De festivalganger kan zich niet vinden in het huidige drugbeleid op Belgische festivals

Sybren
Beernaert

Wat vinden festivalgangers van het drugbeleid op Belgische festivals? Een student van de Universiteit Gent zocht het uit. Het onderzoek toonde aan dat de festivalgangers als primaire doelgroep van het gevoerde drugbeleid een negatieve houding hebben tegenover het gevoerde beleid. Daarom werd nagegaan welke maatregelen al dan niet de steun genieten van dit doelpubliek. Zo kunnen beleidsmakers en festivalorganisatoren samen naar een verbetering van dit beleid toewerken. Festivalorganisatoren stellen alles in het werk om hun terrein drugsvrij te houden. De meeste Belgische festivals hanteren een nultolerantie ten aanzien van druggebruik en drugsbezit. Festivalgangers worden gewaarschuwd dat indien ze drugs meenemen naar het festival ze hiervoor beboet kunnen worden. Ondanks deze inspanningen circuleren er nog steeds heel wat drugs op het festivalterrein. Uit onderzoek is gebleken dat de huidige repressieve aanpak faalt. Daardoor is het hoog tijd dat een hervorming wordt doorgevoerd. Om na te gaan hoe deze hervorming er precies moet uitzien werd ten rade gegaan bij de festivalgangers zelf. Ondanks hun belangrijke rol in het verhaal worden zij vaak vergeten. 426 festivalgangers namen deel aan een opiniepeiling over het gevoerde drugbeleid. Hieruit bleek dat maar liefst 61% van deze festivalgangers zich niet konden vinden in het huidige drugbeleid. Tegen de verwachtingen in leken de festivalgangers een neutrale houding aan te nemen tegenover de strenge controlerende aanpak. Wat opviel was de grote voorkeur voor schadebeperkende maatregelen zoals het aanbieden van gratis drinkwater en het voorzien van schaduwplaatsen. Ook de mogelijkheid om drugs te testen op het festivalterrein sprak de festivalganger sterk aan. De festivalganger pleit dus voor een beleid waar gezondheid primeert op controle. Daarvoor moet het huidige overwegend repressieve beleid niet volledig vervangen, maar aangevuld worden. Zo zouden organisatoren voornamelijk meer middelen moeten investeren in het informeren en sensibiliseren van de festivalganger over de gevaren van druggebruik. Bovendien moet ook de implementatie van pill-testing eens grondig bestudeerd worden. Enkel zo kan geëvolueerd worden naar een drugbeleid voor en door de festivalgangers.

Bibliografie

Bibliografie Sociaalwetenschappelijke bronnen 24 dealers betrapt op Tomorrowland. (2019, 24 juli). De Standaard. https://www.standaard.be/cnt/dmf20190724_04525155 ACT Government. (2020, 4 september). Pill Testing. https://www.health.act.gov.au/aboutour-health-system/population-health/pill-testing Algemene Cel Drugsbeleid. (2019). Realisaties 2014-2019 en aanbevelingen voor de volgende legislatuur. https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documen… apport_acd_2014-2019_nl_def.pdf Baert, D., & Paelinck, G. (2019, 21 juli). Overlijden Tomorrowland-ganger wellicht gevolg van drugsgebruik, vijf anderen op intensieve zorg binnengebracht. vrtnws.be. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/07/21/overlijden-festivalganger-tomor…eerste-vaststellingen-wi/ Beernaert, S. (2020). Drugpreventie doorgelicht: een studie naar de internationale invulling van het concept, toegepast op de festivalsetting [Niet-gepubliceerde bachelorproef]. Universiteit Gent. Belga. (2018, 27 juli). 2e festivalweekend van Tomorrowland opent onder brandende zon. vrtnws.be. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/07/27/tweede-festivalweekend-vantomorrowland-opent-onder-brandende-zo/ 51 Boomtown Fair. (2017, 20 december). Boomtown On Drugs: The Harm Reduction Story. [Video].Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=kxkO1qrkz9U&t=780s Bral, S. (2019a, 21 juli). Overleden festivalganger Tomorrowland: ‘Ernstige aanwijzingen van een druggerelateerd overlijden’. De Morgen. https://www.demorgen.be/nieuws/overleden-festivalganger-tomorrowland-er…aanwijzingen-van-een-druggerelateerdoverlijden~b44b63c2/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F Bral, S. (2019b, 31 juli). 460 festivalgangers betrapt met drugs, 61 dealers gevat op twee weekends Tomorrowland. Het Laatste Nieuws. https://www.hln.be/boom/460- festivalgangers-betrapt-met-drugs-61-dealers-gevat-op-twee-weekendstomorrowland~a5214275/ Brems, P. (2019, 23 juli). Je xtc-pilletje op voorhand laten testen? In Nederland kan het, in België (nog) niet. vrtnws.be. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/07/22/je-pilletje-xtcop-voorhand-laten-testen-in-het-nederland-kanh/#:%7E:text=voorhand%20laten%20testen%3F- ,In%20Nederland%20kan%20het%2C%20in%20Belgi%C3%AB%20(nog)%20niet,va n%20je%20drugs%20gratis%20controleren. Brussels Airlines brengt meer dan 25.000 festivalgangers naar België voor Tomorrowland. (2019, 18 juli). Het Nieuwsblad. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190718_04516183 de Greeff, J., Goossens, F. X., Sannen, A. M. L., Kooke, H., & van Hasselt, N. E. (2017). Alcohol en drugs bij evenementen: Leidraad voor gemeenten 2.0. Trimbos instituut. https://www.trimbos.nl/docs/b8d6d3a6-0883-48fb-a7fc-52572d91cdf0.pdf 52 Decorte, T., De Grauwe, P., & Tytgat, J. (2013). Cannabis: bis? Pleidooi voor een kritische evaluatie van het Belgische cannabisbeleid. Decuypere, P. (2019, 10 augustus). Festivalgangers willekeurig naakt door de knieën laten gaan voor drugscontrole is een brug te ver. vrtnws.be. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/08/08/samen-door-de-knieen/ De Ruyver, B., Pelc, I., Casselman, J., Geenens, K., Nicaise, P., From, L., Vander Laenen, F., Meuwissen, K., Van Dijck, A. (2004). Drugbeleid in cijfers: een studie naar betrokken actoren, overheidsuitgaven en bereikte doelgroepen. Academia Press. De Sager, F. (2019). Drugbeleid op festivals: Lokale coördinatie in liche spreidstand? In W. Hardyns, J. Schrooten, T. Nabben, E. De Pauw, & F. Goossens (Eds.), Druggebruik op festivals (pp. 81-91). Gompel&Svacina. De Schutter, A. (2019, 4 april). Naar een drugbeleid voor de festivalganger. VAD. https://www.vad.be/artikels/detail/naar-een-drugbeleid-voor-de-festival… Dujardin, J. (2020, 26 november). Je xtc-pil laten testen terwijl je pintje bestelt op festival? ‘Binnen de minuut weet je het resultaat’. De Morgen. https://www.demorgen.be/nieuws/je-xtc-pil-laten-testen-terwijl-je-pintj…festival-binnen-de-minuut-weet-je-het-resultaat~b0f6232a/ EMCDDA. (2004, 15 juli). Attitudes to Drug Use. https://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index3426EN.html EMCDDA. (2018, juni). European Drug Report 2018: Trends and Developments. https://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2018_… 53 EMCDDA. (2019a). European Drug Report 2019: Trends and Developments. http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TD… 1ENN_PDF.pdf EMCDDA. (2019b). European Prevention Curriculum: A handbook for decision-makers, opinion-makers and policy-makers in science-based prevention of substance use. http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11733/20192546_TD… 01ENN_PDF.pdf Fouille aan festival niet meer tegen wet. (2018, 27 maart). De Standaard. https://www.standaard.be/cnt/dmf20180326_03431772?&articlehash=FA5B1A27… 727DB8AE0EFF22F71879D962295DD9E7997B1035CEC70EB06B3C103D991B01 5B765145ECAC08AF6F132A810289E46DF5C92507E81024DDB3DE701 Geirnaert, M. (2007). Het algemene kader voor drugpreventie. In J. Casselman & H. Kinable (Eds.), Het gebruik van illegale drugs: Multidimensionaal bekeken (pp. 73-89). Heule: UGA. Geirnaert, M., & Lambrechts, M.-C. (2004). Alcohol- en druggebruik: Preventie en hulpverlening. Kluwer. Goedgebeur, H. (2019, 20 juli). Drugstonnen, wasstraat en mobiel drugsanalyselab: hoe makkelijk raak je Tomorrowland binnen met drugs op zak? vrtnws.be. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/07/18/tomorrowland-drugscontrole/ Hauspie, B., Van Havere, T., & ALAMA-consortium (2019). Belgian sample of ALAMA baseline survey. University College of Ghent. Hardyns, W. (2020). Onderzoeksontwerp in de criminologie. 54 Hardyns, W., Schrooten, J., Nabben, T., De Pauw, E., & Goossens, F. (2019a). De aanpak van druggebruik op festivals. In W. Hardyns, J. Schrooten, T. Nabben, E. De Pauw, & F. Goossens (Eds.), Druggebruik op festivals (pp. 7-10). Gompel&Svacina. Hardyns, W., Schrooten, J., Nabben, T., Pauw, E., & Goossens, F. (2019b). Druggebruik op festivals. Gompel&Svacina. Hardyns, W., Pauwels, L., & De Buck, A. (2019). Kwantitatieve toegepaste data-analyse en rapportage met SPSS voor criminologen. Institute for International Research on Criminal Policy – UGent. Helderweert, E., & Onsia, M. (2021). Safe 'n Sound: Peer support in Vlaanderen anno 2018. Retrieved from https://www.vad.be/artikels/detail/safe-n-sound Hesse, M., Tutenges, S., & Schliewe, S. (2010). The use of tobacco and cannabis at an international music festival. European Addiction Research, 16(4), 208–212. https://doi.org/10.1159/000317250 International Harm Reduction Association. (2010). What is Harm Reduction? A position statement from the International Harm Reduction Association. https://www.tni.org/files/publicationdownloads/what_is_harm_reduction_a_position_statement_from_the_international_ha rm_reduction_association_2010_ihra.pdf Jazz Bilzen, 1959. Voor duizend frank en een fles whisky. (2007, 18 juni). De Standaard. https://www.standaard.be/cnt/6s1dm81p?&articlehash=B09A340591560FC4D030… 5B966A73C2DB0CE33005359190F05BC4187403AF4278DB62174749B403DB5A5 AD2B48B01471452F6A9F0B7B421368A5CE47A8A03B 55 Laerd Statistics. (z.d.-a). Mann-Whitney U Test in SPSS Statistics. Geraadpleegd op 6 april 2021, van https://statistics.laerd.com/spss-tutorials/mann-whitney-u-test-using-s…statistics.php Laerd Statistics. (z.d.-b). One-way ANOVA. Geraadpleegd op 6 april 2021, van https://statistics.laerd.com/statistical-guides/one-way-anova-statistic… Lancaster, K., Ritter, A., & Matthew-Simmons, F. (2013). Young people’s opinions on alcohol and other drugs issues. Australian National Council on Drugs. https://www.researchgate.net/publication/265014976_Young_people’s_opinions_on_a lcohol_and_other_drugs_issues Maervoet, E. (2020, 15 april). Streep door festivalzomer: geen massa-evenementen tot en met 31 augustus, “enige juiste beslissing”. vrtnws.be. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/15/streep-door-festivalzomer-geen-…evenementen-tot-en-met-31/ Nabben, T. (2010, 26 oktober). Cops and Dogs Against Party Drugs. Amsterdam Law Journal, 2(4), 15–28. https://doi.org/10.37974/ALF.145 Neven, B. (2019, 14 augustus). Waarom drugs verbieden in Belgische clubs en festivals niet werkt. VICE. https://www.vice.com/nl/article/mbmjv4/drugsverbod-in-belgischeclubs-en-festivals-werkt-niettomorrowland?utm_source=stylizedembed_vice.com&utm_campaign=d3a8pj&site=vi ce NEW Net. (2017). Party+. http://www.safernightlife.org/partyplus 56 Noll, C. (2019, 14 augustus). Helaas: je kan toch niet ongestraft je drugs laten testen op Pukkelpop. VICE. https://www.vice.com/nl/article/d3a8pj/drugs-laten-testen-oppukkelpop?utm_source=stylizedembed_vice.com&utm_campaign=mbmjv4&site=vic e Pallot, H. (2020, 13 juli). Zo zagen Belgische festivals er 30 jaar geleden uit. VICE. https://www.vice.com/nl/article/pky3n9/festivals-belgie-fotos-30-jaar-g… Pauwels, L. (2017). Kwantitatieve criminologie: Basishandboek kwantitatieve methoden van criminologisch onderzoek (Herwerkte editie). Academia Press. Peirsman, K. (2018, 28 augustus). “Drugspreventie op muziekfestivals is nodig”. Radio 2. https://radio2.be/antwerpen/drugspreventie-op-muziekfestivals-is-nodig Quality Nights. (2016). DE QUALITY NIGHTS SERVICES. https://qualitynights.be/nl/quality-nights-services/qual Radio 2. (2017, 18 juni). Extra water voor metalheads. VRT. https://radio2.be/antwerpen/extra-water-voor-metalheads Reggae Geel. (2021). ECO. https://www.reggaegeel.com/nl/eco Rock Werchter. (2021). In het Festivalpark. https://www.rockwerchter.be/nl/praktisch/in-hetfestivalpark Rosiers, J., Möbius, D., & Schrooten, J. (2016). Uitgaansonderzoek 2015. VAD. Rosiers, J. (2019). Uitgaansonderzoek 2018. VAD. https://www.vad.be/assets/uitgaansonderzoek_2018 57 Sabbe, M. (2019). Muziekfestivals, gezien door de bril van een urgentiearts. In W. Hardyns, J. Schrooten, T. Nabben, E. De Pauw, & F. Goossens (Eds.), Druggebruik op festivals (pp. 61-70). Gompel&Svacina. Safe 'n Sound. (2017a). Events. https://safensound.be/events/ Safe 'n Sound. (2017b). Safe 'n Sound. https://safensound.be/ Safe ’n Sound. (2020, 4 augustus). Safe, not Sorry - afl 7: Drugbeleid op festivals [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ETZvsHDyOUM Schelstraete, I. (2020, 5 maart). We houden de festivalwei niet drugsvrij. De Standaard. https://www.standaard.be/cnt/dmf20200304_04876162?&articlehash=3520ADCD… 316526FB4393FA8FAF6A4147A18FDDDE2B05350EC2D76B2E0FC0F0D9C147E CBD6648989E9C2234C8D6156765B9334DCB766802CB8080BB5E0D372B Schrooten, J., & Vandamme, J. (2019). Waarom een zerotolerancedrugbeleid voor festivals niet (goed) werkt. In W. Hardyns, J. Schrooten, T. Nabben, E. De Pauw, & F. Goossens (Eds.), Druggebruik op festivals (pp. 93-113). Gompel&Svacina. Spaas, L., Rutten, J., & Dereeper, P. (2019). Het (strafrechtelijk) drugbeleid van parket en politie op de festivals Tomorrowland en Rock Werchter. In W. Hardyns, J. Schrooten, T. Nabben, E. De Pauw, & F. Goossens (Eds.), Druggebruik op festivals (pp. 71–80). Gompel&Svacina. Tijmstra, J. & Boeije, H. (2011). Benaderingen van wetenschappelijk onderzoek. In J. Tijmstra, & Boeije, H. (Eds.), Wetenschapsfilosofie in de context van de sociale wetenschappen (pp. 9-26). Boom 58 Tomorrowland. (2021). General Terms and Conditions Tomorrowland 2021. https://www.tomorrowland.com/en/festival/practical/general-terms-condit… UNODC. (2013). International standards on drug use prevention. https://www.unodc.org/documents/prevention/UNODC_2013_2015_internationa… ndards_on_drug_use_prevention_E.pdf VAD. (2009). Krachtlijnen voor preventie en behandeling. https://www.vad.be/assets/krachtlijnen-voor-preventie-en-behandeling VAD. (2020). Never waste a great party. https://www.vad.be/catalogus/detail/never-waste-agreat-party VAD. (2021). Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS). https://www.vad.be/illegaledrugs/nieuwe-psychoactieve-stoffen-nps Vanhoutteghem, S. (2021, 22 februari). Safe ’n Sound: Peer support in Vlaanderen anno 2020. VAD. https://www.vad.be/artikels/detail/safe-n-sound Vanclooster, L. (2019, 15 augustus). 50 jaar Woodstock: Dag 1, stem de gitaren voor de zwanenzang van een tijdperk. vrtnws.be. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/07/18/woodstock-dag-1-gitaren-stemmen…een-uitdovend-tijdperk/ Vandamme, J., & Schrooten, J. (2020). Leidraad voor een evenwichtig alcohol- en drugbeleid voor festivals. VAD. https://www.vad.be/assets/leidraad_voor_festivals_web_download 59 Van Havere, T. (2012). Prevalence and prevention of substance use in night life. [Doctoraatsproefschrift, Universiteit Gent]. Ghent University Academic Bibliography. https://biblio.ugent.be/publication/4167107 Van Havere, T. (2019). Wat is recreationeel druggebruik en welke cijfers bestaan hierover in Vlaanderen? Een overzicht vanuit gezondheidsperspectief. In W. Hardyns, J. Schrooten, T. Nabben, E. De Pauw, & F. Goossens (Eds.), Druggebruik op festivals (pp. 11-28). Gompel&Svacina. Van Havere, T., Vanderplasschen, W., Lammertyn, J., Broekaert, E., & Bellis, M. (2011). Drug use and nightlife: More than just dance music. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 6(1), 1–11. https://doi.org/10.1186/1747-597x-6-18 Wilson, J. Q., & Kelling, G. L. (1982). Broken windows: The police and neighborhood safety. Atlantic monthly, 249(3), 29-38. Windey, F. (Writer & Director). (2020). Aflevering 2 (Seizoen 1, Aflevering 2)[TV series episode], In VTM 2 (Producent), Club FLO. https://vtm.be/vtmgo/afspelen/e31be6322-748d483e-a60c-945a6e46e34c Winstock, A., & Barrat, M. (2016, 28 december). Zero tolerance for drugs doesn’t work. Let’s embrace zero harm. The Sydney Morning Herald. https://www.smh.com.au/opinion/zero-tolerance-for-drugs-doesnt-work-let…zero-harm-20161228-gtiukr.html Winstock, A., Barratt, M.J., Maier, L.J., Ferris, J.A., & Van Havere, T. (2018). Global Drug Survey 2018: Belgian GDS sample. UK: GDS. 60 Juridische bronnen Art. 14 wet 5 augustus 1992 op het politieambt, BS 22 december 1992, 27124 Art. N protocolakkoord betreffende het huishoudelijk reglement Algemene Cel Drugsbeleid, BS 15 april 2010, 21410. Beleidsnota van de federale regering in verband met de drugproblematiek, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 1059/001. Wet 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, BS 31 oktober 2017, 96776.

Download scriptie (1.27 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Professor Dr. Wim Hardyns