Vlaamse leerlingen lusten geen Duits

Aaricia
Herygers

Onderzoek naar de motivatie van Vlaamse leerlingen toont aan dat ze liever Engelse les volgen dan Duitse. Ze vinden hun leerkracht Duits wel beter dan hun leerkracht Engels.

Zijn leerlingen gemotiveerd voor Duits en Engels?

Als mens hebben we nood aan taal om te communiceren. Door de globalisering worden we aan veel meer talen blootgesteld en is het ook nodig dat we meer dan één taal spreken.

Vlaamse leerlingen krijgen bijgevolg al in de lagere school lessen Frans, later komt daar nog het internationale Engels bij en daarna vaak nog een derde vreemde taal, zoals het Duits. Talen maken dus een belangrijk deel uit van het schooltraject. Aaricia Herygers, masterstudente Taalkunde aan de KU Leuven, vroeg zich daarom af: “Hebben leerlingen überhaupt de motivatie om vreemde talen te leren?”

Meer dan 1500 Vlaamse en Brusselse leerlingen uit de derde graad lieten weten hoe het staat met hun motivatie om Duits te leren. Daarvan vulden ook 600 leerlingen de online bevraging voor Engels in. De antwoorden zijn opvallend, maar niet verrassend: de algemene motivatie voor Duits ligt beduidend lager dan die voor Engels.

British flag and German flag

Die motivatie wordt in negen thema’s onderverdeeld: motivatie-intensiteit (bv. hard werken om de taal te leren), verlangen om de taal te leren, attitudes tegenover de taal, integratieve oriëntatie (bv. contact met Duitsers of Engelsen), instrumentele oriëntatie (bv. goede job), evaluatie van de leerkracht, evaluatie van de lessen, angst in de les, zelfzekerheid in de les. 

Bij alle thema’s kwamen voor Engels hogere scores uit de bus, behalve bij de evaluatie van de leerkracht. Leerkrachten Duits lijken het dus beter te doen dan leerkrachten Engels. Een mogelijke reden hiervoor is dat leerlingen al veel meer Engels kennen en hun leerkrachten zich dus meer moeten inzetten om hun leerlingen iets nieuws bij te brengen. 

Jongens zijn zelfzekerder

Er werd ook gekeken naar de invloed van het gender van de leerlingen op hun motivatie. Meisjes hebben bijvoorbeeld een groter verlangen om Duits te leren dan jongens, maar ze hebben wel meer angst om te spreken in hun lessen Duits en Engels dan jongens. Ook zijn meisjes minder zelfzeker over hun capaciteiten in de les Engels. Aangezien jongens minder voor richtingen met vreemde talen kiezen, is dit wel verrassend.

Een verdere focus van het onderzoek was de invloed van het onderwijstype, of de ‘finaliteit’, op de motivatie. Leerlingen in het aso (doorstroomfinaliteit) waren over het algemeen meer gemotiveerd voor Duits dan leerlingen in het tso (dubbele finaliteit). Dat uitte zich ook in verschillende thema’s: aso’ers staan positiever tegenover hun leerkrachten Duits en zijn zelfzekerder dan tso’ers. Bovendien waren aso’ers meer integratief georiënteerd, wat bijvoorbeeld betekent dat ze meer willen weten over de Duitse cultuur. 

Voor Engels hadden net de tso’ers een hogere motivatie-intensiteit en positievere attitude tegenover de taal. Ze geloofden wel minder in hun Engelse vaardigheden dan leerlingen in het aso.

“Afstandslessen Duits zijn zeer moeilijk te volgen”

De leerlingen konden in de bevraging ook opmerkingen achterlaten over de invloed van de coronacrisis op hun motivatie. We kunnen hier een duidelijk verschil opmerken tussen de twee bestudeerde talen. Voor Engels merkten de leerlingen op dat ze meer tijd hebben om Engels te spreken met hun online contacten, Engelse boeken te lezen of Engelse films te kijken.

Teenage girl homelearning homework on a macbook in the family kitchen

Het afstandsonderwijs heeft de motivatie voor Duits net verlaagd: leerlingen vinden het moeilijker en saaier of hebben zelfs amper nog lessen Duits. De masterproef pleit daarom ook voor meer inspanningen om de motivatie voor Duits te verhogen.

Aaricia Herygers won hiermee een Language Industry Award, meer info vind je op https://www.languageindustryawards.eu/lias-winnaars-2021/.

Bibliografie

Abbuhl, R. (2018). Research Replication. In A. Phakiti, P. Da Costa, L. Plonsky, & S. Starfield (Eds.), The Palgrave Handbook of Applied Linguistics Research Methodology (pp. 145–162). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/978-1-137-59900-1_7

Akram, M., & Ghani, M. (2013a). Gender and language learning motivation. Academic Research International, 4(2), 536–540.

Akram, M., & Ghani, M. (2013b). The relationship of socioeconomic status with language learning motivation. International Journal of English and Education, 2(2), 406–413.

Al-Hoorie, A. H., & MacIntyre, P. D. (Eds.). (2020). Contemporary Language Motivation Theory: 60 Years Since Gardner and Lambert (1959). Multilingual Matters.

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Prentice Hall.

Bartram, B. (2006). Attitudes to language learning: A comparative study of peer group influences. The Language Learning Journal, 33(1), 47–52.

Belgischer Germanisten- und Deutschlehrerverband. (2021, January 28). BGDV-Aktion für Deutsch im flämischen Sekundarunterricht: Meer Duits in het onderwijs, bitte! http://www.bgdv.be/wordpress/bgdv-aktion-fuer-deutsch-im-flaemischen-se…

Birdsong, D. (2006). Age and Second Language Acquisition and Processing: A Selective Overview. Language Learning, 56(s1). https://doi.org/10.1111/j.1467-9922.2006.00353.x

Busse, V. (2013). Why do first-year students of German lose motivation during their first year at university? Studies in Higher Education, 38(7), 951–971. https://doi.org/10.1080/03075079.2011.602667

Busse, V., & Walter, C. (2013). Foreign Language Learning Motivation in Higher Education: A Longitudinal Study of Motivational Changes and Their Causes. The Modern Language Journal, 97(2), 435–456. https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.2013.12004.x

Busse, V., & Williams, M. (2010). Why German? Motivation of students studying German at English universities. Language Learning Journal, 38(1), 67–85. https://doi.org/10.1080/09571730903545244

Butler, Y. G. (2012). Bilingualism/Multilingualism and Second-Language Acquisition. In T. K. Bhatia & W. C. Ritchie (Eds.), The Handbook of Bilingualism and Multilingualism (pp. 109–136). John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/9781118332382.ch5

Buysse, L., Bernaerts, L., Herman, L., Heyvaert, L., & Vosters, R. (2020, August 31). Ook talen verdienen een eigen “stem.” De Standaard. https://www.standaard.be/cnt/dmf20200830_97679154

Carr, J., & Pauwels, A. (2006). Boys and foreign language learning. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230501652

Chaffee, K. E., Lou, N. M., Noels, K. A., & Katz, J. W. (2020). Why don’t “real men” learn languages? Masculinity threat and gender ideology suppress men’s language learning motivation. Group Processes and Intergroup Relations, 23(2), 301–318. https://doi.org/10.1177/1368430219835025

Clément, R., Gardner, R. C., & Smythe, P. C. (1977). Motivational variables in second language acquisition: A study of Francophones learning English. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue Canadienne Des Sciences Du Comportement, 9(2). https://doi.org/10.1037/h0081614

Crookes, G., & Schmidt, R. W. (1991). Motivation: Reopening the research agenda. Language Learning, 41(4), 469–512.

Csizér, K., & Kormos, J. (2008). The Relationship of Intercultural Contact and Language Learning Motivation among Hungarian Students of English and German. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 29(1), 30–48. https://doi.org/10.2167/jmmd557.0

Csizér, K., & Lukács, G. (2010). The comparative analysis of motivation, attitudes and selves: The case of English and German in Hungary. System, 38, 1–13. https://doi.org/10.1016/j.system.2009.12.001

Di Pietro, G., Biagi, F., Costa, P., Karpiński, Z., & Mazza, J. (2020). The likely impact of COVID-19 on education: Reflections based on the existing literature and recent international datasets (No. 9789276199373). https://doi.org/10.2760/126686

Dörnyei, Z. (1994). Motivation and motivating in the foreign language classroom. The Modern Language Journal, 78(3), 273–284.

Dörnyei, Z. (2006). Individual differences in second language acquisition. AILA Review, 19. https://doi.org/10.1075/aila.19.05dor

Dörnyei, Z. (2009). Individual Differences: Interplay of Learner Characteristics and Learning Environment. Language Learning, 59, 230–248.                                                                https://doi.org/10.1111/j.1467-9922.2009.00542.x

Dörnyei, Z. (2010). The Relationship between Language Aptitude and Language Learning Motivation: Individual Differences from a Dynamic Systems Perspective. In E. Macaro (Ed.), The Bloomsbury Companion to Second Language Acquisition (pp. 247–267). Bloomsbury Academic. https://doi.org/10.5040/9781474212397.ch-009

Dörnyei, Z., & Clément, R. (2001). Motivational characteristics of learning different target languages: Results of a nationwide survey. In Zoltán Dörnyei & R. Schmidt (Eds.), Motivation and second language acquisition (pp. 399–432). University of Hawaii Press.

Dörnyei, Z., Csizér, K., & Németh, N. (2006). Motivation, Language Attitudes and Globalisation: A Hungarian Perspective. Multilingual Matters.

Dörnyei, Z., & Skehan, P. (2003). Individual Differences in Second Language Learning. In C. J. Doughty & M. H. Long (Eds.), The Handbook of Second Language Acquisition (pp. 589–630).

Entwistle, N. J. (1968). Academic motivation and school attainment. British Journal of Educational Psychology, 38(2). https://doi.org/10.1111/j.2044-8279.1968.tb02003.x

Feng, H.-Y., Fan, J.-J., & Yang, H.-Z. (2013). The relationship of learning motivation and achievement in EFL: Gender as an intermediated variable. Educational Research International, 2(2), 50–58.

Gardner, R. C. (1985). Social Psychology and Second Language Learning: The Role of Attitudes and Motivation. Edward Arnold.

Gardner, R. C. (2010). Motivation and Second Language Acquisition: The Socio-educational Mode. Peter Lang.

Gardner, R. C., & Lambert, W. E. (1959). Motivational Variables in Second-Language Acquisition. Canadian Journal of Psychology, 13(4), 266–272.

Gayton, A. (2010). Socioeconomic status and language-learning motivation: To what extent does the former influence the latter? Scottish Languages Review, 22, 17–28.

Getie, A. S. (2020). Factors affecting the attitudes of students towards learning English as a foreign language. Cogent Education, 7(1). https://doi.org/10.1080/2331186X.2020.1738184

Gonzalez, T., de la Rubia, M. A., Hincz, K. P., Comas-Lopez, M., Subirats, L., Fort, S., & Sacha, G. M. (2020). Influence of COVID-19 confinement on students’ performance in higher education. PLOS ONE, 15(10), e0239490–e0239490. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239490

Gottfried, A. E. (1985). Academic intrinsic motivation in elementary and junior high school students. Journal of Educational Psychology, 77(6). https://doi.org/10.1037/0022-0663.77.6.631

Iwaniec, J. (2020). The effects of parental education level and school location on language learning motivation. The Language Learning Journal, 48(4), 427–441. https://doi.org/10.1080/09571736.2017.1422137

Kissau, S., Wang, C., Rodgers, M., Haudeck, H., & Biebricher, C. (2019). The motivational profile of adolescent foreign language learners: An international comparison. International Journal of Language Studies, 13(1), 19–40.

Lochtman, K., & Obst, B. (2012). Germanistik in Belgien/Brüssel. In Convivium (Germanistisches Jahrbuch Polen) (pp. 81–90). DAAD.

Lutjeharms, M., & Lochtman, K. (2011). Fremdsprachenunterricht und Forschung in den Beneluxländern: Ein Überblick. Fremdsprachen Lehren Und Lernen, 40, 29–48.

Mady, C., & Seiling, A. (2017). The coupling of second language learning motivation and achievement according to gender. Theory and Practice in Language Studies, 7(12), 1149–1159. https://doi.org/10.17507/tpls.0712.01

Maenhout, K. (2020a, November). Leraars in spe halen lat voor Frans en wiskunde vaak niet. De Standaard. https://www.standaard.be/cnt/dmf20201122_97756528

Maenhout, K. (2020b, December). Duits duwt Spaans uit het lessenrooster. De Standaard. https://www.standaard.be/cnt/dmf20201207_97974355

Mettewie, L. (2004). Attitudes en motivatie van taalleerders in België [Doctoral thesis]. Vrije Universiteit Brussel.

Mettewie, L., & Mensel, L. V. (2020). Understanding foreign language education and bilingual education in Belgium: A (surreal) piece of cake. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. https://doi.org/10.1080/13670050.2020.1768211

Mooijman, R. (2020, January 2). Wallonië is onze beste handelspartner. De Standaard. https://www.standaard.be/cnt/dmf20200101_04788620

Mori, S., & Gobel, P. (2006). Motivation and gender in the Japanese EFL classroom. System, 34(2), 194–210. https://doi.org/10.1016/j.system.2005.11.002

Oxford, R., Park-Oh, Y., Ito, S., & Sumrall, M. (1993). Japanese by satellite: Effects of motivation, language-learning styles and strategies, gender, course level, and previous language learning experience on Japanese language achievement. Foreign Language Annals, 26(3), 359–371.

Oxford, R., & Shearin, J. (1994). Language Learning Motivation: Expanding the Theoretical Framework. The Modern Language Journal, 78(1). https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.1994.tb02011.x

Paelinck, G. (2017, January). Hogescholen winnen aan populariteit ten opzichte van universiteiten. VRT NWS. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/01/19/hogescholen_winnenaanpopularite…

Page, E. B. (1958). Teacher comments and student performance: A seventy-four classroom experiment in school motivation. Journal of Educational Psychology, 49(4). https://doi.org/10.1037/h0041940

Pavelescu, L. M. (2019). Motivation and emotion in the EFL learning experience of romanian adolescent students: Two contrasting cases. Studies in Second Language Learning and Teaching, 9(1), 55–82. https://doi.org/10.14746/ssllt.2019.9.1.4

Peters, E. (2020). Meertaligheid kinderspel? Hoe leren we een nieuwe taal. In P. d’Hoine & B. Pattyn (Eds.), Wetenschap in een veranderende wereld. Lessen voor de XXIste eeuw (pp. 67–90). Leuven University Press.

Peters, E., Noreillie, A. S., Heylen, K., Bulté, B., & Desmet, P. (2019). The Impact of Instruction and Out-of-School Exposure to Foreign Language Input on Learners’ Vocabulary Knowledge in Two Languages. Language Learning, 69(3), 747–782. https://doi.org/10.1111/lang.12351

Peters, E., Noreillie, A.-S., & Puimège, E. (2020). Frans eerste vreemde taal en Engels tweede vreemde taal? Of toch niet? Een blik op de Engelse en Franse taalvaardigheid van jongeren in Vlaanderen. In W. Coudenys (Ed.), Taal en de wereld (pp. 53–70). Leuven University Press.

Ruyffelaert, A., & Hadermann, P. (2012). The impact of age and gender on the learners’ motivation and attitude towards French in secondary education in Flanders. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, & International Association of Technology and Development (IATED) (Eds.), INTED2012 Proceedings (6th ed., pp. 159–165). International Association of Technology, Education and Development (IATED).

Schmidt, G. (2014). “There’s more to it”: A qualitative study into the motivation of Australian university students to learn German. German as a Foreign Language, 25(1), 21–44.

Shin, H. W., & So, Y. (2018). The moderating role of socioeconomic status on motivation of adolescents’ foreign language learning strategy use. System, 73, 71–79. https://doi.org/10.1016/j.system.2017.11.007

Skehan, P. (1991). Individual Differences in Second Language Learning. Studies in Second Language Acquisition, 13, 275–298.

Sundqvist, P., & Olin-Scheller, C. (2013). Classroom vs. Extramural english: Teachers dealing with demotivation. Linguistics and Language Compass, 7(6), 329–338. https://doi.org/10.1111/lnc3.12031

Vermeersch, B. (2020). Docenten Frans hoger onderwijs trekken aan alarmbel: “Studenten beheersen taal niet genoeg om niveau aan te kunnen.” VRT NWS. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/

01/15/docenten-frans-pleiten-voor-een-niet-bindende-ijkingsproef-voor/

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. (2020). Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2019-2020. https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/statistisch-jaarboek-van-het-vlaams-…

Vosters, R., Bekers, E., Housen, A., Keulen, S., Lochtman, K., Michot, M.-E., Struys, E., Swyzen, C., & Vande Casteele, A. (2018, October). Ons taalonderwijs heeft nood aan een marshallplan. Knack. https://www.knack.be/nieuws/belgie/ons-taalonderwijs-heeft-nood-aan-een-

marshallplan/article-opinion-1370845.html

Wentzel, K. R., & Miele, D. B. (Eds.). (2016). Handbook of Motivation at School. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315773384

Williams, M., Burden, R., & Lanvers, U. (2002). “French is the Language of Love and Stuff”: Student perceptions of issues related to motivation in learning a foreign language. British Educational Research Journal, 28(4). https://doi.org/10.1080/0141192022000005805

Wright, M. (1999). Influences on learner attitudes towards foreign language and culture. Educational Research, 41(2), 197–208. https://doi.org/10.1080/0013188990410207

Xie, K., Vongkulluksn, V. W., Cheng, S.-L., & Jiang, Z. (2021). Examining high-school students’ motivation change through a person-centered approach. Journal of Educational Psychology. https://doi.org/10.1037/edu0000507

Download scriptie (1.75 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Prof. Elke Peters