Zijn puberteit, een kilogram te laat?

Evy
Berlanger

De kleinste en de zwaarste van de klas

Thijs is 14 jaar. Op school kan hij goed mee, alleen tijdens de les lichamelijke opvoeding krijgt hij het moeilijk. Thijs heeft overgewicht. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal een zware last die hij elke dag met zich meedraagt. De jongens uit zijn klas zijn al een kop groter en pronken met hun eerste baard. Hij maakt zich zorgen, wat is er mis met hem?

Obesitas, ook bij Belgische jongens in opmars.

In België krijgt maar liefst 1 op 5 jongens te kampen met overgewicht. De covid-pandemie deed daar nog een schepje bovenop. Heel wat jongeren met overgewicht zoeken hun dokter op omdat ze de kleinste van de klas zijn. Louter toeval? Nee hoor! Obesitas op kinderleeftijd zorgt niet alleen voor hart- en vaatziekten en andere nare aandoeningen, het is al langer gekend dat het ook het groeipatroon en mogelijk zelfs het tijdstip van de puberteit beïnvloedt. Zorgt obesitas ervoor dat onze jongens trager fysiek volwassen worden?

Het brein bepaalt wanneer we man zijn

De puberteit is een overgangsperiode van kind tot volwassene. Bij jongens is het een reactie op het aanmaken van hormonen. Tienerjongens koken er wel eens van over, testosteron! Maar naast dit belangrijke hormoon zijn er nog heel wat andere factoren die de puberteit bij jongens regelen. Niet alleen de genen die we van onze ouders meekrijgen, maar ook wat we eten, de medicatie die we innemen, ontstekingen en ziekten die we doormaken, alsook stress en allerlei andere hormonen bepalen de start en het verloop van de puberteit. Allemaal samen zorgen ze ervoor dat de GnRH puls generator in de hersenen wakker geschud wordt. De GnRH puls generator is als het ware de motor van de puberteit. Hoe deze precies werkt is nog niet helemaal gekend. Maar als ons lichaam deze niet aan de praat krijgt, dan komt de puberteit te laat of zelfs niet.

Puberteit, hoe laat is het?

Waarom hebben jongens met overgewicht vaak ook een ontregelde puberteit en hoe komt dit? Een masterstudent van de Vrije Universiteit Brussel zocht het uit. Bij 191 tienerjongens met overgewicht werd de grootte van de teelballen en de hoeveelheid hormonen in het bloed onderzocht. Waarom zouden we de grootte van teelballen meten? Dit is het eerste zichtbare teken van een startende puberteit bij jongens. Door de teelbalgrootte te vergelijken met die van de gemiddelde Vlaamse tienerjongen, kunnen we bepalen of de puberteit op tijd begint bij jongens met overgewicht. Te laat, te traag, te vroeg, te snel, wanneer is op tijd? Gemiddeld genomen start het proces van volwassen worden vanaf 11 jaar bij jongens. Een jongen die op 14 jaar nog geen fysieke tekenen vertoont zoals een versnelde groei, een verandering van de geslachtsdelen of lichaamsbeharing, heeft een abnormaal late of trage puberteit.

Ontsteking, de brug tussen overgewicht en puberteit?

Kinderen met overgewicht hebben vaak ook een vorm van laaggradige inflammatie. Dit is een lichte vorm van ontsteking in hun hele lichaam. Een brandend vuurtje dat zich verspreidt en op termijn kan leiden tot onder andere diabetes.

We stelden ons de vraag of kinderen met meer overgewicht en meer inflammatie, ook vaker later in puberteit gaan? We onderzochten het door het C-reactief proteïne te meten in het bloed. Dit is een eiwit dat door de lever wordt aangemaakt bij ontsteking in het lichaam. Zelfs wanneer iemand geen last heeft van de ontsteking, kan je aan de hand van het C-reactief proteïne toch voorspellen of er al dan niet een ontsteking aanwezig is. Jongens met overgewicht bleken in maar liefst 4 op de 10 gevallen te lijden aan laaggradige inflammatie. Toch bleek de aanwezige inflammatie hier niet de boosdoener te zijn van de laattijdige puberteit. 

Hoe krijg je de puberteit op tijd?

Dit onderzoek maakte het duidelijker, jongens met overgewicht hebben 10 keer vaker een te late puberteit dan een te vroege. Opmerkelijk, want meisjes met overgewicht starten net vroeger aan hun puberteit!

Een late puberteit, wat kunnen we eraan doen? Afwachten is vaak de boodschap. Een testosteronkuur kan in sommige gevallen wonderen doen. Maar het wachten duurt soms lang, te lang. Net op het kantelmoment in de ontwikkeling van een jongen tot man, terwijl de nood om erbij te horen er nu meer dan ooit bij hoort. Ernstige emotionele problemen, een laag zelfbeeld, compensatiegedrag, het zijn slechts enkele voorbeelden van de gevolgen van een late puberteit, die niet onderschat mogen worden. Onderzoek heeft aangetoond dat jongens met een late puberteit als volwassene minder goed presteren op de arbeidsmarkt en meer antisociaal gedrag vertonen.

Kunnen we jongens met overgewicht dan helpen hardlopen richting de puberteit? De aanpak van de obesitasproblematiek lijkt in deze context vanzelfsprekend, al stellen we ons de vraag of overgewicht hier een oorzaak of eerder een gevolg is van een late puberteit.

Bibliografie

1. De Leonibus C, Marcovecchio ML, Chiarelli F. Update on statural

growth and pubertal development in obese children. Pediatr Rep.

2012;4(4):e35.

2. Berlanger E. GI, De Schepper J. Overvoeding in de kinderjaren:

Hormonale en metabole effecten: Laaggradige inflammatie als

mechanisme voor een verlate puberteit bij jongens met overgewicht?

: VUB; 2018.

3. Heffner LJ, Schust DJ. The reproductive system at a glance: John Wiley

& Sons, Ltd.; 2014.

4. J. DS. Cursus pediatrie 1ste master: endocrinologie2019.

5. Maria Rodanakia ER, Maria Lodefalka. Incidence of delayed puberty in

adolescents. A population-based study in a County in Central Sweden.

European Society for Paediatric Endocrinology. 2018;ESPE Abstracts

(2018) 89 P-P2-311.

6. Romée Snijders VS, et al. Compendium geneeskunde: Pocket

kindergeneeskunde: Acco; 2020.

7. Choi JH, Yoo HW. Control of puberty: genetics, endocrinology, and

environment. Current opinion in endocrinology, diabetes, and obesity.

2013;20(1):62-8.

8. Brook CG. Mechanism of puberty. Hormone research. 1999;51 Suppl

3:52-4.

9. Howard SR. The Genetic Basis of Delayed Puberty. Frontiers in

Endocrinology. 2019;10.

10. Fazio S. Delayed puberty: New English Journal of Medicine; 2012

[Available from: https://resident360.nejm.org/clinicalpearls/

delayed-puberty-2.

11. Zhu J, Kusa TO, Chan YM. Genetics of pubertal timing. Curr Opin

Pediatr. 2018;30(4):532-40.

12. Styne DM. Puberty, obesity and ethnicity. Trends in endocrinology and

metabolism: TEM. 2004;15(10):472-8.

13. Marques P, Skorupskaite K, Rozario KS, Anderson RA, George JT.

Physiology of GnRH and Gonadotropin Secretion. Endotext. South

Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2000.

14. Booth A, Magnuson A, Foster M. Detrimental and protective fat: body

fat distribution and its relation to metabolic disease. Hormone

molecular biology and clinical investigation. 2014;17(1):13-27.

15. Weber G, Vigone MC, Stroppa L, Chiumello G. Thyroid function and

puberty. J Pediatr Endocrinol Metab. 2003;16 Suppl 2:253-7.

16. Thyroid Function And Child And Adolescent Obesity - The Free Obesity

eBook. 2021.

17. Childhood obesity: Implications In Pubertal Process - The Free Obesity

eBook. 2021.

18. Lee JM, Wasserman R, Kaciroti N, Gebremariam A, Steffes J, Dowshen

S, et al. Timing of Puberty in Overweight Versus Obese Boys. Pediatrics.

2016;137(2):e20150164.

19. Karaolis-Danckert N, Buyken AE, Sonntag A, Kroke A. Birth and early

life influences on the timing of puberty onset: results from the

DONALD (DOrtmund Nutritional and Anthropometric Longitudinally

Designed) Study. Am J Clin Nutr. 2009;90(6):1559-65.

20. Gurnani M, Birken C, Hamilton J. Childhood Obesity: Causes,

Consequences, and Management. Pediatric clinics of North America.

2015;62(4):821-40.

21. Keim SA, Branum AM, Klebanoff MA, Zemel BS. Maternal body mass

index and daughters' age at menarche. Epidemiology. 2009;20(5):677-

81.

22. Wang Y, Dinse GE, Rogan WJ. Birth weight, early weight gain and

pubertal maturation: a longitudinal study. Pediatr Obes.

2012;7(2):101-9.

23. Ong KK, Potau N, Petry CJ, Jones R, Ness AR, Honour JW, et al.

Opposing influences of prenatal and postnatal weight gain on

adrenarche in normal boys and girls. The Journal of clinical

endocrinology and metabolism. 2004;89(6):2647-51.

24. Boyne MS, Thame M, Osmond C, Fraser RA, Gabay L, Reid M, et al.

Growth, body composition, and the onset of puberty: longitudinal

observations in Afro-Caribbean children. The Journal of clinical

endocrinology and metabolism. 2010;95(7):3194-200.

25. Ozen S, Darcan S, Bayindir P, Karasulu E, Simsek DG, Gurler T. Effects

of pesticides used in agriculture on the development of precocious

puberty. Environmental Monitoring and Assessment.

2012;184(7):4223-32.

26. Wei C, Crowne EC. Recent advances in the understanding and

management of delayed puberty. Archives of disease in childhood.

2016;101(5):481-8.

27. Wensveen FM, Valentic S, Sestan M, Turk Wensveen T, Polic B. The

"Big Bang" in obese fat: Events initiating obesity-induced adipose

tissue inflammation. European journal of immunology.

2015;45(9):2446-56.

28. Obesity and overweight. WHO [Internet]. 2020. Available from:

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/obesity-andoverweig….

29. overheid SiovdB. Overgewicht en obesitas in België2018. Available

from:https://www.sciensano.be/nl/gezondheidsonderwerpen/obesit

as/cijfers.

30. Li W, Liu Q, Deng X, Chen Y, Liu S, Story M. Association between

Obesity and Puberty Timing: A Systematic Review and Meta-Analysis.

Int J Environ Res Public Health. 2017;14(10).

31. Mushannen T, Cortez P, Stanford FC, Singhal V. Obesity and

Hypogonadism-A Narrative Review Highlighting the Need for High-

Quality Data in Adolescents. Children (Basel, Switzerland). 2019;6(5).

32. Reinehr T, Roth CL. Is there a causal relationship between obesity and

puberty? Lancet Child Adolesc Health. 2019;3(1):44-54.

33. Garver WS, Newman SB, Gonzales-Pacheco DM, Castillo JJ, Jelinek D,

Heidenreich RA, et al. The genetics of childhood obesity and

interaction with dietary macronutrients. Genes & nutrition.

2013;8(3):271-87.

34. Naukkarinen J, Rissanen A, Kaprio J, Pietilainen KH. Causes and

consequences of obesity: the contribution of recent twin studies.

International journal of obesity (2005). 2012;36(8):1017-24.

35. Gungor NK. Overweight and obesity in children and adolescents.

Journal of clinical research in pediatric endocrinology. 2014;6(3):129-

43.

36. Marcovecchio ML, Chiarelli F. Obesity and growth during childhood

and puberty. World Rev Nutr Diet. 2013;106:135-41.

37. He F, Guan P, Liu Q, Crabtree D, Peng L, Wang H. The relationship

between obesity and body compositions with respect to the timing of

puberty in Chongqing adolescents: a cross-sectional study. BMC public

health. 2017;17(1):664.

38. Denzer C, Weibel A, Muche R, Karges B, Sorgo W, Wabitsch M.

Pubertal development in obese children and adolescents.

International journal of obesity (2005). 2007;31(10):1509-19.

39. Kleber M, Schwarz A, Reinehr T. Obesity in children and adolescents:

relationship to growth, pubarche, menarche, and voice break. J Pediatr

Endocrinol Metab. 2011;24(3-4):125-30.

40. Yoshii K, Isojima T, Piedvache A, Morisaki N, Tanaka T, Nagata S.

Reduced pubertal growth in children with obesity regardless of

pubertal timing. Endocr J. 2020;67(4):477-84.

41. Lee JM, Kaciroti N, Appugliese D, Corwyn RF, Bradley RH, Lumeng JC.

Body mass index and timing of pubertal initiation in boys. Archives of

pediatrics & adolescent medicine. 2010;164(2):139-44.

42. Fang Q, Wang H, Cao X, Chen H. [Puberty timing status and its

correlation with childhood obesity in Chongqing City]. Wei Sheng Yan

Jiu. 2012;41(4):562-5.

43. Vignolo M, Naselli A, Di Battista E, Mostert M, Aicardi G. Growth and

development in simple obesity. Eur J Pediatr. 1988;147(3):242-4.

44. Wang Y. Is obesity associated with early sexual maturation? A

comparison of the association in American boys versus girls. Pediatrics.

2002;110(5):903-10.

45. Vizmanos B, Martí-Henneberg C. Puberty begins with a characteristic

subcutaneous body fat mass in each sex. Eur J Clin Nutr.

2000;54(3):203-8.

46. Boutzios G, Kaltsas G. Immune System Effects on the Endocrine

System. In: De Groot LJ, Chrousos G, Dungan K, Feingold KR, Grossman

A, Hershman JM, et al., editors. Endotext. South Dartmouth (MA):

MDText.com, Inc.; 2000.

47. Cabral M, Severo M, Barros H, Guimarães JT, Ramos E. Longitudinal

association of adiposity and high-sensitivity C-reactive protein from

adolescence into early adulthood. Nutr Metab Cardiovasc Dis.

2019;29(6):590-7.

48. Mraz M, Haluzik M. The role of adipose tissue immune cells in obesity

and low-grade inflammation. The Journal of endocrinology.

2014;222(3):R113-27.

49. Lee BC, Lee J. Cellular and molecular players in adipose tissue

inflammation in the development of obesity-induced insulin

resistance. Biochimica et biophysica acta. 2014;1842(3):446-62.

50. Purkayastha S, Cai D. Disruption of neurogenesis by hypothalamic

inflammation in obesity or aging. Reviews in endocrine & metabolic

disorders. 2013;14(4):351-6.

51. Engin AB, Engin A. Obesity and liptoxicity. Cham, Switzerland: Springer

international publishing; 2017.

52. Han C, Rice MW, Cai D. Neuroinflammatory and autonomic

mechanisms in diabetes and hypertension. American journal of

physiology Endocrinology and metabolism. 2016;311(1):E32-41.

53. Dayal D, Jain H, Attri SV, Bharti B, Bhalla AK. Relationship of High

Sensitivity C-Reactive Protein Levels to Anthropometric and other

Metabolic Parameters in Indian Children with Simple Overweight and

Obesity. J Clin Diagn Res. 2014;8(8):Pc05-8.

54. Jain V, Kumar A, Agarwala A, Vikram N, Ramakrishnan L. Adiponectin,

Interleukin-6 and High-sensitivity C-reactive Protein Levels in

Overweight/Obese Indian children. Indian Pediatr. 2017;54(10):848-

50.

55. Kitsios K, Papadopoulou M, Kosta K, Kadoglou N, Papagianni M,

Tsiroukidou K. High-sensitivity C-reactive protein levels and metabolic

disorders in obese and overweight children and adolescents. Journal

of clinical research in pediatric endocrinology. 2013;5(1):44-9.

56. Soriano-Guillén L, Hernández-García B, Pita J, Domínguez-Garrido N,

Del Río-Camacho G, Rovira A. High-sensitivity C-reactive protein is a

good marker of cardiovascular risk in obese children and adolescents.

Eur J Endocrinol. 2008;159(1):R1-4.

28

57. Visser M, Bouter LM, McQuillan GM, Wener MH, Harris TB. Low-grade

systemic inflammation in overweight children. Pediatrics.

2001;107(1):E13.

58. Kaplowitz PB. Link between body fat and the timing of puberty.

Pediatrics. 2008;121 Suppl 3:S208-17.

59. Lundeen EA, Norris SA, Martorell R, Suchdev PS, Mehta NK, Richter LM,

et al. Early Life Growth Predicts Pubertal Development in South African

Adolescents. The Journal of nutrition. 2016;146(3):622-9.

60. Ribeiro J, Santos P, Duarte J, Mota J. Association between overweight

and early sexual maturation in Portuguese boys and girls. Annals of

human biology. 2006;33(1):55-63.

61. Costa M, Garmendia ML, Corvalan C, Reyes M. The Presence and

Duration of Overweight Are Associated with Low-Grade Inflammation

in Prepubertal Chilean Children. Metabolic syndrome and related

disorders. 2016;14(9):449-54.

62. Jung C, Fischer N, Fritzenwanger M, Figulla HR. Anthropometric indices

as predictors of the metabolic syndrome and its components in

adolescents. Pediatrics international : official journal of the Japan

Pediatric Society. 2010;52(3):402-9.

63. D. S. puberté et maladies inflammatoires. In: P. Ad, editor.: Service

d'endocrinologie, Dibétologie, AH-hP, hôpital Robert Degré, 48, Bd

Sérurier, 75019 Paris, France; Archives de P.diatrie 2015;22(HS2):163-

164.

64. Abitbol L, Zborovski S, Palmert MR. Evaluation of delayed puberty:

what diagnostic tests should be performed in the seemingly otherwise

well adolescent? Archives of disease in childhood. 2016;101(8):767-

71.

65. Roelants. Vlaamse groeistudie -Vrije Universiteit Brussel,

Antropogenetica & Katholieke Universiteit Leuven,

Jeugdgezondheidszorg. 2004.

66. Pearson TA, Mensah GA, Alexander RW, Anderson JL, Cannon RO, 3rd,

Criqui M, et al. Markers of inflammation and cardiovascular disease:

application to clinical and public health practice: A statement for

healthcare professionals from the Centers for Disease Control and

Prevention and the American Heart Association. Circulation.

2003;107(3):499-511.

67. Vlaamse Groeicurven 2 – 20 jaar Handleiding voor gebruik en i

nterpretatie - <H1Rev1-20040916-NP2-20-1.pdf>.

68. Gonzalez MC, Correia M, Heymsfield SB. A requiem for BMI in the

clinical setting. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2017;20(5):314-21.

69. Stehouwer pdCDA, Koopmans pdR-P, Meer pdJvd. Interne

geneeskunde: Bohn Stafleu van Longhum, onderdeel van Springer

Media, Houten; 2010.

70. Antropometrie LT. BMI, buikomtrek en buikomtrek/lengte

verhouding. Brussel2015.

71. Oliveira-Santos J, Santos R, Moreira C, Abreu S, Lopes L, Agostinis C

, et al. Ability of Measures of Adiposity in Identifying Adverse

L evels of Inflammatory and Metabolic Markers in

Adolescents. Childhood obesity (Print). 2016;12(2):135-43.

72. Ashwell M, Hsieh SD. Six reasons why the waist-to-height ratio is a

rapid and effective global indicator for health risks of obesity and how

its use could simplify the international public health message on

obesity. Int J Food Sci Nutr. 2005;56(5):303-7.

73. Marques-Vidal PM, Gisela & Ravasco, Paula & Camilo, Maria &

Oliveira, João. . Body fat levels in children and adolescents: Effects on

the prevalence of obesity. e-SPEN, the European e-Journal of Clinical

Nutrition and Metabolism. 2008;3. e321–e327. 10.1016/j.eclnm.

74. McCormack JP, Allan GM. Measuring hsCRP--an important part of a

comprehensive risk profile or a clinically redundant practice? PLoS

Med. 2010;7(2):e1000196.

75. Organization GWH. C-reactive protein concentrations as a marker of

inflammation or infection for interpreting biomarkers of micronutrient

status. Vitamin and Mineral Nutrition Information System.

76. Todendi PF, Possuelo LG, Klinger EI, Reuter CP, Burgos MS, Moura DJ,

et al. Low-grade inflammation markers in children and adolescents:

Influence of anthropometric characteristics and CRP and IL6

polymorphisms. Cytokine. 2016;88:177-83.

77. Ahmed ML, Ong KK, Dunger DB. Childhood obesity and the timing of

puberty. Trends in endocrinology and metabolism: TEM.

2009;20(5):237-42.

78. Bokor ME, Brooke R. Tanner Stages. 2020.

79. Marshall WA, Tanner JM. Variations in the pattern of pubertal changes

in boys. Archives of disease in childhood. 1970;45(239):13-23.

80. Laboratoriumgids [Internet].

81. Katsuki A, Sumida Y, Gabazza EC, Murashima S, Furuta M, Araki-Sasaki

R, et al. Homeostasis model assessment is a reliable indicator of insulin

resistance during follow-up of patients with type 2 diabetes. Diabetes

Care. 2001;24(2):362-5.

82. Wallace TM, Levy JC, Matthews DR. Use and abuse of HOMA modeling.

Diabetes Care. 2004;27(6):1487-95.

83. Vandewalle S, De Schepper J, Kaufman JM. Androgens and obesity in

male adolescents. Current opinion in endocrinology, diabetes, and

obesity. 2015;22(3):230-7.

84. Allen G, Safranek S. (Secondary Causes of Obesity). Am Fam Physician.

2011;83(8):972-3.

85. Willaim F Crowley NP. Approach to the patient with delayed puberty:

Uptodate; 2020 [updated 03/2021.

86. Howard SR, Dunkel L. The Genetic Basis of Delayed Puberty.

Neuroendocrinology. 2018;106(3):283-91.

87. Sedlmeyer IL, Palmert MR. Delayed Puberty: Analysis of a Large Case

Series from an Academic Center. The Journal of Clinical Endocrinology

& Metabolism. 2002;87(4):1613-20.

88. Medica D. Puberteit: wanneer op tijd? Hormonale en fysische

veranderingen 2007 [Available from:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c

d=&ved=2ahUKEwjVsaSUjZfwAhUYDwKHTHnAKkQFjAAegQIBRAD&

url=https%3A%2F%2Fdomusmedica.be

%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FROOMAN~1.DOC&usg=AOvVaw0D0z

er0NX0iBCfPghL4uYG.

89. Herting MM, Uban KA, Gonzalez MR, Baker FC, Kan EC, Thompson WK,

et al. Correspondence Between Perceived Pubertal Development and

Hormone Levels in 9-10 Year-Olds From the Adolescent Brain Cognitive

Development Study. Front Endocrinol (Lausanne). 2020;11:549928.

90. Soliman AT, Yasin M, Kassem A. Leptin in pediatrics: A hormone from

adipocyte that wheels several functions in children. Indian J Endocrinol

Metab. 2012;16(Suppl 3):S577-87.

91. Mauras N, Rogol AD, Haymond MW, Veldhuis JD. Sex steroids, growth

hormone, insulin-like growth factor-1: neuroendocrine and metabolic

regulation in puberty. Hormone research. 1996;45(1-2):74-80.

92. Abreu AP, Kaiser UB. Pubertal development and regulation. Lancet

Diabetes Endocrinol. 2016;4(3):254-64.

93. Hamdy O, Porramatikul S, Al-Ozairi E. Metabolic obesity: the paradox

between visceral and subcutaneous fat. Current diabetes reviews.

2006;2(4):367-73.

94. Ye J. Mechanisms of insulin resistance in obesity. Frontiers of

medicine. 2013;7(1):14-24.

95. Horan M, Gibney E, Molloy E, McAuliffe F. Methodologies to assess

paediatric adiposity. Irish journal of medical science. 2015;184(1):53-

68.

96. Kalker U, Hovels O, Kolbe-Saborowski H. [Obese children and

adolescents. Waist-hip ratio and cardiovascular risk]. Monatsschrift

Kinderheilkunde : Organ der Deutschen Gesellschaft fur

Kinderheilkunde. 1993;141(1):36-41.

97. Fredriks AM, van Buuren S, Jeurissen SE, Dekker FW, Verloove-

Vanhorick SP, Wit JM. Height, weight, body mass index and pubertal

development references for children of Moroccan origin in The

Netherlands. Acta Paediatr. 2004;93(6):817-24.

98. Fredriks AM, van Buuren S, Jeurissen SE, Dekker FW, Verloove-

Vanhorick SP, Wit JM. Height, weight, body mass index and pubertal

development reference values for children of Turkish origin in the

Netherlands. Eur J Pediatr. 2003;162(11):788-93.

99. Bevolking naar herkomst. 2021.

100. Noordam R, Oudt CH, Bos MM, Smit RAJ, van Heemst D. Highsensitivity

C-reactive protein, low-grade systemic inflammation and

type 2 diabetes mellitus: A two-sample Mendelian randomization

study. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2018;28(8):795-802.

101. Stürmer T, Brenner H, Koenig W, Günther KP. Severity and extent of

osteoarthritis and low grade systemic inflammation as assessed by

high sensitivity C reactive protein. Ann Rheum Dis. 2004;63(2):200-5.

102. Aronson D, Bartha P, Zinder O, Kerner A, Markiewicz W, Avizohar O, et

al. Obesity is the major determinant of elevated C-reactive protein in

subjects with the metabolic syndrome. International journal of obesity

and related metabolic disorders : journal of the International

Association for the Study of Obesity. 2004;28(5):674-9.

103. Visser M, Bouter LM, McQuillan GM, Wener MH, Harris TB. Elevated

C-reactive protein levels in overweight and obese adults. Jama.

1999;282(22):2131-5.

104. Pinheiro Volp AC, Santos Silva FC, Bressan J. Hepatic inflammatory

biomarkers and its link with obesity and chronic diseases. Nutricion

hospitalaria. 2015;31(5):1947-56.

105. Xu YY, Sun L, Guo X, Zhang J, Lou XM, Wang H, et al. [Associations

between overweight-obesity and puberty timing in children with

different genders in China]. Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi.

2017;51(9):792-5.

106. Neyzi O, Bundak R, Gökçay G, Günöz H, Furman A, Darendeliler F, et al.

Reference Values for Weight, Height, Head Circumference, and Body

Mass Index in Turkish Children. Journal of clinical research in pediatric

endocrinology. 2015;7(4):280-93.

107. Weight, height, head circumference and body mass index references

for Turkish children | Request PDF. 2021.

108. Günöz H, Bundak R, Furman A, Darendeliler F, Saka N, Baş F, et al. Zscore

reference values for height in Turkish children aged 6 to 18 years.

Journal of clinical research in pediatric endocrinology. 2014;6(1):28-

33.

Download scriptie (1.32 MB)
Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Prof. Dr. Jean De Schepper, Prof. Dr. Inge Gies
Thema('s)