Tevredenheid meten, geluk weten?

Nathan
Herrebosch

Bent u ook jaloers op de Finnen? Volgens het World Happiness Report wonen zij in het gelukkigste land ter wereld, met een geluksscore van 7,8 op 10. Maar wat betekent die score? Hoe wordt onderzoek naar geluk eigenlijk uitgevoerd? En is de meest gebruikte methode om geluk te meten ook de beste manier om te doen? Filosoof Nathan Herrebosch zocht het uit.

Ranglijst van de gelukkigste landen ter wereld tussen 2017 en 2019.Geluk is hot. Je kan nog moeilijk een dag op sociale media of een nieuwssite doorbrengen zonder een artikel tegen te komen dat gewag maakt van “nieuwe wetenschappelijke inzichten” over wat nu écht gelukkig maakt. Maar wat blijkt: het gros van het wetenschappelijk onderzoek naar geluk maakt gebruik van dezelfde methodiek: zogenaamde life satisfaction surveys of levenstevredenheidsenquêtes.

Levenstevredenheid en geluk

Levenstevredenheidsenquêtes polsen – aan de hand van één of meerdere vragen – naar hoe goed mensen zélf denken dat hun leven voor hen gaat. Respondenten moeten dan hun eigen leven een score geven, vaak tussen 1 en 10. Het resultaat daarvan wordt iemands levenstevredenheid genoemd. En het is die levenstevredenheid die in artikels vaak gelijkgesteld wordt met geluk. Ook wanneer de onderzoekers achter het World Happiness Report zeggen dat Finland het gelukkigste land ter wereld is, bedoelen ze dus eigenlijk dat de Finnen gemiddeld genomen het meest tevreden zijn over hun eigen leven.

Maar zijn geluk en levenstevredenheid wel zomaar hetzelfde? Wanneer we zeggen dat iemand gelukkig is, bedoelen we toch meestal iets anders dan dat die persoon tevreden is over zijn of haar leven? Iemand kan ook heel tevreden zijn over zijn leven, maar tegelijkertijd met een depressie kampen; is die persoon dan gelukkig? Bovendien lijkt geluk voor veel mensen ook belangrijker te zijn dan levenstevredenheid. De frase “Ik wil gewoon gelukkig zijn” klinkt misschien logischer dan “ik wil gewoon tevreden zijn over mijn leven”. We doen er dus allicht beter aan om levenstevredenheid en geluk niet zomaar als synoniemen te gebruiken.

Subjectief welzijn

Maar als levenstevredenheid en geluk twee verschillende dingen zijn, waarom komt onderzoek dat gebruik maakt van levenstevredenheidsenquêtes dan zo vaak in de media als ‘geluksonderzoek’? Wat meestal gebeurt is dat die wetenschappers onderzoek doen naar subjectief welzijn. Subjectief welzijn wordt gedefinieerd als “de mate waarin iemand zelf vindt dat zijn of haar leven goed gaat”, en levenstevredenheidsenquêtes zijn inderdaad een redelijk betrouwbare methode om dat te meten. Maar het brede publiek weet nauwelijks wat subjectief welzijn precies betekent, en daarom wordt het in de media vulgariserend omschreven als onderzoek naar geluk.

Het probleem daarmee is echter dat ook subjectief welzijn en geluk – hoewel gerelateerd – niet zomaar hetzelfde zijn. Het is dus niet omdat levenstevredenheidsenquêtes subjectief welzijn kunnen benaderen, dat ze ook als accurate meting voor geluk kunnen dienen.

Elk voordeel heeft zijn nadeel

Er zijn natuurlijk goede redenen om over ‘geluk’ te schrijven, eerder dan ‘levenstevredenheid’ of ‘subjectief welzijn’. Om te beginnen maakt dat het artikel eenvoudiger om te begrijpen. Onderzoek naar bijvoorbeeld subjectief welzijn bereikt namelijk vaak een erg breed publiek en de meeste mensen zijn nu eenmaal meer vertrouwd met het woord ‘geluk’. Daardoor kunnen ze sneller een idee vormen over de inhoud van het onderzoek. Daarnaast is het ook voordelig voor de exposure van onderzoek om over geluk te spreken. Geluk is iets waar veel mensen intuïtief waarde aan hechten, en wanneer je zegt “dit is wat bijdraagt aan het geluk van mensen” zullen daar wellicht veel mensen naar luisteren en rekening mee houden. Wie graag een groot publiek bereikt met zijn onderzoek of krantenartikel, schrijft dus liever over geluk dan over subjectief welzijn.

Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat het enigszins misleidend is wanneer men de impact van onderzoek op die manier probeert te vergroten. Of een onderzoek belangrijk genoeg is om door veel mensen gelezen te worden, kunnen die mensen immers ook zelf bepalen. Bovendien kan het ook verwarrend zijn: aangezien levenstevredenheid niet de enige of zelfs maar de meest gebruikte betekenis is van geluk, zou men een verkeerd beeld kunnen krijgen over wat er precies gemeten werd.

Conclusies van het onderzoek

Wat moeten we hier nu uit concluderen? Mogen wetenschappers levenstevredenheidsenquêtes nog gebruiken in onderzoek naar geluk? Moeten we alle geluksonderzoek dat in de media komt wantrouwen? Aan de hand van het gedane onderzoek komen er twee aanbevelingen uit de bus. Ten eerste is het aangewezen om onderzoek naar levenstevredenheid of subjectief welzijn niet zomaar in de media te brengen als onderzoek naar geluk. Aangezien “tevreden zijn over het eigen leven” niet het eerste is waar mensen aan denken wanneer ze over “geluk” lezen, kan dat immers verwarrend of misleidend zijn. Ten tweede kan men overwegen om –  wanneer men onderzoek wil doen naar geluk – daarvoor niet enkel en alleen gebruik te maken van levenstevredenheidsenquêtes. Een combinatie van levenstevredenheidsenquêtes met andere methodes is waarschijnlijk beter geschikt om een breed concept als geluk in al zijn facetten te vatten.

Als je nog eens een artikel ziet verschijnen met “wetenschappelijk bewijs over wat mensen nu echt gelukkig maakt”, kijk dan dus eerst even na wat men er precies bedoelt met ‘geluk’,  alvorens je je leven ervoor omgooit.

Bibliografie

Alexandrova, Anna. “Subjective Well-Being and Kahneman’s ‘Objective Happiness’”, Journal of Happiness Studies 6 (September 2005): 301-324. https://doi.org/10.1007/s10902-005- 7694-x Annemans, Lieven. Geluk vinden zonder het te zoeken. Gent: Borgerhoff en Lamberigts, 2021. Australian Centre on Quality of Life. “What is quality of life?” Geelong, Victoria: Deakin University, 2017. Badhwar, Neera K. “Happiness.” In The Routledge Handbook of Philosophy of Well-Being, edited by Guy Fletcher, 518-539 van 892. London: Routledge, 2016. Bentham, Jeremy. Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Oxford: Clarendon Press, 1907. http://fs2.american.edu/dfagel/www/Philosophers/Bentham /principlesofMoralsAndLegislation.pdf Blanchette, Isabelle & Anne Richards. “The influence of higher level cognition: A review of research on interpretation , judgement, decision making and reasoning.” Cognition and Emotion 24, no. 4 (august 2009): 561-595. Bok, Sissela. Exploring Happiness: From Aristotle to Brain Science. New Haven: Yale University Press, 2010. Busseri, Michael A. “Examining the structure of subjective well-being through meta-analysis of the associations among positive affect, negative affect, and life satisfaction.” Personality and Individual Differences 122 (February 2018): 68-71. Chekola, Mark. “Problems with life satisfaction conceptions of happiness.” Paper presented at The Happiness Symposium, St. John’s University, Collegeville, Minnesota, USA, 9-10 September 2010. https://worlddatabaseofhappinessarchive.eur.nl/hap_bib/freetexts/chekola_mg_2010.pdf 84 Cohn, Ellen G. “The prediction of police calls for service: The influence of weather and temporal variables on rape and domestic violence.” Journal of Environmental Psychology 13, no. 1 (March 1993): 71-83. https://doi.org/10.1016/S0272-4944(05)80216-6 Crisp, Roger. “Hedonism reconsidered.” Philosophy and phenomenological research 73, no. 3 (November 2006): 619-645 Crisp, Roger. "Well-Being." In The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Fall 2017 ed., edited by Edward N. Zalta. Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2017. https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/well-being/ Crum, Alia J. & Peter Salvoney. “Emotionally Intelligent Happiness.” In The Oxford Handbook of Happiness, edited by Susan A. David, Ilona Boniwell and Amanda Conley Ayers, 73- 87. Oxford: Oxford University Press, 2013. Csikszentmihalyi, Mihaly & Maria Mei-Ha Wong. “The situational and personal correlates of happiness: a cross-national comparison.” In Subjective Well-Being: An Interdisciplinary Perspective, edited by Fritz Strack, Michael Argyle and Norbert Schwarz, 193-212. International series in experimental social psychology 21. Pergamon Press, 1991. Cummins, Robert A. “Measuring Happiness and Subjective Well-being.” In In The Oxford Handbook of Happiness, edited by Susan A. David, Ilona Boniwell and Amanda Conley Ayers, 185-200. Oxford: Oxford University Press, 2013. David, Susan A., Ilona Boniwell & Amanda Conley Ayers, eds. The Oxford Handbook of Happiness. Oxford: Oxford University Press, 2013. Diener, Ed. “Guidelines for National Indicators of Subjective Well-Being and Ill-Being.” Applied Research in Quality of Life, no. 1 (2006): 151-157. https://doi.org/10.1007/s11482-006-9007-x Diener, Ed. “Happiness: the science of subjective well-being”. In Noba textbook series: Psychology, edited by Robert Biswas-Diener & Ed Diener. Champaign, IL: DEF publishers, 2021. 85 Diener, Ed. “Subjective Well-Being.” In The Science of Well-being: the Collected Works of Ed Diener, edited by Ed Diener, 11-58. Social Indicators Research Series 37. New York: Springer, 2009. Diener, Ed, Ronald Inglehart and Louis Tay. “Theory and Validity of Life Satisfaction Scales.” Social Indicators Research, 112 (May 2013): 597-527. Feldman, Fred. What is this Thing Called Happiness? Oxford: Oxford University Press, 2020. Fini, Ali Akbar Sheikhi, Javad Kavousian, Abbas Beigy & Maryam Emami. “Subjective vitality and its anticipating variables on students.” Procedia Social and Behavioral Sciences 5 (2010): 150-156. Fletcher, Guy. The Philosophy of Well-Being: An Introduction. London: Routledge, 2016. EPUB. Fletcher, Guy, ed. The Routledge Handbook of Philosophy of Well-Being. London: Routledge, 2016. EPUB. Forgas, Joseph P. “Affect and cognition.” Perspectives of Psychological Science 3, no. 2 (March 2008): 94-101. Griffin, James. “Happiness.” In The Routledge Encyclopedia of Philosophy, edited by Edward Craig, 3316-9. London: Routledge, 1998. Griffin, James. Well-Being: Its Meaning, Measurement and Moral Importance. Oxford: Clarendon Press, 1986. Haybron, Daniel M. "Happiness." In The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Summer 2020 ed., edited by Edward N. Zalta. Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2020 https://plato.stanford.edu/archives/sum2020/entries/happiness/. Haybron, Daniel M. Happiness: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2013. EPUB. Haybron, Daniel M. “The Nature and Significance of Happiness.” In The Oxford Handbook of Happiness, edited by Susan A. David, Ilona Boniwell and Amanda Conley Ayers, 303- 314. Oxford: Oxford University Press, 2013. 86 Haybron, Daniel M. The Pursuit of Unhappiness: The Elusive Psychology of Well-being. Oxford: Oxford University Press, 2008. Helliwell, John F., Richard Layard & Jeffrey Sachs, eds. World Happiness Report 2015. New York: Sustainable Development Solutions Network, 2015 Helliwell, John F., Richard Layard, Jeffrey Sachs, & Jan-Emmanuel De Neve, eds. World Happiness Report 2021. New York: Sustainable Development Solutions Network, 2021 Hill, Scott. “Haybron on Mood Propensity and Happiness.” Journal of Happiness Studies 10 (2009): 215-228. International Wellbeing Group. Personal Wellbeing Index, 5 th edition. Melbourne: Australian Centre on Quality of Life, Deakin University, 2013 Ivanhoe, Philip J. “Happiness in Early Chinese Thought.” In The Oxford Handbook of Happiness, edited by Susan A. David, Ilona Boniwell and Amanda Conley Ayers, 263- 278. Oxford: Oxford University Press, 2013. Kahneman, Daniel, Alan B. Krueger, David Schkade, Norbert Schwarz & Arthur Stone. “The Day Reconstruction Method (DRM): Instrument Documentation.” Measurement Instrument Database for the SocialScience, 2004. https://www.midss.org/sites/default/files/drm.pdf Kahneman, Daniel, & Alan B. Krueger. "Developments in the Measurement of Subjective Well-Being." Journal of Economic Perspectives 20, no.1 (Winter 2006): 3-24 Kahneman, Daniel. “Experienced Utility and Objective Happiness: A Moment-Based Approach.” In Choices, Values, and Frames, edited by Daniel Kahneman and Amos Tversky, 673–92. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. https://doi.org/10.1017/CBO9780511803475.038 Kahneman, Daniel. Thinking, Fast and Slow. Penguin Books, 2012. Kilpatrick, F.P. & Hadley Cantril. “Self-anchoring scaling: a measure of individuals’ unique reality worlds.” Journal of Individual Psychology 16, no. 2 (November 1960): 158-173 87 Linley, P. Alex, John Maltby, Alex M. Wood, Gabrielle Osborne & Robert Hurling. “Measuring happiness: The higher order factor structure of subjective and psychological well-being measures.” Personality and Individual Differences 47, no. 8 (December 2009): 878-884. McMahon, Darrin. Happiness: a History. New York: Antlantic Monthly Press, 2006. McMahon, Darrin. “The Pursuit of Happiness in History.” In The Oxford Handbook of Happiness, edited by Susan A. David, Ilona Boniwell and Amanda Conley Ayers, 252- 261. Oxford: Oxford University Press, 2013. Mill, John Stuart. Utilitarianism. Edited by George Sher. Indianapolis: Hackett Publishing Co., 1979 Moore, Andrew. “Hedonism.” In The Stanford Encyclopedia of Philosophy, winter 2019 ed., edited by Edward N. Zalta. Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2019. https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/hedonism/ Morris, Stephen. “In defense of the hedonistic account of happiness.” Philosophical Psychology 24, no. 2 (2011): 261-281. https://doi.org/10.1080/09515089.2011.556604 Nozick, Robert. Anarchy, State and Utopia. Oxford: Blackwell Publishers, 1974. Nussbaum, Martha C. Creating Capabilities: The Human Development Approach. Cambridge and Lonon: Harvard University Press, 2011. Nussbaum Martha C. “Who is the happy warrior? Philosophy, happiness research, and public policy.” International Review of Economics 59 (October 2012): 335-361. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-being, Paris: OECD Publishing, 2013. Parfit, Derek. Reasons and Persons. New York: Oxford University Press, 1984. Pavot, William & Ed Diener. “The Satisfaction With Life Scale and the emerging construct of life satisfaction.” Journal of Positive Psychology 3, no. 2: 137-152. https://doi.org/10.1080/17439760701756946 88 Plato. Euthydemus. Translated by Benjamin Jowett. Eris Etext Project. http://infomotions.com/etexts/philosophy/400BC-301BC/plato-euthydemus-3… Quigley, Karen S., Kristen A. Lindquist & Lisa Feldman Barrett. “Inducing and Measuring Emotion and Affect: Tips, Tricks, and Secrets.” In Handbook of research methods in social and personality psychology, edited by H. T. Reis & C. M. Judd, 220–252. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. https://static1.squarespace.com/static/53861197e4b0b1fce0fdc7b7/t/53861… 33925189/1401298533504/inducing-and-measuring-emotion-and-affect.pdf Rodogno, Raffaele. “Prudential value and well-being.” In The Oxford Handbook of Value: Perspectives from Economics, Neuroscience, Philosophy, Psychology and Sociology, edited by David Sander & Tobias Brosch, 287-312. Oxford: Oxford University Press, 2015. Rossi, Mauro. “Happiness, pleasures and emotions.” Philosophical Psychology 31, no. 6 (2018): 898-919. https://doi.org/10.1080/09515089.2018.1468023 Seligman, Martin. Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment. New York: The Free Press, 2002. Sen, Amartya. “The Standard of Living,” In The Tanner Lectures on Human values, delivered at Clare Hall, Cambridge University, UK, 11 and 12 March 1985. https://tannerlectures.utah.edu/_documents/a-to-z/s/sen86.pdf Singh, Kamlesh & Shalini Duggal Jha. “Positive and Negative Affect, and Grit as predictors of Happiness and Life Satisfaction.” Journal of the Indian Academy of Applied Psychology 34, special issue (April 2008): 40-45. Shouse, Eric. “Feeling, emotion and affect.” M/C Journal 8, no. 6 (December 2005). Accessed 23 April 2021. https://doi.org/10.5204/mcj.2443 Sidgwick, Henry. The Methods of Ethics, 7th edition. London: Palgrave McMillan, 1962. Sim, Bob, & Ed Diener. “Accounts of psychological and emotional well-being for policy purposes.” In Handbook of well-being, edited by Ed Diener, Shigehiro Oishi, & Louis Tay. Salt Lake City: DEF Publishers, 2018. 89 Sumner, Leonard Wayne. Welfare, Happiness and Ethics. Oxford: Clarendon Press, 2003. Tiberius, Valerie. “Philosophical Methods in Happiness Research.” In The Oxford Handbook of Happiness, edited by Susan A. David, Ilona Boniwell and Amanda Conley Ayers, 315- 325. Oxford: Oxford University Press, 2013. UGent-NN Nationaal Gelukszonderzoek. Een jaar na de start van de crisis: ons geluk wordt getart, maar de kwaliteit van onze sociale relaties neemt toe. Brussel: 20 maart 2021. https://gelukkigebelgen.be/wp-content/uploads/Geluksdossier_2021_NL-1.p… UGent-NN Nationaal Gelukszonderzoek. Persdossier: UGent-NN Nationaal Geluksonderzoek 2020. Brussel: 29 mei 2020. https://geluk.ugent.be/Persdossier-UGent-NN-NationaalGeluksonderzoek-2020-1.pdf UGent-NN Nationaal Gelukszonderzoek. Tweede coronagolf eist zware tol van geluk van de Belg. Brussel: 23 januari 2021. https://geluk.ugent.be/Persdossier-UGent-NN-NationaalGeluksonderzoek-Januari-2021.pdf Van der Deijl, Arie. “The Measurement of Wellbeing in Economics: Philosophical explorations.” PhD diss., Erasmus Universiteit Rotterdam, 2017. http://www.acqol.com.au/uploads/theses/thesis-van-der-deijl-wja.pdf Van Hiel, Alain. Sociale Psychologie. Gent: Academia Press, 2013. Veenhoven, Ruut. “Conditions of Happiness.” PhD diss., Erasmus Universiteit Rotterdam, 1984. https://doi.org/10.1007/978-94-009-6432-7 Veenhoven, Ruut. “The Four Qualities of Life: Ordering concepts and measures of the good life.” Shortened version in Understanding Human Well-being, edited by McGillivray, M. & Clarke, M., 74-100. New York: United Nations University Press, 2006. Veenhoven, Ruut. “Happiness: History of the Concept.” In International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences, 2nd edition, vol. 10. Edited by James Wright, 521-525. Oxford: Elsevier, 2015 90 Veenhoven, Ruut. “Notions of the Good Life.” In The Oxford Handbook of Happiness, edited by Susan A. David, Ilona Boniwell and Amanda Conley Ayers, 161-173. Oxford: Oxford University Press, 2013. Veenhoven, Ruut. “Introductory Text to the Bibliography of Happiness”. July 2001. https://worlddatabaseofhappiness-archive.eur.nl/hap_quer/itembank-intro… Vittersø, Joar. “Introduction to Psychological Approaches to Happiness.” In The Oxford Handbook of Happiness, edited by Susan A. David, Ilona Boniwell and Amanda Conley Ayers, 161-173. Oxford: Oxford University Press, 2013. Vlaamse Overheid: Departement Economie, Wetenschap en Innovatie. Wetenschapsbarometer 2019: Tien algemene conclusies. https://ewi-vlaanderen.be/sites/default/files/bestanden /tien_algemene_conclusies_bij_hoe_denkt_de_vlaming_over_wetenschap_en_wetensch appers_-_wetenschapsbarometer_2019.pdf Weale, Albert. “Welfare.” In The Routledge Encyclopedia of Philosophy, edited by Edward Craig, 8964-7. Londen en New York: Routledge, 1998. White, Nicholas. A Brief History of Happiness. Malden: Blackwell Publishing, 2006. Zou, Christopher, Ulrich Schimmack & Judith Gere. “The Validity of Well-Being Measures: A Multiple-Indicator-Multiple-Rater Model.” Psychological Assessment, advance online publication (5 Augustus 2013). https://doi.org/10.1037/a0033902

Naar onderstaande werken wordt gerefereerd in de tabel uit Bijlage 3, die is overgenomen uit Veenhoven, Conditions of Happiness. 

Cassel, Russell N. “Psychological Aspects of Happiness.” Peabody Journal of Education 32, no.2 (1954): 73-82. Chekola, Mark. “The concept of happiness.” PhD diss., University of Michigan, 1974. 91 Fordyce, M.W. Happiness, its daily variation and its relation to values. United States International Univ., 1972. Goldings, H.J. “On the avowal and projection of happiness.” Journal of Personality 23 (1954): 30-47. Gumpert, Martin. Anatomy of happiness. New York: McGraw Hill, 1951. Hart, Hornell. Chart for happiness. New York: McMillan, 1940. Hartman, G.W. “Personality traits associated with variations in happiness.” Journal of Abnormal and Social Psychology 29 (1934): 202-212. Hutschnecker, Arnold. The will to happiness. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1964. McNaughton, Robert. “A metrical concept of happiness.” Philosophical and Phenomenological Research. 14, no. 2 (1953): 172-183 N.S.S. De Toekomst op zicht. Amsterdam: Bonaventura, 1970 Rümke, H.C. “Phaenomenologische en klinisch-psychiatrische studie over geluksgevoel.” PhD. Diss. Leiden, 1923. Schulz-Hageleit, P. Jugend-Glueck-Gesellschaft. Heidelberg, 1979 Tatarkiewicz, Władysław. Analysis of happiness. Den Haag: Nijhoff, 1975. Van Beusekom-Fretz, Gerard. De Democratisering van het Geluk. Deventer: Van Loghem Slaterus, 1973. Wessman, Alden E. & David F. Ricks. Mood and personality. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1966.

Download scriptie (1.94 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Prof. Farah Foccquaert (promotor) en prof. Lieven Annemans (co-promotor)