Hoe Virtual Reality jouw kijk op de samenleving kan veranderen. Voor een betere wereld.

David
Walewijns

 

Op de foto hierboven zie je een persoon met een VR-bril. De bril is via bluetooth verbonden met de twee handcontrollers om te navigeren in de virtuele omgeving.

Inleiding tot VR

Voor mijn masterproef heb ik via een experiment onderzocht hoe Virtual Reality (VR) donatiegedrag kan beïnvloeden. Maar wat is Virtual Reality? Het is een gesimuleerde audiovisuele omgeving die gegenereerd wordt door computertechnologie. Hiervoor wordt een soort bril gedragen waarin je naar een scherm kijkt (zie figuur 1). De ogen worden hierbij volledig afgeschermd van de buitenwereld. Bovendien kan je in alle richtingen rondom jou kijken, want in de bril krijg je een 360-graden uitzicht. De technologie is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat wat je ziet ‘net echt’ lijkt.

Een voorbeeld ter illustratie: een strandvakantie. Rondom jou hoor je spelende kinderen en in de verte zie je de golven van de zee heen en weer stromen. Als je naar boven kijkt zie je een heldere blauwe hemel en als je naar onder kijkt zie je blote voeten in het zand. Ook al ben je je ervan bewust dat het om een simulatie gaat, toch voelt het een beetje alsof je zelf op het strand bent. Dat fenomeen noemen wetenschappers ‘spatiale aanwezigheid’: het lijkt alsof je mentaal verplaatst bent naar de virtuele omgeving; in dit geval het strand.

Mijn onderzoek

Stel je voor dat je iedere dag vervuild water moet drinken omdat er geen alternatieven beschikbaar zijn. 

In mijn eigen onderzoek heb ik gebruik gemaakt van een video genaamd The Source (De Bron). Met deze video wil ik meer bewustwording creëren rond waterschaarste in derdewereldlanden. De video vertelt het verhaal van het 13-jarige meisje Selam uit Ethiopië, dat noodgedwongen lange wandelingen moet maken om haar dorp van drinkwater te voorzien. Het water is echter vervuild, en door haar opdracht kan ze niet meer naar school gaan. De video eindigt wel met positief nieuws: de organisatie Charity:water installeert een waterpomp voor zuiver bronwater nabij haar dorp. 

Die video werd getoond aan Vlaamse studenten van 20 tot 25 jaar. Ik wilde namelijk nagaan wat de psychologische invloed zou zijn van het bekijken van de video wanneer de deelnemers het gevoel hebben dat ze zelf aanwezig zijn bij Selam in Ethiopië. Ik heb hiervoor drie groepen met elkaar vergeleken: Groep 1 bekeek de beelden op YouTube aan een computer. Groep 2 bekeek ook beelden via YouTube aan een computer, maar met hun computermuis konden ze de camera draaien zodat ze tijdens de video rond konden kijken. Groep 3 bekeek de video met een Virtual Reality bril in 360-graden. Na het bekijken van de video konden de deelnemers via SMS een volledig vrijwillige donatie maken aan UNICEF: België of Charity:water.

 

De foto hierboven toont de VR-bril van mijn eigen onderzoek.

Om de drie groepen met elkaar te vergelijken moesten de deelnemers zowel voor als na de video een vragenlijst invullen. De belangrijkste vragen die ik mij stelde waren: 1) Hadden de deelnemers het gevoel dat ze aanwezig waren in de video? 2) Welke emoties ervaarden de deelnemers? 3) Waren de deelnemers geneigd om zelf een donatie te maken aan een goed doel en 4) is hun attitude tegenover goede doelen positief gewijzigd?

 

 

Resultaten

De resultaten waren zoals gehoopt. Dankzij Virtual Reality hadden de deelnemers het gevoel alsof ze zelf aanwezig waren in Ethiopië. Ze ervaardden meer empathie tegenover Selam en ze voelden zich schuldiger dan de deelnemers uit de andere condities dat ze niet konden helpen. De deelnemers in groep 3 (VR) hadden na de video ook een positievere attitude tegenover goede doelen. Verder zagen we dat de mensen in deze groep ook de hoogste intentie hadden om een donatie te maken. De personen die meer empathie tegenover Selam ervaardden, hadden nadien ook een hogere intentie om een donatie te maken.

 

 

Er werd op het einde van het experiment niet vaker gedoneerd in groep 3 dan in de andere groepen. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat de deelnemers bijvoorbeeld geen geld bij zich hadden of dat ze liever nog meer informatie hadden gewenst. De deelnemers uit de Virtual Reality groep vonden het wel belangrijker om te doneren vanuit morele overtuiging (zie bijlage 2).

 

 

 

 

Besluit

Wat betekenen deze resultaten nu? Vooral in groep 3 hadden de deelnemers het gevoel dat het tafereel naast hen plaatsvond,  vergelijkbaar met een ervaring in de échte wereld. Het belangrijkste resultaat is echter misschien wel dat VR gebruikt kan worden om mensen te overtuigen om donaties te maken aan goede doelen. VR kan ons dus helpen om een beetje onbaatzuchtiger voor elkaar te zijn; om mensen aan de andere kant van de aarde te helpen. Het medium kan onze kijk op de samenleving veranderen. Het zal niet verbazen dat sommige wetenschappers Virtual Reality soms de naam “de ultieme empathie-machine”[1] geven. Om mijn resultaten samen te vatten heb ik nog een mooi vertaald citaat van een belangrijke wetenschapper die onderzoek doet met Virtual Reality:

Als het goed wordt uitgevoerd, zullen VR-ervaringen zo realistisch en meeslepend aanvoelen dat ze, net als ervaringen in de echte wereld, diepgaande en blijvende veranderingen in ons teweeg kunnen brengen” (Bailenson, 2018, p.6).

Nog een vraag?

Of wil je gewoon nog meer weten over mijn onderzoek?

Stuur mij gerust een mailtje via:

david.walewijns@hotmail.com

 

Bijlagen (extra)

Bijlage 1 Conceptueel model met alle opgenomen variabelen

 

Bibliografie

Bailenson, J. (2018). Experience On Demand: What Virtual Reality Is, How It Works, And What It Can Do. W. W. Norton & Company.

Bujic, M., Salminen, M., Macey, J., & Hamari, J. (2020). "Empathy machine": how virtual reality affects human rights attitudes [Article]. Internet Research, 30(5), 1407-1425. https://doi.org/10.1108/intr-07-2019-0306

 

Bibliografie

Ahn, S. J. G., Bostick, J., Ogle, E., Nowak, K. L., McGillicuddy, K. T., & Bailenson, J. N. (2016). Experiencing Nature: Embodying Animals in Immersive Virtual Environments Increases Inclusion of Nature in Self and Involvement With Nature. Journal of Computer-Mediated Communication, 21(6), 399-419. https://doi.org/10.1111/jcc4.12173 Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T Alberghini, D. (2020). Improving empathy: is virtual reality an effective approach to educating about refugees? Baker, S., Waycott, J., Robertson, E., Carrasco, R., Neves, B. B., Hampson, R., & Vetere, F. (2020). Evaluating the use of interactive virtual reality technology with older adults living in residential aged care. Information Processing & Management, 57(3), 102105. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2019.102105 Baron-Cohen, S. (2009). Autism: the empathizing-systemizing (E-S) theory. Ann N Y Acad Sci, 1156, 68-80. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2009.04467.x Basil, D. Z., Ridgway, N. M., & Basil, M. D. (2006). Guilt appeals: The mediating effect of responsibility. Psychology & Marketing, 23(12), 1035-1054. https://doi.org/10.1002/mar.20145 Batson, C. D., Early, S., & Salvarani, G. (1997). Perspective taking: Imagining how another feels versus imaging how you would feel. Personality and social psychology bulletin, 23(7), 751-758. Baudrillard, J., & Glaser, S. (1995). Simulacra and Simulation. University of Michigan Press. https://doi.org/10.3998/mpub.9904 Benz, M., & Meier, S. (2008). Do people behave in experiments as in the field?—evidence from donations. Experimental Economics, 11(3), 268-281. https://doi.org/10.1007/s10683-007- 9192-y Berkman, M. I., & Akan, E. (2019). Presence and Immersion in Virtual Reality. In N. Lee (Ed.), Encyclopedia of Computer Graphics and Games (pp. 1-10). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-08234-9_162-1 Berkowsky, R. W., Sharit, J., & Czaja, S. J. (2018). Factors Predicting Decisions About Technology Adoption Among Older Adults. Innovation in aging, 2(1). https://doi.org/10.1093/geroni/igy002 Bertrand, P., Guegan, J., Robieux, L., McCall, C. A., & Zenasni, F. (2018). Learning Empathy Through Virtual Reality: Multiple Strategies for Training Empathy-Related Abilities Using Body TO GIVE OR NOT TO GIVE IN VR 45 Ownership Illusions in Embodied Virtual Reality [Review]. Frontiers in Robotics and AI, 5(26), 26. https://doi.org/10.3389/frobt.2018.00026 Biocca, F. (1992). Communication Within Virtual Reality: Creating a Space for Research. Journal of Communication, 42(4), 5-22. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1992.tb00810.x Biocca, F., Daugherty, T., Chae, Z., & Li, H. (2001). Effect of visual sensory immersion on presence, product knowledge, attitude toward the product and purchase intention. Proceedings of the Experiential E-Commerce Conference. Est Lansing: Michigan State University, Biocca, F., & Delaney, B. (1995). Immersive virtual reality technology. In F. Biocca & M. R. Levy (Eds.), Communication in the age of virtual reality. (pp. 57-124). Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Blascovich, J. (2001). Immersive virtual environments and social behavior. Science Briefs: Psychological Science Agenda, 14, 8-9. Breves, P. (2020). Bringing People Closer: The Prosocial Effects of Immersive Media on Users’ Attitudes and Behavior. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 49(5), 1015-1034. https://doi.org/10.1177/0899764020903101 Brislin, R. W. (1970). Back-Translation for Cross-Cultural Research. Journal of Cross-Cultural Psychology, 1(3), 185-216. https://doi.org/10.1177/135910457000100301 Bujic, M., Salminen, M., Macey, J., & Hamari, J. (2020). "Empathy machine": how virtual reality affects human rights attitudes [Article]. Internet Research, 30(5), 1407-1425. https://doi.org/10.1108/intr-07-2019-0306 Burns, A., Doheny, E., Greene, B., Foran, T., Leahy, D., O'Donovan, K., & McGrath, M. (2010). SHIMMER™: An extensible platform for physiological signal capture. Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. , Buenos Aires. Cai, Z., Fan, X., & Du, J. (2017). Gender and attitudes toward technology use: A meta-analysis. Computers & Education, 105, 1-13. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.11.003 Calleja, G. (2007). Revising Immersion: A Conceptual Model for the Analysis of Digital Game Involvement DiGRA Conference, charitywater. (2016, 22 Maart). The Source | charity: water VR Video [Video] YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=nlVIsVfWwS4&t=19s Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203771587 Côté, S., & Bouchard, S. (2005). Documenting the Efficacy of Virtual RealityExposure with Psychophysiological andInformation Processing Measures. Applied psychophysiology and biofeedback, 30, 217-232. https://doi.org/10.1007/s10484-005-6379-x Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. Harper & Row. TO GIVE OR NOT TO GIVE IN VR 46 Csikszentmihalyi, M. (2000). Beyond boredom and anxiety: Experiencing Flow in Work and Play. Jossey-Bass. Cummings, J. J., & Bailenson, J. N. (2016). How Immersive Is Enough? A Meta-Analysis of the Effect of Immersive Technology on User Presence. Media Psychology, 19(2), 272-309. https://doi.org/10.1080/15213269.2015.1015740 Daft, R. L., & Lengel, R. H. (1986). Organizational Information Requirements, Media Richness and Structural Design. Management Science, 32(5), 554-571. https://doi.org/10.1287/mnsc.32.5.554 de la Peña, N., Weil, P., Llobera, J., Spanlang, B., Friedman, D., Sanchez-Vives, M. V., & Slater, M. (2010). Immersive Journalism: Immersive Virtual Reality for the First-Person Experience of News. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 19(4), 291-301. https://doi.org/10.1162/PRES_a_00005 Decock, J., Van Looy, J., Bleumers, L., & Bekaert, P. (2013). The pleasure of being (there?): an explorative study into the effects of presence and identification on the enjoyment of an interactive theatrical performance using omnidirectional video. AI & SOCIETY, 29(4), 449-459. https://doi.org/10.1007/s00146-013-0487-6 Diamond, W. D., & Iyer, E. S. (2007). Creating Effective Direct Mail Charitable Solicitations: The Effects of Enclosures and Different Appeals. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 18(1), 81-100. https://doi.org/10.1300/J054v18n01_05 Ding, D., Brinkman, W.-P., & Neerincx, M. A. (2020). Simulated thoughts in virtual reality for negotiation training enhance self-efficacy and knowledge. International Journal of Human- Computer Studies, 139, 102400. https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2020.102400 Dirin, A., Alamäki, A., & Suomala, J. (2019). Gender Differences in Perceptions of Conventional Video, Virtual Reality and Augmented Reality. International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM), 13(06), 93. https://doi.org/10.3991/ijim.v13i06.10487 Dolan, D., & Parets, M. (2016). Redefining The Axiom Of Story: The VR And 360 Video Complex. The Tech Crunch. https://techcrunch.com/2016/01/14/redefining-the-axiom-of-story-the-vr-…- 360-video-complex/ Draper, J. V., Kaber, D. B., & Usher, J. M. (1998). Telepresence. The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 40(3), 354-375. https://doi.org/10.1518/001872098779591386 Elmqaddem, N. (2019). Augmented Reality and Virtual Reality in Education. Myth or Reality? International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 14(03). https://doi.org/10.3991/ijet.v14i03.9289 TO GIVE OR NOT TO GIVE IN VR 47 Elving, W. J. L. (2013). Scepticism and corporate social responsibility communications: the influence of fit and reputation. Journal of Marketing Communications, 19(4), 277-292. https://doi.org/10.1080/13527266.2011.631569 Felnhofer, A., Kothgassner, O. D., Beutl, L., Hlavacs, H., & Kryspin-Exner, I. (2012). Is Virtual Reality made for Men only? Exploring Gender Differences in the Sense of Presence International Society for Presence Research Annual Conference – ISPR 2012, http://eprints.cs.univie.ac.at/3557/ Field, A. (2018). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics (Vol. 5). Sage Publications. Fisher, S. S., Wenzel, E. M., Coler, C., & McGreevy, M. W. (1988). Virtual Interface Environment Workstations. Proceedings of the Human Factors Society Annual Meeting, 32(2), 91-95. https://doi.org/10.1177/154193128803200219 Fox, J., Arena, D., & Bailenson, J. N. (2009). Virtual Reality: A Survival Guide for the Social Scientist. Journal of Media Psychology, 21(3), 95-113. https://doi.org/10.1027/1864-1105.21.3.95 Francis, J., Ball, C., Kadylak, T., & Cotten, S. R. (2019). Aging in the Digital Age: Conceptualizing Technology Adoption and Digital Inequalities. In B. B. Neves & F. Vetere (Eds.), Ageing and Digital Technology: Designing and Evaluating Emerging Technologies for Older Adults (pp. 35- 49). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-3693-5_3 Gonzalez-Liencres, C., Zapata, L. E., Iruretagoyena, G., Seinfeld, S., Perez-Mendez, L., Arroyo-Palacios, J., Borland, D., Slater, M., & Sanchez-Vives, M. V. (2020). Being the Victim of Intimate Partner Violence in Virtual Reality: First- Versus Third-Person Perspective [Original Research]. Frontiers in Psychology, 11(820), 820. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00820 Gürerk, Ö., & Kasulke, A. (2018). Does Virtual Reality Increase Charitable Giving? An Experimental Study. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3072002 Hardee, G. M. (2016). Immersive Journalism in VR: Four Theoretical Domains for Researching a Narrative Design Framework Cham. Hargrove, A., Sommer, J. M., & Jones, J. J. (2020). Virtual reality and embodied experience induce similar levels of empathy change: Experimental evidence. Computers in Human Behavior Reports, 2, 100038. https://doi.org/10.1016/j.chbr.2020.100038 Hartmann, T., Wirth, W., Schramm, H., Klimmt, C., Vorderer, P., Gysbers, A., Böcking, S., Ravaja, N., Laarni, J., Saari, T., Gouveia, F., & Maria Sacau, A. (2016). The Spatial Presence Experience Scale (SPES). Journal of Media Psychology, 28(1), 1-15. https://doi.org/10.1027/1864- 1105/a000137 Heidenreich, C. A. (1968). A dictionary of general psychology: Basic terminology and key concepts. In TO GIVE OR NOT TO GIVE IN VR 48 Herrera, F., Bailenson, J., Weisz, E., Ogle, E., & Zaki, J. (2018). Building long-term empathy: A large-scale comparison of traditional and virtual reality perspective-taking. Plos One, 13(10), e0204494. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0204494 Hoffman, H. G., Patterson, D. R., Seibel, E., Soltani, M., Jewett-Leahy, L., & Sharar, S. R. (2008). Virtual reality pain control during burn wound debridement in the hydrotank. Clin J Pain, 24(4), 299- 304. https://doi.org/10.1097/AJP.0b013e318164d2cc Hoffman, M. L. (2002). How automatic and representational is empathy, and why. Behavioral and Brain Sciences, 25(1), 38-39. https://doi.org/10.1017/S0140525X02410011 Horton, D., & Wohl, R. R. (1956). Mass communication and para-social interaction: observations on intimacy at a distance. Psychiatry, 19(3), 215-229. https://doi.org/10.1080/00332747.1956.11023049 Islam, M. R. (2018). Sample size and its role in Central Limit Theorem (CLT). International Journal of Physics & Mathematics. https://doi.org/10.31295/ijpm.v1n1.42 Jennett, C., Cox, A. L., Cairns, P., Dhoparee, S., Epps, A., Tijs, T., & Walton, A. (2008). Measuring and defining the experience of immersion in games. International Journal of Human-Computer Studies, 66(9), 641-661. https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2008.04.004 Kandaurova, M., & Lee, S. H. (2019). The effects of Virtual Reality (VR) on charitable giving: The role of empathy, guilt, responsibility, and social exclusion. Journal of Business Research, 100, 571- 580. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.10.027 Kenny, P., Rizzo, A. A., Parsons, T. D., Gratch, J., & Swartout, W. (2007). A virtual human agent for training novice therapist clinical interviewing skills. Annual Review of CyberTherapy and Telemedicine, 5, 77-83. Kozhevnikov, M., Hayes, D., & Kozhevnikov, M. (2013). The Role of Spatial Immersion for Tasks Based on the Use of Egocentric Frames of Reference. In HCI International 2013 - Posters’ Extended Abstracts (pp. 708-712). Springer Berlin. https://doi.org/10.1007/978-3-642-39476-8_142 Lee, C.-C., Hsiao, K.-L., & Chen, C.-C. (2020). Exploring the Benefit and Sacrifice Factors of Virtual Reality Gameplay. Frontiers in Psychology, 11, 251. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00251 Lee, J., Kim, J., & Choi, J. Y. (2019). The adoption of virtual reality devices: The technology acceptance model integrating enjoyment, social interaction, and strength of the social ties. Telematics and Informatics, 39, 37-48. https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.12.006 Liu, L., Wagner, C., & Suh, A. (2017). Understanding the Success of Pokémon Go: Impact of Immersion on Players’ Continuance Intention. In D. D. Schmorrow & C. M. Fidopiastis, Augmented Cognition. Enhancing Cognition and Behavior in Complex Human Environments Cham. TO GIVE OR NOT TO GIVE IN VR 49 Loomis, J. M., Blascovich, J. J., & Beall, A. C. (1999). Immersive virtual environment technology as a basic research tool in psychology. Behav Res Methods Instrum Comput, 31(4), 557-564. https://doi.org/10.3758/bf03200735 Mabrook, R., & Singer, J. B. (2019). Virtual Reality, 360° Video, and Journalism Studies: Conceptual Approaches to Immersive Technologies. Journalism Studies, 20(14), 2096-2112. https://doi.org/10.1080/1461670X.2019.1568203 Mandal, S. (2013). Brief Introduction of Virtual Reality & its Challenges. International Journal of Scientific & Engineering Research, 4(4), 304-309. Menard, S. W. (1995). Applied logistic regression analysis. Sage Publications. Moore, G. E. (2006). Cramming more components onto integrated circuits, Reprinted from Electronics, volume 38, number 8, April 19, 1965, pp.114 ff. IEEE Solid-State Circuits Society Newsletter, 11(3), 33-35. https://doi.org/10.1109/n-ssc.2006.4785860 Mori, M., MacDorman, K., & Kageki, N. (2012). The Uncanny Valley [From the Field]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 19(2), 98-100. https://doi.org/10.1109/mra.2012.2192811 Myers, R. H. (1990). Classical and modern regression with applications (2nd ed., Vol. 1). PWS-KENT. http://lib.ugent.be/catalog/rug01:000851135 Nelson, K. M., Anggraini, E., & Schluter, A. (2020). Virtual reality as a tool for environmental conservation and fundraising. Plos One, 15(4), e0223631. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223631 Norman, D. G., Wade, K. A., Williams, M. A., & Watson, D. G. (2020). Caught Virtually Lying—Crime Scenes in Virtual Reality Help to Expose Suspects’ Concealed Recognition. Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 9(1), 118-127. https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2019.12.008 Oh, J., Sudarshan, S., Jin, E., Nah, S., & Yu, N. (2020). How 360-Degree Video Influences Content Perceptions and Environmental Behavior: The Moderating Effect of Environmental Self- Efficacy [Article]. Science Communication, 42(4), 423-453. https://doi.org/10.1177/1075547020932174 Orgad, S., & Seu, B. I. (2014). ‘Intimacy at a distance’ in humanitarian communication. Media, Culture & Society, 36(7), 916-934. https://doi.org/10.1177/0163443714536077 Orne, M. T. (1962). On the social psychology of the psychological experiment: With particular reference to demand characteristics and their implications. American Psychologist, 17(11), 776-783. https://doi.org/10.1037/h0043424 Paiva, A., Dias, J., Sobral, D., Aylett, R., Woods, S., Hall, L., & Zoll, C. (2005). Learning by Feeling: Evoking Empathy with Synthetic Characters. Applied Artificial Intelligence, 19(3-4), 235-266. https://doi.org/10.1080/08839510590910165 TO GIVE OR NOT TO GIVE IN VR 50 Passmore, P. J., Glancy, M., Philpot, A., Roscoe, A., Wood, A., & Fields, B. (2016). Effects of Viewing Condition on User Experience of Panoramic Video [Conference session] ICAT-EGVE 2016 - International Conference on Artificial Reality and Telexistence and Eurographics Symposium on Virtual Environments, Little Rock, AR, United States. https://dx.doi.org/10.2312/egve20161428 Rogers, R. (1959). A Theory of Therapy, Personality, and Interpersonal Relationships: As Developed in the Client-Centered Framework. In S. Koch (Ed.), Psychology: A Study of a Science. Formulations of the Person and the Social Context (Vol. 3, pp. 184-256). McGraw Hill. Rosenberg, R. S., Baughman, S. L., & Bailenson, J. N. (2013). Virtual Superheroes: Using Superpowers in Virtual Reality to Encourage Prosocial Behavior. Plos One, 8(1), e55003. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0055003 Roswell, R. O., Cogburn, C. D., Tocco, J., Martinez, J., Bangeranye, C., Bailenson, J. N., Wright, M., Mieres, J. H., & Smith, L. (2020). Cultivating Empathy Through Virtual Reality: Advancing Conversations About Racism, Inequity, and Climate in Medicine. Academic Medicine, 95(12), 1882-1886. https://doi.org/10.1097/acm.0000000000003615 Ryan, M.-L. (2001). Narrative as virtual reality. Immersion and Interactivity in Literature. Sánchez Laws, A. L. (2017). Can Immersive Journalism Enhance Empathy? Digital Journalism, 8(2), 213-228. https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1389286 Schewe, J., Heinke, J., Gerten, D., Haddeland, I., Arnell, N. W., Clark, D. B., Dankers, R., Eisner, S., Fekete, B. M., Colon-Gonzalez, F. J., Gosling, S. N., Kim, H., Liu, X., Masaki, Y., Portmann, F. T., Satoh, Y., Stacke, T., Tang, Q., Wada, Y., Wisser, D., Albrecht, T., Frieler, K., Piontek, F., Warszawski, L., & Kabat, P. (2014). Multimodel assessment of water scarcity under climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(9), 3245-3250. https://doi.org/10.1073/pnas.1222460110 Schramm, H., & Hartmann, T. (2008). The PSI-Process Scales: A new measure to assess the intensity and breadth of parasocial processes. Communications, 33(4), 385-401. https://doi.org/10.1515/COMM.2008.025 Schutte, N. S., & Stilinović, E. J. (2017). Facilitating empathy through virtual reality. Motivation and Emotion, 41(6), 708-712. https://doi.org/10.1007/s11031-017-9641-7 Segal, E. A. (2011). Social Empathy: A Model Built on Empathy, Contextual Understanding, and Social Responsibility That Promotes Social Justice. Journal of Social Service Research, 37(3), 266- 277. https://doi.org/10.1080/01488376.2011.564040 Sherry, J. L. (2004). Flow and Media Enjoyment. Communication Theory, 14(4), 328-347. https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2004.tb00318.x TO GIVE OR NOT TO GIVE IN VR 51 Shin, D., & Biocca, F. (2018). Exploring immersive experience in journalism. New Media & Society, 20(8), 2800-2823. https://doi.org/10.1177/1461444817733133 Skola, F., Rizvic, S., Cozza, M., Barbieri, L., Bruno, F., Skarlatos, D., & Liarokapis, F. (2020). Virtual Reality with 360-Video Storytelling in Cultural Heritage: Study of Presence, Engagement, and Immersion. Sensors (Basel), 20(20), 5851. https://doi.org/10.3390/s20205851 Slater, M. (1999). Measuring Presence: A Response to the Witmer and Singer Presence Questionnaire. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 8(5), 560-565. https://doi.org/10.1162/105474699566477 Slater, M. (2003). A Note on Presence Terminology. Presence Connect, 3(3), 1-5. Slater, M. (2004). How Colorful Was Your Day? Why Questionnaires Cannot Assess Presence in Virtual Environments. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 13(4), 484-493. https://doi.org/10.1162/1054746041944849 Slater, M. (2009). Place illusion and plausibility can lead to realistic behaviour in immersive virtual environments. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 364(1535), 3549-3557. https://doi.org/10.1098/rstb.2009.0138 Slater, M., Gonzalez-Liencres, C., Haggard, P., Vinkers, C., Gregory-Clarke, R., Jelley, S., Watson, Z., Breen, G., Schwarz, R., Steptoe, W., Szostak, D., Halan, S., Fox, D., & Silver, J. (2020). The Ethics of Realism in Virtual and Augmented Reality [Opinion]. Frontiers in Virtual Reality, 1(1). https://doi.org/10.3389/frvir.2020.00001 Slater, M., & Sanchez-Vives, M. V. (2016). Enhancing Our Lives with Immersive Virtual Reality [Opinion]. Frontiers in Robotics and AI, 3(74). https://doi.org/10.3389/frobt.2016.00074 Slater, M., & Wilbur, S. (1997). A Framework for Immersive Virtual Environments (FIVE): Speculations on the Role of Presence in Virtual Environments. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 6(6), 603–616. https://doi.org/10.1162/pres.1997.6.6.603 Smith, J. R., & McSweeney, A. (2007). Charitable giving: the effectiveness of a revised theory of planned behaviour model in predicting donating intentions and behaviour. Journal of Community & Applied Social Psychology, 17(5), 363-386. https://doi.org/10.1002/casp.906 Spitzer, V. M., & Ackerman, M. J. (2008). The Visible Human® at the University of Colorado 15 years later. Virtual Reality, 12(4), 191-200. https://doi.org/10.1007/s10055-008-0102-1 Sveistrup, H. (2004). Motor rehabilitation using virtual reality. Journal of neuroengineering and rehabilitation, 1(1), 10. https://doi.org/10.1186/1743-0003-1-10 UNICEF. (2020). Water, Sanitation and Hygiene. Retrieved 23 december from https://www.unicef.org/wash/ United Nations news. (2020, November 26). Address water scarcity ‘immediately and boldly’, urges UN agriculture agency chief. UN News. https://news.un.org/en/story/2020/11/1078592 TO GIVE OR NOT TO GIVE IN VR 52 United Nations Virtual Reality. (2015). Syrian Refugee Crisis: Clouds Over Sidra. Retrieved November 11 from http://unvr.sdgactioncampaign.org/cloudsoversidra/#.X6wcYJNKhQI Van Damme, K., All, A., De Marez, L., & Van Leuven, S. (2019). 360° Video Journalism: Experimental Study on the Effect of Immersion on News Experience and Distant Suffering. Journalism Studies, 20(14), 2053-2076. https://doi.org/10.1080/1461670X.2018.1561208 Van der Graaff, J., Carlo, G., Crocetti, E., Koot, H. M., & Branje, S. (2018). Prosocial Behavior in Adolescence: Gender Differences in Development and Links with Empathy. Journal of Youth and Adolescence, 47(5), 1086-1099. https://doi.org/10.1007/s10964-017-0786-1 van der Linden, S. (2011). Charitable Intent: A Moral or Social Construct? A Revised Theory of Planned Behavior Model. Current Psychology, 30(4), 355-374. https://doi.org/10.1007/s12144-011-9122-1 Van Hiel, A., & Roets, A. (2017). Sociale psychologie (3 ed.). Academia Press. van Loon, A., Bailenson, J., Zaki, J., Bostick, J., & Willer, R. (2018). Virtual reality perspective-taking increases cognitive empathy for specific others. Plos One, 13(8), 19. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202442 Vorderer, P., Knobloch, S., & Schramm, H. (2001). Does entertainment suffer from interactivity? The impact of watching an interactive TV movie on viewers' experience of entertainment. Media Psychology, 3(4), 343-363. Webb, D., Green, C., & Brashear, T. (2000). Development and Validation of Scales to Measure Attitudes Influencing Monetary Donations to Charitable Organizations. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(2), 299-309. https://doi.org/10.1177/0092070300282010 Witmer, B. G., & Singer, M. J. (1998). Measuring Presence in Virtual Environments: A Presence Questionnaire. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 7(3), 225-240. https://doi.org/10.1162/105474698565686 Yoo, S.-C., & Drumwright, M. (2018). Nonprofit fundraising with virtual reality [Article]. Nonprofit Management and Leadership, 29(1), 11-27. https://doi.org/10.1002/nml.21315 Zaiontz, C. (2021). Real Statistics Using Excel: Multivariate Analysis of Variance (MANOVA). Retrieved 20 april from https://www.real-statistics.com/multivariate-statistics/multivariate-an…- manova/ Zhang, C., Perkis, A., & Arndt, S. (2017). Spatial immersion versus emotional immersion, which is more immersive? Ninth International Conference on Quality of Multimedia Experience (QoMEX), https://dx.doi.org/10.1109/qomex.2017.7965655 Zheng, Y., & McKeever, B. W. (2016). Communicating to Improve Health: Using Theory to Improve Fundraising for Health-Related Events. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 45(6), 1276-1296. https://doi.org/10.1177/0899764016649694

Download scriptie (1.57 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Prof. Dr. Wannes Heirman