Praktijktesten op Vlaamse huurmarkt: Aboe krijgt helft minder uitnodigingen dan Maarten

Kjenta
Vangampelaere
 • Auke
  Dehon

“Achteraf is het gemakkelijk om te zeggen: ‘U bent niet gekozen’” - makelaar

huisbezoek

Discriminatie op basis van een niet-Vlaamse naam en buitenlandse achtergrond op de huurwoningmarkt bestaat niet alleen in grote steden, maar in heel Vlaanderen. Dat blijkt uit een onderzoek van twee masterstudenten Journalistiek aan de Vrije Universiteit Brussel. Een huurder met de naam Aboe krijgt bijna 20 procent minder antwoord op zijn kandidatuur dan Maarten. Ook heeft Maarten dubbel zoveel kans als Aboe om uitgenodigd te worden voor een bezoek aan de woning.

Dat er discriminatie is in de grote Vlaamse steden werd eerder al aangetoond door Pieter-Paul Verhaeghe, socioloog en expert in discriminatie op de huurmarkt. Nu blijkt dat er niet enkel gediscrimineerd wordt in Antwerpen, Leuven en Gent, maar ook in kleinere Vlaamse gemeenten.

Discriminatie op basis van uitnodiging3350 praktijktesten

De onderzoekers stuurden 3350 e-mails in naam van Aboe, een niet-Vlaamse naam, om de dag erna hetzelfde te doen in de naam van Maarten, een Vlaamse naam. De zogeheten praktijktesten tonen aan dat verhuurders in heel Vlaanderen Aboe voor de helft minder uitnodigen dan Maarten om het pand te bezoeken. Aboe krijgt bij een op de acht woningen een uitnodiging.

Discriminatie antwoorden

Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen scoren het slechtst. Laat dat nu net ook de twee provincies zijn waar er de minste diversiteit is. Ook zal een kandidaat-huurder met een buitenlandse naam sneller genegeerd worden als die een mail stuurt. Minder dan de helft van de verhuurders beantwoordt een e-mail van Aboe, terwijl dat bij Maarten bijna 70 procent is.

 

 

 

Genoeg inkomen

De redenen waarom verhuurders niet kiezen voor iemand met een buitenlandse naam, zijn erg uiteenlopend. “Tussen de huurders zitten een aantal rotte appels. Dat leidt ertoe dat je als verhuurder selectiever wordt”, zegt G.D., een privéverhuurder. “Voor mij is dat verhuren mijn inkomen. Ik zal altijd naar het inkomen vragen. Ze zijn niet verplicht om me dat te zeggen, maar dan ben ik ook niet verplicht om hen te aanvaarden.”

Ahmed Khattab (35) is van Egyptische afkomst en zocht samen met zijn vrouw Amira langer dan een jaar naar een huurwoning in de Kempen. Dat is bijna zes keer langer dan iemand met een Vlaamse achtergrond. “De makelaar wilde geen afspraak maken voor ze onze loonfiches en identiteitskaarten had gezien”, vertelt Ahmed. “Wettelijk mag dat niet, maar ik wilde niet moeilijk doen. Na tien minuten kreeg ik het antwoord dat we niet in aanmerking kwamen.” Nochtans heeft het koppel samen een netto-inkomen van 5000 euro en zochten naar een woning met een huurprijs rond de 1000 euro. Dat is voldoende aangezien immobiliënkantoren de regel hanteren dat het totale inkomen gelijk moet zijn aan driemaal de huurprijs.

De makelaar wilde geen afspraak maken voor ze onze loonfiches en identiteitskaarten had gezien' - Ahmed Khattab

Het koppel kwam concreet bewijs tegen dat ze gediscrimineerd werden door hun buitenlandse naam. “We hebben een bericht gestuurd naar een eigenaar met daarin ‘Met vriendelijke groetjes, Ahmed en Amira’ en wij kregen gewoon geen antwoord. Een dag later stuurde mijn vrouw hetzelfde bericht, maar in naam van Sandra, en ze kreeg onmiddellijk een uitnodiging.”

 

smsjes ahmed

Toch is het niet altijd het financiële plaatje dat de verhuurders angst inboezemt. G.D. verhuurt regelmatig aan mensen met een migratieachtergrond, maar op vlak van geloofsovertuiging spreekt hij klare taal: “Met agnostische moslims die alleen in naam moslim zijn, heb ik geen probleem. Maar een vrouw met een hoofddoek is een strenggelovige moslima. Ik selecteer niet op basis van uiterlijk, wel op basis van geloofsovertuiging.”

Coronacrisis

Makelaars beantwoorden vaak aan de eisen van privéverhuurders om niet te verhuren aan mensen met een migratieachtergrond. Een van de onderzoekers stapte met een geheime camera naar drie makelaars met de vraag om zijn huis te verhuren aan niet-allochtonen.

De drie makelaars zeggen dat ze wettelijk niet mogen discrimineren op basis van afkomst. Al lieten ze ook tussen de lijntjes weten dat de interpretatie breed is. Bovendien is het door corona nog gemakkelijker geworden om iemand te weigeren. “Wij hebben het nu zo geregeld dat kandidaten vóór het bezoek al een aantal informatievragen moeten beantwoorden onder het mom van: ‘Als er een corona-uitbraak is, kunnen we u makkelijk bereiken.’ Normaal mogen we dat niet doen, maar met corona wordt dat allemaal een beetje aanvaard. Achteraf is dat ook gemakkelijker om te zeggen dat ze niet gekozen zijn. Die mensen weten toch niet wie er nog allemaal mee in de route zit”, vertelt een makelaar tijdens het undercovergesprek.

Onbekende hulp

Unia is een organisatie die discriminatie bestrijdt. Toch blijkt dat heel wat huurders de organisatie niet kennen. Ook weten ze niet wat het nut is om een klacht in te dienen. “Als een eigenaar mij afwijst voor mijn naam en ik dien een klacht in… Wat haalt dat uit? Ik denk dat geen enkele wet een eigenaar kan forceren om mij hier te laten wonen”, zegt Ahmed Khattab. Bovendien worden heel wat klachten geseponeerd door gebrek aan bewijsmateriaal. Cijfers van Unia tonen aan dat er in 2019 slechts drie dossiers van de 86 klachten binnen het thema goederen en diensten, waaronder huisvesting valt, voor de rechtbank zijn verschenen.

Ook ligt het aantal meldingen van discriminatie op de huurmarkt enorm laag. Slechts negen mensen deden in 2020 een melding bij de Huurdersbond van Oost-Vlaanderen, waarvan zes met een niet-Vlaamse naam. Al is er een vermoeden dat discriminatie in de praktijk vaker voorkomt. “Na elk gesprek duiden wij de probleemgebieden van de klacht aan. Ik vermoed dat discriminatie door afkomst niet altijd zo geregistreerd wordt. De cijfers geven dus een vertekend beeld”, zegt een medewerker.

Geen praktijktesten

Minister van Wonen, Matthias Diependaele (N-VA) is geen voorstander praktijktesten. Wel wil hij de CLEE-tool invoeren. Een platform waarop kandidaat-huurders anoniem enkele basisgegevens invullen, zoals het loon. “Als daar dan plots Mohammed voor de deur staat, heeft de eigenaar niet veel te zeggen. Die weet dat het inkomen goed is en dat hij dus een geschikte huurder zal krijgen. Een praktijktest gaat nooit zo ver.”

Bibliografie

 • Agentschap Wonen-Vlaanderen. (2018). Actieplan antidiscriminatie private huurmarkt. Geraadpleegd op 3 november 2020 (https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/documents/actieplan_vlaa…).
 • Agentschap Wonen-Vlaanderen. (2020). Actieplan antidiscriminatie op de private huurmarkt. Geraadpleegd op 3 november 2020 (https://www.wonenvlaanderen.be/lokale-besturen/actieplanantidiscriminat…).
 • Agentschap Wonen-Vlaanderen. (z.d.). Actieplan antidiscriminatie op de private huurmarkt | Wonen Vlaanderen. Geraadpleegd op 16 april 2021 (https://www.wonenvlaanderen.be/lokalebesturen/actieplan-antidiscriminat…).
 • Ahmed Khattab, huurder in Antwerpen van Egyptische afkomst, persoonlijke communicatie, interview: afgenomen op 21 februari 2021.
 • Bervoet, D. (2020). Vlaanderen schuifelt naar praktijktests tegen discriminatie. De Tijd. Geraadpleegd op 11 december 2020 (https://www.tijd.be/politiekeconomie/belgie/vlaanderen/vlaanderen-schui…).
 • CIB Vlaanderen. (2020). Huurbarometer zomer 2020: impact corona. CIB Vlaanderen. Geraadpleegd op 17 april 2021 (https://www.cib.be/actua/57181081-795c-4108-85b6-0c3b428c4240/cib-huurb…).
 • Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. (2009). Aanbeveling aan de verhuurders en vastgoedmakelaars betreffende de verwerking van gegevens van kandidaat-huurders (SE/08/128). Unia. Geraadpleegd op 16 april 2021 (https://www.unia.be/files/Documenten/Aanbevelingen-advies/aanbeveling_p…).
 • De Boeck, A. (2020). Onderzoek bewijst dat praktijktests op de huurmarkt werken: “Waar is Vlaanderen bang voor?”. De Morgen. Geraadpleegd op 11 december 2020 (https://www.demorgen.be/gs-b1998035).
 • Devroe, I. (2007). Gekleurd nieuws? De voorstelling van etnische minderheden in het nieuws in Vlaanderen. Context, methodologische aspecten en onderzoeksresultaten. Onderzoeksrapport. Gent: Vakgroep Communicatiewetenschappen, Universiteit Gent. Geraadpleegd op 11 december 2020 (https://biblio.ugent.be/publication/483960).
 • Dewaele. (2021). Huurbarometer Dewaele 2021. Geraadpleegd op 16 april 2021 (https://www.dewaele.com/nl/blog/huurbarometer-dewaele-2020).
 • Emma Van Dyck, medewerker cel Gelijke Kansen Hasselt, persoonlijke communicatie, interview: afgenomen op 24 maart 2021.
 • Etaamb. (2018). Besluit Van De Vlaamse Regering van 16/11/2018 over het lokaal woonbeleid. Geraadpleegd op 16 april 2021 (https://www.etaamb.be/nl/besluit-van-de-vlaamse-regering-van-16-novembe…).
 • G.D., verhuurder in Oost-Vlaanderen, persoonlijke communicatie: interview afgenomen op 20 februari 2021.
 • Herremans, S. (2021). HALLE - Gemeenteraad 26 januari. EditiePajot. Geraadpleegd op 16 april 2021 (https://editiepajot.com/regios/7/articles/70414).
 • Huysentruyt, B. (2020). Geen praktijktesten om discriminatie op private huurmarkt tegen te gaan in Brugge. HLN.be. Geraadpleegd op 11 december 2020 (https://www.hln.be/brugge/geenpraktijktesten-om-discriminatie-op-privat…).
 • Immo Thuis, vastgoedmakelaar in West-Vlaanderen, persoonlijke communicatie, interview: afgenomen op 19 februari 2021.
 • Immo Woningzorg, vastgoedmakelaar in Antwerpen, persoonlijke communicatie, interview: afgenomen op 19 februari 2021.
 • IVA, vastgoedmakelaar in Oost-Vlaanderen, persoonlijke communicatie, interview: afgenomen op 19 februari 2021.
 • Joy Verstichele, coördinator Vlaams Huurdersplatform vzw, persoonlijke communicatie, interview: afgenomen op 1 april 2021.
 • KC, Zimmo redactie. (2016). Dit mag een verhuurder vragen. Geraadpleegd op 19 mei 2021 (https://www.zimmo.be/blog/2016/06/19/dit-mag-een-verhuurder-je-vragen/).
 • Makelaar X, vastgoedmakelaar in Vlaams-Brabant, persoonlijke communicatie, interview: afgenomen op 3 april 2021.
 • Makelaar Y, vastgoedmakelaar in Vlaams-Brabant, persoonlijke communicatie, interview: afgenomen op 27 maart 2021.
 • Makelaar Z, vastgoedmakelaar in Vlaams-Brabant, persoonlijke communicatie, interview: afgenomen op 27 maart 2021.
 • Matthias Diependaele, Vlaams minister van Wonen (N-VA), persoonlijke communicatie, interview: afgenomen op 1 april 2021.
 • Mazen Daouk, huurder in Vlaams-Brabant van Libanese afkomst, persoonlijke communicatie, interview: afgenomen op 15 februari 2021.
 • Melissa Cigalini, huurder in West-Vlaanderen van Spaanse afkomst, persoonlijke communicatie, interview: afgenomen op 16 februari 2021.
 • Metin, verhuurder in Antwerpen, persoonlijke communicatie, interview: afgenomen op 19 februari 2021.
 • Muhsin Böcük, huurder in Oost-Vlaanderen van Turkse afkomst, persoonlijke communicatie, interview: afgenomen op 20 februari 2021.
 • Nefera Mavambu, medewerker OCMW Brugge, persoonlijke communicatie, interview: afgenomen op 24 maart 2021.
 • Pieter-Paul Verhaeghe, socioloog aan de Vrije Universiteit Brussel, persoonlijke communicatie, interview: afgenomen op 11 december 2020.
 • Rafael Bofill-Gasset Amell, huurder in West-Vlaanderen van Spaanse afkomst, persoonlijke communicatie, interview: afgenomen op 16 februari 2021.
 • S.L.M., huurder in Antwerpen van Chinese afkomst, persoonlijke communicatie, interview: afgenomen op 12 februari 2021.
 • Statbel. (2021). Nieuwe statistiek over diversiteit naar herkomst in België. Statbel.be. Geraadpleegd op 10 februari 2021 (https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/herkomst).
 • Statistiek Vlaanderen. (2018). Eigendomsstatuut. StatistiekVlaanderen.be. Geraadpleegd op 11 december 2020 (https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/KSMD-178-eigendomsstatuut).
 • Statistiek Vlaanderen. (2020). Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor.
 • StatistiekVlaanderen.be. Geraadpleegd op 11 december 2020 (https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/monitor-lokale-inburgering-en-in…).
 • Statistiek Vlaanderen. (2017). Metadata inburgering en integratie - Bevolking van buitenlandse herkomst, totaal en naar herkomstgroep. StatistiekVlaanderen.be. Geraadpleegd op 11 december 2020 (https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/bevolking-van-buitenlandse-herko…).
 • Thelwall, M., & Thelwall, S. (2021). Twitter during COVID-19: George Floyd Opening a Space to Address Systematic and Institutionalized Racism? SSRN Electronic Journal, 1–20. Geraadpleegd op 24 april 2021 (https://doi.org/10.2139/ssrn.3764867).
 • Tomas Ruys, medewerker Huurdersbond Oost-Vlaanderen, persoonlijke communicatie, interview: afgenomen op 29 juni 2021.
 • Unia. (2020). Cijferverslag 2019. Geraadpleegd op 14 april 2021 (https://www.unia.be/files/Documenten/Jaarrapport/2020_Cijferverslag_201…)
 • Valentine Warlop, medewerker OCMW Brugge, persoonlijke communicatie, interview: afgenomen op 24 maart 2021.
 • Van den Broeck, K., & Heylen, K. (2014). Discriminatie en selectie op de private huurmarkt in België. Onderzoek in opdracht van het Interfederaal Gelijkekansencentrum.’ Onderzoeksrapport. Leuven: KU Leuven Onderzoeksinstituut voor arbeid en samenleving. Geraadpleegd op 13 december 2020 (https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/baro_div_huisvest…).
 • Verhaeghe, P.P. (2017). Juridische praktijktesten naar discriminatie op de private huurwoningmarkt in Gent: de proactieve fase. Onderzoeksrapport. Gent: Vakgroep Sociologie, Universiteit Gent. Geraadpleegd op 13 december 2020 (https://biblio.ugent.be/publication/8541641/file/8541643?fbclid=IwAR2TN…).
 • Verhaeghe, P.P. (2018). Discriminatie van homoseksuele en lesbische koppels op de huurwoningmarkt in Gent. Onderzoeksrapport. Brussel: Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel. Geraadpleegd op 11 december 2020 (http://interfacedemography.be/wpcontent/uploads/2018/11/Verhaeghe_P.P._…).
 • Verhaeghe, P.P. (2020). Studies discrimination on the housing market. Geraadpleegd op 11 februari 2021 (https://pieterpaulver.wordpress.com/studies/).
 • Verhaeghe, P.P., Ghekiere, A., Martiniello, B. (2020). Discriminatie door makelaars op de huurwoningmarkt van Antwerpen: de nulmeting. Onderzoeksrapport. Brussel: Vrije Universiteit Brussel - Vakgroep Sociologie. Geraadpleegd op 13 december 2020 (https://www.researchgate.net/publication/346658750_Discriminatie_door_m…).
 • Verhaeghe, P.P. & Ghekiere, A. (2020). De impact van de Covid-19-pandemie op etnische discriminatie op de woningmarkt. Onderzoeksrapport. European Societies, 23 (special issue). Geraadpleegd op 17 april 2021 (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14616696.2020.1827447).
 • Verhaeghe, P.P., Van der Bracht, K., Van de Putte, B. (2015). Gelijke toegang tot huisvesting voor elke Gentenaar: onderzoeksrapport. Onderzoeksrapport. Gent: Universiteit Gent. Geraadpleegd op 13 december 2020 (https://biblio.ugent.be/publication/6921177/file/6921184.pdf?fbclid=IwA…).
 • Vlaams Huurdersplatform vzw. (2020). Jaarrapport Vlaamse Huurdersbonden. Werkingsjaar 2019. Geraadpleegd op 16 april 2021.
 • Vlaams Parlement. (2020). Vraag om uitleg over de opmaak van een tool tegen discriminatie op de huurmarkt van Tom De Meester aan minister Matthias Diependaele. Verslag
 • Commissievergadering voor Wonen en Onroerend Erfgoed. Geraadpleegd op 18 april 2021 (https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/140710…).
 • WEVA, vastgoedmakelaar in West-Vlaanderen, persoonlijke communicatie, interview: afgenomen op 19 februari 2021.
 • Wonenvlaanderen. (2020). Kaart IGS-projecten Vlaanderen. Gesubsidieerde projecten lokaal woonbeleid 2020. Geraadpleegd op 13 december 2020 (https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/documents/2020-01-01_kaa…).
Download scriptie (8.25 MB)
Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Wilfried Mostinckx & Luuk Sengers