution. (2021). KOKOWALL HA-MinWol Geluidsscherm. Borgloon: Noise Solution. Opgehaald van https://www.noisesolutions.be/images/downloads/NIEUW2021/brochure-nl-co…

Noise Solution. (2021). Producten - Aluminium en stalen cassettes. Opgehaald van Noise Solution: https://www.noisesolutions.be/nl/producten/geluidsschermen-in-aluminium…

Noise Solution. (2021). producten - Geluidschermen op basis van kokos. Opgehaald van Noise Solution: https://www.noisesolutions.be/nl/producten/geluidsschermen-op-basis-van…

Ondernemend clean tech regio. (2020, januari 7). Hergebruik minerale wol. Opgehaald van Ondernemend clean tech regio: https://ondernemendcleantechregio.nl/challenge/hergebruik-minerale-wol-…

OVAM. (2021). Ecolizer. Opgehaald van OVAM: https://ecolizer.be/

Plexiglas. (2021). PLEXIGLAS®: A VALUABLE MATERIAL EVEN AFTER USE. Opgehaald van PLexiglas: https://www.plexiglas.de/en/sustainability/easy-to-recycle

PMF Stalen Masten. (2014). STAAL EN CONSERVERINGEN. Opgehaald van PMF Stalen Masten.

RHP. (2021). Kokosproducten. Opgehaald van RHP: https://www.rhp.nl/nl/product/kokosproducten

ROCKWOOL. (2017). Geluidsisolatie. Opgehaald van ROCKWOOL: https://www.rockwool.com/nl/advies-en-inspiratie/waarom-steenwol/geluid…

Schanskorven Twente. (2020). Wat zijn schanskorven. Opgehaald van Schanskorven Twente: https://schanskorven-twente.nl/schanskorven/

Stad Antwerpen. (2021). Circulair zuid. Opgehaald van Antwerpen morgen: https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/circular-south/over

TOTEM. (2018). Welkom op de site van TOTEM. Opgehaald van TOTEM: https://www.totem-building.be/

U.S. Green Building Council. (2021). LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN (LEED). Opgehaald van Green ca Gov: https://www.green.ca.gov/Buildings/resources/leed/

Van Ginderachter, I. (2017). Het potentieel van steenkorven als individuele geluidsreducerende maatregel. Gent: Universiteit Gent. Opgehaald van https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/352/398/RUG01-002352398_201…

VB Beton. (2020). Keerwanden van VB Beton steengoed, keer op keer. Opgehaald van VB Beton: https://www.vbbeton.com/

VCA. (2021). VCA Diplomas en certifcaten. Opgehaald van VCA: https://www.vca.nl/diplomas-certificaten/vca

Vereniging Koninklijke Nederlandse bouwkeramiek. (2021). Hergebruik en recycling. Opgehaald van Koninklijke Nederlandse bouwkeramiek: https://www.knb-keramiek.nl/themas/duurzaamheid/hergebruik-en-recycling/

Vinck, T. (2021). Circualire fietsburggentool. (S. Strauven, Interviewer)

Vlaanderen Circulair. (2021). Green deal circulair bouwen. Opgehaald van Vlaanderen Circulair: https://bouwen.vlaanderen-circulair.be/nl/green-deal

Wikipedia. (2021, maart 14). Lange Wapperbrug. Opgehaald van Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lange_Wapperbrug

Williams, J. (2016, september 12). THE EARTHBOUND REPORT. Opgehaald van The ReSOLVE framework for a Circular Economy: https://earthbound.report/2016/09/12/the-resolve-framework-for-a-circul…

Download scriptie (2.55 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool Gent
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Linde Raport