Zijn telefoon en internet wel goede vrienden voor 65-plussers?

Victor
Vanoverberghe

Zijn telefoon en internet wel goede vrienden voor 65-plussers?

Covid-19 legt een bom onder de gezondheidszorg. Het toont aan hoe kwetsbaar mensen zijn om in sociaal isolement te eindigen. Om dit te vermijden werd massaal contact opgezocht via internet en telefoon. Maar heeft het eigenlijk wel zin om met je grootouders te bellen en skypen in plaats van ze een bezoekje te brengen?

 

Ik snap het niet, wat werd precies gedaan?

Deze studie draagt bij aan het uitleggen van de verschillen in eenzaamheid bij ouderen tussen 32 Europese landen door het effect van internet- en telefoongebruik voor interpersoonlijk contact bij 65-plussers op hun gevoelens in eenzaamheid. Er wordt nagegaan of er nationale verschillen zijn in eenzaamheid bij 65-plussers tussen individualistische en collectivistische culturen en of deze te wijten zijn aan verschillen in het gebruik van internet en telefoon voor interpersoonlijk contact.

 

Oké, maar waarom?

Ouderen representeren een grote proportie van de Europese bevolking en de prevalentie in eenzaamheid varieert sterk tussen Europese landen. Lockdownperiodes in de voorbije twee jaar hebben bewustzijn verspreid over het belang van contact van op afstand om te voorkomen dat mensen in sociaal isolement eindigen, zeker bij de oudere generatie.

 

Hoe werd dit aangepakt?  

Om dit onderzoek uit te voeren werd een multilevel regressieanalyse op individueel- en landenniveau uitgevoerd met gegevens uit de European Quality of Life Survey, Hofstede Insights en Eurostat die worden geanalyseerd met de programma's SPSS en MLwiN.

 

En wat werd er dan juist gevonden?

Er kan worden vastgesteld dat er een negatief effect is van de mate van individualisme in een samenleving binnen een land op de gevoelens in eenzaamheid onder 65-plussers. Ouderen die in meer collectivistische samenlevingen in Europa leven, hebben meer kans op eenzaamheidsgevoelens dan ouderen die in meer individualistische samenlevingen leven.

Er is ook een effect gevonden van interpersoonlijk contact via internet en telefoon op eenzaamheid onder 65-plussers in Europa, maar er is geen invloed op dit effect van de mate van individualisme die typisch is voor een land. Het is dus niet zo dat mensen uit meer of minder individualistische samenlevingen meer of minder baat hebben bij het gebruik van internet en telefoon voor interpersoonlijke contacten in het bestrijden van hun eenzaamheid. Verder is gebleken dat het gebruik van internet en telefoon voor interpersoonlijk contact bij Europese 65-plussers hun kans op eenzaamheid vermindert. Contact via telefoon en internet kan dus nuttig zijn bij het verminderen van eenzaamheid onder ouderen.

 

So what?!

Tegenwoordig lijken internet en telefoon cruciaal om gevoelens van eenzaamheid bij ouderen te verminderen. Deze technieken moeten worden erkend door de politiek en maatschappelijke organisaties die met ouderen samenwerken als mogelijke instrumenten om het eenzaamheidsprobleem aan te pakken. Hoewel interpersoonlijk contact via internet en telefoon slechts gedeeltelijk kan helpen bij het verminderen van gevoelens van eenzaamheid, bevestigt deze studie dat het gebruik van contact op afstand een cruciaal punt kan zijn om te voorkomen dat mensen volledig wegkwijnen in eenzaamheid, zeker in tijden van sociale isolatie. Als er wil voorkomen worden dat ouderen lange tijd geen sociaal contact hebben, moet er worden geïnvesteerd in technologieën die contact van op een afstand, mogelijk maken. Met de vergrijzing van de bevolking in Europa kan het gebruik van internet en telefoon worden gezien als een opportuniteit om het probleem van eenzame ouderen gedeeltelijk aan te pakken. Dit moet worden erkend door politici en maatschappelijke organisaties die met ouderen werken. De bevordering van internet en telefoon onder ouderen kan een interessant agendapunt zijn voor de Europese regeringen. Omdat eenzaamheid hoger is bij ouderen in meer collectivistische samenlevingen, kan het vooral belangrijk zijn voor overheden in landen met een hogere mate van collectivisme om manieren te vinden om met eenzaamheid onder ouderen om te gaan. Het mogelijk maken van contact op afstand via internet en telefoon kan dus één van de doorslaggevende instrumenten zijn om het eenzaamheidsprobleem bij ouderen aan te pakken.

Dit onderzoek kon dus aantonen dat 65-plussers zich minder eenzaam voelen door contact met naasten via telefoon en internet, los van hoeveel face-to-face contact ze hebben. U kan dus met een gerust hart uw grootouders verrassen met een telefoontje of videocall.

Bibliografie

 

Aarts, E., Verhage, M., Veenvliet, J., Dolan, C., van der Sluis, S. (2014). A solution to dependency: using multilevel analysis to accommodate nested data. Nature Neuroscience, 17, 491- 496.

Ahmad, N., Schreyer, P. (2016). Measuring GDP in a Digitalized Economy. OECD Statistics Working Papers 2016/07.

Amichai-Hamburger, Y., & Ben-Artzi, E. (2003). Loneliness and Internet use. Computers in Human Behavior, 19(1), 71–80.

Albertone, G., Allen, S., Helminger, W., Mahieu, A., Martins, C., Scuvée B. (2015). People in the EU: who are we and how do we live?. Eurostat: Luxembourg. Retrieved 6 August 2020, from https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7089681/KS-04-15-567-EN…- 0e4e-4bb7-bca7-7522999c3bfd.

Armitage R., Nellums L. B. (2020). COVID-19 and the consequences of isolating the elderly. CORRESPONDENCE. 5 (5).

Arsenijevic, J., Groot, W. (2018). Does household help prevent loneliness among the elderly? An evaluation of a policy reform in the Netherlands. 1104.

Bennett, J. (2016). Skill-specific unemployment risks: Employment protection and technological progress, a cross-national comparison. Journal of European Social Policy, 26(5), 402-416.

Börsch-Supan, A., Schuth M. (2014). Early Retirement, Mental Health, and Social Networks. Discoveries in the Economics of Aging, 225-250.

Botev, N. (2012). Population ageing in central and Eastern Europe and its demographic and social context. European Journal of Ageing, 9(1), 69–79.

Brandtzæg, P.B., Heim, J., Karahasanović, A. (2011). Understanding the new digital divide—a typology of internet users in Europe. Int. J. Hum. Comput. Stud. 69, 123–138.

Briede-Westermayer, J. C., Pacheco-Blanco B., Luzardo-Briceño M., Pérez-Villalobos C. (2020). Mobile Phone Use by the Elderly: Relationship between Usability, Social Activity, and the Environment.

Brooke, J. (2020). Older people and COVID‐19: Isolation, risk and ageism. Journal of Clinical Nursing Wiley, 83.

Bronwyn F., Martin P., & Poon L. W., (1999). A Model of Loneliness in Older Adults. The journals of gerontology series B psychological sciences and social sciences, 54(4), 231-9.

Calver, M., Fletcher D. (2020). When ANOVA Isn’t Ideal: Analyzing Ordinal Data from Practical Work in Biology. The American Biology Teacher (2020), 82 (5), 289–294.

Courtin, E., & Knapp, M. (2017). Social isolation, loneliness and health in old age: A scoping review. Health & Social Care in the Community, 25(3), 799–812.

David, J. Pasta. (2009). Learning When to Be Discrete: Continuous vs. Categorical Predictors. ICON Clinical Research, San Francisco, CA.

Delello, JA., & McWhorter RR. (2015). Reducing the digital divide: Connecting older adults to iPad technology. J Appl Gerontol, 1-26.

de Jong-Gierveld, J., van Tilburg, T. G., & Dykstra, P. A. (2006). Loneliness and social isolation. The Cambridge handbook of personal relationships, 485-500.

DiTommaso, E., & Spinner, B. (1997). Social and emotional loneliness: A re-examination of Weiss' typology of loneliness. Personality and Individual Differences, 22(3), 417–427.

Dykstra, P. (2009). Older adult loneliness: Myths and realities. European Journal of Ageing, 6, 91- 100.

EU Institutions Data, (2018). Domestic and international postal services (USP) – postal services and related services (2004-2011). Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs.

Eurostat. (2017). GDP per capita in PPS: tec00114. Retrieved 9 August, from http://ec.euro pa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language =en&pcode=tec00114&plugin=1.

Fokkema, T., Gierveld J., Dykstra A. (2012). Cross-National Differences in Older Adult Loneliness. The Journal of Psychology, 146(1-2), 201-228.

Freese, J., Salvador, S., Hargittai, E. (2006). Cognitive ability and Internet use among older adults. 34(4-5), 236-249.

Golden, J., Conroy, R., Bruce, I., Denihan, A., Greene, E., Kirby, M., Lawlor B.A. (2009). Loneliness, social support networks, mood and wellbeing in community‐dwelling elderly. International Journal of Geriatric Psychiatry. 272.

Gomila, R. (2021). Logistic or linear? Estimating causal effects of experimental treatments on binary outcomes using regression analysis. Journal of Experimental Psychology: General, 150(4), 700–709.

Goodwin, G., (2006). The Structure of Social Theory. Contemporary Sociology: a Journal of Reviews.

Hamer, M., Stamatakis, E. (2014). Prospective study of Sedentary Behavior, Risk of Depression and Cognitive Impairment. 46(4).

Hawthorne, G. (2008). Perceived social isolation in a community sample: Its prevalence and correlates with aspects of peoples' lives. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology: The International Journal for Research in Social and Genetic Epidemiology and Mental Health Services, 43(2), 140–150.

Helsper, E. & Reisdorf, B., (2013). A Quantitative Examination of Explanations for Reasons for Internet Nonuse. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. 16(2).

Hofstede, G., Minkov, M. (2010). Cultures and organizations, Software of the Mind. Information Technology WASS, 255-258.

Hofstede Insights, (2010). Cultures and Organizations, Software of the Mind. Retrieved 13 April, from https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/

Holt-Lunstad, J., Smith T., Baker, Harris, M., T., Stephenson D. (2015). Loneliness and social isolation as risk factors for mortality: a meta-analytic review. National Library of Medicine, 10(2), 227-37.

Iecovich, E., Barasch, M., Mirsky, J., Kaufman, R., Avgar, A., & Kol-Fogelson, A. (2004). Social support networks and loneliness among elderly Jews in Russia and Ukraine. Journal of Marriage and Family, 66(2), 306-317

Kanagawa, C., Cross, S. E., & Markus, H. R. (2001). "Who am I?" The cultural psychology of the conceptual self. Personality and Social Psychology Bulletin, 27(1), 90–103.

Karimi A, Neustaedter C. (2012). From high connectivity to social isolation: communication practices of older adults in the digital age. Association for Computing Machinery, 11-15.

Khalaila, R., & Vitman-Schorr, A. (2018). Internet use, social networks, loneliness, and quality of life among adults aged 50 and older: Mediating and moderating effects. Quality of Life Research: An International Journal of Quality of Life Aspects of Treatment, Care & Rehabilitation, 27(2), 479–489.

Kiesler, S., Siegel, J., and McGuire T. (1984). Social Psychological Aspects of Computer-Mediated Communication, American Psychologist, 39(10): 1123–34.

König, R., Seifert A., & Doh, M. (2018). Internet use among older Europeans: an analysis based on SHARE data. 17(3), 621-630.

Leist, A. (2013). Social Media Use of Older Adults: A Mini-Review. Gerontology, 9(4), 378-384.

Ling, R. (2008). The Mobile Connection: The Cell Phone's Impact on Society. CA : Morgan Kaufmann.

Luo, Y.; Guo, L.; Ye, Q. Review of Domestic and Foreign Research on the Elderly’s Use of Mobile Phones. In Recent Developments in Intelligent Computing, Communication and Devices, 2067–78.

Lykes, V., Kemmelmeier M. (2014). What Predicts Loneliness? Cultural Difference Between Individualistic and Collectivistic Societies in Europe. Journal of Cross-Cultural Psychology, 45(3).

McGaughey RE, Zeltmann SM, McMurtrey ME. (2013). Motivations and obstacles to smartphone use by the elderly: Developing a research framework. Int J Electron Finance, 7, 177-95.

McKenna, Y.A. and John A. Bargh. (2000). Plan 9 from Cyberspace: The Implications of the Internet for Personality and Social Psychology. Personality and Social Psychology Review 4(1), 57–75.

Mihalopoulos, C. (2020). The economic costs of loneliness: a review of cost‑of‑illness and economic evaluation studies. Social Psychiatry and Psychiatric Epdiemiology, 55(3).

Misra, N., Singh, A. (2009). Loneliness, depression and sociability in old age. Industrial Psychiatry Journal, 18(1), 51-55.

Mohadis, H.M.; Ali, N.M. (2014). A Study of Smartphone Usage and Barriers Among the Elderly A Study of Smartphone Usage and Barriers Among the Elderly. In Proceedings of the 3rd International Conference on User Science and Engineering (i-USEr), 4–5.

Mullins, L. C., Elston, C. H., & Gutkowski, S. M. (1996). Social determinants of loneliness among older Americans. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 122(4), 453–473.

Niedzwiedz, L., Elizabeth, A., Tunstall H., Niamh, K., Mitchell, R., Pearce j. (2016). The relationship between wealth and loneliness among older people across Europe: Is social participation protective?. Preventive Medicine, 91, 24-31.

Nicolaisen, M., & Thorsen, K. (2014). Who are lonely? Loneliness in different age groups (18-81 years old), using two measures of loneliness. The International Journal of Aging & Human Development, 78(3), 229–257.

OECD, (2017). Internet access (indicator). Retrieved 9 August, from https://data.oecd.org/ ict/internet-access.htm#indicator-chart.

Orimo, H. (2006). Reviewing the definition of “elderly”. Geriatr Gerontol Int. 149-158.

Oyserman, D., & Lee, S. W. S. (2008). Does culture influence what and how we think? Effects of priming individualism and collectivism. Psychological Bulletin, 134(2), 311–342.

Pedro, W.J.A.; Ogata, M.N.; Frizzo, H.C.F.; Furnival, A.C.; Orlandi, B.D.M. (2019). Access and Use of Information and Communication Technologies to Promote Active Ageing: For What? For Whom? In The Internet and Health in Brazil: Challenges and Trends; Springer International Publishing. Basel, Switzerland, 141–161.

Perlman, D. and Peplau, L. (1998). Loneliness. Encyclopedia of Mental Health An Academic Publisher, San Diego, 2, 571-581.

Perrin, A. (2015). Social Media Usage: 2005-2015. Pew Research Center Internet and Technology.

Peter, J. and Valkenburg M. (2006). Research note: Individual differences in perception of Internet Communication. European journal of communication, 21(2).

Petrov, I. C. (2007). The elderly in a period of transition: Health, personality, and social aspects of adaptation. Healthy Aging and Longevity, 1114, 300-309.

Pinquart, M., & Sörensen, S. (2001). Influences on loneliness in older adults: A meta- analysis. Basic and Applied Social Psychology, 23(4), 245–266.

Quaglio, G. & Millar S. (2020). Potentially negative effects of internet use. European Parliamentary Research Service.

Rooms, M. (2018). Assessment of functional capacity before major non-cardiac surgery: an international, prospective. 391(10140), 2631-2640.

Roupa Z. (2010). The Use of Technology by the elderly. Health Science Journal. 4(2).

Routasalo, P. E., Savikko, N., Tilvis, R. S., Strandberg, T. E., & Pitkälä, K. H. (2006). Social Contacts and Their Relationship to Loneliness among Aged People: A Population-Based Study. Gerontology, 52(3), 181–187.

Rotenberg, K. J. (1994). Loneliness and interpersonal trust. Journal of Social and Clinical Psychology, 13(2), 152–173.

Selwyn, N., Gorard, S., Furlong, J., & Madden, L. (2003). Older adults' use of information and communications technology in everyday life. Ageing & Society, 23(5), 561–582.

Shiovitz-Ezra, S. (2013). Confidant networks and loneliness. Active aging and solidarity between genereations in Europe. 349–358.

Stockwell, S. (2020). Internet use, social isolation and loneliness in older adults. Ageing & Society.

Stockmueller, D. (2013). How Many Countries for Multilevel Modeling? A Comparison of Frequentist and Bayesian Approaches. American journal of political science.

Sundström, G., Fransson, E., Malmberg, B., & Davey, A. (2009). Loneliness among older Europeans. European Journal of Ageing, 6(4), 267–275.

Swader, C., (2018). Personal and Societal Individualism-Collectivism and Their Connection to Social Isolation. Social Forces, 97(1).

UNESCO Institute for Statistics. (2012). International Standard Classification of Education 2011. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

United Nations Statistics Division, (2006). International Organization on Standardization (Geneva). Retrieved 2 May, from https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/#geo-regions

van Deursen, A. J. A. M., & Helsper, E. J. (2015). A nuanced understanding of Internet use and non-use among the elderly. European Journal of Communication, 30(2), 171–187.

Van Rossem, R. (2007). Multivariate analyse voor de sociale wetenschappen: wat vooraf komt. In R. Van Rossem. Gent: Academia press.

van Zomeren, M. (2016). From self to social relationships: An essentially relational perspective on social motivation. Cambridge University Press.

Victor, R., Scrambler, J., Bond J., Bowling, A. (2000). Cambridge University Press 357–375.

Rokach, A., Neto, F. (2002). Loneliness of the aged: A cross-cultural Comparisson. Social Behavior and Personality An International Journal. 33(5), 477-494.

Weiss, R. S. (1973). Loneliness: The experience of emotional and social isolation. The MIT Press.

WHO, (1999). Men Ageing and Health: Achieving health across the life span. Retrieved 9 March, from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/66941/WHO_NMH_NPH_01.2.pdf;jsessioni

Wong, A., Chau, A., Fang, Y. & Woo, J. (2017). Illuminating the Psychological Experience of Elderly Loneliness from a Societal Perspective: A Qualitative Study of Alienation between Older People and Society. Int J Environ Res Public Health. 14(7), 824.

Yang, K. M., & Victor, C. (2011). Age and loneliness in 25 European nations. Ageing and Society, 31, 1368-1388.

Yu, E. A., Chang, E. C. (2016). Optimism/pessimism and future orientation as predictors of suicidal ideation: Are there ethnic differences? Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 22(4), 572–579.

Download scriptie (1.72 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Piet Bracke