Hoe gaan schoolleiders in het secundair onderwijs om met interne kwaliteitszorg en het nieuwe referentiekader voor onderwijskwaliteit (OK)?

Eva
Maesen

In deze masterproef met de titel ‘Interne kwaliteitszorg en het nieuwe referentiekader voor onderwijskwaliteit (OK): hoe gaan schoolleiders hiermee om?’, wordt ingezoomd op de interactie tussen interne en externe kwaliteitszorg. In Vlaanderen dragen onderwijsinstellingen zelf de verantwoordelijkheid om kwaliteitsvol onderwijs te verstrekken, maar de Vlaamse onderwijsinspectie controleert in welke mate scholen hun kwaliteit daadwerkelijk ontwikkelen en erin slagen kwaliteitsvol onderwijs te verstrekken (Onderwijsinspectie, 2021d). In 2016 werd het nieuwe referentiekader voor onderwijskwaliteit (OK) in gebruik genomen, een kader dat kwaliteitsverwachtingen voor Vlaamse onderwijsinstellingen omvat en gebruikt wordt tijdens de doorlichtingen (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2017).

Dit onderzoek gaat de ervaringen van schoolleiders met dit referentiekader en met de nieuwe doorlichtingsmethode, Inspectie 2.0, na. Daarnaast wordt onderzocht of de innovatiecapaciteit en kwaliteitszorg van scholen samenhangen met het verkregen advies van de onderwijsinspectie. Er werd een literatuurstudie en documentenanalyse uitgevoerd, alsook semi-gestructureerde interviews met vijftien schoolleiders in het Vlaams secundair onderwijs, waarvan vijf met een gunstig advies zonder meer, vijf met een gunstig advies met enkele tekorten en vijf met een ongunstig advies. Deze verzamelde data worden nadien onderzocht aan de hand van een thematische analyse.

De resultaten wijzen uit dat de ervaringen met Inspectie 2.0 en het OK-kader veelal positief zijn. Wel worden een aantal concrete aanbevelingen voorgesteld, zoals de ontwikkeling van een concrete, bruikbare tool op basis van het referentiekader zodat men nog actiever met het kader aan de slag kan in scholen. Tot slot lijkt de hypothese te kloppen dat scholen met een gunstig advies een hogere innovatiecapaciteit en een meer transformationele leider hebben dan scholen met een ongunstig advies.

Bibliografie

Altrichter, H., & Kemethofer, D. (2015). Does accountability pressure through school inspections promote school improvement? School Effectiveness and School Improvement, 26(1), 32–56. https://doi.org/10.1080/09243453.2014.927369 Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.

Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE.

Creemers, B. P. M., & Kyriakides, L. (2010). Using the dynamic model to develop an evidence-based and theory-driven approach to school improvement. Irish Educational Studies, 29(1), 5–23. https://doi.org/10.1080/03323310903522669

Day, C., Gu, Q., & Sammons, P. (2016). The Impact of Leadership on Student Outcomes: How Successful School Leaders Use Transformational and Instructional Strategies to Make a Difference. Educational Administration Quarterly, 52(2), 221–258. https://doi.org/10.1177/ 0013161X15616863

Dedering, K., & Müller, S. (2011). School improvement through inspections? First empirical insights from Germany. Journal of Educational Change, 12(3), 301–322. https://doi.org/10.1007/s10833-010-9151-9 De Meyer, I., Janssens, R., Warlop, N., Van Keer, H., De Wever, B., & Valcke, M. (2019). Leesvaardigheid van 15-jarigen. Vlaams rapport PISA 2018. https://www.pisa.ugent.be/uploads/assets/157/1582105796291-RAPPORT_2018…

Devos, G. (2019). Kenmerken van sterke scholen. Wat leert ons 40 jaar onderzoek ? Impuls. Leiderschap in Onderwijs, 1, 5–16.

de Wolf, I. F., & Janssens, F. J. G. (2005). Effecten en neveneffecten van inspecties en prestatie-indicatoren in het onderwijs: Een overzicht van empirische studies. Pedagogische Studiën, 82(6), 421–435.

Ehren, A. J., & Visscher, M. C. M. (2006). Towards a theory on the impact of school Inspections. British Journal of Educational Studies, 54(1), 51–72. https://doi.org/10.1111/j.1467-8527.2006.00333.x

Ehren, M. C. M., & Visscher, A. J. (2008). The relationships between school inspections, school characteristics and school improvement. British Journal of Educational Studies, 56(2), 205–227. https://doi.org/10.1111/j.1467-8527.2008.00400.x

Faddar, J., Appels, L., Merckx, B., Boeve-de Pauw, J., Delrue, K., De Maeyer, S., & Van Petegem, P. (2020). Vlaanderen in TIMSS 2019. Wiskunde- en wetenschapsprestaties van het vierde leerjaar in internationaal perspectief en doorheen de tijd. https://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?id=12933

Gaertner, H., Wurster, S., & Pant, H. A. (2014). The effect of school inspections on school improvement. School Effectiveness and School Improvement, 25(4), 489–508. https://doi.org/10.1080/09243453.2013.811089 Hanushek, E. A. (2002). The Importance of School Quality.

Hargreaves, A. (2007). Sustainable Leadership and Development in Education: Creating the future, conserving the past. European Journal of Education, 42(2), 223–233. https://doi.org/ 10.1111/j.1465-3435.2007.00294.x

Harris, A. (2008). Distributed leadership: According to the evidence. Journal of Educational Administration, 46(2), 172–188. https://doi.org/10.1108/09578230810863253

Hopkins, D., Stringfield, S., Harris, A., Stoll, L., & Mackay, T. (2014). School and system improvement: A narrative state-of-the-art review. School Effectiveness and School Improvement, 25(2), 257–281. https://doi.org/10.1080/09243453.2014.885452

Howitt, D., & Cramer, D. (2007). Qualitative Research. In G. Van Hove & L. Claes (Eds.), Qualitative research and educational sciences: A reader about useful strategies and tools (pp. 179–203). Pearson Education Limitation.

Huber, S. G., & Muijs, D. (2010). School Leadership Effectiveness: The Growing Insight in the Importance of School Leadership for the Quality and Development of Schools and Their Pupils. School Leadership - International Perspectives, 10, 57–77. https://doi.org/10.1007/978-90-481-3501-1_4

Janssens, F. J. G. (2011). An Evaluation of the Impact of the Publication of School Performance Indicators in the Netherlands. International Journal of Educational Policies, 5, 55–73.

Janssens, F. J. G., & van Amelsvoort, G. H. W. C. H. (2008). School self-evaluations and school inspections in Europe: An exploratory study. Studies in Educational Evaluation, 34(1), 15–23. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2008.01.002

Krüger, M. L. (2010). De invloed van schoolleiderschap op het onderzoekend handelen van leraren in veranderingsprocessen : eindrapport kenniskring leren en inoveren. Kenniscentrumreeks, 6. Penta Nova. http://www.pentanova.nl/Portals/0/Lectoraat/nr.-06-De-invloed-van-schoo…

Landwehr, N. (2011). Thesen zur Wirkung und Wirksamkeit der externen Schulevaluation [Theses on the impact and effectiveness of the external evaluation of schools]. Kanton Graubünden. https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Dokumentenliste%…

Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2008). Seven strong claims about successful school leadership. School Leadership and Management, 28(1), 27–42. https://doi.org/10.1080/ 13632430701800060

Makhasane, S. D., & Khanare, F. P. (2018). Leadership Practices of Turning Around Low-

performing Schools in a Developing Country. In C. V. Meyers & M. J. Darwin (Eds.), International Perspectives on Leading Low-Performing Schools, 59–76.

Miedema, W. G., & Stam, N. (2008). Leren van Innoveren: Wat en hoe leren docenten van het innoveren van het eigen onderwijs?, 1–455.

Nevo, D. (2001). School evaluation: Internal or external? Studies in Educational Evaluation, 27(2), 95–106. https://doi.org/10.1016/S0191-491X(01)00016-5

Onderwijsinspectie. (2016). Het OK referentiekader voor onderwijskwaliteit. Onderwijsinspectie. https://www.onderwijsinspectie.be/sites/default/files/atoms/files/OK-Da…

Onderwijsinspectie. (2019). Jaarlijks rapport van de onderwijsinspectie: Onderwijsspiegel 2019. Onderwijsinspectie. https://www.onderwijsinspectie.be/sites/default/files/atoms/files/OS201…

Onderwijsinspectie. (2020). Jaarlijks rapport van de onderwijsinspectie: Onderwijsspiegel 2020. Onderwijsinspectie. https://www.onderwijsinspectie.be/sites/default/files/atoms/files/Onder…

Onderwijsinspectie. (2021a). Jaarlijks rapport van de onderwijsinspectie: Onderwijsspiegel 2021. Onderwijsinspectie. https://www.onderwijsinspectie.be/sites/default/files/atoms/files/OS202…

Onderwijsinspectie. (2021b). Ontwikkelingsschalen. Onderwijsinspectie. https://onderwijsinspectie.be/nl/ontwikkelingsschalen

Onderwijsinspectie. (2021c). Ontwikkelingsschalen. Onderwijsinspectie. https://onderwijsinspectie.be/nl/ontwikkelingsschalen

Onderwijsinspectie. (2021d). Wat onderzoeken we? Onderwijsinspectie. https://www.onderwijsinspectie.be/nl/doorlichten/wat-onderzoeken-we

Penninckx, M., Vanhoof, J., De Maeyer, S., & Van Petegem, P. (2014). Exploring and explaining the effects of being inspected. Educational Studies, 40(4), 456–472. https://doi.org/ 10.1080/03055698.2014.930343

Sahlin, S., & Styf, M. (2019). Internationalization as an internal capacity builder for school improvement: a case study. International Journal of Leadership in Education. https://doi.org/10.1080/13603124.2019.1591511

Seashore Louis, K. (2015). Linking leadership to learning: state, district and local effects. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 3, 30321. https://doi.org/10.3402/ nstep.v1.30321

Silverman, D. (2001). Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text and Interaction (2nd ed.). London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage.

Sleegers, P., den Brok, P., Verbiest, E., Moolenaar, N. M., & Daly, A. J. (2013). Toward conceptual clarity: A multidimensional, multilevel model of professional learning communities in Dutch elementary schools. Elementary School Journal, 114(1), 118–137. https://doi.org/ 10.1086/671063

Suri, H. (2011). Purposeful sampling in qualitative research synthesis. Qualitative Research Journal, 11(2), 63–75. https://doi.org/10.3316/QRJ1102063

Thoonen, E. E. J., Sleegers, P. J. C., Oort, F. J., & Peetsma, T. T. D. (2012). Building school-wide capacity for improvement: the role of leadership, school organizational conditions, and teacher factors. School Effectiveness and School Improvement, 23(4), 441–460. https://doi.org/10.1080/09243453.2012.678867

Unicef. (2020). Onderwijs. Unicef. https://www.unicef.nl/onderwijs

Van der Bij, T., Geijsel, F. P., & ten Dam, G. T. M. (2016). Improving the quality of education through self-evaluation in Dutch secondary schools. Studies in Educational Evaluation, 49, 42–50. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2016.04.001

Van Hove, G. (2014). Qualitative Research for Educational Sciences. Pearson Education. Vanhoof, J., & Van Petegem, P. (2007). Matching internal and external evaluation in an era of accountability and school development: Lessons from a Flemish perspective. Studies in educational evaluation, 33(2), 101-119. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2007.04.001

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. (2009). Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs. Onderwijs Vlaanderen. https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14129

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. (2017). Bronnendocument referentiekader voor onderwijskwaliteit. Onderwijsinspectie. https://www.onderwijsinspectie.be/sites/default/ files/atoms/files/OK_bronnendoc_LOW_14-10-2019.pdf

Download scriptie (1.17 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Prof. dr. Geert Devos
Thema('s)