De ongelijke zoektocht van mannen en vrouwen naar gezond werk. Welke jobkenmerken kunnen ons mentaal welzijn verbeteren?

Esther
Lermytte

Ons moderne werkleven speelt een centrale rol in ons mentaal welzijn. Jobs worden complexer, wat psychosociale risicofactoren voor onze mentale gezondheid teweeg brengt. Terzelfdertijd participeren steeds meer vrouwen in de Europese arbeidsmarkt. Een gender-vergelijkende studie bij 79043 werknemers in 36 Europese landen onderzocht welke factoren op de werkvloer gunstig zijn voor ons mentaal welzijn en vond significante verschillen tussen de ervaringen van mannen en die van vrouwen.

Gezond werk en ons mentaal welzijn in de huidige arbeidsmarkt

De huidige staat van de arbeidsmarkt is in flux door de digitalisering en globalisering. Deze veranderingen vereisen van werknemers een verhoogde flexibiliteit, een grote verscheidenheid aan vaardigheden, technische expertise en kennis. De aard van de jobs die we uitoefenen wordt alsmaar meer getypeerd door bepaalde risicofactoren voor onze mentale gezondheid, zoals een hoog werktempo, tijdsdruk, stressvolle situaties, een vervagende grens tussen werk- en privéleven en emotioneel of mentaal veeleisende taken. Onze ervaringen op het werk staan in direct verband met ons individueel welzijn. Verder is het bestuderen van deze risicofactoren ook relevant op organisatorisch vlak. Het mentaal welzijn van werknemers vormt één van de grootse hedendaagse uitdagingen op de arbeidsmarkt in het bestrijden van absenteïsme en het opkrikken van productiviteit.

De voorbije 15 jaar verkleinde de genderkloof in participatie op de Europese arbeidsmarkt gestaag. Steeds meer vrouwen werken. Toch blijven bepaalde jobgerelateerde kenmerken systematisch ongelijk verdeeld onder mannen en vrouwen. Deze kenmerken kunnen van een financiële, persoonlijke of sociale aard zijn. Ze beïnvloeden ook ons mentaal welzijn. Zo zorgt de gender gestratificeerde arbeidsmarkt er bijvoorbeeld voor dat vrouwen vaker terechtkomen in lager betaalde jobs in de zorg- en dienstverlenende sector. Mannen daarentegen oefenen vaker jobs uit aan het hogere eind van de organisatorische hiërarchie, wat gepaard gaat met meer status. Het onderzoeken van bepaalde factoren die kunnen bijdragen aan het mentaal welzijn van vrouwen is cruciaal. De studie concludeerde dat er beduidende verschillen zijn in de mentale gezondheid van mannen en vrouwen. Ons mentaal welzijn op de werkvloer wordt dus belangrijker dan ooit. Maar wat typeert gezond werk en zijn de risicofactoren bij arbeid wel gelijk verdeeld onder mannen en vrouwen?

‘Uitdagende jobs’ als prototype voor mentaal welzijn

Robert Karasek, een Amerikaanse socioloog, ontwikkelde een typologie waarin hij gezonde jobs definieerde aan de hand van twee dimensies. Zijn conclusie? Uitdagende jobs zijn voordelig voor ons mentaal welzijn. De typologie stelt dat uitdagende jobs gekarakteriseerd worden door enerzijds de taken die onze jobs vereisen en anderzijds de sturingsmogelijkheden die onze jobs bevatten. Bijvoorbeeld wanneer we in ons werk enkele bronnen van stress ervaren, maar we er ook onze vaardigheden verder kunnen ontwikkelen en autoriteit hebben om beslissingen te maken.

Het onderzoek bouwde verder op deze typologie en gaf enkele duidelijke nuances aan wat het ideaal van de uitdagende job inhoudt voor mannen en vrouwen. De sturingsmogelijkheden vormen inderdaad een bron van voordelen voor het mentaal welzijn. De taakvereisten daarentegen, kunnen onze mentale gezondheid ondermijnen. De studie bracht enkele belangrijke genderverschillen aan het licht.  Vrouwen in uitdagende jobs ervaren de eisen die hun job brengt als een groter risico voor hun mentale gezondheid dan mannen in dezelfde posities. Huishoudelijke taken creëren vaak spillover effecten waardoor vrouwen moeilijker een balans vinden tussen hun werk- en familierol. Verder krijgen vrouwen opvallend minder toegang tot jobs met sturingsmogelijkheden waar onze mentale gezondheid baat bij heeft.

De rol van autoriteit op de werkvloer

Het onderzoek bestudeerde ook de invloed van het hebben van autoriteit over andere werknemers op mentale gezondheid aangezien hier tot op heden geen wetenschappelijke eenduidigheid over was. De studie kwam tot enkele opmerkelijke conclusies. Autoriteit op de werkvloer is zowel voor mannen als voor vrouwen even gunstig voor hun mentaal welzijn. Problematisch is dat maar 5.4% van de vrouwelijke werknemers in Europa over autoriteit op de werkvloer beschikken in vergelijking tot maar liefst 10.4% van de mannelijke werknemers. Dit terwijl vrouwen over hogere opleidingsniveaus beschikken. Hoewel het beoefenen van een uitdagende job, eventueel in combinatie met autoriteit, voor vrouwelijke werknemers een groot verschil kan maken in hun mentaal welzijn, hinken ze achterop in het opnemen van deze jobs.

It’s a (wo)man’s world?

Maar er is hoop. De huidige genderkloof in mentale gezondheid kan gedeeltelijk gedicht worden als men op de arbeidsmarkt rekening houdt met het belang van jobkenmerken zoals sturingsmogelijkheden die het welzijn van alle werknemers, en zeker ook van vrouwen, kunnen verbeteren. Gezondheid van werknemers en economische interesse in productiviteit sluiten elkaar niet uit, integendeel. Productiviteit verhogen en inzetten op het welzijn van werknemers gaan hand in hand. Enerzijds kunnen de risicofactoren die geassocieerd worden met bepaalde jobs beperkt blijven door de taakvereisten op een beheersbaar niveau te situeren, zodat een balans gecreëerd wordt met het onbetaalde werk uit de privésfeer. Anderzijds moet ingezet worden op het verbeteren van de sturingsmogelijkheden van vrouwelijke werknemers. Wanneer men investeert in groeimogelijkheden en controle bij werknemers, stijgen de motivatie en work ethics. Maar bovenal is het van belang dat het organisatorisch beleid zich toespitst op gendergelijke toegang tot uitdagende jobs en dat het opnemen van autoriteitsposities bij vrouwen wordt aangemoedigd.

Bibliografie

Acock, A. C. (2005). Working with missing values. Journal of Marriage and family, 67(4), 1012-1028. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2005.00191.x

Adler, M. (1993). Gender Differences in Job Autonomy: The Consequences of Occupational Segregation and Authority Position. The Sociological Quarterly, 34(3), 449-465. https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1993.tb00121.x

Amick, B.C., Kawachi, I., Coakley, E.H., Lerner, D., Levine, S., & Colditz, G.A. (1998). Relations of job strain and iso-strain to health status in a cohort of women in the United States. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 24(1), 54-61. https://doi.org/10.5271/sjweh.278

Ariza-Montes, A., Arjona-Fuentes, J. M., Han, H., & Law, R. (2018). Work environment and well-being of different occupational groups in hospitality: Job Demand–Control–Support model. International Journal of Hospitality Management, 73, 1-11. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.01.010

Badawy, P.J., & Schieman, S. (2020). With Greater Power Comes Greater Stress? Authority, Supervisor Support, and Work-Family Strains. Journal of Marriage and Family, 83(1), 40–56. https://doi.org/10.1111/jomf.12714

Baron, J. N., & Bielby, W.T. (1980). Bringing the Firms Back in: Stratification, Segmentation, and the Organization of Work. American Sociological Review, 45(5), 737-765. https://doi.org/10.2307/2094893

Barone, C., & Assirelli, G. (2020). Gender segregation in higher education: an empirical test of seven explanations. Higher Education, 79(1), 55-78. https://doi.org/10.1007/s10734-019-00396-2

Bell, D. (1976). The coming of the post-industrial society. The Educational Forum, 40(4), 574-579. https://doi.org/10.1080/00131727609336501

Bentley, R. J., Kavanagh, A., Krnjacki, L., & LaMontagne, A.D. (2015). A longitudinal analysis of changes in job control and mental health. American Journal of Epidemiology, 182(4), 328-334. https://doi.org/10.1093/aje/kwv046

Bergman, M. M., & Joye, D. (2001). Comparing social stratification schemas: CAMSIS, CSP-CH, Goldthorpe, ISCO-88, Treiman, and Wright. Cambrigde: SSRG Publications.

Birkelund, G. E. (1992). Stratification and segregation. Acta Sociologica, 35(1), 47-61. https://doi.org/10.1177/000169939203500104

Blommaert, L., Meuleman, R., Leenheer, S., & Butkēviča, A. (2020). The gender gap in job authority: Do social network resources matter? Acta Sociologica, 63(4), 381-399. https://doi.org/10.1177/0001699319847504

Borel-Saladin, J., & Crankshaw, O. (2009). Social Polarisation or Professionalisation? Another Look at Theory and Evidence on Deindustrialisation and the Rise of the Service Sector. Urban Studies, 46(3), 645-664. https://doi.org/10.1177/0042098008100999

Bubonya, M., Cobb-Clark, D. A., & Wooden, M. (2017). Mental health and productivity at work: Does what you do matter? Labour Economics, 46, 150-165. https://doi.org/10.1016/j.labeco.2017.05.001

Burgard, S. A., & Lin, K. Y. (2013). Bad jobs, bad health? How work and working conditions contribute to health disparities. American Behavioral Scientist, 57(8), 1105-1127. https://doi.org/10.1177/0002764213487347

Burns, R. A., Butterworth, P., & Anstey, K. J. (2016). An examination of the long-term impact of job strain on mental health and wellbeing over a 12-year period. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 51(5), 725-733. https://doi.org/10.1007/s00127-016-1192-9

Campos-Serna, J., Ronda-Pérez, E., Artazcoz, L., Moen, B. E., & Benavides, F. G. (2013). Gender inequalities in occupational health related to the unequal distribution of working and employment conditions: a systematic review. International Journal for Equity in Health, 12(57), 1-18. https://doi.org/10.1186/1475-9276-12-57

Castells, M. (2004). Informationalism, networks, and the network society: a theoretical blueprint. In M. Castells (Ed.), The network society: A cross-cultural perspective, (3-45). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

Centre for Multilevel Modelling. (2011). Weighting in MLwiN. Bristol: University of Bristol

Collins, R., Chafetz, J. S., Blumberg, R. L., Coltrane, S., & Turner, J. H. (1993). Toward an integrated theory of gender stratification. Sociological Perspectives, 36(3), 185-216. https://doi.org/10.2307/1389242

Cottini, E., & Lucifora, C. (2013). Mental health and working conditions in Europe. Industrial and Labor Relations Review, 66(4), 958-988. https://doi.org/10.1177/001979391306600409

Cotton, P., & Hart, P. M. (2003). Occupational wellbeing and performance: A review of organisational health research. Australian Psychologist, 38(2), 118-127. https://doi.org/10.1080/00050060310001707117

D’Souza, R.M., Strazdins, L., Clements, M.S., Broom, D.H., Parslow, R., & Rodgers, B. (2005). The health effects of jobs: status, working conditions, or both? Australian and New Zealand Journal of Public Health, 29(3), 222-228. https://doi.org/10.1111/j.1467-842X.2005.tb00759.x

de Jonge, J., & Kompier, M.A.J. (1997). A Critical Examination of the Demand-Control-Support Model from a Work Psychological Perspective. International Journal of Stress Management, 4(4), 235-258. https://doi.org/10.1023/B:IJSM.0000008152.85798.90

Doering, L., & Thébaud, S. (2017). The Effects of Gendered Occupational Roles on Men’s and Women’s Workplace Authority: Evidence from Microfinance. American Sociological Review, 82(3), 542–567. https://doi.org/10.1177/0003122417703087

Dray, S., & Josse, J. (2015). Principal component analysis with missing values: a comparative survey of methods. Plant Ecology, 216(5), 657-667. https://doi.org/10.1007/s11258-014-0406-z

Dudal, P., Verhaest, D., & Bracke, P. (2018). Educational inequalities in depression: do labor markets matter? Society and Mental Health, 8(2), 93-107. https://doi.org/10.1177/2156869317713553

Elliott, J. R., & Smith, R. A. (2004). Race, Gender, and Workplace Power. American Sociological Review, 69(3), 365–386. https://doi.org/10.1177/000312240406900303

Erikson, R., Goldthorpe, J. H., & Portocarero, L. (1979). Intergenerational class mobility in three Western European societies: England, France and Sweden. The British Journal of Sociology, 30(4), 415-441. https://doi.org/10.2307/589632

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. (2020). European Working Conditions Survey Integrated Data File, 1991-2015. [data collection]. 8th Edition. UK Data Service. http://doi.org/10.5255/UKDA-SN-7363-8

European Institute for Gender Equality. (2021). Gender segregation [webpage]. Retrieved from https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1210 on 19 March 2021.

Eurostat. (2021). Employment – annual statistics [webpage]. Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Empl… on 22 May 2021.

Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. University of Sussex, UK: Sage.

Frone, M.R. (2000). Interpersonal Conflict at Work and Psychological Outcomes: Testing a Model Among Young Workers. Journal of Occupational Health Psychology, 5(2), 246-255. https://doi.org/10.1037/1076-8998.5.2.246

García-Herrero, S., Lopez-Garcia, J. R., Herrera, S., Fontaneda, I., Báscones, S. M., & Mariscal, M. A. (2017). The influence of recognition and social support on European health professionals’ occupational stress: A Demands-Control-Social Support-Recognition Bayesian Network Model. BioMed Research International, 1-12. https://doi.org/10.1155/2017/4673047

Grönlund, A. (2007). More Control, Less Conflict? Job Demand–Control, Gender and Work–Family Conflict. Gender, Work & Organization, 14(5), 476-497. https://doi.org/10.1111/j.1468-0432.2007.00361.x

Harnois, C. E., & Bastos, J. L. (2018). Discrimination, harassment, and gendered health inequalities: do perceptions of workplace mistreatment contribute to the gender gap in self-reported health? Journal of Health and Social Behavior, 59(2), 283-299. https://doi.org/10.1177/0022146518767407

Hassard, J., Teoh, K. R., Visockaite, G., Dewe, P., & Cox, T. (2018). The cost of work-related stress to society: A systematic review. Journal of Occupational Health Psychology, 23(1), 1. https://doi.org/10.1037/ocp0000069

Jaffee, D. (1989). Gender Inequality in Workplace Autonomy and Authority. Social Science Quarterly, 70(2), 375-390.

Jennequin, H. (2008). The evolution of the geographical concentration of tertiary sector activities in Europe Article. Service Industries Journal, 28(3), 291-306. https://doi.org/10.1080/02642060701856142

Johnson, J. V., & Hall, E. M. (1988). Job strain, work place social support, and cardiovascular disease: a cross-sectional study of a random sample of the Swedish working population. American Journal of Public Health, 78(10), 1336-1342. https://doi.org/10.2105/AJPH.78.10.1336

Karasek, R.A. (1979). Job Demands, Job Decision Latitude, and Mental Strain: Implications for Job Redesign. Administrative Science Quarterly, 24(2), 285-304. https://doi.org/10.2307/2392498

Kessler, R.C. (2003). Epidemiology of women and depression. Journal of Affective Disorders, 74(1), 5-13. https://doi.org/10.1016/S0165-0327(02)00426-3

Kraus, V., & Yonay, Y.P. (2000). The Effect of Occupational Sex Composition on the Gender Gap in Workplace Authority. Social Science Research, 29(4), 583–605. https://doi.org/10.1006/ssre.2000.0683

Lerner, D. J., Levine, S., Malspeis, S., & D'Agostino, R. B. (1994). Job strain and health-related quality of life in a national sample. American Journal of Public Health, 84(10), 1580-1585. https://doi.org/10.2105/ajph.84.10.1580

Mark, G., & Smith, A. P. (2012). Occupational stress, job characteristics, coping, and the mental health of nurses. British Journal of Health Psychology, 17(3), 505-521. https://doi.org/10.1111/j.2044-8287.2011.02051.x

Mausner-Dorsch H., & Eaton WW. (2000) Psychosocial work environment and depression: epidemiologic assessment of the demand-control model. American Journal of Public Health, 90(11), 1765-1770. https://doi.org/10.2105/AJPH.90.11.1765

McLaughlin, H., Uggen, C., & Blackstone, A. (2012). Sexual Harassment, Workplace Authority, and the Paradox of Power. American Sociological Review, 77(4), 625–647. https://doi.org/10.1177/0003122412451728

Mensah, A. (2021). Job Stress and Mental Well-Being among Working Men and Women in Europe: The Mediating Role of Social Support. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 2494. https://doi.org/10.3390/ ijerph18052494 Muckenhuber, J., Burkert, N., Großschädl, F., & Freidl, W. (2014). Income inequality as a moderator of the relationship between psychological job demands and sickness absence, in particular in men: An international comparison of 23 countries. PloS one, 9(2). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0086845

Nappo, N. (2018). Working Conditions and Anxiety. An Analysis on the Sixth European Working Conditions Survey Data. International Journal of Humanities and Social Science, 8(10), 184-196. https://doi.org/10.30845/IJHSS.V8N10P17

Niedhammer, I., Chastang, J. F., David, S., Barouhiel, L., & Barrandon, G. (2006). Psychosocial work environment and mental health: Job-strain and effort-reward imbalance models in a context of major organizational changes. International Journal of Occupational and Environmental Health, 12(2), 111-119. https://doi.org/10.1179/oeh.2006.12.2.111

Niedhammer, I., Sultan-Taïeb, H., Chastang, J.-F., Vermeylen, G., & Parent-Thirion, A. (2012). Exposure to psychosocial work factors in 31 European countries, Occupational Medicine, 62(3), 196–202. https://doi.org/10.1093/occmed/kqs020

O'Connor, P. (2015). Good jobs–but places for women? Gender and Education, 27(3), 304-319. https://doi.org/10.1080/09540253.2015.1021302

OECD/European Union. (2018). Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle. Brussels: OECD Publishing.

Parsons, T. (1940). An analytical approach to the theory of social stratification. American Journal of Sociology, 45(6), 841-862.

Pudrovska, T., & Karraker, A. (2014). Gender, Job Authority, and Depression. Journal of Health and Social Behavior, 55(4), 424–441. https://doi.org/10.1177/0022146514555223

Reskin, B. (1993). Sex Segregation in the Workplace. Annual Review of Sociology, 19(1), 241-270. https://doi.org/10.1146/annurev.so.19.080193.001325

Reskin, B., McBrier, D., & Kmec, J. (1999). The Determinants and Consequences of Workplace Sex and Race Composition. Annual Review of Sociology, 25, 335-361. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.25.1.335

Reskin, B., & Ross, C. (1992). Jobs, Authority, and Earnings Among Managers: the continuing significance of sex. Work and Occupations, 19(4), 342-365. https://doi.org/10.1177/0730888492019004002

Rigó, M., Dragano, N., Wahrendorf, M., Siegrist, J., & Lunau, T. (2020). Work stress on rise? Comparative analysis of trends in work stressors using the European working conditions survey. International Archives of Occupational and Environmental Health, 1-15. https://doi.org/10.1007/s00420-020-01593-8

Roos, P. A. (1981). Sex stratification in the workplace: Male-female differences in economic returns to occupation. Social Science Research, 10(3), 195-224. https://doi.org/10.1016/0049-089X(81)90014-4

Rössler, W. (2012). Stress, burnout, and job dissatisfaction in mental health workers. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 262(2), 65-69. https://doi.org/10.1007/s00406-012-0353-4

Sanne, B., Mykletun, A., Dahl, A.A., Moen, B.E., & Tell, G.S. (2005). Testing the Job Demand–Control–Support model with anxiety and depression as outcomes: The Hordaland Health Study. Occupational Medicine, 55(6), 463-473. https://doi.org/10.1093/occmed/kqi071

Schieman, S., & Reid, S. (2009). Job authority and health: Unraveling the competing suppression and explanatory influences. Social Science & Medicine, 69(11), 1616-1624. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.08.038

Schieman, S., & Whitestone, Y., & Van Gundy, K. (2006). The Nature of Work and the Stress of Higher Status. Journal of Health and Social Behavior, 47(3), 242-257. https://doi.org/10.1177/002214650604700304

Smith, R.A. (2002). Race, Gender, and Authority in the Workplace: Theory and Research. Annual Review of Sociology, 28(1), 509-542. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.28.110601.141048

Spinuzzi, C. (2012). Chapter 27: Genre and Generic Labor. In C. Bazerman & C. Dean (Eds.), International advances in writing research: Cultures, places, measures (487-507). Anderson: Parlor Press LLC. https://doi.org/10.37514/PER-B.2012.0452

Stainbeck, K., Ratliff, T., & Roscigno, V. (2011). The Context of Workplace Sex Discrimination: Sex Composition, Workplace Culture and Relative Power. Social Forces, 89(4), 1165-1188. https://doi.org/10.1093/sf/89.4.1165

Stansfeld, S.A., & Candy, B. (2006). Psychosocial work environment and mental health—a meta-analytic review. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 32(6), 443-462. https://doi.org/10.5271/sjweh.1050

Stansfeld, S. A., Shipley, M. J., Head, J., & Fuhrer, R. (2012). Repeated job strain and the risk of depression: longitudinal analyses from the Whitehall II study. American Journal of Public Health, 102(12), 2360-2366. https://doi.org/10.2105/AJPH.2011.300589

Strandh, M., Hammarström, A., Nilsson, K., Nordenmark, M., & Russel, H. (2013). Unemployment, gender and mental health: the role of the gender regime. Sociology of Health & Illness, 35(5), 649-665. https://doi.org/10.1111/j.1467-9566.2012.01517.x

Tan X., Ruppanner L., Maume D., & Hewitt B. (2021) Do managers sleep well? The role of gender, gender empowerment and economic development. PLoS ONE 16(3). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247515

Taris, T.W., Kompier, M.A.J., De Lange, A.H., Schaufeli, W.B., & Schreurs, P.J.G. (2003) Learning new behaviour patterns: A longitudinal test of Karasek's active learning hypothesis among Dutch teachers. Work & Stress, 17(1), 1-20. https://doi.org/10.1080/0267837031000108149

Topp C, W., Østergaard S. D., Søndergaard S., & Bech P. (2015). The WHO-5 Well-Being Index: A Systematic Review of the Literature. Psychotherapy and Psychosomatics, 84(3), 167-176. https://doi.org/10.1159/000376585

Van de Velde, S., Bracke, P., & Levecque, K. (2010). Gender differences in depression in 23 European countries. Cross-national variation in the gender gap in depression. Social Science & Medicine, 71(2), 305-313. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2010.03.035

Van de Velde, S., Huijts, T., Bracke, P., & Bambra, C. (2013). Macro‐level gender equality and depression in men and women in Europe. Sociology of Health & Illness, 35(5), 682-698. https://doi.org/10.1111/j.1467-9566.2012.01521.x

Vanroelen, C., Levecque, K., & Louckx, F. (2009). Psychosocial working conditions and self-reported health in a representative sample of wage-earners: A test of the different hypotheses of the Demand-Control-Support-Model. International Archives of Occupational and Environmental Health, 82(3), 329-42. https://doi.org/10.1007/s00420-008-0340-2

Virtanen M., Honkonen T., Kivimäki M., Ahola K., Vahtera J., Aromaa A., & Lönnqvist J. (2007). Work stress, mental health and antidepressant medication findings from the Health 2000 Study. Journal of Affective Disorders, 98(3), 189-97. https://doi.org/10.1016/j.jad.2006.05.034

Wolf, W. & Fligstein, N. (1979). Sex and Authority in the Workplace: The Causes of Sexual Inequality. American Sociological Review, 44(2), 235-252. https://doi.org/10.2307/2094507

Wright, E. O. (1997). Class counts: Comparative studies in class analysis. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511488917

Wright, E.O., Baxter, J., & Birkelund, G.E. (1995). The Gender Gap in Workplace Authority: A Cross-National Study. American Sociological Review, 60(3), 407-435. https://doi.org/10.2307/2096422

Yaish, M., & Stier, H. (2009). Gender Inequality in Job Authority: A Cross-National Comparison of 26 Countries. Work and Occupations, 36(4), 343–366. https://doi.org/10.1177/0730888409349751

Zaniboni, S., Truxillo, D., Rineer, J., Bodner, T., Hammer, L., & Krainer, M. (2016). Relating Age, Decision Authority, Job Satisfaction, and Mental Health: A Study of Construction Workers. Work, Aging and Retirement, 2(4), 428-435. https://doi.org/10.1093/workar/waw006

Download scriptie (594.43 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Prof. Dr. Piet Bracke