Het hoe en waarom van het delen van lesmateriaal over duurzaamheid

Klarremieken
Van Vooren

Delen van lesmateriaal over duurzaamheid heeft zin!

Het was een doodgewone dag in maart 2021, waarbij ik problemen had binnen te geraken in de eerste ontmoeting voor mijn thesis, online, met mijn promotor van de UGent en haar Zweedse collega en partner in het project waar ik aan zal deelnemen. Ik was een beetje zenuwachtig om Engels te spreken en de kennismaking met de nieuwe professoren en het project. Na het gesprek voelde ik me volledig anders, enthousiast en hoopvol. Herken je dit gevoel wanneer je deel mag uitmaken van een nieuw team dat het heeft over onderwerpen die je interesseren en erg zinvol voor je lijken? Mijn thesis zou gaan over delen van lesmaterialen die gaan over het thema duurzaamheid en zelf een stapje verder: co-creatie en de kwaliteitsverbetering ervan.  

Ik denk dat ik me zo enthousiast en gelukkig voelde na het eerste gesprek omdat ik me al jaren de vraag stel: “En hoe gaan we nu massaal duurzamer gaan leven?” en “wat is mijn bijdrage voor een toekomst waarin we samen meer zorg gaan dragen voor onze aarde en dus elkaar?”. Al meerdere keren kwam ik tot de conclusie dat het woordje SAMEN voor mij hierbij erg belangrijk is. Daarom vind ik het zo geniaal om als toekomstig leerkracht aardrijkskunde een thesis te mogen schrijven die gaat over het thema onderwijs (sociale) en klimaatverandering (natuurwetenschappelijke) gecombineerd, en daarbij deel mag uitmaken het Europese SEAS-team en hopelijk zelfs een meerwaarde kan bieden én kan bijleren.

De creatie van een Europese databank waar je kan uploaden, downloaden én met een peer-to-peer systeem voor kwaliteitscontrole

Enkele projectmedewerkers van SEAS (Science for Education And Sustainability) zien een nieuwe internationale databank als een mogelijk hulpmiddel om verscheidene problemen op te lossen; Ten eerste, om het leerkrachten gemakkelijker maken om lesmaterialen te delen, ten tweede door middel van co-creatie kwalitatieve lesmaterialen ontwikkelen, ten derde om de enorme diversiteit aan bestaande materialen systematisch te verbeteren, zodat het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden moet worden om uiteindelijk als Vlaamse leerkrachten samen betere methodes hebben en meer tijd om de aandacht te richten op de oplossingen voor de huidige duurzaamheidsvraagstukken.  “Let’s not re-invent the wheel, but make it better.” door Leif Östman, de verantwoordelijke Zweedse partner voor de SEAS databank.

Verassende resultaten 

In mijn thesis ging ik op zoek naar een antwoord op de vragen: “waarom staan leerkrachten wel of niet open voor het delen van lesmaterialen via online platformen?”, “stellen leerkrachten hun lesmaterialen zelf samen, en wat zijn daarbij struikelblokken en sterktes?” De antwoorden vond ik dankzij acht diepte- interviews met leerkrachten en een online enquête waar 79 antwoorden op kwamen.

Enkel resultaten waren verrassend:

"There is so much material available about sustainability, from sites, SDGs, ... that tahcers could heva the idea 'ooh, maybe I'm still missing something' and they may become insecure because they are not sure if they are doing a job thats good enough." Antwoord diepte-interview.

“I don’t want others to use my materials without getting author rights”. I’m afraid that I’m not respecting the author rights”.

image 98

“I only want to use my own materials adapted to a unique situation”. Antwoord op de enquête.

image 32

Succes SEAS, met jullie prachtige project dat linken probeert te leggen tussen scholen en lokale gemeenschappen om duurzaamheidsvraagstukken op te lossen

Deze thesis zoekt als antwoord op de onderzoeksvraag ‘how to identify and contribute to a strategy that will help achieving and maintaining the goals of the new digital library of the SEAS-project?’ een strategie voor de nieuwe online SEAS-bibliotheek, en baseert zich daarbij op ‘het strategisch marketingplan’ (SMP) dat uitgediept wordt in de literatuurstudie. De verzamelde feiten en inzichten kunnen het SEAS-team helpen om hun vooropgestelde doelen op een doordachte manier te bereiken en zo meer kans hebben hun nieuwe digitale internationale databank met succes te creëren.  

“Teachers need a certain motivation to share lesson designs. My colleague's motivation was perhaps the idea of being a pioneer, a revolutionary with the website he created in the year 2000.". Antwoord diepteinterview

image 95

“The partners of the SEAS project are looking for a strategy to develop an IT-infrastructure for an efficient, accumulative progress in developing sustainability teaching worldwide”. (K. Van Poeck, the local network leader of the SEAS open schooling network and promotor of this thesis, 05/02/2021).

Bibliografie

ik ben 25 jaar, twee jaar geleden afgestudeerd in de Master Geografie in Gent en vorig jaar gestart als LIO-studente in de Steinerschool van Antwerpen. 

Download scriptie (1.59 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Katrien Van Poeck
Kernwoorden