Onderweg je stress reduceren met pebble!

Fre
Hermans

Het reduceren van stress tijdens het autorijden klinkt als een hele opgave. Zeker omdat het verkeer en de omgeving van de bestuurder altijd op de eerste plek moeten komen. Toch heeft Fre Hermans met zijn afstudeerproject ‘pebble’ een poging gedaan, die volgens de eerste testen goed helpt bij het reduceren van stress, of juist het oppeppen van de bestuurder als die nog wat suf is.

Aanvankelijk wilde Fre tijdens de laatste fase van zijn opleiding Interaction Design in Genk iets doen rondom agressie in het verkeer. Na wat onderzoek en veel speurwerk blijkt de dieperliggende oorzaak van die agressie vaak gelieerd is aan stress en soortgelijke mentale gezondheidsproblemen. Na deze bevinding werd het verminderen van die stress de hoofdnoot tijdens het onderzoekstraject. De vraag: “Hoe kan een interactief ontwerp in de auto de chauffeur helpen omgaan met stress tijdens het autorijden?” vormde hiermee de rode draad.

Waarom dan een oplossing voor in de auto?

Dagelijks zijn we met z’n allen gemiddeld 50 minuten onderweg met de auto van A naar B.

We bevinden ons dan in een omgeving die we volledig zelf kunnen inrichten: muziek, geen muziek; raam open of raam dicht; verwarming aan of toch de airco? Wat als we die tijd nou benutten om voor onszelf te zorgen terwijl we rijden en het ons zo comfortabel mogelijk maken? Wat als we die tijd kunnen gebruiken om alle stress van het dagelijks leven even naast ons neer te leggen? Wat als we die tijd benutten om even af te schakelen of ons op te laden voor een drukke werkdag?

Maak kennis met pebble! Dit kleine apparaatje en bijbehorende smartphone-app meet op basis van jouw hartslag je stresslevel en biedt speciale oefeningen aan die jou zullen kalmeren of juist zullen activeren, versterkt door licht en geluid. Pebble biedt zichzelf aan en gaat pro-actief in interactie met de bestuurder tijdens het rijden. Dit gebeurt door speciaal ontworpen manier van interacteren met de app en het product, namelijk door het gebruik van handgebaren en stem. Pebble ‘spreekt’ als het ware tegen de bestuurder en gaat zo de interactie aan om aan te zetten tot het doen van een oefening of iets anders. Ademhalingsoefeningen, rustgevende melodieën, guided meditations of bijvoorbeeld oppeppende muziek zijn voorbeelden van oefeningen die verwerkt zijn in pebble en die de bestuurder dus kan uitvoeren. Hoewel de app ‘het brein’ van de complete toepassing is, kan de smartphone tijdens het gebruik en het rijden steeds in de tas of broekzak blijven. Hierdoor ontstaan er dus niet onnodig onveilige situaties.

Pebble, een platte kei vol techniek en slimme software die de bestuurder helpt om te werken aan zichzelf tijdens het rijden

Figuur 1 - Pebble, een platte kei vol techniek en slimme software die de bestuurder helpt om te werken aan zichzelf tijdens het rijden

Hoe is het traject verlopen?

De ontwikkeling van pebble is gedaan door middel van een research trough design aanpak, waarbij de doelgroep nauw betrokken is. Dit wil zeggen dat het onderzoek naar stress, manieren om stress te verhelpen of verminderen en bijvoorbeeld het bekijken van andere praktijkvoorbeelden hand in hand zijn gegaan met het ontwerpen. Zo zijn er concepten bedacht die aan de hand van testings en iteraties organisch tot diverse prototypes hebben geleid. Steeds is weer gedacht en gesproken met de potentiële eindgebruiker, om ook verborgen inzichten of wensen niet te vergeten.

Een hartslagmeter meet constant de hartslag van de gebruiker, waar dan het stresslevel op wordt gebaseerd, want wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat een interface gebaseerd op je eigen lichaamseigen biofeedback ontspannend kan werken. Dit gegeven en diverse toepassingen uit de mindfulness zijn de basis van pebble, samen met inzichten uit ambient en calm technology. Dit zijn op hun beurt weer ontwerpmethodieken, waarbij ‘het ontwerp’ opgaat in zijn omgeving. Hierdoor ontstaan er geen afleidende notificaties of schreeuwerige toepassingen, maar rustige toepassingen, die speciaal zijn ontwikkeld voor de omgeving waarin ze worden gebruikt.

Pebble opereert in de periferie van de aandacht, wat betekent dat de ogen nooit van de weg hoeven te raken, terwijl de oefeningen wel zichtbaar zijn. Alle verzamelde data worden opgeslagen en is zichtbaar voor de gebruiker, in een bijbehorende app, zodat inzichten en resultaten op elk moment bekeken kunnen worden. Hier wordt ook bekeken welke oefeningen aanslaan of welke minder goed werken, zodat pebble de volgende rit weer een beter voorstel kan doen.

De bijbehorende app, met onder andere alle oefeningen en de opgeslagen data uit de ritten

Figuur 2 - De bijbehorende app, met onder andere alle oefeningen en de opgeslagen data uit de ritten

Door meermaals en consequent met pebble in de auto te reizen, zal de mindset van de gebruiker langzaam een verandering aangaan, waardoor het managen van de stress die de persoon ervaart ook beter zal gaan, ook buiten de auto. Pebble slaat daarbij alle resultaten en oefeningen die gedaan worden op, zodat de gebruiker ook na de rit nog terug kan kijken hoe het gegaan is en wat het effect is geweest. Concluderend wordt de tijd die iemand in de auto spendeert goed ingezet en als nuttig ervaren, als pebble gebruikt wordt. Pebble zal als interactief ontwerp in de auto de chauffeur helpen met het managen van zijn of haar stress!

Bestuurder die gebruikt maakt van pebble tijdens het rijden en interacteert door middel van handgebaren

Figuur 3 - Bestuurder die gebruikt maakt van pebble tijdens het rijden en interacteert door middel van handgebaren

Bibliografie

Andrews, T. J., & Ewbank, M. P. (2004). Distinct representations

for facial identity and changeable aspects

of faces in the human temporal lobe. NeuroImage,

23(3), 905–913. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.

2004.07.060

Art Therapy. (2012, 24 december). Color Psychology:

The Emotional Effects of Colors. Geraadpleegd op 12

januari 2021, van http://www.arttherapyblog.com/online/

color-psychology-psychologica-effects-of-colors/#.

YBwDM2PvIk8

Bakker, S., & Niemantsverdriet, K. (2016). The interaction-

attention continuum: Considering various levels

of human attention in interaction design. International

Journal of Design, 10(2)

Bali, A. (2011, 6 april). For All You Hot Messes. Geraadpleegd

op 3 juni 2021, van https://www.yankodesign.

com/2011/04/06/for-all-you-hot-messes/

Bakker, S., Hoven, van den, E. A. W. H., & Eggen, J.

H. (2010). Design for the periphery. In A. Nijholt, E.

O. Dijk, P. M. C. Lemmens, & S. Luitjens (Eds.), Proceedings

of the Eurohaptics 2010 symposium Haptic

and Audio-Visual Stimuli: Enhancing Experiences

and Interaction, July 7, Amsterdam, The Netherlands

(pp. 71-80). (CTIT Workshop Proceedings Series; Vol.

WP10-01). Universiteit Twente.

Bennakhi, A., & Safar, M. (2016). Ambient Technology

in Vehicles: The Benefits and Risks. Procedia Computer

Science, 83, 1056–1063. https://doi.org/10.1016/j.

procs.2016.04.223

BMW. (2019, 27 oktober). Get the most out of gesture

control – BMW How-To [YouTube]. Geraadpleegd op

16 januari 2020, van https://www.youtube.com/watch?

v=_mGwJh4da5w

Burgoon, J. K., Bonito, J. A., Bengtsson, B., Cederberg,

C., Lundeberg, M., & Allspach, L. (2000). Interactivity

in human–computer interaction: a study of credibility,

understanding, and influence. Computers in Human

Behavior, 16(6), 553–574. https://doi.org/10.1016/

s0747-5632(00)00029-7

Case, A. (2020). Principles of Calm Technology. Geraadpleegd

van https://principles.design/examples/

principles-of-calm-technology

Connetix. (2020, 29 januari). Hoeveel reistijd ben jij

eigenlijk kwijt naar je werk? Geraadpleegd van https://

connetix.nl/blog/hoeveel-reistijd-ben-jij-eigenlijkkwijt-

naar-je-werk/

Czabała, C., & Miedziun, P. (2015). Stress Management

Techniques. Archives of Psychiatry and Psychotherapy,

17(4), 23–31. https://doi.org/10.12740/app/61082

Damiani, S., Deregibus, E., & Andreone, L. (2009). Driver-

vehicle interfaces and interaction: where are they

going? European Transport Research Review, 1(2),

87–96. https://doi.org/10.1007/s12544-009-0009-2

Deffenbacher, J.L., Oetting, E.R., Lynch, R.S., 1994.

Development of a driving anger scale. Psychol. Rep.

74, 83–91.

Desjardins. (2018, 23 april). 6 Tips to Reduce Stress

Driving. Geraadpleegd van https://www.desjardinsgeneralinsurance.

com/blog/-/6-tips-to-reduce-stressdriving

Distracted Driving. (2021, 12 januari). Geraadpleegd

op 24 februari 2021, van https://www.nhtsa.gov/risky-

driving/distracted-driving

Epley, N., Waytz, A., & Cacioppo, J. T. (2007). On

seeing human: A three-factor theory of anthropomorphism.

Psychological Review, 114(4), 864–886.

https://doi.org/10.1037/0033-295x.114.4.864

Fagan, K. (2018, 27 maart). How to use Calm, the

award-winning meditation app that’s now valued

at $250 million. Geraadpleegd op 16 januari 2020,

van https://www.businessinsider.nl/calm-meditation-

app-cost-pictures-valuation-2018-3

Feldman, G., Greeson, J., Renna, M., & Robbins-Monteith,

K. (2011). Mindfulness predicts less texting while

driving among young adults: Examining attention- and

emotion-regulation motives as potential mediators.

Personality and Individual Differences, 51(7), 856–861.

https://doi.org/10.1016/j.paid.2011.07.020

Fiat (2006). Het nieuwe Telematicasysteem voor de

auto gebaseerd op Windows Mobile. Geraadpleegd

van http://local.fiat.nl/preview/Blue_me/Fiat_BlueNme_

NL.pdf

GGZ Nieuws (2015, 27 augustus). Tien redenen

waarom stress zo gevaarlijk is. Geraadpleegd op 24

februari 2021, van https://www.ggznieuws.nl/tien-redenen-

waarom-stress-zo-gevaarlijk-is/

Hanh, T. N., & Ho, M. (2016). The Miracle of Mindfulness:

An Introduction to the Practice of Meditation.

Boston: Beacon Press.

Hinterberger, T. (2011). The Sensorium: A Multimodal

Neurofeedback Environment. Advances in Human-

Computer Interaction, 2011, 1–10. https://doi.

org/10.1155/2011/724204

Horstmann, A. C., Bock, N., Linhuber, E., Szczuka, J.

M., Straßmann, C., & Krämer, N. C. (2018). Do a robot’s

social skills and its objection discourage interactants

from switching the robot off? PLOS ONE, 13(7),

e0201581. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201581

Interpolis. (2020). Onderzoeksresultaten: mobiel

gebruik in het verkeer. Geraadpleegd op 24 februari

2021, van https://www.interpolis.nl/lab/verkeer/rij-mobielvrij/

onderzoeksresultaten

James, Leon & Nahl, Diane. (2002). Dealing with

stress and pressure in the vehicle Taxonomy of Driving

Behavior: Affective, Cognitive, Sensorimotor.

Kabat-Zinn, J. (1990). Full Catastrophe Living. Using

the Wisdom of your Body and Mind to Face Stress,

Pain and Illness. New York: Delta. Ned. Vert. Handboek

Meditatief Ontspannen: effectief programma

voor het bestrijden van pijn en stress. Haarlem: Becht,

2000

Knapper, A. S., Hagenzieker, M. P., & Brookhuis, K. A.

(2015). Do in-car devices affect experienced users’

driving performance? IATSS Research, 39(1), 72–78.

https://doi.org/10.1016/j.iatssr.2014.10.002

Luyten, T. (2020). Vensterr.nl – Belevingen voor

zorginstellingen. Geraadpleegd op 27 mei 2021, van

https://vensterr.nl/

Merle, A. (2019, 27 maart). How to Create the Perfect

Mental State of Relaxed Alertness. Geraadpleegd op

24 februari 2021, van http://www.andrewmerle.com/

blog/2019/3/27/how-to-create-the-perfect-mental-state-

of-relaxed-alertness

Meixner, G., & Müller, C. (Eds.). (2017). Automotive

User Interfaces. Human–Computer Interaction Series.

doi:10.1007/978-3-319-49448-7

MIND. (2016, 30 augustus). Draaglast en draagkracht.

Geraadpleegd op 24 februari 2021, van https://wijzijnmind.

nl/psychipedia/stress/draaglast-en-draagkracht

MIND. (2019). Stress, overspannenheid, burn-out.

Geraadpleegd op 24 februari 2021, van https://wijzijnmind.

nl/psychipedia/stress-overspannenheid-burn-out

MIND. (2019). Stress. Geraadpleegd op 24 februari

2021, van https://wijzijnmind.nl/psychipedia/stress

Mindnap. (2020). Your Personal Meditation Coach.

Geraadpleegd op 24 februari 2021, van https://www.

bymindnap.com.

Müller, H., Pielot, M., & de Oliveira, R. (2013). Design for the Periphery. Peripheral Interaction: Embedding HCI in Everyday Life, 21–25. Geraadpleegd van https:// www.researchgate.net/publication/257820546_ Peripheral_Interaction_Embedding_HCI_in_Everyday_ Life Neo Cab. (2019, 20 juni). Designing Emotions for Neo Cab [Videobestand]. Geraadpleegd van https://www. youtube.com/watch?v=ruBxHSQ-NiI Nielsen Norman Group. (2018a, 3 juni). Visibility of System Status. Geraadpleegd op 24 februari 2021, van https://www.nngroup.com/articles/visibility-system- status/ Nielsen Norman Group. (2018b, 22 juli). Intelligent Assistants Have Poor Usability: A User Study of Alexa, Google Assistant, and Siri. Geraadpleegd op 12 januari 2021, van https://www.nngroup.com/articles/intelligent- assistant-usability/ Paredes PE, Hamdan NA, Clark D, Cai C, Ju W, Landay JA Evaluating In-Car Movements in the Design of Mindful Commute Interventions: Exploratory Study J Med Internet Res 2017;19(12):e372 doi: 10.2196/jmir.6983 PauseAble ApS. (2018). SWAY – Mindfulness in Motion. Geraadpleegd op 10 januari 2021, van https:// awards.ixda.org/entry/2018/sway-mindfulness-in-motion/ Procter & Gamble. (2020). ORAL-B iOTM 7 ULTIMATE CLEAN ELECTRIC TOOTHBRUSH. Geraadpleegd op 7 januari 2021, van https://www.oralb.co.uk/en-gb/products/ electric-toothbrushes/oral-b-io-series-7-electrictoothbrush Rios-Aguilar, S., Merino, J. L. M., Millán Sánchez, A., & Sánchez Valdivieso, Á. (2015). Variation of the Heartbeat and Activity as an Indicator of Drowsiness at the Wheel Using a Smartwatch. International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence, 3(3), 96. https://doi.org/10.9781/ijimai.2015.3313 Rodríguez, M. D., Roa, R. R., Ibarra, J. E., & Curlango, C. M. (2014). In-car Ambient Displays for Safety Driving Gamification. Proceedings of the 5th Mexican Conference on Human-Computer Interaction - MexIHC ’14. https://doi.org/10.1145/2676690.2676701 Sęk H. Potoczna wiedza o stresie a naukowe koncepcje stre-su i radzenia sobie (Ordinary and scientific knowledge abo-ut stress and coping). In: Heszen- Niejodek I, ed. Teoretycz-ne i kliniczne problemy radzenia sobie ze stresem (Theore-tical and clinical problems of stress coping). Poznań: Wy-dawnictwo Stowarzyszenia Psychologia i Architektura; 2002. p. 15-35 Shin, J. (2019, 17 juni). We feel emotional “VIBE”. Geraadpleegd op 24 februari 2021, van https://www.behance. net/gallery/81676303/We-feel-emotional-VIBE Stephens, A. N., Koppel, S., Young, K. L., Chambers, R., & Hassed, C. (2018). Associations between self-reported mindfulness, driving anger and aggressive driving. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 56, 149–155. https://doi.org/10.1016/j. trf.2018.04.011 Stresscentrum. (2019). Interne en externe stressfactoren. Geraadpleegd op 24 februari 2021, van https:// www.stresscentrum.nl/informatie-over-stress/interne- en-externe-stressfactoren/ Stresscentrum.nl. (2018). Wat is stress? Geraadpleegd op 24 februari 2021, van https://www.stresscentrum. nl/informatie-over-stress/stress/ Touw, S. (2019, 16 augustus). Stressoren: de oorzaken van stress in jouw leven. Geraadpleegd op 24 februari 2021, van https://www.stresspro.nl/stressoren/ Turner, T. (2011, 6 april). For All You Hot Messes. Geraadpleegd van https://www.yankodesign. com/2011/04/06/for-all-you-hot-messes/ Uniform Communications. (2021). The emotional radio. Geraadpleegd op 24 februari 2021, van https://uniform. net/work/solo Vidyarthi, J., & Riecke, B. E. (2013). Mediated meditation. CHI ’13 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems on - CHI EA ’13. https://doi. org/10.1145/2468356.2468753 Vieru, T. (2010, 1 juni). Stress, Anxiety Impair Driving Skills. Geraadpleegd op 24 februari 2021, van https:// news.softpedia.com/news/Stress-Anxiety-Impair-Driving- Skills-143554.shtml Virant, C. (2014, 16 april). FM3 Buddha Machine documentary. Geraadpleegd op 14 januari 2021, van https://www.youtube.com/watch?v=VlSM3GMuYVU VMBN. (2019, 4 november). Over mindfulness. Geraadpleegd op 24 februari 2021, van https://www. vmbn.nl/wat-is-mindfulness/ Voicebot. (2020, 20 februari). U.S. In-car Voice Assistant Users Rise 13.7% to Nearly 130 Million, Have Significantly Higher Consumer Reach Than Smart Speakers - New Report. Geraadpleegd op 24 februari 2021, van https://voicebot.ai/2020/02/20/u-s-in-carvoice- assistant-users-rise-13-7-to-nearly-130-millionhave- significantly-higher-consumer-reach-than-smartspeakers/ Willemsen, L. (2016, 7 juli). Wat antropomorfisme kan betekenen voor jouw merk. Geraadpleegd van https:// www.marketingfacts.nl/berichten/wat-antropomorfisme- kan-betekenen-voor-jouw-merk Wu, C.-F., Huang, W.-F., & Wu, T.-C. (2009). A Study on the Design of Voice Navigation of Car Navigation System. Human-Computer Interaction. Ambient, Ubiquitous and Intelligent Interaction, 141–150. https://doi. org/10.1007/978-3-642-02580-8_16 Zhu, B., Hedman, A., Feng, S., Li, H., & Osika, W. (2017). Designing, Prototyping and Evaluating Digital Mindfulness Applications: A Case Study of Mindful Breathing for Stress Reduction. Journal of Medical Internet Research, 19(6), e197. https://doi.org/10.2196/ jmir.6955

Download scriptie (6.87 MB)
Universiteit of Hogeschool
LUCA School of Arts
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Niek Kosten, Selina Schepers