HEY, I'M THEY

Manou
Swinnen

De non-binaire genderidentiteit

"Hey, I'm they. Ik ben niet hij, ik ben niet zij, ik ben die. Ik voel mezelf niet enkel man, niet enkel vrouw, maar allebei, geen van beiden of juist van beiden een deel."

Dit geldt misschien niet voor jou, maar is voor een gedeelte van de bevolking wel de realiteit. De non-binaire genderidentiteit heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen in onze maatschappij, zowel online als offline. De term ‘non-binariteit’ verwijst naar individuen die zich niet identificeren met de traditionele binaire man-vrouw opdeling. Hierbij gaat het vaak, maar niet noodzakelijk, over transgender personen. Individuen met dergelijke genderidentiteit kunnen dit uitdrukken door middel van verschillende soorten kleding en/of stijlen van zelfpresentatie en door vrouwelijke en mannelijke kenmerken te combineren of juist te verwerpen. Ook gebruiken ze vaak sekse neutrale voornaamwoorden, bijvoorbeeld die/hen of they/them.

Recente studies suggereren dat er een toename is van personen met een non-binaire genderidentiteit (1). Uit een populatieonderzoek in Vlaanderen blijkt dat 2.2% en 1.9% van respectievelijk de personen met een anatomisch gezien mannelijk en vrouwelijk geslacht zich even sterk identificeert met het andere geslacht als met het geslacht dat toegewezen is bij de geboorte (2). Ook al gaat het om een relatief kleine groep, toch lijkt de maatschappij steeds meer te evolueren naar de idee dat de binaire kijk op gender niet langer de lading dekt. Zo heeft de NMBS vorige maand beslist om hun treinreizigers niet meer aan te spreken met ‘beste dames en heren’, maar met ‘beste reizigers’ en kunnen er voor het eerst ook gender non-binaire personen strijden voor een plekje als nieuw K3-lid.

 Maatschappelijke aanvaarding?

Ondanks dat België op vlak van progressiviteit hoog gerangschikt wordt wat betreft de rechten en acceptatie van deze outgroup, blijkt de maatschappelijke aanvaarding van de brede bevolking nog ver weg. Zo ervaren personen met een non-binaire genderidentiteit hoge niveaus van discriminatie doordat ze zich niet conformeren aan de binaire geslacht-sopdeling. Dit kan ernstige fysieke en psychologische problemen met zich meebrengen, zoals depressie en zelfmoord(pogingen). Om die reden is het van belang om meer bewustzijn te creëren omtrent deze genderidentiteit, wat een positieve invloed zou kunnen hebben op de attitudes ten aanzien van personen met een non-binaire genderidentiteit. Hierbij kunnen de media een sleutelrol spelen. Daarom heeft masterstudente Communicatiewetenschappen, Manou Swinnen, onderzocht of er een verband is tussen online mediablootstelling aan gender non-binaire inhouden en de attitudes van Vlaamse volwassenen (18-61 jaar) ten aanzien van personen met deze genderidentiteit.

Verband tussen mediablootstelling en attitudes

Om dit verband te meten, werd er gebruikt gemaakt van een online survey, waaraan 496 personen met een mannelijk of vrouwelijk geslacht deelnamen. De invloed van twee variabelen (het ervaren gender-role conflict en de hypergender identiteit) op het verband tussen mediablootstelling en attitudes ten aanzien van non-binariteit werd hierbij gemeten. Het ervaren gender-role conflict houdt een psychologische toestand in waarin de gesocialiseerde genderrollen negatieve gevolgen hebben voor de persoon zelf of voor anderen (3). De gypergender identiteit een extreme vorm van de gender gebaseerde ideologie van overtuigingen over wat het is om een man/vrouw te zijn en is gekenmerkt door het vasthouden aan extreem seksistische opvattingen over mannelijkheid/vrouwelijkheid (4). Daarnaast werd nagegaan of bepaalde groepen (man vs. vrouw en heteroseksueel vs. niet-heteroseksueel) verschilden in hun attitudes ten aanzien van gender non-binaire personen.

Uit de resultaten bleek er een verband te zijn tussen online mediablootstelling en attitudes: meer blootstelling aan inhouden waar gender non-binaire personen in voorkomen zorgde voor positievere attitudes ten aanzien van deze groep. Gender-role conflicts en hypergender identiteit bleken, tegen verwachting in, geen invloed uit te oefenen op deze relatie. Wel hebben geslacht en seksuele oriëntatie een invloed op de attitudes ten aanzien van non-binariteit. Zo staan mannen en heteroseksuelen negatiever tegenover personen met een non-binaire genderidentiteit dan vrouwen en niet-heteroseksuele personen.

Op naar een meer inclusieve maatschappij

Deze studie versterkt de stelling dat contact tussen groepen niet hoeft plaats te vinden in directe, persoonlijke interacties om een invloed te hebben op de attitudes t.a.v. anderen. Parasociaal contact (i.e. de manier waarop mediagebruikers reageren op en contact hebben met bepaalde mediapersonages) tussen in- en outgroups geportretteerd in online media kan ook invloedrijk zijn. Dit geeft mediabedrijven de kans om bij te dragen aan een tolerantere en meer inclusieve maatschappij waarin iedereen kan zijn wie hij/zij/die wil zijn.

Bronnen

1. Yeadon-Lee, T. (2016). What’s the story? Exploring online narratives of non-binary gender identities. The International Journal of Interdisciplinary Social and Community Studies, 11(2), 19-34.

2. Van Caenegem, E., Wierckx, K., Elaut, E., Buysse, A., Dewaele, A., Van Nieuwerburgh, F., De Cuypere, G. & T’Sjoen, G. (2015). Prevalence of gender nonconformity in Flanders, Belgium. Archives of Sexual Behavior, 44(5), 1281-1287.

3. O'Neil, J. M, Helms, B., Gable, R., David, L., & Wrightsman, L. (1986). Gender role conflict scale (GRCS): College men's fears of femininity. Sex Roles, 14, 335-350.

4. Zaitchik, M. C., & Mosher, D. L. (1993). Criminal justice implications of the macho personality constellation. Criminal Justice and Behavior, 20, 227–239.

 

 

 

Bibliografie

Allport, G. W., Clark, K., & Pettigrew, T. (1954). The nature of prejudice. Addison- Wesley

American Psychological Association. (2015). Guidelines for psychological practice with transgender and gender nonconforming people. American Psychologist, 70(9), 832-864. https://doi.org/10.1037/a0039906

Archer, J., & Lloyd, B. (2002). Sex and gender. Cambridge University Press.

Asal, V., Sommer, U., & Harwood, P. G. (2013). Original sin: A cross-national study of the legality of homosexual acts. Comparative Political Studies, 46(3), 320-351. https://doi.org/10.1177/0010414012453693

Ayoub, P. M., & Garretson, J. (2017). Getting the message out: Media context and global changes in attitudes toward homosexuality. Comparative Political Studies, 50(8), 1055-1085. https://doi.org/10.1177/0010414016666836

Barr, S. M., Budge, S. L., Adelson, J. L. (2016). Transgender community belongingness as a mediator between strength of transgender identity and well-being. Journal of Counseling Psychology, 63(1), 87-97. https://doi.org/10.1037/cou0000127

Barron, J. M., Struckman-Johnson, C., Quevillon, R., & Banka, S. R. (2008). Heterosexual men's attitudes toward gay men: A hierarchical model including masculinity, openness, and theoretical explanations. Psychology of Men & Masculinity, 9(3), 154-166. https://doi.org/10.1037/1524-9220.9.3.154

Basow, S. A., & Johnson, K. (2000). Predictors of homophobia in female college students. Sex Roles, 42(5), 391-404. https://doi.org/10.1023/A: 1007098221316

Basu, S., Zuo, X., Lou, C., Acharya, R., & Lundgren, R. (2017). Learning to be gendered: Gender socialization in early adolescence among urban poor in Delhi, India, and Shanghai, China. Journal of Adolescent Health, 61(2), S24-S29. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2017.03.01247

Beer, D., & Burrows, R. (2013). Popular culture, digital archives and the new social life of data. Theory, Culture & Society, 30(4), 47-71. https://doi.org/10. 1177/0263276413476542

Bem, S. (1981). Bem Sex-Role Inventory: Professional Manual. Consulting Psychologists Press, Inc.

Bem, S. L. (1974). The measurement of psychological androgyny. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42(2), https://psucnet.apa.org/doi/ 10.1037/h0036215

Bem, S. L. (1981). Gender schema theory: A cognitive account of sex typing. Psychological Review, 88, 354-364. https://doi.org/10.1037/0033- 295X.88.4.354

Bernat, J. A., Calhoun, K. S., Adams, H. E., & Zeichner, A. (2001). Homophobia and physical aggression toward homosexual and heterosexual individuals. Journal of Abnormal Psychology, 110, 179–187. https://doi.org/10.1037/0021-843X.110.1.179

Biernat, M., Vescio, T. K., Theno, S. A., & Crandall, C. S. (1996). Values and prejudice: Toward understanding the impact of American values on outgroup attitudes. In C. Seligman, J. M. Olson, & M. P. Zanna (Eds.), The psychology of values: The Ontario symposium (pp. 153-189). Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Billings, A. C., Moscowitz, L. M., Rae, C., & Brown-Devlin, N. (2015). The art of coming out: Traditional and social media frames surrounding the NBA’s Jason Collins. Journalism & Mass Communication Quarterly, 92(1), 142– 160. https://doi.org/10.1177/1077699014560516

Blackstone, A. M. (2003). Gender roles and society. In J. Miller et al. (Ed.) Human Ecology: An Encyclopedia of Children, Family, Communities and Environments (pp. 335-338) . RABC-CLIO

Bond, B. J. (2020). The development and influence of parasocial relationships with television characters: A longitudinal experimental test of prejudice reduction through parasocial contact. Communication Research, 0093650219900632. https://doi.org/10.1177/0093650219900632

Bond, B. J., & Compton, B. L. (2015). Gay on-screen: The relationship between exposure to gay characters on television and heterosexual audiences endorsement of gay equality. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 59(4), 717-732. https://doi.org/10.1080/08838151.2015.1093485

Bonnevie, E., Rosenberg, S. D., Kummeth, C., Goldbarg, J., Wartella, E., & Smyser, J. (2020). Using social media influencers to increase knowledge and positive attitudes toward the flu vaccine. Plos one, 15(10), e0240828. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240828

Bouman, W. P., Claes, L., Brewin, N., Crawford, J. R., Millet, N., Fernandez-Aranda, F., & Arcelus, J. (2017). Transgender and anxiety: A comparative study between transgender people and the general population. International Journal of Transgenderism, 18(1), 16-26. https://doi.org/10.1057/978-1- 137-51053-2_1

Brumbaugh, S. M., Sanchez, L. A., Nock, S. L., & Wright, J. D. (2008). Attitudes toward gay marriage in states undergoing marriage law transformation. Journal of Marriage and Family, 70, 345–359. https://doi.org/10.1111/j. 1741-3737.2008.00486.x

Bruun, M. P. (2018). Beyond the binary: understanding the 'essence' of attitudes toward people who are non-binary. College of Letters & Science.

Budge, S. L. (2020). Suicide and the transgender experience: A public health crisis. American Psychologist, 75(3), 380-390. https://doi.org/10.1037/ amp0000619

Budge, S. L., Rossman, H. K., & Howard, K. A. (2014). Coping and psychological distress among genderqueer individuals: The moderating effect of social support. Journal of LGBT Issues in Counseling, 8(1), 95-117. https://doi.org/10.1080/15538605.2014.853641

Buikema, R., & Plate, L. (2015). Handboek genderstudies in media, kunst en cultuur. Coutinho.

Burgess, W. C. (2009). Internal and external stress factors associated with the identity development of transgender and gender variant youth. In G.P. Mallon (Ed.), Social work practice with transgender and gender variant youth (pp. 67-78). Routledge.

Butler, J. (1988). Performative acts and gender constitution: An essay in phenomenology and feminist theory. Theatre Journal, 40(4). 519-531. https://doi.org/10.2307/3207893

Chan, J. (2017). “Am I masculine enough?”: Queer Filipino college men and masculinity. Journal of Student Affairs Research and Practice, 54(1), 82- 94. https://doi.org/10.1080/19496591.2016.1206021

Chaney, K. E., Sanchez, D. T., & Remedios, J. D. (2016). Organizational identity safety cue transfers. Personality and Social Psychology Bulletin, 42, 1564-1576. https://doi.org/10.1177/0146167216665096

Collier, K. L., Bos, H. M., & Sandfort, T. G. (2012). Intergroup contact, attitudes toward homosexuality, and the role of acceptance of gender non- conformity in young adolescents. Journal of Adolescence, 35(4), 899- 907. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2011.12.010

Connell, R. W. (1995). Masculinities. Polity Press.

Craig, S. L., McInroy, L., McCready, L. T., & Alaggia, R. (2015). Media: A catalyst for resilience in lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer youth. Journal of LGBT Youth, 12(3), 254-275. https://doi.org/10.1080/ 19361653.2015.1040193

Csizma, K. A., Wittig, A. F., & Schurr, K. T. (1988). Sport stereotypes and gender. Journal of Sport and Exercise Psychology 10(1), 62-74. https://doi.org/ 10.1123/jsep.10.1.62

Daalmans, S. (2019). Wat de man doet, kan de vrouw ook. Amsterdam University Press.

Darmstadt, G. L., Heise, L., Gupta, G. R., Henry, S., Cislaghi, B., Greene, M. E., Hawkes, S., Heymann, J., Klugman, J., Levy, J. K., Raj, A. & Weber A. M. (2019). Why now for a Series on gender equality, norms, and health? The Lancet, 393(10189), 2374-2377. https://doi.org/10.1016/S0140- 6736(19)30985-7

Darwin, H. (2020). Challenging the cisgender/transgender binary: Nonbinary people and the transgender label. Gender & Society, 34(3), 357-380. https://doi. org/10.1177/0891243220912256

Davidson, M. (2007). Seeking refuge under the umbrella: Inclusion, exclusion, and organizing within the category transgender. Sexuality Research & Social Policy, 4(4), 60-80. https://doi.org/10.1525/srsp.2007.4.4.60

Dierckx, M., Meier, P., & Motmans, J. (2017). “Beyond the box”: A comprehensive study of sexist, homophobic, and transphobic attitudes among the Belgian population. Journal of Diversity and Gender Studies, 4(1), 5-34, https://doi.org/10.11116/digest.4.1.1

Dillon, F. R., Alessi, E. J., Craig, S., Ebersole, R. C., Kumar, S. M., & Spadola, C. (2015). Development of the Lesbian, Gay, and Bisexual Affirmative Counseling Self-Efficacy Inventory–Short Form (LGB-CSI-SF). Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, 2(1), 86. https://doi.org/10.1037/sgd0000087

Dovidio, J. F., Love, A., Schellhaas, F. M., & Hewstone, M. (2017). Reducing intergroup bias through intergroup contact: Twenty years of progress and future directions. Group Processes & Intergroup Relations, 20(5), 606- 620. https://doi.org/10.1177/1368430217712052

Eisend, M. (2019). Gender roles. Journal of Advertising, 48(1), 72-80. https://doi.org/10.1080/00913367.2019.1566103

Fallon, M. A., & Jome, L. M. (2007). An exploration of gender-role expectations and conflict among women rugby players. Psychology of Women

Quarterly
, 31(3), 311-321. https://doi.org/10.1111/j.1471-6402. 2007. 00374.x

Falomir-Pichastor, J. M., & Mugny, G. (2009). “I'm not gay.... I'm a real man!”: Heterosexual men's gender self-Esteem and sexual

prejudice. Personality and Social Psychology Bulletin, 35(9), 1233- 1243. https://doi.org/10.1177/0146167209338072

Farmer, W. (2012). The effect of Facebook on parasocial interaction in local news. Virginia Tech.

Fiani, C. N., and Han, H. J. (2018). Navigating identity: experiences of binary and non-binary transgender and gender non-conforming (TGNC)

adults. International Journal of Transgenders. 20(2-3). 141-

194. https://doi.org/10.1080/15532739.2018.1426074

Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. Sage.

Fisher, A. D., Castellini, G., Ristori, J., Casale, H., Giovanardi, G., Carone, N., Fanni, E., Mosconi, M., Ciocca, G., Jannini, E. A., Ricca, V., Lingiardi, V. & Maggi, M. (2017). Who has the worst attitudes toward sexual minorities?

Comparison of transphobia and homophobia levels in gender dysphoric individuals, the general population and health care providers. Journal of Endocrinological Investigation, 40(3), 263-273. https://doi.org/10.1007/s40618-016-0552-3

Flores, A. R., Haider-­‐‑Markel, D. P., Lewis, D. C., Miller, P. R., Tadlock, B. L., & Taylor, J. K. (2018). Challenged expectations: Mere exposure effects on attitudes about transgender people and rights. Political Psychology, 39(1), 197-216. https://doi.org/10.111/pops/12402

Fontayne, P., Sarrazin, P., & Famose, J. P. (2000). The Bem Sex-Role inventory: Validation of a short version for French teenagers. European Review of Applied Psychology, 50(4), 405-416. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal- 00387229/

Franklin, K. (2000). Anti-gay behaviors among young adults: Prevalence, patterns, and motivations in a noncriminal population. Journal of Interpersonal Violence, 15, 339–362. https://doi.org/10.1177/088626000015004001

Fujioka, Y. (1999). Television portrayals and African-American stereotypes: Examination of television effects when direct contact is lacking. Journalism & Mass Communication Quarterly, 76(1), 52–75. https://doi.org/10.1177/107769909907600105

Garnets, L., & Pleck, J. H. (1979). Sex role identity, androgyny, and sex role transcendence: A sex role strain analysis. Psychology of women quarterly, 3(3), 270-283. https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.1979. tb00545.x

Garretson, J. J. (2015). Does change in minority and women's representation on television matter?: a 30-year study of television portrayals and social tolerance. Politics, Groups, and Identities, 3(4), 615-632. https://doi.org/10.1080/21565503.2015.1050405

Gauntlett, D. (2008). Media, gender and identity: An introduction. Routledge.

Gilbert, L. A., & Scher, M. (2009). Gender and sex in counseling and psychotherapy. Wipf and Stock Publishers.

Gillig, T. K., Rosenthal, E. L., Murphy, S. T., & Folb, K. L. (2018). More than a media moment: The influence of televised storylines on viewers’ attitudes toward transgender people and policies. Sex Roles, 78(7), 515- 527. https://doi.org/10.100/s11199-017-0816-1

Gillig, T., & Murphy, S. (2016). Fostering support for LGBTQ youth? The effects of a gay adolescent media portrayal on young viewers. International Journal of Communication, 10, 23. https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/5496

Gillig, T., & Murphy, S. (2016). Fostering support for LGBTQ youth? The effects of a gay adolescent media portrayal on young viewers. International Journal of Communication, 10, 3828-3850. https://doi.org/1932–8036/20160005

Goldberg, A. E., Kuvalanka, K. A., Budge, S. L., Benz, M. B., & Smith, J. Z. (2019). Health care experiences of transgender binary and nonbinary university students. The Counseling Psychologist, 47(1), 59-97. https://doi.org/10.1177/0011000019827568

Gonta, G., Hansen, S., Fagin, C., & Fong, J. (2017). Changing media and changing minds: media exposure and viewer attitudes toward homosexuality. Pepperdine Journal of Communication Research, 5(1), 5. https://digitalcommons.pepperdine.edu/pjcr/vol5/iss1/5

Gordon, A. R., & Meyer, I. H. (2008). Gender nonconformity as a target of prejudice, discrimination, and violence against LGB individuals. Journal of LGBT Health Research, 3(3). 55-71. https://doi.org/10.1080/15574090802093562

Green, E. R., & Maurer, L. (2017). The gender issue: A portrait of gender today. Journal of National Geographic Society, 321(1), 12–17. https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/explore-gender- glossary-terminology

Gustafsson Sendén, M., Bäck, E. A., & Lindqvist, A. (2015). Introducing a gender- neutral pronoun in a natural gender language: the influence of time on attitudes and behavior. Frontiers in Psychology, 6, 893. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00893

Halpern, H. P., & Perry-Jenkins, M. (2016). Parents’ gender ideology and gendered behavior as predictors of children’s gender-role attitudes: A longitudinal exploration. Sex Roles, 74(11-12), 527-542. https://doi.org/ 10.1007/s11199-015-0539-0

Harrison, B. F., & Michelson, M. R. (2017). Using experiments to understand public attitudes towards transgender rights. Politics, Groups, and Identities, 5(1), 152-160. https://doi.org/10.1080/21565503.2016. 1256823

Harrison, J., Grant, J., & Herman, J.L. (2012). A gender not listed here: Genderqueers, gender rebels, and otherwise in the National Transgender Discrimination Survey. University of California.

Hayes, A. F. (2017). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression based approach (2de ed.). Guilford Press.

Heise, L., Greene, M. E., Opper, N., Stavropoulou, M., Harper, C., Nascimento, M., & Zewdie, D. (2019). Gender inequality and restrictive gender norms: Framing the challenges to health. The Lancet, 393(10189), 2440-2454. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30652-X

Hendricks, M. L., & Testa, R. J. (2012). A conceptual framework for clinical work with transgender and gender nonconforming clients: An adaptation of the Minority Stress Model. Professional Psychology: Research and Practice, 43(5), 460-467. https://doi.org/10.1037/a0029597

Herdt, G. (1996). Third sex third gender. Zone.

Herdt, G. (2012). Third sex, third gender: Beyond sexual dimorphism in culture and history. The MIT Press.

Herek, G. M. (2002). Heterosexuals' attitudes toward bisexual men and women in the United States. Journal of Sex Research, 39(4), 264-274. https://doi.org/ 10.1080/00224490209552150

Hill, D. B., & Willoughby, B. L. (2005). The development and validation of the genderism and transphobia scale. Sex Roles, 53(7), 531-544. https://doi.org/10.1007/s11199-005-7140-x

Horn, S. S. (2007). Adolescents’ acceptance of same-sex peers based on sexual orientation and gender expression. Journal of Youth and Adolescence, 36(3), 363-371. https://doi.org/1 0.1007/s10964-006-9111-0

Horn, S. S. (2007). Adolescents’ acceptance of same-sex peers based on sexual orientation and gender expression. Journal of Youth and Adolescence, 36(3), 363-371. https://doi.org/10.1007/s10964-006-9111-0

Kassin, S., Fein, S., Markus, H., & Brehm, S. (2017). Social psychology (Tenth ed.). Cengage Learning.

Horton, D., & Richard Wohl, R. (1956). Mass communication and para-social interaction: Observations on intimacy at a distance. Psychiatry, 19(3), 215-229. https://doi.org/10.1080/00332747.1956.11023049

Hupp, J. M., Smith, J. L., Coleman, J. M., & Brunell, A. B. (2010). That’s a boy’s toy: Gender-typed knowledge in toddlers as a function of mother’s marital status. The Journal of Genetic Psychology, 171(4), 389-401. https://doi.org/10.1080/00221325.2010.500637

James, S., Herman, J., Rankin, S., Keisling, M., Mottet, L., & Anafi, M. A. (2016). The report of the 2015 US transgender survey. https://transequality.org/sites/ default/files/docs/usts/USTS-Full-Report-Dec17.pdf

Joel, D., Tarrasch, R., Berman, Z., Mukamel, M., & Ziv, E. (2014). Queering gender: studying gender identity in ‘normative’ individuals. Psychology & Sexuality, 5(4), 291-321. https://doi.org/10.1080/19419899.2013.830640

Kanamori, Y., & Cornelius-White, J. H. (2017). Counselors’ and counseling students’ attitudes toward transgender persons. Journal of LGBT Issues in Counseling, 11(1), 36-51. https://doi.org/10.1080/15538605.2017. 1273163

Kanamori, Y., Cornelius-White, J. H., Pegors, T. K., Daniel, T., & Hulgus, J. (2017). Development and validation of the transgender attitudes and beliefs scale. Archives of Sexual Behavior, 46(5), 1503-1515. https://doi.org/10.1007/s10508-016-0840-1

Kite, M. E., & Whitley, B. E., Jr. (1998). Do heterosexual women and men differ in their attitudes toward homosexuality? A conceptual and methodological analysis. In G. M. Herek (Eds.), Stigma and sexual orientation: Understanding prejudice against lesbians, gay men, and bisexuals (pp. 39–61). Sage.

Kohlberg, L. A. (1966). A cognitive-developmental analysis of children's sex role concepts and attitudes. The Development of Sex Differences, 82, 15-21. https://doi.org/ 10.12691/ajap-3-1-4

Kosakowska-Berezecka, N., Besta, T., Adamska, K., Jaśkiewicz, M., Jurek, P., & Vandello, J. A. (2016). If my masculinity is threatened I won’t support gender equality? The role of agentic self-stereotyping in restoration of manhood and perception of gender relations. Psychology of men & masculinity, 17(3), 274-284. https://doi.org/10.1037/men0000016

Krieger, N. (2003). Genders, sexes, and health: what are the connections—and why does it matter?. International Journal of Epidemiology, 32(4), 652-657. https://doi.org/10.1093/ije/dyg156

Kubota, S. (2021, 12 mei). Instagram lets users add pronouns in new featured section of profiles. Today. https://www.today.com/popculture/instagram- lets-users-add-pronouns-new-featured-section-profiles-t218139

Kuyper, K. (2018). Opvattingen over seksuele en genderdiversiteit in Nederland en Europa. Sociaal en Cultureel planbureau.

Kuyper, L. (2012). Transgenders in Nederland: prevalentie en attitudes. Tijdschrift voor Seksuologie, 36(2), 129-135. https://www.tijdschriftvoorseksuologie. nl/artikelen/item/141-transgenders-in-nederland-prevalentie-en-attitudes

Labrecque, L. I. (2014). Fostering consumer–brand relationships in social media environments: The role of parasocial interaction. Journal of Interactive Marketing, 28(2), 134-148. https://doi.org/10.1016/j.intmar.2013.12.003

LaMar, L., & Kite, M. (1998). Sex differences in attitudes toward gay men and lesbians: A multidimensional perspective. Journal of Sex Research, 35(2), 189-196. https://doi.org/10.1080/00224499809551932

Lane-Steele, L. (2011). Studs and protest-hypermasculinity: The tomboyism within black lesbian female masculinity. Journal of Lesbian Studies, 15(4), 480- 492. https://doi.org/10.1080/10894160. 2011.532033

Lemmer, G., & Wagner, U. (2015). Can we really reduce ethnic prejudice outside the lab? A meta-­‐‑analysis of direct and indirect contact interventions. European Journal of Social Psychology, 45(2), 152-

168. https://doi.org/10.1002/ejsp.2079

Levant, R. F. (2011). Research in the psychology of men and masculinity using the gender role strain paradigm as a framework. American Psychologist, 66(8), 765-776. https://doi.org/10.1037/a0025034

Levant, R. F., Hall, R. J., & Rankin, T. J. (2013). Male Role Norms Inventory–Short Form (MRNI-SF): Development, confirmatory factor analytic investigation of structure, and measurement invariance across gender. Journal of Counseling Psychology, 60(2), 228-238. https://doi.org/10.1037/ a0031545

Levant, R. F., McDermott, R., Parent, M. C., Alshabani, N., Mahalik, J. R., & Hammer, J. H. (2020). Development and evaluation of a new short form of the Conformity to Masculine Norms Inventory (CMNI-30). Journal of Counseling Psychology. 67(5), 622–636. https://doi.org/10.1037/cou0000414

Linstead, S., & Pullen, A. (2006). Gender as multiplicity: Desire, displacement, difference and dispersion. Human Relations, 59(9), 1287–1310. https://doi.org/10.1177/0018726706069772

Lissitsa, S., & Kushnirovich, N. (2019). Harnessing Digital Media in the Fight Against Prejudice: Social Contact and Exposure to Digital Media Solutions. Journalism & Mass Communication Quarterly, 96(4), 1052- 1075. https://doi.org/10.1177/1077699019837938

Lloyd, A. E., & Galupo, M. P. (2019). What people with normative identities believe about sex, gender and sexual orientation. Psychology & Sexuality, 10(3), 269-280. https://doi.org/10.1080/19419899.2019.1614088

Loader, B. D., & Mercea, D. (2011). Networking democracy? Social media innovations and participatory politics. Information, Communication & Society, 14(6), 757-769. https://doi.org/10.1080/1369118X.2011.592648

Luhaorg, H., & Zivian, M. T. (1995). Gender role conflict: The interaction of gender, gender role, and occupation. Sex Roles, 33(9-10), 607-620. https://doi. org/10.1007/BF01547720

Lundgren, R., Burgess, S., Chantelois, H., Oregede, S., Kerner, B., & Kågesten, A. E. (2019). Processing gender: lived experiences of reproducing and transforming gender norms over the life course of young people in Northern Uganda. Culture, Health & Sexuality, 21(4), 387-403. https://doi.org/10.1080/13691058.2018.1471160

Madžarević, G., & Soto-Sanfiel, M. T. (2018). Positive representation of gay characters in movies for reducing homophobia. Sexuality & Culture, 22(3), 909-930. https://doi.org/10.1007/s12119-018-9502-x

Math, S. B., & Seshadri, S. P. (2013). The invisible ones: Sexual minorities. The Indian Journal of Medical Research, 137(1), 4-6. https://www.ijmr.org. in/text.asp?2013/137/1/4/108264

Matsick, J. L., Kim, L. M., & Kruk, M. (2020). Facebook LGBTQ pictivism: The effects of women’s rainbow profile filters on sexual prejudice and online belonging. Psychology of Women Quarterly, 44(3), 342-361. https://doi. org/10.1177/0361684320930566

Matsuno, E. (2019). Nonbinary-affirming psychological interventions. Cognitive and Behavioral Practice, 26(4), 617-628. https://doi.org+10.1016/j.cbpra. 2018.09.003

Matsuno, E., & Budge, S. L. (2017). Non-binary/genderqueer identities: A critical review of the literature. Current Sexual Health Reports, 9(3), 116-120. https://doi.org/10.1007/s11930-017-0111-8

McCreary, D. R., Saucier, D. M., & Courtenay, W. H. (2005). The drive for muscularity and masculinity: Testing the associations among gender-role traits, behaviors, attitudes, and conflict. Psychology of Men & Masculinity, 6(2), 83-94. https://doi.org/10.1037/1524-9220.6.2.83

McEntarfer, H. K., & Iovannone, J. (2020). Faculty perceptions of chosen name policies and non-binary pronouns. Teaching in Higher Education, 1- 16. https://doi.org/10.1080/13562517.2020.1729722

McIntyre, K., Paolini, S., & Hewstone, M. (2016). Changing people’s views of outgroups through individual-to-group generalisation: Meta-analytic reviews and theoretical considerations. European Review of Social Psychology, 27(1), 63-115. https://doi.org:10.1080/10463283.2016. 1201893

Mesman, J., & Groeneveld, M. G. (2018). Gendered parenting in early childhood: Subtle but unmistakable if you know where to look. Child Development Perspectives, 12(1), 22-27. https://doi.org/10.1111/cdep.12250

Middelkoop, A. (2017, 27 juli). “Beste reizigers...”. Nieuws.ns. https://nieuws.ns. nl/beste-reizigers/

Molin, A., Simond, A., Sato, S., Jaeggi, T., Gygax, P. M., & Meuwly, N. (2020). Linking political and feminist ideology with openness towards non-binary gender: The development and initial validation of a scale to measure subjective Openness towards Non-Binary Gender (ONBG). Journal of Gender Studies, 1-14. https://doi.org/10.1080/09589236.2020.1844644

Monro, S. (2019). Non-binary and genderqueer: an overview of the field. International Journal of Transgenders. 20(2-3). 126-131. https://doi.org/10.1080/ 15532739.2018.1538841

Mosher, D. L., & Sirkin, M. (1984). Measuring a macho personality constellation. Journal of research in personality, 18(2), 150-163. https://doi.org/10. 1016/0092-6566(84)90026-6

Motmans, J., & van Ditzhuijzen, J. (2020). Kennis en opvattingen over intersekse. Een nulmeting in Nederland en Vlaanderen. Rutgers & UGent.

Motmans, J., Nieder, T.O., & Bouman, W.P. (2019). "Transforming the paradigm of nonbinary transgender health: A field in transition." International Journal of Transgenderism, 20(2-3). 119-125. https://doi.org/10.1080/15532739.2019.1640514

Motmans, J., T'Sjoen, G., & Meier, P. (2015). Geweldervaringen van transgender personen in België. Antwerpen: Steunpunt Gelijkekansenbeleid

Motmans, J., Wyverkens, E., & Defreyne, J. (2017). Being transgender in Belgium. Ten years later. Institute for the equality of women and men.

Murrar, S., & Brauer, M. (2019). Overcoming resistance to change: Using narratives to create more positive intergroup attitudes. Current Directions in Psychological Science, 28(2), 164-169. https://doi.org/10.1177/0963721418818552

Nagoshi, J. L., Adams, K. A., Terrell, H. K., Hill, E. D., Brzuzy, S., & Nagoshi, C. T. (2008). Gender differences in correlates of homophobia and transphobia. Sex Roles, 59(7-8), 521-531. https://doi.org/10.1007/ s11199-008-9458-7

O'Neil, J. M, Helms, B., Gable, R., David, L., & Wrightsman, L. (1986). Gender role conflict scale (GRCS): College men's fears of femininity. Sex Roles, 14, 335-350. https://doi.org/10.1007/BF00287583

O'Neil, J. M. (1981). Patterns of gender role conflict and strain: Sexism and fear of femininity in men's lives. The Personnel and Guidance Journal, 60(4), 203-210. https://doi.org/10.1002/j.2164-4918.1981.tb00282.x

O'Neil, J. M. (2008). Summarizing 25 years of research on men's gender role conflict using the Gender Role Conflict Scale: New research paradigms and clinical implications. The Counseling Psychologist, 36(3), 358-445. https://doi.org/10.1177/0011000008317057

O'neill, O. (1990). Justice, gender and international boundaries. British Journal of Political Science, 439-459. https://doi.org/10.1017/S0007123400005937

Ohlander, J., Batalova, J., & Treas, J. (2005). Explaining educational influences on attitudes toward homosexual relations. Social Science Research, 34(4), 781-799. https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2004.12.004

Paechter, C. (2006). Masculine femininities/feminine masculinities: Power, identities and gender. Gender and Education, 18(3), 253-263. https://doi.org/10. 1080/09540250600667785

Pankin, J. (2013, april). Schema theory and concept formation. Presentatie op MIT. Geraadpleegd op http://web.mit.edu/pankin/Schema_Theory_and_ Concept_Fromation

Park, S.-Y. (2012). Mediated intergroup contact: Concept explication, synthesis, and application. Mass Communication & Society, 15(1), 136–159. https://doi.org/10.1080/15205436.2011.558804

Parrott, D. J., & Zeichner, A. (2008). Determinants of anger and physical aggression based on sexual orientation: An experimental examination of hyper- masculinity and exposure to male gender role violations. Archives of Sexual Behavior, 37(6), 891-901. https://doi.org/10.1007/s10508-007- 9194-z

Paulhus, D. L. (1991). Measurement and control of response bias. In Robinson, J. P., Shaver, P.R. & Wrightsman, L.S. (Eds.), Measurement of personality and social psychological attitudes (pp. 17-59). Academic Press

Pearse, R., & Connell, R. (2016). Gender norms and the economy: insights from social research. Feminist Economics, 22(1), 30-53. https://doi.org/10.1080/13545701.2015.1078485

Perse, E. M., & Rubin, R. B. (1989). Attribution in social and parasocial relationship. Communication Research, 16(1), 59-77. https://doi.org/10.1177/009365089016001003

Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2000). Does intergroup contact reduce prejudice? Recent meta-analytic findings. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Pleck, J. H. (1995). The gender role strain paradigm: An update. In R. F. Levant & W. S. Pollack (Eds.), A new psychology of men (p. 11–32). Basic Books/Hachette Book Group.

Reisner, S. L. , Deutsch, M. B. , Bhasin, S. , Bockting, W. , Brown, G. R. , Feldman, J., Garofalo, R., Kreukels, B., Radix, A., Safer, J. D., Tangpricha, V., T’Sjoen, G., & Goodman, M. (2016). Advancing methods for US transgender health research. Current Opinion in Endocrinology, Diabetes, and Obesity , 23(2), 198–207. https://doi.org/10.1097/MED.0000000000000229

Richards, C., & Barker, M. (2013). Sexuality and gender for mental health professionals: A practical guide. Sage.

Richards, C., Bouman, W. P., Seal, L., Barker, M. J., Nieder, T. O., & T’Sjoen, G. (2016). Non-binary or genderqueer genders. International Review of Psychiatry, 28, 95-102. https://doi.org/10.3109/09540261.2015.1106446

Riggs, D. W., & Sion, R. (2017). Gender differences in cisgender psychologists’ and trainees’ attitudes toward transgender people. Psychology of Men & Masculinity, 18(2), 187-190. https://doi.org/10.1037/men0000047

Scandurra, C., Mezza, F., Maldonato, N. M., Bottone, M., Bochicchio, V., Valerio, P., & Vitelli, R. (2019). Health of non-binary and genderqueer people: a systematic review. Frontiers in psychology, 10, 1453. https://doi.org/10. 3389/fpsyg.2019.01453

Schiappa, E., Gregg, P. B., & Hewes, D. E. (2005). The parasocial contact hypothesis. Communication Monographs, 72(1), 92-

115. https://doi.org/10.1080/0363775052000342544

Schiappa, E., Gregg, P. B., & Hewes, D. E. (2006). Can one TV show make a difference? A Will & Grace and the parasocial contacthypothesis. Journal of Homosexuality, 51(4), 15-37. https://doi.org/10.1300/J082v51n04_02

Schimmel-Bristow, A., Haley, S. G., Crouch, J. M., Evans, Y. N.,, K. R., McCarty, C. A., & Inwards-Breland, D. J. (2018). Youth and caregiver experiences of gender identity transition: A qualitative study. Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, 5(2), 273-281. https://doi.org/10.1037/ sgd0000269

Schwartz, J. (2010). Investigating differences in public support for gay rights issues. Journal of Homosexuality, 57, 748–759. https://doi.org/10.1080/ 00918369. 2010.485875.

Segrin, C., & Nabi, R. L. (2002). Does television viewing cultivate unrealistic expectations about marriage? Journal of Communication, 52(2), 247- 263. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2002.tb02543.x

Sidanius, J., & Pratto, F. (1999). Social dominance. Cambridge University Press

Smith, E., Jones, T., Ward, R., Dixon, J., Mitchell, A., & Hillier, L. (2014). From blues to rainbows: The mental health and well-being of gender diverse and transgender young people in Australia. Australian Research Centre in Sex Health and Society.

State, B., & Adamic, L. (2015). The diffusion of support in an online social movement: Evidence from the adoption of equal-sign profile pictures. Proceedings of the 18th ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work & Social Computing, 1741-1750. https://doi.org/10.1145/2675133.2675290

Statistiek Vlaanderen (2018). Mediagebruik. Geraadpleegd geraadpleegd op 3 mei 2021, via https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/mediagebruik

Stöber, J. (2001). The Social Desirability Scale-17 (SDS-17): Convergent validity, discriminant validity, and relationship with age. European Journal of Psychological Assessment, 17(3), 222-232. https://doi.org/10.1027// 1015- 5759.17.3.222

Sue, D.W. (2010). Microaggressions in everyday life: Race, gender and sexual orientation. Wiley.

Sun, T., Webster, K., Shah, A., Wang, W. Y., & Johnson, M. (2021). They, them, theirs: Rewriting with gender-neutral English. ArXivLabs.

Swartout, K. M., Parrott, D. J., Cohn, A. M., Hagman, B. T., & Gallagher, K. E. (2015). Development of the Abbreviated Masculine Gender Role Stress Scale. Psychological Assessment, 27(2), 489-500. https://doi.org/10. 1037/ a0038443

Taylor, J., Zalewska, A., Gates, J.J., & Millon, G. (2018). An exploration of the lived experiences of non-binary individuals who have presented at a gender identity clinic in the United Kingdom. International Journal of Transgenderism, 20(2-3). 195-204. https://doi.org/10.1080/15532739. 2018.1445056

Testa, R. J., Habarth, J., Peta, J., Balsam, K., & Bockting, W. (2015). Development of the gender minority stress and resilience measure. Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, 2(1), 65. https://doi.org/10.1037/sgd0000081

Tormala, Z. L., & Petty, R. E. (2002). What doesn't kill me makes me stronger: The effects of resisting persuasion on attitude certainty. Journal of Personality and Social Psychology, 83(6), 1298-1313. https://doi.org/10.1037/0022- 3514.83.6.1298

Van Borm, H., Dhoop, M., Van Acker, A. and Baert, S. (2020), "What does someone's gender identity signal to employers?", International Journal of Manpower, 41 (6), 753-777. https://doi.org/10.1108/IJM-03-2019-0164

Van Caenegem, E., Wierckx, K., Elaut, E., Buysse, A., Dewaele, A., Van Nieuwerburgh, F., De Cuypere, G. & T’Sjoen, G. (2015). Prevalence of gender nonconformity in Flanders, Belgium. Archives of Sexual Behavior, 44(5), 1281–1287. https://doi.org/10.1007/s10508-014-0452-6

van Lisdonk, J., Schelfhout, J., Bilajbegovic, A., & Bakker, B. (2018). Sexual and gender diversity in SRHR. Rutgers.

Vandello, J. A., & Bosson, J. K. (2013). Hard won and easily lost: A review and synthesis of theory and research on precarious manhood. Psychology of Men & Masculinity, 14(2), 101-113. https://doi.org/10.1037/a0029826

Vergoossen, H., Bäck, E. A., Lindqvist, A., & Gustafsson Sendén, M. (2016). Contemporary arguments against gender-neutral language. Annual Convention of the Association for Psychological Science, Chicago, 26- 29. https://www.lunduniversity.lu.se/lup/publication/024c651c-5fd4-49b5- be6c-94cd68f81b24

Vyncke, Jef. (2021, 16 maart). Aantal inschrijvingen om Klaasje op te volgen bij K3 klokt af op 22.690 kandidaten. Vrt.nu. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/16/inschrijvingen-voor-opvolger-va…- 22-6/

Wang-Jones, T. S., Alhassoon, O. M., Hattrup, K., Ferdman, B. M., & Lowman, R. L. (2017). Development of two gender identity implicit association tests to detect attitudes toward transmen and transwomen. Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, 4(2), 169–183. https://doi/org/10.1037/ sgd0000218

Wang-Jones, T. T. S., Hauson, A. O., Ferdman, B. M., Hattrup, K., & Lowman, R. L. (2018). Comparing implicit and explicit attitudes of gay, straight, and non- monosexual groups toward transmen and transwomen. International Journal of Transgenderism, 19(1), 95-106. https://doi.org+10.1080/ 15532739.2018.1428138

Warriner, K., Nagoshi, C. T., & Nagoshi, J. L. (2013). Correlates of homophobia, transphobia, and internalized homophobia in gay or lesbian and heterosexual samples. Journal of Homosexuality, 60(9), 1297–314. https://doi.org/10.1080/ 00918369.2013.806177

Wester, S. R., Vogel, D. L., O'Neil, J. M., & Danforth, L. (2012). Development and evaluation of the Gender Role Conflict Scale Short Form (GRCS-SF). Psychology of Men & Masculinity, 13(2), 199-210. https://doi.org/10. 1037/a0025550

Whitley, B. E. (2001). Gender-role variables and attitudes toward homosexuality. Sex Roles, 45(11), 691-721. https://doi.org/10.1023/A:1015640318045

Winkler, S. (2019). Media's Influence on LGBTQ Support Across Africa. British Journal of Political Science, 1-20. https://doi.org/10.1017/ S000712341900019X

Wyss, S. E. (2004). ‘This was my hell’: The violence experienced by gender non- conforming youth in US high schools. International Journal of Qualitative Studies in Education, 23(4), 175-188 https://doi.org/10.1080/ 0951839042000253676

Xiang, L., Zheng, X., Lee, M. K., & Zhao, D. (2016). Exploring consumers’ impulse buying behavior on social commerce platform: The role of parasocial interaction. International Journal of Information Management, 36(3), 333- 347. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.11.002

Yeadon-Lee, T. (2016). What’s the story? Exploring online narratives of non-binary gender identities. The International Journal of Interdisciplinary Social and Community Studies, 11(2), 19-34. https://doi.org/10.18848/2324- 7576/CGP/v11i02/19-34

Zaitchik, M. C., & Mosher, D. L. (1993). Criminal justice implications of the macho personality constellation. Criminal Justice and Behavior, 20, 227–239. https://doi.org/10.1177/0093854893020003001.

Zapko-Willmes, A., & Kandler, C. (2018). Genetic variance in homophobia: Evidence from self-and peer reports. Behavior Genetics, 48(1), 34-43. https://doi.org/ 10.1007/s10519-017-9884-9

Download scriptie (882.32 KB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Steven Eggermont