LGBTQ+ community op Howest in de kijker!

Maximo
Meerschaut

image 107image 2Note: LGBTQ+ vlag tijdens pride. Overgenomen van ATTC: Pride Month 2020: Recovery in the LGBTQ community. In the public domain.

Note: LGBTQ+ vlag tijdens pride. Overgenomen van ATTC: Pride Month 2020: Recovery in the LGBTQ community. In the public domain.

BRUGGE

Steun, aandacht en veiligheid zijn de grootste noden die naar voor komen bij de LGBTQ+ gemeenschap binnen de hogeschool Howest te Brugge. Er werd een kwalitatief onderzoek gedaan naar de rol van de aanwezigheid van een community binnen Howest. De dag van vandaag wordt er nog steeds onveiligheid en discriminatie opgemerkt in het hoger onderwijs. Er wordt een voorstel opgesteld door een laatstejaarsstudent Toegepaste Psychologie om een LGBTQ+ community op te starten zodanig dat aan de noden kan worden voldaan.

Maximo Meerschaut  09-05-2021, 14:30

Onderzoek

Het diepte-onderzoek dat gevoerd werd, werd gestaafd aan de hand van interviews met tien respondenten. Deze respondenten waren Howest-studenten, studenten Gender en Diversiteit een docent van Howest Brugge en een Stuvo-medewerker. Uit het onderzoek blijkt voornamelijk dat LGBTQ+ studenten een tekort aan steun, aandacht en veiligheid ervaren binnen het hoger onderwijs. Om hieraan tegemoet te komen is het eindproduct van dit onderzoek een voorstel naar de hogeschool gericht betreffende het opstarten van een community voor LGBTQ+ hogeschool studenten.

 

Minderheidsgroep

Tot op heden wordt de LGBTQ+ gemeenschap nog steeds als een minderheidsgroep gezien. Ondanks de exponentiële stijging van outings als homoseksueel blijft dit de minderheid van de bevolking. Echter ervaart deze minderheidsgroep nog heel vaak discriminatie, dit is ook het geval onder de Howest-studenten. De respondenten in het onderzoek gaven aan voornamelijk verbale opmerkingen te horen te krijgen.

 

Steun

De respondenten die deelnamen aan het onderzoek gaven aan nog onvoldoende steun te ervaren. Deze steun kan uitgedragen worden door Howest door onder andere visuele tinten zichtbaar af te beelden. Ook kan Howest Brugge een zeer grote steun betekenen door het draagvlak te zijn van deze LGBTQ+ community. Wanneer Howest steun biedt aan haar LGBTQ+ studenten en dit openlijk uitstraalt streeft men naar nog meer inclusiviteit.

Aandacht

Ook aandacht is een nood van de LGBTQ+ gemeenschap. Positieve aandacht is net datgene dat deze personen in de maatschappij nodig hebben om als gelijkwaardige personen gezien te worden. Door de aandacht te vestigen op deze groep door onder andere zo’n community op te starten zal de onwetendheid die nu heerst aangepakt worden. Deze community kan aandacht opeisen en zo de gemeenschap empoweren en stap voor stap zorgen dat de minderheidsgroep gelijkwaardig wordt bevonden.

 

Veilig klimaat

Door het opstarten van zo’n community kan men een veilig klimaat creëren voor deze groep. Veiligheid is ook een grote nood die de respondenten uitspraken. In dit klimaat kan men als homoseksueel persoon zich volop ontplooien en zich veilig voelen wanneer iets gebeurt.

Uit onderzoek blijkt ook dat zich veilig voelen een grote invloed heeft op het mentaal welzijn en de schoolcarrière van deze studenten.

 

Samenvatting

Wat blijkt uit het hele onderzoek is dat zo’n community noodzakelijk is om steun, aandacht en veiligheid op te eisen binnen het hoger onderwijs. Deze community kan verschillende vormen aannemen, maar zal voornamelijk ontstaan voor deze zaken aan te kaarten. Daarnaast zal de community ook instaan om informatie te verspreiden, activiteiten en campagnes te organiseren en ontmoetingen centraal te stellen.

Uit literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek blijkt dat deze bovengenoemde zaken een meerwaarde kunnen hebben binnen het hoger onderwijs.

Bij de respondentengroep was er heel veel positiviteit en enthousiasme op te merken bij het horen van het doel van dit onderzoek. Mogelijks is het eindproduct een goed streefdoel naar inclusiviteit, wat ook het ultieme doel inhoudt.

Bibliografie

Baarda, B. (2014). Dit is onderzoek! (2de editie). Groningen, Nederland: Noordhoff.

 

Bouris, A., Guilamo-Ramos, V., Pickard, A., Shiu, C., Loosier, P. S., Dittus, P., Gloppen, K.,

& Michael Waldmiller, J. (2010). A Systematic Review of Parental Influences on the Health

and Well-Being of Lesbian, Gay, and Bisexual Youth: Time for a New Public Health

Research and Practice Agenda. The Journal of Primary Prevention31(5–6), 273–309.

https://doi.org/10.1007/s10935-010-0229-1

Brown, R.P., Melchiono, M.W. (2006). Health concerns of sexual minority adolescent girls, Current Opinion in Pediatrics, 18(4): 359-364.

Çavaria. (z.d.). Aangiftebereidheid van slachtoffers van holebi- en transfoob geweld | çavaria. Geraadpleegd op 20 maart 2020, van https://cavaria.be/aangiftebereidheid-van-slachtoffers-van-holebi-en-transfoob-geweld

 

Çavaria. (2019). Vlaamse LGBT+ schoolklimaat enquête 2016-2017. Geraadpleegd van https://cavaria.be/sites/default/files/2019-04/scholierenenquete_2017_n…

 

Dewaele, A., Van Houtte, M., & Cox, N. (2008). De schoolloopbaan van holebi-en heterojongeren. Geraadpleegd van https://www.steunpuntgelijkekansen.be/wp-content/uploads/II.5-De-schoolloopbaan-van-holebi-en-heterojongeren.pdf

Dewaele, A., Vincke, J., Cox, N., Dhaenens, F. (2009). Het discours van jongeren over man-vrouw rolpatronen en holebiseksualiteit, over flexen, players en metroseksuelen. Antwerpen, Steunpunt Gelijkekansenbeleid (Universiteit Antwerpen – Universiteit Hasselt)

Dewaele, A., Van Houtte, M. (2010). Zichtbaarheid- en discriminatiemanagement bij holebi-jongeren. Antwerpen, Steunpunt Gelijkekansenbeleid (Universiteit Antwerpen – Universiteit Gent)

Discriminatie: enkele verduidelijkingen. (z.d.). Unia. Geraadpleegd op 12 november 2020,

van https://www.unia.be/nl/discriminatiegronden/discriminatie-enkele-verduidelijkingen

 

Eisenberg, M. E., & Resnick, M. D. (2006). Suicidality among Gay, Lesbian and Bisexual

Youth: The Role of Protective Factors. Journal of Adolescent Health39(5), 662–668.

https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2006.04.024

 

Grant, J. M., Mottet, L. A., Tanis, J., Harrison, J., Herman, J. L., & Keisling, M. (2011). Injustice at every turn: A report of the National Transgender Discrimination Survey. Geraadpleegd van Washington, DC

 

Grossman, A. H. et al. (2009). Lesbian, gay, bisexual and transgender youth talk about experiencing and coping with school violence: a qualitative study. Journal of LGBT youth 6(1), 24-46.

GSA Coördinatoren. (2020, 2 december). GSA Netwerk. https://www.gsanetwerk.nl/gsa

coordinatoren/

 

Holebifederatie. (2009) Oog voor seksuele identiteit: gids voor hulpverleners met checklist. (pdf). Aerts, Y. https://www.zorg-en gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/80%20Tinten%202018%20-%20Oog%20voor%20seksuele%20identiteit.%20Gids%20voor%20hulpverleners%20met%20checklist%20%28Holebifederatie%202009%29.pdf?fbclid=IwAR2LrHAjZCKQlsRR5jjQMFGmr5n0j5jn-DanNZAQH8iI2RZmGiRhTvG8Xys

 

J. Motmans, persoonlijke communicatie, 29 februari 2020.

King, M., Semlyen, J., Tai, S. S., Killaspy, H., Osborn, D., Popelyuk, D., & Nazareth, I.

(2008). A systematic review of mental disorder, suicide, and deliberate self harm in lesbian,

gay and bisexual people. BMC Psychiatry8(1), 1. https://doi.org/10.1186/1471-244x-8-70

 

Kuyper, L. (2015). Jongeren en seksuele oriëntatie: ervaringen van en opvattingen over lesbische, homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele jongeren. Geraadpleegd van https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2015/Jongeren_en_seksuele_ori_ntatie

 

Liu, R. T., & Mustanski, B. (2012). Suicidal Ideation and Self-Harm in Lesbian, Gay,

Bisexual, and Transgender Youth. American Journal of Preventive Medicine42(3), 221–228.

https://doi.org/10.1016/j.amepre.2011.10.023

 

Lumi. (z.d.). Waarom hebben LGBT+ jongeren vaker mentale moeilijkheden. Geraadpleegd op 11 november 2020, van https://www.lumi.be/info/waarom-hebben-lgbt-jongeren-vaker-mentale-moeilijkheden

 

McGuire, J. K., Anderson, C. R., Toomey, R. B., & Russell, S. T. (2010). School Climate for Transgender Youth: A Mixed Method Investigation of Student Experiences and School Responses. Journal of Youth and Adolescence, 39(10), 1175–1188. Geraadpleegd op https://doi.org/10.1007/s10964-010-9540-7

 

Missiaen, J., & H.S. (2016). Onderzoek naar het psychisch welzijn van vlaamse holebi’s en/of

transgender personen. Universiteit Gent. https://www.vlesp.be/assets/pdf/onderzoeksrapport

lgbt-studie-nl-165127.pdf

 

Motmans, J., De Biolley,I., & Debunne,S. (2009). "Leven als transgender in België: de sociale en juridische situatie van transgender personen in kaart gebracht." Geraadpleegd van https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/34%20-%20Tra…

 

Motmans, J., Wyverkens, E., & Defreyne, J. (2017). Leven als transgender persoon in België: tien jaar later. Geraadpleegd van https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/118_-_leven_als_transgender_persoon_in_belgie.pdf

 

Needham, B. L., & Austin, E. L. (2010). Sexual Orientation, Parental Support, and Health

During the Transition to Young Adulthood. Journal of Youth and Adolescence39(10), 1189

1198. https://doi.org/10.1007/s10964-010-9533-6

 

P. Van Raemdonck, persoonlijke communicatie, 12 maart 2020.

 

Pizmony-Levy, O. (2018). The 2018 Dutch National School Climate Survey Report.

https://www.coc.nl/wp-content/uploads/2018/12/The-2018-Dutch-National-School-Climate

Survey-Report.pdf

 

Portzky, M. (2015). Portzky’s Palliatieve Palletschaal. Hogrefe Uitgevers Amsterdam.

 

Pride Month 2020: Recovery in the LGBTQ community. (2020, 3 juni). [Foto].

https://attcnetwork.org/centers/great-lakes-attc/news/pride-month-2020-recovery-lgbtq

community. https://attcnetwork.org/centers/great-lakes-attc/news/pride-month-2020-recovery

lgbtq-community

Schoonacker, M., Dumon, E., Louckx, F. (2009). Welebi: Onderzoek naar het mentaal en sociaalwelbevinden van lesbische en biseksuele meisjes. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Vrije Universiteit Brussel – Vakgroep Medische Sociologie

Thio, S., Bos, H., Wormgoor, T., & Kaufmann, R. (2015). Ervaren stigmatisering onder transgenderjongeren in Nederland. Pedagogiek, 35(2), 110–127. Geraadpleegd op  https://doi.org/10.5117/ped2015.2.thio

 

T’Sjoen, G.,Van Trotsenburg,M. & Gijs,L.(2013). Transgenderzorg. Leuven: Acco.

 

Transgenderinfopunt. (z.d.). Transgender Infopunt | school |. Geraadpleegd op 20 maart 2020, van http://transgenderinfo.be/m/leven/school/

 

Vincke, J., Dewaele, A., Van den Berghe, W., & Cox, N. (2006). Zzzip: “een statistisch onderzoek met oog op het verzamelen van basismateriaal over de doelgroep holebi’s”. Brussel: Ministerie van de Vlaamse gemeenschap gelijke kansen in Vlaanderen.

Vincke, J., Dewaele, A., Vanden Berghe, W., & Cox, N. (2008) Discriminatie van holebi’s op de werkvloer. Over inkomensverschillen, sectorsegregatie en het 'roze' plafond. Rapport voor het centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, Universiteit Gent.

World Health Organization (2008), Suicide prevention (SUPRE), http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide

Zelfmoordlijn1813. (z.d.). Bijlage 2: Achtergrondinformatie (pdf). Zelfmoordlijn1813. https://www.zelfmoord1813.be/sites/default/files/BIJLAGE_2.pdf

 

 

 

Download scriptie (4.23 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool West-Vlaanderen
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Elia Wyverkens