De ‘nieuwe’ papa laat op zich wachten: een loonsverhoging voor vrouwen als oplossing?

Eline
Camerman

Genderongelijkheid wordt doorgaans gezien als een benadeling van vrouwen, waardoor aandacht voor enige benadeling van mannen grotendeels uitblijft. Toch ervaren ook mannen barrières vanuit de samenleving om genderstereotypes te doorbreken en traditioneel vrouwelijke taken op te nemen. In een masterproef werd onderzocht welke samenlevingskenmerken een rol kunnen spelen in de lagere betrokkenheid van vaders in de zorg voor hun kinderen.

Vader-jpg

Ondanks dat genderongelijkheid tijdens de afgelopen jaren is afgenomen, blijven vaders nog steeds sterk ondervertegenwoordigd in de zorg voor hun kinderen. Zo blijkt dat moeders per dag gemiddeld twee keer zoveel tijd spenderen aan kinderzorg dan vaders. Maar voordat we met de beschuldigende vinger wijzen, is het cruciaal om te begrijpen dat onze samenleving, en dus ieder van ons, hier een zeer belangrijke rol in speelt.

In elke samenleving bestaan er namelijk genderstereotypes die aangeven hoe individuen van een bepaald geslacht zich zouden moeten gedragen. Zo heersen er in België en andere Westerse samenlevingen de stereotypes dat het huishouden en de zorg voor kinderen eerder de taak is van de vrouw, en het niet mannelijk is om je carrière op de tweede plaats te zetten. Deze genderstereotypes worden aangeleerd en overgenomen via interacties met onze omgeving (bv. ouders, sociale media). Of je het nu wilt of niet, iedereen draagt deze stereotypes met zich mee.

Angst voor sancties

Een belangrijk gevolg van deze stereotypes is dat mannen vrezen om negatief beoordeeld of behandeld te worden wanneer ze de kinderzorg grotendeels op zich zouden nemen, zeker wanneer dit ten koste gaat van hun carrière. Mannen hebben bijvoorbeeld angst om minder sympathiek gevonden te worden of gediscrimineerd te worden op het werk. Deze angst is ook niet onterecht, aangezien studies erop wijzen dat mannen die vrij nemen om voor hun kinderen te zorgen volgens hun collega’s minder recht hebben op een promotie of hoger loon. Het is dan ook niet verwonderlijk dat mannen het zorgaspect van de kinderen grotendeels aan hun vrouw overlaten, omdat ze moeten vrezen voor sancties vanuit de samenleving.

Nochtans zijn er vele voordelen verbonden aan een hogere betrokkenheid van vaders in de kinderzorg. Zo genieten zij van een beter mentaal welzijn en een gezondere relatie met hun partner en kind. Daarnaast geeft het vrouwen meer tijd om te investeren in hun carrière, waardoor ook genderongelijkheid in de arbeidsmarkt verder aangepakt wordt. Het is dus van groot belang om mannen hun angst om sancties te krijgen voor kinderzorg te beperken, om zo hun betrokkenheid te kunnen verhogen. En daarvoor moeten we bij de samenleving zijn.

Andere samenleving, andere stereotypes

Verspreid over de wereld bestaat er een enorme diversiteit aan landen met elk hun eigen samenleving. Al deze samenlevingen hebben dus ook hun eigen genderstereotypes die aangeven hoe een man zich hoort te gedragen binnen dat land. Deze waaier aan stereotypes laat dus ook verwachten dat er verschillen bestaan tussen landen in de mate waarin mannelijke inwoners angst ervaren om sancties te krijgen voor kinderzorg.

Ondanks dat deze verwachting zeer aannemelijk is, werden mogelijke verschillen tussen landen nooit bestudeerd. Ook werd nooit nagegaan of er bepaalde samenlevingskenmerken zijn die kunnen verklaren waarom mannen uit sommige landen angstiger zijn dan mannen uit andere landen. Nochtans zijn voorgaande vragen erg belangrijk om inzicht te krijgen in de manier waarop de samenleving bijdraagt aan mannen hun angst voor sancties, gegeven dat deze angst een belangrijke rol speelt in de heersende genderongelijkheid in de kinderzorg.

Een wereldwijde studie

Om bovenstaande tekortkomingen in onderzoek aan te pakken, onderzocht Eline Camerman in haar masterproef twee centrale vragen. Als eerste ging zij na of landen verschillen in de mate waarin hun mannelijke inwoners angst voor sancties ervaren. Hiertoe werd er via een vragenlijst gevraagd aan 6274 mannelijke universiteitsstudenten, verspreid over 49 landen, om aan te geven in welke mate ze angst zouden ervaren om sociale of werkgerelateerde sancties te krijgen wanneer ze verlof zouden inzetten om voor hun kinderen te zorgen.

Als tweede werd nagegaan of er samenlevingskenmerken zijn die kunnen verklaren waarom deze verschillen over landen bestaan. In totaal werd er gekeken naar zes samenlevingskenmerken, waaronder de grootte van de loonkloof tussen mannen en vrouwen en het aantal tewerkgestelde vrouwen. Door te weten welke samenlevingskenmerken deze angst versterken of in stand houden, krijgen we meer inzicht in hoe de maatschappij zich kan aanpassen om een hogere betrokkenheid van vaders in de kinderzorg te stimuleren.

De loonkloof als boosdoener

Uit de masterproef bleek dat in verschillende landen mannen inderdaad een verschillende mate van angst ervoeren om sancties te krijgen voor kinderzorg. Hogere angstniveaus werden vooral gerapporteerd in Aziatische en Afrikaanse landen, lagere angstniveaus vooral in Europa. Daarnaast bleek enkel de grootte van de loonkloof in een land in staat te zijn om deze verschillen tussen landen gedeeltelijk te verklaren. Er werd namelijk gevonden dat hoe meer mannen verdienen ten opzichte van vrouwen in een land, hoe meer schrik mannen hadden om sancties te krijgen door verlof te nemen voor kinderzorg.

Een mogelijke verklaring voor deze bevinding is dat het gezin bij een grotere loonkloof meer afhankelijk is van het hogere inkomen van de man. Omdat in de meeste landen vaderschapsverlof niet of slechts gedeeltelijk uitbetaald wordt, zal vaderschapsverlof dus ook leiden tot inkomensvermindering die dan minder positief onthaald zal worden. Mannen zijn zich hiervan bewust en ervaren als gevolg meer angst om sancties te krijgen bij het nemen van verlof voor hun kinderen.

loonkloof

Implicaties

Bovenstaande bevindingen suggereren dus inderdaad dat samenlevingskenmerken een invloed kunnen hebben op de angst die mannen ervaren, en zo vervolgens bijdragen aan de lagere betrokkenheid van vaders in de kinderzorg. Dit zou dus ook betekenen dat het aanpakken van de loonkloof een manier kan zijn om wereldwijde gendergelijkheid in de kinderzorg te verwezenlijken. Zoals de titel vermeldt, een hoger loon voor vrouwen zou dus weldegelijk kunnen bijdragen aan een hogere betrokkenheid van vaders in de kinderzorg. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld door het openlijk delen van inkomensinformatie, wat in de Verenigde Staten al leidde tot meer gendergelijkheid in inkomen.

 

Bibliografie

Allen, T. D., & Russell, J. E. A. (1999). Parental leave of absence: Some not so family-friendly implications. Journal of Applied Social Psychology, 29(1), 166-191. https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.1999.tb01380.x

Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55(5), 469-480. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.5.469

Barnett, R. C., & Baruch, G. K. (1987). Determinants of fathers’ participation in family work. Journal of Marriage and Family, 49(1), 29-40. https://doi.org/10.2307/352667

Bates, D., Maechler, M., Bolker, B., Walker, S. (2015). Fitting linear mixed-effects models

using lme4 (Version 1.1-21) [Computer software]. Journal of Statistical Software, 67(1), 1-48. https://doi.org/10.18637/jss.v067.i01

Best, D. L., & Williams, J. E. (1998). Masculinity/femininity in the self and ideal self descriptions of university students in fourteen countries. In G. Hofstede (Ed.), Masculinity and femininity: The taboo dimension of national cultures (p. 106-116). SAGE Publications. https://www.researchgate.net/publication/232428211_Masculinity_and_femininity_in_the_self_and_ideal_self_descriptions_of_university_students_in_14_countries

Bosson, J. K., Jurek, P., Vandello, J. A., Kosakowska-Berezecka, N., Olech, M., Besta, T., Bender, M., Hoorens, V., Becker, M., Timur Sevincer, A., Best, D. L., Safdar, S., Włodarczyk, A., Zawisza, M., Żadkowska, M., Abuhamdeh, S., Badu Agyemang, C., Akbaş, G., Albayrak-Aydemir, N., … Žukauskienė, R. (2021). Psychometric properties and correlates of precarious manhood beliefs in 62 nations. Journal of Cross-Cultural Psychology. https://doi.org/10.1177/0022022121997997

Brines, J. (1994). Economic dependency, gender, and the division of labor at home. American Journal of Sociology, 100(3), 652-688. https://doi.org/10.1086/230577

Brown, E. R., & Diekman, A. B. (2010). What will I be? Exploring gender differences in near and distant possible selves. Sex Roles, 63(7), 568-579. https://doi.org/10.1007/s11199-010-9827-x

Bünning, M. (2020). Paternal part-time employment and fathers’ long-term involvement in childcare and housework. Journal of Marriage and Family, 82(2), 566-586. https://doi.org/10.1111/jomf.12608

Bureau of Labor Statistics. (2018a). Employed persons by occupation, sex, and age. [Data set]. https://www.bls.gov/cps/cpsaat09.pdf

Bureau of Labor Statistics. (2018b). Time spent in detailed primary activities and percent of the civilian population engaging in each activity, averages per day by sex, 2018 annual averages. [Data set]. https://www.bls.gov/tus/a1-2018.pdf

Bureau of Labor Statistics. (2020). Highlights of women’s earnings in 2019. https://www.bls.gov/opub/reports/womens-earnings/2019/pdf/home.pdf

Burgess, D. J., & Borgida, E. (1999). Who women are, who women should be: Descriptive and prescriptive gender stereotyping in sex discrimination descriptive and prescriptive gender stereotyping. Psychology, Public Policy, and Law, 5(3), 665-692. https://doi.org/10.1037/1076-8971.5.3.665

Bussey, K., & Bandura, A. (1992). Self-regulatory mechanisms governing gender development. Child Development, 63(5), 1236-1250. https://doi.org/10.2307/1131530

Carvacho, H., Zick, A., Haye, A., González, R., Manzi, J., Kocik, C., & Bertl, M. (2013). On the relation between social class and prejudice: The roles of education, income, and ideological attitudes. European Journal of Social Psychology, 43(4), 272–285. https://doi.org/10.1002/ejsp.1961

Castro-García, C., & Pazos-Moran, M. (2016). Parental leave policy and gender equality in Europe. Feminist Economics, 22(3), 51-73. https://doi.org/10.1080/13545701.2015.1082033

Cohen, P. N., & Huffman, M. L. (2003). Individuals, jobs, and labor markets: The devaluation of women’s work. American Sociological Review, 68(3), 443-463. https://doi.org/10.2307/1519732

Croft, A., Schmader, T., Beall, A., & Schaller, M. (2020). Breadwinner seeks bottle warmer: How women’s future aspirations and expectations predict their current mate preferences. Sex Roles, 82(11-12), 633–643. http://doi.org/10.1007/s11199-019-01080-6

Croft, A., Schmader, T., & Block, K. (2015). An underexamined inequality: Cultural and psychological barriers to men’s engagement with communal roles. Personality and Social Psychology Review, 19(4), 343-370. https://doi.org/10.1177/1088868314564789

Cunningham, M., Beutel, A. M., Barber, J. S., & Thornton, A. (2005). Reciprocal relationships between attitudes about gender and social contexts during young adulthood. Social Science Research, 34(4), 862-892. https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2005.03.001

Davalos, M. E., Elezaj, E., Thurau, J. F., & Rodriguez-Chamussy, L. (2015). Maternity leave and women’s labor market status in Kosovo. World Bank. https://doi.org/10.1596/29549

Deutsch, F. M., Lussier, J. B., & Servis, L. J. (1993). Husbands at home: Predictors of paternal participation in childcare and housework. Journal of Personality and Social Psychology, 65(6), 1154-1166. https://doi.org/10.1037/0022-3514.65.6.1154

Diekman, A. B., & Goodfriend, W. (2006). Rolling with the changes: A role congruity perspective on gender norms. Psychology of Women Quarterly, 30(4), 369-383. https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.2006.00312.x

Eagly, A. H. (1987). Sex differences in social behavior: A social-role interpretation. Erlbaum.

Eagly, A. H., & Steffen, V. J. (1984). Gender stereotypes stem from the distribution of women and men into social roles. Journal of Personality and Social Psychology, 46(4), 735-754. https://doi.org/10.1037/0022-3514.46.4.735

Eagly, A. H., & Wood, W. (1999). The origins of sex differences in human behavior: Evolved dispositions versus social roles. American Psychologist, 54(6), 408-423. http://doi.org/10.1037/0003-066X.54.6.408

Eagly, A. H., Wood, W., & Diekman, A. B. (2000). Social role theory of sex differences and similarities: A current appraisal. In T. Eckes & H. M. Trautner (Eds.), The developmental social psychology of gender (pp. 123-174). Lawrence Erlbaum.

Egan, S. K., & Perry, D. G. (2001). Gender identity: A multidimensional analysis with implications for psychosocial adjustment. Developmental Psychology, 37(4), 451-463. https://doi.org/10.1037/0012-1649.37.4.451

England, P. (2010). The gender revolution: Uneven and stalled. Gender & Society, 24(2), 149-166. https://doi.org/10.1177/0891243210361475         

Eurofound (2017). Sixth European Working Conditions Survey – Overview report (2017 update). Luxembourg: Publications Office of the EU. https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf

Fleischmann, A., & Sieverding, M. (2015). Reactions toward men who have taken parental leave: Does the length of parental leave matter? Sex Roles, 72(9-10), 462-476. http://doi.org/10.1007/s11199-015-0469-x

Funder, D. C., & Ozer, D. J. (2019). Evaluating effect size in psychological research: Sense and nonsense. Advances in Methods and Practices in Psychological Science, 2(2), 156–168. https://doi.org/10.1177/2515245919847202

Fuwa, M. (2004). Macro-level gender inequality and the division of household labor in 22 countries. American Sociological Review, 69(6), 751-767. https://doi.org/10.1177/000312240406900601

Galinsky, E., Sakai, K., & Wigton, T. (2011). Workplace flexibility: From research to action. The Future of Children, 21(2), 141-161. https://doi.org/10.1353/foc.2011.0019

Geist, C. (2005). The welfare state and the home: regime differences in the domestic division of labour. European Sociological Review, 21(1), 23-41. https://doi.org/10.1093/esr/jci002

Golden, L. (2001). Flexible work schedules: Which workers get them? The American Behavioral Scientist, 44(7), 1157-1178. http://doi.org /10.1177/00027640121956700

Good, J. J., & Sanchez, D. T. (2010). Doing gender for different reasons: Why gender conformity positively and negatively predicts self-esteem. Psychology of Women Quarterly, 34(2), 203-214. https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.2010.01562.x

Gornick, J. C., & Meyers, M. K. (2008). Creating gender egalitarian societies: An agenda for reform: Politics & Society, 36(3), 313-349. https://doi.org/10.1177/0032329208320562

Haas, L., Allard, K., & Hwang, P. (2002). The impact of organizational culture on men’s use of parental leave in Sweden. Community, Work & Family, 5(3), 319-342. https://doi.org/10.1080/1366880022000041801

Han, W. -J., & Waldfogel, J. (2003). Parental leave: The impact of recent legislation on parents’ leave taking. Demography, 40(1), 191–200. https://doi.org/10.2307/3180818

Hassan, L. M., Shiu, E., & Parry, S. (2016). Addressing the cross-country applicability of the theory of planned behaviour (TPB): A structured review of multi-country TPB studies. Journal of Consumer Behaviour, 15(1), 72-86. https://doi.org/10.1002/cb.1536

Hastie, B. (2007). Cold hearts and bleeding hearts: Disciplinary differences in university students’ sociopolitical orientations. The Journal of Social Psychology, 147(3), 211–241. http://doi.org/10.3200/SOCP.147.3.211-241

Henrich, J., Heine, S. J., & Norenzayan, A. (2010). The weirdest people in the world? Behavioral and Brain Sciences, 33(2-3), 61-83. https://doi.org/10.1017/S0140525X0999152X

Hochschild, A. R., & Machung, A. (2012). The second shift: Working families and the revolution at home. Pinguin Books.

Hofstede, G. (1980). Culture’s consequences: International differences in work-related attitudes. SAGE.

Honaker, J., King, G., & Blackwell, M. (2011). Amelia II: A program for missing data. Journal of Statistical Software, 45(7). https://doaj.org

Hook, J. L. (2006). Care in context: Men’s unpaid work in 20 countries, 1965-2003. American Sociological Review, 71(4), 639-660. https://doi.org/10.1177/000312240607100406

International Labour Organization. (2014). Maternity and paternity at work: Law and practice across the world. Geneva: International labour office. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_242615.pdf

Jacobs, J. N., & Kelley, M. L. (2006). Predictors of paternal involvement in childcare in dual-earner families with young children. Fathering, 4(1), 23-47. https://doi.org/10.3149/fth.0401.23

Johansson, E. (2010). The effect of own and spousal parental leave on earnings (Working Paper 2010:4). Uppsala, Sweden: IFAU-Institute for Labour Market Policy Evaluation. https://core.ac.uk/reader/6352598

Kim, M. (2015). Pay secrecy and the gender wage gap in the United States. Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, 54(4), 648–667. https://doi.org/10.1111/irel.12109

Kleven, H., Landais, C., & Søgaard, J. E. (2019). Children and gender inequality: Evidence from Denmark. American Economic Journal: Applied Economics, 11(4), 181-209. https://doi.org/10.1257/app.20180010

Knief, U., & Forstmeier, W. (2018). Violating the normality assumption may be the lesser of two evils. BioRxiv, 498931. https://doi.org/10.1101/498931

Kushner, K. E., Pitre, N., Williamson, D. L., Breitkreuz, R., & Rempel, G. (2014). Anticipating parenthood: Women's and men's meanings, expectations, and idea(l)s in Canada. Marriage & Family Review, 50(1), 1-34. https://doi.org/10.1080/01494929.2013.834026

Le, B. M., & Impett, E. A. (2015). The rewards of caregiving for communally motivated parents. Social Psychological and Personality Science, 6(7), 758-765. https://doi.org/10.1177/1948550615581498

Lee, I.-C., Hu, F., & Li, W.-Q. (2020). Cultural factors facilitating or inhibiting the support for traditional household gender roles. Journal of Cross-Cultural Psychology, 51(5), 333-352. https://doi.org/10.1177/0022022120929089

Lobel, T. E., Nov-Krispin, N., Schiller, D., Lobel, O., & Feldman, A. (2004). Gender discriminatory behavior during adolescence and young adulthood: A developmental analysis. Journal of Youth and Adolescence, 33(6), 535-546. http://doi.org/10.1023/B:JOYO.0000048067.83738.e6

Mandel, H., & Semyonov, M. (2005). Family policies, wage structures, and gender gaps: Sources of earnings inequality in 20 countries. American Sociological Review, 70(6), 949–967. https://doi.org/10.1177/000312240507000604

Marsiglio, W., Amato, P., Day, R. D., & Lamb, M. E. (2000). Scholarship on fatherhood in the 1990s and beyond. Journal of Marriage and Family, 62(4), 1173-1191. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2000.01173.x

Meeussen, L., Van Laar, C., & Van Grootel, S. (2020). How to foster male engagement in traditionally female communal roles and occupations: Insights from research on gender norms and precarious manhood. Social Issues and Policy Review, 14(1), 297-328 https://doi.org/10.1111/sipr.12060

Meeussen, L., Van Laar, C., & Verbruggen, M. (2019). Looking for a family man? Norms for men are toppling in heterosexual relationships. Sex Roles, 80, 429-442. https://doi.org/10.1007/s11199-018-0946-0

Meeussen, L., Veldman, J., & Van Laar, C. (2016). Combining gender, work, and family identities: The cross-over and spill-over of gender norms into young adults’ work and family aspirations. Frontiers in Psychology, 7. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01781

Moss-Racusin, C. A., Phelan, J. E., & Rudman, L. A. (2010). When men break the gender rules: Status incongruity and backlash against modest men. Psychology of Men & Masculinities, 11(2), 140-151. https://doi.org/10.1037/a0018093

Mueller, S. L., & Conway Dato-on, M. (2013). A cross cultural study of gender-role orientation and entrepreneurial self-efficacy. International Entrepreneurship and Management Journal, 9(1), 1-20. https://doi.org/10.1007/s11365-011-0187-y

Mujahid, N., & Zafar, N. U. (2012). Economic growth-female labour force participation nexus: An empirical evidence for Pakistan. Pakistan Development Review, 51(4), 565–585. https://doi.org/10.30541/v51i4IIpp.565-586

Nakagawa, S., & Schielzeth, H. (2013). A general and simple method for obtaining R² from generalized linear mixed-effects models. Methods in Ecology and Evolution, 4(2), 133-142. https://doi.org/10.1111/j.2041-210x.2012.00261.x

Norman, H., Elliot, M., & Fagan, C. (2014). Which fathers are the most involved in taking care of their toddlers in the UK? An investigation of the predictors of paternal involvement. Community, Work & Family, 17(2), 163-180. https://doi.org/10.1080/13668803.2013.862361

O’Brien, M. (2009). Fathers, parental leave policies, and infant quality of life: International perspectives and policy impact. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 624(1), 190–213. https://doi.org/10.1177/0002716209334349

Opondo, C., Redshaw, M., Savage-McGlynn, E., & Quigley, M. A. (2016). Father involvement in early child-rearing and behavioural outcomes in their pre-adolescent children: Evidence from the ALSPAC UK birth cohort. BMJ Open, 6(11), e012034. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-012034

Öun, I. (2013). Is it fair to share? Perceptions of fairness in the division of housework among couples in 22 countries. Social Justice Research, 26(4), 400-421. https://doi.org/10.1007/s11211-013-0195-x

Paull, G. (2008). Children and women’s hours of work. The Economic Journal, 118(526), F8-F27. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2007.02114.x

Peterson, R. A. (2001). On the use of college students in social science research: Insights from a second‐order meta‐analysis. Journal of Consumer Research, 28(3), 450-461. https://doi.org/10.1086/323732

Phelan, J. E., & Rudman, L. A. (2010). Reactions to ethnic deviance: The role of backlash in racial stereotype maintenance. Journal of Personality and Social Psychology, 99(2), 265-281. https://doi.org/10.1037/a0018304

Prentice, D. A., & Carranza, E. (2002). What women and men should be, shouldn’t be, are allowed to be, and don’t have to be: The contents of prescriptive gender stereotypes. Psychology of Women Quarterly, 26(4), 269-281. https://doi.org/10.1111/1471-6402.t01-1-00066

Reverberi, E., Manzi, C., Van Laar, C., & Meeussen, L. (in press). The impact of work life balance problems and partner care divisions on work-gender identity integration. Self and Identity.

Rindfuss, R. R. (1991). The young adult years: Diversity, structural change, and fertility: Population association of America 1991 presidential address. Demography, 28(4), 493-512. https://doi.org/10.2307/2061419

Roeters, A., & van Houdt, K. (2019). Parent-child activities, paid work interference, and child mental health. Family Relations, 68(2), 232-245. https://doi.org/10.1111/fare.12355

Rudman, L. A., & Fairchild, K. (2004). Reactions to counterstereotypic behavior: The role of backlash in bultural stereotype maintenance. Journal of Personality and Social Psychology, 87(2), 157-176. https://doi.org/10.1037/0022-3514.87.2.157

Rudman, L. A., & Mescher, K. (2013). Penalizing men who request a family leave: Is flexibility stigma a femininity stigma? Journal of Social Issues, 69(2), 322-340. https://doi.org/10.1111/josi.12017

Rudman, L. A., Moss-Racusin, C. A., Glick, P., & Phelan, J. E. (2012). Chapter four - Reactions to Vanguards: Advances in Backlash Theory. In P. Devine & A. Plant (Eds.), Advances in Experimental Social Psychology (Vol. 45, pp. 167-227). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-394286-9.00004-4

Schindler, H. S. (2010). The importance of parenting and financial contributions in promoting fathers’ psychological health. Journal of Marriage and Family, 72(2), 318-332. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00702.x

Seguino, S. (2007). PlusÇa change? Evidence on global trends in gender norms and stereotypes. Feminist Economics, 13(2), 1-28. https://doi.org/10.1080/13545700601184880

Seward, R. R., Yeatts, D. E., & Zottarelli, L. K. (2002). Parental leave and father involvement in childcare: Sweden and the United States. Journal of Comparative Family Studies, 33(3), 387-400. https://doi.org/10.3138/jcfs.33.3.387

Sigurdardottir, H. M., & Garðarsdóttir, Ó. (2018). Backlash in gender equality? Fathers’ parental leave during a time of economic crisis. Journal of European Social Policy, 28(4), 342-356. https://doi.org/10.1177/0958928717739243

Stertz, A. M., Horvath, L. K., & Wiese, B. S. (2020). What influences fathers’ daily work-related worries during parental leave? A diary study. Journal of Vocational Behavior, 118, 103375. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2019.103375

Sullivan, J., Moss-Racusin, C., Lopez, M., & Williams, K. (2018). Backlash against gender stereotype-violating preschool children. PLoS One, 13(4), e0195503. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195503

Tamm, M. (2019). Fathers’ parental leave-taking, childcare involvement and labor market participation. Labour Economics, 59, 184-197. https://doi.org/10.1016/j.labeco.2019.04.007

The World Bank. (2019a). Labor force participation rate for ages 15-64, female (% of female population ages 15-64) (modeled ILO estimate). [Data set] https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=SL.TLF.ACTI.1524.FE.ZS&country=

The World Bank. (2019b). Part time employment, female (% of total female employment). [Data set]. https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.PART.FE.ZS?end=2017&name_desc=true&start=2017

The World Bank. (2019c). GDP per capita (current US$). [Data set]. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

Thébaud, S. (2010). Masculinity, bargaining, and breadwinning: Understanding men’s housework in the cultural context of paid work. Gender and Society, 24(3), 330-354. https://doi.org/10.1177/0891243210369105

Toomey, R. B., Ryan, C., Diaz, R. M., Card, N. A., & Russell, S. T. (2010). Gender-nonconforming lesbian, gay, bisexual, and transgender youth: School victimization and young adult psychosocial adjustment. Developmental Psychology, 46(6), 1580-1589. https://doi.org/10.1037/a0020705

Tyler, T. R., Lind, E. A., & Huo, Y. J. (2000). Cultural values and authority relations: The psychology of conflict resolution across cultures. Psychology, Public Policy, and Law, 6(4), 1138–1163. http://doi.org/10.1037/1076-8971.6.4.1138

Van Grootel, S., Van Laar, C., Meeussen, L., Schmader, T., & Sczesny, S. (2018). Uncovering pluralistic ignorance to change men’s communal self-descriptions, attitudes, and behavioral intentions. Frontiers in Psychology, 9, 1344. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01344

Vandello, J. A., Bosson, J. K., Cohen, D., Burnaford, R. M., & Weaver, J. R. (2008). Precarious manhood. Journal of Personality and Social Psychology, 95(6), 1325-1339. http://doi.org.kuleuven/10.1037/a0012453

Williams, J. E. & Best, D. L. (1990). Sex and psyche: Gender and self viewed cross-culturally. SAGE Publications.

Witt, M. G., & Wood, W. (2010). Self-regulation of gendered behavior in everyday life. Sex Roles, 62(9), 635-646. https://doi.org/10.1007/s11199-010-9761-y

Wood, W., & Eagly, A. H. (2012). Biosocial construction of sex differences and similarities in behavior. In J. M. Olson & M. P. Zanna (Eds.), Advances in experimental social psychology (Vol. 46, pp. 55-123). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-394281-4.00002-7

World Economic Forum. (2017). The global gender gap report. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf

Yu, C., Zuo, X., Blum, R. W., Tolman, D. L., Kågesten, A., Mmari, K., De Meyer, S., Michielsen, K., Basu, S., Acharya, R., Lian, Q., & Lou, C. (2017). Marching to a different drummer: A cross-cultural comparison of young adolescents who challenge gender norms. Journal of Adolescent Health, 61(4), S48-S54. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2017.07.005

Zuffianò, A., Eisenberg, N., Alessandri, G., Kanacri, B. P. L., Pastorelli, C., Milioni, M., & Caprara, G. V. (2016). The relation of pro-sociality to self-esteem: The mediational role of quality of friendships. Journal of Personality, 84(1), 59–70. https://doi.org/10.1111/jopy.12137

 

Download scriptie (1.01 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Colette van Laar en Loes Meeussen