Haast en spoed is zelden goed Verpleegkundige methodieken om het welbevinden op spoed te vergroten

Leni
Van Bastelaer
  • Skrolan
    Van Doninck

Beeld je even in: je bent op de spoedgevallendienst met enorme buikpijn. Je kan bijna niet meer rechtstaan zonder het uit te schreeuwen van de pijn. Je zoekt hulp, maar de verpleging is te druk bezig met andere patiënten. Je zit al een half uur te wachten in de wachtzaal. Je broer is bij je, maar hij is nog nooit op de spoedgevallendienst geweest en heeft geen idee bij wie hij terecht kan om pijnstilling voor jou te vragen. Jullie zitten te wachten en kijken elke voorbijganger aan in de hoop dat hij of zij jullie kan helpen, maar helaas kijkt niemand naar jullie om.

Deze situatie speelt zich helaas regelmatig af op elke spoedgevallendienst. De onwetendheid, in combinatie met pijn of angst, zorgt voor spanningen tijdens het wachten. Patiënten weten vaak niet waarom ze wachten. Ze voelen zich vergeten en onzichtbaar. Deze elementen zorgen voor een verminderd welbevinden bij patiënten op de spoedafdeling. Hiervoor biedt onze scriptie een oplossing.

Ten eerste hebben we ons verdiept in de literatuur. Hieruit blijkt dat er drie factoren aan de oorzaak liggen van een verminderd welbevinden. De voornaamste zijn: de wachttijden, communicatie en de empathische omgang met de patiënten. De literatuur gaf aan dat deze drie factoren nauw met elkaar verbonden zijn. Wanneer de verpleegkundige duidelijk communiceert naar de patiënt en hem of haar empathisch benadert, vindt hij of zij het minder erg om langer te wachten. Daarnaast blijkt dat verpleegkundigen niet voor elk probleem een oplossing kunnen bieden. Zo is het probleem van wachttijden eerder structureel. Toch hebben we voor ieder van deze drie factoren een oplossing geformuleerd.

Onze oplossing is onderverdeeld in een deel ‘informatie voor de patiënten’ en een deel ‘educatie voor de verpleegkundige’. Voor de patiënten hebben we een informatiefilmpje gemaakt. Bij hun inschrijvingen krijgen ze een QR-code. Wanneer ze deze scannen met hun smartphone, krijgen ze een informatiefilmpje te zien. Dit filmpje geeft informatie over de wachttijden, over bij wie ze terecht kunnen voor welke vragen en benadrukt nog enkele belangrijke punten zoals bijvoorbeeld nuchter zijn, medicatie en allergieën noteren. Dit prototype speelt vooral in op de wachttijden.

Voor de verpleegkundigen hebben we een tweede prototype gemaakt, uitgewerkt in twee posters. De posters sensibiliseren de verpleegkundigen door hen tips en tricks mee te geven rond correcte communicatie en een juiste empathische houding. Deze posters dienen ergens op te hangen waar de verpleegkundige vaak komen om een zo succesvol resultaat te bekomen. De posters zijn duidelijk en spreken aan om te lezen. Ze sluiten af met de quote: “Even busy bees stop to smell the flowers”. Want een verpleegkundige op een spoedgevallendienst is een zeer ‘busy bee’, maar voor het welbevinden van de patiënten is het nodig om toch even te stoppen en de aandacht op de beleving van de patiënt te richten.

Deze bachelorproef probeert de aandacht te vestigen op het welbevinden van de patiënt op de spoedgevallendienst en formuleert voor de meest voorkomende problemen een oplossing, die bovendien in de praktijk kan gebruikt worden. Deze prototypes zijn een gedetailleerde schets van hoe het er kan uitzien. Dit kan een eerste stap zijn in het belangrijke proces om het welbevinden van elke patiënt te verhogen die op spoedgevallendienst wordt behandeld.

 

Bibliografie

Referentielijst  

Anna, A. & Lukmanulhakim S. (2016). The relationship between communication of nurses and level of anxiety of patient’s family in emergency room dr. Dradjat Prawiranegara hospital, Serang Banten, Indonesia [Anxiety, Communication, Emergency room, Family members, Nurse]. 2016, 4(12), 7. https://doi.org/10.18203/2320-6012.ijrms20164228  

Ahsan, A., Deviantony, F., & Setyoadi, S. (2017). Analysis of the Associated Factors of Boarding Time in Yellow Zone Patients in Emergency Department. Jurnal Ners (Surabaya), 12(2), 261-266. https://doi.org/10.20473/jn.v12i2.6521  

Alrajhi, K. N., Aljerian, N. A., Alazaz, R. N., Araier, L. B., Alqahtani, L. S., & Almushawwah, S. O. (2020). Effect of waiting time estimates on patients satisfaction in the emergency department in a tertiary care center. Saudi Med J, 41(8), 883-886. https://doi.org/10.15537/smj.2020.8.25190  

Bourgault, P., Lavoie, S., Paul-Savoie, E., Grégoire, M., Michaud, C., Gosselin, E., & Johnston, C. C. (2015). Relationship Between Empathy and Well-Being Among Emergency Nurses. Journal of Emergency Nursing, 41(4), 323-328. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jen.2014.10.001  

BVBA, Q. M. S. (2016). Enquête patiëntentevredenheid spoedgevallen. In (pp. 11). Antwerpen.  

Feuerwerker, S., Rankin, N., Wohler, B., Gemino, H., & Risler, Z. (2019). Improving Patient Satisfaction by Using Design Thinking: Patient Advocate Role in the Emergency Department. Cureus, 11(1), e3872. https://doi.org/10.7759/cureus.3872  

Finset, A., & Ørnes, K. (2017). Empathy in the Clinician-Patient Relationship: The Role of Reciprocal Adjustments and Processes of Synchrony. J Patient Exp, 4(2), 64-68. https://doi.org/10.1177/2374373517699271  

Herentals, A. (2016). Spoedgevallen en triage infobrochure. https://www.azherentals.be/sites/default/files/documenten/Folders/azh_spoedgevallen_en_triage.pdf  

Herentals, A. (2018). Hoffelijkheid  'Ik ben een zonnebloem, geen cactus'. https://www.azherentals.be/hoffelijkheid  

Imel, Z. E., Barco, J. S., Brown, H. J., Baucom, B. R., Baer, J. S., Kircher, J. C., & Atkins, D. C. (2014). The association of therapist empathy and synchrony in vocally encoded arousal. J Couns Psychol, 61(1), 146-153. https://doi.org/10.1037/a0034943  

Kaushal, A., Zhao, Y., Peng, Q., Strome, T., Weldon, E., Zhang, M., & Chochinov, A. (2015). Evaluation of fast track strategies using agent-based simulation modeling to reduce waiting time in a hospital emergency department. Socio-Economic Planning Sciences, 50, 18-31. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.seps.2015.02.002  

Leuven, R. Z. H. H. (2019). Onthaalbrochure Spoedgevallen Patiënteninformatie   

https://www.hhleuven.be/nl/zorgaanbod/specialismen-en-diensten/spoed/toelichting/?fbclid=IwAR1AFSDBYVEFc8Ec1EiaTDiBq6zTEngWecDJlcwqqeAhZQ0PMTL5mzu9ZBo  

Martin, A., & Manley, K. (2020). Developing an integrated career and competence framework for a whole systems approach to urgent and emergency care delivery. International emergency nursing, 48, 100784. https://doi.org/10.1016/j.ienj.2019.06.007  

Martin, M. L., Moreno-Walton, L., Jones, A. W., & Heron, S. (2015). Diversity and Inclusion in Quality Patient Care (1st ed. 2016 ed.). Cham: Springer International Publishing AG. https://doi.org/10.1007/978-3-319-22840-2  

Medicine, A. C. F. E. Access Block. https://acem.org.au/Content-Sources/Advancing-Emergency-Medicine/Better-Outcomes-for-Patients/Access-Block  

Medicine, A. C. F. E. (2014). BACKGROUND PAPER – ACCESS BLOCK. In (Vol. 1, pp. 7).  

Morley, C., Unwin, M., Peterson, G. M., Stankovich, J., & Kinsman, L. (2018). Emergency department crowding: A systematic review of causes, consequences and solutions. PLoS One, 13(8), e0203316. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203316  

Müller, M., Jürgens, J., Redaèlli, M., Klingberg, K., Hautz, W. E., & Stock, S. (2018). Impact of the communication and patient hand-off tool SBAR on patient safety: a systematic review. BMJ Open, 8(8), e022202. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-022202  

Newell, S., & Jordan, Z. (2015). The patient experience of patient-centered communication with nurses in the hospital setting: a qualitative systematic review protocol. JBI Database System Rev Implement Rep, 13(1), 76-87. https://doi.org/10.11124/jbisrir-2015-1072  

Olde Bekkink, M., Farrell, S. E., & Takayesu, J. K. (2018). Interprofessional communication in the emergency department: residents' perceptions and implications for medical education. Int J Med Educ, 9, 262-270. https://doi.org/10.5116/ijme.5bb5.c111  

olde Hartman, T. C., Derksen, F. A. W. M., & Smit, J. W. Empathie, de hoeksteen voor effectieve persoonsgerichte zorg.  

Olm, I. Z. W. d. (2021). Infofolder de spoedgevallendienst. http://imelda.be/sites/default/files/uploads/Flipbooks/spoed/de_spoedgevallendienst  

Pangh, B., Jouybari, L., Vakili, M. A., Sanagoo, A., & Torik, A. (2019). The Effect of Reflection on Nurse-Patient Communication Skills in Emergency Medical Centers. J Caring Sci, 8(2), 75-81. https://doi.org/10.15171/jcs.2019.011  

Pettit, K. E., Rattray, N. A., Wang, H., Stuckey, S., Mark Courtney, D., Messman, A. M., & Kline, J. A. (2019). Coming in Warm: Qualitative Study and Concept Map to Cultivate Patient-centered Empathy in Emergency Care. AEM Educ Train, 3(2), 136-144. https://doi.org/10.1002/aet2.10328  

Pham, J. C., Trueger, N. S., Hilton, J., Khare, R. K., Smith, J. P., & Bernstein, S. L. (2011). Interventions to improve patient-centered care during times of emergency department crowding. Acad Emerg Med, 18(12), 1289-1294. https://doi.org/10.1111/j.1553-2712.2011.01224.x  

Rivierenland, A. (2019). spoedgevallen   

Triage: hoe snel word ik geholpen op spoedgevallen? . https://www.azrivierenland.be/sites/default/files/2019-10/50120422-5913_triage%20spoedgevallen_WEB.pdf  

Sebastian, S., & Daisy, V. L. Spoed doet het goed. Test Gezond.  

Smalley, C. M., Simon, E. L., Meldon, S. W., Muir, M. R., Briskin, I., Crane, S., Delgado, F., Borden, B. L., & Fertel, B. S. (2020). The impact of hospital boarding on the emergency department waiting room. J Am Coll Emerg Physicians Open, 1(5), 1052-1059. https://doi.org/10.1002/emp2.12100  

Sonis, J. D., Aaronson, E. L., Lee, R. Y., Philpotts, L. L., & White, B. A. (2018). Emergency Department Patient Experience: A Systematic Review of the Literature. J Patient Exp, 5(2), 101-106. https://doi.org/10.1177/2374373517731359  

Spechbach, H., Rochat, J., Gaspoz, J.-M., Lovis, C., & Ehrler, F. (2019). Patients’ time perception in the waiting room of an ambulatory emergency unit: a cross-sectional study. BMC Emerg Med, 19(1), 41-41. https://doi.org/10.1186/s12873-019-0254-1  

Sullivan, C., Staib, A., Khanna, S., Good, N. M., Boyle, J., Cattell, R., Heiniger, L., Griffin, B. R., Bell, A., Jr., Lind, J., & Scott, I. A. (2016). The National Emergency Access Target (NEAT) and the 4‐hour rule: time to review the target. Med J Aust, 204(9), 354-354. https://doi.org/10.5694/mja15.01177  

Tielt, S.-A. z. (2018). Spoed Infromatiebrochure. https://www.sintandriestielt.be/media/1865/sat_spoed_brochure_20180920_web.pdf  

Villalona, S., Cervantes, C., Boxtha, C., Webb, W. A., & Wilson, J. W. (2020). “I Felt Invisible Most of the Time”: Communication and satisfaction among patients treated in emergency department hallway beds. Am J Emerg Med, 38(12), 2742-2744. https://doi.org/10.1016/j.ajem.2020.04.059  

Wune, G., Ayalew, Y., Hailu, A., & Gebretensaye, T. (2020). Nurses to patients communication and barriers perceived by nurses at Tikur Anbessa Specilized Hospital, Addis Ababa, Ethiopia 2018. International Journal of Africa Nursing Sciences, 12, 100197. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijans.2020.100197  

zorg, Vlaams instituut kwaliteit van zorg (2019). Kwaliteitsindicatoren ziekenhuisnetwerk Antwerpen. https://zorgkwaliteit.be/ziekenhuis/ziekenhuisnetwerk-antwerpen/algemeen-ziekenhuis/ervaringen%C2%A0opname  

Download scriptie (1.72 MB)
Universiteit of Hogeschool
Thomas More Hogeschool
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Greet Leysens