Eten is meten is weten: vitamine B8 onder de loep.

Jitske
Cornelis

Weet u hoeveel vitamine u dagelijks inneemt? En klopt dat wel volgens de informatie op de verpakking? Gezonde voeding is een belangrijk, alomtegenwoordig onderwerp dus waarom controleren we niet nauwkeuriger of de waarden op de verpakking wel overeen komen met de werkelijkheid?

 

Vitamine B8 of ook wel biotine genoemd kan al een tijdje gemeten worden aan de hand van zeer kleine organismen die men niet kan waarnemen met het blote oog. Die kleine beestjes hebben bovendien ook een eigen wil. Als men dus de aanwezigheid van B8 wil bekijken zal het resultaat hiervan ook afhangen van hoeveel ‘zin’ de organismen hebben om mee te werken. Voor dit experiment dienen de organismen zich snel te gaan vermenigvuldigen maar deze beestjes zijn wispelturig. Zij zullen zoals V.I.Ps vele eisen stellen alvorens ze gaan meewerken en gaan groeien. Omdat er jammer genoeg nog geen teletijdmachine is uitgevonden zullen ook deze organismen geen wonderen verrichten zal ook hier de voortplanting tijd kosten. Omdat deze organismen moeilijke klanten zijn werd er gezocht naar een andere manier. B8 zal nog wel bepaald moeten worden om fraude van levensmiddelen tegen te gaan.

Aangezien het leven alsmaar moderner wordt zal alles mee moeten evolueren, dus ook de manier waarop vitamine B8 bepaald kan worden. De gebruikte toestellen evolueren mee met de huidige technologieën en zullen dus zeer nauwkeurige waarden kunnen opmeten. Dit komt de wetenschap alleen maar ten goede. De waarde waarover gesproken wordt voor B8 wordt uitgedrukt in µg/ml. µg is 6 maal kleiner dan gram. Elke kleine afwijking ontstaan door de methode op zo een kleine hoeveelheid geeft met andere woorden een immens verschil.

De moderne techniek die men nu tracht te gebruiken voor de bepaling van vitamine B8 is gebaseerd op het feit dat bepaalde stoffen samen een complex gaan vormen dat door de nieuwe toestellen gemeten kan worden tot op de µg. Men zal hiervoor dus wel een stof dienen toe te voegen en meer bepaald een stof die een binding aan kan gaan in biotine om zo de waarde te bekomen die de levensmiddelen zouden bevatten. Natuurlijk zitten niet alle bestanddelen in voeding los maar verwerkt. Onder deze vorm zal biotine onherkenbaar blijven voor het toestel en kan er niets gemeten worden. Door andere producten toe te voegen wordt biotine vrijgesteld en kan deze zo wel geanalyseerd worden.

Vitamine B8 of biotine speelt een essentiële rol bij de energievoorziening zodat we dus zullen kunnen bewegen en inspanningen leveren. Verder is biotine belangrijk voor een vlotte werking van het zenuwstelsel en gezonde haren en huid. Als foetus krijg je deze vitamine in je lichaam door de placenta als de moeder deze heeft opgenomen, daarna zal de hoeveelheid biotine die dagelijks dient ingenomen te worden stijgen tot 40µg per dag. Belangrijke natuurlijke bronnen van biotine zijn eieren, melk, pinda’s en noten. Daarnaast is biotine ook aanwezig in gist en enkele groenten zoals spinazie en paddenstoelen.

Een teveel aan biotine of een hypervitaminose, zal worden uitgescheiden via de nieren. Zelfs een inname van 100 maal de aanbevolen hoeveelheid zal geen gevolgen hebben. Gelukkig maar want dit geldt niet voor alle vitamine.

Wanneer te weinig vitamine B8 ingenomen wordt en een hypovitaminose kan ontstaan, heeft dit wel gevolgen. Symptomen van een tekort zijn onder andere een verminderde eetlust, ontwikkeling van huidafwijkingen, bloedarmoede of zelfs een depressie. Een tekort aan vitamine B8 bij de mens is eerder zeldzaam, aangezien deze in veel voedingsmiddelen voorkomt. Dus ook hier zullen er gelukkig geen ernstige gevolgen aan verbonden zijn.

Aangezien de dagelijkse hoeveelheid die best per dag wordt ingenomen heel laag is zal men hier ook moeilijkheden ondervinden om de effectieve hoeveelheid goed te kunnen bepalen omdat biotine maar in zo een lage waarde aanwezig is. Gelukkig gaat ook de technologie in de wetenschap erop vooruit en kan men ook deze lage waarde wel gaan kunnen meten.

Natuurlijk voert de mens nog taken uit en is het geen robot die alles uitvoert en dus zal er wat variatie of spreiding tussen de bekomen resultaten zijn, deze mag wel niet te groot zijn want anders is het nog moeilijk te zeggen wat nu de effectieve waarde zal zijn. Men zal ook dienen na te gaan of de methode wel juist werkt want men kan wel altijd hetzelfde uitkomen maar dit is daarom niet het juiste resultaat. Dit kan men nagaan door een officiële standaard die voor testen gebruikt worden te gaan analyseren. Deze waarde aan biotine ligt namelijk vast samen met een foutenmarge dat er maximum mag afgeweken worden van de effectieve waarde.

 

Wanneer men lang en veel testen heeft uitgevoerd kan de methode dan eindelijk in gebruik genomen worden. Dit betekent dat men de kleine organisme ook met pensioen kunnen, dat hebben ze wel verdiend. Slecht nieuws voor de bedrijven, men zal vanaf nu meer kunnen gaan testen maar vooral nauwkeuriger en dit is alleen maar gunstig voor de consument. Leve de wetenschap!

Bibliografie

(2002). Richtlijn 2002/46/EG.

vitamine b8. (sd). Opgehaald van Vitamine-info: https://www.vitamine-info.nl/alle-vitamines-en-mineralen-op-een-rij/vit…

accreditatie. (2019, Juni 21). Opgehaald van Economie fgov: https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/accreditatie

avidin-biotin-interaction. (sd). Opgehaald van thermofisher: https://www.thermofisher.com/be/en/home/life-science/protein-biology/pr…

biotine. (sd). Opgehaald van voedingscentrum: https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/biotine.aspx

biotine. (sd). Opgehaald van s ortho health foundation: https://www.sohf.nl/nutrient/biotine

Bratthauer, G. L. (2010). The avidin-biotin complex (ABC) method and other avidin-biotin binding methods. Methods in molecular biology, 257-70. doi:10.1007/978-1-59745-324-0_26

De Henauw, S. (sd). Handboek voeding.

De Smet, S. (2010). Ontwikkeling van een HPLC-MS methode voor de bepaling van antioxidanten in natuurproducten. Universiteit Gent. Opgehaald van https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/458/661/RUG01-001458661_201…

DG Laboratoria. (2020). Procedure Validatie.

Dolan, J. (2016). How Does It Work? Part V: Fluorescence Detectors. Opgehaald van. Opgehaald van https://www.chromatographyonline.com/view/how-does-it-work-part-v-fluor…

Enterococcus-faecalis. (sd). Opgeroepen op 2021, van Micropia: https://www.micropia.nl/nl/ontdek/microbiologie/Enterococcus-faecalis/

FLVVT. (2009). Bepaling van biotine. Tervuren. Opgeroepen op 2021

Hinshaw, J. V. (2015, November 1). What Is “Dead” Volume and Why Should Chromatographers Worry About It? LCGC North America, 850-855. Opgehaald van https://www.chromatographyonline.com/view/what-dead-volume-and-why-shou…

Horwitz, W., & Albert, R. (2006). The Horwitz ratio (HorRat): A useful index of method performance with respect to precision. Journal of AOAC International, 1095-109. Opgehaald van https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16915851/

HPLC separations modes. (sd). Opgehaald van Waters: https://www.waters.com/waters/en_US/HPLC-Separation-Modes/nav.htm?cid=1…

ISO. (2006). SO 3534-1. ISO. Opgehaald van https://www.iso.org/standard/40145.html

ISO-IEC-17025. (sd). Opgehaald van NBN: https://www.nbn.be/nl/ISO-IEC-17025

Jain, A., & Cheng, K. (2016). The Principles and Applications of Avidin-Based Nanoparticles in Drug Delivery and Diagnosis. J Control Release, 27-40. doi:10.1016/j.jconrel.2016.11.016

LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART® 250-4. (sd). Opgehaald van Merck millipore: https://www.merckmillipore.com/BE/fr/product/LiChrospher-100-RP-18-endc…

Nielsen, S. S. (2017). Food analysis (5th ed.). Springer International Publishing.

Separation Science HPLC Solutions. (sd). How to Determine Signal-to-Noise Ratio. Part 3. Opgehaald van blog.sepscience.com: https://blog.sepscience.com/liquidchromatography/hplc-solutions-124-how…

(2020). Validatieonderzoek chemische methode buiten beschikking. Opgeroepen op 2021

vitamine B8. (sd). Opgehaald van vitamine-info: https://www.vitamine-info.nl/alle-vitamines-en-mineralen-op-een-rij/vit…

(2016). Voedingsaanbevelingen voor België. Health Belgium. Opgeroepen op 2021, van https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshea…

Zhang, D., Sadikin, S., Redkar, S., & Inloes, R. (2011, Mei 1). Ghost Peak Investigation in a Reversed-Phase Gradient LC System. LCGC North America, pp. 394-400. Opgehaald van https://www.chromatographyonline.com/view/ghost-peak-investigation-reve…

 Dolan, J. (2016). How Does It Work? Part V: Fluorescence Detectors. Opgehaald van. Opgehaald van https://www.chromatographyonline.com/view/how-does-it-work-part-v-fluor…

 

Download scriptie (1.79 MB)
Universiteit of Hogeschool
Erasmushogeschool Brussel
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Sophie De Volder