Influencers: bedreiging of opportuniteit voor het eetgedrag van onze Vlaamse jongeren?

Katoo
Derks
  • Yara
    Qutteina

 

<img src="https://c.pxhere.com/photos/d6/91/delicious_dishes_focus_food_hand_indoors_meal_photographer-1174448.jpg!d" srcset="https://c.pxhere.com/photos/d6/91/delicious_dishes_focus_food_hand_indoors_meal_photographer-1174448.jpg!d" alt="smartphone, hand-, tafel, fotograaf, restaurant, schotel, maaltijd, eten, lunch, heerlijk, aan het eten, binnenshuis, focus, borden, lekker, snacks, beeld, zin, Gratis Afbeeldingen In PxHere">

In 2020 werkten 323 Vlaamse adolescenten (12-18 jaar) mee aan een experimenteel onderzoek rond de vraag of sociale media influencers het eetgedrag van jongeren kunnen sturen. De deelnemers volgden gedurende twee weken een reeks influencers die ongezond, dan wel gezond eten promootten op het socialemediaplatform Instagram. Uit de resultaten van deze studie bleek dat Influencers die ongezond eten promoten, wel degelijk het dieet van adolescenten kunnen verslechten. Dit is echter niet de enige kant van een boeiend tweeledig verhaal. Influencers zouden mogelijk ook een positieve en leerrijke invloed kunnen hebben op het dieet van Vlaamse jongeren, hetgeen vervolg onderzoek verder zal kunnen uitklaren.

Bedreiging

In 2016 wees de World Health Organization de promotie van ongezonde voeding via internet en sociale media (e.g., Instagram, Facebook, TikTok) aan als één van de zaken die mogelijks een rol spelen in de toenemende gevallen van eetstoornissen, obesitas en overgewicht bij jongeren wereldwijd. Ook het dieet van Belgische jongeren is aan verbetering toe; zij zouden over het algemeen te veel toegevoegde suikers en vetten consumeren. Obesitas en overgewicht zijn vandaag de dag dan ook, samen met alcoholconsumptie, de grootste gezondheidsproblemen waarmee Belgische jongeren te maken krijgen. Een slecht dieet verworven tijdens adolescentie wordt bovendien vaak voortgezet in volwassenheid, hetgeen gezondheidsproblemen zoals hartaandoeningen, verschillende soorten kanker en suikerziekte kan veroorzaken.

Eerdere studies wezen reeds uit dat voedingspromotie via televisie het eetgedrag van jongeren beïnvloedt. Onderzoek naar de rol van digitale media zoals het Internet en sociale media in het eetgedrag van adolescenten, komt echter niet veel voor. Gezien het toenemende gebruik van sociale media onder adolescenten, riep de World Health Organization wetenschappers dan ook op om dit uitgebreider te onderzoeken. De populariteit van sociale media bij adolescenten is namelijk ook niet voorbij gegaan aan voedingsbedrijven, die hun reclame-inspanningen steeds meer naar deze platformen verplaatsen. Voedingsreclame gericht aan adolescenten wordt dus steeds meer verspreid via een breed scala aan sociale media die minder gereguleerd en gecontroleerd worden dan traditionele media zoals televisie. Meer nog, over het algemeen komen adolescenten op deze platformen meer promotie van ongezonde voeding tegen dan promotie van gezonde voeding.

Bijna 70% van Vlaamse jongeren geeft aan één of meer influencers te volgen, waardoor zij inzicht krijgen in het dagelijks leven, hobby’s, meningen en eetgewoontes van deze mensen. Samen met de persoonlijke en directe manier van communiceren op sociale media, schept dit vaak het gevoel van een speciale band met influencers. Jongeren zien influencers dus vaak als vrienden, gelijkgezinden of iemand om naar op te kijken. Aangezien vrienden en idolen een invloedrijke rol spelen in het leven van jongeren, kunnen deze influencers een aanzienlijke invloed hebben op hun (eet) gedrag en denkwijzen.

Opportuniteit

Influencers promoten vaak ook pro-sociaal gedrag en positieve normen onder jongeren. Zo participeerden enkele Belgische influencers tijdens de Corona pandemie in de campagnes voor het volgen van de geldende regels en het gebruiken van de contacttracing. Daarom is het belangrijk om de mogelijkheid dat influencers gezonder eetgedrag kunnen promoten en normaliseren bij adolescenten ook onder de loep te nemen. Eerder onderzoek rond dit thema lijkt belovend, maar is eerder schaars en spitst zich niet toe op influencers, waardoor het huidige onderzoek een van de eerste in zijn soort is.

 

Verloop van het onderzoek

De studie Instagram food influencers: threat or opportunity? schept een experimenteel licht op de effecten van blootstelling aan gezonde en ongezonde berichten van Instagram voedingsinfluencers op het eetgedrag (inname, voorkeuren, attitudes en normen) van Vlaamse adolescenten. Hiertoe vulden de deelnemers twee vragenlijsten in tijdens individuele Zoom meetings. In de eerste Zoom meeting kregen zij uitleg over het onderzoek en vulden ze vragen in over hun Instagram gebruik, leeftijd en socio-economische situatie. De deelnemers werden daarna op toevallige wijze toegedeeld aan 8 influencers (die gezonde of ongezonde inhoud posten) die ze gedurende twee weken dienden te volgen. Na deze twee weken spraken zij de onderzoeker opnieuw en vulden een tweede vragenlijst in over hun eetgewoontes de afgelopen weken, hun voedingskennis en hoe zij denken dat hun leeftijdsgenoten eten. De resultaten werden vervolgens geanalyseerd op statistische wijze, gebruik makend van SPSS Statistics.

Genuanceerd verhaal

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de influencers die de jongeren dienden te volgen wel degelijk effecten te weeg brachten in hun eetgewoonten. Echter zijn influencers slechts één van de vele verbonden factoren die de attitudes, normen en het gedrag rond voeding van adolescenten beïnvloeden. Zo geven jongens aan meer en ongezonder te eten vergeleken met meisjes, zouden jongeren met een hogere socio-economische status gezonder eten en draagt kennis en vaardigheden in de keuken bij aan een gezonder dieet.

Twee zijden van dezelfde munt

Het onderzoek bevond dat ongezonde influencers jongeren ongezonder doen eten. Adolescenten die twee weken lang ongezonde influencers volgden, zouden opmerkelijk meer ongezonde voeding gegeten hebben tijdens de twee weken van het onderzoek, vergeleken met zij die gezonde influencers volgden. Dit kan op korte termijn resulteren in een ongezond voedingspatroon, maar kan op lange termijn leiden tot overgewicht of andere ernstige gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld hart- en vaatziekten). Daarom ondersteunt deze studie eerdere oproepen vanuit de gezondheidssector en de academische wereld om de bescherming van deze leeftijdsgroep op sociale media te vergroten via aangepaste reguleringen. Zo worden jongeren behoed voor impulsieve ongezonde voedselkeuzes alsook voor het nabootsen van ongezond gedrag dat wordt gemodelleerd door sommige influencers.

Langs de andere kant schatten adolescenten die twee weken lang gezonde influencers volgden, het eetpatroon van leeftijdsgenoten gezonder in dan adolescenten die ongezonde influencers volgden. Influencers die gezond eten posten, kunnen dus mogelijks voedingsnormen onder jongeren op een positieve manier beïnvloeden. Uit eerder onderzoek is reeds gebleken dat ideeën rond het eetgedrag van leeftijdsgenoten de voedselinname en -keuzes van adolescenten sturen. Daarom sluit dit onderzoek ook aan bij eerder onderzoek naar digitale gezondheidsinterventies en dringt het aan om de opportuniteiten die influencers bezitten om een gezonder dieet te promoten en normaliseren onder adolescenten niet te overzien.

Hoe groot is de impact van ongezonde voedingspromotie op sociale media? Kunnen influencers het dieet van jongeren ook positief veranderen, of blijft de voorliefde voor ongezonde voeding te sterk? Dat zijn vragen waarop vervolg onderzoek ongetwijfeld zal antwoorden.

 

Bibliografie

References Abidin, C. (2016). Visibility labour: Engaging with Influencers’ fashion brands and# OOTD advertorial campaigns on Instagram. Media International Australia, 161(1), 86-100. https://doi.org /10.1177%2F1329878X16665177 Adams-Price, C., & Greene, A. L. (1990). Secondary attachments and adolescent self concept. Sex Roles, 22(3–4), 187–198. https://doi.org/10.1007/bf00288191 Apestaartjaren. (2020). De digitale leefwereld van jongeren (Report No. D/2020/13815/5). Retrieved from: https://www.apestaartjaren.be/ Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory (PrenticeHall series in social learning theory). Englewood Cliffs: Prentice Hall. Bandura, A. (2009). Social Cognitive Theory of Mass Communication. In J. Bryant, & M. B. Oliver (Eds.),Media effects: Advances in theory and research (pp. 94 -124). New York, NY: Routledge. Barreto, A. M. (2013). Do users look at banner ads on Facebook? Journal of Research in Interactive Marketing, 7(2), 119–139. https://doi.org/10.1108/jrim-mar-2012-0013 Basil, M. D. (1996). Identification as a mediator of celebrity effects. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 40(4), 478–495. https://doi.org/10.1080/08838159609364370 Beaudoin, C. E. (2014). The Mass Media and Adolescent Socialization. Journalism & Mass Communication Quarterly, 91(3), 544–561. https://doi.org/10.1177/1077699014538829 Bergkvist, L., & Zhou, K. Q. (2016). Celebrity endorsements: a literature review and research agenda. International Journal of Advertising, 35(4), 642–663. https://doi.org/10.1080 /02650487.2015.1137537 Birch, L., & Fisher, J. O. (1998). Development of eating behaviours among children and adolescents. Pediatrics, 101, 539–549. Retrieved from https://www.semanticscholar.org/paper/Development-of-eating-behaviors-a…children-and-Birch-Fisher/a15d217926e986fac1edbf2343cbdbd5f5893832 Boerman, S. C., Willemsen, L. M., & Van Der Aa, E. P. (2017). “This Post Is Sponsored”. Journal of Interactive Marketing, 38, 82–92. https://doi.org/10.1016/j.intmar.2016.12.002 46 Boyce, W., Torsheim, T., Currie, C., & Zambon, A. (2006). The Family Affluence Scale as a Measure of National Wealth: Validation of an Adolescent Self-Report Measure. Social Indicators Research, 78(3), 473–487. https://doi.org/10.1007/s11205-005-1607-6 Boyland, E. J., Nolan, S., Kelly, B., Tudur-Smith, C., Jones, A., Halford, J. C., & Robinson, E. (2016). Advertising as a cue to consume: a systematic review and meta-analysis of the effects of acute exposure to unhealthy food and nonalcoholic beverage advertising on intake in children and adults. American Journal of Clinical Nutrition, 103(2), 519–533. https://doi.org /10.3945/ajcn.115.120022 Brislin, R. W. (1970). Back-Translation for Cross-Cultural Research. Journal of Cross-Cultural Psychology, 1(3), 185–216. https://doi.org/10.1177/135910457000100301 Brown, W. J. (2015). Examining Four Processes of Audience Involvement With Media Personae: Transportation, Parasocial Interaction, Identification, and Worship. Communication Theory, 25(3), 259–283. https://doi.org/10.1111/comt.12053 Bruce, A. S., Pruitt, S. W., Ha, O.-R., Cherry, J. B. C., Smith, T. R., Bruce, J. M., & Lim, S.-L. (2016). The Influence of Televised Food Commercials on Children’s Food Choices: Evidence from Ventromedial Prefrontal Cortex Activations. The Journal of Pediatrics, 177, 27-32.e1. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2016.06.067 Buchanan, L., Kelly, B., Yeatman, H., & Kariippanon, K. (2018). The Effects of Digital Marketing of Unhealthy Commodities on Young People: A Systematic Review. Nutrients, 10(2), 148. https://doi.org/10.3390/nu10020148 Buijzen, M., Van Reijmersdal, E. A., & Owen, L. H. (2010). Introducing the PCMC Model: An Investigative Framework for Young People’s Processing of Commercialized Media Content. Communication Theory, 20(4), 427–450. https://doi.org/10.1111/j.1468- 2885.2010.01370.x Byrne, D. (1997). An Overview (and Underview) of Research and Theory within the Attraction Paradigm. Journal of Social and Personal Relationships, 14(3), 417–431. https://doi.org/10.1177/0265407597143008 Cairns, G., Angus, K., Hastings, G., & Caraher, M. (2013). Systematic reviews of the evidence on the nature, extent and effects of food marketing to children. A retrospective summary. Appetite, 62, 209–215. https://doi.org/10.1016/j.appet.2012.04.017 Chapple, C., & Cownie, F. (2017). An Investigation into Viewers’ Trust in and Response Towards Disclosed Paid-for-Endorsements by YouTube Lifestyle Vloggers. Journal of Promotional Communications, 5, 110–36. Retrieved from https://www.semanticscholar.org/ Chau, M. M., Burgermaster, M., & Mamykina, L. (2018). The use of social media in nutrition interventions for adolescents and young adults—A systematic review. International Journal of Medical Informatics, 120, 77–91. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2018.10.001 47 Chester, J., & Montgomery, K. (2011). Digital Food Marketing to Children and Adolescents Problematic Practices and Policy Interventions (Research Report). Retrieved from the Semantic Scholar website http://casestudies.digitalads.org/wpcontent/uploads/2011/10/ DigitalMarketingReport_FINAL_web_20111017.pdf Coates, A. E., Hardman, C. A., Halford, J. C. G., Christiansen, P., & Boyland, E. J. (2019). Food and Beverage Cues Featured in YouTube Videos of Social Media Influencers Popular With Children: An Exploratory Study. Frontiers in Psychology, 10, 2142. https://doi.org/10.3389 /fpsyg.2019.02142 Coates, A. E., Hardman, C. A., Halford, J. C., Christiansen, P., & Boyland, E. J. (2019a). Social Media Influencer Marketing and Children’s Food Intake: A Randomized Trial. Pediatrics, 143(4), e20182554. https://doi.org/10.1542/peds.2018-2554 Cohen, J. (2001). Defining Identification: A Theoretical Look at the Identification of Audiences With Media Characters. Mass Communication and Society, 4(3), 245–264. https://doi.org/10.1207/s15327825mcs0403_01 Cohen, J. (2013). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. [Epub] (2nd ed.). Retrieved from https://books.google.be/books?hl=nl&lr=&id=rEe0BQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&o… VRLqNRud&sig=TVBlP4NCQLXRYNu81bzOw_Apq5E&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false Colliander, J., & Dahlén, M. (2011). Following the Fashionable Friend: The Power of Social Media. Journal of Advertising Research, 51(1), 313–320. https://doi.org/10.2501/jar-51-1-313- 320 Constantinides, E., & Fountain, S. J. (2008). Web 2.0: Conceptual foundations and marketing issues. Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 9(3), 231–244. https://doi.org/10.1057/palgrave.dddmp.4350098 Cronley, M. L., Kardes, F. R., Goddard, P., & Houghton, D. C. (1999). Endorsing products for the money: The role of the correspondence bias in celebrity advertising. Advances in Consumer Research, 26(1), 627-631. Retrieved from www.scopus.com Das, J. K., Salam, R. A., Thornburg, K. L., Prentice, A. M., Campisi, S., Lassi, Z. S., Koletzko, B., & Bhutta, Z. A. (2017). Nutrition in adolescents: physiology, metabolism, and nutritional needs. Annals of the New York Academy of Sciences, 1393(1), 21–33. https://doi.org/10.1111/nyas.13330 De Jans, S., Spielvogel, I., Naderer, B., & Hudders, L. (2021). Digital food marketing to children: How an influencer’s lifestyle can stimulate healthy food choices among children. Appetite, 162, 105182. https://doi.org/10.1016/j.appet.2021.105182 48 de Koning, L., Malik, V. S., Kellogg, M. D., Rimm, E. B., Willett, W. C., & Hu, F. B. (2012). Sweetened Beverage Consumption, Incident Coronary Heart Disease, and Biomarkers of Risk in Men. Circulation, 125(14), 1735–1741. https://doi.org/10.1161/circulationaha.111.067017 De Pelsmacker, P., Geuens, M., & Van Den Bergh, J. (2018). Marketing communications: A European perspective (6th ed.). Harlow: Pearson. De Veirman, M., Cauberghe, V., & Hudders, L. (2017). Marketing through Instagram influencers: the impact of number of followers and product divergence on brand attitude. International Journal of Advertising, 36(5), 798–828. https://doi.org/10.1080/02650487.2017.1348035 Dixon, H. G., Scully, M. L., Wakefield, M. A., White, V. M., & Crawford, D. A. (2007). The effects of television advertisements for junk food versus nutritious food on children’s food attitudes and preferences. Social Science & Medicine, 65(7), 1311–1323. https://doi.org /10.1016/j.socscimed.2007.05.011 Djafarova, E., & Rushworth, C. (2017). Exploring the credibility of online celebrities’ Instagram profiles in influencing the purchase decisions of young female users. Computers in Human Behavior, 68, 1–7. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.11.009 Elder, G. H. (1968). Adolescent Socialization and Personality Development. Chicago, Ill: Rand McNally. Erdogan, B. Z. (1999). Celebrity Endorsement: A Literature Review. Journal of Marketing Management, 15(4), 291–314. https://doi.org/10.1362/026725799784870379 EU Pledge. (2021). The EU Pledge at a glance. Retrieved 20 April 2021, from https://eupledge.eu/the-eu-pledge-at-a-glance/ Evans, N. J., Phua, J., Lim, J., & Jun, H. (2017). Disclosing Instagram Influencer Advertising: The Effects of Disclosure Language on Advertising Recognition, Attitudes, and Behavioral Intent. Journal of Interactive Advertising, 17(2), 138–149. https://doi.org/10.1080/15252019.2017.1366885 Field, A. (2017). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics (5th ed.). Londen, UK: SAGE Publications Ltd. Folkvord, F., & de Bruijne, M. (2020). The Effect of the Promotion of Vegetables by a Social Influencer on Adolescents’ Subsequent Vegetable Intake: A Pilot Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(7), 2243. https://doi.org/10.3390/ijerph17072243 49 Folkvord, F., & Hermans, R. C. J. (2020). Food Marketing in an Obesogenic Environment: a Narrative Overview of the Potential of Healthy Food Promotion to Children and Adults. Current Addiction Reports, 7(4), 431–436. https://doi.org/10.1007/s40429-020-00338-4 Folkvord, F., Anschütz, D. J., Boyland, E., Kelly, B., & Buijzen, M. (2016). Food advertising and eating behavior in children. Current Opinion in Behavioral Sciences, 9, 26–31. https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2015.11.016 Folkvord, F., Anschütz, D. J., Buijzen, M., & Valkenburg, P. M. (2012). The effect of playing advergames that promote energy-dense snacks or fruit on actual food intake among children. The American Journal of Clinical Nutrition, 97(2), 239–245. https://doi.org/10.3945/ajcn.112.047126 Folkvord, F., Bevelander, K. E., Rozendaal, E., & Hermans, R. (2019). Children’s bonding with popular YouTube vloggers and their attitudes toward brand and product endorsements in vlogs: an explorative study. Young Consumers, 20(2). https://doi.org/10.1108/yc-12-2018- 0896 Fransen, K., Haslam, S. A., Steffens, N. K., Vanbeselaere, N., De Cuyper, B., & Boen, F. (2015). Believing in “us”: Exploring leaders’ capacity to enhance team confidence and performance by building a sense of shared social identity. Journal of Experimental Psychology: Applied, 21(1), 89–100. https://doi.org/10.1037/xap0000033 Fransen, M. L., Verlegh, P. W. J., Kirmani, A., & Smit, E. G. (2015). A typology of consumer strategies for resisting advertising, and a review of mechanisms for countering them. International Journal of Advertising, 34(1), 6–16. https://doi.org/10.1080/02650487.2014.995284 Friestad, M., & Wright, P. (1994). The Persuasion Knowledge Model: How People Cope with Persuasion Attempts. Journal of Consumer Research, 21(1), 1. https://doi.org/10.1086/209380 Galván, A. (2013). The Teenage Brain. Current Directions in Psychological Science, 22(2), 88–93. https://doi.org/10.1177/0963721413480859 Giese, H., König, L. M., Tăut, D., Ollila, H., Băban, A., Absetz, P., . . . Renner, B. (2014c). Exploring the Association between Television Advertising of Healthy and Unhealthy Foods, SelfControl, and Food Intake in Three European Countries. Applied Psychology: Health and Well-Being, 7(1), 41–62. https://doi.org/10.1111/aphw.12036 Gilbert, D. T., & Malone, P. S. (1995). The correspondence bias. Psychological Bulletin, 117(1), 21– 38. https://doi.org/10.1037/0033-2909.117.1.21 Gunter, B. (2013). The quantitative research process [E-book]. In K. B. Jensen (Red.), A Handbook of Media and Communication Research: Qualitative and quantitative methodologies (pp. 50 209–234). Routledge. Retrieved fromhttp://soniapsebastiao.weebly.com/uploads/2/0/3/9/ 20393123/ebook_handbook-of-media-and-communication-research.pdf Hallez, L., Qutteina, Y., Boen, F., & Smits, T. (2021a). The ABC’s of Ecological and Nutrition Labels. The Impact of Label Theme and Complexity on the Environmental Footprint of Online Grocery Choices. Sustainability, 13(5), 2474. https://doi.org/10.3390/su13052474 Hayes, A. F. (2013). Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis (1st ed.). New York, NY: Guilford Publications. Hovland, C., & Weiss, W. (1951). The Influence of Source Credibility on Communication Effectiveness. The Public Opinion Quarterly, 15(4), 635-650. Retrieved December 14, 2020, from http://www.jstor.org/stable/2745952 Huberty, C. J., & Morris, J. D. (1989b). Multivariate analysis versus multiple univariate analyses. Psychological Bulletin, 105(2), 302–308. https://doi.org/10.1037/0033-2909.105.2.302 Influencer Marketing Hub. (2019). Influencer marketing benchmark report: 2019. Retrieved from https://influencermarketinghub.com/IM_Benchmark_Report_2019.pdf Jansen, A. (1998). A learning model of binge eating: Cue reactivity and cue exposure. Behaviour Research and Therapy, 36(3), 257–272. https://doi.org/10.1016/s0005-7967(98)00055-2 JEP. (2018, October). Aanbevelingen van de Raad voor de Reclame inzake online influencers. Retrieved from https://www.jep.be/sites/default/files/rule_reccommendation/aanbeveling… raad_voor_de_reclame_online_influencers_nl.pdf Katz, E., & Lazarsfeld, Paul F. (1955). Personal influence : The part played by people in the flow of mass communications (Foundations of communications research 2). New York (N.Y.): Free press of Glencoe Kelder, S. H., Perry, C. L., Klepp, K. I., & Lytle, L. L. (1994). Longitudinal tracking of adolescent smoking, physical activity, and food choice behaviors. American Journal of Public Health, 84(7), 1121–1126. https://doi.org/10.2105/ajph.84.7.1121 Kelly, B., King, L., Chapman, K., Boyland, E., Bauman, A. E., & Baur, L. A. (2015). A Hierarchy of Unhealthy Food Promotion Effects: Identifying Methodological Approaches and Knowledge Gaps. American Journal of Public Health, 105(4), e86–e95. https://doi.org/10.2105/ajph.2014.302476 Kelly, B., Vandevijvere, S., Freeman, B., & Jenkin, G. (2015). New Media but Same Old Tricks: Food Marketing to Children in the Digital Age. Current Obesity Reports, 4(1), 37–45. 51 https://doi.org/ 10.1007/s13679-014-0128-5 Kelly, K., & Donohew, L. (1999). Media and Primary Socialization Theory. Substance Use & Misuse, 34(7), 1033–1045. https://doi.org/10.3109/10826089909039395 Kelly, L., Kerr, G., & Drennan, J. (2010). Avoidance of Advertising in Social Networking Sites. Journal of Interactive Advertising, 10(2), 16–27. https://doi.org/10.1080/15252019.2010.10722167 Kelman, H. (1958). Compliance, identification, and internalization: Three processes of attitude change. Journal of Conflict Resolution, 2, 51–60. Khamis, S., Ang, L., & Welling, R. (2016). Self-branding, ‘micro-celebrity’ and the rise of Social Media Influencers. Celebrity Studies, 8(2), 191–208. https://doi.org/10.1080/19392397.2016.1218292 Ki, C. ‐. W. ‘. C. ’., & Kim, Y. ‐. K. (2019). The mechanism by which social media influencers persuade consumers: The role of consumers’ desire to mimic. Psychology & Marketing, 36(10), 905– 922. https://doi.org/10.1002/mar.21244 Knoll, J. (2015). Advertising in social media: a review of empirical evidence. International Journal of Advertising, 35(2), 266–300. https://doi.org/10.1080/02650487.2015.1021898 KU Leuven. (2021, January 24). Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie (Smec) - Social And Societal Ethics Committee. Retrieved 17 March 2020, from https://www.kuleuven.be/english/research/ethics/committees/smec Lally, P., Bartle, N., & Wardle, J. (2011). Social norms and diet in adolescents. Appetite, 57(3), 623– 627. https://doi.org/10.1016/j.appet.2011.07.015 Lapinski, M. K., & Rimal, R. N. (2005). An Explication of Social Norms. Communication Theory, 15(2), 127–147. https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2005.tb00329.x Leboff, G. (2016). Digital Selling. Retrieved from https://books.google.be/books/about/Digital_Selling.html?id=UtefjgEACAA… y Lokithasan, K., Simon, S., Jasmin, N. Z., & Othman, N. A. (2019). MALE AND FEMALE SOCIAL MEDIA INFLUENCERS: THE IMPACT OF GENDER ON EMERGING ADULTS. International Journal of Modern Trends in Social Sciences, 2(9), 21–30. https://doi.org/10.35631/ijmtss.29003 Mascheroni, G. & Cuman, A. (2014). Net Children Go Mobile: Final Report (Report). Retrieved from the London School of Economics and Political Science Research Online website: http://eprints.lse.ac.uk/id/eprint/60231 52 Matthys, C., De Henauw, S., Devos, C., & De Backer, G. (2003). Estimated energy intake, macronutrient intake and meal pattern of Flemish adolescents. European Journal of Clinical Nutrition, 57(2), 366–375. https://doi.org/10.1038/sj.ejcn.1601533 Matthys, C., Meulemans, A., & Van Der Schueren, B. (2015). Development and validation of general FFQ for use in clinical practice. Annals of Nutrition and Metabolism, 67(Abstract No. 149/690), 239. Moyer-Gusé, E. (2008). Toward a Theory of Entertainment Persuasion: Explaining the Persuasive Effects of Entertainment-Education Messages. Communication Theory, 18(3), 407–425. https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2008.00328.x National Health and Medical Research Council. (2017, May). Australian Guide to Healthy Eating. Australian Government, Department of Health. Retrieved from https://www.eatforhealth.gov.au/guidelines/australian-guide-healthy-eat… Nielsen. (2015). Global trust in advertising: Winning Strategies for an Evolving Media Landscaping (Report). Retrieved from https://www.nielsen.com/us/en/insights/ report/2015/global-trust-in-advertising-2015/ Norman, J., Kelly, B., McMahon, A. T., Boyland, E., Baur, L. A., Chapman, K., . . . Bauman, A. (2018). Sustained impact of energy-dense TV and online food advertising on children’s dietary intake: a within-subject, randomised, crossover, counter-balanced trial. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 15(1). https://doi.org/10.1186/s12966-018-0672-6 OECD/European Observatory on Health Systems and Policies. (2017). Belgium: Country Health Profile 2017, State of Health in the EU (ISSN 25227041). Retrieved from OECD Publishing, Paris/European Observatory on Health Systems and Policies, Brussels: https://doi.org/10.1787/9789264283299-en Ohanian, R. (1990). Construction and Validation of a Scale to Measure Celebrity Endorsers’ Perceived Expertise, Trustworthiness, and Attractiveness. Journal of Advertising, 19(3), 39–52. https://doi.org/10.1080/00913367.1990.10673191 Pan, S. Y. (2004). Association of Obesity and Cancer Risk in Canada. American Journal of Epidemiology, 159(3), 259–268. https://doi.org/10.1093/aje/kwh041 Pechmann, C., Levine, L., Loughlin, S., & Leslie, F. (2005). Impulsive and Self-Conscious: Adolescents’ Vulnerability to Advertising and Promotion. Journal of Public Policy & Marketing, 24(2), 202–221. https://doi.org/10.1509/jppm.2005.24.2.202 53 Poelman, M. P., Dijkstra, S. C., Sponselee, H., Kamphuis, C. B. M., Battjes-Fries, M. C. E., Gillebaart, M., & Seidell, J. C. (2018). Towards the measurement of food literacy with respect to healthy eating: the development and validation of the self perceived food literacy scale among an adult sample in the Netherlands. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 15(1), 1–12. https://doi.org/10.1186/s12966-018-0687-z Potvin Kent, M., Pauzé, E., Roy, E. A., de Billy, N., & Czoli, C. (2019). Children and adolescents’ exposure to food and beverage marketing in social media apps. Pediatric Obesity, 14(6), e12508. https://doi.org/10.1111/ijpo.12508 Powell, L. M., Harris, J. L., & Fox, T. (2013). Food Marketing Expenditures Aimed at Youth. American Journal of Preventive Medicine, 45(4), 453–461. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2013.06.003 Qutteina, Y, Hallez, L., Raedschelders, M., De Backer, C,& Smits, T. (2021). Food for Teens: How social media food messages are associated with adolescent eating outcomes. Manuscript submitted for publication Qutteina, Y., De Backer, C., & Smits, T. (2019). Media food marketing and eating outcomes among pre‐adolescents and adolescents: A systematic review and meta‐analysis. Obesity Reviews, 20(12), 1708–1719. https://doi.org/10.1111/obr.12929 Qutteina, Y., Hallez, L., Mennes, N., De Backer, C., & Smits, T. (2019). What Do Adolescents See on Social Media? A Diary Study of Food Marketing Images on Social Media. Frontiers in Psychology, 10, 1–12.https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02637 Rhea, K. C., Cater, M. W., McCarter, K., & Tuuri, G. (2020). Psychometric Analyses of the Eating and Food Literacy Behaviors Questionnaire with University Students. Journal of Nutrition Education and Behavior, 52(11), 1008–1017. https://doi.org/10.1016/j.jneb.2020.05.002 Roose, H., & Meuleman, B. (2014). Methodologie van de sociale wetenschappen: een inleiding. Gent: academie press Rozendaal, E., Buijzen, M., & Valkenburg, P. (2010). Comparing Children’s and Adults’ Cognitive Advertising Competences in the Netherlands. Journal of Children and Media, 4(1), 77–89. https://doi.org/10.1080/17482790903407333 Schouten, A., Janssen, L., & Verspaget, M. (2020). Celebrity vs. Influencer endorsements in advertising: The role of identification, credibility and Product-Endorser fit. International Journal of Advertising, 39(2), 258-281. https://doi.org/10.1080/02650487.2019.1634898 Scully, M., Wakefield, M., Niven, P., Chapman, K., Crawford, D., Pratt, I. S., . . . Morley, B. (2012). Association between food marketing exposure and adolescents’ food choices and eating behaviors. Appetite, 58(1), 1–5. https://doi.org/10.1016/j.appet.2011.09.020 54 Smahel, D., Machackova, H., Mascheroni, G., Dedkova, L., Staksrud, E., Ólafsson, K., Livingstone, S., and Hasebrink, U. (2020). EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries. Retrieved from the London School of Economics and Political Science website https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/research/research-projec…online/eu-kids-online-2020 Smit, C. R., Buijs, L., van Woudenberg, T. J., Bevelander, K. E., & Buijzen, M. (2020). The Impact of Social Media Influencers on Children's Dietary Behaviors. Frontiers in psychology, 10, 2975. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02975 Smits, T., & Vandebosch, H. (2012b). Endorsing children’s appetite for healthy foods: Celebrity versus non-celebrity spokes-characters. Communications, 37(4). https://doi.org/10.1515/commun-2012-0021 Statista. (2020, September 9). Digital vs. traditional marketing budget changes according to U.S. CMOs 2020. Retrieved 29 October 2020, from https://www.statista.com/statistics/693449/digital-vs-traditional-marke…change-according-to-cmos-usa/ Statista. (2021a). Statista - The Statistics Portal. Retrieved 2 April 2021, from https://www.statista.com/markets/424/topic/540/social-media-user-genera…content/#overview Statista. (2021b, January 28). Favorite social networks of U.S. teens 2012–2020. Retrieved 30 March 2021, from https://www.statista.com/statistics/250172/social-network-usage-ofus-teens-and-young-adults/ Story, M., Neumark-Sztainer, D., & French, S. (2002a). Individual and Environmental Influences on Adolescent Eating Behaviors. Journal of the American Dietetic Association, 102(3), S40– S51. https://doi.org/10.1016/s0002-8223(02)90421-9 Strasburger, V. C., Wilson, B. J., & Jordan, A. B. (2009). Children, adolescents, and the media (2nd ed.). Los Angeles: Sage. Tabler, J., & Utz, R. L. (2015a). The influence of adolescent eating disorders or disordered eating behaviors on socioeconomic achievement in early adulthood. International Journal of Eating Disorders, 48(6), 622–632. https://doi.org/10.1002/eat.22395 Tan, L. A., Ng, S. H., Omar, A., & Karupaiah, T. (2018). What’s on YouTube? A Case Study on Food and Beverage Advertising in Videos Targeted at Children on Social Media. Childhood Obesity, 14(5), 280–290. https://doi.org/10.1089/chi.2018.0037 Tankovska, H. (2021, February 25). Instagram - Statistics & Facts. Retrieved April 2021, from https://www.statista.com/topics/1882/instagram/#dossierSummary 55 Tice, D. M., Bratslavsky, E., & Baumeister, R. F. (2001). Emotional distress regulation takes precedence over impulse control: If you feel bad, do it! Journal of Personality and Social Psychology, 80(1), 53–67. https://doi.org/10.1037/0022-3514.80.1.53 Toumpakari, Z., Haase, A., & Johnson, L. (2016). Adolescents’ non-core food intake: A description of what, where and with whom adolescents consume non-core foods. Public Health Nutrition, 19(9), 1645-1653. doi:10.1017/S1368980016000124 Truman, E., Raine, K., Mrklas, K., Prowse, R., Hoed, R. C. D., Watson-Jarvis, K., Loewen, J., Gorham, M., Ricciardi, C., Tyminski, S., & Elliott, C. (2017). Promoting children’s health: Toward a consensus statement on food literacy. Canadian Journal of Public Health, 108(2), e211– e213. https://doi.org/10.17269/cjph.108.5909 Um, N. H. (2017). What affects the effectiveness of celebrity endorsement? Impact of interplay among congruence, identification, and attribution. Journal of Marketing Communications, 24(7), 746–759. https://doi.org/10.1080/13527266.2017.1367955 United Nations. (2017, June 21). World Population Prospects – 2017 Revision: Global population | Multimedia Library - United Nations Department of Economic and Social Affairs. Retrieved 27 April 2021, from https://www.un.org/development/desa/publications/graphic/wpp2017-globalpopulation Vaitkeviciute, R., Ball, L. E., & Harris, N. (2014). The relationship between food literacy and dietary intake in adolescents: a systematic review. Public Health Nutrition, 18(4), 649–658. https://doi.org/10.1017/s1368980014000962 Vakratsas, D., & Ambler, T. (1999). How Advertising Works: What Do We Really Know? Journal of Marketing, 63(1), 26–43. https://doi.org/10.1177/002224299906300103 Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2013). The Differential Susceptibility to Media Effects Model. Journal of Communication, 63(2), 221–243. https://doi.org/10.1111/jcom.12024 Van Dam, S., & Van Reijmersdal, E. (2019). Insights in adolescents’ advertising literacy, perceptions and responses regarding sponsored influencer videos and disclosures. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 13(2), 2. https://doi.org/10.5817/cp2019-2-2 van Laerhoven, H., van der Zaag-Loonen, H., & Derkx, B. (2004). A comparison of Likert scale and visual analogue scales as response options in children’s questionnaires. Acta Paediatrica, 93(6), 830–835. https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.2004.tb03026.x 56 Vandendriessche, K., & De Marez, L. (2020). Imec Digitmeter 2019: Digitale mediatrends in Vlaanderen (Research Report). Retrieved from the Imec Digimeter website: https://www.imec.be/nl/expertises/imec-digimeter/digimeter-2019 Vassallo, A. J., Kelly, B., Zhang, L., Wang, Z., Young, S., & Freeman, B. (2018). Junk Food Marketing on Instagram: Content Analysis. JMIR Public Health and Surveillance, 4(2), e54. https://doi.org/10.2196/publichealth.9594 Vereecken, C. A., De Henauw, S., & Maes, L. (2005). Adolescents’ food habits: results of the Health Behaviour in School-aged Children survey. British Journal of Nutrition, 94(3), 423–431. https://doi.org/10.1079/bjn20051513 Vidgen, H. A., & Gallegos, D. (2014). Defining food literacy and its components. Appetite, 76, 50– 59. https://doi.org/10.1016/j.appet.2014.01.010 Vlaams Instituut Gezond Leven. (2017). Voedingsdriehoek | Gezond Leven. Retrieved 10 April 2021, from https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek Volpe, U., Tortorella, A., Manchia, M., Monteleone, A. M., Albert, U., & Monteleone, P. (2016). Eating disorders: What age at onset? Psychiatry Research, 238, 225–227. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2016.02.048 World Health Organization. (2010). Set of recommendations on the marketing of foods and nonalcoholic beverages to children. Retrieved from https://apps.who.int/iris/handle/10665/44416 World Health Organization. (2016). Tackling food marketing to children in a digital world: Transdisciplinary perspectives: Children's rights, evidence of impact, methodological challenges, regulatory options and policy implications for the WHO European Region. Retrieved from the World Health Organization Europe website: http://www.euro.who.int/ Yach, D., Stuckler, D., & Brownell, K. D. (2006). Erratum: Corrigendum: Epidemiologic and economic consequences of the global epidemics of obesity and diabetes. Nature Medicine, 12(3), 367. https://doi.org/10.1038/nm0306-367a Yonker, L. M., Zan, S., Scirica, C. V., Jethwani, K., & Kinane, T. B. (2015). “Friending” Teens: Systematic Review of Social Media in Adolescent and Young Adult Health Care. Journal of Medical Internet Research, 17(1), e4. https://doi.org/10.2196/jmir.3692

Download scriptie (1.28 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Prof Dr. Tim Smits