Hoe migratiemetaforen van Biden en Trump de realiteit beschrijven

Hannah
Gellens

Op 4 mei 2021 kondigde Joe Biden aan dat hij vier keer meer vluchtelingen gaat toelaten in de Verenigde Staten dan zijn voorganger Donald Trump. Deze beslissing sluit aan bij het wetenschappelijk onderzoek naar metaforen van Hannah Gellens, masterstudente Journalistiek aan de KU Leuven. Het positieve beeld dat Biden tijdens zijn campagne gebruikte voor immigranten, zet zich om in realiteit en actie.

Biden

A ‘wave’ of immigrants, criminals, illegal aliens ... Als je erop let, kom je overal metaforen tegen in de campagnespeeches van Biden en Trump. In de politiek vormen metaforen namelijk handige trucjes. Op het eerste zicht lijken ze onschuldig, maar metaforen kunnen ook een grote invloed hebben. Zo toonde onderzoek bijvoorbeeld al aan dat metaforen het gedrag van de kiezer effectief kunnen beïnvloeden.

Het thesisonderzoek van masterstudente Hannah Gellens richtte zich specifiek op metaforen over immigranten in de verkiezingsspeeches van Biden en Trump. Het doel was om de metaforen te vergelijken en te kijken welk beeld van immigranten daarbij naar voren kwam.

Metaforische Realiteit

Al in 2016 toen hij voor het eerst verkozen werd, gebruikte Trump negatieve metaforen om immigranten weer te geven als een probleem. Destijds maakte hij dan ook de belofte een muur te bouwen op de grens met Mexico. Vijf jaar later, anno 2021, is de muur een feit geworden van ongeveer 750 km lang.

Trumps muur bevestigt eigenlijk één van de meest baanbrekende visies uit het metaforisch onderzoek: metaforen zijn niet enkel stijlfiguren om taal mee te versieren, ze bepalen mee de gedachten en acties die we ondernemen. Door de bouw van een muur vertaalt het negatieve metaforisch taalgebruik van Trump over immigranten zich dus in de realiteit.

Tijdens de presidentsverkiezingen in 2021 veranderde er niet veel. De resultaten van Hannah’s thesisonderzoek gaven namelijk aan dat Trump nog steeds metaforen gebruikte om een negatief beeld te geven van immigranten. Voorbeelden zijn ‘criminelen’ en ‘wilde beesten’. Ook metaforen gelinkt aan water kwamen vaak terug bij Trump. Via ‘a tsunami of immigrants’ benadrukte hij bijvoorbeeld dat ze met te veel tegelijkertijd aankomen en dat ze een ramp vormen voor de Verenigde Staten.

Samengevat droegen alle metaforen van Trump dus nog steeds bij aan zijn visie dat immigranten een bedreiging vormen voor de Verenigde Staten. Via metaforen probeerde hij dus ook in 2021 nog de bouw van zijn ‘Trump wall’ te verantwoorden.

“A Nation of Immigrants”

Metaforen zetten zich niet alleen bij Trump om in realtieit, maar ook bij Biden. Op 4 mei kondigde Biden aan het tij van zijn voorganger te keren door opnieuw meer vluchtelingen toe te laten in de Verenigde Staten. Hij wil dit jaar nog het aantal vluchtelingen van 15 000 bij Trump omhoogtrekken tot 62 000. “Het is belangrijk om de wereld te tonen dat we de meest kwetsbaren willen beschermen, en dat we een baken van vrijheid en steun zijn”, laat hij horen.

Biden zal vier keer meer immigranten toelaten dan zijn voorganger Trump.

De open houding van Biden tegenover immigranten sluit ook aan bij de resultaten van het thesisonderzoek. In zijn campagne gebruikte Biden namelijk vooral metaforen om aan te geven dat immigranten onvoorwaardelijke deel uitmaken van de Verenigde Staten. Via metaforen zoals ‘familie’ en ‘bouwers’ benadrukte hij dat de Verenigde Staten enkel kunnen evolueren dankzij de immigranten. Bidens terugkerende uitspraak ‘We are nation of immigrants’ vat zijn positieve houding tegenover immigranten goed samen.

Aantal metaforen

Verder ging het onderzoek ook na hoeveel metaforen voorkwamen over immigranten. Het resultaat is opmerkelijk. Biden gebruikt veel minder metaforen over immigranten dan Trump. Hoewel er geen vaste verklaring voor is, kan het erop wijzen dat Biden figuurlijke taal bewust probeert te vermijden. Zo wil hij geen uitspraken maken die een bepaalde connotatie kunnen oproepen bij het publiek. Hij gebruikt liever directe en letterlijke taal voor immigranten.

Via metaforen creëert Biden dus een positief beeld van immigranten. Dat heeft zich omgezet in de realiteit met Biden die meer immigranten gaat toelaten in de Verenigde Staten. Biden is nog maar in het begin van zijn ambtstermijn. Het is dus verder afwachten welke veranderingen en nieuwigheden hij nog zal doorvoeren voor immigranten in de toekomst. 

Bibliografie

Béland, D. (2019). Right-Wing Populism and the Politics of Insecurity: How President Trump Frames Migrants as Collective Threats. Political Studies Review, 18(2), 162-177.

Bougher, L. D. (2012). The Case for Metaphor in Political Reasoning and Cognition. Political Pyschology , 33(1), 145-163.

Burgers, C., Konijn, E. A., & Steen, G. J. (2016). Figurative Framing: Shaping Public Discours Through Metaphor, Hyperbole, and Irony. Communication Theory, 26(4), 410-430.

Canceran, D. C. (2018). Climate Justice: The Cry of the Earth, the Cry of the Poor (The Case of the Yolanda/Hayain Tragedy in the Philippines. Solidarity: The Journal of Catholic Social Thought and Secular Ethics, 8(1), 1-13.

Charteris-Black, J. (2004). Corpus Approaches to Critical Metaphor Analysis. Londen: Palgrave Macmillan.

Charteris-Black, J. (2005). Politicians and Rhetoric: The Persuasive Power of Metaphor. Londen: Palgrave Macmillan.

Charteris-Black, J. (2006). Britain as a Container: Immigration Metaphors in the 2005 Election Campaign. Discourse & Society, 17(5), 563-581.

Charteris-Black, J. (2009). Metaphor and Political Communication. In A. Musolff, & J. Zinken (Eds.), Metaphor and Discourse (pp. 97-115). Londen: Palgrave Macmillan.

Charteris-Black, J. (2007). The Communication of Leadership: The Design of Leadership.  Londen: Routledge.

Chilton, P. (2004). Analysing Political Discourse. Londen: Routledge.

Cunninham-Parmeter, K. (2011). Alien language: immigration metaphors and the jurisprudence of otherness. Fordham Law Review, 79(4), 1545-1598.

Davidse, K. (2004). The Interaction Between Identification and Quantification in English Determiners.  In M. Achard & S. Kemmer (Eds.), Language, Culture and Mind (pp. 97-115). Stanford: CSLI Publications.

Deignan, A. (2005). Metaphors and Corpus Linguistics. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Dervinyte, I. (2009). Conceptual EMIGRATION and IMMIGRATION Metaphors in the Language of the Press: A Contrastive Analysis. Studies about Languages, 14, 49-55.

Dilulio, J. J., Bennett, W. J., & Walters, J. P. (1996). Body Count: Moral Poverty and How to Win America’s War Against Crime and Drugs. New York: Simor & Schuster.

Dodge, K. A. (2008). Framing Public Policy and Prevention of Chronic Violence in American Youths. American Psychology, 63(7), 573-590.

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication, 43(4), 51-58.

Fairclough, N. (1989). Language and Power. Londen: Longman.

Fairclough, N. (2003). Analysing Discourse. Textual Analysis for social research. Londen: Routledge.

Feagin, J. R. (2020). The White Racial Frame: Centuries of Racial Framing and Counter-Framing. New York: Routledge.

Fischman, G. E., & Haas, E. (2012). Beyond Idealized Citizenship Education: Embodied Cognition, Metaphors, and Democracy. Review of Research in Education, 36(1), 169-196.

Gibbs, R. W. (2015). The Allegorical Character of Political Metaphors in Discourse. Metaphor and the Social World, 5(2), 264-282.

Grady, J. E. (2007). Metaphor. In D. Geeraets, & H. Cuyckens (Eds.), The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics (pp. 188-213). New York: Oxford University Press.

Hacker, H. M. (1951). Women as a Minority Group. New York: Oxford University Press.

Hewitt, N. A. (2012). Feminist Frequencies: Regenerating the Wave Metaphor. Feminist Studies, 38(1), 658-680.

Huber, L. P. (2016). Make America Great Again: Donald Trump, Racist Nativism and the Virulent Adherence to White Supremecy Amid U.S. Demographic Change. Charleston Law Review, 10, 215-249.

Jackson, Y. (2006). Encyclopedia of Multiculatural Psychology. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.

Jasanoff, S. (2003). Breaking the Waves in Science Studies: Comment on H.M. Collins and Robert Evans, 'The Third Wave of Science Studies'. Social Studies of Science, 33(3), 389-400.

Kövecses, Z. (2010). Metaphor: A Practical Introduction. New York: Oxford University Press.

Laarman, C. (2013). Oude Onbekenden. Het Politieke en Publieke Debat over Postkoloniale Migranten. Hilversum: Verloren BV.

Lakoff, G. (1993). The Contemporary Theory of Metaphor. In A. Ortony (Ed.), Metaphor and Thought (pp. 202-251). Cambridge: Cambridge University Press.

Lakoff, G. (2008). The Political Mind: Why You Can’t Understand 21st-Century Politics with an 18th-Century Brain. New York: Viking.

Lakoff, G. (2014). The All New Don't Think of an Elephant!: Know Your Values and Frame the Debate. White River Junction, Vermont: Chelsea Green Publishing.

Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. Chicago: The University of Chicago Press.

Langacker, R. W. (1991). Foundations of Cognitive Grammar. Volume 2. Descriptive Applications. Stanford: Stanford University Press.

Musolff, A. (2009). Metaphor Scenarios in Public Discourse. Metaphor and Symbol, 21(1), 23-38.

Musolff, A. (2012). Inmigrants and Parasites: The History of a Bio-Social Metaphor. In M. Messer, R. Schroeder, & R. Wodak (Eds.), Migrations: Interdisciplinary Perspectives (pp. 249-258). Wien: Springer.

Musolff, A. (2020). Political Metaphor in World Englishes. World Englishes, 39(4), 667-680.

Ottati, V., Renstrom, R., & Price, E. (2014). The Metaphorical Framing Model: Political Communication and Public Opinion. In M. Landau, M. D. Robinson, & B. P. Meier (Eds.), The Power of Metaphor: Examining its Influence on Social Life (pp. 179-202). Washington: American Psychological Association.

Pilyarchuk, K., & Onysko, A. (2018). Conceptual Metaphors in Donald Trump Political Speeches: Framing his Topics and (Self-)Constructing his Persona. Colloquium: New Philologies, 3(2), 98-156.

Purcell, W. M. (1990). Tropes, Transsumtio, Assumptio, and the Redirection of Studies in Metaphor. Metaphor and Symbolic Activity, 5(1), 35-53.

Pragglejaz Group. (2007). MIP: A Method for Identifying Metaphorically Used Words in Discourse. Metaphor and Symbol, 22(1), 1-39.

Santa Ana, O. (1999). ‘Like an Animal I Was Treated’: Anti-immigrant Metaphor in US Public Discourse. Discourse & Society, 10(2), 191-224.

Santa Ana, O. (2002). Metaphor of Latinos in Contemporary American Public Discourse. Austin: University of Texas Press.

Scheithauer, R. (2007). Metaphors in Election Night Television Coverage in Britain, the United States and Germany. In A. Fetzer, & G. E. Lauerbach (Eds.), Pragmatics & Beyond New Series (pp. 75-106). Amsterdam: John Benjamin Publishing Company.

Semino, E. (2008). Metaphor in Discourse. Cambrigde: Cambridge University Press.

Tannen, D. (1993). What's in a Frame? Surface for Underlying Expectations. In D. Tannen, Framing in Discourse (pp. 14-56). New York: Oxford University Press.

Thomas, S. P. (2009). A New Approach to Prevention and Reduction of Youth Violence. Mental Health Nursing, 30(9), 529.

Turton, D. (2003). Conceptualising Forced Migration. RSC Working Paper Series, 12, 1-17.

Van Dijk, T. A. (2006). Discourse and Manipulation. Discourse & Society, 17(3), 359-383.

Van Gorp, B. (2007). The Constructionist Approach to Framing: Bringing Culture Back in. Journal of Communication , 57, 60-78.

Van Gorp, B. (2005). Where is the Frame?: Victims and Intruders in the Belgian Press Coverage of the Asylum Issue. European Journal of Communication, 20(4), 484-507.

Wirth, L. (1945). The Problem of Minority Groups. In R. Linton (Ed.), The Science of Man in the World Crisis (pp. 347-372). New York: Columbia Univeristy Press.

 

 

Andere bronnen

 

Burch, A. D. S., Cai, W., Gianordoli, G., McCarthy, M. & Patel, J. K. (2020, 13 juni). How Black Lives Matter Reached Every Corner of America. The New York Times. Geraadpleegd op 29 april 2021, van https://www.nytimes.com/interactive/2020/06/13/us/george-floyd-protests…

Cox, C. (2020, 10 oktober). Fact check: Hilary Clinton, not Joe Biden, used the phrase, ‘super predators’. USA Today. Geraadpleegd op 29 april 2021, van https://eu.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/10/24/fact-check-hill…

Flynn, M. (2018, 2 november). An ‘Invasion of Illegal Aliens’: The Oldest Immigration Fear-Mongering Metaphor in America. Washington Post. Geraadpleegd op 24 april 2021, van https://www.washingtonpost.com/nation/2018/11/02/an-invasion-illegal-al…

Lakoff, G. (2018, 18 maart). Metaphor and War, Again. Geraadpleegd op 4 april 2021, van https://escholarship.org/uc/item/32b962zb

Levenson, E. (2021, 30 maart). Former officer knelt on George Floyd for 9 mintues and 29 seconds – not the infamous 8:46. CNN US. Geraadpleegd op 1 mei 2021, van https://edition.cnn.com/2021/03/29/us/george-floyd-timing-929-846/index.html

Minority Rights Group International. (2020, juli). Minorities and indigenous peoples in United States of America. Geraadpleegd op 2 mei 2021, van  https://minorityrights.org/country/united-states-of-america/#:~:text=Th…

Rev. (2020, 17 oktober). 2020 Election Speeches. Geraadpleegd op 30 april 2020, van https://www.rev.com/blog/transcripts/donald-trump-macon-georgia-rally-s…

Timm, J. C. (2020, 2 oktober). Fact-check: Did Biden call Black Americans ‘superpredators’?. NBC News. Geraadpleegd op 29 april 2021, van https://www.nbcnews.com/politics/2020-election/live-blog/first-presiden…

United Nations. (z.d.). Migration. Geraadpleegd op 2 mei 2021, van https://www.un.org/en/global-issues/migration#:~:text=The%20UN%20Migrat…(IOM,the%20causes%20for%20the%20movement

United States Census Bureau. (2019, 1 juli). Quickfacts Georgia. Geraadpleegd op 2 mei 2021, van https://www.census.gov/quickfacts/GA

 

 

Lemma’s uit Woordenboek

 

Macmillan Education. (z.d.). Build. In Macmillan Dictionary. Macmillan Publishers. Geraadpleegd op 2 april 2021, van https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/build_1

Macmillan Education. (z.d.). Catchphrase. In Macmillan Dictionary. Macmillan Publishers. Geraadpleegd op 13 april 2021, van https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/catchphrase

Macmillan Education. (z.d.). Cry. In Macmillan Dictionary. Macmillan Publishers. Geraadpleegd op 8 april 2021, van https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/cry_1

Macmillan Education. (z.d.). Cycle. In Macmillan Dictionary. Macmillan Publishers. Geraadpleegd op 9 april 2021, van https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/cycle_1

Macmillan Education. (z.d.). Development. In Macmillan Dictionary. Macmillan Publishers. Geraadpleegd op 13 april 2021, van https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/development

Macmillan Education. (z.d.). Flood. In Macmillan Dictionary. Macmillan Publishers. Geraadpleegd op 24 maart 2021, van https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/flood_1

Macmillan Education. (z.d.). Heroes. In Macmillan Dictionary. Macmillan Publishers. Geraadpleegd op 31 maart 2021, van https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/hero?q=heroes

Macmillan Education. (z.d.). Lag. In Macmillan Dictionary. Macmillan Publishers. Geraadpleegd op 9 april 2021, van https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/lag_1

Macmillan Education. (z.d.). Merit. In Macmillan Dictionary. Macmillan Publishers. Geraadpleegd op 30 maart 2021, van https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/merit_1

Macmillan Education. (z.d.). Oasis. In Macmillan Dictionary. Macmillan Publishers. Geraadpleegd op 13 april 2021, van https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/oasis

Macmillan Education. (z.d.). Pour. In Macmillan Dictionary. Macmillan Publishers. Geraadpleegd op 24 maart 2021, van https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/pour

Macmillan Education. (z.d.). Strength. In Macmillan Dictionary. Macmillan Publishers. Geraadpleegd op 2 april 2021, van https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/strength

Macmillan Education. (z.d.). Thrive. In Macmillan Dictionary. Macmillan Publishers. Geraadpleegd op 13 april 2021, van https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/thrive

Macmillan Education. (z.d.).Tsunami. In Macmillan Dictionary. Macmillan Publishers. Geraadpleegd op 10 mei 2021, van https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/tsunami

Macmillan Education. (z.d.). Wave. In Macmillan Dictionary. Macmillan Publishers. Geraadpleegd op 8 april 2021, van https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/wave_1

Download scriptie (1.21 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Wout Van Praet