“(H)erkenning van de eigen imperiale wonden en mogelijke processen van genezing, heling en herstel bij transnationale adoptie vanuit China”

Joyce
Bex

“(H)erkenning van de eigen imperiale wonden en mogelijke processen van genezing, heling en herstel bij transnationale adoptie vanuit China”

Vandaag worden transnationale (ook bekend als interlandelijke) adoptiepraktijken steeds vaker in vraag gesteld. Mijn eigen adoptieverhaal inspireerde me om mogelijke processen van genezing, heling en herstel bij transnationale adoptie vanuit China te onderzoeken.

In dit kwalitatief onderzoek vertrek ik vanuit een feministisch en dekoloniaal kader en analyseer ik mijn eigen imperiale wonde, als gevolg van mijn verplaatsing naar België, aan de hand van een kritische discoursanalyse van het audiovisueel materiaal in combinatie met een literatuurstudie om de theorie en de praktijk vanuit een (auto-)etnografische benadering met elkaar te verbinden.

Steeds meer academische teksten binnen discours van o.a. de kritische adoptiestudies worden geschreven door geadopteerde auteurs, wat in een veranderend perspectief op transnationale adoptie resulteerde. In mijn onderzoek ga ik verder in op het belang van het genezen, helen en herstellen van imperiale wonden, een synoniem voor het opstapelen van traumatische ervaringen, bij geadopteerden als gevolg van hun onvrijwillige verplaatsing. Momenteel is er nog beperkt onderzoek uitgevoerd naar genezing, heling of herstel binnen de kritische adoptiestudies, daarom poog ik met mijn masterproef bij te dragen tot discours van herstel.

Adopties vanuit China

Uit onderzoek van Selman (2020) zouden er de afgelopen 25 jaar, van 1992 tot 2018, naar schatting meer dan 150 000 kinderen in functie van transnationale adoptie vanuit China naar het Europa, Noord-Amerika en Oceanië verplaatst zijn, waarvan 1617 kinderen naar België. Dit maakt China het tweede grootste herkomstland ter wereld binnen adoptiepraktijken. Dit op Zuid-Korea na, waar naar schatting 200 000 kinderen door transnationale adoptie werden verplaatst. Desondanks de populariteit van de Volksrepubliek China bij adoptieve families in Europa, Noord-Amerika en Oceanië, zijn er sinds de start van transnationale adoptieprogramma’s ook veelvoudig mistoestanden opgetekend in verschillende Chinese provincies. Eén van de grootste gedocumenteerde adoptieschandelen vond plaats in de provincie van Hunan. Daar werden kinderen uit arme families ontvoerd, aangeboden aan Chinese weeshuizen om ze vervolgens voor te stellen aan landen in Europa, Noord-Amerika en Oceanië voor transnationale adoptie (Meier & Zhang, 2008).

Invloed van (h)erkennen van imperiale wonden

Door de (h)erkenning van de eigen imperiale wonden op basis van het ontmantelen (of dekoloniseren) van het eigen lichaam en het eigen denken kan een (her)connectie met het herkomstland, de etniciteit(en) en de geboortecultuur plaatsvinden. Dit enerzijds door identiteitsvorming en zelfdefiniëring te analyseren, anderzijds door terugreizen, zoektochten, taal, groepen en/of gemeenschappen te analyseren. Uit beide empirische hoofdstukken blijken deze mogelijke strategieën iets te kunnen betekenen voor geadopteerden op individueel niveau, maar tegelijkertijd deze zijn ook verbonden aan transnationale adoptiepraktijken op structureel niveau (cfr. Trenka et al., 2006; Saïd, 1978; Wekker, 2016).

Ondersteuning (Chinees) geadopteerden

Met de onderzochte mogelijke strategieën tot genezing, heling en herstel van imperiale wonden bij transnationale adoptie vanuit China hoop ik dat deze masterproef niet alleen kan bijdragen tot bepaalde discours binnen de kritische adoptiestudies of de sociale wetenschappen, maar dit ook in de praktijk als een soort van ondersteuning voor Chinees geadopteerden kan betekenen en daarbij processen over het sociaal weldoen, weldenken en welzijn kan optimaliseren.

 

Bibliografie

Addington, E. L., Tedeschi, R. G., & Lawrence, G. C. (2006). A growth perspective on post-traumatic stress. In A. M. Wood, & J. Johnson (Ed.), The Wiley handbook of positive Clinical Psychology. West Sussex, UK: Wiley.

Ahluwalia, P. (2007). Negotiating identity: Post-colonial ethics and transnational adoption. Journal of Global Ethics, 3(1), pp. 55-67.

Anagnost, A. (2000). Scenes of misrecognition: Maternal citizenship in the age of transnational adoption. Positions-East Asia Cultures Critique, 8(2), 389-421.

Ang, I. (2001). On not speaking Chinese: Living between Asia and the West. London & New Your: Routledge.

Baarda, B., Bakker, E., Fischer, T., Julsing, M., Peters, V., van der Velden, T., & de Goede, M. (2013). Basisboek Kwalitatief Onderzoek: Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Groningen: Noordhoff Uitgevers.

Bays, B. (2014). De helende reis: the journey een gids om jezelf te genezen en te bevrijden. Amsterdam: Boekerij.

Becker, Howard S. (1967). Whose side are we on?. Social Problems, 14(3), pp. 239-248.

Bélanger, E., & Verkuyten, M. (2010). Hyphenated identities and acculturation: second-generation Chinese of Canada and The Netherlands. Identity: An International Journal of Theory and Research, 10(3), pp. 141-163.

Bergquist, K.J.S. (2006). From Kim Chee to Moon Cakes. Food, Culture & Society: An International Journal of Multidisciplinary Research, 9(2), pp. 141-153.

Bhabha, H. K. (1994). The Location of Culture. London & New York: Routledge.

Bhabha, J. (2004). Moving Babies: Globalization, markets and transnational adoption. Fletcher Forum of World Affairs, 28(2), 181-198.

Bos, P. (2007). Once a mother: Relinquishment and adoption from the perspective of unmarried mothers in South India. Nijmegen: Radboud University.

Butler, J. (1990). Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. New York: Routledge.

Candaele, C. (2020). Mother metropole: Adoptions of Rwandan minors in postcolonial Belgium (1970-1994). Low Countries Historical Review, 135(3-4), pp. 209-233.

Cawayu, A., & De Graeve, K. (2020). From primal to colonial wound: Bolivian adoptees reclaiming the narrative of healing. Identities: Global Studies in Culture and Power, pp. 1-18.

Chin Evans, P., & McConnell, A. R. (2003). Do racial minorities respond in the same way to mainstream beauty standards? Social comparison processes in Asian, Black, and White women. Self and Identity, 2(2), pp. 153-167.

Chou, R.S., Feagin, J.R. (2016). The myth of the model minority: Asian Americans facing racism (Second edition). London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Cole, J. (1992). Perceptions of ethnic identity among Korean-born adoptees and their Caucasian-American parents. Unpublished dissertation, Columbia University.

Crenshaw, K. W. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. Stanford Law Review, 43(6), pp. 1241-1299.

Das Gupta, M., Jiang, Z., Li B., Xie Z., Chung, W., & Hwa-Ok, B. (2010). Why is Son preference so persistent in East and South Asia? a cross-country study of China, India and the Republic of Korea. The Journal of Development Studies, 40(2), pp. 153-187.

Davis, A.Y. (1981). Women, race and class. London: Penguin Random House.

De Graeve, K. (2010). The limits of intimate citizenship: Reproduction of difference in Flemish-Ethiopian ‘adoption cultures’. Bioethics, 24(7), pp. 365-372.

De Graeve, K. (2014). Transnationale adoptie en diversiteit: Over wortels en rugzakken. Alert, 40(2), pp. 64-69.

Deliovsky, K. (2008). Normative white femininity: Race, gender and the politics of beauty. Atlantis, 33(1), pp. 49-59.

Dorow, S.K. (2006). Transnational adoption: A cultural economy of race, gender and kinship. New York & London: New York University Press.

Ellis, C., Adams, T. E., & Bochner, A. P. (2011). Autoethnography: An overview. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 12(1), Art. 10.

Fanon, F. (1967). Black skin, white masks. New York: Grove.

Frankenberg (1993) Growing up White: Feminism, Racism and the Social Geography of Childhood. Feminist Review, 45(1), pp. 51-84.

Fürsich, E. (2010). Media and the representation of Others. International Social Science Journal, 61(199), pp. 113-130.

Gee, J., & Handford, M. (2012). The Routledge Handbook of Discourse Analysis. New York: Routledge.

Haraway, D. J. (1988). Situated knowledges: The science question in feminism and the privilege of partial perspective. Feminist Studies, 14(3), pp. 575-599.

Harding, S. (1991). Whose Science? Whose Knowlegde. New York: Cornell University Press.

Haritaworn, J., Kuntsman, A., & Posocco, S. (2014). Queer necropolitics. London & New York: Routledge.

Heirman, A., & Dessein, B. (2020). Geschiedenis van China [Cursus]. Universiteit Gent.

Hill Collins, P. (1991). Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment. London: Routledge.

Hill Collins, P. (2004). Black sexual politics: African Americans, gender and the new racism. New York & London: Routledge.

Hill Collins, P. (2019). Intersectionality: As critical social theory. Durham & London: Duke University Press.

Högbacka, R. (2008). The quest for a child of one's own: Parents, markets and transnational adoption. Journal of Comparative Family Studies, 311-330.

Högbacka, R. (2014). Intercountry Adoption, Countries of Origin, and Biological Families: Report for thematic area 2. In K. Cheney (Ed.), ISS Working Paper No. 598 of the International Institute of Social Studies in the Hague (pp. 1-19). (ISS Working Paper / General Series; No. 598). http://repub.eur.nl/pub/77406

Högbacka, R. (2016). Global Families, Inequality and Transnational Adoption: The De-Kinning of First Mothers. Helsinki: University of Helsinki.

Högbacka, R. (2019). Intercountry adoption and the social production of abandonment. International Social Work, 62(1), pp. 271-282.

Homans, M. (2018). Critical adoption studies: Conversation in progress. Adoption & Culture, 6(1), pp. 1-49.

hooks, bell (1992) Black Looks: Race and representation. Boston: South End Press.

hooks, b. (2000). All about love: New visions. New York: HarperCollins.

Howell, S. (2006). The kinning of foreigners: Transnational adoption in a global perspective. New York: Berghahn Books.

Hübinette, T. (2004). Adopted Koreans and the development of identity in the ‘third space’. Adoption & Fostering, 28(1), pp. 16-24.

Hübinette, T. (2006). From orphan trains to babylifts: Colonial trafficking, empire building, and social engineering. In J. J. Trenka, J. C. Oparah, & S. Y. Shin (Eds.), Outsiders within: Writing on transracial adoption. Cambridge, Mass: South End Press.

Hübinette, T. (2007). Nationalism, Subalternity, and the Adopted Koreans. Journal of Women's History, 19(1), pp. 117-122.

Hübinette, T., & Tigervall, C. (2008). Adoption med förhinder: Samtal med adopterade och adoptivföräldrar om vardagsrasism och etnisk identitet.Tumba: Mångkulturellt centrum.

Hübinette, T., & Tigervall, C. (2009). To be non-white in a colour-blind society: Conversations with adoptees and adoptive parents in Sweden on everyday racism. Journal of Intercultural Studies, 30(4), pp. 335-353.

Hughes, S. A., & Pennington, J. L. (2017). Chapter 1 – Autoethnography: Introduction and overview. In Autoethnography: Process, product, and possibility for critical social research. https://methods.sagepub.com/book/autoethnography/i414.xml

Icaza, R. (2018). Social struggles and the coloniality of gender. London: Routledge.

Ivenäs, S. (2017). White like me: Whiteness in Scandinavian transnational adoption literature. Scandinavian Studies, 89(2), pp. 240-265.

Jerng, M. C. (2010). Claiming others: Transracial adoption and national belonging. Minneapolis & London: University of Minnesota Press.

Johnson, K. A., Banghan, H., & Liyao, W. (1998). Infant abandonment and adoption in China. Population and Development Review, 24(3), pp. 469-510.

Johnson, K. A. (2004). Wanting a daughter, needing a son. Abandonment, adoption, and orphanage care in China. St. Paul, MN: Yeong & Yeong Book Company.

Johnson, K. A. (2016). China’s Hidden Children; Abandonment, Adoption and the Human Costs of the One-Child Policy. Chicago: University of Chicago Press.

Kim, E.J. (2010). Adopted Territory: Transnational Korean Adoptees and the Politics of Belonging. Durham and London: Duke University Press.

Kim, H. (2018). Reparations acts: Korean birth mothers travel the road from reunion to redress. Adoption & Culture, 6(2), pp. 316-335.

Kim, J. (2015). The ending is not an ending at all: On the militarized and gendered diasporas of Korean transnational adoption and the Korean War. Positions, 23(4), pp. 807-835.

Kim, J.R. (8 november 2020). Research on adoptees and suicide. Harlow’s Monkey, via https://harlows-monkey.com/2020/11/08/research-on-adoptees-and-suicide/

Klein, C. (2003). Cold War Orientalism: Asia in the Middlebrow Imagination, 1945-1961. Berkeley, pp. 143-190.

Lorde, A. (2017). Your silence will not protect you. London: Silver Press.

Louie, A. (2015). How Chinese are you? A background on transnational and transracial adoption. New York: New York University Press.

Lowe, L. (1996). Immigrant acts: On Asian American cultural politics. Durham: Duke University Press.

Lowe, L. (1998). The International within the national: American studies and Asian American critique. Cultural Critique, 40, pp. 29-47.

Lowe, L. (2015). The intimacies of four continents. Durham: Duke University Press.

Maldonado-Torres, N. (2007). On the Coloniality of Being: Contributions to the Development of a Concept. Cultural Studies, 21(2-3), pp. 240-270.

Mak, G., Monteiro, M., & Wesseling, E. (2020). Child separation: Post(colonial) policies and practices in the Netherlands and Belgium. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 135(3-4), z.p.

Meier, P.J., & Zhang, X. (2008). Sold into adoption: The Hunan baby trafficking scandal exposes vulnerabilities in Chinese adoptions to the United States. Cumberland Law Review, 39(1), pp. 87-130.

Menakem, R. (2017). My grandmother's hands: Racialized trauma and the pathway to mending our hearts and bodies. Las Vegas, NV: Central Recovery Press.

Mignolo, W. D. (2007). Introduction: Coloniality of power and de-colonial thinking. Cultural Studies, 21(2-3), pp. 155-167.

Mignolo, W. D. (2011). The darker side of western modernity: Global futures, decolonial options. Durham: Duke University Press.

Mignolo, W. D. (2016). The making and closing of Eurocentric international law: The opening of a multipolar world order. Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 36(1), pp. 182-195.

Mignolo, W. D. (2017). Coloniality is far from over, and so must be decoloniality. Afterall: A Journal of Art, Context and Enquiry, 43, pp. 38-45

Mohanty, C. (1984). Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses. Boundary 2, 12(3), 333-358

Mohanty, J., Keokse, G., & Sales, E. (2006). Family Cultural Socialization, Ethnic Identity, and Self-Esteem. Journal of Ethnic & Cultural Diversity in Social Work, 15(3-4), pp. 153-172.

Myong, L. (2016). I never knew: Adoptee remigration to South Korea. In C. Kroløkke, L. Myong, S. Willum Adrian, & T. Tjørnhøj-Thomsen (Eds.), Critical kinship studies (pp. 271-288). Rowman & Littlefield International. Rowman and Littlefield International - Intersections

Museus, S.D., & Truong, K.A. (2013). Racism and sexism in cyberspace: Engaging stereotypes of Asian American women and men to facilitate student learning and development. About Campus, 18(4), pp. 14-21.

Mukkamala, S., & Suyemoto, K. L. (2018). Racialized sexism/sexualized racism: A multimethod study of intersectional experiences of discrimination for Asian American women. Asian American Journal of Psychology, 9(1), pp. 32-46.

Nemoto, K. (2006). Intimacy, desire, and the construction of self in relationships between Asian American women and White American men. Journal of Asian American studies, 9(1), pp. 27-54.

Orgad, S. (2012). Media representation and the global imagination. Cambridge, UK & Malden, MA: Polity Press.

Pang, Ching Lin. (2008). 'Chineseness' and diversity: an exploratory analysis of second generation Chinese identity in Belgium. Kolor : Journal on Moving Communities; 2008; iss. 1; pp. 41 – 48

Park Nelson, K. (2007). “Loss is more than sadness”: Reading dissent in transracial adoption melodrama in the language of blood and first person plural. Adoption & Culture, 1(1), pp. 101-128.

Park Nelson, K. (2016). Mapping multiple histories of Korean American transnational adoption. In M. Zhou, & A.C. Ocampo (Eds.), Contemporary Asian America (third Edition): A multidisciplinary reader. New York & London: New York University Press.

Patel, N. (2008). Racialized sexism in the lives of Asian American women. Benefiting by design: Women of color in feminist psychological research, 13(1), pp. 116-128.

Ponte, I. C., Wang, L. K., & Fan, S. P.-S. (2010). Returning to China: The experience of adopted Chinese children and their parents Adoption Quarterly, 13(2), pp. 100-124.

Posocco, S. (2014). On the queer necropolitics of transnational adoption in Guatemala. In Queer necropolitics in J. Haritaworn, A. Kuntsman, & S. Posocco. London & New York: Routledge.

Quijano, A. (2007). Coloniality and Modernity/Rationality. Cultural Studies, 21(2-3), pp. 168-178.

Rich, A. (1984) Notes Toward a Politics of Location. In Blood, Bread and Poetry. Selected Prose 1979-1985, W.W Norton & Company, New York and London, pp. 210-232.

Rutazibwa, O. U. (2019). What’s there to mourn? Decolonial reflections on (the end of) liberal humanitarianism. Journal of Humanitarian Affairs, 1(1), pp. 65–67.

Saad, L. F. (2020). Me and white supremacy: How to recognize your privilege, combat racism and change the world. London: Quercus.

Saïd, E. W. (1978). Orientalism. New York: Pantheon Books.

Saïd, E. W. (1993). Culture and imperialism. New York: Knopf.

Sellers, A. E. (2021). An autoethnography of an adoptee’s search for, and reunion with, her birth family while pursuing higher education. [Doctor of Philosophy]. Manhattan, Kansas: Kansas State University.

Selman, P. (2020). International Adoption from China and India 1992–2018. In: Gao, J., Baikady, R., Govindappa, L., Cheng, S. L. (eds). Social Welfare in India and China. Palgrave Macmillan, Singapore. 

Sidhu, R. (2018). A post-colonial autoethnography of transnational adoption. British Journal of Social Work, 48, pp. 2176-2194.

Singh, A. A. (2019). The racial healing handbook: Practical activities to help you challenge privilege, confront systemic racism & engage in collective healing. Oakland: New Harbinger Publications.

Smith, A. (2003). Not an Indian tradition: The sexual colonization of native peoples. Hypatia, 18(2), pp. 70-85.

Smolin, D. M. (2006). Child laundering: How the intercountry adoption system legitimizes and incentivizes the practices of buying, trafficking, kidnaping, and stealing children. Wayne Law Review, 52(1), 113-200.

Soon Huh, N., & Reid, W. J. (2000). Intercountry, transracial adoption and ethnic identity: A Korean example. International Social Work, 43(1), pp. 75–87. 

Stuy, B. (2014). Open secret: Cash and coercion in China's international adoption program. Cumberland Law Review, 44(3), pp. 355-416.

Takeda, O. (19 juni 2015). A forgotten minority? A content analysis of Asian Pacific Americans in introductory American government textbooks. PS: Political science & politics, 48(3), pp. 430-439.

Tigervall, C., & Hübinette, T. (2010). Adoption with complications: Conversations with adoptees and adoptive parents on everyday racism and ethnic identity. International Social Work, 54(4), pp. 489-509.

Trenka, J. J., Oparah, J. C., & Shin, S. Y. (2006). Outsiders within: Writing on transracial adoption. Cambridge, Mass: South End Press.

Tuck, E., & Yang, K. W. (2012). Decolonization is not a metaphor. Decolonization: Indigeneity, Education & Society, 1(1), pp. 1-40.

van Wichelen, S. (2019). Legitimating life: Adoption in the age of globalization and biotechnology. New Jersey: Rutgers University Press.

Van Mens-Verhulst, J., & Radtke, L. (2009). Intersectionaliteit en sociale inclusie: Het ei… van Troje. Deel 1: Het ei van Columbus. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 18(3), pp. 4-22.

Verrier, N.N. (1993). The Primal Wound: Understanding the Adopted Child. Baltimore, MD: Gateway Press.

Volkman, T.A. (2005). Embodying Chinese culture: Transnational adoption in North America. In T. Volkman (Ed.), Cultures of Transnational Adoption (pp. 81-114). New York, USA: Duke University Press. 

Wang, L.K., Ponte, I.C., & Ollen, E.W. (2015). Letting her go: Western adoptive families’ search and reunion with Chinese birth parents. Adoption Quarterly, 18(1), pp. 45-66.

Warner, Michael (Ed.) (1993). Fear of a queer planet: Queer politics and social theory. Minnesota, MN: University of Minnesota Press.

Wekker, G. (2016). White innocence: The paradoxes of colonialism and race. Durham: Duke University Press.

Wekker, G., Åsberg, C., van der Tuin, I., & Frederiks, N. (2007). “Je hebt een kleur, maar je bent Nederlands”: Identiteitsformaties van geadopteerden van kleur. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Wekker, G., & Lutz, H. (2001). Een hoogtevlak met koude winden. De geschiedenis van het gender- en etniciteitsdenken in Nederland. In M. Botman, N. Jouwe & G. Wekker (Eds.), Caleidoscopische visies: De zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwenbeweging in Nederland (pp. 25-50). Amsterdam: KIT.

Willing, I., & Fronek, P. (2014). Constructing identities and issues of race in transnational adoption: The experiences of adoptive parents. The British Journal of Social Work, 44(5), pp. 1129–1146.

Woan, S. (2008). White sexual imperialism: A theory of Asian feminist jurisprudence. Washington and Lee journal of civil rights and social justice, 14(2), pp. 275-301.

Wolfelt, A. D. (2018). Grief day by day: Simple practices to help yourself survive… and thrive. Colorado: Companion Press

Wyver, R. (2017). Almost the Same, but not Quite: Mimicry, mockery and menace in Swedish transnational/-racial adoption narratives (MIM Working Paper Series 17(7)). Malmö: Malmö högskola universitet, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).

Wyver, R. (2018). Mimicry, Mockery and Menace in Swedish International Adoption Narratives. Borderlands ejournals, 17(2), pp. 1-24.

Yngvesson, B. (2003). Going "Home": Adoption, loss of bearings, and the mythology of roots. Social Text, 21(1), pp. 7-27.

Yuval-Davis, N. (2006). Intersectionality and feminist politics. European Journal of Women’s Studies, 13(3), pp. 193-209.

Yngvesson, B., 2010. Belonging in an adopted world: Race, identity, and transnational adoption. University of Chicago Press.

Zhang, Y., & Xu, F. (2020). Ignorance, orientalism and sinophobia in knowledge production on covid-19. The Geography of the COVID-19 Pandemic, 111(3), pp. 211-223.

Zheng, R. (2016). Why yellow fever isn't flattering: A case against racial fetishes. Journal of the American philosophical association, 2(3), pp. 400-419.

 

Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Dr. Sigrid Vertommen