Biergist als oplossing voor vaginale schimmelinfecties

Silke
Baldewijns

Wist u dat dezelfde gist die gebruikt wordt om uw lievelingsbiertje te brouwen ook een positieve impact kan hebben op de gezondheid van vele vrouwen? Uit onderzoek van biologe Silke Baldewijns (KU Leuven) blijkt de behandeling van vaginale schimmelinfecties met biergist veel potentieel te bezitten.

Vrouw met pijn

Wereldwijd ervaren ongeveer 138 miljoen vrouwen vier of meer vaginale schimmelinfecties per jaar en dit cijfer zal tegen 2030 waarschijnlijk nog stijgen tot 158 miljoen. De symptomen van een vaginale schimmelinfectie zijn niet enkel onaangenaam, ze kunnen ook de mentale gezondheid en levenskwaliteit van vrouwen aantasten. Tijdens een zwangerschap kan een vaginale schimmelinfectie zelfs de gezondheid en normale geboorte van een kind in gevaar brengen.

Vulvovaginale candidiasis

Vulvovaginale candidiasis is een vaginale schimmelinfectie die veroorzaakt wordt door Candida. Net als in de darm, leven in de vagina verschillende soorten bacteriën en gisten, waaronder ook Candida. Al deze micro-organismen houden elkaar in evenwicht en maken samen het vaginale microbioom. Wanneer dit evenwicht verstoord geraakt kunnen bepaalde micro-organismen de overhand krijgen en een infectie veroorzaken. Vulvovaginale candidiasis wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door Candida albicans en in mindere mate door Candida glabrata.

Wat is er mis met huidige behandelingen?

De huidige behandeling van vulvovaginale candidiasis bestaat uit de toediening van antischimmelmiddelen zoals bijvoorbeeld vaginale zalven op basis van miconazol of orale capsules met fluconazol. Uit recent klinisch onderzoek blijkt echter dat er steeds meer resistente Candida varianten voorkomen in de vagina waartegen antischimmelmiddelen veel minder effectief zijn. Door een regelmatige blootstelling aan antischimmelmiddelen hebben deze varianten manieren gevonden om zichzelf aan te passen en zo de werking van de antischimmelmiddelen te verminderen. Ook is er gebleken dat antischimmelmiddelen het vaginale microbioom nadelig kunnen beïnvloeden. Omwille van al deze redenen is er nood aan effectieve alternatieven voor de behandeling van vulvovaginale candidiasis.

Probiotica als alternatief

Probiotica zijn levende organismen die, indien toegediend in voldoende mate, een gunstig effect kunnen hebben op de gezondheid van de gebruiker. Op dit moment zijn de meest gebruikte micro-organismen als probiotica tegen vaginale schimmelinfecties Lactobacillus bacteriën. Deze bacteriën, gekend voor onder andere de productie van yoghurt, zetten melksuiker om in melkzuur en worden daarom melkzuurbacteriën genoemd. De effectiviteit van zowel melkzuur als melkzuurbacteriën tegen vaginale Candida infecties is echter controversieel. De resultaten van verschillende studies spreken elkaar tegen en men weet voorlopig nog niet zeker hoe dit komt. Nog een belangrijk nadeel van bacterie-gebaseerde probiotica is dat ze niet gecombineerd kunnen worden met antibiotica behandelingen. Dit is zeer spijtig aangezien men schat dat 35% van de vaginale schimmelinfecties veroorzaakt worden door antibiotica. Daarom is de ontwikkeling van probiotica die niet gebaseerd zijn op bacteriën maar op gisten, zoals de biergist Saccharomyces cerevisiae, veelbelovend.

Is biergist dé oplossing?

Een glas bier

Saccharomyces cerevisiae is één van de best bestudeerde en meest gebruikte gisten in probiotica, maar ook voor industriële doeleinden zoals de productie van wijn, bier, wodka, brood, chocolade en bio-ethanol. Saccharomyces cerevisiae als probioticum beperkt zich voorlopig vooral tot aandoeningen van de darm zoals de ziekte van Crohn, prikkelbare-darmsyndroom en antibiotica-geassocieerde diarree. Uit recent onderzoek is echter gebleken dat deze gist ook potentieel heeft tegen vaginale Candida infecties.

Hoe?

Biergist kan de concentraties van bepaalde organische zuren verhogen in de vagina. In het onderzoek van Silke Baldewijns werd het effect van deze zuren op de groei van Candida vergeleken met het effect van melkzuur. De resultaten toonden aan dat melkzuur de groei van Candida stimuleert in plaats van het te belemmeren. Dit suggereert dat probiotica, gebaseerd op melkzuurbacteriën, misschien niet de meest effectieve manier is om vaginale schimmelinfecties te behandelen. In tegenstelling tot melkzuur, konden de biergist-geassocieerde zuren wel de groei van Candida in de vagina remmen.

Biergist kan azijnzuur produceren. In het tweede deel van het onderzoek werd het combinatie-effect van azijnzuur en het antischimmelmiddel fluconazol onderzocht. Waarom is dit interessant? Zoals eerder vermeld, worden er steeds meer Candida varianten in de vagina gevonden die resistent zijn tegen fluconazol en/of andere antischimmelmiddelen. Om deze reden is het zeer relevant om te testen of azijnzuur mogelijks de effectiviteit van bepaalde antischimmelmiddelen zou kunnen verhogen om zo ook resistente Candida varianten te bestrijden. De resultaten voor het combinatie-effect waren niet eenduidig. Eén test gaf aan dat het effect van azijnzuur en fluconazol samen groter is dan de som van elk van beiden apart. Helaas gaf een andere test dit niet aan. De combinatie fluconazol – azijnzuur zal dus nog beter onderzocht moeten worden vooraleer ze in praktijk gebruikt kan worden.

Veelbelovende resultaten

Witte muis

In het laatste deel van het onderzoek werd een probiotische behandeling op basis van biergist getest in een diermodel. Er werd een muizenexperiment gedaan waarin het effect van biergist op een vaginale Candida infectie vergeleken werd met het effect van een antischimmelmiddel. In de eerste dagen na de behandeling had de met biergist behandelde groep minder Candida in de vagina dan de onbehandelde en de met antischimmelmiddel behandelde groep. Hoewel dit zeer veelbelovend was, nam dit effect een ​​paar dagen later af. Er is dus zeker nog optimalisatie nodig.

Samen bewijzen de resultaten van deze studie alvast dat er zeker potentieel zit in de behandeling van vaginale schimmelinfecties met de biergist, Saccharomyces cerevisiae.

Wat brengt de toekomst?

Omdat ze haar masterthesis zo interessant vond en enorm gelooft in het potentieel van het project, heeft Silke Baldewijns ondertussen een doctoraatsaanvraag ingediend. Op deze manier hoopt ze onderzoek te kunnen blijven doen binnen hetzelfde project. “Ik heb helaas zelf al kunnen ondervinden hoe vervelend vaginale schimmelinfecties kunnen zijn. Hierdoor ben ik alleen maar extra gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan mogelijke oplossingen. Ik hoop dat ik in de toekomst veel vrouwen zal kunnen helpen met de resultaten van dit project.”

Bibliografie

 ADDIN EN.REFLIST Achkar, J. M., & Fries, B. C. (2010). Candida infections of the genitourinary tract. Clinical microbiology reviews, 23(2), 253-273.

Ahmad, A., & Khan, A. U. (2009). Prevalence of Candida species and potential risk factors for vulvovaginal candidiasis in Aligarh, India. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 144(1), 68-71.

Aldunate, M., Srbinovski, D., Hearps, A. C., Latham, C. F., Ramsland, P. A., Gugasyan, R., Cone, R. A., & Tachedjian, G. (2015). Antimicrobial and immune modulatory effects of lactic acid and short chain fatty acids produced by vaginal microbiota associated with eubiosis and bacterial vaginosis. Front Physiol, 6, 164.

Amabebe, E., Reynolds, S., Stern, V. L., Parker, J. L., Stafford, G. P., Paley, M. N., & Anumba, D. O. C. (2016). Identifying metabolite markers for preterm birth in cervicovaginal fluid by magnetic resonance spectroscopy. Metabolomics, 12(4), 67.

Amouri, I., Sellami, H., Borji, N., Abbes, S., Sellami, A., Cheikhrouhou, F., Maazoun, L., Khaled, S., Khrouf, S., Boujelben, Y., & Ayadi, A. (2011). Epidemiological survey of vulvovaginal candidosis in Sfax, Tunisia. Mycoses, 54(5), e499-505.

Ang, Z., Xiong, D., Wu, M., & Ding, J. L. (2018). FFAR2-FFAR3 receptor heteromerization modulates short-chain fatty acid sensing. FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 32(1), 289-303.

Balaci, I., Páll, E., & Groza, Ş. (2009). The influence of vaginal ph in mice over the sex of the offspring. Cluj Veterinary Journal, 162, 41-45.

Banik, A., Halder, S. K., Ghosh, C., & Mondal, K. C. (2019). Fungal Probiotics: Opportunity, Challenge, and Prospects. In A. N. Yadav, S. Singh, S. Mishra & A. Gupta (Eds.), Recent Advancement in White Biotechnology Through Fungi: Volume 2: Perspective for Value-Added Products and Environments (pp. 101-117). Cham: Springer International Publishing.

Barousse, M. M., Van Der Pol, B. J., Fortenberry, D., Orr, D., & Fidel, P. L., Jr. (2004). Vaginal yeast colonisation, prevalence of vaginitis, and associated local immunity in adolescents. Sex Transm Infect, 80(1), 48-53.

Barrientos-Duran, A., Fuentes-Lopez, A., de Salazar, A., Plaza-Diaz, J., & Garcia, F. (2020). Reviewing the Composition of Vaginal Microbiota: Inclusion of Nutrition and Probiotic Factors in the Maintenance of Eubiosis. Nutrients, 12(2), 419.

Belay, N., Mukhopadhyay, B., Conway de Macario, E., Galask, R., & Daniels, L. (1990). Methanogenic bacteria in human vaginal samples. J Clin Microbiol, 28(7), 1666-1668.

Berman, J., & Sudbery, P. E. (2002). Candida Albicans: a molecular revolution built on lessons from budding yeast. Nat Rev Genet, 3(12), 918-930.

Bermudez-Brito, M., Plaza-Díaz, J., Muñoz-Quezada, S., Gómez-Llorente, C., & Gil, A. (2012). Probiotic Mechanisms of Action. Annals of Nutrition and Metabolism, 61(2), 160-174.

Bogue, M. A., & Grubb, S. C. (2004). The Mouse Phenome Project. Genetica, 122(1), 71-74.

Boisnard, S., Zhou Li, Y., Arnaise, S., Sequeira, G., Raffoux, X., Enache-Angoulvant, A., Bolotin-Fukuhara, M., & Fairhead, C. (2015). Efficient Mating-Type Switching in Candida glabrata Induces Cell Death. PloS one, 10(10), e0140990-e0140990.

Bolognini, D., Tobin, A. B., Milligan, G., & Moss, C. E. (2016). The Pharmacology and Function of Receptors for Short-Chain Fatty Acids. Mol Pharmacol, 89(3), 388-398.

Boskey, E. R., Cone, R. A., Whaley, K. J., & Moench, T. R. (2001). Origins of vaginal acidity: high D/L lactate ratio is consistent with bacteria being the primary source. Hum Reprod, 16(9), 1809-1813.

Bracey, D., Holyoak Cd Fau - Coote, P. J., & Coote, P. J. (1998). Comparison of the inhibitory effect of sorbic acid and amphotericin B on Saccharomyces cerevisiae: is growth inhibition dependent on reduced intracellular pH? Journal of applied microbiology, 85(6), 1056-1066.

Bradford, L. L., & Ravel, J. (2017). The vaginal mycobiome: A contemporary perspective on fungi in women's health and diseases. Virulence, 8(3), 342-351.

Brandt, M. E., & Lockhart, S. R. (2012). Recent Taxonomic Developments with Candida and Other Opportunistic Yeasts. Current fungal infection reports, 6(3), 170-177.

Brown, A. J., Goldsworthy, S. M., Barnes, A. A., Eilert, M. M., Tcheang, L., Daniels, D., Muir, A. I., Wigglesworth, M. J., Kinghorn, I., Fraser, N. J., Pike, N. B., Strum, J. C., Steplewski, K. M., Murdock, P. R., Holder, J. C., Marshall, F. H., Szekeres, P. G., Wilson, S., Ignar, D. M., Foord, S. M., Wise, A., & Dowell, S. J. (2003). The Orphan G protein-coupled receptors GPR41 and GPR43 are activated by propionate and other short chain carboxylic acids. J Biol Chem, 278(13), 11312-11319.

Brunke, S., & Hube, B. (2013). Two unlike cousins: Candida albicans and C. glabrata infection strategies. Cellular microbiology, 15(5), 701-708.

Calderone, R. A., & Fonzi, W. A. (2001). Virulence factors of Candida albicans. Trends in Microbiology, 9(7), 327-335.

Cavalheiro, M., & Teixeira, M. C. (2018). Candida Biofilms: Threats, Challenges, and Promising Strategies. [Review]. Frontiers in Medicine, 5(28).

Cayzeele-Decherf, A., Pélerin, F., & Jüsten, P. (2017). Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3856 as a Natural Breakthrough for Vaginal Health: A Clinical Study. Med J Obstet Gynecol, 5(4).

Ceccarani, C., Foschi, C., Parolin, C., D'Antuono, A., Gaspari, V., Consolandi, C., Laghi, L., Camboni, T., Vitali, B., Severgnini, M., Ceccarani, C., Foschi, M., Severgnini, A., & Marangoni, A. (2019). Diversity of vaginal microbiome and metabolome during genital infections. Scientific Reports, 9.

Cetin, M., Ocak, S., Gungoren, A., & Ulvi Hakverdi, A. (2007). Distribution of Candida species in women with vulvovaginal symptoms and their association with different ages and contraceptive methods. Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 39(6-7), 584-588.

Chandra, J., Kuhn, D. M., Mukherjee, P. K., Hoyer, L. L., McCormick, T., & Ghannoum, M. A. (2001). Biofilm Formation by the Fungal Pathogen Candida albicans: Development, Architecture, and Drug Resistance. Journal of Bacteriology, 183(18), 5385-5394.

Chassot, F., Negri, M., Svidzinski, A., Donatti, L., Peralta, R., Svidzinski, T., & Consolaro, M. (2008). Can intrauterine contraceptive devices be a Candida albicans reservoir? Contraception, 77, 355-359.

Chen, C., Pande, K., French, S. D., Tuch, B. B., & Noble, S. M. (2011). An iron homeostasis regulatory circuit with reciprocal roles in Candida albicans commensalism and pathogenesis. Cell Host Microbe, 10(2), 118-135.

Chen, C., Song, X., Wei, W., Zhong, H., Dai, J., Lan, Z., Li, F., Yu, X., Feng, Q., Wang, Z., Xie, H., Chen, X., Zeng, C., Wen, B., Zeng, L., Du, H., Tang, H., Xu, C., Xia, Y., Xia, H., Yang, H., Wang, J., Wang, J., Madsen, L., Brix, S., Kristiansen, K., Xu, X., Li, J., Wu, R., & Jia, H. (2017). The microbiota continuum along the female reproductive tract and its relation to uterine-related diseases. Nat Commun, 8(1), 875.

Chen, J. S., Faller, D. V., & Spanjaard, R. A. (2003). Short-chain fatty acid inhibitors of histone deacetylases: promising anticancer therapeutics? Curr Cancer Drug Targets, 3(3), 219-236.

Childers, D. S., Raziunaite, I., Mol Avelar, G., Mackie, J., Budge, S., Stead, D., Gow, N. A., Lenardon, M. D., Ballou, E. R., MacCallum, D. M., & Brown, A. J. (2016). The Rewiring of Ubiquitination Targets in a Pathogenic Yeast Promotes Metabolic Flexibility, Host Colonization and Virulence. PLoS Pathog, 12(4), e1005566.

Ciurea, C. N., Kosovski, I.-B., Mare, A. D., Toma, F., Pintea-Simon, I. A., & Man, A. (2020). Candida and Candidiasis—Opportunism Versus Pathogenicity: A Review of the Virulence Traits. Microorganisms, 8(6), 857.

Cole, A. M. (2006). Innate Host Defense of Human Vaginal and Cervical Mucosae. Current topics in microbiology and immunology, 306, 199-230.

Compagno, C., Dashko, S., & Piškur, J. (2014). Introduction to Carbon Metabolism in Yeast. In J. Piškur & C. Compagno (Eds.), Molecular Mechanisms in Yeast Carbon Metabolism (pp. 1-19). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

Cormack, B. P., & Falkow, S. (1999). Efficient homologous and illegitimate recombination in the opportunistic yeast pathogen Candida glabrata. Genetics, 151(3), 979-987.

Cormack, B. P., Ghori, N., & Falkow, S. (1999). An adhesin of the yeast pathogen Candida glabrata mediating adherence to human epithelial cells. Science, 285(5427), 578-582.

Cottier, F., Tan, A. S. M., Chen, J., Lum, J., Zolezzi, F., Poidinger, M., & Pavelka, N. (2015). The transcriptional stress response of Candida albicans to weak organic acids. G3 (Bethesda, Md.), 5(4), 497-505.

Crépin, L., Nidelet, T., Sanchez, I., Dequin, S., & Camarasa, C. (2012). Sequential use of nitrogen compounds by Saccharomyces cerevisiae during wine fermentation: a model based on kinetic and regulation characteristics of nitrogen permeases. Applied and environmental microbiology, 78(22), 8102-8111.

Cuskin, F., Lowe, E. C., Temple, M. J., Zhu, Y., Cameron, E. A., Pudlo, N. A., Porter, N. T., Urs, K., Thompson, A. J., Cartmell, A., Rogowski, A., Hamilton, B. S., Chen, R., Tolbert, T. J., Piens, K., Bracke, D., Vervecken, W., Hakki, Z., Speciale, G., Munōz-Munōz, J. L., Day, A., Peña, M. J., McLean, R., Suits, M. D., Boraston, A. B., Atherly, T., Ziemer, C. J., Williams, S. J., Davies, G. J., Abbott, D. W., Martens, E. C., & Gilbert, H. J. (2015). Human gut Bacteroidetes can utilize yeast mannan through a selfish mechanism. Nature, 517(7533), 165-169.

D'Souza, W. N., Douangpanya, J., Mu, S., Jaeckel, P., Zhang, M., Maxwell, J. R., Rottman, J. B., Labitzke, K., Willee, A., Beckmann, H., Wang, Y., Li, Y., Schwandner, R., Johnston, J. A., Towne, J. E., & Hsu, H. (2017). Differing roles for short chain fatty acids and GPR43 agonism in the regulation of intestinal barrier function and immune responses. PLoS One, 12(7), e0180190.

Dalle, F., Wächtler, B., L'Ollivier, C., Holland, G., Bannert, N., Wilson, D., Labruère, C., Bonnin, A., & Hube, B. (2010). Cellular interactions of Candida albicans with human oral epithelial cells and enterocytes. Cell Microbiol, 12(2), 248-271.

Danby, C. S., Boikov, D., Rautemaa-Richardson, R., & Sobel, J. D. (2012). Effect of pH on in vitro susceptibility of Candida glabrata and Candida albicans to 11 antifungal agents and implications for clinical use. Antimicrob Agents Chemother, 56(3), 1403-1406.

Dashko, S., Zhou, N., Compagno, C., & Piškur, J. (2014). Why, when, and how did yeast evolve alcoholic fermentation? FEMS yeast research, 14(6), 826-832.

de Oliveira Santos, G. C., Vasconcelos, C. C., Lopes, A. J. O., de Sousa Cartágenes, M. d. S., Filho, A. K. D. B., do Nascimento, F. R. F., Ramos, R. M., Pires, E. R. R. B., de Andrade, M. S., Rocha, F. M. G., & de Andrade Monteiro, C. (2018). Candida Infections and Therapeutic Strategies: Mechanisms of Action for Traditional and Alternative Agents. Frontiers in microbiology, 9, 1351-1351.

Delgado-Diaz, D. J., Tyssen, D., Hayward, J. A., Gugasyan, R., Hearps, A. C., & Tachedjian, G. (2019). Distinct Immune Responses Elicited From Cervicovaginal Epithelial Cells by Lactic Acid and Short Chain Fatty Acids Associated With Optimal and Non-optimal Vaginal Microbiota. Front Cell Infect Microbiol, 9, 446.

Denning, D., Kneale, M., Sobel, J., & Rautemaa-Richardson, R. (2018). Global burden of recurrent vulvovaginal candidiasis: a systematic review. The Lancet Infectious Diseases, 18.

Dominguez-Bello, M. G., Costello, E. K., Contreras, M., Magris, M., Hidalgo, G., Fierer, N., & Knight, R. (2010). Delivery mode shapes the acquisition and structure of the initial microbiota across multiple body habitats in newborns. Proc Natl Acad Sci U S A, 107(26), 11971-11975.

Donders, G., Bellen, G., Byttebier, G., Verguts, L., Hinoul, P., Walckiers, R., Stalpaert, M., Vereecken, A., & Van Eldere, J. (2008). Individualized decreasing-dose maintenance fluconazole regimen for recurrent vulvovaginal candidiasis (ReCiDiF trial). Am J Obstet Gynecol, 199(6), 613.e611-619.

Donders, G. G., Van Calsteren, K., Bellen, G., Reybrouck, R., Van den Bosch, T., Riphagen, I., & Van Lierde, S. (2009). Predictive value for preterm birth of abnormal vaginal flora, bacterial vaginosis and aerobic vaginitis during the first trimester of pregnancy. BJOG, 116(10), 1315-1324.

Donders, G. G. G., Moerman, P., Caudron, J., & Van Assche, F. A. (1991). Intra-uterine Candida infection: a report of four infected fetusses from two mothers. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 38(3), 233-238.

Donlan, R. M. (2002). Biofilms: microbial life on surfaces. Emerg Infect Dis, 8(9), 881-890.

Douglas, L. J. (2003). Candida biofilms and their role in infection. Trends Microbiol, 11(1), 30-36.

Drell, T., Lillsaar, T., Tummeleht, L., Simm, J., Aaspollu, A., Vain, E., Saarma, I., Salumets, A., Donders, G. G., & Metsis, M. (2013). Characterization of the vaginal micro- and mycobiome in asymptomatic reproductive-age Estonian women. PLoS One, 8(1), e54379.

Dutta, D. (2014). Anatomy of the Female Pelvic Organs In H. Konar (Ed.), Textbook of DC Dutta’s gynecology (6 ed., pp. 1-7): JP Medical Ltd.

Fan, D., Coughlin, L. A., Neubauer, M. M., Kim, J., Kim, M. S., Zhan, X., Simms-Waldrip, T. R., Xie, Y., Hooper, L. V., & Koh, A. Y. (2015). Activation of HIF-1alpha and LL-37 by commensal bacteria inhibits Candida albicans colonization. Nat Med, 21(7), 808-814.

Fan, S. R., Liu, X. P., & Li, J. W. (2008). Clinical characteristics of vulvovaginal candidiasis and antifungal susceptibilities of Candida species isolates among patients in southern China from 2003 to 2006. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 34(4), 561-566.

Fanning, S., & Mitchell, A. P. (2012). Fungal biofilms. PLoS Pathog, 8(4), e1002585.

Farage, M., & Maibach, H. (2006). Lifetime changes in the vulva and vagina. Arch Gynecol Obstet, 273(4), 195-202.

Female Genital Anatomy. (2002).   Retrieved 15/12/2020, from https://www.bumc.bu.edu/sexualmedicine/physicianinformation/female-genital-anatomy/#:~:text=The%20vaginal%20wall%20consists%20of%20three%20layers%20%E2%80%93%20the%20mucosa%2C%20muscularis,had%20traverse%20folds%2C%20or%20rugae

Franco-Duarte, R., Bessa, D., Gonçalves, F., Martins, R., Ferreira, A., Schuller, D., Sampaio, P., & Pais, C. (2017). Genomic and transcriptomic analysis of Saccharomyces cerevisiae isolates with focus in succinic acid production. FEMS Yeast Research, 17.

Freinkel, R. K. (2001). Metabolism of the skin. In D. T. Woodley (Ed.), The biology of the skin (pp. 432): Taylor & Francis Ltd.

Gabaldón, T., & Carreté, L. (2016). The birth of a deadly yeast: tracing the evolutionary emergence of virulence traits in Candida glabrata. FEMS yeast research, 16(2), fov110-fov110.

Gabaldón, T., Naranjo-Ortíz, M. A., & Marcet-Houben, M. (2016). Evolutionary genomics of yeast pathogens in the Saccharomycotina. FEMS yeast research, 16(6), fow064.

Gabrielli, E., Pericolini, E., Ballet, N., Roselletti, E., Sabbatini, S., Mosci, P., Decherf, A. C., Pélerin, F., Perito, S., Jüsten, P., & Vecchiarelli, A. (2018). Saccharomyces cerevisiae-based probiotic as novel anti-fungal and anti-inflammatory agent for therapy of vaginal candidiasis. Beneficial Microbes, 9(2), 219-230.

Garcia, M. C., Lee, J. T., Ramsook, C. B., Alsteens, D., Dufrêne, Y. F., & Lipke, P. N. (2011). A role for amyloid in cell aggregation and biofilm formation. PLoS One, 6(3), e17632.

Gaziano, R., Sabbatini, S., Roselletti, E., Perito, S., & Monari, C. (2020). Saccharomyces cerevisiae-Based Probiotics as Novel Antimicrobial Agents to Prevent and Treat Vaginal Infections. [Mini Review]. Frontiers in Microbiology, 11(718).

Ghannoum, M. A. (2000). Potential role of phospholipases in virulence and fungal pathogenesis. Clinical microbiology reviews, 13(1), 122-143.

Godha, K., Tucker, K. M., Biehl, C., Archer, D. F., & Mirkin, S. (2018). Human vaginal pH and microbiota: an update. Gynecol Endocrinol, 34(6), 451-455.

Gonçalves, B., Ferreira, C., Alves, C. T., Henriques, M., Azeredo, J., & Silva, S. (2016). Vulvovaginal candidiasis: Epidemiology, microbiology and risk factors. Critical Reviews in Microbiology, 42(6), 905-927.

González, G. M., Portillo, O. J., Uscanga, G. I., Andrade, S. E., Robledo, M., Rodríguez, C., & Elizondo, M. (2009). Therapeutic efficacy of voriconazole against a fluconazole-resistant Candida albicans isolate in a vaginal model. J Antimicrob Chemother, 64(3), 571-573.

Gorodeski, G. I. (2005). Effects of estrogen on proton secretion via the apical membrane in vaginal-ectocervical epithelial cells of postmenopausal women. Menopause (New York, N.Y.), 12(6), 679-684.

Gorodeski, G. I., Hopfer, U., Liu, C. C., & Margles, E. (2005). Estrogen acidifies vaginal pH by up-regulation of proton secretion via the apical membrane of vaginal-ectocervical epithelial cells. Endocrinology, 146(2), 816-824.

Gow, N. A. R., Brown, A. J. P., & Odds, F. C. (2002). Fungal morphogenesis and host invasion. Current Opinion in Microbiology, 5(4), 366-371.

Grigoriou, O., Baka, S., Makrakis, E., Hassiakos, D., Kapparos, G., & Kouskouni, E. (2006). Prevalence of clinical vaginal candidiasis in a university hospital and possible risk factors. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 126(1), 121-125.

Guinan, J., Wang, S., Hazbun, T. R., Yadav, H., & Thangamani, S. (2019). Antibiotic-induced decreases in the levels of microbial-derived short-chain fatty acids correlate with increased gastrointestinal colonization of Candida albicans. Scientific Reports, 9(1), 8872.

Guldfeldt, L. U., & Arneborg, N. (1998). Measurement of the effects of acetic acid and extracellular pH on intracellular pH of nonfermenting, individual Saccharomyces cerevisiae cells by fluorescence microscopy. Applied and environmental microbiology, 64(2), 530-534.

Hameed, A., Ali, S., & Ahmed, L. (2018). Biological Study of Candida Species and Virulence Factor. International Journal of Advanced Research in Engineering & Technology, 1(4), 8-16.

Harriott, M. M., Lilly, E. A., Rodriguez, T. E., Fidel, P. L., & Noverr, M. C. (2010). Candida albicans forms biofilms on the vaginal mucosa. Microbiology (Reading), 156(Pt 12), 3635-3644.

Hawksworth, D. L. (2012). Managing and coping with names of pleomorphic fungi in a period of transition. IMA fungus, 3(1), 15-24.

Hill, D. R., Brunner, M. E., Schmitz, D. C., Davis, C. C., Flood, J. A., Schlievert, P. M., Wang-Weigand, S. Z., & Osborn, T. W. (2005). In vivo assessment of human vaginal oxygen and carbon dioxide levels during and post menses. J Appl Physiol (1985), 99(4), 1582-1591.

Holzer, I., Farr, A., Kiss, H., Hagmann, M., & Petricevic, L. (2017). The colonization with Candida species is more harmful in the second trimester of pregnancy. Archives of Gynecology and Obstetrics, 295(4), 891-895.

Hube, B., Stehr, F., Bossenz, M., Mazur, A., Kretschmar, M., & Schäfer, W. (2000). Secreted lipases of Candida albicans: cloning, characterisation and expression analysis of a new gene family with at least ten members. Archives of Microbiology, 174(5), 362-374.

Huggins, G. R., & Preti, G. (1976). Volatile constituents of human vaginal secretions. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 126(1), 129-136.

Hughes, S. A., Shewry, P. R., Gibson, G. R., McCleary, B. V., & Rastall, R. A. (2008). In vitro fermentation of oat and barley derived beta-glucans by human faecal microbiota. FEMS Microbiol Ecol, 64(3), 482-493.

Jacobsen, I. D., Wilson, D., Wächtler, B., Brunke, S., Naglik, J. R., & Hube, B. (2012). Candida albicans dimorphism as a therapeutic target. Expert Rev Anti Infect Ther, 10(1), 85-93.

Jallow, S., & Govender, N. P. (2021). Ibrexafungerp: A First-in-Class Oral Triterpenoid Glucan Synthase Inhibitor. J Fungi (Basel), 7(3).

Kasper, L., Miramon, P., Jablonowski, N., Wisgott, S., Wilson, D., Brunke, S., & Hube, B. (2015). Antifungal activity of clotrimazole against Candida albicans depends on carbon sources, growth phase and morphology. J Med Microbiol, 64(7), 714-723.

Kaur, R., Domergue, R., Zupancic, M. L., & Cormack, B. P. (2005). A yeast by any other name: Candida glabrata and its interaction with the host. Curr Opin Microbiol, 8(4), 378-384.

Kaur, R., Ma, B., & Cormack, B. P. (2007). A family of glycosylphosphatidylinositol-linked aspartyl proteases is required for virulence of <em>Candida glabrata</em>. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(18), 7628-7633.

Kaur, S., Mishra, P., & Prasad, R. (1988). Dimorphism-associated changes in intracellular pH of Candida albicans. Biochim Biophys Acta, 972(3), 277-282.

Kelesidis, T., & Pothoulakis, C. (2012). Efficacy and safety of the probiotic Saccharomyces boulardii for the prevention and therapy of gastrointestinal disorders. Therapeutic Advances in Gastroenterology, 5(2), 111-125.

Kissinger, P. (2015). Trichomonas vaginalis: a review of epidemiologic, clinical and treatment issues. BMC infectious diseases, 15, 307-307.

Kobayashi, M., Mikami, D., Kimura, H., Kamiyama, K., Morikawa, Y., Yokoi, S., Kasuno, K., Takahashi, N., Taniguchi, T., & Iwano, M. (2017). Short-chain fatty acids, GPR41 and GPR43 ligands, inhibit TNF-α-induced MCP-1 expression by modulating p38 and JNK signaling pathways in human renal cortical epithelial cells. Biochem Biophys Res Commun, 486(2), 499-505.

Kohler, G. A., Assefa, S., & Reid, G. (2012). Probiotic interference of Lactobacillus rhamnosus GR-1 and Lactobacillus reuteri RC-14 with the opportunistic fungal pathogen Candida albicans. Infect Dis Obstet Gynecol, 2012(1098-0997 (Electronic)), 636474.

Krasner, R. I., Young, G., & Yudkofsky, P. L. (1956). Interactions of oral strains of Candida albicans and lactobacilli. Journal of bacteriology, 72(4), 525-529.

Krivoruchko, A., Zhang, Y., Siewers, V., Chen, Y., & Nielsen, J. (2014). Microbial acetyl-CoA metabolism and metabolic engineering. Metabolic engineering, 28.

Kurtzman, C. P. (2003). Phylogenetic circumscription of Saccharomyces, Kluyveromyces and other members of the Saccharomycetaceae, and the proposal of the new genera Lachancea, Nakaseomyces, Naumovia, Vanderwaltozyma and Zygotorulaspora. FEMS Yeast Research, 4(3), 233-245.

Kusdian, G., & Gould, S. B. (2014). The biology of Trichomonas vaginalis in the light of urogenital tract infection. Mol Biochem Parasitol, 198(2), 92-99.

Lacy, P. (2006). Mechanisms of degranulation in neutrophils. Allergy, asthma, and clinical immunology : official journal of the Canadian Society of Allergy and Clinical Immunology, 2(3), 98-108.

Laghi, L., Picone, G., Cruciani, F., Brigidi, P., Calanni, F., Donders, G., Capozzi, F., & Vitali, B. (2014). Rifaximin modulates the vaginal microbiome and metabolome in women affected by bacterial vaginosis. Antimicrob Agents Chemother, 58(6), 3411-3420.

Lai, S. K., Hida K Fau - Shukair, S., Shukair S Fau - Wang, Y.-Y., Wang Yy Fau - Figueiredo, A., Figueiredo A Fau - Cone, R., Cone R Fau - Hope, T. J., Hope Tj Fau - Hanes, J., & Hanes, J. (2009). Human immunodeficiency virus type 1 is trapped by acidic but not by neutralized human cervicovaginal mucus. Journal of virology, 83(21), 11196–11200.

Lal, P., Agarwal, V., Pruthi, P., Pereira, B. M., Kural, M. R., & Pruthi, V. (2008). Biofilm formation by Candida albicans isolated from intrauterine devices. Indian J Microbiol, 48(4), 438-444.

Lan, C. Y., Rodarte, G., Murillo, L. A., Jones, T., Davis, R. W., Dungan, J., Newport, G., & Agabian, N. (2004). Regulatory networks affected by iron availability in Candida albicans. Mol Microbiol, 53(5), 1451-1469.

Larone, D. H. (2002). Medically important fungi : a guide to identification (4th ed. ed.): Washington (D.C.) : ASM press.

Le Poul, E., Loison, C., Struyf, S., Springael, J. Y., Lannoy, V., Decobecq, M. E., Brezillon, S., Dupriez, V., Vassart, G., Van Damme, J., Parmentier, M., & Detheux, M. (2003). Functional characterization of human receptors for short chain fatty acids and their role in polymorphonuclear cell activation. J Biol Chem, 278(28), 25481-25489.

Lempiäinen, H., & Shore, D. (2009). Growth control and ribosome biogenesis. Current Opinion in Cell Biology, 21(6), 855-863.

Levin, R. J., & Wagner, G. (1977). Human vaginal fluid-ionic composition and modification by sexual arousal [proceedings]. The Journal of physiology, 266(1), 62P-63P.

Lian, C. H., & Liu, W. D. (2007). Differential expression of Candida albicans secreted aspartyl proteinase in human vulvovaginal candidiasis. Mycoses, 50(5), 383-390.

Linhares, L. M., Witkin, S. S., Miranda, S. D., Fonseca, A. M., Pinotti, J. A., & Ledger, W. J. (2001). Differentiation between women with vulvovaginal symptoms who are positive or negative for Candida species by culture. Infectious diseases in obstetrics and gynecology, 9(4), 221-225.

Lipke, P. N., & Ovalle, R. (1998). Cell wall architecture in yeast: new structure and new challenges. J Bacteriol, 180(15), 3735-3740.

Lírio, J., Giraldo, P. C., Amaral, R. L., Sarmento, A. C. A., Costa, A. P. F., & Gonçalves, A. K. (2019). Antifungal (oral and vaginal) therapy for recurrent vulvovaginal candidiasis: a systematic review protocol. BMJ open, 9(5), e027489-e027489.

Lo, H. J., Köhler, J. R., DiDomenico, B., Loebenberg, D., Cacciapuoti, A., & Fink, G. R. (1997). Nonfilamentous C. albicans mutants are avirulent. Cell, 90(5), 939-949.

Lourenco, A., Pedro, N. A., Salazar, S. B., & Mira, N. P. (2018). Effect of Acetic Acid and Lactic Acid at Low pH in Growth and Azole Resistance of Candida albicans and Candida glabrata. Front Microbiol, 9, 3265.

Lynch, M. E., & Sobel, J. D. (1994). Comparative in vitro activity of antimycotic agents against pathogenic vaginal yeast isolates. Journal of Medical and Veterinary Mycology, 32(4), 267-274.

Madsen, K. L. (2001). The Use of Probiotics in Gastrointestinal Disease. Canadian Journal of Gastroenterology, 15, 690741.

Mahadevan, G., & Balamuthu, K. (2016). Phase dependent discrepancy in murine vaginal micro-environment: A correlative analysis of PH, glycogen and Serum Estrogen upon exposure to Lapatinib Ditosylate. 8, 404-407.

Mancini, V., & Pensabene, V. (2019). Organs-On-Chip Models of the Female Reproductive System. Bioengineering, 6(4), 103.

Mandujano-González, V., Villa-Tanaca, L., Anducho-Reyes, M. A., & Mercado-Flores, Y. (2016). Secreted fungal aspartic proteases: A review. Revista Iberoamericana de Micología, 33(2), 76-82.

Manns, J. M., Mosser, D. M., & Buckley, H. R. (1994). Production of a hemolytic factor by Candida albicans. Infect Immun, 62(11), 5154-5156.

Marchaim, D., Lemanek, L., Bheemreddy, S., Kaye, K. S., & Sobel, J. D. (2012). Fluconazole-resistant Candida albicans vulvovaginitis. Obstet Gynecol, 120(6), 1407-1414.

Mayer, F. L., Wilson, D., & Hube, B. (2013). Candida albicans pathogenicity mechanisms. Virulence, 4(2), 119-128.

McKenzie, C. G. J., Koser, U., Lewis, L. E., Bain, J. M., Mora-Montes, H. M., Barker, R. N., Gow, N. A. R., & Erwig, L. P. (2010). Contribution of Candida albicans Cell Wall Components to Recognition by and Escape from Murine Macrophages. Infection and Immunity, 78(4), 1650-1658.

McManus, B. A., & Coleman, D. C. (2014). Molecular epidemiology, phylogeny and evolution of Candida albicans. Infection, Genetics and Evolution, 21, 166-178.

Medina-Colorado, A. A., Vincent, K. L., Miller, A. L., Maxwell, C. A., Dawson, L. N., Olive, T., Kozlova, E. V., Baum, M. M., & Pyles, R. B. (2017). Vaginal ecosystem modeling of growth patterns of anaerobic bacteria in microaerophilic conditions. Anaerobe, 45, 10-18.

Mell, J. C., & Burgess, S. M. (2003). Yeast as a Model Genetic Organism Encyclopedia of Life Sciences.

Mende, H. E., Spitzbart, H., Sieke, V., & Vogel, C. (1990). Sodium, potassium, magnesium and calcium in vaginal content. Zentralblatt fur Gynakologie, 112(18), 1175-1180.

Merson-Davies, L. A., & Odds, F. C. (1989). A morphology index for characterization of cell shape in Candida albicans. J Gen Microbiol, 135(11), 3143-3152.

Mikamo, H., Izumi, K., Ito, K., & Tamaya, T. (1995). Comparative study of the effectiveness of oral fluconazole and intravaginal clotrimazole in the treatment of vaginal candidiasis. Infectious diseases in obstetrics and gynecology, 3(1), 7-11.

Miller, E. A., Beasley, D. E., Dunn, R. R., & Archie, E. A. (2016). Lactobacilli Dominance and Vaginal pH: Why Is the Human Vaginal Microbiome Unique? Frontiers in microbiology, 7, 1936-1936.

Miller, M. G., & Johnson, A. D. (2002). White-opaque switching in Candida albicans is controlled by mating-type locus homeodomain proteins and allows efficient mating. Cell, 110(3), 293-302.

Mills, B. B. (2017). Vaginitis: Beyond the Basics. Obstet Gynecol Clin North Am, 44(2), 159-177.

Mira, N. P., Teixeira, M. C., & Sá-Correia, I. (2010). Adaptive response and tolerance to weak acids in Saccharomyces cerevisiae: a genome-wide view. Omics : a journal of integrative biology, 14(5), 525-540.

Miranda, M. A. (2018). Vaginal Anatomy.   Retrieved 15/12/2020, from https://emedicine.medscape.com/article/1949237-overview#a1

Mirmonsef, P., Hotton, A. L., Gilbert, D., Burgad, D., Landay, A., Weber, K. M., Cohen, M., Ravel, J., & Spear, G. T. (2014). Free glycogen in vaginal fluids is associated with Lactobacillus colonization and low vaginal pH. PloS one, 9(7), e102467-e102467.

Mirmonsef, P., Hotton, A. L., Gilbert, D., Gioia, C. J., Maric, D., Hope, T. J., Landay, A. L., & Spear, G. T. (2016). Glycogen Levels in Undiluted Genital Fluid and Their Relationship to Vaginal pH, Estrogen, and Progesterone. PloS one, 11(4), e0153553-e0153553.

Moens, F., Duysburgh, C., van den Abbeele, P., Morera, M., & Marzorati, M. (2019). Lactobacillus rhamnosus GG and Saccharomyces cerevisiae boulardii exert synergistic antipathogenic activity in vitro against enterotoxigenic Escherichia coli. Benef Microbes, 10(8), 923-935.

Mohandas, V., & Ballal, M. (2011). Distribution of Candida Species in different clinical samples and their virulence: Biofilm formation, proteinase and phospholipase production: A study on hospitalized patients in Southern India. [Original Article]. Journal of Global Infectious Diseases, 3(1), 4-8.

Mohanty, S., Xess, I., Hasan, F., Kapil, A., Mittal, S., & Tolosa, J. E. (2007). Prevalence & susceptibility to fluconazole of Candida species causing vulvovaginitis. Indian J Med Res, 126(3), 216-219.

Mollapour, M., Shepherd A Fau - Piper, P. W., & Piper, P. W. (2008). Novel stress responses facilitate Saccharomyces cerevisiae growth in the presence of the monocarboxylate preservatives. Yeast 25(3), 169-177.

Monod, M., Hube, B., Hess, D., & Sanglard, D. (1998). Differential regulation of SAP8 and SAP9, which encode two new members of the secreted aspartic proteinase family in Candida albicans. Microbiology (Reading), 144 ( Pt 10), 2731-2737.

Moosa, M. Y., Sobel, J. D., Elhalis, H., Du, W., & Akins, R. A. (2004). Fungicidal activity of fluconazole against Candida albicans in a synthetic vagina-simulative medium. Antimicrob Agents Chemother, 48(1), 161-167.

Mota, S., Alves, R., Carneiro, C., Silva, S., Brown, A. J., Istel, F., Kuchler, K., Sampaio, P., Casal, M., Henriques, M., & Paiva, S. (2015). Candida glabrata susceptibility to antifungals and phagocytosis is modulated by acetate. Frontiers in microbiology, 6, 919

Muñoz, J. E., Rossi, D. C. P., Jabes, D. L., Barbosa, D. A., Cunha, F. F. M., Nunes, L. R., Arruda, D. C., & Pelleschi Taborda, C. (2020). In Vitro and In Vivo Inhibitory Activity of Limonene against Different Isolates of Candida spp. Journal of Fungi, 6(3), 183.

Murciano, C., Moyes, D. L., Runglall, M., Tobouti, P., Islam, A., Hoyer, L. L., & Naglik, J. R. (2012). Evaluation of the role of Candida albicans agglutinin-like sequence (Als) proteins in human oral epithelial cell interactions. PloS one, 7(3), e33362-e33362.

Naglik, J. R., Challacombe, S. J., & Hube, B. (2003). Candida albicans secreted aspartyl proteinases in virulence and pathogenesis. Microbiology and molecular biology reviews : MMBR, 67(3), 400-428.

Naglik, J. R., Challacombe, S. J., & Hube, B. (2003). Candida albicans secreted aspartyl proteinases in virulence and pathogenesis. Microbiol Mol Biol Rev, 67(3), 400-428, table of contents.

Naglik, J. R., Moyes, D. L., Wächtler, B., & Hube, B. (2011). Candida albicans interactions with epithelial cells and mucosal immunity. Microbes Infect, 13(12-13), 963-976.

Nakamura-Vasconcelos, S. S., Fiorini, A., Zanni, P. D., Bonfim-Mendonça, P. S., Godoy, J. R., Almeida-Apolonio, A. A., Consolaro, M. E. L., & Svidzinski, T. I. E. (2017). Emergence of Candida glabrata in vulvovaginal candidiasis should be attributed to selective pressure or virulence ability? Arch Gynecol Obstet, 296(3), 519-526.

Nansel, T. R., Riggs, M. A., Yu, K.-F., Andrews, W. W., Schwebke, J. R., & Klebanoff, M. A. (2006). The association of psychosocial stress and bacterial vaginosis in a longitudinal cohort. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 194(2), 381-386.

Narendranath, N. V., & Power, R. (2005). Relationship between pH and medium dissolved solids in terms of growth and metabolism of lactobacilli and Saccharomyces cerevisiae during ethanol production. Applied and environmental microbiology, 71(5), 2239-2243.

Nauth, H. F. (2007). Gynecological Cytology. Stuttgart, New York: Thieme.

Nelson, T. M., Borgogna, J. C., Michalek, R. D., Roberts, D. W., Rath, J. M., Glover, E. D., Ravel, J., Shardell, M. D., Yeoman, C. J., & Brotman, R. M. (2018). Cigarette smoking is associated with an altered vaginal tract metabolomic profile. Sci Rep, 8(1), 852.

Nguyen, L. N., Lopes, L. C. L., Cordero, R. J. B., & Nosanchuk, J. D. (2011). Sodium butyrate inhibits pathogenic yeast growth and enhances the functions of macrophages. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 66(11), 2573-2580.

Niewerth, M., & Korting, H. C. (2001). Phospholipases of Candida albicans. Mycoses, 44(9-10), 361-367.

Nikolaitchouk, N. (2009). The female genital tract microbiota: composition, relation to innate immune factors, and effects of contraceptives.

Nowakowska, D., Kurnatowska, A., Stray-Pedersen, B., & Wilczynski, J. (2004). Prevalence of fungi in the vagina, rectum and oral cavity in pregnant diabetic women: relation to gestational age and symptoms. Acta Obstet Gynecol Scand, 83(3), 251-256.

Noyes, N., Cho, K. C., Ravel, J., Forney, L. J., & Abdo, Z. (2018). Associations between sexual habits, menstrual hygiene practices, demographics and the vaginal microbiome as revealed by Bayesian network analysis. PLoS One, 13(1), e0191625.

O'Hanlon, D. E., Come, R. A., & Moench, T. R. (2019). Vaginal pH measured in vivo: lactobacilli determine pH and lactic acid concentration. BMC Microbiol, 19(1), 13.

Oberst, F. W., & Plass, E. D. (1936). The Hydrogen Ion Concentration of Human Vaginal Discharge. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 32(1), 22-35.

Oerlemans, E. F. M., Bellen, G., Claes, I., Henkens, T., Allonsius, C. N., Wittouck, S., van den Broek, M. F. L., Wuyts, S., Kiekens, F., Donders, G. G. G., & Lebeer, S. (2020). Impact of a lactobacilli-containing gel on vulvovaginal candidosis and the vaginal microbiome. Scientific Reports, 10(1), 7976.

Offei, B., Vandecruys, P., De Graeve, S., Foulquié-Moreno, M. R., & Thevelein, J. M. (2019). Unique genetic basis of the distinct antibiotic potency of high acetic acid production in the probiotic yeast Saccharomyces cerevisiae var. boulardii. Genome research, 29(9), 1478-1494.

Ohira, H., Tsutsui, W., & Fujioka, Y. (2017). Are Short Chain Fatty Acids in Gut Microbiota Defensive Players for Inflammation and Atherosclerosis? J Atheroscler Thromb, 24(7), 660-672.

Okungbowa, F. I., Isikhuemhen, O. S., & Dede, A. P. (2003). The distribution frequency of Candida species in the genitourinary tract among symptomatic individuals in Nigerian cities. Rev Iberoam Micol, 20(2), 60-63.

Oliver, J. C., Ferreira, C., Silva, N. C., & Dias, A. L. T. (2019). Candida spp. and phagocytosis: multiple evasion mechanisms. Antonie Van Leeuwenhoek, 112(10), 1409-1423.

Otero, L., Palacio, V., Carreno, F., Mendez, F. J., & Vazquez, F. (1998). Vulvovaginal candidiasis in female sex workers. Int J STD AIDS, 9(9), 526-530.

Owen, D. H., & Katz, D. F. (1999). A vaginal fluid simulant. Contraception, 59(2), 91-95.

Paladine, H. L., & Desai, U. A. (2018). Vaginitis: Diagnosis and Treatment. Am Fam Physician, 97(5), 321-329.

Palma, M. L., Zamith-Miranda, D., Martins, F. S., Bozza, F. A., Nimrichter, L., Montero-Lomeli, M., Marques, E. T., Jr., & Douradinha, B. (2015). Probiotic Saccharomyces cerevisiae strains as biotherapeutic tools: is there room for improvement? Appl Microbiol Biotechnol, 99(16), 6563-6570.

Papagianni, M. (2012). Metabolic engineering of lactic acid bacteria for the production of industrially important compounds. Computational and Structural Biotechnology Journal, 3(4), e201210003.

Pappas, P. G., Kauffman, C. A., Andes, D. R., Clancy, C. J., Marr, K. A., Ostrosky-Zeichner, L., Reboli, A. C., Schuster, M. G., Vazquez, J. A., Walsh, T. J., Zaoutis, T. E., & Sobel, J. D. (2016). Clinical Practice Guideline for the Management of Candidiasis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis, 62(4), e1-50.

Parapouli, M., Vasileiadis, A., Afendra, A.-S., & Hatziloukas, E. (2020). Saccharomyces cerevisiae and its industrial applications. AIMS microbiology, 6(1), 1-31.

Park, H., Myers, C. L., Sheppard, D. C., Phan, Q. T., Sanchez, A. A., E. Edwards, J., & Filler, S. G. (2005). Role of the fungal Ras-protein kinase A pathway in governing epithelial cell interactions during oropharyngeal candidiasis. Cellular Microbiology, 7(4), 499-510.

Parolin, C., Marangoni, A., Laghi, L., Foschi, C., Ñahui Palomino, R. A., Calonghi, N., Cevenini, R., & Vitali, B. (2015). Isolation of Vaginal Lactobacilli and Characterization of Anti-Candida Activity. PloS one, 10(6), e0131220-e0131220.

Paulitsch, A., Weger, W., Ginter-Hanselmayer, G., Marth, E., & Buzina, W. (2006). A 5-year (2000–2004) epidemiological survey of Candida and non-Candida yeast species causing vulvovaginal candidiasis in Graz, Austria. Mycoses, 49(6), 471-475.

Pericolini, E., Gabrielli, E., Ballet, N., Sabbatini, S., Roselletti, E., Cayzeele Decherf, A., Pélerin, F., Luciano, E., Perito, S., Jüsten, P., & Vecchiarelli, A. (2017). Therapeutic activity of a Saccharomyces cerevisiae-based probiotic and inactivated whole yeast on vaginal candidiasis. Virulence, 8(1), 74-90.

Pfaller, M. A., Diekema, D. J., & Sheehan, D. J. (2006). Interpretive breakpoints for fluconazole and Candida revisited: a blueprint for the future of antifungal susceptibility testing. Clinical microbiology reviews, 19(2), 435-447.

Phan, Q. T., Myers, C. L., Fu, Y., Sheppard, D. C., Yeaman, M. R., Welch, W. H., Ibrahim, A. S., Edwards, J. E., Jr., & Filler, S. G. (2007). Als3 is a Candida albicans invasin that binds to cadherins and induces endocytosis by host cells. PLoS Biol, 5(3), e64.

Pluznick, J. L., Protzko, R. J., Gevorgyan, H., Peterlin, Z., Sipos, A., Han, J., Brunet, I., Wan, L. X., Rey, F., Wang, T., Firestein, S. J., Yanagisawa, M., Gordon, J. I., Eichmann, A., Peti-Peterdi, J., & Caplan, M. J. (2013). Olfactory receptor responding to gut microbiota-derived signals plays a role in renin secretion and blood pressure regulation. Proc Natl Acad Sci U S A, 110(11), 4410-4415.

Preti, G., Huggins, G. R., & Silverberg, G. D. (1979). Alterations in the Organic Compounds of Vaginal Secretions Caused by Sexual Arousal**Supported in part by Rockefeller Foundation Grant RF-72018 and National Science Foundation Grants BMS 75013164 and GB-34879.††Presented at the Thirty-Fourth Annual Meeting of The American Fertility Society, March 29 to April 1, 1978, New Orleans, La. Fertility and Sterility, 32(1), 47-54.

Purschke, F. G., Hiller, E., Trick, I., & Rupp, S. (2012). Flexible survival strategies of Pseudomonas aeruginosa in biofilms result in increased fitness compared with Candida albicans. Molecular & cellular proteomics : MCP, 11(12), 1652-1669.

Raab, A., & Lang, C. (2011). Oxidative versus reductive succinic acid production in the yeast Saccharomyces cerevisiae. Bioengineered bugs, 2, 120-123.

Raffi, R. O., Moghissi, K. S., & Sacco, A. G. (1977). Proteins of Human Vaginal Fluid. Fertility and Sterility, 28(12), 1345-1348.

Ramanan, N., & Wang, Y. (2000). A high-affinity iron permease essential for Candida albicans virulence. Science, 288(5468), 1062-1064.

Rane, H. S., Bernardo, S. M., Walraven, C. J., & Lee, S. A. (2012). In Vitro Analyses of Ethanol Activity against Candida albicans Biofilms. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 56(8), 4487-4489.

Rane, H. S., Hayek, S. R., Frye, J. E., Abeyta, E. L., Bernardo, S. M., Parra, K. J., & Lee, S. A. (2019). Candida albicans Pma1p Contributes to Growth, pH Homeostasis, and Hyphal Formation. [Original Research]. Frontiers in Microbiology, 10(1012).

Rao, M. B., Tanksale, A. M., Ghatge, M. S., & Deshpande, V. V. (1998). Molecular and Biotechnological Aspects of Microbial Proteases. Microbiology and Molecular Biology Reviews, 62(3), 597-635.

Rasheed, M., Battu, A., & Kaur, R. (2018). Aspartyl proteases in Candida glabrata are required for suppression of the host innate immune response. The Journal of biological chemistry, 293(17), 6410-6433.

Ratajczak, W., Rył, A., Mizerski, A., Walczakiewicz, K., Sipak, O., & Laszczyńska, M. (2019). Immunomodulatory potential of gut microbiome-derived short-chain fatty acids (SCFAs). Acta Biochim Pol, 66(1), 1-12.

Ravel, J., Gajer, P., Abdo, Z., Schneider, G. M., Koenig, S. S., McCulle, S. L., Karlebach, S., Gorle, R., Russell, J., Tacket, C. O., Brotman, R. M., Davis, C. C., Ault, K., Peralta, L., & Forney, L. J. (2011). Vaginal microbiome of reproductive-age women. Proc Natl Acad Sci U S A, 108 Suppl 1(Suppl 1), 4680-4687.

Redondo-Lopez, V., Cook, R. L., & Sobel, J. D. (1990). Emerging role of lactobacilli in the control and maintenance of the vaginal bacterial microflora. Rev Infect Dis, 12(5), 856-872.

Reid, G., Jass, J., Sebulsky, M. T., & McCormick, J. K. (2003). Potential uses of probiotics in clinical practice. Clinical microbiology reviews, 16(4), 658-672.

Richter, S. S., Galask, R. P., Messer, S. A., Hollis, R. J., Diekema, D. J., & Pfaller, M. A. (2005). Antifungal susceptibilities of Candida species causing vulvovaginitis and epidemiology of recurrent cases. Journal of clinical microbiology, 43(5), 2155-2162.

Roetzer, A., Gabaldón, T., & Schüller, C. (2011). From Saccharomyces cerevisiae to Candida glabratain a few easy steps: important adaptations for an opportunistic pathogen. FEMS microbiology letters, 314(1), 1-9.

Roselletti, E., Monari, C., Sabbatini, S., Perito, S., Vecchiarelli, A., Sobel, J. D., & Cassone, A. (2019). A Role for Yeast/Pseudohyphal Cells of Candida albicans in the Correlated Expression of NLRP3 Inflammasome Inducers in Women With Acute Vulvovaginal Candidiasis. [Original Research]. Frontiers in Microbiology, 10(2669).

Sabbatini, S., Monari, C., Ballet, N., Mosci, P., Decherf, A. C., Pélerin, F., Perito, S., Scarpelli, P., & Vecchiarelli, A. (2018). Saccharomyces cerevisiae–based probiotic as novel anti-microbial agent for therapy of bacterial vaginosis. Virulence, 9(1), 954-966.

Salvadó, Z., Arroyo-López, F. N., Guillamón, J. M., Salazar, G., Querol, A., & Barrio, E. (2011). Temperature Adaptation Markedly Determines Evolution within the Genus Saccharomyces. Applied and Environmental Microbiology, 77(7), 2292-2302.

Samaranayake, Y. H., Dassanayake, R. S., Cheung, B. P. K., Jayatilake, J. A. M. S., Yeung, K. W. S., Yau, J. Y. Y., & Samaranayake, L. P. (2006). Differential phospholipase gene expression by Candida albicans in artificial media and cultured human oral epithelium. APMIS, 114(12), 857-866.

Santos, M. A., Keith, G., & Tuite, M. F. (1993). Non-standard translational events in Candida albicans mediated by an unusual seryl-tRNA with a 5'-CAG-3' (leucine) anticodon. The EMBO journal, 12(2), 607-616.

Saporiti, A., Gómez, D., Levalle, S., Galeano, M., Davel, G., Vivot, W., & Rodero, L. (2001). Vaginal candidiasis: Etiology and sensitivity profile to antifungal agents in clinical use. Revista Argentina de microbiología, 33, 217-222.

Saville, S. P., Lazzell, A. L., Monteagudo, C., & Lopez-Ribot, J. L. (2003). Engineered control of cell morphology in vivo reveals distinct roles for yeast and filamentous forms of Candida albicans during infection. Eukaryot Cell, 2(5), 1053-1060.

Schneider, S.-M., Girard-Pipau, F., Filippi, J., Hebuterne, X., Moyse, D., Hinojosa, G.-C., Pompei, A., & Rampal, P. (2005). Effects of Saccharomyces boulardii on fecal short-chain fatty acids and microflora in patients on long-term total enteral nutrition. World journal of gastroenterology, 11(39), 6165-6169.

Sen, S., & Mansell, T. J. (2020). Yeasts as probiotics: Mechanisms, outcomes, and future potential. Fungal Genetics and Biology, 137, 103333.

Sherrington, S. L., Sorsby, E., Mahtey, N., Kumwenda, P., Lenardon, M. D., Brown, I., Ballou, E. R., MacCallum, D. M., & Hall, R. A. (2017). Adaptation of Candida albicans to environmental pH induces cell wall remodelling and enhances innate immune recognition. PLoS pathogens, 13(5), e1006403-e1006403.

Silva, S., Negri, M., Henriques, M., Oliveira, R., Williams, D. W., & Azeredo, J. (2012). Candida glabrata, Candida parapsilosis and Candida tropicalis: biology, epidemiology, pathogenicity and antifungal resistance. FEMS Microbiology Reviews, 36(2), 288-305.

Slutsky, B., Staebell, M., Anderson, J., Risen, L., Pfaller, M., & Soll, D. R. (1987). "White-opaque transition": a second high-frequency switching system in Candida albicans. J Bacteriol, 169(1), 189-197.

Sobel, J. D. (2007). Vulvovaginal candidosis. Lancet, 369(9577), 1961-1971.

Sobel, J. D., Kapernick, P. S., Zervos, M., Reed, B. D., Hooton, T., Soper, D., Nyirjesy, P., Heine, M. W., Willems, J., Panzer, H., & Wittes, H. (2001). Treatment of complicated Candida vaginitis: comparison of single and sequential doses of fluconazole. Am J Obstet Gynecol, 185(2), 363-369.

Spear, G. T., French, A. L., Gilbert, D., Zariffard, M. R., Mirmonsef, P., Sullivan, T. H., Spear, W. W., Landay, A., Micci, S., Lee, B. H., & Hamaker, B. R. (2014). Human α-amylase present in lower-genital-tract mucosal fluid processes glycogen to support vaginal colonization by Lactobacillus. J Infect Dis, 210(7), 1019-1028.

Spence, D., & Melville, C. (2007). Vaginal discharge. BMJ (Clinical research ed.), 335(7630), 1147-1151.

Spinillo, A., Capuzzo, E., Gulminetti, R., Marone, P., Colonna, L., & Piazzi, G. (1997). Prevalence of and risk factors for fungal vaginitis caused by non-albicans species. Am J Obstet Gynecol, 176(1 Pt 1), 138-141.

Staab, J. F., Bradway, S. D., Fidel, P. L., & Sundstrom, P. (1999). Adhesive and mammalian transglutaminase substrate properties of Candida albicans Hwp1. Science, 283(5407), 1535-1538.

Stamey, T. A., & Timothy, M. M. (1975). Studies of Introital Colonization in Women with Recurrent Urinary Infections. I. The Role of Vaginal pH. Journal of Urology, 114(2), 261-263.

Stehr, F., Felk, A., Gácser, A., Kretschmar, M., Mähnss, B., Neuber, K., Hube, B., & Schäfer, W. (2004). Expression analysis of the Candida albicans lipase gene family during experimental infections and in patient samples. FEMS Yeast Res, 4(4-5), 401-408.

Stewart, E., Hawser, S., & Gow, N. A. R. (1989). Changes in internal and external pH accompanying growth of Candida albicans: studies of non-dimorphic variants. Archives of Microbiology, 151(2), 149-153.

Stratford, M., & Anslow, P. A. (1998). Evidence that sorbic acid does not inhibit yeast as a classic 'weak acid preservative'. Letters in applied microbiology, 27(4), Letters in applied microbiology.

Sudbery, P., Gow, N., & Berman, J. (2004). The distinct morphogenic states of Candida albicans. Trends Microbiol, 12(7), 317-324.

Sudbery, P. E. (2001). The germ tubes of Candida albicans hyphae and pseudohyphae show different patterns of septin ring localization. Mol Microbiol, 41(1), 19-31.

Sun, J. N., Solis, N. V., Phan, Q. T., Bajwa, J. S., Kashleva, H., Thompson, A., Liu, Y., Dongari-Bagtzoglou, A., Edgerton, M., & Filler, S. G. (2010). Host cell invasion and virulence mediated by Candida albicans Ssa1. PLoS Pathog, 6(11), e1001181.

Suzuki, T., Ueda, T., & Watanabe, K. (1997). The 'polysemous' codon--a codon with multiple amino acid assignment caused by dual specificity of tRNA identity. The EMBO journal, 16(5), 1122-1134.

Tachedjian, G., Aldunate, M., Bradshaw, C. S., & Cone, R. A. (2017). The role of lactic acid production by probiotic Lactobacillus species in vaginal health. Research in Microbiology, 168(9), 782-792.

Tang, S., Moyes, D., Richardson, J., Blagojevic, M., & Naglik, J. (2016). Epithelial discrimination of commensal and pathogenic Candida albicans. Oral Diseases, 22(S1), 114-119.

Thoma, M. E., Klebanoff, M. A., Rovner, A. J., Nansel, T. R., Neggers, Y., Andrews, W. W., & Schwebke, J. R. (2011). Bacterial vaginosis is associated with variation in dietary indices. J Nutr, 141(9), 1698-1704.

Turner, S. A., & Butler, G. (2014). The Candida pathogenic species complex. Cold Spring Harb Perspect Med, 4(9), a019778.

Ullah, A., Orij, R., Brul, S., & Smits, G. J. (2012). Quantitative analysis of the modes of growth inhibition by weak organic acids in Saccharomyces cerevisiae. Applied and environmental microbiology, 78(23), 8377-8387.

Uppuluri, P., & Chaffin, W. L. (2007). Defining Candida albicans stationary phase by cellular and DNA replication, gene expression and regulation. Molecular Microbiology, 64(6), 1572-1586.

Van Dyck, K., Viela, F., Mathelié-Guinlet, M., Demuyser, L., Hauben, E., Jabra-Rizk, M. A., Vande Velde, G., Dufrêne, Y. F., Krom, B. P., & Van Dijck, P. (2020). Adhesion of Staphylococcus aureus to Candida albicans During Co-Infection Promotes Bacterial Dissemination Through the Host Immune Response. Front Cell Infect Microbiol, 10, 624839.

Vecchiarelli, A., Gabrielli, E., & Pericolini, E. (2015). Experimental models of vaginal candidiasis and inflammation. Future Microbiol, 10(8), 1265-1268.

Verstrepen, K. J., & Klis, F. M. (2006). Flocculation, adhesion and biofilm formation in yeasts. Mol Microbiol, 60(1), 5-15.

Vicente-Muñoz, S., Cobo, T., Puchades-Carrasco, L., Sánchez-García, A. B., Agustí, N., Palacio, M., Pineda-Lucena, A., & Gratacós, E. (2020). Vaginal metabolome: towards a minimally invasive diagnosis of microbial invasion of the amniotic cavity in women with preterm labor. Scientific Reports, 10(1), 5465.

Vieira, N., Casal, M., Johansson, B., MacCallum, D., Brown, A., & Paiva, S. (2009). Functional specialization and differential regulation of short-chain carboxylic acid transporters in the pathogen Candida albicans. Molecular microbiology, 75, 1337-1354.

Vieira, N., Casal, M., Johansson, B., MacCallum, D. M., Brown, A. J., & Paiva, S. (2010). Functional specialization and differential regulation of short-chain carboxylic acid transporters in the pathogen Candida albicans. Mol Microbiol, 75(6), 1337-1354.

Vitali, B., Cruciani, F., Picone, G., Parolin, C., Donders, G., & Laghi, L. (2015). Vaginal microbiome and metabolome highlight specific signatures of bacterial vaginosis. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 34(12), 2367-2376.

Vlaia, L., Coneac, G., Muţ, A. M., Olariu, I., Vlaia, V., Anghel, D. F., Maxim, M. E., Dobrescu, A., Hîrjău, M., & Lupuleasa, D. (2021). Topical Biocompatible Fluconazole-Loaded Microemulsions Based on Essential Oils and Sucrose Esters: Formulation Design Based on Pseudo-Ternary Phase Diagrams and Physicochemical Characterization. Processes, 9(1), 144.

Vylkova, S., Carman, A. J., Danhof, H. A., Collette, J. R., Zhou, H., & Lorenz, M. C. (2011). The fungal pathogen Candida albicans autoinduces hyphal morphogenesis by raising extracellular pH. mBio, 2(3), e00055-00011.

Wächtler, B., Citiulo, F., Jablonowski, N., Forster, S., Dalle, F., Schaller, M., Wilson, D., & Hube, B. (2012). Candida albicans-epithelial interactions: dissecting the roles of active penetration, induced endocytosis and host factors on the infection process. PLoS One, 7(5), e36952.

Wächtler, B., Wilson, D., Haedicke, K., Dalle, F., & Hube, B. (2011). From attachment to damage: defined genes of Candida albicans mediate adhesion, invasion and damage during interaction with oral epithelial cells. PLoS One, 6(2), e17046.

Wagner, G., & Levin, R. (1978). Vaginal fluid. The human vagina, 2, 121-137.

Wagner, G., & Levin, R. J. (1980). Electrolytes in vaginal fluid during the menstrual cycle of coitally active and inactive women. Reproduction, 60(1), 17-27.

Wagner, G., & Ottesen, B. (1982). Vaginal physiology during menstruation. Ann Intern Med, 96(6 Pt 2), 921-923.

Whaley, S. G., Berkow, E. L., Rybak, J. M., Nishimoto, A. T., Barker, K. S., & Rogers, P. D. (2017). Azole Antifungal Resistance in Candida albicans and Emerging Non-albicans Candida Species. [Review]. Frontiers in Microbiology, 7(2173).

Willhite, L. A., & O'Connell, M. B. (2001). Urogenital atrophy: prevention and treatment. Pharmacotherapy, 21(4), 464-480.

Witkin, S. S., Mendes-Soares, H., Linhares, I. M., Jayaram, A., Ledger, W. J., & Forney, L. J. (2013). Influence of vaginal bacteria and D- and L-lactic acid isomers on vaginal extracellular matrix metalloproteinase inducer: implications for protection against upper genital tract infections. mBio, 4(4), e00460-00413.

Wolfarth, A. A., Smith, T. M., VanInsberghe, D., Dunlop, A. L., Neish, A. S., Corwin, E. J., & Jones, R. M. (2020). A Human Microbiota-Associated Murine Model for Assessing the Impact of the Vaginal Microbiota on Pregnancy Outcomes. [Original Research]. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 10(558).

Wolfe, K. H., & Shields, D. C. (1997). Molecular evidence for an ancient duplication of the entire yeast genome. Nature, 387(6634), 708-713.

Xu, J., Schwartz, K., Bartoces, M., Monsur, J., Severson, R. K., & Sobel, J. D. (2008). Effect of antibiotics on vulvovaginal candidiasis: a MetroNet study. J Am Board Fam Med, 21(4), 261-268.

Xu, W. S., Parmigiani, R. B., & Marks, P. A. (2007). Histone deacetylase inhibitors: molecular mechanisms of action. Oncogene, 26(37), 5541-5552.

Yano, J., & Fidel, P. (2011). Protocols for Vaginal Inoculation and Sample Collection in the Experimental Mouse Model of Candida vaginitis. Journal of visualized experiments : JoVE, 8.

Yano, J., & Fidel, P. L., Jr. (2011). Protocols for vaginal inoculation and sample collection in the experimental mouse model of Candida vaginitis. J Vis Exp(58).

Yassin, M. T., Mostafa, A. A., Al-Askar, A. A., & Bdeer, R. (2020). In vitro antifungal resistance profile of Candida strains isolated from Saudi women suffering from vulvovaginitis. European journal of medical research, 25(1), 1-1.

Yildirim, S., Yeoman, C. J., Janga, S. C., Thomas, S. M., Ho, M., Leigh, S. R., White, B. A., Wilson, B. A., & Stumpf, R. M. (2014). Primate vaginal microbiomes exhibit species specificity without universal Lactobacillus dominance. Isme j, 8(12), 2431-2444.

Yim, S. M., Ko, J. H., Lee, Y. W., Kim, H. W., Lee, J. Y., Kim, N. I., Kye, Y. C., Park, K. C., Choi, J. H., Lee, K. H., Kim, M. N., Kim, K. J., Ro, Y. S., & Ahn, K. J. (2010). Study to compare the efficacy and safety of fluconazole cream with flutrimazole cream in the treatment of superficial mycosis: a multicentre, randomised, double-blind, phase III trial. Mycoses, 53(6), 522-529.

Yüksekkaya, S., Fındık, D., & Arslan, U. (2011). [Molecular epidemiology and antifungal susceptibility of Candida species isolated from urine samples of patients in intensive care unit]. Mikrobiyol Bul, 45(1), 137-149.

Yun, J., & Lee, D. G. (2016). A novel fungal killing mechanism of propionic acid. FEMS Yeast Research, 16(7).

Zakikhany, K., Naglik, J. R., Schmidt-Westhausen, A., Holland, G., Schaller, M., & Hube, B. (2007). In vivo transcript profiling of Candida albicans identifies a gene essential for interepithelial dissemination. Cell Microbiol, 9(12), 2938-2954.

Zangl, I., Pap, I.-J., Aspöck, C., & Schüller, C. (2019). The role of Lactobacillus species in the control of Candida via biotrophic interactions. Microbial cell (Graz, Austria), 7(1), 1-14.

Zhang, H. T., Wang, H., Wu, H. S., Zeng, J., & Yang, Y. (2021). Comparison of viromes in vaginal secretion from pregnant women with and without vaginitis. Virol J, 18(1), 11.

Zhou, X., Bent, S. J., Schneider, M. G., Davis, C. C., Islam, M. R., & Forney, L. J. (2004). Characterization of vaginal microbial communities in adult healthy women using cultivation-independent methods. Microbiology (Reading), 150(Pt 8), 2565-2573.

Download scriptie (2.85 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Dr. Liesbeth Demuyser; Prof. Dr. Patrick Van Dijck