Je baby ademt mee!

Nore
Claes
  • Evie
    Van Dael
  • Magali
    Neys

De invloed van luchtvervuiling komt tegenwoordig vaak aan bod in de media. Dit heeft niet alleen nadelige gevolgen op de mens, maar ook op de zwangerschap. Een vroedvrouw dient hiervan op de hoogte te zijn om zwangeren gepast te kunnen begeleiden omtrent dit onderwerp.

We hebben ons verdiept in de bestaande literatuur en hebben een selectie gemaakt van de meest relevante artikels. Deze hebben we vervolgens samengevat.

Wat is luchtvervuiling?

Luchtvervuiling is enerzijds afkomstig van natuurlijke fenomenen (bv. bosbranden), anderzijds hebben menselijke activiteiten (bv. fabrieken) hier ook een grote invloed op. Het is moeilijk om te geloven dat iets wat je niet ziet zoveel schade kan aanbrengen. Luchtvervuiling bestaat namelijk uit hele kleine deeltjes, die zelfs zo klein zijn dat wanneer de zwangere inademt, deze de moederkoek passeren en de baby bereiken.

Wat zijn de gevolgen?

Er werd ondervonden dat luchtvervuiling zowel invloed heeft op de zwangerschap als op de zwangerschapsuitkomsten, zowel voor de moeder als voor het kind. Zo werd er een verhoogd risico gezien op zwangerschapsverlies en doodgeboorte bij een hoge blootstelling aan luchtvervuiling. Ook werd er onder andere een verhoogd risico op vroeggeboorte, laag geboortegewicht en ademhalingsproblemen bij de geboorte gezien.

Kunnen er maatregelen genomen worden om blootstelling te beperken?

Het is interessant om te weten dat luchtvervuiling invloed kan hebben op de zwangerschap. Zeker als je je bedenkt dat je de blootstelling hier aan (bijna) niet zelf in de hand hebt.

Blootstelling aan luchtvervuiling is dus onvermijdelijk, desondanks is het belangrijk om onnodige verhoogde blootstelling te beperken. Het is belangrijk dat vroedvrouwen op de hoogte zijn van de grote impact van luchtvervuiling op de zwangerschap. Op deze manier kunnen ze hun kennis delen met zwangere vrouwen en hun tips geven om de blootstelling te minimaliseren.

Een hoge blootstelling aan luchtvervuiling werd vooral gezien in grotere steden waar veel industrie en verkeer voorkomt. Een manier om de blootstelling aan luchtvervuiling te beperken kan zijn door die plaatsen zoveel mogelijk te vermijden.

Uit onderzoek blijkt dat het nemen van voorzorgsmaatregelen om de blootstelling aan luchtvervuiling te verminderen een daling van de risico’s met zich meebrengt.

Vraag dus zeker raad bij je vroedvrouw!

Bibliografie

Banderali, G., Martelli, A., Landi, M., Moretti, F., Betti, F., Radaelli, G., … Verduci, E. (2015). Short- and long-term health effects of parental tobacco smoking during pregnancy and lactation: a descriptive review. Journal of Translational Medicine, 13(327). https://doi.org/10.1186/s12967-015-0690-y

Bongaerts, E., Nawrot, T. S., Van Pee, T., Ameloot, M., & Bové, H. (2020). Translocation of (ultra)fine particles and nanoparticles across the placenta; a systematic review on the evidence of in vitro, ex vivo, and in vivo studies. Particle cand Fibre Toxicology, 17(1), 56. https://doi.org/10.1186/s12989-020-00386-8

Cox, B., Martens, E., Nemery, B., Vangronsveld, J., & Nawrot, T. S. (2013). Impact of a stepwise introduction of smoke-free legislation on the rate of preterm births: analysis of routinely collected birth data. British Medical Journal, 346. https://doi.org/10.1136/bmj.f441

Dadvand, P., Basagaña, X., Figueras, F., Martinez, D., Beelen, R., Cirach, M., … Nieuwenhuijsen, M. J. (2014). Air pollution and preterm premature rupture of membranes: a spatiotemporal analysis. American Journal of Epidemiology, 179(2), 200–207. https://doi.org/10.1093/aje/kwt240

DeFranco, E., Moravec, W., Xu, F., Hall, E., Hossain, M., Haynes, E. N., … Chen, A. (2016). Exposure to airborne particulate matter during pregnancy is associated with preterm birth: a population-based cohort study. Environmental Health: A Global Access Science Source, 15, 6. https://doi.org/10.1186/s12940-016-0094-3

Dons, E., Int Panis, L., Van Poppel, M., Theunis, J., & Wets, G., (2012). Personal exposure to Black Carbon in transport microenvironments. Atmospheric Environment, 55, 392-398. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2012.03.020

Environmental Protection Agency. (2018). Primary National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) for Nitrogen Dioxide. Geraadpleegd op 3 februari 2021, van https://www.epa.gov/no2-pollution/primary-national-ambient-air-qualitystandards-naaqs-nitrogen-dioxide

Environmental Protection Agency. (2019). What are the Air Quality Standards for PM? Geraadpleegd op 3 februari 2021, van https://www3.epa.gov/region1/airquality/pm-aq-standards.html 26

European Environment Agency. (2017). Air quality in Europe – 2017 report. Geraadpleegd op 4 december 2020, van https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-ineurope-2017

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. (2016). Het beroeps-en competentieprofiel van de Belgische vroedvrouw. Geraadpleegd op 4 december 2020, van https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documen… 01_cfsf_frvv_bijlage_beroepsprofiel.pdf

Flores-Pajot, M. C., Ofner, M., Do, M. T., Lavigne, E., & Villeneuve, P. J. (2016). Childhood autism spectrum disorders and exposure to nitrogen dioxide, and particulate matter air pollution: A review and meta-analysis. Environmental Research, 151, 763–776. https://doi.org/10.1016/j.envres.2016.07.030

Habitat Solutions. (2018). Minigids: 10 tips om klachten door fijnstof te voorkomen of te verminderen. Geraadpleegd op 3 februari 2021, van https://www.habitatsolutions.eu/media/wysiwyg/Pdf/10_tips_fijnstof_down… EF-min.pdf

Hibbard, J. U., Wilkins, I., Sun, L., Gregory, K., Haberman, S., Hoffman, M., ... Zhang, J. (2010). Respiratory morbidity in late preterm births. Journal of the American Medical Association, 304(4), 419–425. https://doi.org/10.1001/jama.2010.1015

Hogervorst, J., Madhloum, N., Saenen, N. D., Janssen, B. G., Penders, J., Vanpoucke, C., … Nawrot, T. S. (2019). Prenatal particulate air pollution exposure and cord blood homocysteine in newborns: Results from the ENVIRONAGE birth cohort. Environmental Research, 168, 507–513. https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.08.032

Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu. (z.d.). Welke acties onderneemt men in Belgie tijdens (fijn stof) smogepisodes? Geraadpleegd op 2 april 2021, van https://www.irceline.be/nl/documentatie/faq/welke-acties-onderneemt-men…belgie-tegen-smog-episodes

Janssen, B. G., Saenen, N. D., Roels, H. A., Madhloum, N., Gyselaers, W., Lefebvre, W., … Nawrot, T. S. (2017). Fetal Thyroid Function, Birth Weight, and in Utero Exposure to Fine Particle Air Pollution: A Birth Cohort Study. Environmental Health Perspectives, 125(4), 699–705. https://doi.org/10.1289/EHP508

Jung, C. R., Chen, W. T., Tang, Y. H., & Hwang, B. F. (2019). Fine particulate matter exposure during pregnancy and infancy and incident asthma. The Journal of Allergy 27 and Clinical Immunology, 143(6), 2254–2262.e5. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2019.03.024

Kioumourtzoglou, M. A., Raz, R., Wilson, A., Fluss, R., Nirel, R., Broday, D. M., … Weisskopf, M. G. (2019). Traffic-related Air Pollution and Pregnancy Loss. Epidemiology, 30(1), 4–10. https://doi.org/10.1097/EDE.0000000000000918

Li, X., Huang, S., Jiao, A., Yang, X., Yun, J., Wang, Y., … Xiang, H. (2017). Association between ambient fine particulate matter and preterm birth or term low birth weight: An updated systematic review and meta-analysis. Environmental Pollution, 227, 596–605. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2017.03.055

Li, Z., Tang, Y., Song, X., Lazar, L., Li, Z., & Zhao, J. (2019). Impact of ambient PM2.5 on adverse birth outcome and potential molecular mechanism. Ecotoxicology and Environmental Safety, 169, 248–254. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2018.10.109

Melody, S. M., Ford, J., Wills, K., Venn, A., & Johnston, F. H. (2019). Maternal exposure to short-to medium-term outdoor air pollution and obstetric and neonatal outcomes: A systematic review. Environmental Pollution, 244, 915–925. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.10.086

Melody, S. M., Wills, K., Knibbs, L. D., Ford, J., Venn, A., & Johnston, F. (2020). Maternal Exposure to Ambient Air Pollution and Pregnancy Complications in Victoria, Australia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(7), 2572. https://doi.org/10.3390/ijerph17072572

Miller, M. R., Shaw, C. A., & Langrish, J. P. (2012). From particles to patients: oxidative stress and the cardiovascular effects of air pollution. Future Cardiology, 8(4), 577– 602. https://doi.org/10.2217/fca.12.43

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. (z.d.). Grenswaarden en andere luchtkwaliteitsnormen. Geraadpleegd op 3 februari 2021, van https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/luchtkwaliteit/regelgevi…milieubeheer/beoordelen/grenswaarden/

Ottone, M., Broccoli, S., Parmagnani, F., Giannini, S., Scotto, F., Bonvicini, L., … Ranzi, A. (2020). Source-related components of fine particulate matter and risk of adverse birth outcomes in Northern Italy. Environmental Research, 186, 109564. https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109564 28

Pinheiro, R. L., Areia, A. L., Mota Pinto, A., & Donato, H. (2019). Advanced Maternal Age: Adverse Outcomes of Pregnancy, A Meta-Analysis. Acta Médica Portuguesa, 32(3), 219–226. https://doi.org/10.20344/amp.11057

Robledo, C. A., Mendola, P., Yeung, E., Männistö, T., Sundaram, R., Liu, D., … Grantz, K. L. (2015). Preconception and early pregnancy air pollution exposures and risk of gestational diabetes mellitus. Environmental Research, 137, 316–322. https://doi.org/10.1016/j.envres.2014.12.020

Seeni, I., Ha, S., Nobles, C., Liu, D., Sherman, S., & Mendola, P. (2018). Air pollution exposure during pregnancy: maternal asthma and neonatal respiratory outcomes. Annals of Epidemiology, 28(9), 612–618.e4. https://doi.org/10.1016/j.annepidem.2018.06.003

Siddika, N., Balogun, H. A., Amegah, A. K., & Jaakkola, J. J. (2016). Prenatal ambient air pollution exposure and the risk of stillbirth: systematic review and meta-analysis of the empirical evidence. Occupational and Environmental Medicine, 73(9), 573–581. https://doi.org/10.1136/oemed-2015-103086

Siddika, N., Rantala, A. K., Antikainen, H., Balogun, H., Amegah, A. K., Ryti, N., … Jaakkola, J. (2019). Synergistic effects of prenatal exposure to fine particulate matter (PM2.5) and ozone (O3) on the risk of preterm birth: A population-based cohort study. Environmental Research, 176, 108549. https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.108549

Vlaanderen Departement Omgeving. (2019). Luchtbeleidsplan 2030. Geraadpleegd op 3 februari 2021, van https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/1%20VR%2… %202510%20MED.0359-2%20Luchtbeleidsplan.pdf

Vlaanderen Departement Omgeving. (2020). Luchtkwaliteit. Geraadpleegd op 3 februari 2021, van https://www.milieurapport.be/milieuthemas/luchtkwaliteit Vlaamse Milieumaatschappij. (z.d.). Lucht. Geraadpleegd op 27 maart 2021, via https://www.vmm.be/lucht

Wallace, M. E., Grantz, K. L., Liu, D., Zhu, Y., Kim, S. S., & Mendola, P. (2016). Exposure to Ambient Air Pollution and Premature Rupture of Membranes. American Journal of Epidemiology, 183(12), 1114–1121. https://doi.org/10.1093/aje/kwv284 29

Wojtyla, C., Zielinska, K., Wojtyla-Buciora, P., & Panek, G. (2020). Prenatal Fine Particulate Matter (PM2.5) Exposure and Pregnancy Outcomes-Analysis of Term Pregnancies in Poland. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(16), 5820. https://doi.org/10.3390/ijerph17165820

World Health Organisation. (2018). Ambient (outdoor) air pollution. Geraadpleegd op 4 december 2020, van https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient- (outdoor)-air-quality-and-health

World Health Organization. (2018). Air pollution and child health: Prescribing clean air. Geraadpleegd op 3 februari 2021, van https://www.who.int/ceh/publications/Advance-copy-Oct24_18150_Air-Pollu…and-Child-Health-merged-compressed.pdf?ua=1

Download scriptie (1.52 MB)
Universiteit of Hogeschool
UC Leuven-Limburg
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Lotte Mertens
Thema('s)