Een nieuwe blik op CPR in tijden van COVID-19: CPR in de prone positie op intensieve zorgen.

Angela Janssen
Persbericht

Een bijzondere aanpak voor het reanimeren van COVID-19 patiënten

Reanimeren…

Elke verpleegkundige wordt er mee geconfronteerd, de één al wat vaker dan de ander. Uniforme Europese richtlijnen maken dat zorgverleners exact weten hoe ze te werk moeten gaan. Deze richtlijnen worden vierjaarlijks geüpdatet door de European Resuscitation Council (ERC). Wanneer de situatie het echter niet toelaat deze richtlijnen toe te passen, wordt het een moeilijkere kwestie. Als intensieve zorgen verpleegkundige hebben mijn collega’s en ik dit in levenden lijve ondervonden.

Dankzij COVID-19 ontstonden er tal van nieuwe uitdagingen op intensieve zorgen. Eén daarvan is het reanimeren (CPR) van patiënten die op hun buik gelegen zijn (de “prone positie”). Deze positie werd in eerder uitzonderlijke gevallen reeds toegepast op intensieve zorgen bij patiënten met ernstig longfalen. Door de huidige pandemie wordt deze positie echter toegepast zoals nooit tevoren. Tot 70% van de kunstmatig beademde COVID patiënten verblijft namelijk in deze positie. Kritiek zieke COVID patiënten hebben bovendien een verhoogd risico op een hartstilstand. In medische termen noemt men dit een cardiorespiratoir arrest. Bij een hartstilstand is het van belang dat er onmiddellijk wordt gestart met reanimeren. Bij elke minuut uitstel tot reanimatie verlaagt de overlevingskans namelijk met 5,5 %. De patiënt dient hiervoor op de rug te liggen zodat de hartmassage kan worden toegediend op de borstkas. Dit wil zeggen dat de prone gelegen patiënt eerst op de rug zou moeten worden gedraaid. Maar dit draaien brengt risico’s mee voor de patiënt én zorgverlener (zie tabel). Zeker wanneer dit haastig en onvoorbereid moet gebeuren, zoals het geval is in een reanimatie setting.

Risico's van het draaien

Is there no better way?

Mijn onderzoeksvraag had dan ook betrekking tot de mogelijkheid iemand te reanimeren in buikligging. Slechts een handjevol zorgverleners zijn bekend met dit concept dat “prone CPR” noemt. Bovendien is de literatuur rond prone CPR beperkt gezien er tot voor kort weinig noodzaak was aan onderzoek. Er is echter voldoende bewijs om te stellen dat deze vorm van reanimatie effectief is. Tijdens mijn literatuurstudie vond ik voornamelijk c.s. reports waarbij prone CPR in de operatiekamer werd toegepast. In 92% van deze gevallen kon de hartstilstand worden hersteld! Prone CPR blijkt bovendien hogere bloeddrukken te genereren dan standaard CPR. De bloeddruk is tijdens een reanimatie van grote betekenis gezien deze ervoor zorgt dat de vitale organen van bloed en dus zuurstof voorzien worden en daardoor zo weinig mogelijk schade oplopen.

Aan het eind van mijn onderzoek kan ik dus wel stellen dat prone CPR een acceptabele manier is om CPR toe te passen. Er zijn echter 2 belangrijke vereisten. Enerzijds is het een techniek die enkel in een gecontroleerde setting kan worden toegepast (op spoedgevallen en in de operatiekamer), gezien patiënten daar aan de bewaking zijn gekoppeld. Op die manier kan men beoordelen hoe effectief de reanimatie is. Indien dit ontoereikend blijkt te zijn, dient de patiënt alsnog gedraaid te worden om vervolgens over te gaan tot standaard reanimatie. Anderzijds dient de patiënt reeds kunstmatig beademd te zijn. Bij patiënten die niet beademd zijn dient men in het geval van een hartstilstand bij een COVID patiënt namelijk zo snel mogelijk een kunstmatige luchtweg te voorzien in de luchtpijp van de patiënt. Het spreekt voor zich dat dit een onmogelijke opgave is wanneer de patiënt op de buik ligt.

Om verpleegkundigen correct en efficiënt te kunnen instrueren m.b.t. de techniek stelde ik aan de hand van beschikbare literatuur en de huidige ERC richtlijnen een algoritme en richtlijnenbundel op.

Algoritme

Ik ontwikkelde ook een instructievideo die bondig toont hoe zo een reanimatie in zijn werk gaat. Deze video kan worden bekeken via onderstaande URL.

https://www.youtube.com/watch?v=qAbj0LEMzOs

In de huidige pandemie is het namelijk meer dan ooit van belang dat zorgverleners in de frontlinie voorbereid zijn op situaties waarmee ze nooit eerder geconfronteerd werden!

 

Bibliografie

Al Harbi, M., Alattas, K., Alnajar, M., & Albuthi, M. (2020). Prone cardiopulmonary resuscitation in elderly undergoing posterior spinal fusion with laminectomy. Saudi Journal of Anaesthesia, 14(1), 123. https://doi.org/10.4103/sja.sja_165_19

 

Anez, C., Becerra-Bolaños, Á., Vives-Lopez, A., & Rodríguez-Pérez, A. (2020). Cardiopulmonary Resuscitation in the Prone Position in the Operating Room or in the Intensive Care Unit: A Systematic Review. Anesthesia & Analgesia, 132(2), 285–292. https://doi.org/10.1213/ane.0000000000005289

 

Atkinson, M.C. (2000). The efficacy of cardiopulmonary resuscitation in the prone position. Critical Care & Resuscitation, 2(3), 188–190. https://ccr.cicm.org.au

 

Bandyopadhyay, D., Akhtar, T., Hajra, A., Gupta, M., Das, A., Chakraborty, S., Pal, I., Patel, N., Amgai, B., Ghosh, R. K., Fonarow, G. C., Lavie, C. J., & Naidu, S. S. (2020). COVID-19 Pandemic: Cardiovascular Complications and Future Implications. American Journal of Cardiovascular Drugs, 20(4), 311–324. https://doi.org/10.1007/s40256-020-00420-2

 

Barker, J., Koeckerling, D., & West, R. (2020). A need for prone position CPR guidance for intubated and non-intubated patients during the COVID-19 pandemic. Resuscitation, 151, 135–136. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2020.04.029

 

Bhatla, A., Mayer, M. M., Adusumalli, S., Hyman, M. C., Oh, E., Tierney, A., Moss, J., Chahal, A. A., Anesi, G., Denduluri, S., Domenico, C. M., Arkles, J., Abella, B. S., Bullinga, J. R., Callans, D. J., Dixit, S., Epstein, A. E., Frankel, D. S., Garcia, F. C., … Deo, R. (2020). COVID-19 and cardiac arrhythmias. Heart Rhythm, 17(9), 1439–1444. https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2020.06.016

 

Bhatnagar, V., Jinjil, K., Dwivedi, D., Verma, R., & Tandon, U. (2018). Cardiopulmonary Resuscitation: Unusual Techniques for Unusual Situations. Journal of Emergencies, Trauma, and Shock, 11(1), 31. https://doi.org/10.4103/jets.jets_58_17

 

Brock-Utne, J.G. (2011). Case Studies of Near Misses in Clinical Anesthesia, https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1179-7

 

Brown, J., Rogers, J., & Soar, J. (2001). Cardiac arrest during surgery and ventilation in the prone position: a case report and systematic review. Resuscitation, 50(2), 233–238. https://doi.org/10.1016/s0300-9572(01)00362-8

 

Burki A.M., Mahboob, S., Fatima, T. (2017). CPR in prone position during neurosurgery. Anaesthesia, Pain & Intensive Care, 21(2), 275-278.

 

Cattell, E., Saravanan, P., Chay, S., & Lawler, P. G. (2000). The defibrillator back paddle: use for treatment of arrhythmias during prone position ventilation. Anaesthesia, 55(5), 491. https://doi.org/10.1046/j.1365-2044.2000.01425-6.x

 

Chahar, P., & Marciniak, D. (2020). Cardiopulmonary resuscitation in COVID-19 patients. Cleveland Clinic Journal of Medicine. https://doi.org/10.3949/ccjm.87a.ccc040

 

Chauhan, V., Tiwari, A., Rath, G. P., & Banik, S. (2016). Asystole during lumbar discectomy: a case report. Journal of Clinical Anesthesia, 31, 265–266. https://doi.org/10.1016/j.jclinane.2016.01.014

 

Cheruku, S., Dave, S., Goff, K., Park, C., Ebeling, C., Cohen, L., Styrvoky, K., Choi, C., Anand, V., & Kershaw, C. (2020). Cardiopulmonary Resuscitation in Intensive Care Unit Patients With Coronavirus Disease 2019. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 34(10), 2595–2603. https://doi.org/10.1053/j.jvca.2020.06.008

 

Cho, S.J., Lee, E.H., Hwang, J., Park, S.J., Hahn, S.H., & Kim, J.H. (2012). Percutaneous cardiopulmonary support for the management of recurrent cardiac arrest during scoliosis correction surgery in the prone position. Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 7(1), 41–44. https://www.anesth-pain-med.org/

 

Coppo, A., Bellani, G., Winterton, D., Di Pierro, M., Soria, A., Faverio, P., Cairo, M., Mori, S., Messinesi, G., Contro, E., Bonfanti, P., Benini, A., Valsecchi, M. G., Antolini, L., & Foti, G. (2020). Feasibility and physiological effects of prone positioning in non-intubated patients with acute respiratory failure due to COVID-19 (PRON-COVID): a prospective cohort study. The Lancet Respiratory Medicine, 8(8), 765–774. https://doi.org/10.1016/s2213-2600(20)30268-x

 

Costa, I. B. S. S., Bittar, C. S., Rizk, S. I., Araújo, A. E., Santos, K. A. Q., Machado, T. I. V., Andrade, F. T. A., González, T. B., Arévalo, A. N. G., Almeida, J. P., Bacal, F., Oliveira, G. M. M., Lacerda, M. V. G., Barberato, S. H., Chagas, A. C. P., Rochitte, C. E., Ramires, J. A. F., Kalil, R., & Hajjar, L. A. (2020). The Heart and COVID-19: What Cardiologists Need to Know. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, 114(5), 805–816. https://doi.org/10.36660/abc.20200279

 

Cotton, S., Zawaydeh, Q., LeBlanc, S., Husain, A., & Malhotra, A. (2020). Proning during covid-19: Challenges and solutions. Heart & Lung, 49(6), 686–687. https://doi.org/10.1016/j.hrtlng.2020.08.006

 

COVID-ICU Group on behalf of the REVA Network and the COVID-ICU Investigators. (2020). Clinical characteristics and day-90 outcomes of 4244 critically ill adults with COVID-19: a prospective cohort study. Intensive Care Medicine, 47(1), 60–73. https://doi.org/10.1007/s00134-020-06294-x

 

DeFilippis, E. M., Ranard, L. S., & Berg, D. D. (2020). Cardiopulmonary Resuscitation During the COVID-19 Pandemic. Circulation, 141(23), 1833–1835. https://doi.org/10.1161/circulationaha.120.047260

 

Dequin, P. F., Hazouard, E., Legras, A., Lanotte, R., & Perrotin, D. (1996). Cardiopulmonary resuscitation in the prone position: Kouwenhoven revisited. Intensive Care Medicine, 22(11), 1272. https://doi.org/10.1007/bf01709349

 

Dooney N. (2010). Prone CPR for transient asystole during lumbosacral spinal surgery. Anaesthesia and Intensive, 38(1), 212-213.

 

Douma, M. J., Mackenzie, E., & Brindley, P. G. (2020). Prone CPR: A novel and cost-free solution to ensuring adequate chest compressions. Resuscitation, 152, 93–94. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2020.05.018

 

Douma, M. J., MacKenzie, E., Loch, T., Tan, M. C., Anderson, D., Picard, C., Milovanovic, L., O’Dochartaigh, D., & Brindley, P. G. (2020). Prone cardiopulmonary resuscitation: A scoping and expanded grey literature review for the COVID-19 pandemic. Resuscitation, 155, 103–111. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2020.07.010

 

Douma, M. J., Picard, C., O’Dochartaigh, D., & Brindley, P. G. (2021). Prone mechanical cardiopulmonary resuscitation (CPR): Optimal supine chest compression metrics can be achieved in the prone position. Resuscitation, 159, 172–173. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2020.11.036

 

Edelson, D. P., Sasson, C., Chan, P. S., Atkins, D. L., Aziz, K., Becker, L. B., Berg, R. A., Bradley, S. M., Brooks, S. C., Cheng, A., Escobedo, M., Flores, G. E., Girotra, S., Hsu, A., Kamath-Rayne, B. D., Lee, H. C., Lehotsky, R. E., Mancini, M. E., Merchant, R. M., … Szokol, J. W. (2020). Interim Guidance for Basic and Advanced Life Support in Adults, Children, and Neonates With Suspected or Confirmed COVID-19. Circulation, 141(25), e933–e943. https://doi.org/10.1161/circulationaha.120.047463

 

Ferrando, C., Suarez-Sipmann, F., Mellado-Artigas, R., Hernández, M., Gea, A., Arruti, E., Aldecoa, C., Martínez-Pallí, G., Martínez-González, M. A., Slutsky, A. S., & Villar, J. (2020). Clinical features, ventilatory management, and outcome of ARDS caused by COVID-19 are similar to other causes of ARDS. Intensive Care Medicine, 46(12), 2200–2211. https://doi.org/10.1007/s00134-020-06192-2

 

Gattinoni, L., Taccone, P., Carlesso, E., & Marini, J. J. (2013). Prone Position in Acute Respiratory Distress Syndrome. Rationale, Indications, and Limits. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 188(11), 1286–1293. https://doi.org/10.1164/rccm.201308-1532ci

 

Ghelichkhani, P. & Esmaeili, M. (2020). Prone Position in Management of COVID-19 Patients: a Commentary. Archives of Acedemic Emergency Medicine, 8(1), e48.

 

Gomes, D. S., & Bersot, C. D. A. (2012). Cardiopulmonary Resuscitation in the Prone Position. Open Journal of Anesthesiology, 02(05), 199–201. https://doi.org/10.4236/ojanes.2012.25045

 

Grasselli, G., Greco, M., Zanella, A., Albano, G., Antonelli, M., Bellani, G., Bonanomi, E., Cabrini, L., Carlesso, E., Castelli, G., Cattaneo, S., Cereda, D., Colombo, S., Coluccello, A., Crescini, G., Forastieri Molinari, A., Foti, G., Fumagalli, R., Iotti, G. A., … Zoia, E. (2020). Risk Factors Associated With Mortality Among Patients With COVID-19 in Intensive Care Units in Lombardy, Italy. JAMA Internal Medicine, 180(10), 1345. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.3539

 

Gueugniaud, P. Y., Muchada, R., Bertin-Maghit, M., Griffith, N., & Petit, P. (1995). Non-invasive continuous haemodynamic and PetCO2 monitoring during peroperative cardiac arrest. Canadian Journal of Anaesthesia, 42(10), 910–913. https://doi.org/10.1007/bf03011039

 

Guimarães, H.P., Timerman, S., Rodrigues, R.D.R., Corrêa, T.D., Schubert, D.U.C., Freitas, A.P., Rea Neto, Á., Polastri, T.F., Vane, M.F., Couto, T.B., Brandão, A.C.A., Giannetti, N.S., Timerman, T., Hajjar, L.A., Bacal, F., & Lopes, M.A.C.Q. (2020). Position Statement: Cardiopulmonary Resuscitation of Patients with Confirmed or Suspected COVID-19 - 2020. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, 114(6), 1078-1087. Doi: 10.36660/abc.20200548

 

Guo, T., Fan, Y., Chen, M., Wu, X., Zhang, L., He, T., Wang, H., Wan, J., Wang, X., & Lu, Z. (2020). Cardiovascular Implications of Fatal Outcomes of Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). JAMA Cardiology, 5(7), 811. https://doi.org/10.1001/jamacardio.2020.1017

 

Haffner, E., Sostarich, A., & Fösel, T. (2010). Erfolgreiche kardiopulmonale Reanimation in Bauchlage. Der Anaesthesist, 59(12), 1099–1101.

https://doi.org/10.1007/s00101-010-1785-8

 

Halacli, B., Kaya, A., & Topeli, A. (2020). Critically ill COVID-19 patient. Turkish Journal of Medical Sciences, 50(SI-1), 585–591. https://doi.org/10.3906/sag-2004-122

 

Jové Ponseti, E., Villarrasa Millán, A., & Ortiz Chinchilla, D. (2017). Analysis of complications of prone position in acute respiratory distress syndrome: Quality standard, incidence and related factors. Enfermería Intensiva (English ed.), 28(3), 125–134. https://doi.org/10.1016/j.enfie.2016.12.002

 

Kalenda, Z., & Greuter, P. N. (1982). Sitting or prone? Another argument for the latter. Acta Neurochirurgica, 61(1–3), 173–179. https://doi.org/10.1007/bf01740082

 

Kaloria, N., Bhagat, H., & Singla, N. (2017). Venous Air Embolism During Removal of Bony Spur in a Child of Split Cord Malformation. Journal of Neurosciences in Rural Practice, 08(03), 483–484. https://doi.org/10.4103/jnrp.jnrp_508_16

 

Kaur, J., Kane, D., Shinde, S., & Dongre, V. (2016). Cardiac arrest in prone position: When do I make patient supine? Anesthesia & Analgesia, 123, 47. https://doi.org/10.1213/01.ane.0000492440.41192.e3

 

Kelleher, A., & Mackersie, A. (1995). Cardiac arrest and resuscitation of a 6-month old achondroplastic baby undergoing neurosurgery in the prone position. Anaesthesia, 50(4), 348–350. https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.1995.tb04615.x

 

-          Kuck, K. (2020). Arrhythmias and sudden cardiac death in the COVID-19 pandemic. Herz, 45(4), 325–326. https://doi.org/10.1007/s00059-020-04924-0

 

Kulkarni, A., Singh, Y., Garg, H., & Jha, S. (2020). Cardiopulmonary Resuscitation during COVID-19 Pandemic: Outcomes, Risks, and Protective Strategies for the Healthcare Workers and Ethical Considerations. Indian Journal of Critical Care Medicine, 24(9), 868–872. https://doi.org/10.5005/jp-journals-10071-23544

 

Kwee, M. M., Ho, Y.-H., & Rozen, W. M. (2015). The Prone Position During Surgery and its Complications: A Systematic Review and Evidence-Based Guidelines. International Surgery, 100(2), 292–303. https://doi.org/10.9738/intsurg-d-13-00256.1

 

Kwon, M.-J., Kim, E.-H., Song, I.-K., Lee, J.-H., Kim, H.-S., & Kim, J.-T. (2017). Optimizing Prone Cardiopulmonary Resuscitation. Anesthesia & Analgesia, 124(2), 520–523. https://doi.org/10.1213/ane.0000000000001369

 

Langer, T., Brioni, M., Guzzardella, A., Carlesso, E., Cabrini, L., Castelli, G., Dalla Corte, F., De Robertis, E., Favarato, M., Forastieri, A., Forlini, C., Girardis, M., Grieco, D. L., Mirabella, L., Noseda, V., Previtali, P., Protti, A., Rona, R., Tardini, F., . . . Grasselli, G. (2021). Prone position in intubated, mechanically ventilated patients with COVID-19: a multi-centric study of more than 1000 patients. Critical Care, 25(1), 128. https://doi.org/10.1186/s13054-021-03552-2

 

Loewenthal, A., De Albuquerque, A., Lehmann-Meurice, C., & Otteni, J. (1993). Efficacité du massage cardiaque externe chez une patiente en décubitus ventral. Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation, 12(6), 587–589. https://doi.org/10.1016/s0750-7658(05)80627-6

 

Lucchini, A., Bambi, S., Mattiussi, E., Elli, S., Villa, L., Bondi, H., Rona, R., Fumagalli, R., & Foti, G. (2020). Prone Position in Acute Respiratory Distress Syndrome Patients. Dimensions of Critical Care Nursing, 39(1), 39–46. https://doi.org/10.1097/dcc.0000000000000393

 

Ludwin, K., Szarpak, L., Ruetzler, K., Smereka, J., Böttiger, B. W., Jaguszewski, M., & Filipiak, K. J. (2020). Cardiopulmonary Resuscitation in the Prone Position: A Good Option for Patients With COVID-19. Anesthesia & Analgesia, 131(3), e172–e173. https://doi.org/10.1213/ane.0000000000005049

 

Mayorga-Buiza, M.J., Rivero-Garvia, M., Gomez-Gonzalez, E., & Marquez-Rivas, J. (2018). Cardiac pulmonary resuscitation in prone position. The best option for posterior fossa neurosurgical patients. Pediatric Anesthesia, 28(8), 746–747. https://doi.org/10.1111/pan.13448

 

Mazer, S. P., Weisfeldt, M., Bai, D., Cardinale, C., Arora, R., Ma, C., Sciacca, R. R., Chong, D., & Rabbani, L. R. E. (2003). Reverse CPR: a pilot study of CPR in the prone position. Resuscitation, 57(3), 279–285. https://doi.org/10.1016/s0300-9572(03)00037-6

 

McNeil, E. L. (1989). Re-evaluation of cardiopulmonary resuscitation. Resuscitation, 18(1), 1–5. https://doi.org/10.1016/0300-9572(89)90107-x

 

Mędrzycka-Dąbrowska, W., Lewandowska, K., Ślęzak, D., & Dąbrowski, S. (2020). Prone ventilation of critically ill adults with COVID-19: how to perform CPR in cardiac arrest?. Critical Care 24, 258. https://doi.org/10.1186/s13054-020-02970-y

 

Miranda, C. C., & Newton, M. C. (2001). Successful defibrillation in the prone position. British Journal of Anaesthesia, 87(6), 937–938. https://doi.org/10.1093/bja/87.6.937

 

Mishra, N., Singh, S., Elayat, A., & Kaushal, A. (2019). Cardiac arrest in the prone position caused by central venous cannulation-induced cardiac tamponade. Korean Journal of Anesthesiology, 72(4), 394–395. https://doi.org/10.4097/kja.19105

 

Mitchell, D. A., & Seckel, M. A. (2018). Acute Respiratory Distress Syndrome and Prone Positioning. AACN Advanced Critical Care, 29(4), 415–425. https://doi.org/10.4037/aacnacc201816

 

Moscarelli, A., Iozzo, P., Ippolito, M., Catalisano, G., Gregoretti, C., Giarratano, A., Baldi, E., & Cortegiani, A. (2020). Cardiopulmonary resuscitation in prone position: A scoping review. The American Journal of Emergency Medicine, 38(11), 2416–2424. https://doi.org/10.1016/j.ajem.2020.08.097

 

Murthy, S., Archambault, P. M., Atique, A., Carrier, F. M., Cheng, M. P., Codan, C., Daneman, N., Dechert, W., Douglas, S., Fiest, K. M., Fowler, R., Goco, G., Gu, Y., Guerguerian, A. M., Hall, R., Hsu, J. M., Joffe, A., Jouvet, P., Kelly, L., … Wood, G. (2021). Characteristics and outcomes of patients with COVID-19 admitted to hospital and intensive care in the first phase of the pandemic in Canada: a national cohort study. CMAJ Open, 9(1), E181–E188. https://doi.org/10.9778/cmajo.20200250

 

Nolan, J.P., Monsieurs, K.G., Bossaert, L., Böttiger, B.W., Greif, R., Lott, C., Madar, J., Olasveengen, T.M., Roehr, C.C., Semeraro, F., Soar, J., Van de Voorde, P., Zideman, D.A., & Perkins, G.D. (2020). European Resuscitation Council COVID-19 guidelines executive summary. Resuscitation, 153, 45–55. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2020.06.001

 

Olasveengen, T.M., Semeraro, F., Ristagno, G., Castren, M., Handley, A., Kuzovlev, A., Monsieurs, K.G., Raffay, V., Smyth, M., Soar, J., Svavarsdottir, H., & Perkins, G.D. (2020). European Resuscitation Council Guidelines for Basic Life Support 2020: Draft guidelines for public comment. European Resuscitation Council. https://cprguidelines.eu/guidelines-public-comment geraadpleegd op 12 maart 2021

 

Oliveira, E., Parikh, A., Lopez-Ruiz, A., Carrilo, M., Goldberg, J., Cearras, M., Fernainy, K., Andersen, S., Mercado, L., Guan, J., Zafar, H., Louzon, P., Carr, A., Baloch, N., Pratley, R., Silverstry, S., Hsu, V., Sniffen, J., Herrera, V., & Finkler, N. (2021). ICU outcomes and survival in patients with severe COVID-19 in the largest health care system in central Florida. PLOS ONE, 16(3), e0249038. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249038

 

Paiva, E. F., Paxton, J. H., & O’Neil, B. J. (2018). The use of end-tidal carbon dioxide (ETCO 2 ) measurement to guide management of cardiac arrest: A systematic review. Resuscitation, 123, 1–7. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2017.12.003

 

Paul, V., Patel, S., Royse, M., Odish, M., Malhotra, A., & Koenig, S. (2020). Proning in Non-Intubated (PINI) in Times of COVID-19: Case Series and a Review. Journal of Intensive Care Medicine, 35(8), 818–824. https://doi.org/10.1177/0885066620934801

 

Perkins, G.D., Handley, A.J., Koster, R.W., Castrén, M., Smyth, M.A., Olasveengen, T., Monsieurs, K.G., Raffay, V., Gräsner, J., Wenzel, V., Ristagno, G., Soar, J., Bossaert, L.L., Caballero, A., Cassan, P., Granja, C., Sandroni, C., Zideman, D.A., Nolan, J.P., … Greif, R. (2015). European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Resuscitation, 95, 81–99. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.015

 

Phua, J., Weng, L., Ling, L., Egi, M., Lim, C.-M., Divatia, J. V., Shrestha, B. R., Arabi, Y. M., Ng, J., Gomersall, C. D., Nishimura, M., Koh, Y., & Du, B. (2020). Intensive care management of coronavirus disease 2019 (COVID-19): challenges and recommendations. The Lancet Respiratory Medicine, 8(5), 506–517. https://doi.org/10.1016/s2213-2600(20)30161-2

 

Pietsch, U., Knapp, J., Wenzel, V., Lischke, V., & Albrecht, R. (2020). Mechanische CPR (AutoPulseTM) in Bauchlage, machbar? Der Anaesthesist, 70(3), 247–249. https://doi.org/10.1007/s00101-020-00851-1

 

Retucci, M., Aliberti, S., Ceruti, C., Santambrogio, M., Tammaro, S., Cuccarini, F., Carai, C., Grasselli, G., Oneta, A. M., Saderi, L., Sotgiu, G., Privitera, E., & Blasi, F. (2020). Prone and Lateral Positioning in Spontaneously Breathing Patients With COVID-19 Pneumonia Undergoing Noninvasive Helmet CPAP Treatment. Chest, 158(6), 2431–2435. https://doi.org/10.1016/j.chest.2020.07.006

 

Shao, F., Xu, S., Ma, X., Xu, Z., Lyu, J., Ng, M., Cui, H., Yu, C., Zhang, Q., Sun, P., & Tang, Z. (2020). In-hospital cardiac arrest outcomes among patients with COVID-19 pneumonia in Wuhan, China. Resuscitation, 151, 18–23. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2020.04.005

 

Shelhamer, M. C., Wesson, P. D., Solari, I. L., Jensen, D. L., Steele, W. A., Dimitrov, V. G., Kelly, J. D., Aziz, S., Gutierrez, V. P., Vittinghoff, E., Chung, K. K., Menon, V. P., Ambris, H. A., & Baxi, S. M. (2020). Prone Positioning in Moderate to Severe Acute Respiratory Distress Syndrome Due to COVID-19: A Cohort Study and Analysis of Physiology. Journal of Intensive Care Medicine, 36(2), 241–252. https://doi.org/10.1177/0885066620980399

 

Soar, J., Lott, C., Böttiger, B. W., Carli, P., Couper, K., Deakin, C. D., Djärv, T., Olasveengen, T., Paal, P., Pellis, T., & Nolan, J. P. (2020, 24 april). European Resuscitation Council COVID-19 Guidelines: Advanced Life Support in Adults. https://www.erc.edu. Geraadpleegd op 13 maart 2021

 

Sutherland, R.W. & Winter, R.J. (1997). Two cases of fatal air embolism in children undergoing scoliosis surgery. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 41(8), 1073–1076. https://doi.org/10.1111/j.1399-6576.1997.tb04839.x

 

Taylor, J., Buchanan, C., & Rumball, M. (2013). Cardiac arrest during craniotomy in prone position. Trends in Anaesthesia and Critical Care, 3(4), 224–226. https://doi.org/10.1016/j.tacc.2013.02.015

 

Tobias, J. D., Mencio, G. A., Atwood, R., & Gurwitz, G. S. (1994). Intraoperative cardiopulmonary resuscitation in the prone position. Journal of Pediatric Surgery, 29(12), 1537–1538. https://doi.org/10.1016/0022-3468(94)90208-9

 

Venus, K., Munshi, L., & Fralick, M. (2020). Prone positioning for patients with hypoxic respiratory failure related to COVID-19. Canadian Medical Association Journal, 192(47), E1532–E1537. https://doi.org/10.1503/cmaj.201201

 

Wei, J. (2004). Cardiopulmonary Resuscitation in Prone Position: A Simplified Method for Outpatients. Resuscitation, 62(1), 120–121. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2004.03.007

 

Weiss, T. T., Cerda, F., Scott, J. B., Kaur, R., Sungurlu, S., Mirza, S. H., Alolaiwat, A. A., Kaur, R., Augustynovich, A. E., & Li, J. (2021). Prone positioning for patients intubated for severe acute respiratory distress syndrome (ARDS) secondary to COVID-19: a retrospective observational cohort study. British Journal of Anaesthesia, 126(1), 48–55. https://doi.org/10.1016/j.bja.2020.09.042

 

Wei-Zen, S., Fan-Yen, H., Kuo-Luon, K., Shou-Zen, F., & Ta-Liang, C. (1992). Successful Cardiopulmonary Resuscitation of Two Patients in the Prone Position Using Reversed Precordial Compression. Anesthesiology, 77(1), 202–204. https://doi.org/10.1097/00000542-199207000-00027

 

Wiggermann, N., Zhou, J., & Kumpar, D. (2020). Proning Patients With COVID-19: A Review of Equipment and Methods. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 62(7), 1069–1076. https://doi.org/10.1177/0018720820950532

 

Woo-Ming, M. O. (1966). Cardiorespiratory resuscitation in the prone position in small children. West Indian Medical Journal, 15(4), 197–201. https://www.mona.uwi.edu/fms/wimj/

 

World Health Organization. (2021, 10 mei). Coronavirus disease (COVID-19). Www.Who.Int. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=Cj0KCQjws-OEBhCkARIsAPhOkIZyO-qr1bqNw03zCR8fq1HzrdI5RA8PlQzcjC0JazQRgEzK0LUszuMaAkqsEALw_wcB

 

Yien, H.-W. (2006). Is the Upside-down Position Better in Cardiopulmonary Resuscitation? Journal of the Chinese Medical Association, 69(5), 199–201. https://doi.org/10.1016/s1726-4901(09)70218-7

 

Universiteit of Hogeschool
Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg
Publicatiejaar
2021
Promotor(en)
Karine Engelen
Kernwoorden
Share this on: